The Automation Book

Komentarze

Transkrypt

The Automation Book
2011/2012
Księga automatyzacji
Świat rozwiązań
Globalne usługi i wsparcie /// Innowacyjne rozwiązania ///
Zgodność z normami /// Zwiększanie wyników finansowych ///
Globalny lider /// Globalny lider /// Globalny lider /// Globalny lider /// Globalny lide
Globalne oddziaływanie
Mitsubishi Electric
Gromadzimy najlepsze umysły w celu
tworzenia najlepszych technologii.
W Mitsubishi Electric rozumiemy, że
technologia jest motorem zmian w życiu
człowieka. Wnosząc więcej wygody
codzienne życie, maksymalizując wydajność przedsiębiorstw i udostępniając
wyniki naszych działań społeczeństwu,
integrujemy technologię z innowacją,
dążąc do pozytywnych zmian.
W wizji Mitsubishi Electric możliwe są „Pozytywne zmiany” prowadzące do lepszej przyszłości.
Działalność Mitsubishi Electric obejmuje
wiele dziedzin, m.in.:
쐽 Systemy informacyjne
i komunikacyjne
쐽 Systemy energetyczne
i elektryczne
Sprzęt, produkty i systemy przemysłowe
oraz do użytku domowego.
Szeroki zakres produktów energetycznych
i elektrycznych, od generatorów po wielkie wyświetlacze.
쐽 Zautomatyzowane systemy
produkcyjne
쐽 Urządzenia elektroniczne
Szeroka gama nowatorskich przyrządów
półprzewodnikowych dla systemów i produktów.
쐽 Sprzęt domowy
Niezawodne produkty użytkowe, takie
jak klimatyzatory oraz systemy rozrywki
domowej.
2
Maksymalizacja zdolności produkcyjnej
i wydajności za pomocą nowatorskiej
technologii automatyzacji.
r /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści
Spis treści
Mitsubishi – wprowadzenie
4
Wdrożenia
6
Jakość jutra, dzisiejsze cele
12
Usługi na terenie Europy
14
ERP
Enterprise Resource
Management
Operation
TOP FLO
& Planning
PLANT
Rozwiązania w zakresie automatyzacji
16
Plant Integration
Level
Manufacturing
Mitsubishi
Integrated
FA Software
Execution System
Ex
Mitsubishi
EZSocket
Partner Products
EZSocket
Mitsubishi
Communication Software
Automation
Sterowniki programowalne PLC
20
Pulpity operatorskie HMI/pulpity operatorskie GOT/
oprogramowanie
22
Przetwornice częstotliwości
24
Sterowanie ruchem
26
Roboty
28
Aparatura łączeniowa niskiego napięcia
30
Rozwiązania użytkowe
32
Solutions
Rozdział 2: Informacje techniczne
3
Global partner. Local friend /// Global partner. Local friend /// Global partner. Loc
Obecność
w całej Europie
Otwartość w pracy pomiędzy dostawcą a klientem umożliwia szybsze i bardziej skuteczne osiąganie ustalonych wyników.
Od opracowywania produktów po zarządzanie całymi planami, nasze doświadczenie w branży przemysłowej obejmuje
ponad 75 lat. Wiedza zgromadzona przez
nas w ciągu dziesięcioleci oraz nasze pełne
portfolio produktów umożliwiają nam
wspólną pracę z klientami w celu tworzenia gotowych rozwiązań spełniających
wszelkie wymagania. Dysponując siecią
usługową obejmującą cały świat, zapewniamy nie tylko serwis po sprzedaży, ale
również szkolenia i doradztwo techniczne.
Globalny partner,
lokalny przyjaciel
Mitsubishi Electric Factory Automation jest
synonimem innowacyjnych produktów
o wysokiej jakości. Nasze programowalne
sterowniki logiczne, rozwiązania napędowe oraz roboty przemysłowe zaliczają
się do najmocniejszych na rynku i przez
ponad 30 lat przyczyniały się do sukcesu,
jaki osiągnęła produkcja europejska.
4
Sprzedaż i pomoc,
zawsze w pobliżu
Dział automatyzacji zakładów posiada
własne działy sprzedaży w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Polsce i Czechach.
Ponadto rozwinęliśmy rozległą sieć firm
partnerskich w całej Europie oraz w sąsiednich krajach.
W celu zapewnienia możliwie najwyższych standardów, koordynujemy i organizujemy w całej Europie nasze lokalne
wsparcie. Dodatkowe usługi wsparcia
dostępne są z naszych europejskich
Ośrodków Rozwoju (EDC) oraz Centrum
Kompetencji EMC.
cal friend /// Zaufanie i lojalność /// Zaufanie i lojalność /// Zaufanie i lojalność ///
Zaufanie i lojalność są
równie ważne jak produkty
Współpraca z utalentowanymi partnerami w branży automatyzacji stanowi
jeden z kluczowych elementów sukcesu
Mitsubishi. Dziś bardziej niż kiedykolwiek
klienci oczekują rozwiązań w dziedzinie
automatyzacji, które są dostosowane
do specyficznych wymagań związanych
z przewidywanymi zastosowaniami. Specjalistyczne umiejętności naszych partnerów w określonych branżach w połączeniu
z innowacyjną technologią automatyzacji
Mitsubishi Electric to dwa główne składniki przepisu umożliwiającego opracowywanie udanych rozwiązań na zlecenie oraz
doskonałą obsługę klienta.
Liderzy na rynku
W świecie produkcji przemysłowej zmiany
są wszechobecne. Aby zapewnić dostosowanie naszych produktów do aktualnych
potrzeb naszych klientów, opieramy wszystkie aspekty projektowania produktów oraz
ich produkcji na opiniach rynkowych.
W celu zachowania wysokiego poziomu niezawodności naszych produktów stosujemy
program kontroli jakości, który praktycznie
wyklucza możliwość przypadkowych
zdarzeń i pozwala uzyskać wysoką jakość,
będącą synonimem nazwy Mitsubishi.
Nacisk na usługi
Jeśli chodzi o nasze usługi, klient zawsze
znajduje się na pierwszym miejscu. Nasi
klienci otrzymują najlepsze wsparcie od
doświadczonego personelu, zapewniającego kompetentne porady i pomoc
odnośnie planowania, projektów, instalacji
i konfiguracji, szkoleń oraz wszelkich pytań
i zadań dotyczących automatyzacji. Zoptymalizowane zapasy oraz scentralizowana
logistyka zapewniają szybkie i sprawne
dostawy części zamiennych i zapasowych.
Szybkie udzielanie informacji technicznych oraz wsparcia odbywa się poprzez
obsługę pytań klientów z całej Europy za
pomocą naszej gorącej linii telefonicznej.
Ustanawianie
standardów
Mitsubishi cieszy się opinią producenta
wyrobów o wysokiej jakości. Częściowo
wynika to z naszego zaangażowania
w zrozumienie i spełnianie wymogów
określanych przez międzynarodowe
normy i dyrektywy. Oprócz europejskich
certyfikatów zgodności CE, wiele produktów otrzymało dodatkowe zezwolenia,
takie jak:
쐽 e-mark – do użytku w pojazdach
쐽 dopuszczenia morskie, np. ABS, DNV,
GL, RINA, BV, Lloyd’s Register
쐽 międzynarodowe zezwolenia, np. UL
(Stany Zjednoczone), CUL (Kanada)
i GOST (Rosja)
Troska o szczegóły praktycznie wyklucza możliwość przypadkowych zdarzeń.
Produkty Mitsubishi Electric są powszechnie zaliczane do najbardziej innowacyjnych produktów w branży. Jeśli chodzi
o ilość, obecnie jeden na trzy sterowniki
programowalne PLC na świecie został
wyprodukowany przez Mitsubishi. Rzeczywiście, niektórzy z naszych konkurentów
wykorzystują innowacyjną technologię
zarządzania energią Mitsubishi we własnych przetwornicach częstotliwości.
Po połączeniu wszystkich tych czynników
trudno się dziwić, że nasi klienci uważają
produkty automatyzacyjne Mitsubishi za
najważniejsze na rynku.
5
Woda /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Woda /// Rozwiązania w zakresi
Woda
Wdrożenia
Firma: Klinting Vandvaerk
Lokalizacja: Dania
Specjalista ds. automatyzacji:
PRO/AUTOMATIC
Zastosowanie: Pompownia wody
Produkty: Modułowe sterowniki PLC
Mitsubishi, przetwornice częstotliwości,
Rozproszone moduły we/wy Wago
Sieć: CC-Link
Uwaga:
Otwory wiertnicze znajdowały się w odległości do 1,2 km od głównej stacji wodnej.
Komentarz:
„Stworzenie tej sieci było łatwe, a jej cechy
okazały się bardzo użyteczne i wyjątkowe.”
(Jean Petersen PRO/AUTOMATIC)
6
Woda ma decydujące znaczenie dla życia.
Bez stałego dostępu do czystej wody służącej do picia, czyszczenia oraz efektywnej gospodarki odpadami toksycznymi,
szybko dochodzi do rozpadu społeczeństwa. Rozwiązania w zakresie automatyzacji muszą być niezawodne i elastyczne,
aby było możliwe nie tylko spełnienie
zmiennych wymagań odbiorców, ale
również akcjonariuszy na zapewnienie
zysku z inwestycji. Dlatego właśnie wiele
przedsiębiorstw użyteczności publicznej
wykorzystuje produkty Mitsubishi Electric.
ie automatyzacji /// Żywność /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Żywność
Żywność
Dostępny dziś dla klientów wybór żywności jest ogromny, od gotowych sałatek po
ciasta przygotowane do podgrzania i mrożone mięso. Duża część żywności pochodzi z odległych miejsc, ale za każdym
razem musi być przetwarzana i punktualnie dostarczana. Ze względu na znaczenie
pożywienia w naszym życiu codziennym,
istnieją ścisłe zasady i wytyczne dotyczące
możliwości identyfikowania, znakowania,
pakowania oraz kontroli jakości. Mitsubishi
dysponuje wiedzą specjalistyczną we
wszystkich tych dziedzinach.
Wdrożenia
Firma: Virgin Trading (Virgin Cola)
Lokalizacja: Irlandia
Specjalista ds. automatyzacji:
Charles Wait
Zastosowanie: Produkcja
koncentratu coli
Produkty: Oprogramowanie oraz modułowe sterowniki PLC Mitsubishi
Uwaga:
Zakład produkcyjny zbudowany jako
jeden z najwydajniejszych na świecie,
z personelem na miejscu liczącym sześć
osób, wytwarzającym do 2 miliardów
litrów Coli rocznie
Komentarz:
„Wybraliśmy Mitsubishi… ze względu na
opinie o tej firmie dotyczące niezawodności i globalnego wsparcia, szczególnie
w branży żywności i napojów.”
(Rod Golightly, Charles Wait)
7
Produkcja przemysłowa /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Produkcja przemysło
Produkcja przemysłowa
Wdrożenia
Firma: Kaba Group
Lokalizacja: Austria
Zastosowanie: Produkcja kluczy
Produkty: Roboty Mitsubishi
Uwaga:
Wykorzystywane są dwa roboty, jeden do
umieszczania obrabianego przedmiotu
mosiężnego we frezarce, natomiast drugi
do wyjmowania obrobionych kluczy i za
pomocą wirującego pędzla.
Komentarz:
„Dzięki zastosowaniu robota mogliśmy
obniżyć koszty i znacznie skrócić czas
przewozu.”
(Robert Weninghofer,
Kierownik produkcji w firmie Kaba)
8
Produkcja przemysłowa, podobnie jak
wszystkie branże techniczne, stale podlega presji dostarczania innowacyjnych
produktów w najbardziej opłacalny sposób. Producenci poszukują zwykle dostawców oferujących rozwiązania automatyzacyjne uwzględniające wiele różnych
wymaganych norm, a także zapewniających elastyczność, dostępność i niezawodność. Jest to jeden z powodów, dlaczego
od chwili wprowadzenia na rynek, tj. przez
ponad 25 lat, producenci z całego świata
kupili ponad dziewięć milionów sterowników PLC Mitsubishi z rodziny FX.
owa /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Przemysł motoryzacyjny /// Rozwiązania
Przemysł motoryzacyjny
Krótsze cykle produkcyjne, adaptacyjne
zarządzanie produkcją oraz integracja
wszystkich obszarów procesu produkcyjnego czynią z przemysłu motoryzacyjnego
jeden z najbardziej wydajnych i obciążonych presją sektorów produkcyjnych na
świecie.
Jest to również przyczyną zwracania się
producentów globalnych marek do firmy
Mitsubishi odnośnie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie automatyzacji na najwyższym poziomie.
Wdrożenia
Firma: Global Engine Manufacturing
Alliance (GEMA)
Lokalizacja: Stany Zjednoczone
Zastosowanie: Produkcja silników
samochodowych
Produkty: Modułowe sterowniki PLC
Mitsubishi, panele sterujące HMI, wzmacniacze serwo, sterowniki CNC i oprogramowanie
Uwaga:
GEMA jest związkiem Chrysler Group,
Mitsubishi Motors i Hyundai Motor Co.
Istnieją dwa zakłady produkujące łącznie
do 840 000 silników w ciągu roku.
Komentarz:
Chrysler Group ocenia, że nowa koncepcja
automatyzacji pozwoli rocznie zaoszczędzić ok. 100 milionów dolarów kosztów.
9
Przemysł chemiczny /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Przemysł chemiczny //
Przemysł chemiczny
Wdrożenia
Firma: Follmann & Co.
Lokalizacja: Niemcy
Zastosowanie: Produkcja kleju
Produkty: Kompaktowe sterowniki
PLC Mitsubishi, panele sterujące HMI,
przetwornice częstotliwości
Sieci: Ethernet + Fieldbus
Uwaga:
System steruje procesem produkcyjnym
dla 17 różnych klejów
Komentarz:
„Ta ekonomiczna alternatywa dla
technologii scentralizowanego sterowania
procesami czyni wszystkie funkcje i procesy oraz dane produkcyjne zrozumiałymi,
począwszy od źródła, a skończywszy na
poziomie zarządzania.”
(Axel Schuschies, Kierownik produkcji)
10
Branże chemiczna i farmaceutyczna należą
do najbardziej konkurencyjnych na świecie, zmagając się z trudnymi problemami
dotyczącymi szybkiego wprowadzania
produktów na rynek. Nowe produkty
opracowywane w laboratorium muszą
być szybko wprowadzane do produkcji.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, szybkość
i niezawodność tego procesu, producenci
potrzebują elastycznych rozwiązań automatyzacyjnych uwzględniających wiele
różnych norm. Produkty automatyki
Mitsubishi Electric odpowiadają na te
potrzeby.
// Proces /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Proces /// Rozwiązania w zakresie
Proces
Wiele zastosowań rozwiązań automatyzacyjnych wchodzi w skład ciągłego procesu. Różnią się one w znacznym stopniu,
od elektrowni po spalarnie odpadów.
Niemniej jednak, wszystkie wymagają
systemów o wysokiej niezawodności.
Ponadto sterowanie i zarządzanie odpadami eksploatacyjnymi stanowią problem,
dla którego przewidziano więcej regulacji
w dyrektywach takich jak IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń). Firma Mitsubishi opracowała
własny System Q specjalnie w celu spełnienia tych wymogów.
Wdrożenia
Firma: European Vinyls Corporation (EVC)
Lokalizacja: Wielka Brytania
Specjalista ds. automatyzacji: Tritec
Zastosowanie: Elektrociepłownia (CHP)
Produkty: Modułowe sterowniki PLC
Mitsubishi oraz oprogramowanie
Uwaga:
W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, sterowniki PLC z podwójną
redundancją redukują koszty o 25 %.
Zainstalowany system oszczędza rocznie
500.000 £ (ok. 530.000 €), a jego koszt
zwrócił się w ciągu zaledwie 6 miesięcy.
Komentarz:
„Koszt opracowanego przez nas systemu
sterowania PLC wyniósł ok. 250.000 £,
w porównaniu z 1.000.000 £ za system
konwencjonalny.”
(Tim Hartley, Tritec)
11
Jakość jutra /// Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// D
Jakość jutra ...
Eco Changes
– w kierunku
ekologicznej
przyszłości
Eco Changes jest wyrazem zaangażowania Mitsubishi Electric w zarządzanie
środowiskiem. Program jest skierowany
Technologia jutra wymaga inwestycji dzisiaj.
w stronę bardziej ekologicznej przyszłości,
osiągniętej przy pomocy nowoczesnych
technologii środowiskowych i doświadczenia produkcyjnego. Celem Mitsubishi
Electric jest pomoc w tworzeniu ekologicznego społeczeństwa za pomocą szerokiego spektrum technologii i rozwiązań
dla gospodarstw domowych, biur, firm,
infrastruktury, a nawet badania przestrzeni
kosmicznej. Jako firma globalna, chcemy
znacznie przyczynić się do osiągnięciu
celu, jakim jest świat z niską emisją dwutlenku węgla i wysokim poziomie recyklingu.
12
Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// Dzisiejsze cele ///
... dzisiejsze cele
Niezależnie od zastosowania, branży czy
wielkości firmy, Mitsubishi oferuje swoim
klientom najlepszą możliwą obsługę.
Obejmuje ona poznawanie i rozumienie potrzeb klienta oraz reagowanie na
zmieniające się sytuacje prawne i społeczne w celu opracowywania produktów potrzebnych już jutro, za rok bądź
za pięć lat.
Zjednoczonych i Europie opracowują dziś
innowacyjne technologie, które będą
wykorzystywane w przełomowych wynalazkach jutra. Mitsubishi Electric inwestuje
ok. 4 % dochodów ze sprzedaży w rozwijanie przyszłych technologii.
Badania i rozwój
– siła napędowa
przyszłości
czywistnianiu idei równowagi ekologicznej na planecie. Od zakupów, poprzez
projektowanie produktów oraz ich wytwarzanie po logistykę, działania te dowodzą,
jak świadomość wpływu na środowisko
i związane z nią postępowanie stopniowo
stają się stałym elementem naszej kultury
firmowej.
Jest to ogromne wyzwanie, ale Mitsubishi
Electric każdego dnia aktywnie realizuje
związane z nim wymagania, skupiając się
równocześnie na jednym celu. Polega on
na tworzeniu globalnego społeczeństwa,
w którym można stale poprawiać warunki
życia, współistniejąc zgodnie ze środowiskiem naturalnym.
Pomoc dla
środowiska
W ten sposób zakłady Mitsubishi działają
w pełnej zgodności z normą ISO 14000,
wytwarzając produkty zawierające mniej
szkodliwych substancji.
Badania i rozwój stanowią siłę napędową Mitsubishi Electric. Nasze ośrodki
badawczo-rozwojowe w Japonii, Stanach
Różnymi sposobami dostosowujemy
programy i systemy wspomagające nas
w drodze do celu polegaj,ącego na urze-
Zrozumienie równowagi między wydajną
produkcją zautomatyzowaną a troską
o nasze środowisko pomaga nam lepiej
rozumieć potrzeby naszych klientów.
Przykład – konieczność monitorowania
i kontrolowania odpadów zgodnie z dyrektywą IPPC (Zintegrowane Zapobieganie
i Ograniczanie Zanieczyszczeń).
Chodzi o równowagę: równowagę
pomiędzy efektywnym wykorzystaniem
zasobów, efektywnym wykorzystaniem
energii oraz ochroną przed potencjalnie
szkodliwymi substancjami.
Praca na rzecz zachowania równowagi w przyszłości.
13
European Service /// European Service /// European Service /// European Service /// Europ
Produkty i usługi
Pomoc techniczna polega na zapewnianiu prawidłowych odpowiedzi już za pierwszym razem.
Wybierając współpracownika w dziedzinie
automatyzacji, nasi klienci zwracają uwagę
na wiele różnych czynników, od stabilności firmy po wiodące na rynku produkty.
Jednak wszyscy zawsze są zainteresowani
obsługą i pomocą.
14
Usługi w Europie
Sieci, centra technologiczne i obejmujący
Europę partnerzy, zapewniają wyjątkową
jakość lokalnych usług wsparcia.
pean Service /// European Service /// European Service /// European Service /// European
Czynnik ludzki
Klienci naszej infolinii otrzymają wsparcie
zarówno na temat aktualnych, jak i starszych linii produktów. Lokalni inżynierowie zapewniają pomoc w języku klienta.
W razie potrzeby ta lokalna usługa może
zapewnić także dogłębne wsparcie tech-
Minimalizowanie
czasu przestoju
Przestój spowodowany przez awarię urządzeń nigdy nie jest dobrą wiadomością.
W dzisiejszym bezwzględnym środowisku biznesowym jak najszybszy powrót
do pełnej wydajności produkcyjnej ma
krytyczne znaczenie.
Pomoc techniczna polega na zapewnianiu prawidłowych odpowiedzi już za pierwszym razem.
Obszerne programy szkoleń.
niczne. Dzięki połączeniu lokalnego i scentralizowanego wsparcia, klienci mogą
być pewni, że zawsze uzyskają właściwą
pomoc, kiedy będa jej potrzebować.
W uzupełnieniu naszego lokalnego wsparcia, strona www.mitsubishi-automation.
com oferuje użytkownikom MyMitsubishi
bezpłatny dostęp do podręczników, rysunków CAD, sterowników komunikacyjnych
HMI, plików GSD itp.
Nasza wszechstronna pomoc przy ponownym uruchomieniu instalacji, zminimalizuje czas kosztownego przestoju i umożliwi szybki powrót do normalnej produkcji.
