Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji

Transkrypt

Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji
Załącznik nr 2.4. do umowy nr sprawy: MOW/ZP/01/2016
z dnia...............
Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Imię i nazwisko
Zakres czynności wykonywanych w trakcie realizacji
zamówienia

Podobne dokumenty