regulamin - Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Komentarze

Transkrypt

regulamin - Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Turniej Siatkówki Plażowej 2013
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk
REGULAMIN
I. Cel
•
•
•
•
•
Popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową, podnoszenie poziomu sprawności
i umiejętności siatkarskich.
Integracja środowiska lokalnego.
Popularyzacja aktywnego wypoczynku.
Popularyzacja współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców gminy.
Wyłonienie mistrza wśród drużyn biorących udział w turnieju.
II. Organizatorzy
•
•
Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
III. Termin i miejsce
•
•
Turniej zostanie rozegrany w terminie 20 – 21 lipca 2013r.
Miejsce rozgrywek – boisko do siatkówki plażowej na terenie GCK i KF w Jedlińsku
ul. Warszawska 1.
IV. Uczestnictwo
•
W turnieju mają prawo wziąć udział amatorskie drużyny reprezentujące różne
środowiska i instytucje z terenu gminy Jedlińsk.
• Mecz jest rozgrywany przez dwie drużyny złożone z dwóch zawodników każda na
boisku o podłożu z piasku.
• System rozgrywek będzie podany w dniu turnieju – w zależności od ilości drużyn.
• W przypadku zgłoszeń zawodników poniżej 18 – go roku życia wymagana jest
pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w rozgrywkach.
• Zgłoszenia należy kierować do dnia 15 lipca 2013r. na adres
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ul. Krótka 1 26-660 Jedlińsk
tel. (48) 32-13-052 ; email: [email protected]
lub do Instruktora Sportu Łukasza Kurka
tel. 669-049-783 ; email: [email protected]
• Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników, nr
telefonu kontaktowego do kapitana zespołu.
V. Zasady gry
•
•
•
•
•
•
•
Mecz jest rozgrywany przez dwie drużyny złożone z dwóch zawodników każda na
boisku o podłożu z piasku.
Piłka odbijana jest rękami, dłońmi lub całym ciałem.
Celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobiegnięcie aby nie
upadła na własnym polu gry.
Piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zgrywa piłkę
dłonią posyłając ją na stronę przeciwną.
Zespół ma prawo do trzech odbić aby przebić piłkę na stronę przeciwną.
Blok liczony jest jako pierwsze odbicie.
Zawodnik niema prawa do dwóch odbić następujących po sobie (z wyjątkiem bloku).
1
•
Wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół
nie przebije piłki na stronę przeciwną.
V.1. Technika odbić
•
•
•
•
•
•
Nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym oburącz – „na palce”, można
natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub
innymi częściami ciała.
Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia –
odbicia piłki „palcami” jednej lub obu rąk.
Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz
każdą inną częścią ciała.
Obrońca nie może przyjąć piłki przechodzącej przez siatkę odbiciem oburącz górnym.
Zagrywka nie może być przyjęta przez zawodnika odbiciem oburącz górnym.
Podczas wystawiania oburącz górnego dopuszczone jest krótkie przetrzymanie piłki
(przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali byłoby uznane za błąd.
V.2. Boisko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymiary: prostokąt o wymiarach 16x8 (połowa boiska ma wymiary 8x8).
Teren do gry musi być przygotowany na piasku drobnoziarnistym, o możliwie płaskiej
i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni i innych przedmiotów mogących
spowodować kontuzje zawodników.
Warstwa piasku musi mieć co najmniej 30cm głębokości.
Boisko nie może stwarzać dla zawodników niebezpieczeństwa kontuzji
Nie ma linii środkowej.
Linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem (ciemnoniebieski lub czerwony),
powinny być wykonane z taśm o dużej trwałości.
Mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów.
Pierwsze dwa sety są rozgrywane do 15 punktów, w przypadku remisu 15:15 gra jest
kontynuowana do momentu, w którym jeden z zespołów uzyska dwa punkty
przewagi.
Nie ma punktu granicznego.
Zwycięzcą zostaje zespół, który jako pierwszy wygra dwa sety.
Decydujący trzeci set jest rozgrywany do 12 punktów.
W przypadku remisu 1:1 aby wygrać trzeciego decydującego seta, zespół musi zdobyć
12 punktów uzyskując przynajmniej dwa punkty przewagi.
W przypadku remisu w trzecim secie 12:12, gra jest kontynuowana do momentu,
kiedy jeden z zespołów zdobędzie dwa punkty przewagi.
Zespół zdobywa punkt po każdej wygranej akcji.
Każdemu z zespołów przysługuje w secie jedna przerwa.
Czas trwania przerwy między setami wynosi – 1 min.
Zamiana stron boiska następuje po pierwszym i po drugim secie, natomiast w trzecim
secie po 8 punktach zdobytych przez jedną z drużyn.
VI. Sprawy organizacyjne
•
•
•
•
•
•
Organizator czuwa na prawidłowym przeprowadzeniem turnieju.
Wszelkie sprawy sporne na boisku rozstrzyga sędzia główny danego spotkania.
Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
Każda drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie dwóch zawodników.
Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
Podczas trwania turnieju organizator zapewnia napoje chłodzące.
2
•
•
•
•
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez
zawodników podczas turnieju.
Kapitanowie zespołów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz
zapoznać z nim zawodników swojego zespołu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian
w regulaminie.
VII. Nagrody
•
•
Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Wójta.
Pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU !
CZEKAMY NA WAS ! ! !
3