Szkolenie pod
kątem wydajności
Zajmowanie się skomplikowanymi urządzeniami automatyki w dynamicznym
środowisku produkcji, wymaga dobrze
wyszkolonego personelu. Mitsubishi
Electric oferuje najbardziej aktualne szkolenia z użytkowania i utrzymania systemów automatyki. Zapewni to optymalną
wydajność pracy.
Wszystkie naprawy są wykonywane przez kwalifikowanych i doświadczonych techników.
15
Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwią
Rozwiązania w zakresie
automatyzacji ...
ERP
Enterprise Resource
Management
Mikrosterowniki programowalne PLC
Najpopularniejszy na świecie mikrosterownik
PLC łączy w sobie w równym stopniu moc
i prostotę.
Operation
Modułowe sterowniki programowalne PLC
Seria L i MELSEC System Q, są to modułowe systemy
sterujące o dużej wydajności. Z bogactwem zintegrowanych funkcji, umożliwiają skonfigurowanie optymalnych rozwiązań do wszystkich zadań automatyzacji.
PLANT
Plant Integration
Level
Manufacturing
Mitsubishi
Integrated
FA Software
MELSOFT
Narzędzia zwiększające wydajność oraz rozwiązania w zakresie oprogramowania, które umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie inwestycji
w automatyzację.
Pulpity operatorskie HMI, GOT i IPC
Automation
Mitsubishi oferuje prawdopodobnie największy
zakres terminali sterujących i komputerów przemysłowych (IPC), jaki dostępny jest od każdego
pojedynczego producenta.
SHOP FLOOR
Przetwornice
Mitsubishi cieszy się dobrą opinią dzięki niezawodnym przetwornicom, które klienci mogą
łatwo „zamontować i zapomnieć”.
16
ązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania
... niezależnie od
zastosowania
TOP FLOOR
Sterowanie ruchem
Serwonapędy i systemy Motion Mitsubishi oferują
rozwiązania skalowalne od 1 do 96 osi.
& Planning
MES
Execution System
Manufacturing
Execution System
Roboty
Mitsubishi
EZSocket
Partner Products
Roboty MELFA zapewniają wiodącą w swojej
klasie technologię zarówno dla konstrukcji
SCARA, jak i dla systemów z ramionami przegubowymi.
EZSocket
Mitsubishi
Communication Software
Aparatura łączeniowa niskiego napięcia
Zaawansowana technologia niskonapięciowa
obejmuje aparaturę rozdzielczą i wyłączniki.
Solutions
Sterowanie numeryczne CNC
Maksymalizacja wydajności produkcji i sterowania z najwyższą niezawodnością.
[email protected] jest rozwiązaniem Mitsubishi
Electric, umożliwiającym poprawę wydajności każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, zapewniającym trzy kluczowe
korzyści: obniżkę całkowitego kosztu
posiadania (TCO), maksymalizację wydajności oraz płynną integrację.
Maszyny EDM
Urządzenia EDM Mitsubishi – nagroda Frost and
Sullivan dla produktu wiodącego na globalnym
rynku – „Global Market Leader 2005”.
17
Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwią
Rozwiązanie [email protected]
iQ Platform
iQ Platform jest środowiskiem sprzętowym umożliwiającym realizację koncepcji
[email protected] System iQ scala sterowniki PLC,
sterowanie ruchem, układy CNC, roboty
i sterowanie procesem w jedną, zunifikowaną architekturę, połączoną płynnie za
pomocą szybkiej magistrali.
Interfejs MES
Za pomocą [email protected] uzyskasz maksimum sprawności i wydajności systemu.
Nasze rozwiązania
dla Waszej korzyści
Koncepcja [email protected] powstała na podstawie doświadczeń, jakie Mitsubishi Electric
zebrało jako globalne przedsiębiorstwo
produkcyjne, stające wobec takich samych
wyzwań, jak jej klienci. Nasze rozwiązanie
zostało wdrożone w naszych fabrykach
i dało radykalne skutki. Obecnie dzielimy
się tym doświadczeniem z tymi, którzy
chcą uzyskać takie same korzyści z ich
własnych operacji produkcyjnych.
Zakład funkcjonujący w systemie [email protected]
rozwiązuje wiele kwestii, wykorzystując
wielkie bogactwo danych gromadzonych
w czasie rzeczywistym ze sprzętu i urządzeń usytuowanych bezpośrednio na terenie produkcji. Takie dane, jak wielkość produkcji, wyniki wydajności operacyjnej oraz
informacje na temat jakości są następnie
wykorzystywane w biznesowym systemie
informatycznym przedsiębiorstwa.
18
Ta zachodząca w czasie rzeczywistym integracja danych produkcyjnych i systemów
informatycznych przedsiębiorstwa znacznie przyczynia się do poprawy jakości,
skrócenia czasu realizacji serii produktów
oraz zwiększenia wydajności produkcji.
Na rozwiązanie [email protected] składa się kilka
kluczowych elementów.
Architektura sieci
CC-Link
CC–Link dostarcza kompletnej architektury sieci otwartej, łączącej wszystkie
urządzenia fabryczne. Najwyższą warstwę
sieci stanowi CC-Link IE, pierwsza szkieletowa sieć Ethernet o prędkości 1Gbit/s,
mogąca zaspokoić wciąż rosnące potrzeby
komunikacyjne nowoczesnych zakładów
produkcyjnych.
Za pomocą CC-Link IE Field sieć ta rozciąga
swoją hierarchię w dół, doprowadzając
gigabitowe pasmo do każdego urządzenia.
Produkty tworzące interfejs MES IT stanowią niezbędne połączenie pomiędzy
sterownikami poziomu produkcyjnego,
takimi, jak iQ Platform, a biznesowymi
systemami informatycznymi z poziomu
przedsiębiorstwa. Połączenie jest bezpośrednie, z pominięciem pośredniej
warstwy zbudowanej z komputerów PC,
będącej często źródłem problemów związanych z konserwacją i bezpieczeństwem.
Więcej informacji na temat produktów
tworzących interfejs MES Mitsubishi
można znaleźć w części technicznej, w rozdziale 12 niniejszego katalogu.
[email protected] Alliance
Kluczową częścią rozwiązania [email protected]
jest „[email protected] Alliance”. Wraz z innymi,
najlepszymi w swojej klasie dostawcami,
stworzyliśmy partnerski zespół, którego
celem jest umożliwienie naszym klientom
rzeczywistego czerpania korzyści z najlepszych dostępnych rozwiązań. [email protected]
Alliance ma obecnie ponad 19 różnych
partnerów, a ich liczba stale wzrasta.
Wśród obecnych partnerów znajdują się:
Adroit, Atos Origin, Control Microsystems,
CoDeSys, Cognex, IBHsoftec, ILS Technology, INEA, Invensys/Wonderware, KH
Automation Projects, LEM, mpdv, PPT
Vision, ProLeiT, Raima, RITTAL, Schad,
Schaffner oraz ubigrate.
ązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania
Rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa
Wszechstronne
rozwiązania
w zakresie
bezpieczeństwa
Europejska Dyrektywa Maszynowa
lub normy międzynarodowe, takie, jak
ISO12100, wymuszają rygorystyczne
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
zakładu i maszyn. Podobnie jak same
maszyny, systemy automatyki, które nimi
sterują, dla zapewnienia bezpieczeństwa
personelu we wszystkich fazach okresu
eksploatacji maszyny muszą być również
zgodne z dyrektywami i normami.
Równocześnie koncepcja bezpieczeństwa
przesunęła się od interwencji człowieka
opartej na zasadzie „zero wypadków” do
oceny ryzyka opartej na zasadzie „zero
ryzyka”. Przez połączenie bezpiecznych
urządzeń sterujących, bezpiecznych
napędów i komponentów bezpieczeństwa
wymaganych w systemach bezpieczeństwa, Mitsubishi Electric dostarcza rozwiązanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo. To wszystko umożliwia optymalną
realizację bezpiecznego sterowania, pobudzając równocześnie wydajność.
Bezpieczeństwo w każdej fazie produkcji.
zintegrowane z konwencjonalnymi systemami automatyki. Wynikiem jest nie tylko
bezpieczeństwo pracownika, maszyny
i procesu, ale także wiodąca w danej gałęzi
przemysłu wydajność i osiągi.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zajrzeć do sekcji zawierającej informacje techniczne lub poprosić o naszą
odrębną broszurę, poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa.
Wiele firm może zaoferować szeroki
wybór urządzeń z zakresu bezpieczeństwa lub nawet pewien rodzaj systemu
bezpieczeństwa. Jednak tylko nieliczne
potrafią zapewnić kompletne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, w pełni
GOT
iQ Platform
GOT
iQ Platform
WS-safety
Przekaźniki
bezpieczeństwa
QS Safety
Bezpieczny
serwonapęd AC
Robot
20
10
8
6
4
20
10
8
6
4
21NC
2
22NC
Bezpieczne
wyłączanie
momentu
obrotowego
Bezpieczna
przetwornica
częstotliwości
21NC
2
AC-1Ith
32A
1
0.8
0.6
0.4
22NC
AC-1Ith
32A
0.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
20
Silnik
10
8
6
4
21NC
2
22NC
AC-1Ith
32A
Bezpieczne urządzenia
Bloki bezpiecznych
we/wy QS
Bezpieczne
urządzenia
1
0.8
0.6
0.4
0.2
Bezpieczne
urządzenia
Bloki bezpiecznych
we/wy QS
Silnik
Bezpieczne
urządzenia
Kontrola bezpieczeństwa jest w pełni zintegrowana z rozwiązaniami Mitsubishi Electric z zakresu automatyki
19
Sterowniki logiczne /// Mikrosterowniki programowalne PLC /// Modułowe sterowniki p
Proste, łatwe, niezawodne
Niezawodne
Projektujemy i tworzymy nasze sterowniki
programowalne PLC zgodnie z najwyższymi światowymi normami, zdobywając
w trakcie prac wiele morskich i innych
specjalistycznych zezwoleń. Czynimy
to w ramach naszych dążeń do zapewniania jak najlepszej jakości produktów.
Pierwszorzędnym przykładem jakości
Mitsubishi jest powszechne wykorzystanie
naszych podzespołów w globalnej branży
motoryzacyjnej, w której zerowa tolerancja dla wybrakowanych produktów szybko
staje się normą.
iQ Works –
jednolite narzędzie
Potwierdzona niezawodność – od samodzielnych do pełnych instalacji.
Proste
Sterowniki programowalne PLC firmy
Mitsubishi są proste w użyciu. Wiele skomplikowanych działań sprowadziliśmy do
pojedynczych instrukcji, znacznie ułatwiając
programowanie naszych sterowników PLC.
Łatwe
Ponadto przygotowaliśmy programowanie
i konfigurację systemu w taki sposób, by
czynności te były jak najbardziej elastyczne.
Na przykład narzędzia programistyczne,
takie jak GX Developer, umożliwiają użytkownikom szybkie tworzenie programów
PLC i konfigurowanie nowych modułów.
Oprócz tego dostępne są nasze pakiety
programistyczne GX IEC, zaprojektowane
specjalnie dla użytkowników pragnących
wykorzystywać standard programowania
strukturalnego, taki jak IEC61131-3.
Oba programy pomagają obniżyć koszty
programowania, umożliwiając użytkownikom ponowne wykorzystanie już stworzonego kodu PLC.
Dodatkowo oferujemy innowacyjne narzędzia pomocnicze, takie jak GX Simulator.
Pakiet ten pozwala użytkownikom uruchamiać programy PLC w trybie symulacji bez
dodatkowego sprzętu, co pomaga skrócić
kosztowny czas rozruchu przy oddaniu do
eksploatacji na miejscu.
Platforma iQ jest wiodącym rozwiązaniem
z dziedziny automatyzacji, upraszczającym
zarządzanie złożonymi oraz interdyscyplinarnymi systemami produkcji przemysłowej. Koncepcja ta łączy na jednej
kompaktowej platformie sprzętowej sterowniki PLC, Motion, roboty i technologię
CNC, umożliwiając płynne współdziałanie
różnych systemów sterowania. Jedną
z głównych korzyści tego rozwiązania, jest
możliwość korzystania z ujednoliconego
narzędzia rozwoju i utrzymania systemów
składowych. Tym narzędziem jest jednolite środowisko projektowe iQ Works, które
obejmuje wszystkie aspekty tworzenia
i utrzymania oraz może być w całości kontrolowane z jednej centralnej lokalizacji.
Programowanie PLC
Pakiet
Drabinka
GX Works 2
GX IEC Developer
Wszystkie
sterowniki
PLC MELSEC
Tylko sterowniki PLC
MELSEC FX
O
O
Instrukcja
Bloki funkcyjne
Tekst strukturalny
O
Graf sekwencji SFC
O
Zgodność z IEC61131
O
* z wyjątkiem serii L
20
O
O
Wszystkie
sterowniki
PLC MELSEC*
Tylko sterowniki PLC
MELSEC FX
AL-PCS/
WIN
GX Developer
Wszystkie
sterowniki
PLC MELSEC
Tylko sterowniki PLC
MELSEC FX
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Tylko
seria Alpha
O
O
O
Jeden system, jedno narzędzie
programowalne PLC /// Sterowniki logiczne /// Mikrosterowniki programowalne PLC ///
Sterowanie na miarę
sterowników kompaktowych. Mikrosterowniki programowalne PLC są wyposażone w I/O, procesor, pamięć i zasilacz
w jednym module.
Szeroka gama
rozwiązań
Rozwiązania Mitsubishi w zakresie sterowników i programowania PLC dzielą się na
trzy proste grupy.
쐽 Sterowniki logiczne
Te produkty Mitsubishi noszą nazwę sterowników Alpha. Są to małe kompaktowe
urządzenia zawierające wejście/wyjście
(I/O), procesor, pamięć, zasilacz oraz pulpit HMI wbudowane w pojedynczy moduł.
Programowanie urządzeń odbywa się za
pomocą bardzo intuicyjnego narzędzia
Ponadto możliwości sterownika można
rozszerzyć, wybierając różne opcje, takie
jak I/O, sterowanie analogowe lub regulacja temperatury. Jednym z najpopularniejszych dodatków jest połączenie sieciowe.
Wśród opcji sieciowych mogą znajdować
się: Ethernet, Profibus DP, CC-Link, DeviceNet, a także CANopen i AS-interface.
쐽 Modułowe sterowniki
programowalne PLC
Sterowniki modułowe Mitsubishi, takie jak
seria L i System Q, są wysoko wydajnymi
systemami PLC, wyróżniającymi się szerokim zakresem funkcjonalności.Wybór, moc
i funkcje tych sterowników PLC klasy high-
Kompaktowe sterowniki Alpha z intuicyjnym programowaniem.
programistycznego wykorzystującego
bloki funkcyjne (AL-PCS/WIN).
System Q 32–8192
L-Serie 24–4096
FX 10–384
10–28
Alpha
Istnieje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
i sieciowe oraz specjalny interfejs MES.
Dostęp do Internetu zapewnia moduł
serwera Web.
Celem ułatwienia dostępu do tego standardu sieci, jednostka centralna została
wyposażona w zintegrowany port Ethernet.
System Q firmy Mitsubishi zapewnia największe korzyści jako platforma automatyzacji. Umożliwia integrację jednostek
centralnych PLC, sterowników ruchu,
sterowników robota i CPU do sterowania
procesem – wszystko w jednym systemie.
Ponadto istnieją opcje dla systemów tworzonych w oparciu o komputery przemysłowe, rezerwowe sterowniki programowalne PLC, a także najnowsze rozwiązanie
– sterownik programowany w C.
쐽 Mikrosterowniki programowalne PLC
Mikrosterowniki programowalne PLC są
szeroko stosowane, od sterowania maszynami po systemy sieciowe. Wraz z ponad
dziewięcioma milionami jednostek sprzedanych na całym świecie, sterowniki PLC
Mitsubishi z rodziny FX są jednymi z najbardziej udanych, dostępnych dzisiaj
Najlepiej sprzedające się mikrosterowniki na świecie.
Wyposażone w zaawansowane funkcje sterowniki
modułowe PLC wysokiego poziomu.
end są imponujące, a ich czas wykonania
operacji jest mierzony w nanosekundach.
Ich modułowa architektura ułatwia konfigurowanie tych sterowników do każdego zadania. Modułowe sterowniki PLC
składają się zasilacza, jednego lub więcej
modułów CPU oraz we/wy i/lub specjalnych modułów funkcyjnych.
Istnieją specjalne moduły funkcyjne, realizujące funkcje analogowe, komunikacyjne
I/O
Pamięć
Długość cyklu/
rozkaz logiczny
Sterownik logiczny
Kompaktowy
sterownik PLC
ALPHA2
Rodzina FX
Modułowy sterownik PLC
Seria L
System Q
10–28
10–384
24–4096
32–8192
Blok 200-tu funkcji
2–64 K kroki
20–260 K kroki
10–1000 K kroki
20 μs
0,065–0,55 μs
(65–550 ns)
0,0095–0,040 μs
(9,5–40 ns)
0,0095–0,2 μs
(9,5–200 ns)
쐽 iQ Platform
iQ Platform Mitsubishi jest pierwszą na
świecie platformą automatyzacji, która
w jednym zintegrowanym systemie sterującym jednoczy wszystkie kluczowe
technologie związane z automatyką.
Nie zmarnuj cennych osiągnięć, próbując tworzyć efektywnie współpracujące
systemy pochodzące od różnych dostawców. Zamiast tego pozwól iQ Platform
Mitsubishi zająć się integracją Twojego
systemu. Na użytek iQ Platform dostępny
jest duży wybór różnego rodzaju sterowników, które poprzez magistralę płyty
bazowej mogą się z sobą komunikować.
Pozwala to inżynierom poświęcić cały swój
czas i energię na Twoją aplikację.
21
Vision 1000 /// HMI /// GOT /// IPC /// SCADA /// Vision 1000 /// HMI /// GOT /// IPC /// SC
Zobaczyć znaczy uwierzyć
wiodąca technologia zapewnia użytkownikom interfejsów HMI szybkość i niezawodność działania oraz maksymalny czas
bezawaryjnej pracy.
쐽 Rozwiązania dla komputerów
przemysłowych (IPC)
Gama rozwiązań IPC1000 firmy Mitsubishi
oferuje klientom solidną platformę do
opracowywania własnych rozwiązań.
Szeroka gama otwartych rozwiązań HMI.
Linia produkcyjna, czyli zdalne inteligentne sterowanie zakładem – Mitsubishi udostępnia dane.
Rozwiązanie Vision 1000 firmy Mitsubishi
stanowi interfejs pomiędzy człowiekiem
i maszyną (HMI) oraz jest odpowiedzią
w zakresie oprogramowania, które umożliwia podgląd tego, co naprawdę dzieje się
podczas procesu produkcyjnego.
Vision 1000
To połączenie trzech technologii wizualizacji pochodzących od jednego producenta
pozwala użytkownikom wybrać rozwiązanie najlepiej dostosowane do ich wymagań.
쐽 Dedykowane rozwiązania HMI
Seria graficznych terminali operatorskich
GOT1000 zbudowana została w oparciu o
najnowszą technologię w dziedzinie wyświetlaczy dotykowych. Zapewniają one użytkownikom jasne i wyraźne wyświetlanie informacji połączone z elastycznością wprowadzania
danych za pomocą ekranu dotykowego.
W serii GOT 1000 wykorzystano najnowszą technologię z dziedziny ekranów dotykowych.
Zostały one stworzone, aby zapewnić
elastyczność wysokiej klasy komputerów
osobistych, ale wyposażono je w mocną
przemysłową konstrukcję w celu ochrony
podczas działania. Oznacza to, że użytkownicy mogą bez wahania instalować urządzenia IPC1000 we własnym środowisku
produkcyjnym.
Grupa programów do automatyzacji firmy
Mitsubishi o nazwie MELSOFT obsługuje
również komputery przemysłowe IPC.
Daje to szeroką gamę podzespołów programowych, które całkowicie i nieprzerwanie mogą być zintegrowane z Twoimi własnymi rozwiązaniami, aż do kompletnych
pakietów przeznaczonych do wizualizacji
procesu, jak np. SoftGOT1000.
Urządzenia GOT skonstruowano w celu
zintegrowania ich na poziomie podstawowym z technologią automatyzacji
Mitsubishi. Oznacza to ułatwienia i przyspieszenie opracowywania projektów,
a także zwiększenie wydajności systemów
i dodatkowy dostęp do głównych funkcji
sprzętu do automatyzacji Mitsubishi.
쐽 Otwarte rozwiązania HMI
22
Seria E1000 pulpitów operatorskich HMI
została zaprojektowana i skonstruowana
w oparciu o najnowszą otwartą technologię łączącą platformę Windows CE firmy
Microsoft z procesorami Intel Xscale. Ta
Komputery przemysłowe wysokiej klasy.
CADA /// Vision 1000 /// HMI /// GOT /// IPC /// SCADA /// Vision 1000 /// HMI /// GOT ///
Wizja doskonała
쐽 Łatwość użytkowania
Sprzęt
zapewniający
elastyczność
Wybierając właściwą aplikację do wizualizacji, należy uwzględnić kilka podstawowych czynników.
쐽 Wodoszczelność
Programowanie i użytkowanie pulpitów
operatorskich HMI firmy Mitsubishi jest
łatwe. Wszystkie pakiety zawierają wstępnie
zdefiniowane biblioteki graficzne pomocne
w szybkim rozpoczynaniu pracy. Niektóre
pakiety oprogramowania posiadają symulatory, które umożliwiają testowanie aplikacji HMI przed przesłaniem ich do terminala
HMI lub komputera przemysłowego IPC.
