Communiqué de presse - Fondation Jan Michalski

Transkrypt

Communiqué de presse - Fondation Jan Michalski
Komunikat prasowy
Nagrodę Literacką im. Jana Michalskiego 2011
otrzymał György Dragomán
za powieść «Biały król »
Lozanna, 16 listopada 2011 r. - Jury przyznało Nagrodę im. Jana Michalskiego 2011
György Dragománowi za Białego króla, fascynującą i bulwersującą powieść, która
opowiada o okrucieństwie codziennego życia w systemie dyktatury, widzianym oczami
dziecka.
Spośród siedmiu autorów nominowanych do edycji 2011 międzynarodowe jury pięcioma
głosami na sześć zadecydowało o przyznaniu nagrody György Dragománowi jego powieść
Biały król.
György Dragomán urodził się w 1973 roku Transylwanii w rodzinie należącej do mniejszości
węgierskiej a od 1988 roku mieszka w Budapeszcie. Jego ojczystym językiem jest węgierski.
Powieść Biały król to nowatorskie dzieło, które otwiera nowe horyzonty literaturze Europy
Wschodniej.
Patrząc oczami naiwnego jedenastego chłopca, György Dragomán odmalowuje ponurą
atmosferę kraju pod jarzmem komunizmu zaraz po katastrofie w Czarnobylu. Językiem
jednocześnie precyzyjnym i pośpiesznym autor opisuje ukryte konsekwencje komunizmu oraz
uległość i okrucieństwo do głębi zdeprawowanego społeczeństwa.
Przewodnicząca jury Vera Michalski-Hoffmann przekazała pisarzowi nagrodę w wysokości
pięćdziesięciu tysięcy franków szwajcarskich oraz obraz : Pejzaż z fortyfikacjami, dzieło
Oliviera O. Oliviera z 2001 roku. Fundacja im. Jana Michalskiego chce w ten sposób oddać
hołd przyjacielowi i artyście, zmarłemu w kwietniu ubiegłego roku.
Jury wyróżniło również dwóch pozostałych finalistów. Są nimi : islandzki powieściopisarz,
poeta i autor tekstów piosenek Sjón urodzony w 1962, wyróżniony za powieść Skugga Baldur.
Opowieść islandzka, przetłumaczoną już na wiele języków i uhonorowaną w 2005 najwyższym
wyróżnieniem w krajach skandynawskich : The Nordic Council's Literature Prize oraz Miguel
Syjuco, wyróżniony za debiutancką powieść Ilustrado, napisaną w języku angielskim. Syjuco
urodził się w 1976 roku w Manili na Filipinach w rodzinie polityków i jest laureatem kilku
1/2
nagród literackich (Palanca Awards, Man Asian Literary Prize). Powieść Ilustrado została
przetłumaczona na wiele języków.
Oryginalność Nagrody im. Jana Michalskiego polega na jej aspekcie wielokulturowym.
Nagroda ma przyczyniać się do rozsławiania pisarzy w świecie. W skład międzynarodowego
jury wchodzą : Vera Michalski-Hoffmann, przewodnicząca, Włodzimierz Bolecki, Nuruddin
Farah, Georges Nivat, Ilija Trojanow i Fabienne Verdier. Od stycznia 2012 roku do jury dołączy
Isabel Hilton i Yannick Haenel. Członkowie jury, niezależni i działający społecznie, proponują
dzieła napisane w językach, które znają i zobowiązują się do obrony zgłoszonych przez siebie
pozycji. Wstępnie wyselekcjonowane książki, jeśli zachodzi taka potrzeba, są tłumaczone na
język znany wszystkim członkom. Opublikowane dzieła mogą proponować do Nagrody
Literackiej im. Jana Michalskiego jedynie członkowie jury.
Program prac jury Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego 2012 :
28 lutego 2012 r.
ostateczny termin prezentacji książek przez członków jury
Listopad 2012 r.
Ostatnie posiedzenie jury i wybór laureata (laureatki) Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej im. Jana
Michalskiego - edycja 2012
Mecenat Fundacji im. Jan Michalskiego na rzecz Pisarstwa i Literatury
Fundacja im. Jana Michalskiego na rzecz Pisarstwa i Literatury została założona w 2004 roku
dla uczczenia pamięci Jana Michalskiego i ma na celu kontynuowanie jego działalności na
rzecz twórczości literackiej. Jej zadaniem jest popieranie pisarstwa między innymi poprzez
przyznawanie pomocy finansowej, organizowanie wydarzeń literackich jak również
przyjmowanie pisarzy na pobyt w domu pracy twórczej. Nagroda Literacka im. Jana
Michalskiego poszerza zasięg działalności Fundacji.
Informacje dodatkowe i kontakt :
Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature
Ann Bandle - Dyrektor
En Bois Désert - 1147 Montricher
Tél. +41 21 864 01 02
Tél. +41 79 286 76 12
[email protected]
www.fondation-janmichalski.ch
2/2