Raport miesięczny za lipiec 2006 (Raport nr 26/2006)

Transkrypt

Raport miesięczny za lipiec 2006 (Raport nr 26/2006)
59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
Raport miesięczny za lipiec 2006 (Raport nr 26/2006)
10.08.2006, 09:15 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. informuje, że jednostkowe przychody CCC S.A. osiągnęły w miesiącu lipcu 2006
roku kwotę 21,1 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w lipcu 2005 roku o 19,9 %. Przychody za
okres styczeń – lipiec 2006 wynosiły 207,6 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym
okresie 2005 o 19,7 %. Kluczowym elementem wpływającym na sprzedaż osiągniętą w lipcu 2006
roku miała sprzedaż detaliczna, która wzrosła w porównaniu z lipcem 2005 roku o 23,9 % (o 3,3 mln
PLN). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w lipcu 2006 roku wynosił 81,25 %, a
narastająco w roku 2006 – 61,96 %. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w lipcu 2005
roku wynosił 78,55 %, a narastająco w roku 2005 – 53,8 %.
Centrala:
tel. (076) 845 84 00
fax. (076) 845 84 31
NIP: 692-22-00-609
KRS 0000211692
e-mail: [email protected]
http://ccc.com.pl