GD/8-9-1/2009 Gold Cytrus pomarańcza Płyn do mycia

Transkrypt

GD/8-9-1/2009 Gold Cytrus pomarańcza Płyn do mycia
Numer:
GD/8-9-1/2009
Arkusz danych składników
Gold Cytrus pomarańcza
Płyn do mycia naczyń z gliceryną
Wersja 1
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA
Producent:
GOLD DROP Sp. z o. o.
Ul. Rzeczna 11 d
34-600 Limanowa
Tel./fax (0 - 18) 33 -76 – 117
e-mail: [email protected]
2. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH.
Nazwa chemiczna składnika
Woda
Etoksylowany laurylosiarczan sodu
Alkilobenzenosulfonian sodu
Nazwa wg INCI
Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Dodecylbenzenesulfonate
Dietanoloamid oleju kokosowego
Cocamide DEA
Chlorek sodu
Sodium Chloride
Gliceryna
Glycerin
Kompozycja zapachowa
Parfum
Limonene
Linalool
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on,
2-metylo-2H-izotiazol-3-on
Barwnik
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone
Colorant

Podobne dokumenty