Produkty Vision 1000 Mitsubishi Electric
dostarczają szerokiego zakresu rozwiązań potrzebnych do wirtualnej obsługi
każdej aplikacji. Wszystkie urządzenia
mają stopień ochrony IP65 lub wyższy –
na przykład mogą być bezpiecznie myte za
pomocą węża. Jest to częste w przemyśle
spożywczym, gdzie konieczne jest stałe
zachowanie wysokiego poziomu higieny.
Rozwiązania Vision 1000 mogą służyć do
łączenia się z głównymi rodzajami sieci,
takimi jak Ethernet, Profibus oraz CC-Link.
Dostępnych jest ponad 100 sterowników
komunikacyjnych, które umożliwiają
zastosowanie rozwiązań HMI Mitsubishi
razem z produktami automatyki, pochodzącymi od innych wytwórców.
Programowanie HMI/symulacje
Pakiet
Rozwiązania dla wszelkich zastosowań dotyczących
wizualizacji i programowania.
쐽 MELSOFT
Komplet oprogramowania do automatyzacji MELSOFT oferuje użytkownikom
wiele rozwiązań, w tym programowanie
sterowników PLC i urządzeń HMI, elementy
oprogramowania takie, jak serwery OPC
i kontrolki Active X do osadzania bezpośrednio w rozwiązaniach użytkowników.
Pakiet
GT Designer
Funkcje:
Programowanie
Symulacja
O
O
O
O
OPC
Biblioteka graficzna
O
O
Active X
HMI serii E1000
Seria GOT900
GOT1000/komputer
VB/VBA
Sprzęt HMI
Oprogramowanie
HMI
Seria E1000
Istnieje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
MAPS jest narzędziem inżynierskim, które
zajmuje się całym cyklem życia produktu
w rozwiązaniach automatyki. Korzyści
wynikające z MAPS są dostępne już w fazie
tworzenia oraz w fazie integracji. MAPS
ułatwia także integrację danych i umożliwia klientom instalowanie rozszerzeń oraz
przeprowadzanie przez nich konserwacji.
Program korzysta z predefiniowanych,
konfigurowanych przez użytkownika bloków funkcji PLC i grafiki SCADA, opartych
na międzynarodowych standardach S88
i S95. Ta standaryzacja oznacza, że oprócz
oszczędności czasu, MAPS zmniejsza także
koszty tworzenia, testowania i uruchomienia swoich projektów automatyki. Zakres
funkcji importu ułatwia szybkie i łatwe
konfigurowanie interfejsów użytkownika
zarówno dla projektów SCADA jak i PLC.
Do wymiany zmiennych globalnych MAPS
używa centralnej bazy danych, uniemożliwiając przypadkowe powielanie rekordów
danych.
Wizualizacja w komputerze PC
E Designer
Funkcja
Seria GOT1000
MAPS
(Mitsubishi Adroit
Process Suite)
쐽 Komunikacja
Ważną część automatyzacji stanowi
komunikacja. Jej wdrażanie jest możliwe
na wielu poziomach, od Fieldbus, poprzez
sieci danych, po rozwiązania w zakresie
pomiarów zdalnych z zastosowaniem
modemów przemysłowych Mitsubishi.
IPC1000
Funkcja
SoftGOT1000
Soft HMI
SoftGOT1000
PC Control
MX Sheet
MX
Components
MX OPC
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Umożliwiający
zastosowanie
w sieci
ODBC
Działanie:
Informacja
Zakład otwarty
Hala fabryczna
23
Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetw
Wydajność układów
napędowych
Obniżanie kosztów
Cena zakupu standardowego silnika przemysłowego stosowanego w typowym wentylatorze lub pompie może wynosić tylko
kilkaset euro. Jednak ten sam silnik będzie
pochłaniać setki tysięcy euro w postaci
kosztów energii elektrycznej w okresie
użytkowania. Zastosowanie przetwornicy
może znacznie obniżyć te wydatki.
Przetwornice pomagają obniżyć pobór mocy i zużycie
maszyn.
Inteligentne rozwiązania dla każdego zadania.
Przetwornice częstotliwości stanowią dobry
przykład szeroko przyjętej i powszechnie
stosowanej technologii automatyzacji.
Przetwornice umożliwiają inżynierom
większą kontrolę nad prędkością silnika
oraz wydajnością momentu obrotowego.
Coraz częściej przetwornice są postrzegane
jako prosty lecz ważny sposób obniżania
kosztów energii. Obecnie na całym świecie
pracuje ponad 12 milionów przetwornic
częstotliwości Mitsubishi, które obsługują
cały szereg różnorodnych aplikacji napędowych.
Wysokie standardy
Nasze zaangażowanie w spełnianie wymogów międzynarodowych norm ma zasadniczy wpływ na konstrukcję przetwornic
Mitsubishi. Przyznane nam aktualnie
certyfikaty to m.in. europejski certyfikat
zgodności CE, amerykańskie certyfikaty UL
i CUL, rosyjski GOST, a także dopuszczenia
morskie. Certyfikaty te pomagają eksporterom, którzy sprzedają urządzenia i systemy z wbudowanymi przetwornicami.
Przetwornice Mitsubishi gwarantują niezawodność i wydajność. Właśnie dlatego
w dwóch kolejnych badaniach opinii i stopnia zadowolenia klientów IMS przetwornice
firmy Mitsubishi otrzymały najwyższe noty
za niezawodność i technologię.
Przetwornice serii FR-D700 i FR-E700 SC
są standardowo wyposażone w dwukanałowy system bezpieczeństwa STO
(Safe Torque Off ). Pozwala to na niedrogą
obsługę wielu napędów falownikowych
jednym przekaźnikiem bezpieczeństwa.
24
Inteligentne
rozwiązania dla
każdego zadania
Mitsubishi oferuje cztery typy przetwornic:
proste, ekonomiczne, elastyczne i zaawansowane. Każda z nich została zoptymalizowana w celu zapewnienia jak najlepszego
poziomu sterowania i wydajności.
Ponadto, w zależności od wybranego
typu, przetwornice Mitsubishi mogą
obsługiwać następujące sieci: RS485, ModbusRTU, BacNet, Profibus DP, CC-Link IE
Field, DeviceNet, LONWorks, SSCNET oraz
Ethernet. Tak rozległa funkcjonalność pod
względem komunikacji ułatwia integrację
sterowania przetwornicami z większymi
systemami automatyki.
wornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice
Napędzanie przyszłości
FR-D700
FR-F700
쐽 Mikro
쐽 Elastyczny
Ta podstawowa seria przetwornic Mitsubishi
Electric łączy w sobie ultra-kompaktowe
rozmiary z całym szeregiem nowych funkcji, w tym wejście stopu bezpieczeństwa,
służące do niezawodnego zatrzymania
napędu. Bezczujnikowe sterowanie wektorowe zapewnia, że ta przetwornica częstotliwości może zawsze dostarczać duży moment,
nawet przy niskich prędkościach. Wbudowany
tranzystor hamujący umożliwia bezpośrednie
podłączenie opornika hamującego, co znacznie podnosi zdolność hamowania. FR-D700
idealnie nadaje się do napędu wentylatorów,
mieszadeł i transporterów pasowych.
Wiele napędów opartych o przetwornice
częstotliwości, oszczędza energię, lecz
FR-F700 jest bardziej oszczędny. Jego
innowacyjna technologia OEC (Optimum
Excitation Control - optymalne sterowanie wzbudzeniem) zapewnia, że w silniku
wytwarzane jest zawsze właściwe pole
magnetyczne, co zapewnia maksymalną
sprawność silnika i minimalny pobór
mocy. Przetwornice FR-F700 szczególnie
dobrze nadają się do pomp i wentylato-
FR-A700 0,4–630 kW, 3 fazy
FR-F700 0,75–630 kW, 3 fazy
0,4–15 kW, 3 fazy
0,1–2,2 kW, 1 faza
0,4–7,5 kW, 3 fazy
0,1–2,2 kW, 1 faza
FR-E700 SC
FR-D700
Obszerny wybór produktów, od ultrakompaktowych
po najsilniejsze.
micznymi osiągami, przetwornice FR-A700
doskonale nadają się do napędu dźwigów
i przekładni wciągarek, systemów wysokiego składowania, wytłaczarek, wirówek
i systemów nawijarek.
Na szczególne wyróżnienie zasługują
tutaj modele FR-A741, które posiadają
zintegrowany system hamowania regeneracyjnego. Umożliwia on, zwracanie
do obwodów zasilania nawet 100 %
energii hamowania, przy czym zarówno
zewnętrzny rezystor hamowania jak i tranzystor hamujący nie są do tego potrzebne.
rów, HVA (grzanie, wentylacja, powietrze)
oraz do zastosowań związanych z obsługą
budynków.
FR-E700 SC
쐽 Kompaktowy
Udoskonalone funkcje i możliwości czynią
z przetwornic FR-E700 ekonomiczne i niezwykle wszechstronne rozwiązanie dla całego
szeregu zastosowań, takich jak przenośniki
taśmowe, wciągarki, systemy składowania,
pompy, wentylatory i wytłaczarki. FR-E700
posiada zintegrowany port USB, wejścia
stopu bezpieczeństwa, ulepszoną wydajność energetyczną w zakresie niskich obrotów, możliwość kontrolowanego wyłączenia
wyjścia oraz gniazdo, w którym można zainstalować jedną z wielu kart rozszerzających,
dostępnych w serii 700.
FR-A700
쐽 Potężny
Przetwornice częstotliwości z serii FR-A700
zapewniają najwyższej jakości osiągi i moc.
Ich technologia RSV (Real Sensorless Vector control – rzeczywiście bezczujnikowe
sterowanie wektorem pola) zapewnia
maksymalny moment obrotowy i optymalnie płynną pracę. Dla uzyskania większej elastyczności, przetwornice te mają
cztery zakresy przeciążenia, możliwości
kontrolowanego wyłączenia oraz zinte growane funkcje PLC. Ze swoimi dyna-
Wybór przetwornic
FR-D700
FR-E700 SC
FR-F700
FR-A700
D720S
D740
E720S SC
E740 SC
F740
F746
A740
A741
Napięcie wejściowe
1 faza
200–240 V AC
3 fazy
380–480 V AC
1 faza
200–240 V AC
3 fazy
380–480 V AC
3 fazy
380–500 V
3 fazy
380–500 V AC
3 fazy
380–500 V
3 fazy
380–500 V AC
Moc wyjściowa [kW]
0,1–2,2
0,4–7,5
0,1–2,2
0,4–15
0,75–630
0,75–55
Przeciążenie
200 %
200 %
Stopień ochrony
IP20
IP20
200 %, 150 %
IP20–00
IP54
0,4–630
5,5–55
120 %, 150 %,
200 %, 250 %
150 %
IP20–00
IP00
25
Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwona
Poezja w ruchu
Mitsubishi przesuwa granice konstruowania serwonapędów, tworząc ultrakompaktowe silniki synchroniczne. Wszystkie silniki serii MR-ES mają wbudowany enkoder
o rozdzielczości 131072 impulsy na jeden
obrót, natomiast silniki serii MR-J3 mają
wbudowany enkoder o rozdzielczości
262144 impulsy na jeden obrót. Dzięki
temu możliwe jest zwiększenie prędkości
i dokładności maszyny.
„Plug and play”
Rozwiązania Mitsubishi w zakresie serwonapędów i obsługi ruchu oferują łatwe
tworzenie i konfigurowanie systemów
w oparciu o technologię „plug and play”.
쐽 Proste połączenia
Dostępność gotowych przewodów
o różnych długościach zapewnia szybkie
i bezbłędne podłączanie serwonapędu do
wzmacniacza.
쐽 Automatyczne
rozpoznawanie silnika
Prędkość, dokładność i kontrola – zawsze, gdy są potrzebne
Serwonapęd Mitsubishi podłączony
do wzmacniacza jest automatycznie
rozpoznawany. Następnie ładowane są
automatycznie prawidłowe parametry
i urządzenie jest gotowe do pracy. W ten
sposób skraca się czas rozruchu i zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia
błędów.
쐽 Prosta komunikacja sieciowa
W miarę wzrostu wymagań dotyczących
produkcji przemysłowej pojawia się
rosnąca potrzeba wytwarzania większych
ilości wyrobów gotowych przy mniejszych
stratach. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie
obszary automatyzacji są rozwijane stosownie do nowych wymogów.
Jednym z obszarów, w których następuje
szybki wzrost, jest branża serwonapędów
i sterowania ruchem. Rozwój serwonapędów o dużej wydajności połączonych
z intuicyjnym sterowaniem ruchem zastępuje tradycyjne rozwiązania w dziedzinie
obsługi ruchu.
Prędkość
i wydajność
Serwonapędy umożliwiają użytkownikom
tworzenie szybszych, bardziej precyzyjnych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań
w zakresie automatyzacji.
26
Szybkie serwonapędy i urządzenia sterujące ruchem wymagają specjalnej, szybkiej komunikacji sieciowej. Magistrala
szeregowa SSCNET (Servo System Controller Network) firmy Mitsubishi zapewnia
działanie systemu, łącząc i w pełni synchronizując do 96 osi za pomocą prostej
konstrukcji wtyczek i przewodów.
*) Seria MR-J3 wykorzystuje wersję sieci
SSCNETIII opartą na światłowodzie, co daje
całkowitą odporność na zakłócenia.
apędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy ///
Moc i precyzja
Silne wzmacniacze
Dostępne jest szerokie spektrum wzmacniaczy Mitsubishi z serii MR-J3, obejmujących zakres mocy od 100 W do 37 kW
przy zasilaniu 200 V oraz zakres mocy
od 600 W do 110 kW dla systemów zasilanych napięciem 400 V. Przy tak szerokim wyborze typów i serii, użytkownicy
są pewni, że znajdą takie rozwiązanie,
jakiego potrzebują.
Rozwiązania
silnikowe dla
wszystkich
Wyposażone w najbardziej zaawansowane
techniki dotyczące uzwojenia skupionego
oraz najnowszą technologię, serwonapędy
MR-J3-A/B/T
400 V, 0,6–110 kW
MR-J3-A/B/T
200 V, 0,1–37 kW
MR-J3-BSafety
400 V, 0,6–55 kW
MR-J3-BSafety
200 V, 0,1–37 kW
MR-E-A/AG
200 V, 0,1–2 kW
Silniki HF-KP – standardowy stopień ochrony IP65
Szeroka gama silnych wzmacniaczy.
Technologia „plug and play”.
Mitsubishi znajdują się wśród najbardziej
kompaktowych urządzeń tego typu na
rynku.
쐽 Wydajność
Z szybką reakcją częstotliwości aż do
2100 Hz, systemy serwo Mitsubishi oferują
osiągi światowej klasy.
쐽 Tłumienie drgań
Wydajność maszyn jest często ograniczana
mechanicznie. Wbudowana we wzmacniaczach Mitsubishi funkcja tłumienia drgań
umożliwia przezwyciężenie niektórych
ograniczeń poprzez precyzyjne sterowanie osłabiające mikrodrgania w punkcie
narzędzia, dzięki czemu użytkownicy
mogą zapewnić większą niezawodność
i wydajność maszyn.
쐽 Strojenie adaptacyjne w czasie
rzeczywistym (Real Time Adaptive
Tuning – RTAT)
Wprowadzona za pomocą pojedynczego
ustawienia, RTAT jest kolejną innowacją
firmy Mitsubishi, obecną w maszynie użytkownika za sprawą serwowzmacniacza.
Stale monitorując zmienne warunki obciążenia, wzmacniacz zapewnia dostarczanie
przez system maksymalnej wydajności
dynamicznej. Oznacza to szybsze i dokładniejsze działanie systemów sterowanych
w trybie RTAT.
Silniki są dostępne w zakresie od 50 W do
110 kW w różnych konstrukcjach. Są to
m.in. specjalistyczne silniki, takie jak wały
drążone i płaskie konstrukcje gwiazdowe
dopasowane do większości zastosowań.
Oprócz tego konstrukcje silników firmy
Mitsubishi o niskiej, ultraniskiej i średniej
bezwładności umożliwiają użytkownikom
wybieranie najlepszych cech silników dla
własnych zastosowań.
Sterowniki ruchu
Mitsubishi Electric oferuje szeroką gamę
rozwiązań z zakresu pozycjonowania
i zaawansowanego sterowania ruchem.
Należą do nich proste sterowniki do pozycjonowania za pomocą ciągu impulsów
oraz zadedykowane karty typu motion.
Do najbardziej złożonych zastosowań
przeznaczony jest System Q i jego dedykowane procesory ruchu. Użytkownicy mogą
wybrać typ i styl sterowania, które znają
najlepiej, przez co system jest tworzony
szybko i wydajnie.
*) Właściwości serii MR-J3 są jeszcze bardziej zaawansowane, na wyższym poziomie wydajności tłumienia wibracji i strojenia adaptacyjnego w czasie rzeczywistym.
27
Roboty /// Konstrukcje z ramionami przegubowymi /// SCARA /// Roboty /// Konstru
Innowacja w ruchu
Ułatwianie życia
Użytkownicy mogą również skorzystać
z pakietów rozszerzonego oprogramowania oraz oprogramowania symulacyjnego
RT ToolBox2 i MELFA Works. To znakomite
oprogramowanie umożliwia programowanie i symulowanie działania robota
przed nabyciem sprzętu. Projektowanie
i tworzenie systemów jest zatem szybsze
i łatwiejsze. Ponadto możliwe jest rozpoznanie potencjalnego zagrożenia jeszcze
przed rozpoczęciem integracji robota.
Oprogramowanie o potężnych możliwościach pomaga
maksymalnie wykorzystać pracę robota.
Szybkie, bardzo dokładne urządzenia do montażu powierzchniowego („pick and place”).
Roboty są już szeroko akceptowane jako
opłacalne rozwiązanie w dziedzinie szybkich i bardzo dokładnych urządzeń do
montażu powierzchniowego („pick-andplace”), a także niektórych podstawowych
zadań montażowych.
1,65 euro
na godzinę
Zakres zastosowania robotów może być
bardzo zróżnicowany, ale przeciętny okres
stosowania wynoszący ponad siedem
lat może kosztować tylko 1,65 euro za
godzinę, wliczając cenę zakupu i koszty
pracy robota.
28
Komunikacja
w języku Basic
Programowanie robota firmy Mitsubishi
jest łatwiejsze, niż sądzi większość użytkowników. Język programowania ma
strukturę podobną do języka Basic,
a polecenia odzwierciedlają żądane działania. Na przykład polecenie MOV oznacza
„przenieś” (ang. „move”), a HCLOSE oznacza „zamknij uchwyt” (ang. „hand close”).
Wszystkie roboty Mitsubishi programuje
się za pomocą tego samego języka, co
ogranicza wysiłek wkładany w naukę przez
użytkownika.
Sterowanie
zaawansowane
w standardzie
Wszystkie sterowniki robotów Mitsubishi
są dostarczane z pełnym oprogramowaniem sterującym w standardowym zestawie. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą
kupować dodatkowych modułów oprogramowania do poszczególnych zadań.
ukcje z ramionami przegubowymi /// SCARA /// Roboty /// Konstrukcje z ramionami
Dostosowanie do
poszczególnych zadań
Przemyślana
konstrukcja
Roboty z ramionami
przegubowymi
Seria robotów MELFA z ramionami przegubowymi wykazuje siłę i wydajność dzięki
wiodącej na rynku technologii oraz dobrze
przemyślanej konstrukcji.
Dla zakresu małych i średnich obciążeń do
3 kg Mitsubishi proponuje roboty z ramionami przegubowymi o pięciu i sześciu
stopniach swobody (DoF). Większe obciążenia – do 12 kg – mogą być obsługiwane
쐽 Łatwość podłączania
RV-12SD/SDL
V 1 SD
L
RV
RV-6SDL
V 6SDL
6SDL
D
RV 6SD
RV
RV-6SD
SD
RV-2SDB
RV
V 2SDB
2 DB
RV
RV-3SDB
V 3SDB
3 D
RV SD B
RV-3SDJB
RH-3SQHR
RH
RH-3
R
-3SQHR
3SQHR
SQ R
R -6SDH/12SDH/20SDH
RH-6SDH/12SDH/20SDH
RH
S H 1 SD / 0 DH
RP-1AH
P
H
RP-3AH
RP
P3
3AH
H
RP-5AH
RP
R
RPP--5A
5AH
AH
A
H
Doskonałe roboty do wszystkich zastosowań z udźwigiem do 12 kg/20 kg
Ramiona robotów Mitsubishi są wyposażone w pojedyncze złącza punktowe
do zasilania i pneumatyki, co ułatwia
podłączanie i rozruch przy oddaniu do
eksploatacji.
RH-SDH to druga seria dostępnych robotów SCARA. Modele te doskonale nadają
się do paletyzowania i innych zastosowań
specjalistycznych. Roboty z tej serii można
stosować w ograniczonej przestrzeni,
w której konieczne jest szybkie przenoszenie obciążeń do 20 kg.
Dodatkowo każdy z robotów wyposażono
w podłączone do korpusu przewody
pneumatyczne oraz złącze sygnałowe,
umieszczone na końcu ramienia, co znacznie ułatwia użytkowanie.
쐽 Standardowe flansze uchwytu
Wszystkie kołnierze montażowe ramion
przegubowych zostały zaprojektowane
i skonstruowane zgodnie z normą
ISO9409-1, zapewniając łatwość połączenia z wybranym przez użytkownika
chwytakiem.
