DRODZY RODZICE Początek roku to doskonała okazja do tego, by

Transkrypt

DRODZY RODZICE Początek roku to doskonała okazja do tego, by
DRODZY RODZICE
Początek roku to doskonała okazja do tego, by przypomnieć dzieciom jak
powinny zachowywać się na drodze, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i z niej powrócić.
Ograniczona widoczność ze względu na porę roku, nieoświetlona jezdnia, nieuwaga i
nieroztropność uczniów, brawura kierowców - to elementy, które niestety sprzyjają
wypadkom.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest jednym z priorytetowych zadań,
przed którym staje Szkoła. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka to również zadanie
rodziców.
Przypominamy, że ulica Pelczara, prowadząca do szkoły, jest drogą budowy.
Uczniowie mogą poruszać się droga budowy tylko poboczem, wzdłuż żółtej barierki,
która ze względów bezpieczeństwa oddziela ruch pieszych od ruchu pojazdów.
Prosimy rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I, którzy zobowiązani
są do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły o zapewnienie bezpieczeństwa na
trasie od domu do szkoły i bezpieczne przekazanie uczniów nauczycielom.
Rodziców pozostałych klas prosimy o nieustanne uświadamianie zagrożeń
związanych z niebezpieczeństwami uczestnictwa w ruchu drogowym, ze szczególnym
uwzględnieniem drogi dojścia i powrotu ze szkoły, czyli drogi budowy.
Pamiętając, że dla dziecka rodzice stanowią wzór bezpiecznych zachowań,
dziękujemy za wsparcie działań promujących bezpieczeństwo
uczniów w drodze do i ze szkoły.