Jesteś tu: Bossafx.pl Funkcja zwraca czas ze słupka określonego

Komentarze

Transkrypt

Jesteś tu: Bossafx.pl Funkcja zwraca czas ze słupka określonego
Jesteś tu: Bossafx.pl
iTime
Funkcja zwraca czas ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami
symbol i skala czasowa. Indeks musi znajdować się pomiędzy wartością 0, a Bars-1 lub odczytaną za
pomocą funkcji iBars()- 1.
Składnia:
datetime iTime( string symbol, int timeframe, int shift )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z
wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu supka z zakresu od 0 do Bars - 1
Warto zwracana
czas otwarcia z okrelonego supka
Przykład:
Print( "Czas otwarcia supka EURUSD H1: ",iTime("EURUSD",PERIOD_H1,0) );

Podobne dokumenty