쐽 Tor jezdny
Każdy z robotów MELFA można zamontować na dodatkowej osi liniowej, aby
zapewnić większy zasięg i wykorzystanie
ramienia robota.
쐽 Praca w sieci
Używając sieci typu Ethernet lub CC-Link,
sterowniki robotów Mitsubishi mogą
być wbudowywane w większe systemy
automatyki, pozwalając użytkownikom
na sterowanie każdym z etapów procesu.
Roboty z ramionami przegubowymi wyposażone są
w wewnętrzne złącza kablowe i złącza do zasilania
sprężonym powietrzem.
za pomocą ramion robotów RV-S i RV-SL,
które oferują równie szerokie możliwości.
Roboty SCARA
Seria robotów SCARA firmy Mitsubishi
dzieli się na dwie kategorie. Małe roboty
RP-AH charakteryzują się wyjątkową
powtarzalnością (+/- 0,005 mm) przy
bardzo dużej prędkości, przez co idealnie
nadają się do zadań związanych z mikromontażem systemy i lutowaniem płytek
drukowanych SMD.
Wybór robotów
Zasięg
Typ
Klasa obciążeń [kg]
Zasięg [mm]
RP
RH
RV
SCARA
SCARA
Ramię przegubowe
1–5
3–20
2–12
236–453
350–850
410–1385
Roboty SCARA umożliwiają szybką paletyzację, nawet
przeprowadzaną „w locie”.
29
Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie na
Przełomowa technologia
Czołowa pozycja
na rynku
Mechanizm Jet Pressure Trip (JPT) stanowi
rozwinięcie koncepcji PA i umożliwia szybsze wyłączanie aparatury rozdzielczej niż
tradycyjne rozwiązanie magnetyczne.
Oznacza to możliwość poprawienia wydajności aparatury rozdzielczej w zakresie
ograniczania natężenia prądu oraz niezawodności wyłączania. Wszelkie podłączone urządzenia są lepiej chronione – jest
to ważna korzyść dla użytkowników.
Inne technologie, takie jak technologia
łączeniowa ISTAC (Impulsive Slot-Type
Accelerator, wykorzystywana jako technologia szybkiego sterowania łukiem)
oraz rozwijane rozwiązania w dziedzinie
cyfrowych wyjść przekaźnikowych ETR
(Electronic Trip Relay) i sterowania VJC
(Vapour Jet Control), przyczyniają się do
najwyższej pozycji produktów niskonapięciowych Mitsubishi.
Nowatorskie badania i konstrukcja.
Mitsubishi Electric działa aktywnie na
rynku aparatury łączeniowej niskiego
napięcia od 1933 roku. Od czasu opracowania i wyprodukowania pierwszych własnych wyłączników kompaktowych firma
Mitsubishi jest zaangażowana w badania
i rozwój w tej dziedzinie, co czyni ją jednym z czołowych światowych producentów wyłączników.
Innowacja
Nowatorskie badania i projekty zaowocowały innowacyjną niskonapięciową aparaturą rozdzielczą, zapewniającą klientom
lepszą jakość oraz większe bezpieczeństwo i niezawodność. Dzisiejsze produkty
niskonapięciowe charakteryzują się drobiazgowym opracowaniem technologii:
nawet tworzywo obudowy jest pokryte PA
(chłodzenie polimerowe, typ Auto-Puffer)
w celu zwiększenia bezpieczeństwa działania pod wysokim napięciem.
30
Produkty globalne
Wszystkie produkty niskonapięciowe są
konstruowane z uwzględnieniem zgodności z międzynarodowymi normami, takimi
jak IEC, UL/CSA i JIS.
Normy stanowią jedno z głównych kryteriów podczas
opracowywania przez nas produktów.
apięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie ///
Kompletne rozwiązanie
Firma Mitsubishi oferuje kompletne rozwiązania z zakresu dystrybucji mocy w sieciach
zasilających i odbiornikach, od wyłączników powietrznych począwszy aż po wyłączniki kompaktowe i styczniki magnetyczne.
쐽 Wyłączniki powietrzne (ACB)
Te kompaktowe urządzenia Super AE są
dostępne w szerokim zakresie kategorii
uszeregowanych według wydajności – od
1000 do 6300 amperów. Urządzenie podstawowe jest dostępne jako konstrukcja
stała lub „wysuwana”, którą można rozszerzyć za pomocą opcji zaawansowanej
쐽 Styczniki magnetyczne,
nadmiarowe przekaźniki
termoelektryczne,
przekaźniki styczników
Seria MS-N niskonapięciowej aparatury
rozdzielczej to niezawodne i dostosowywane do indywidualnych wymagań
rozwiązanie dla połączeń pod obciążeniem. Seria MS-N składa się ze styczników
magnetycznych, nadmiarowych przekaźników termoelektrycznych i przekaźników
styczników.
NF630-SEW
AE2000-SWA
MS-N22
MS-N06
Zaawansowana technologia niskonapięciowa
Te wydajne pod względem zajmowanej
przestrzeni produkty są do 25 % mniejsze od podobnych urządzeń. Ponadto
seria MS-N charakteryzuje się zwiększoną wydajnością. Na przykład styczniki
Konserwacja praktycznie zbędna.
Seria styczników pomocniczych serii MS-N
regulacji przeciążenia, tworzenia sieci
oraz zużycia energii. Dzięki tym funkcjom
wyłączniki ACB firmy Mitsubishi zapewniają
użytkownikom elastyczność pozwalającą
spełnić wymagania większości zastosowań.
쐽 Wyłączniki kompaktowe mocy
w izolacyjnej obudowie (MCCB)
Produkowane przez Mitsubishi wyłączniki
MCCB z serii WSS (World Super Series),
zapewniają ochronę w zakresie prądów
od 3 do 1600 A. Każde z urządzeń jest
dostępne jako konstrukcja stała lub
wsuwana i jest wyposażone w szereg
dodatkowych opcji, takich jak wyłączniki
elektroniczne.
Wyłączniki kompaktowe
magnetyczne wytrzymują spadki napięcia
do 35 %, nadal zapewniając niezawodne
działanie.
Urządzenia MS-N można dostosowywać,
korzystając z wielu różnych opcji, w tym
z nadmiarowych przekaźników termoelektrycznych, modułów opóźniających,
styków pomocniczych oraz wskaźników
wyłączania, aby dopasować je do specyficznych wymagań użytkowników.
31
Rozwiązania użytkowe /// Rozwiązania użytkowe /// Rozwiązania użytkowe /// Rozwiąza
Gdzie używa się
produktów Mitsubishi?
쐽 Wypoczynek
– Projekcje w kinach multipleks
– Mechatronika animowana
(muzea/tematyczne parki rozrywki)
쐽 Medycyna
– Testowanie respiratorów
– Sterylizacja
쐽 Przemysł farmaceutyczny/chemiczny
– Regulacja dozowania
– Systemy pomiaru zanieczyszczeń
– Mrożenie kriogeniczne
– Chromatografia gazowa
– Pakowanie
쐽 Tworzywa sztuczne
– Systemy zgrzewania tworzyw
sztucznych
– Systemy zarządzania energią
dla wtryskarek
– Ładowarki/rozładowarki
– Maszyny do testowania
formowania z rozdmuchiwaniem
– Wtryskarki
쐽 Drukowanie
쐽 Wyroby włókiennicze
Rozwiązania w zakresie sterowania w motoryzacji.
Zastosowania produktów Mitsubishi
wśród klientów obejmują szeroki wachlarz
wdrożeń, od zastosowań krytycznych
w branży farmaceutycznej po wysublimowane zastosowania w branży wypoczynkowej.
Oto kilka przykładów zastosowań wdrożonych przez klientów w przeszłości
쐽 Rolnictwo
– Systemy nawadniania roślin
– Systemy obrządzania roślin
– Tartak (drewno)
쐽 Zarządzanie budynkami
– Monitorowanie wykrywaczy dymu
– Wentylacja i regulacja temperatury
– Sterowanie windami
– Automatyczne drzwi obrotowe
– Zarządzanie połączeniami
telefonicznymi
– Zarządzanie energią
– Zarządzanie basenami pływackimi
쐽 Transport
– Systemy sanitarne na statkach
pasażerskich
– Systemy sanitarne taborów
kolejowych
– Zarządzanie samochodami
strażackimi, pompami
– Zarządzanie samochodami
ciężarowymi do transportowania
odpadów
쐽 Obiekty użyteczności publicznej
– Oczyszczanie ścieków
– Pompownie wody słodkiej
쐽 Budowa
– Produkcja mostów stalowych
– Systemy wiercenia tuneli
쐽 Żywność i napoje
– Produkcja chleba
(mieszanie/pieczenie)
– Przetwarzanie żywności
(mycie/sortowanie/krojenie/
pakowanie)
32
Rozwiązania w zakresie zdalnego zarządzania, m.in.
SCADA, sieci, telemetria i modemy przemysłowe.
WSZYSTKIE PRODUKTY /// WSZYSTKIE PRODUKTY ///
Informacje techniczne
Więcej informacji?
Niniejsza Księga automatyzacji służy przedstawieniu przeglądu szerokiej gamy produktów firmy Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation.
Jeśli niniejszy katalog nie zawiera poszukiwanych przez Państwa informacji, istnieje wiele sposobów uzyskania dalszych szczegółów na temat
konfiguracji i zagadnień technicznych, cen oraz dostępności produktów.
Informacje odnośnie zagadnień technicznych można znaleźć w witrynie www.mitsubishi-automation.pl.
Nasza witryna umożliwia prosty i szybki dostęp do dalszych danych technicznych oraz aktualnych szczegółów dotyczących naszych produktów i usług.
Podręczniki i katalogi są dostępne w kilku różnych językach i można je pobrać bezpłatnie.
W sprawach technicznych oraz dotyczących konfiguracji, cen i dostępności należy kontaktować się z naszymi dystrybutorami i partnerami.
Partnerzy i dystrybutorzy Mitsubishi chętnie pomogą w uzyskaniu odpowiedzi na pytania techniczne lub w konfiguracji.
Wykaz partnerów Mitsubishi znajduje się na końcu niniejszego katalogu lub w części "Kontakt z nami" w naszej witrynie.
Uwagi na temat części zawierającej informacje techniczne
Ta część stanowi przewodnik po dostępnych produktach. Szczegółowe zasady dotyczące konfiguracji, tworzenia systemów, instalacji i ustawień podano
w podręcznikach dla poszczególnych produktów. Należy się upewnić, że wszelkie systemy projektowane z uwzględnieniem produktów z niniejszego
katalogu nadają się do ustalonych celów, spełniają właściwe wymagania oraz są zgodne z zasadami konfiguracji produktów przedstawionymi
w odpowiednich podręcznikach.
2
MITSUBISHI ELECTRIC
SPIS TREŚCI ///
PRZEGLĄD
4
1
SIECI
13
2
3
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
20
3
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PLC
32
4
5
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
62
5
6
PULPITY OPERATORSKIE HMI
83
6
7
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
94
7
8
SERWONAPĘDY I SYSTEMY NAPĘDOWE
111
8
9
ROBOTY
128
9
10
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
136
10
11
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
144
11
12
ROZWIĄZANIA MES
149
12
13
ZASILACZE
151
13
1
OPROGRAMOWANIE
2
Indeks
153
Portal Internetowy Mitsubishi
154
MITSUBISHI ELECTRIC
3
/// OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE
Nasz komplet oprogramowania do automatyzacji MELSOFT został opracowany w celu wspomożenia użytkowników w integracji procesu
produkcyjnego i maksymalizowaniu potencjału
biznesowego. MELSOFT obejmuje wiele różnych
programów mających na celu optymalizację
wydajność i zakładu, od systemów wizualizacji
i sterowania po monitorowanie historii zdarzeń
i przestojów.
OPROGRAMOWANIE
1
Głównącechąkonstrukcyjnąnaszegooprogramowaniajestjegoskalowalność.Istniejeszeroko
przyjętytruizmmówiący,żejednorozwiązanie
rzadkoodpowiadakażdemu,wzwiązkuzczym
dlakażdejkategoriizastosowańistniejąróżne
produktyzapewniająceróżnepoziomyfunkcjonalnościiłączności,zaprojektowanedla
poszczególnychwymagań.Wszystkieprodukty
sąopartenastandardachfirmyMicrosoft(OPC
itp.)ioferująszerokizakresopcjiłącznościoraz
znajomyinterfejs.KompletMELSOFTobejmuje
następującetrzyobszary:
4
앬
앬
앬
Wizualizacja Ten typ oprogramowania jest
przeznaczony do monitorowania i sterowania
procesami automatyzacji.
Programowanie Nasz wyczerpujący wybór
narzędzi programistycznych umożliwia użytkownikom pisanie własnego kodu PLC dla
potrzeb własnych zastosowań. Dysponujemy rozwiązaniami w dziedzinie oprogramowania dla każdej z następujących grup
produktów: serwonapędów, przetwornic,
bloków logicznych, sterowników programowalnych PLC, pulpitów operatorskich HMI
oraz produktów sieciowych.
Łączność Nasze oprogramowanie komunikacyjne zostało opracowane w celu integracji
naszych produktów z popularnymi pakietami
oprogramowania innych firm. Dzięki temu
klient otrzymuje niezawodność i jakość sprzętu
Mitsubishi w połączeniu ze znanymi pakietami
oprogramowania/narzędziami, takimi jak
Microsoft Excel, ActiveX i OPC.
MITSUBISHI ELECTRIC
OPROGRAMOWANIE ///
Jednolite środowisko inżynierskie: iQ Works
Oprogramowanie iQ Works łączy w sobie funkcje niezbędne do zarządzania wszystkimi etapami cyklu użytkowania systemu.
Programowanie
Testowanie i rozruch
Eksploatacja i obsługa
Intuicyjny schemat konfiguracji
systemu umożliwia graficzne
zestawianie systemów, scentralizowane zarządzanie niejednorodnymi
projektami oraz grupową konfigurację
całego systemu sterowania.
Dojednolitegorozdzieleniadanych
pomiędzyterminaleoperatorskieGOT,
sterownikiPLCisterownikiruchumożna
wykorzystaćetykietysystemowe.Używającfunkcjiuaktualnianiaetykietsystemowychmożnaoszczędzićczasi
uniknąćkłopotówzwiązanychzezmianą
wartościdanychwkażdymprogramie.
Funkcje symulacji pozwalają na
łatwe usuwanie błędów i optymalizację programów. Wchodzące
w skład oprogramowania funkcje
diagnostyki i monitoringu umożliwiają szybkie wykrycie źródeł
błędów.
Wykorzystanie funkcji odczytu
grupowego pozwala na przyspieszenie procesu rozruchu, konfiguracji
i uaktualniania systemu. Wirtualnie
eliminuje pomyłki związane
z zarządzaniem systemem.
MELSOFT Navigator
stanowi serce pakietu iQ Works. Umożliwia łatwe projektowanie całych systemów wyższego
poziomu i prostą integrację z innymi programami MELSOFT, zawartymi w pakiecie iQ Works. Takie
funkcje, jak projektowanie konfiguracji systemu, grupowe wprowadzanie nastaw parametrów,
etykiety systemowe i odczyt grupowy, umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO).
MELSOFT GX Works2
reprezentuje kolejną generację oprogramowania MELSOFT do obsługi i programowania sterowników PLC.
Funkcjonalność odziedziczona zarówno po oprogramowaniu GX jak i IEC Developer wraz z wprowadzonymi usprawnieniami umożliwia zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów prac technicznych.
MELSOFT MT Works2
stanowiwszechstronnenarzędzieprogramistycznedoobsługiiprojektowaniaoprogramowaniaprocesorów
ruchu.Wieleużytecznychfunkcji,takich,jakintuicyjnewprowadzanienastaw,programowaniegraficznei
oscyloskopcyfrowy,symulator,różnefunkcjewspierającesystemoperacyjnyMotionifunkcjepomocy,
pomagajązredukowaćcałkowitykosztposiadania(MT Works2)związanyzsystemamisterowaniaruchem.
MELSOFT GT Works3
stanowi system programowania, tworzenia ekranów i obsługi interfejsów HMI. W celu zmniejszenia
nakładu pracy niezbędnego do stworzenia szczegółowo opracowanych, imponujących aplikacji, funkcjonalność tego programowania zbudowano wokół koncepcji prostoty użytkowania, uproszczeń (bez
poświęcania funkcjonalności) oraz elegancji (w zakresie projektowania i grafiki ekranowej).
Oprogramowanie do wizualizacji
Soft HMI
GT Works3 (GT SoftGOT1000)
GT Works to narzędzie firmy Mitsubishi do sterowania wizualizacją o szerokim zakresie. Ważną
korzyścią ze stosowania oprogramowania GT Works jest możliwość tworzenia ekranów do
wizualizacji niezależnie od ich ostatecznej platformy docelowej, tj. platformy sprzętowej
w rodzaju GOT1000 lub platformy opartej na komputerze PC, takiej jak GT SoftGOT1000.
GT SoftGOT1000 to oparty na komputerze PC moduł HMI w ramach GT Works. Dalszą korzyścią
z używania modułu GT SoftGOT1000 jest fakt, iż dziedziczy on zaawansowane funkcje symulacji
GT Works. Symulacja może odbywać się w samodzielnej konfiguracji bądź wraz z symulatorem
GX, łącząc zarówno kod PLC, jak i HMI w celu realizacji prawdziwie zintegrowanej operacji.
앬
앬
MITSUBISHI ELECTRIC
Zaawansowana symulacja działania HMI
oraz opcjonalny kod symulacji HMI/PLC.
Niezależne od platformy, tworzone ekrany
mogą być wykorzystywane dla rozwiązań
SoftHMI lub sprzętowych pulpitów HMI.
앬
Zdalne monitorowanie przez lokalną sieć
Intranet.
5
1
OPROGRAMOWANIE
Projektowanie systemu
/// OPROGRAMOWANIE
Programowanie HMI
GT Works3
Wchodzący w skład pakietu GT Works program GT Designer jest programem graficznym służącym
do tworzenia ekranów HMI dla serii GOT1000. Wygodne w użyciu środowisko Windows zapewnia
użytkownikowi prosty i rozpoznawalny interfejs, ograniczając czas nauki i wysiłek użytkownika,
a także obniżając koszty odpowiedniego szkolenia. Pakiet składa się z następujących elementów:
OPROGRAMOWANIE
1
앬
앬
Edytor zawierający obszerną bibliotekę
obrazów i grafiki umożliwia modyfikowanie
grafiki stosownie do ścisłych wymagań
poszczególnych użytkowników.
Format drzewa zastosowany w projekcie
pozwala na przegląd struktury projektu.
Dzięki temu możliwe jest nawigowanie
w obrębie projektu oraz dodawanie,
usuwanie bądź przenoszenie dowolnych
programów lub funkcji, co czyni strukturę
menu bardziej logiczną.
앬
Połączenie narzędzi GT Simulatori GX Simulator
pozwala testować zarówno kodowanie HMI,
jak i PLC w trybie offline na komputerze PC
bez potrzeby łączenia się z fizycznym sprzętem
(patrz również GT SoftGOT1000).
E Designer
E Designer to kompletny pakiet oprogramowania dla komputerów PC do pulpitów HMI z serii E.
Projekty tworzy się z poziomu hierarchii menu lub jako sekwencje, co zapewnia użytkownikowi
łatwe śledzenie logicznego przebiegu działań. Główne cechy oprogramowania E Designer:
앬
앬
6
Wstępnie zdefiniowana biblioteka grafiki
i symboli stanowi bezpośrednią i skuteczną
podstawę do ustawiania projektów,
umożliwiając obniżenie kosztów i skrócenie
czasu wdrażania.
Zastosowanie "grafiki wektorow"ej pozwala
na elastyczność w zakresie modyfikowania
projektów obiektów i symboli a także ich
"personalizowanie" w celu dostosowania do
indywidualnych wymagań, np. błyskająca
czerwona i żółta grafika może symbolizować
dźwięk alarmu powiadamiającego
użytkownika o zagrożeniu.
앬
E Designer obsługuje wielojęzyczną
konfigurację. Dzięki temu projekt można
zaprogramować i uruchamiać w wielu
różnych językach, m.in. angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
włoskim i japońskim.
MITSUBISHI ELECTRIC
OPROGRAMOWANIE ///
Programowanie PLC
GX Works2
Dostępne są następujące języki programowania:
앬 ST (tekst strukturalny)
앬 SFC (sieć działań)
앬 LD (język drabinkowy)
Głównymi cechami GX Works2 są:
앬 Zintegrowana parametryzacja modułów
funkcji specjalnych (analogowe, do pomiaru
temperatury, pozycjonowania, licznikowe,
sieciowe)
앬 Korzystanie z programu i bibliotek bloków
funkcyjnych oszczędza czas programowania
i minimalizuje błędy.
앬 Zintegrowana symulacja pozwala na konfigurację i testowanie oprogramowania w trybie offline.
앬
앬
앬
앬
앬
FBD (schemat bloków funkcyjnych)
IL (lista instrukcji) – planowane możliwości
Kompleksowa diagnostyka i funkcje debugowania wspierają użytkownika
w rozwiązywaniu problemów i zatwierdzaniu
błędów.
Weryfikacja wersji i przywracanie umożliwia
przywrócenie starej wersji programu lub
porównanie z programami ze sterownika
PLC.
