Zagadnienia do zaliczenia KCK 1. Ergonomia i jej

Transkrypt

Zagadnienia do zaliczenia KCK 1. Ergonomia i jej
Zagadnienia do zaliczenia KCK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Ergonomia i jej istota
Generacje projektowania ergonomicznego
Układ widzenia człowieka, zakres percepcji
Układ słyszenia człowieka, zakres percepcji
Budowa organów węchu, smaku człowieka
Możliwości człowieka w sterowaniu komputerem
Typowe cechy ergonomii stanowiska komputerowego
Typowe urządzenia Wejścia/Wyjścia komputerów
Zasady poprawnej pracy urządzeń I/O
Podstawowe cechy magistral USB i FireWire
Typowe magistrale transmisji sygnałów wizyjnych
Interfejsy mikrofonowe i słuchawkowe
Magistrale sieciowe: skrętkowe (RJ-45), WiFi i Bluetooth
Podać przykłady profesjonalnych interfejsów komputerowych
Podać sposoby wspomagania informatycznego osób niepełnosprawnych
Znakowy, a graficzny styk człowieka z komputerem
Istota sterowania komputerem za pomocą: myszy, touchpada, dotykowo
Podstawowe elementy strukturalne okien programów
Aproksymacja i jej podstawowe typy
Aproksymacja, interpolacja, ekstrapolacja – podać definicje
Istota programowania obiektowo-zdarzeniowego
Zdefiniować: obiekty, klasy, właściwości i metody obiektów
Najważniejsze przesłanki prawidłowego projektowania interfejsu programu
Elementy strukturalne środowiska programowania VB5CCE
Istota komentowania kodu programowego, zasady komentowania w VB5CCE
Potrzeba definiowania stałych i zmiennych
Typy danych
Błędy programowania i sposoby radzenia sobie z nimi
Istota języka programowania Visual Basic for Applications
Zasady działania kodu języka Microsoft VBA
Zasady ustawiania poziomu zabezpieczeń w pakiecie Office
Sposób rejestrowania makra w MS Excel
Zasady wykorzystywania Edytora Visual Basic w VBA
Podać przykładowe zastosowania VBA