KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - zawód: ogrodnik WYKAZ

Transkrypt

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - zawód: ogrodnik WYKAZ
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2013/2014
lp przedmiot autor podręcznika
tytuł podręcznika
numer
dopuszczenia
wydawnictwo
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
M. Olszaniecka
Magia słów. Język polski.
Kształcenie literackie
i językowe
1 język polski
35/03
Wydawnictwo szkolne PWN
/651/1/2013
Lektorklett
2 język niemiecki
Carla Tkadleckova, Genau
Pter Tlusty
3 biologia
E. Bonar, W.
Biologia na czasie.
Kieszowiec-Jeleń, S.
Podrecznik dla szkół
Czachorowski
450/2012
ponadpodstawowych. Zakres
podstawowy.
4 matematyka
W. Babiański, K. Wej
edukacja dla
4 bezpieczeństwa
A. Breitkopf.
M. Cieśla
Matematyka cz.1
Podręcznik dla ZSZ
Po prostu EDB. Edukacja
dla bezpieczeństwa
Nowa Era
Nowa Era
500/2012
WSiP
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - zawód: ogrodnik
1
S. Mac, J.
bezpieczeństwo
Leowski,
i higiena pracy
J. Słoma
2
podstawy
techniki
Z. Błaszkiewicz,
D. Kozłowska
M. WińskaKrysiak, M.
Wrochna
3
Żyję i działam bezpiecznie.
17/2009
Podstawy techniki
cz. 1 i 2
LP-RS/MENiS
50/03/04
Przygotowanie i planowanie
produkcji ogrodniczej. Cz. 1
podstawy
ogrodnictwa
Nowa Era
eMpi2
REA
Format-AB
Gensler A.,
Produkcja ogrodnicza
Łukasiewicz G.,
Świderska M
4
sadownictwo
G. Klimek
i szkółkarstwo
Sadownictwo cz. 1 i 2
WSiP
Z. Legańska,
J. Balcerzak
Warzywnictwo
M. Orłowski,
E. Kołota
Uprawa warzyw
L. Stanek, K.
Mynett
Rośliny ozdobne
82/89
Hortpress Sp. z o. o
5 warzywnictwo
6 rośliny ozdobne
I. Wydawnictwo Brasika
33/96
Hortpress
Sp. z o. o

Podobne dokumenty