GX Works2 jest kompatybilny z projektami
GX Developer oraz GX IEC Developer (o ile
edytory są obsługiwane)
GX IEC Developer
GX IEC Developer to wszechstronny pakiet oprogramowania i dokumentacji. Wspomaga wdrażanie całej gamy naszych sterowników PLC, od wstępnego planowania projektu po codzienną
obsługę. Oferuje wygodne w użyciu środowisko MS Windows oraz wybór pięciu języków programowania w celu jak najlepszego dopasowania do projektu.
앬
앬
앬
ST (tekst strukturalny)
SFC (sieć działań)
LD (język drabinkowy)
앬
앬
FBD (schemat bloków funkcyjnych)
IL (lista instrukcji)
Główne cechy oprogramowania GX IEC Developer:
앬
앬
앬
Zgodność z normą programowania PLC
"IEC 1131.3". Dzięki temu możliwe jest
tworzenie standardowego kodu PLC oraz
bloków funkcyjnych, które nadają się do wielokrotnego użycia. Wiąże się to ze znaczną
oszczędnością czasu opracowywania oraz
kosztów.
Złożone funkcje i kod programistyczny
tworzone przez specjalistów w zakresie programowania można importować i wykorzystywać we własnych programach.
Dzięki korzystaniu z narzędzia GX IEC Developer
dane są dobrze zarządzane i mają prawidłową
strukturę. Programy są często opracowywane wspólnie przez wiele osób. Ta struktura zapewnia łączność między wszystkimi
programistami odnośnie zmian i aktualizacji.
앬
앬
Szybkość i łatwość konfiguracji – możliwe
jest szybkie programowanie elementów
sterowników z zastosowaniem tabel, interaktywnych okien dialogowych i grafiki.
Pakiet jest również zgodny ze starszymi
narzędziami programistycznymi Mitsubishi,
takimi jak MELSEC MEDOC Plus. Istniejące
programy i dane użytkownika mogą być
importowane do programu GX IEC Developer.
Korzyści to zminimalizowanie zakłóceń
w działaniu istniejących programów i skrócenie
czasu reinżynierii przy jednoczesnym dostępie do mnóstwa nowych funkcji oferowanych przez GX IEC Developer.
GX IEC Developer FX
Niniejsza wersja GX IEC Developer jest przeznaczona specjalnie dla mikrosterowników FX PLC.
Cechy i funkcje zostały zoptymalizowane z uwzględnieniem listy poleceń, ustawień parametrów
i ogólnej konfiguracji sterowników FX PLC. W związku z tym produkt jest oferowany na poziomie
cenowym, który jest opłacalny w porównaniu z cenami sprzętu FX.
MITSUBISHI ELECTRIC
7
1
OPROGRAMOWANIE
GX Works2 jest środowiskiem programowania sterowników PLC nowej generacji. Obsługuje
wszystkie PLC MELSEC Q, L oraz serii FX i oferuje liczne funkcje ułatwiające prace programistyczne
oraz wsparcie dla użytkownika.
/// OPROGRAMOWANIE
GX Developer
GX Developer to proste narzędzie programistyczne obsługujące całą gamę naszych sterowników
PLC. Jest ono proste i łatwe w użyciu, pracuje w oparciu o środowisko Windows. Oprogramowanie
obsługuje trzy języki programowania:
OPROGRAMOWANIE
1
앬
앬
Lista instrukcji (IL)
Język drabinkowy (LD)
앬
앬
Sieć działań (SFC)
ST (tekst strukturalny)
Główne cechy oprogramowania GX Developer:
앬
앬
Możliwość przełączania między trybami IL
a LD podczas pracy nad projektem umożliwia
współpracę w ramach zespołu ludzi.
Poszczególne osoby mogą wybrać najlepszą
dla nich metodę programowania i skrócić w ten
sposób czas potrzebny na opanowanie
nowego języka, a także ogólny czas opracowywania projektu.
GX Developer jest zgodny z naszymi starszymi
programami dla systemu DOS (MELSEC MEDOC).
Dotychczasowi klienci korzystający ze starszego
oprogramowania mogą po prostu importować
앬
swoje dane do programu GX Developer,
skracając do minimum przestoje we własnej
działalności.
Główne funkcje można najpierw wypróbować za pomocą programu GX Simulator,
odtwarzając realistyczne zachowanie aplikacji i urządzeń. Użytkownicy mogą zatem
sprawdzić te procesy, zanim rozpocznie się
ich wdrażanie.
GX Developer FX
Jest to mniej kosztowna wersja programu GX Developer, przeznaczona specjalnie dla mikrosterowników FX PLC. Podobnie jak pełna wersja programu GX Developer, zawiera ona wiele z jej cech
i funkcji wraz z wyborem trzech metod programowania: lista instrukcji (IL), język drabinkowy (LD)
i metoda drabinkowa Stepladder (STL) MELSEC.
Symulator
GX Simulator
GX Simulator praktycznie umożliwia
utworzenie wirtualnego sterownika PLC
na komputerze PC. Możliwe jest testowanie kodu PLC i debugowanie błędów
bez połączenia ze sterownikiem PLC.
Zwiększa to elastyczność, ponieważ
tworzony kod może być testowany
przez dowolną liczbę różnych osób.
GX Simulator może być również wykorzystywany wraz z oprogramowaniem
MX4 HMI/SCADA do dokładnego
testowania i debugowania aplikacji na
różnych platformach.
GT Simulator
Podobnie jak w przypadku programu
GX Simulator, wszelkie zmiany w projekcie ekranu GOT wprowadzane w programie GT Designer2 można sprawdzać
i debugować za pomocą narzędzia
GT Simulator.
Uwaga: Niniejszyprogram może być stosowanywraz z programem GX Simulator w celu wykonania połączonej symulacji
projektów PLC i HMI.
8
MITSUBISHI ELECTRIC
OPROGRAMOWANIE ///
GX Configurator DP
Oprogramowanie GX Configurator DP służy do ustawiania i konfiguracji sieci Profibus DP.
Może być używane do skonfigurowania modułu Master Profibus DP Mitsubishi oraz wszystkich
modułów Slave, w tym przetwornic i pulpitów HMI, a także produktów innych producentów.
앬
Łatwy w użyciu system konfiguracji za
pomocą przeciągania i upuszczania
elementów
Automatyczne generowanie modułów programowych, które mogą być integrowane
bezpośrednio w pakiecie GX IEC Developer
앬
OPROGRAMOWANIE
앬
1
Zapisy konfiguracji mogą być przesyłane za
pomocą portu programowego sterownika
PLC lub przez sieci
Alpha - ALVLS (AL-PCS/WIN)
Oparte na rozwiązaniach wizualnych oryginalne oprogramowanie do programowania bloków
funkcyjnych dla sterowników logicznych. Łatwe w użyciu oprogramowanie dla systemu Windows,
nie wymagające wcześniejszego przygotowania ani szkolenia użytkowników. Elementy programu
są widoczne na ekranie. Elementy programu umieszczono na ekranie z wejściami po lewej stronie,
wyjściami z prawej i blokami funkcyjnymi w środku.
앬
앬
앬
Łatwe w użyciu i nauce
Programowanie odbywa się za pomocą
kliknięć oraz przeciągania i upuszczania
elementów
Symulacja w programie –
nie są potrzebne sterowniki
앬
앬
Monitorowanie w programie w czasie
rzeczywistym
Wizualizacja procesu
Programowanie robotów
RT ToolBox2
Oprogramowanie RT ToolBox2 pomaga w zaprogramowaniu wszystkich robotów MELFA i zarządzaniu
Twoimi projektami. Intuicyjny interfejs użytkownika nawet początkującym użytkownikom ułatwi
zrozumienie i zorganizowanie projektów. RT ToolBox2 dostępny jest również w wersji z symulatorem,
co jeszcze przed zbudowaniem swojej aplikacji umożliwia przeprowadzenie symulacji programu
robota oraz obliczenie oczekiwanych czasów cykli roboczych.
앬
앬
앬
MITSUBISHI ELECTRIC
Zarządzanie parametrami w oparciu
o procedury
Cały asortyment funkcji do rejestracji
i monitorowania
Programowanie i monitorowanie wielu
robotów w sieci
앬
앬
Zawiera zarówno funkcję "Position Repair"
jak i "Maintenance Forecast"
Podświetlanie składni i uczenie się online
9
/// OPROGRAMOWANIE
Programowanie Serwo/Motion
MT Works2
MT Works2 to integralne oprogramowanie rozruchowe stosowane do budowania i konfigurowania systemu z serii Q dla urządzeń sterujących ruchem.
1
OPROGRAMOWANIE
앬
앬
Ustawienia systemu i dane serwonapędów
można ustalać intuicyjnie na ekranach
graficznych.
Dla tego sterownika ruchu dostępne są
różne systemy operacyjne odpowiednie dla
maszyny i układu sterowania. Zapewniają
one środowisko programistyczne
dopasowane do określonych zastosowań.
앬
앬
Czas rozruchu i debugowania można skrócić,
stosując testy systemu i debugowanie
programów.
Stan systemu i działania programu można
sprawdzić za pomocą funkcji monitorowania
oraz funkcji oscyloskopu cyfrowego,
umożliwiających szybkie rozwiązywanie
wszelkich problemów.
MR Configurator
To oprogramowanie obsługuje wszystkie operacje od ustawiania serwonapędu po czynności
konserwacyjne. Różne operacje, w tym wyświetlanie danych na ekranie monitora, diagnostyka,
wpisywanie i odczytywanie parametrów oraz testowanie, można z łatwością wykonywać za
pomocą niniejszego oprogramowania.
앬
앬
Funkcja wyświetlania wykresów umożliwia
łatwe monitorowanie stanu serwonapędu.
Funkcja analizowania stanu maszyny,
funkcja wyszukiwania przyrostowego oraz
funkcja symulacji maszyny dla regulacji
wysokowydajnych układów.
앬
앬
Wykorzystując "zaawansowany autotuning
w czasie rzeczywistym", optymalne sterowanie umożliwia szybką reakcję serwonapędu
na zmianę wartości ustawionej.
System serwo można łatwo testować za
pomocą komputera PC.
FX Configurator FP
FX Configurator FP to specjalne narzędzie do konfiguracji modułu pozycjonującego FX3U PLC
SSCNETIII. To oprogramowanie skraca czas potrzebny na programowanie i wprowadzanie ustawień
w przypadku pozycjonowania na dowolnym poziomie.
Specjalne zastosowania
FR Configurator
FR Configurator to silne narzędzie do konfiguracji i zarządzania przetwornicami częstotliwości.
Działa w systemie Windows, umożliwiając zarządzanie przetwornicami za pomocą
standardowego komputera PC. Pozwala na monitorowanie przetwornic i konfigurowanie
parametrów, zapewniając wygodne w użyciu środowisko do sterowania pojedynczą lub wieloma
przetwornicami.
앬
앬
10
System analizowania stanu maszyny
umożliwia testowanie częstotliwości
rezonansowej maszyny w miarę
przyspieszania silnika.
Funkcja śledzenia – naśladuje działanie
oscyloskopu.
앬
앬
앬
앬
Ustawianie i edycja parametrów
Funkcje monitorowania ułatwiają
konserwację
Funkcje testowe i autotuning
Funkcje diagnostyczne i funkcje pomocy
MITSUBISHI ELECTRIC
OPROGRAMOWANIE ///
Zarządzanie danymi w komputerze PC
MX Sheet
MX Sheet umożliwia użytkownikom gromadzenie danych PLC oraz analizowanie ich za pomocą
znanych narzędzi i funkcji programu Excel. MX Sheet potrafi analizować i wyświetlać dane w czasie
rzeczywistym w postaci tabel, wykresów i schematów.
OPROGRAMOWANIE
Program jest również wyposażony w przydatną funkcję automatycznego raportowania,
dzięki której dane wyświetlane w programie Excel są automatycznie zapisywane i drukowane
w zadanym czasie lub na podstawie warunku kontrolowanego przez sterownik PLC.
Zmienne w sterowniku PLC można monitorować
w czasie rzeczywistym za pomocą programu Excel,
natomiast dane i receptury programu Excel można
przesyłać do sterownika PLC.
MX OPC Server
MX OPC Server to sterownik I/O OPC Data Access (DA) i serwer alarmów/zdarzeń (AE) firmy
Mitsubishi, który oferuje interfejs oraz protokół komunikacyjny do łączenia wielu różnych
urządzeń Mitsubishi z innymi programami sterującymi procesem. Sterowniki Mitsubishi są
wyposażone w mechanizm OLE automation i są zgodne ze standardem OPC, przez co zapewniają
elastyczność i są łatwe w użyciu.
Sterowniki Mitsubishi wyposażono w mechanizm OLE automation i dlatego ich funkcje są
dostępne dla narzędzi do tworzenia skryptów i innych programów. Ponieważ sterowniki są
mechanizmami OLE automation, możliwe jest tworzenie i obsługa obiektów udostępnianych
na serwerze I/O z poziomu innego programu. Można także tworzyć narzędzia służące do
uzyskiwania dostępu do obiektów sterownika i manipulowania nimi.
MX Component
MX Component zapewnia użytkownikom bardzo użyteczne kontrolki ActiveX upraszczające
komunikację między komputerem PC a sterownikiem PLC. Użytkownicy nie muszą projektować
złożonych protokołów komunikacyjnych, a narzędzie nadaje się idealnie do wdrażania specyficznych zastosowań w zakresie oprogramowania, które wymagają łączności ze sterownikami PLC.
MX Component obsługuje szeroką gamę wszechstronnych i ustandaryzowanych języków
programowania, takich jak Visual C++ .NET, VBA i VB Script.
Do zdalnego monitorowania i obsługi
sterowników PLC w zakładzie wystarczy dostęp
za pomocą przeglądarki Internet Explorer lub
urządzeń przenośnych do stron internetowych
utworzonych w języku VBScript (funkcja ASP).
Opracowywanie idealnych zastosowań za
pomocą dedykowanego programu
Visual
C++.NET
MX Component
MITSUBISHI ELECTRIC
Monitorowanie zakładu pracy i gromadzenie
danych bez dedykowanego programu
Programy użytkownika
Visual
Basic
Excel/
Access
VBA
WORD,
PPT i
Access
1
Excel
MX Sheet
11
/// OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie do projektowania cyklu życia
MAPS – Mitsubishi Adroit Process Suite
1
OPROGRAMOWANIE
Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) jest to narzędzie programistyczne czasu życia projektu,
które zapewnia wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha wartości. Program eliminuje wady większości narzędzi integrujących systemy SCADA ze sterownikami PLC, przez co oferuje wartość
dodaną w fazie projektowania technicznego oraz fazie integracji systemów automatyki. MAPS
oferuje klientom możliwość obsługi normalnych rozszerzeń i obsługę rozwiązań automatyki.
Ten pojedynczy, zintegrowany pakiet przeprowadza użytkowników przez wszystkie fazy projektowania procesu, projektowania technicznego, projektowania układu sterowania, instalacji,
rozruchu, testów odbiorczych i późniejszej obsługi technicznej; pomaga zachować spójność
i integralność systemu automatyki, poprawiając jakość i redukując koszty.
앬
앬
앬
12
Predefiniowane i konfigurowalne przez użytkownika bloki funkcyjne sterowników PLC
oraz stowarzyszona z nimi grafika SCADA
oparta na standardach S88/S95, znacznie
redukują czas i nakład pracy przeznaczany
na prace techniczne.
MAPS jest rozwiązaniem strukturalnym
o jednopunktowej konfiguracji. Wykorzystanie
Enterprise Managera programu MAPS
pozwala na uproszczenie pracochłonnych
prac technicznych i redukcję nakładów
pracy, co umożliwia szybką konfigurację projektu technicznego, projektu SCADA i PLC
oraz ciągłe zarządzanie cyklem życia całego
rozwiązania systemu automatyki.
Korzystając z dostępnego w MAPS podejścia
do projektów opartego na kreatorach,
można uzyskać obniżenie kosztów
w zakresie od 30 % do 50 %. Daje to użytkownikowi dodatkowe korzyści w postaci
redukcji czasu poświęcanego na prace
rozwojowe i konfigurację.
앬
앬
W ramach pakietu MAPS można tworzyć
raporty obejmujące wykaz we/wy oraz konfigurację znaczników dla PLC i SCADA. Ponieważ raporty te są generowane w oparciu
o stale uaktualnianą bazę danych, dlatego
zawsze stanowią odzwierciedlenie aktualnego stanu konfiguracji. To gwarantuje,
że dokumentacja w chwili przekazania jej
użytkownikowi, odzwierciedla aktualną
konfigurację projektu automatyki.
Rozwiązanie MAPS oferuje klientom możliwość ciągłego zarządzania projektami
PLC/SCADA oraz dokumentacją powykonawczą instalacji elektrycznej zakładu. Niezależnie od tego, czy znaczniki zostały zmienione w projekcie, w sterowniku PLC,
systemie SCADA czy też w środowisku
zarządzania pakietem MAPS, projekt gwarantuje synchronizację baz danych i dokumentacji.
MITSUBISHI ELECTRIC
SIECI ///
SIECI
Ethernet
Standardową siecią dla działalności biznesowej jest
sieć Ethernet. Dostępne są różne opcje. Najpopularniejszą z nich jest opcja o szybkości 10 Mbps,
ale wiele nowych instalacji działa z szybkością
100 Mbps. Ethernet można określić jako sieć
otwartą ze względu na jej absolutne zaakceptowanie w środowisku informatycznym oraz liczbę
dostawców produktów informatycznych opartych na sieci Ethernet. Sieci Ethernet można
używać z różnymi protokołami. Najpopularniejszym stosowanym protokołem jest TCP/IP. Większość ludzi korzysta z niego podczas każdego
logo- wania się do sieci Internet.
Modbus/TCP
Ten protokół jest szeroko przyjęty jako neutralny, niezależny od producenta, standard dla
automatyzacji. Modbus/TCP jest powszechnie
wspierany przez producentów sterowników PLC,
dostawców modułów I/O oraz wielu innych
uczestników rynku technologii automatyzacji.
CC-Link (Process Solution/Fieldbus)
CC-Link łączy wszystkie produkty automatyki
Mitsubishi, od sterowników PLC, przez sterowniki
motion i CC-Link Safety do pulpitów sterujących
HMI i robotów. Mimo, że CC-Link jest siecią otwartą,
nadal jest nadzorowana przez organizację CC-Link
Partner Association (CLPA), co umożliwia wdrażanie ściśle ustalonych warunków kontroli i testowania każdego produktu, który włączany jest do
sieci CC-Link. To rozwiązanie pomaga zapewnić
i zachować integralność sieci CC-Link.
Profibus (Process Solution/Fieldbus)
Profibus oferuje użytkownikom opcję mieszania
urządzeń w sieci, od prostych zdalnych stacji I/O
i stacji przetwornic po bardziej złożone pulpity HMI,
urządzenia rejestrujące dane oraz sterowniki PLC.
DeviceNet (Process Solution/Fieldbus)
DeviceNet to nowo powstała otwarta sieć
dostawców. Sieć DeviceNet jest oparta na szeregowej magistrali komunikacyjnej Controller
Area Network (CAN). DeviceNet działa między
producentem a klientem w przestrzeni umożliwiającej działanie konfiguracji równorzędnych
peer-to-peer bądź konfiguracji Master/Slave.
AS-Interface (Actuator-Sensor-interface)
Ta sieć jest dobrze wspierana przez producentów czujników. AS-Interface można wykorzystywać zarówno wraz ze standardowymi czujnikami, jak i specjalnymi czujnikami AS-Interface.
Dedykowane czujniki AS-Interface są zwykle
droższe od czujników standardowych, ale
zapewniają dodatkowe funkcje diagnostyczne
oraz możliwość automatycznej konfiguracji.
MELSECNET/H
Jest to własna, o dużej wydajności sieć Mitsubishi.
MELSECNET/H można skonfigurować jako magistralę
opartą na kablu koncentrycznym lub skrętce, albo
utworzyć topologię podwójnego pierścienia. To
rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność sieci,
ponieważ przypadki przerwania przewodów są
automatycznie wykrywane, a trasa czynnego kanału
komunikacyjnego jest automatycznie zmieniana
wokół przypuszczalnego miejsca przerwania. Inną
ważną cechą sieci MELSECNET/H jest zdolność do
obsługi systemu "pływający Master". Umożliwia ona
przyjęcie pozycji Master sieci przez inne sterowniki
PLC znajdujące się w sieci, gdyby w aktualnie
wybranym module Master wystąpiły zakłócenia.
SSCNETIII
CANopen
Opłacalna komunikacja sieciowa z odporną na
zakłócenia strukturą sieci, w której elementy
pochodzące od różnych producentów mogą
być łatwo i szybko integrowane.
Światłowodowa sieć Mitsubishi SSCNETIII (Servo
System Controller Network) oferuje odporną na
zakłócenia komunikację do szybkich aplikacji,
zawierających serwonapędy i układy sterowania
ruchem.
Typowa struktura sterowania rozproszonego
7
ABCD
4
MNO P
8
EFGH
5
QRST
9
AC K
LIST
IJKL
6
UVWX
MAIN
PR EV
1
2
YZ!?
C1- C4
-
0
+ /* =
%#
3
< >( )
_'
Sterownik
bezpieczeństwa
PLC
Moduł We/Wy
1
1
1
1
1
1
7
ABCD
4
MNOP
8
EFGH
5
QRST
9
LIS T
IJKL
A CK
6
UVWX
MA IN
P RE V
1
2
3
YZ!?
