Harmonogram dyżurów radnych Rady Miejskiej w Wieluniu

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram dyżurów radnych Rady Miejskiej w Wieluniu
HARMONOGRAM
dyżurów radnych Gminy Wieluń
pełnionych w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Wieluniu /ratusz, parter/
w każdy poniedziałek, w godz. 13:00–15:00
ORK. 0004.63.2014
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwisko i imię
Bednarek Zdzisław (wiceprzewodniczący)
Buda Radosław
Budzyna Ryszard
Dydyna Franciszek
Jarek Kazimierz
Kaczmarek Marian
Kaczmarek Mariusz
Kaftan Sławomir
Kałuża Emilia
Kępiński Jan
Data
dyżuru
13.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
3.11.2014
10.11.2014
W przypadku obiektywnych przyczyn /przeszkód/ do pełnienia dyżuru, właściwy z listy radny
załatwia we własnym zakresie zastępstwo.
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyżury
w następujących dniach i godzinach:
1) Piotr Radowski (przewodniczący) wtorek 14:00–15:30
2) Wojciech Panek (wiceprzewodniczący) poniedziałek 14:30-15:30

Podobne dokumenty