C1-C4
<> ()
-
0#
_'
+ / *=
%
P R O F
I
PROCESS FIELD BUS
B U S
Seria
Ethernet
Modbus/TCP
CC Link
Profibus
DeviceNet
AS-Interface
MELSECNET/H
SSCNET
Modular PLC
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Compact PLC
앬
앬
앬
앬
앬
HMI
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Przetwornica
앬
앬
Modbus/RTU
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Alpha
Serwo
앬
Wyłączniki
앬
앬
앬
앬
Robot
앬
CANopen
앬
MITSUBISHI ELECTRIC
앬
앬
13
2
SIECI
Od nieskomplikowanych samodzielnych systemów
i podstawowych sieci AS-Interface po sieci oparte na
standardzie Ethernet, a nawet globalne sieci oparte
na technologii pomiarów zdalnych, Mitsubishi ma
odpowiedź na wszystko. Oto przegląd niektórych
sieci dostarczanych przez Mitsubishi:
/// SIECI
Ethernet
Jeśli chodzi o największy możliwy zestaw technologii połączeń, sieć Ethernet nie ma równych sobie
rozwiązań. Mając dobrze ustaloną pozycję w środowiskach biurowych i informatycznych, może być
szybko i w szerokim zakresie adoptowana w środowiskach automatyzacyjnych.
SIECI
2
Ethernet stanowi platformę dla bardzo wielu różnych protokołów komunikacji danych. Połączenie
sieci Ethernet z niezwykle popularnym protokołem
TCP/IP umożliwia bardzo szybkie przesyłanie
danych między systemem nadzorczym a serią sterowników PLC MELSEC. Oprócz normalnych usług
w zakresie komunikacji za pomocą protokołu TCP/IP,
moduły sieci Ethernet zgodne ze sterownikami PLC
MELSEC zapewniają również funkcje serwera FTP.
Oznacza to, że komputer osobisty z uruchomionym
standardowym oprogramowaniem komunikacyjnym
może odczytywać lub zapisywać program sekwencyjny do PLC CPU przez Internet.
앬
앬
앬
앬
Komunikacja z szybkością do 100 Mbps
Monitorowanie/programowanie online *
Moduł z System Q montowany jest na płycie
bazowej, natomiast moduł FX dodaje się do
systemu
앬
앬
Istnieje możliwość podłączenia do komputera
PC, sterownika PLC oraz urządzeń innych firm
Preferowany sposób komunikacji dla SCADA
Protokół Modbus/TCP
Istnieje też rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie * Funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie produkty Ethernet
sieci Ethernet jako sieci równorzędnych peer-to-peer.
Uznajemy to ważne wymaganie naszych klientów
i zapewniamy komunikację peer-to-peer za pomocą
naszych rozwiązań dotyczących sieci Ethernet.
Model Typ
Seria
System Q
AnS
Interfejs
Seria FX
Seria E
Seria GOT
Moduł
Opis
Nr kat.
QJ71E71-100
Moduł interfejsu Ethernet,100 Mbit/s,100BASETX/10BASE-T
138327
QJ71E71-B2
Moduł interfejsu Ethernet, 10BASE2
129614
QJ71E71-B5
Moduł interfejsu Ethernet, 10BASE5
147287
QJ71MT91
Master i klient Modbus/TCP 10BASE-T/100BASETX
155606
163755
A1SJ71E71N3-T
Moduł interfejsu Ethernet, 10 Base-T
FX2NC-ENET-ADP
Moduł interfejsu Ethernet, 10 Base-T
157447
FX3U-ENET
Moduł interfejsu Ethernet, 100BASETX/10BASE-T
166086
225142
FX3U-ENET-P502
Moduł interfejsu Ethernet, 100BASETX/10BASE-T, gotowy Modbus/TCP
IFC-ETTP
Interfejs Ethernet 10-Base-T na skrętce dla pulpitów HMI E300/600/610/615/700/710/900/910
104727
IFC-ETCX
Interfejs Ethernet 10-Base-T na kablu koncentrycznym dla pulpitów HMI E300/600/610/615/700/710/900/910
104726
A9GT-J71E71-T
Moduł interfejsu Ethernet 10-Base-T dla pulpitów GOT HMI
139395
Serwer internetowy
To urządzenie umożliwia bezpośredni dostęp do
System Q z Internetu lub intranetu. Wbudowana
pojemna pamięć, elastyczne funkcje komunikacyjne i kompaktowa konstrukcja czynią z niego
doskonałe narzędzie do wizualizacji procesów
sterowania za pomocą sterowników PLC
z System Q.
System Q Web Server obsługuje otwarte standardy, takie jak HTML, JAVA, HTTP, FTP itp.,
umożliwiając najłatwiejsze i najmniej kosztowne
monitorowanie pojedynczych lub połączonych
w sieci systemów.
Ustawianie modułu Q Web Server jest łatwe,
ponieważ wszystko, co jest potrzebne do
rozpoczęcia pracy, jest wbudowane w urządzenie.
Konfiguracja jest wykonywana poprzez wbudowane strony internetowe prowadzące użytkownika przez etapy wprowadzania ustawień.
Ustawienia takie jak adres IP, rejestracja znaczników i elementów, zarządzanie kontem oraz opcje
rejestracji danych są w łatwy sposób wprowadzane
za pomocą przeglądarki internetowej. Ponadto
dostępna jest przestrzeń pamięci dla stron internetowych generowanych przez użytkownika.
Internet Explorer
Q Web Server
Internet
CC-Link/Ethernet/Net/H
Na koniec, jak można oczekiwać od firmy Mitsubishi,
urządzenie zostało zaprojektowane do użytku
w trudnych warunkach i ma tak samo solidną
konstrukcję, jak pozostałe elementy System Q.
앬 5 MB wbudowanej pamięci z opcją rozszerzenia do 512 MB (Compact Flash)
앬 Port Ethernet 100 BaseTX
앬
앬
앬
Port szeregowy RS232
Zainstalowane fabrycznie przykłady rozpoczęcia pracy w formacie HTML/JAVA
Łączenie przez magistralę Q Bus oraz sieci
CC-Link, Ethernet, MELSECNET/H lub szeregowy port komunikacyjny.
Model Typ
Seria
Moduł
Opis
Nr kat.
Serwer internetowy
System Q
QJ71WS96
System Q Web Server
147115
14
MITSUBISHI ELECTRIC
SIECI ///
CC-Link, CC-Link IE i CC-Link Safety
Jeśli chodzi o niezrównaną łatwość łączenia produktów
Mitsubishi lub jednego dostawcę będącego w stanie
spełnić potrzeby klienta w zakresie sieci sterowania,
naturalnym wyborem jest CC-Link.
Ta otwarta sieć sterowania typu Fieldbus zapewnia
szybkie przesyłanie danych między różnymi urządzeniami. Podobnie jak w przypadku wszelkich sieci jednego producenta, sieć CC-Link jest szybko wdrażana,
przy czym jej działanie jest gwarantowane. CC-Link jest
również siecią otwartą i w związku z tym umożliwia
wielu produktom innych firm pojawiającym się
obecnie na rynku łączność za pomocą CC-Link. Firmy
takie jak SMC, Festo, Siemens, Sunx, Yokogawa, Kawasaki Heavy Industries, Izumi-DATALogic Co.,Wago oraz
Keyence opracowały produkty dla sieci CC-Link. W sieci
CC-Link może być stosowany moduł Master w stanie
gotowości, który można wykorzystać również jako stację zdalną.
SIECI
CC-Link
Field
Motion
CC-Link/LT
Nowy, otwarty standard CC-Link IE oferuje maksymalną wydajność przy maksymalnej dostępności. Służy
jako sieć poziomu sterowania, następnie obsługuje
poziom zarządzania produkcją, poziom sterowania
ruchem i poziom sterowania bezpieczeństwem.
W przyszłości struktura sieci zostanie ujednolicona
na wszystkich poziomach.
Więcej ciekawych informacji na temat sieci CC-Link IE
można znaleźć w oddzielnej broszurze, dostępnej
w Internecie.
2
Kontroler
앬
앬
앬
Maksymalna długość sieci 13,2 km
Monitorowanie/programowanie online
za pomocą System Q
Maks. prędkość transmisji 10 Mbit/s
do 64 stacji maks.
Standartowe moduły CC-Link
PLC
Moduły Master
System Q
Seria FX
PCI Express
PCI
FX2N-32CCL
QJ61BT11N
QS0J61BT12
FX2N-16CCL-M
Q81BD-J61BT11
Q80BD-J61BT11N
앬
앬
앬
Łatwe podłączanie urządzeń Mitsubishi
Wprowadzanie ustawień za pomocą
System Q nie wymaga programowania
C-Link Safety jest certyfikowaną przez TÜV
siecią bezpieczeństwa
Opis
CC-Link master/local module
Moduły Master do sieci CC-Link Safety
CC-Link master
Moduł Master/local moduł PCI Express bus
Karta Master/lokalna typu PCI/F dla PC jako Master
Nr kat.
154748
203209
133596
221859
200758
Moduły sieciowe Slave
System Q
LRUN • LERR • RD • SD
Seria FX
QJ61BT11N
RUN
MST
SD
ERR.
Przetwornice
L.RUN
S.MST
RD
L ERR.
STATION NO.
X10
Moduł lokalny
FX2N-32CCL
HMI
Wyłącznik
Servo
Roboty
X1
MODE
QJ61BT11N
FX2N-32CCL
FX3U-64CCl
FR-A7NC
FR-A7NC-Ekit-SC-E
GT15-75J61BT13-Z
BIF-CC-W
Seria MR-J3-T(4)
2A-HR 575H E
Moduł Master/Local CC-Link
Interfejs CC-Link (Slave)
Moduł local sterownika FX3 do sieci CC-Link
Interfejs CC-Link do przetwornic A700 i F700
CC-Link Interface przetwornic cze; stotliwos'ci FR-E700 SC serii
Interfejs CC-Link dla GOT 1000
Interfejs CC-Link do wyłączników powietrznych SUPER AE
Serwowzmacniacz MR-J3 z interfejsem sieci CC-Link
Interfejs CC-Link dla robotów dla sterownika CR-2, CR-2A i CR-1
154748
102961
217915
156778
239644
166310
168571
strona 122
129808
NC
NC
1
DA
SLD
DB
2
3
4
(FG)
5
DG
6
Moduły CC-Link IE
7
Moduł Master/lokalny
QJ61BT11N
QJ61BR11N
PLC
System Q
Moduł sieciowe
Master/Slave
QJ71GF11-T2
QJ71GP21-SX
QJ71GP21S-SX
Q80BD-J71GP21-SX
Q80BD-J71GP21S-SX
Opis
Nr kat.
Moduł master/slave sieci CC-Link IE Field, skrętka Cat5e
1 Gbit/s, moduły Master/Slave dla FO GI
1 Gbit/s, moduł Master/Slave dla FO GI z zewnętrznym zasilaniem
1 Gbit/s, karta PCI dla PC typu Master/Slave dla FO GI
1 Gbit/s, karta PCI dla PC typu Master/
Slave dla FO GI z zewnętrznym zasilaniem
236484
208815
208816
208817
208818
Kabel CC-Link
Niniejszy kabel jest przeznaczony do łączenia ze
sobą urządzeń sieciowych CC-Link w celu tworzenia
systemów peer-to-peer (np. System Q Mitsubishi),
systemów Master/Slave (np. System Q Mitsubishi
i jednostka zdalnego sterowania I/O CC-Link
Mitsubishi), a także zapewnia połączenie
z dowolnym produktem zgodnym z CC-Link. Kabel
został przetestowany i otrzymał certyfikat organizacji
CLPA (CC-Link Partner Association) jako produkt
partnera zgodny z CC-Link.
MITSUBISHI ELECTRIC
DANE ELEKTRYCZNE
Maks. napięcie robocze
Nom. pojemność między przewodami @ 1 kHz
Nom. impedancja @ 1MHz
Nom. rezystancja przewodów przy prądzie stałym @ 20°C
Nom. tłumienie @ 1 MHz
Nom. tłumienie @ 5 MHz
Rezystancja izolacji
300 V RMS
60 pF/m
110 ⏲
36 ⏲/1000m
1,6 dB/100m
3,51 dB/100m
10 G ⏲/km Min
15
/// SIECI
Profibus DP
Profibus DP to jedna z najszerzej wykorzystywanych
sieci automatyzacyjnych w Europie. Zapewnia ona
szeroką gamę potencjalnie zgodnych urządzeń,
umożliwiając jednocześnie szybką i solidną
komunikację.
SIECI
2
Master
Profibus DP oferuje użytkownikom możliwość mieszania urządzeń pochodzących od różnych firm.
Jest to otwarta sieć obejmująca różne urządzenia,
od prostych stacji I/O po złożone sterowniki PLC.
Sieć umożliwia niezwykle szybką wymianę danych
z wieloma różnymi urządzeniami Slave. Oprogramowanie GX Configurator DP w połączeniu
z modułami Master Profibus składają się na
wygodną w użyciu technologię plug and play.
Obsługa oprogramowania do konfiguracji nie
wymaga objaśnień. Ustawianie sieci odbywa się
w trybie graficznym. Wystarczy wybrać jednostkę
Slave, przypisać numer stacji i określić miejsce zapisu
informacji w pamięci sterownika PLC. Ponieważ jest
to sieć otwarta, jednostki Profibus firmy Mitsubishi
można również łączyć z urządzeniami Master
i Slave innych producentów.
Jednostka
inteligentna/
lokalna
Zdalna jednostka I/O
앬
앬
앬
앬
앬
Rozległe wsparcie ze strony wielu producentów
Szybkość przesyłania do 12 Mbps
Łatwe wprowadzanie ustawień za pomocą
programu GX Configurator DP
Pełna gama produktów Profibus firmy
Mitsubishi
Urządzenia Master oraz Slave dostępne
w seriach System Q i FX
MASTER
Seria
Moduł
Opis
Nr kat.
System Q
QJ71PB92V
Moduł Master, intefejs Profibus DP (DPV1/V2)
165374
FX
INTELIGENTNE JEDNOSTKI SLAVE
Seria
FX3U-64DP-M
Moduł Master Profibus DP dla sterowników PLC FX3U
166085
Moduł
Opis
Nr kat.
System Q
QJ71PB93D
Moduł Slave Profibus DP dla sterowników serii Q
143545
FX0N-32NT-DP
Moduł Slave Profibus DP dla sterowników PLC FX1N/FX2N i FX3U
62125
FX3U-32DP
Moduł Profibus DP slave do sterowników PLC serii FX3U
194214
FR-A7NP
Interfejs Profibus do przetwornic częstotliwości serii FR-A700 i FR-F700
FX
Przetwornica
FR-A7NP-Ekit-SC-E
FR-A7NP-Ekit-SC-E-01
158524
239646
Interfejs Profibus do przetwornic częstotliwości serii FR-E700 SC
239647
HMI
IFC-PBDP
Interfejs Slave Profibus DP dla pulpitów HMI E300/600/610/615/700/710/900/910
76676
Wyłącznik
MODUŁY SLAVE I/O
Seria
BIF-PR-W
Interfejs Profibus do wyłączników powietrznych SUPER AE
168572
Moduł
Opis
Wszystkie typy sterowników PLC
Seria ST
Modułowy system wejść/wyjść do podłączenia z siecią Profibus DP
MODUŁY ZDALNYCH I/O
Seria
Moduł
Opis
Nr kat.
FX2N-32DP-IF
Jednostka zdalnego sterowania I/O Profibus; wykorzystuje moduły I/O oraz specjalne moduły funkcyjne
FX2N; zasilanie 240 V AC
145401
FX2N-32DP-IF-D
Jednostka zdalnego sterowania I/O Profibus; wykorzystuje moduły I/O oraz specjalne moduły funkcyjne
FX2N; zasilanie 24 V DC
142763
FX
16
Nr kat.
Odsyłamy do
następnych stron
MITSUBISHI ELECTRIC
SIECI ///
DeviceNet
DeviceNet to kolejny szeroko przyjęty typ sieci
otwartej obejmujący wiele różnych produktów
różnych firm. Ten typ sieci jest szczególnie
popularny w Ameryce Północnej.
DeviceNet działa między producentem a klientem w przestrzeni umożliwiającej działanie konfiguracji równorzędnych peer-to-peer bądź konfiguracji Master/Slave. Sieć DeviceNet jest oparta
na szeregowej magistrali komunikacyjnej CAN
(Controller Area Network). DeviceNet to
opłacalne rozwiązanie w zakresie integracji
w sieci urządzeń teletransmisyjnych niskiego
poziomu.
앬
앬
앬
앬
앬
Master
SIECI
2
Rozległe wsparcie ze strony wielu producentów
Szybkość przesyłania do 500 Kbps
Łatwe wprowadzanie ustawień za pomocą programu GX Configurator DN dla serii System Q
Pełna gama produktów DeviceNet firmy
Mitsubishi
Urządzenia Master oraz Slave dostępne
w seriach System Q i AnS
Typ modelu
Master
Seria
Moduł
Opis
System Q
QJ71DN91
Moduł master/slave interfejsu DeviceNet
136390
AnS/QnAS
A1SJ71DN91
Moduł master/slave DeviceNet dla sterowników PLC AnS i QnAS
124373
FX
Inteligentny slave
Slave
Przetwornice
Nr kat.
FX2N-64DNET
Moduł slave interfejsu DeviceNet
131708
FR-A7ND
Interfejs DeviceNet do przetwornic częstotliwości serii FR-A700 i FR-F700
158525
FR-A7ND-Ekit-SC-E
Interfejs DeviceNet do przetwornic częstotliwości serii FR-E700 SC
239648
AS-Interface
Interfejs siłownik-czujnik (AS-Interface) to
międzynarodowy standard dla magistrali
typu Fieldbus najniższego poziomu. Sieć jest
dostosowana do wszechstronnych wymagań,
ponieważ jest bardzo elastyczna i łatwa w instalacji. Jest ona zwykle wykorzystywana do sterowania czujnikami, siłownikami, jednostkami I/O
i bramkami. Sieć AS-Interface charakteryzuje się
własnym, wyróżniającym się żółtym kablem,
który działa zarówno jako linia komunikacyjna,
jak i przewód zasilający dla urządzeń łączących.
Używając specjalnych mostków łączących,
można przenieść dowolną stację Slave w sieci
i umieścić ją w nowym miejscu bez konieczności
całkowitej wymiany przewodów ani
przebudowywania sieci.
앬
앬
앬
Master
Slave
Serie System Q i AnS obsługują dwie sieci/
62 stacje za pomocą pojedynczego modułu
Łatwa konfiguracja i przemieszczanie
modułów
Kabel Autonaprawy nie wymaga narzędzi do
instalacji i zmiany systemu
Typ modelu
Master
Inteligentna
jednostka Slave
Seria
Moduł
Opis
Nr kat.
System Q
QJ71AS92
Moduł interfejsu AS-i, wersja 2.11, moduł Master podwójnej sieci
143531
AnS
A1SJ71AS92
Moduł Master AS-i dla AnS (Master podwójnej sieci)
129936
Alpha
AL2-ASI-BD
Karta sieciowa AS-i do użytku z AL2-14M lub AL2-24M
142525
MITSUBISHI ELECTRIC
17
/// SIECI
MELSECNET/H
SIECI
2
W przypadku systemów wymagających bezkompromisowej niezawodności i szybkiego
działania, jedynym skutecznym rozwiązaniem
jest zastosowanie wyspecjalizowanej sieci. Sieć
MELSECNET/H i jej poprzedniczka MELSECNET/10
charakteryzują się dużą szybkością oraz zapewniają funkcje redundancji, co pozwala na szybką
i bezpieczną wymianę dużej ilości danych.
Moduł Master magistrali
Jest to własna dedykowana sieć firmy Mitsubishi.
Sieć MELSECNET jest przystosowana do dwuprzewodowej konfiguracji. To rozwiązanie
zapewnia wysoką dostępność sieci, ponieważ
przypadki przerwania przewodów są automatycznie wykrywane, a trasa czynnego kanału
komunikacyjnego jest automatycznie zmieniana
wokół przypuszczalnego miejsca przerwania.
Sieć MELSECNET umożliwia także wykorzystanie
funkcji "pływający Master". W ten sposób inne
sterowniki PLC znajdujące się w sieci mogą
przyjmować pozycję Master w przypadku
wystąpienia zakłóceń podczas działania
bieżącego modułu Master. MELSECNET umożliwia bardzo duży zasięg sieci – do 30 km.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Tryb normalny/gotowość
Master
Do 64 stacji na jedną sieć
Możliwe jest łączenie ze sobą maks. 239 sieci
(System Q)
"Pływający Master" zapewnia doskonałą
redundancję w przypadku awarii stacji Master
Połączenie światłowodowe (kabel GI lub SI)
i współosiowe 50 ⏲
Zastosowanie w sieciach peer-to-peer lub jednostkach zdalnego sterowania (Remote I/O)
Łatwe wprowadzanie ustawień, nie wymaga
programowania
Silne narzędzia diagnostyczne wbudowane
w interfejs sieciowy, procesor PLC oraz narzędzia programistyczne
Maks. 16 tysięcy słów danych na jedną sieć
Maksymalna szybkość przesyłania 50 Mbps (tylko
światłowód SI, komunikacja pełnodupleksowa)
Maksymalna odległość przesyłania dla pojedynczej sieci – 30 km dla pętli światłowodu
lub 500 m dla połączenia współosiowego
Typ modelu
Seria
System Q
Moduł
Master/lokalny
AnS
System Q
Moduł Slave I/O
QnAS
Moduł
QJ71BR11
QJ71LP21GE
QJ71LP21-25
QJ71NT11B
A1SJ71LP21GE
A1SJ71LP21
A1SJ71BR11
A1SJ71QBR11
A1SJ71QLP21GE
QJ72LP25-25
QJ72BR15
A1SJ72QBR15
A1SJ72QLP25
Tryb normalny/gotowość
Modułowa zdalna jednostka I/O
Opis
Moduł Master/Local MELSECNET/H, kabel współosiowy
Moduł Master/Local MELSECNET/H, kabel światłowodowy GI 62,5/125
Moduł Master/Local MELSECNET/H, kabel światłowodowy SI
Stacja Master/Local do MELSECNET/H (skrętka)
Moduł Master/Local MELSECNET/10, kabel światłowodowy GI 62,5/125
Moduł Master/Local MELSECNET/10, kabel światłowodowy SI
Moduł Master/Local MELSECNET/10, kabel współosiowy
Moduł Master/Local Q2AS MELSECNET/10, kabel współosiowy
Moduł Master/Local Q2AS MELSECNET/10, kabel światłowodowy GI 62,5/125
Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) MELSECNET/H, kabel światłowodowy SI
Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) MELSECNET/H, kabel współosiowy
Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) QnAS MELSECNET/10, kabel współosiowy
Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) QnAS MELSECNET/10, kabel światłowodowy SI
Nr kat.
127592
138959
136391
221861
53457
47868
47869
66540
87152
136392
136393
68450
68449
SSCNETIII
Sieć Mitsubishi Electric SSCNET (Servo System
Controller Network – sieć sterowników
serwosystemów) jest siecią dedykowaną do
sterowników ruchu, która w każdych warunkach
zapewnia systemom sterowania ruchem
najwyższy poziom kontroli i elastyczności.
Sterowniki ruchu i serwowzmacniacze mogą być
połączone ze sobą za pomocą sieci SSCNET.
Sieć SSCNETIII osiąga szybkości do 50 Mbps,
zapewniając zarówno dużą szybkość jak
18
i znaczną dokładność. Podczas pracy wszystkie
parametry i dane eksploatacyjne są dostępne
z poziomu głównego sterownika dzięki komunikacji prowadzonej przez magistralę systemową
SSCNET. Nastawy serwowzmacniaczy mogą być
zmieniane bezpośrednio z poziomu sterownika.
앬 Zdolność do pracy typu "Plug and Play"
ułatwia połączenie, natychmiastową komunikację i zmniejsza błędy okablowania.
앬
앬
앬
앬
Większa elastyczność w zakresie integracji
systemu
Szybka łączność sieciowa z krótkim czasem cyklu.
Praca z magistralą Direct Bus o krótkiom czasie
dostępu
Odporne na zakłócenia połączenie
światłowodowe.
MITSUBISHI ELECTRIC
SIECI ///
CANopen
Sieć CANopen jest "otwartą" implementacją
systemu Controller Area Network (CAN), który
został zdefiniowany w normie EN50325-4.
Została ona opracowana przez członków międzynarodowej grupy użytkowników i producentów
CAN. Warstwa aplikacyjna CANopen definiuje
cały obszar usług i protokołów komunikacyjnych
(np. dane procesowe i serwisowe) oraz funkcje
zarządzania siecią.
System magistrali CANopen ma strukturę liniową,
do której można podłączyć maksymalnie 127 stacji.
Do jednej magistrali można podłączyć wiele stacji
master. Obydwa końce magistrali zakończone są
rezystorami. Przy prędkości komunikacji 1 Mbit/s,
całkowita długość sieci może wynosić 40 metrów.
Obniżając prędkość komunikacji, można zwiększyć
długość magistrali. Na przykład prędkość 125 kbit/s
pozwala wydłużyć magistralę do 500 m. Stosując
dodatkowe wzmacniacze, można przy prędkości
10 kbit/s zwiększyć długość sieci do 5 000 m.
2
SIECI
Sieci CANopen używane są do łączenia czujników,
elementów wykonawczych i sterowników
w przemysłowych systemach sterowania, sprzęcie
medycznym oraz w elektronice morskiej, kolejnictwie, tramwajach i przemysłowych systemach
transportu.
PLC rodziny FX
PLC innego wytwórcy
PLC innego wytwórcy
CANopen
Typ modelu
Seria
Moduł
Opis
Nr kat.
Localny
FX
FX2N-32CAN
Moduł komunikacyjny do sieci CANopen
141179
Modbus
Protokół Modbus jest strukturą przesyłania
komunikatów, która używana jest pomiędzy
inteligentnymi urządzeniami do nawiązania
komunikacji typu master-slave/klient-serwer.
Jest to standardowy protokół sieciowy, rzeczywiście otwarty i szeroko stosowany w środowisku produkcji przemysłowej.
Modbus pozwala na komunikowanie się pomiędzy wieloma urządzeniami podłączonymi do tej
samej sieci. Na przykład jako system, który mierzy
temperaturę oraz wilgotność i przekazuje wyniki
do PC. Modbus jest często używany do połączenia
nadrzędnego komputera z odległą jednostką
(RTU), w systemy nadzorujące sterowaniem
i zbieraniem danych (SCADA). Istnieją również
wersje protokołu Modbus dla portów szeregowych i Ethernet.
Master station
HMI
PLC innego wytwórcy
PLC innego wytwórcy
Odległe we/wy
Protokół Modus RTU (Remote Terminal Unit) jest
zwartym, binarnym sposobem przedstawienia
danych.
Typ modelu
Seria
System Q
Master/Slave
FX
Slave
AnS
Wyłącznik
Przetwornica
częstotliwości
MELSEC System Q
Moduł
Opis
QJ71MB91
Moduł szeregowego interfejsu Modbus master/slave
167757
QJ71MT91
Moduł interfejsu Modbus/TCP master/slave do sieci Ethernet
155603
FX3U-232ADP-MB
Moduł szeregowego interfejsu Modbus RS232C master/slave
165276
FX3U-485ADP-MB
Moduł szeregowego interfejsu Modbus RS485 master/slave
165277
FX3U-ENET-P502
Moduł Ethernet, 100BASETX/10BASE-T, gotowy Modbus/TCP
225142
A1SJ71UC24-R2-S2
Moduł interfejsu Modbus slave
54355
A1SJ71UC24-R4-S2
Moduł interfejsu Modbus slave z protokołem RTU
54354
BIF-MD-W
Moduł interfejsu Modbus do wyłączników serii SUPER AE
168573
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr kat.
19
/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduły odległe CC-Link
Moduły odległe przeznaczone są do
instalowania w pobliżu sterowanego
obiektu. Ich zaletą jest zmniejszone okablowanie i zdolność do autonomicznego
pobierania danych i wyników działania
w poszczególnych modułach maszyny.
B RATE
PW L RUN SD
01
2
3
4
AJ65BTB1-16D
MELSEC
MITSUBISHI
STATION NO.
RD L ERR.
X10
9 A B C D E F
0 1 2 3 4 5 6 7 8
DG
4
DA
2
DB
7
5
3
1
+24V
6
SLD
10
20
18
16
14
12
26
24
22
Do pracy w otoczeniu wilgotnym dostępnych jest sześć rodzajów niskoprofilowych, wodoodpornych modułów
we/wy z klasą ochrony IP67, produkowanych jako moduły wejściowe, wyjściowe
i mieszane.
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
24G
8
X1
01 901
2
2 8
3
3 7
6 54 6 54
B116D
(FG)
3
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
앬
B RATE
STATION NO.
2 1
40 20 10 8 4 2 1 4
1 2 3 4 5 6 7
PW L RUN L ERR Y0
AJ65SBT1-8TE
DB
Gama
produktów
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Wejścia
analogowe
Wyjścia
analogowe
Repeater
20
+24V
SLD
24G
(FG)
Y1
AJ65BTB1-16D
AJ65BTB2-16D
AJ65SBTB1-8D
AJ65SBTB1-16D
AJ65SBTB3-16D
AJ65SBTB1-16D1
AJ65SBTB1-32D1
AJ65SBTB1-32D
AJ65FBTA4-16D
AJ65FBTA4-16DE
AJ65BTB1-16T
AJ65BTB2-16R
AJ65SBTB1-8TE
AJ65SBTB2-8T1
AJ65SBTB1-16TE
AJ65SBTB1-32T
AJ65SBTB2N-8R
AJ65SBTB2N-16R
AJ65SBTB1-16T1
AJ65SBTB1B-16TE1
AJ65SBTB1-32TE1
AJ65SBTB2N-16S
AJ65FBTA2-16T
AJ65FBTA2-16TE
AJ65BTB1-16DT
AJ65BTB2-16DR
AJ65FBTA42-16DT
AJ65FBTA42-16DTE
AJ65SBTB1-32DT1
AJ65SBTB1-32DTE1
AJ65BT-64AD
AJ65BT-64RD3
AJ65BT-64RD4
AJ65BT-68TD
AJ65SBT-64AD
AJ65SBT2B-64RD3
AJ65BT-64DAV
AJ65BT-64DAI
AJ65SBT-62DA
AJ65SBT2B-64DA
AJ65SBT-RPT
앬
앬
앬
앬
Y3
COM+
Y6
Y4
Y2
Y0
Y5
Y7
Moduł
AJ65BTB2-16DT
Wejścia/wyjścia
mieszane
DG
앬
Wszystkie moduły mają kompaktową,
mocną i bardzo odporną na wstrząsy
budowę.
Wskaźniki stanu wejść na diodach LED
Standardowa izolacja elektryczna
pomiędzy procesem i sterowaniem za
pomocą złącza optoelektronicznego.
Montaż za pomocą adaptera szyny DIN
lub wkrętami.
Moduły mogą być montowane na
płaskiej powierzchni w położeniu
poziomym lub w jednym z 4 kierunków.
Gotowy do użytku ze wszystkimi
modułami master sieci CC-Link.
ON
MITSUBISHI
DA
Można podłączyć do 64 modułów
we/wy z maksymalną liczbą 32 wejść
lub 32 wyjść każdy.
앬
Moduły odległe
Odległe moduły kompaktowe
Wodoodporny moduł odległy
Moduły odległe
Odległe moduły kompaktowe
Moduły odległe
Odległe moduły wodoodporne
Kombinowane moduły
kompaktowe
Moduły odległe
Odległe moduły kompaktowe
Moduły odległe
Odległe moduły kompaktowe
Kompaktowywzmacniacz(repeater)
CTL-
Liczba wejść
Liczba wyjść
16
16
8
16
16
16
32
32
16
16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
16
8
8
16
32
8
16
16
16
32
16
16
16
8
8
8
8
8
8
16
16
4
4
4
8
4
4
—
—
—
—
—
8
8
8
16
16
—
—
—
—
—
—
4
4
2
4
—
Opis
Nr kat.
Wejście DC (+COM/-COM)
Wejście DC z 8 zaciskami potencjałowymi (+COM/-COM)
Wejście DC (+COM/-COM)
Wejście DC (+COM/-COM)
Wejście DC (+COM/-COM), czujniki 3-przewodowe
Szybkie wejście DC (+COM/-COM)
Szybkie wejście DC (+COM/-COM)
Wejście DC (+COM/-COM)
Stopień ochrony IP67, wejście DC (typu sink)
Stopień ochrony IP67, wejście DC (typu source)
Wyjście tranzystorowe (typu sink) 0,5 A
Wyjście przekaźnikowe 2 A
Wyjście tranzystorowe (typu source), odporne na zwarcie, 0,1 A
Wyjście tranzystorowe (typu sink) 0,5 A
Wyjście tranzystorowe (typu source) 0,5 A
Wyjście tranzystorowe (typu sink) 0,5 A
Wyjście przekaźnikowe, 2 A
Wyjście przekaźnikowe, 2 A
Wyjście tranzystorowe (typu sink), 0,5 A
Wyjście tranzystorowe (typu source), 0,1 A
Wyjście tranzystorowe (typu source), 0,1 A
Wyjście triakowe, 0,6 A
Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu sink) 0,5 A
Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu source) 1 A
Wejście DC (typu sink), wyjście tranzystorowe (typu sink)
Wejście DC z 16 zaciskami potencjałowymi (typu sink),
wyjście tranzystorowe (typu sink)
Wejście DC (typu source), wyjście przekaźnikowe
Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu sink), wejściowe DC (typu sink)
Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu source), wejściowe DC (typu source)
Wejście DC (typu sink), wyjście DC (typu sink), odporne na zwarcie
Wejście DC (typu source), wyjście DC (typu source)
4 kanały wejściowe, -10 V–+10 V, -20 mA–+20 mA
4 kanały wejściowe, 3-przewodowe połączenie do czujników temperatury Pt100
4 kanały wejściowe, 4-przewodowe połączenie do czujników temperatury Pt100
8 kanałów wejściowych do termoelementów
4 kanały wejściowe, -10 V–+10 V, 0 A–20 mA
4 kanały wejściowe, trójprzewodowe połączenie Pt100
4 wyjściowe kanały napięciowe, -10 V–+10 V
4 wyjściowe kanały prądowe, 4 mA–20 mA
2 wyjściowe kanały napięciowe, -10 V–+10 V, 0 A–20 mA
4 wyjściowe kanały napięciowe, -10 V–+10 V, 0 A–20 mA
Repeater pozwalala na rozgałęzienia typu "T" i wydłużenie sieci
75447
75450
104422
136026
151186
140144
140145
136025
137587
137588
75449
75453
129574
144062
129575
138957
140148
140149
163966
204679
204680
159954
150380
150381
75448
75452
75451
137589
137590
166822
204681
75444
88026
88027
88025
140146
221862
75446
75445
140147
221863
130353
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///
Szybki licznik
Moduły szybkich liczników przyjmują
sygnały wejściowe o częstotliwościach,
znajdujących się poza zakresem normalnych modułów cyfrowych. Na przykład
mogą być wykonywane zadania związane
z pozycjonowaniem lub pomiary częstotliwości.
STATION NO.
X1
X10
01 901
01
2
28
2
3
3 7
3
4 6 54 6 54
B RATE
64DAI
J65BT-D62D
MITSUBISHI MELSEC A
DB
+24V
6
SLD
18
RESET
PLS
CH. 1 2
ON LOW
HIGH
20
22
27
25
23
21
19
17
16
14
12
10
15
13
11
9
24G
8
RING
CH. 1 2
24
26
BT64DAI
D62D
Wymiana danych z urządzeniam
i peryferyjnymi
(FG)
STATION NO.
X1
X10
01 901
01
2
28
2
3
3 7
3
4
4 6 54 6 5
B RATE
MELSEC
MITSUBISHI
AJ65BT-D75P2-S3
AX1
AX2
DG
4
DA
2
DB
Licznik
+24V
6
SLD
Moduł
PW
RUN
L RUN
SD
RD
L ERR.
MODE RESET
Moduły te umożliwiają komunikację
z urządzeniami peryferyjnymi poprzez
standardowy interfejs RS232C.
Urządzenia te połączone są punkt
do punktu (1:1).
3
7
5
3
1
Gama
produktów
Usytuowanie jednostek pozycjonujących
w pobliżu serwo i systemu mechanicznego
zmniejsza nie tylko koszt okablowania,
lecz również eliminuje problemy spowodowane szumami i stratami w kablach.
24G
(FG)
Typ
Opis
Nr kat.
AJ65BT-D62
2 wejścia szybkich liczników, napięcie wejściowe 5–24 V DC, do 200 kHz
88028
AJ65BT-D62D
2 wejścia szybkich liczników, wejście RS422 w standardzie EIA, do 400 kHz (niski pobór prądu)
88029
AJ65BT-D62D-S1
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
DG
4
DA
2
7
5
3
1
PW
RUN
L RUN
SD
RD
L ERR.
CH. 2
øA
øB
DEC
PRE
F ST.
EQU1
EQU2
CH. 1
øA
øB
DEC
PRE
F ST.
EQU1
EQU2
Pozycjonowanie w otwartej pętli
sterowania
Moduł odległy
2 wejścia szybkich liczników, wejście RS422 w standardzie EIA, do 400 kHz
88030
Interfejs
AJ65BT-R2N
Interfejs szeregowy, RS232C (D-Sub, 9 stykowy), 1 kanał
216545
Pozycjonowanie
AJ65BT-D75P2-S3
2-osiowy moduł pozycjonujący, wyjście impulsowe, interpolacja liniowa i kołowa
88002
Zob. również moduły we/wy odległych CC-Link Safety, strona 145
Zob. również przekaźniki bezpieczeństwa CC-Link, strona 146
Europejska centrala organizacji CC-Link Partner Association powstała na początku stycznia 2001 roku w siedzibie Mitsubishi w Wielkiej Brytanii. Rola organizacji polega na
dostarczaniu informacji, szkoleniu i promowaniu technologii CC-Link oraz produktów
partnerów CLPA w Europie. Jednym z głównych obowiązków organizacji jest dostarczanie wsparcia technicznego partnerom
CLPA zamierzającym zapewnić zgodność
własnych produktów z technologią CC-Link.
"Naszym celem jest znaczne zwiększenie
zastosowania technologii CC-Link oraz promowanie produktów zgodnych z CC-Link,
produkowanych przez partnerów CLPA.
Działania promocyjne obejmują m.in. seminaria szkoleniowe, wystawy na targach branżowych, relacje w prasie branżowej, przesyłki
pocztowe oraz prezentacje internetowe.
Więcej informacji można uzyskać
kontaktując się z nami".
앬
앬
앬
Ponad 150 partnerów wytwarzających
produkty zgodne z CC-Link
Ponad 700 produktów zgodnych z CC-Link,
w tym sterowniki PLC, serwonapędy, regulatory temperatury itp.
Ponad 700 członków – w każdym miesiącu
do organizacji przyłącza się nowy
producent.
Postbox 10 12 17
D-40832 Ratingen
Phone: +49 (0) 2102/486 1750
Fax: +49 (0) 2102/486 1751
e-mail: [email protected]
www.clpa-europe.com
Biura regionalne w UK,
Polska i Ukraina
więcej informacji znajduje się na
stronie internetowej.
John Browett, CLPA Europe
MITSUBISHI ELECTRIC
21
/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Seria MELSEC STlite skalowalnych rozwiązań przemysłowej sieci Ethernet
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
3
Zatwierdzona do bardzo szerokiego zakresu
zastosowań, seria STlite cechuje się doskonałym
rozdrobnieniem modułów oraz konstrukcją niezwiązaną z konkretną siecią, dzięki czemu jest
idealnie dostosowana do wymagań dzisiejszych
rozproszonych systemów sieci obiektowych.
Dzięki skalowalnej wydajności i dużej gęstości
upakowania, urządzenia te są zoptymalizowane
do sprawnej komunikacji na poziomie procesu.
앬 Zakres potencjalnych zastosowań jest praktycznie nieograniczony.
앬 Do minimum redukuje koszty ogólne sprzętu
i systemu.
앬 Ułatwia obsługę i zwiększa wydajność.
Bezkompromisowo modułowa architektura
systemu rozciąga się również na jego obsługę
szerokiej gamy systemów sieci obiektowych.
W zależności od potrzeb aplikacji, do różnych
protokołów można zainstalować różne stacje
główne.
Zoptymalizowany do wymagań
prawdziwego życia.
Rozdrobnienie modułów:
앬 2, 4 lub 8 kanałów w pojedynczym module
we/wy
Możliwość współpracy z sieciami:
앬 Dostępne są stacje główne dla wiodących
protokołów sieci obiektowych: Profibus DP,
CC-Link oraz Ethernet
Bezpieczna inwestycja:
앬 Projekt węzła sieci obiektowej umożliwia
łatwe przełączanie się na standardy nowej
magistrali, bez wymiany modułów magistrali.
Jasne oznakowanie:
앬 Oznaczone kolorami grupy tabliczek identyfikacyjnych i znaczników terminali
Uniwersalny:
앬 Na jednym węźle magistrali obiektowej
można skonfigurować cyfrowe i analogowe
wejścia/wyjścia oraz funkcje specjalne, pracujące z różnymi napięciami, mocami
i sygnałami.
Niezawodny:
앬 Certyfikaty dla rozwiązań automatyki przemysłowej i morskiej zapewniają szeroki
wachlarz zastosowań - nawet w szczególnie
trudnych warunkach otoczenia.
앬 Automatyczne połączenie ze stykami zasilania
i danych
앬 Połączenia z magistralą za pomocą wtyczki
앬 Zaciski sprężynowe CAGE CLAMP ® do
połączenia sygnałów wejść/wyjść
22
Gama produktów
Moduły z wejściami
cyfrowymi (8 wejścia)
Moduły z wyjściami
cyfrowymi (8 wyjścia)
Moduły z wyjściami analogowymi
(4 wyjścia)
Wydajność zasilania
Moduły z wejściami analogowymi
(4 wejścia)
Moduł końcowy
Moduł główny
Wydajność zasilania
Moduły zasilaczy
Elektroniczne moduły
Moduł główny
STL-PB1
STL-BT1
STL-ETH1
Wydajność zasilania
STL-PS
STL-BPS
Moduły z wejściami cyfrowymi
STL-DI8-V1
STL-DI8-V2
Moduły z wyjściami cyfrowymi
STL-DO4
STL-DO8
Moduł wyjść przekaźnikowych
STL-RO2
Moduły z wejściami analogowymi
STL-AD2-V
STL-AD2-I
STL-AD4-V1
STL-AD4-V2
STL-AD4-I
STL-TI2
Moduły z wyjściami analogowymi
STL-DA2-V
STL-DA2-I
STL-DA4-V1
STL-DA4-V2
STL-DA4-I
Moduły do enkoderowe
STL-ENC
Moduł licznika
STL-C100
Moduł interfejsu
STL-SSI
Moduł systemowy
STL-ET
Akcesoria
STL-CC-Link
Opis
Moduł główny Profibus DP/V1, 12 Mbit/s; sygnały analogowe i cyfrowe
Moduł główny CC-Link, 156 kbit/s–10 Mbit/s; sygnały analogowe i cyfrowe
Moduł główny TCP/IP ECO, 10/100 Mbit/s; sygnały analogowe i cyfrowe
Moduł zasilacza 24 V DC, pasywny
Moduł zasilacza 24 V DC, z zasilaniem magistrali
Moduł z wejściami cyfrowymi, 8 wejścia, 24 V DC, 0,5 A, 0,2 ms, typu source, połączenie jednoprzewodowe
Moduł z wejściami cyfrowymi, 4 wejścia, 24 V DC, 0,5 A, typu source
Moduł wyjść cyfrowych, 4 wyjścia, 24 V DC, 0,5 A, typu source
Moduł wyjść cyfrowych, 8 wyjścia, 24 V DC, 0,5 A, typu source
Moduł wyjść przekaźnikowych, 2 styki NO, 230 V AC/30 V DC, 2 A, bezpotencjałowe
Moduł z wejściami analogowymi, 2 wejścia napięciowe, 0–10 V DC, pojedyncze
Moduł z wejściami analogowymi, 2 wejścia prądowe, 4–20 mA, pojedyncze
Moduł z wejściami analogowymi, 4 wejścia napięciowe, 0–10 V DC, pojedyncze
Moduł z wejściami analogowymi, 4 wejścia napięciowe, ±10 V DC, pojedyncze
Moduł z wejściami analogowymi, 4 wejścia prądowe, 4–20 mA, pojedyncze
Moduł analogowy z wejściami do czujników temperatury, pomiar Pt-100 lub opornikiem (wybierany)
Moduł z wyjściami analogowymie, 2 wyjścia napięciowe, 0–10 V DC
Moduł z wyjściami analogowymie, 2 wyjścia prądowe, 4–20 mA
Moduł z wyjściami analogowymie, 4 wyjścia napięciowe, 0–10 V DC
Moduł z wyjściami analogowymie, 4 wyjścia napięciowe, ±10 V DC
Moduł z wyjściami analogowymie, 4 wyjścia prądowe, 4–20 mA
Moduł wejściowy do enkodera przyrostowego
Moduł wejściowy z licznikiem rewersyjnym, 24 V DC,100 kHz
Moduł wejściowy z interfejsem do enkodera SSI, 24 bit, 125 kHz
Ostatni moduł magistrali
Złącze sieci obiektowej CC-Link do modułu głównego CC-Link, 9-stykowa wtyczka D-Sub
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///
Moduł główny serii STlite
Dane techniczne
Liczba modułów we/wy
protokół
Komunikacja
ośrodek
konfiguracje mieszane, złożone
z modułów analogowych (komunikacja
słowami) i cyfrowych (komunikacja
bitowa). Stacje mają szeroki zakres protokołów aplikacji. Stacja główna Ethernet
posiada także zintegrowany serwer do
aplikacji sieciowych.
STL-PB1
64
Profibus DP
Kabel miedziany zgodny
z EN 50170
Gniazdo 9-stykowe D-SUB
Interfejs złącze
Maks. odległość transmisji
m
1200 (zależy od prędkości
transmisji/rodzaju kabla)
obraz wejść procesu
244 bajtów
obraz wyjść procesu
244 bajtów
Sieć obiektowa
Liczba adresowalnych modułów
Adresy stacji
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
Maks. prąd wejścia (24 V DC)
Zewnętrzne źródło zasilania (24 V DC)
Podłączenie przewodu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
96 ze wzmacniaczem
—
mA 200
mA 500
Poprzez moduł zasilacza
CAGE CLAMP®
mm 51x65x100
Nr kat. 242279
Akcesoria
STL-BT1
64
Standardowy CC-Link
Kabel miedziany
ekranowany 2/3x0,5 mm2
gniazdo 9-stykowe D-SUB
STL-ETH1
64
Ethernet TCP/IP ECO
242280
242281
3
Skrętka S-UTP 100 W Cat 5
RJ45
100 pomiędzy HUB-em
1200 (zależy od prędkości i stacją główną (maks.
transmisji/rodzaju kabla) długość sieci ograniczona jest
przez parametry Ethernet)
Sygnały cyfrowe 14 bajtów,
256 bajtów
system 2 bajty, sygnały
analogowe 32 bajty
Sygnały cyfrowe 14 bajtów,
256 bajtów
system 2 bajty, sygnały
analogowe 32 bajty
Ograniczona przez
64
parametry Ethernet
1/1–4
—
300
300
500
500
Poprzez moduł zasilacza Poprzez moduł zasilacza
CAGE CLAMP®
CAGE CLAMP®
51x65x100
51x65x100
STL-CC-Link con: Nr kat. 242314
Złącze sieci obiektowej łączy urządzenie CC-Link z linią CC-Link.
Moduł zasilacza
Moduły zasilaczy dostarczają wymaganych
napięć zasilania do zacisków magistrali.
Podczas konfigurowania systemu należy
zwrócić uwagę, aby całkowity prąd nie
przekroczył maksymalnego prądu
płynącego przez zaciski wejściowe zasilania. Jeśli tak się zdarzy, wówczas należy
zainstalować dodatkowy moduł zasilania.
Dane techniczne
Zasilaniem
Prąd wejściowy
Całkowity prąd modułów we/wy
Napięcie przez styki zasilania
Prąd przez styki zasilania
Podłączenie przewodu
Szerokość modułu
Wymiary (SxWxG)
max.
mA
maks.
maks.
mA
Dane do zamówienia
Nr kat. 242311
mm
Moduł zasilacza z zasilaniem magistrali
zwiększa wydajności systemu zasilania
dla węzłów magistrali obiektowej
o wysokim poborze mocy (suma wartości
wewnętrznego poboru mocy terminali
magistrali). Jeśli jest to konieczne, można
zainstalować dodatkowe moduły zasilaczy z zasilaniem magistrali.
STL-PS
24 V DC (-25 %–+30 %)
—
—
24 V DC
10 A DC
CAGE CLAMP®
1 moduł (12 mm)
12x65x100
STL-BPS
24 V DC (-25 %–+30 %)
500
2000
24 V DC (-25 %–+30 %)
10 A DC
CAGE CLAMP®
1 moduł (12 mm)
12x65x100
242312
Ostatni moduł magistrali
Jeden z tych modułów musi być zainstalowany na końcu każdego węzła sieci
obiektowej. Ostatni moduł magistrali
Dane techniczne
Szerokość modułu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
zakańcza wewnętrzną magistralę zacisków i zapewnia niezawodną wymianę
danych.
STL-ET
1 moduł (12 mm)
12x65x100
Nr kat. 242313
23
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduły główne łączą obwody we/wy
STlite z systemami sieci obiektowych
Profibus DP, CC-Link lub Ethernet. Każdy
moduł główny rozpoznaje wszystkie
wstawione moduły we/wy oraz moduły
specjalne i z tej konfiguracji generuje
lokalny obraz procesu. Obsługiwane są
/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduły cyfrowych we/wy
Moduły z wejściami cyfrowymi
Moduły wejść cyfrowych zawierają
8 kanałów i są one używane do wprowadzania sygnałów sterujących z obiektu,
na przykład z czujników. Każde wejście
posiada filtr tłumiący zakłócenia, który
używa różnych stałych czasowych.
Moduły z wyjściami cyfrowymi
Dostępne moduły wyjść cyfrowych mają
4 lub 8 wyjść. Są one używane do
przesyłania sygnałów sterujących z systemu automatyki do podłączonych elementów wykonawczych. Wszystkie
wyjścia są odporne na zwarcie.
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
3
Moduł z wejściami
cyfrowymi
Dane techniczne
Typ modelu
Wejścia wbudowane
Szerokość modułu
Zastosowana metoda izolacji
Znamionowe napięcie wejściowe
Znamionowy prąd wejściowy
Czas odpowiedzi
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Podłączenie przewodu
Dane do zamówienia
Dane techniczne
Typ modelu
Wyjścia wbudowane
Szerokość modułu
Zastosowana metoda izolacji
Znamionowe napięcie obciążenia
Maks. przełączana moc
Maks. prąd obciążenia
Maks. częstotliwość przełączania
OFF 씮 ON
Czas odpowiedzi
ON 씮 OFF
Funkcji zabezpieczających
Czas drgania styków
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Podłączenie przewodu
Dane do zamówienia
24
We wszystkich modułach cyfrowych
wejść i wyjść potencjał systemu i obiektu
są od siebie odizolowane.
Moduły z wyjściami przekaźnikowymi
Moduły wyjść przekaźnikowych mają
dwa zwierne styki. Przekaźniki mają
zestyki bezpotencjałowe i są uruchamiane napięciem z wewnętrznego systemu.
Status wysterowania każdego z wyjść jest
wskazywany przez diodę LED.
Elementy wykonawcze z połączeniami PE
mogą być podłączone bezpośrednio.
Moduł z wyjściami
cyfrowymi
mA
ms
mA
mm
STL-DI8-V1
Moduł z wejściami cyfrowymi
8, typu source, Połączenie jednoprzewodowe
1 moduł (12 mm)
Złącze optoelektroniczne
(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC
2,8
0,2
17
12x65x100
CAGE CLAMP®
STL-DI8-V2
Moduł z wejściami cyfrowymi
8, typu source, Połączenie jednoprzewodowe
1 moduł (12 mm)
Złącze optoelektroniczne
(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC
2,8
3
17
12x65x100
CAGE CLAMP®
Nr kat. 242282
A
ms
ms
mA
mm
STL-DO4
Moduł z wyjściami cyfrowymi
4, typu source
1 moduł (12 mm)
Złącze optoelektroniczne
24 V DC
—
0,5/wyjście
1 kHz
—
—
Wyjście zabezpieczone przed zwarciem
—
7
12x65x100
CAGE CLAMP®
Nr kat. 242284
242283
STL-DO8
Moduł z wyjściami cyfrowymi
8, typu source
1 moduł (12 mm)
Złącze optoelektroniczne
24 V DC
—
0,5/wyjście
2 kHz
—
—
Wyjście zabezpieczone przed zwarciem
—
25
12x65x100
CAGE CLAMP®
STL-RO2
Moduł wyjść przekaźnikowych
2 styki normalnie otwarte
1 moduł (12 mm)
Przekaźnik
—
250 V AC/30 V DC
2,0/wyjście
30/min (przy obciążenie znamionowe)
maks. 10
maks. 10
—
typu 1,2 ms
100
12x65x100
CAGE CLAMP®
242295
242296
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///
Moduły analogowych we/wy
Dane techniczne
Typ modelu
Szerokość modułu
Liczba kanałów wejściowych
Sygnał wejściowy
Rozdzielczość
Czas przetwarzania
Maksymalne napięcie wejściowe
Dokładność przy 25 °C
Oporność wejściowa (na jedno wejście)
Zastosowana metoda izolacji
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Podłączenie przewodu
Dane do zamówienia
Dane techniczne
Typ modelu
Szerokość modułu
Liczba kanałów wyjściowych
Sygnał wyjściowy
Rozdzielczość
Czas przetwarzania
Dokładność przy 25 °C
Długość słowa danych
Rezystancja zewnętrznego obciążenia
Zastosowana metoda izolacji
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Podłączenie przewodu
Dane do zamówienia
Moduły z wyjściami analogowymi
Moduły z prądowymi wejściami analogowymi przetwarzają sygnały w standardzie
4–20 mA. Moduły z wejściami napięciowymi mogą obsłużyć sygnały w standardzie ±10 V lub 0–10 V.
Moduły analogowe z wyjściem
prądowym wytwarzają sygnały w standardzie 4–20 mA. Moduły z wyjściami
napięciowymi generują sygnały w standardzie ±10 V lub 0–10 V.
Sygnał wejściowy jest elektrycznie odizolowany i przesyłany jest do poziomu systemu z rozdzielczością 12-bitową.
Sygnał wyjściowy jest elektrycznie odizolowany i przesyłany jest do poziomu systemu z 12-bitową rozdzielczością.
Moduły są zasilane wewnętrznym systemem zasilaczy. Kanały wejściowe
modułów mają wspólne uziemienie.
Zasilanie modułów z wyjściem prądowym
dostarczane jest z zasilacza obiektowego.
Wyjścia modułów z wyjściami napięciowymi
są odporne na zwarcie, mają wspólny
potencjał odniesienia i są zasilane wewnętrznym systemem zasilaczy.
Moduł z wyjściami
analogowymi
STL-AD2-V
STL-AD2-I
Moduł z wejściami analogowymi
Moduł z wejściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
1 moduł (12 mm)
2
2
0–10 V
4–20 mA
12 bit
12 bit
2 ms
2 ms
35 V
10 V
<±0,2 % wartości pełnego zakresu <±0,1 % wartości pełnego zakresu
130 W
<220 W/20 mA
Izolacja elektryczna kanałów wejściowych
mA 60
75
mm 12x65x100
12x65x100
CAGE CLAMP®
CAGE CLAMP®
Nr kat. 242297
242298
STL-DA2-I
STL-DA2-V
Moduł z wyjściami analogowymi
Moduł z wyjściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
1 moduł (12 mm)
2
2
4–20 mA
0–10 V
12 bit
12 bit
2 ms
2 ms
<±0,1 % wartości pełnego zakresu
2x16 bit
2x16 bit
<600 W
5 kW
Izolacja elektryczna kanałów wyjściowych
mA 70
65
mm 12x65x100
12x65x100
CAGE CLAMP®
CAGE CLAMP®
Nr kat. 242302
MITSUBISHI ELECTRIC
242303
STL-AD4-V1
Moduł z wejściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
4
±10 V
12 bit
10 ms
±40 V
<±0,1 % wartości pełnego zakresu
>100 W
STL-AD4-V2
Moduł z wejściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
4
0–10 V
12 bit
10 ms
±40 V
<±0,1 % wartości pełnego zakresu
>100 W
STL-AD4-I
Moduł z wejściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
4
4–20 mA
12 bit
10 ms
32 V
<±0,2 % wartości pełnego zakresu
>100 W/20 mA
65
12x65x100
CAGE CLAMP®
65
12x65x100
CAGE CLAMP®
65
12x65x100
CAGE CLAMP®
242299
242300
242301
STL-DA4-V1
Moduł z wyjściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
4
0–10 V
12 bit
10 ms
STL-DA4-V2
Moduł z wyjściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
4
±10 V
12 bit
10 ms
STL-DA4-I
Moduł z wyjściami analogowymi
1 moduł (12 mm)
4
4–20 mA
12 bit
10 ms
4x16 bit
5 kW
4x16 bit
5 kW
4x16 bit
0–300 W/300–600 W
125
12x65x100
CAGE CLAMP®
125
12x65x100
CAGE CLAMP®
60
12x65x100
CAGE CLAMP®
242304
242305
242306
25
3
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduł z wejściami
analogowymi
Moduły z wejściami analogowymi
/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Specjalne moduły funkcyjne
Moduł z wejściami do czujników temperatury
Wejściowy moduł analogowy do pomiaru
temperatury umożliwia, za pomocą 2 lub
3-przewodowego kabla, bezpośrednie
podłączenie oporowych czujników temperatury typu Pt100. Moduł linearyzuje
dane w obrębie całego obsługiwanego
zakresu temperatury.
+R1 +R2
RL1 RL2
-R1 -R2
3
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
S
Dane techniczne
Typ modelu
Liczba kanałów wejściowych
Wewnętrzny pobór prądu
Rodzaje czujników
Podłączenie czujnika
Zakres pomiaru temperatur
Rozdzielczość
Czas konwersji
Dokładność przy 25 °C
Zastosowana metoda izolacji
Znamionowy prąd pomiarowy
Długość słowa danych
Podłączenie przewodu
Szerokość modułu
Wymiary (SxWxG)
S
750-461
Dane do zamówienia
Zwarcia obwodów, przerwania przewodów
oraz wartości spoza zakresu są sygnalizowane czerwoną diodą LED jako błąd.
STL-TI2
Wejściowy moduł analogowy do pomiaru temperatury
2
mA 80
Pt100 i pomiar oporności
Połączenie 3-przewodowe (ustawienie fabryczne) lub 2-przewodowe
-200–+850 °C (Pt 100)
0,1 °C
320 ms (na kanał)
<±0,2 % wartości pełnego zakresu
Izolacja elektryczna kanałów wejściowych
0,5 mA
2x16 bit
CAGE CLAMP®
1 moduł (12 mm)
mm 12x65x100
Nr kat. 242307
Moduł wejściowy do enkodera przyrostowego
A
–
A
B
–
B
C
–
C
L
G
Ue U0
R
S
-
+
N1 N2
Moduł ten, poprzez port RS422, stanowi
interfejs do enkodera przyrostowego.
Sterownik może odczytywać i uaktywniać
licznik z dekoderem kwadraturowym oraz
zatrzaskiem sygnału przejścia przez
punkt zerowy. Sterownik może również
ustawić licznik. Wówczas, w odpowiednim trybie działania, narastające zbocze
sygnału na wejściu wprowadza do rejestru zatrzaskowego wartość licznika oraz
inicjalizuje licznik.
Prędkość (liczba przyrostów/ms) jest
automatycznie rejestrowana i może
zostać wysłana do sterownika zamiast
wartości rejestru zatrzaskowego. Wejście
bramkujące może być używane do blokady licznika. Wejście ref można wykorzystać do uaktywnienia funkcji punktu
zerowego. Moduły wykorzystują wyjścia
cam do sygnalizacji, czy wartość licznika
znajduje się we wstępnie zdefiniowanych
przedziałach. Zasilanie enkodera
zapewnia moduł.
Dane techniczne
STL-ENC
Typ modelu
Interfejs kodera przyrostowego
Podłączenie enkodera
3 kanały wejściowe
Wewnętrzny pobór prądu
mA 110
Zakres zliczania
32 bit binarnie
Maks. częstotliwość zliczania
250 kHz
Dekoder
Dekoder kwadraturowy z 4-krotnym raportem
Rozdzielczość impulsu zerowego
32 bit
Polecenia
Odczyt, ustawienie, zezwolenie
Pobór prądu (typ.)
35 mA bez obciążenia
Napięcie wyjściowe
5 V DC do zasilania czujnika
Maks. prąd wyjściowy
300 mA do zasilania czujnika
Długość słowa danych
1x32 bit
napięcie wyjściowe
24 V DC
Wyjścia cyfrowe
maks. prąd wyjściowy
0,5 A
Funkcje zabezpieczające
Wyjście zabezpieczone przed zwarciem
napięcie wejściowe
(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC
Wejścia cyfrowe
prąd wejściowy
5–7 mA
Podłączenie przewodu
CAGE CLAMP®
Szerokość modułu
2 moduły (24 mm)
Wymiary (SxWxG)
mm 24x65x100
Dane do zamówienia
26
Nr kat. 242308
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///
Specjalne moduły funkcyjne
Moduł licznika rewersyjnego
+
+
-
-
A1 A2
Dane techniczne
Typ modelu
Wyjścia przełączające
Wejścia licznikowe
Wewnętrzny pobór prądu
Maks. prąd wyjściowy
Znamionowe napięcie wejściowe
Znamionowy prąd wejściowy
Maks. częstotliwość zliczania
Zakres zliczania
Zastosowana metoda izolacji
Długość słowa danych
Funkcje zabezpieczające
Podłączenie przewodu
Szerokość modułu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
jest odpowiednie wejście. Do przełączania dwóch wyjść cyfrowych oraz
ustawiania i kasowania licznika można
użyć bajtu sterującego. Istnieje również
możliwość zatrzaśnięcia stanu licznika.
STL-C100
Licznik rewersyjny
2
1
mA 70
0,5 A
(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC
mA 5
100 kHz
32 bit
Izolacja elektryczna wejść i wyjść
32 bit
Wyjście zabezpieczone przed zwarciem
CAGE CLAMP®
1 moduł (12 mm)
mm 24x65x100
3
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
U/D CLK
Licznik ten przyjmuje 24-woltowe
sygnały dwustanowe i przesyła wartość
licznika do zainstalowanego układu
magistrali. Do przełączania pomiędzy
liczeniem w dół i w górę, wykorzystywane
Nr kat. 242309
Moduły interfejsów
D+ D-
+
+
-
-
Moduł interfejsu nadajnika SSI umożliwia
bezpośrednie podłączenie nadajnika SSI.
W celu odczytania nadajnika, moduł
wysyła sygnał zegara, a przepływ danych
przedstawia w obrazie procesu jako
słowo danych. Rejestry sterowania mogą
być używane do ustawienia różnych
trybów pracy, częstotliwości nadawania
i szerokości bitów
Nadajnik może być zasilany bezpośrednio z modułu przez wyjście zasilania.
Moduł interfejsu szeregowego pozwala
na połączenie urządzeń z portem RS232C.
W ten sposób podłączone urządzenie
może komunikować bezpośrednio ze
sterownikiem poprzez moduł główny
sieci obiektowej. Niezależnie od rozmieszczenia systemu magistrali hosta,
prędkość transmisji aktywnego kanału
komunikacyjnego w trybie pełnego
duplexu wynosi 19.200 bit/s.
CL+ CL-
750-461
Dane techniczne
Typ modelu
Interfejs
Podłączenie kodera
Wewnętrzny pobór prądu
Napięcie wyjściowe
Częstotliwość/-szybkość transmisji
Długość danych wejścia szeregowego
Sygnał wyjściowy
Sygnał wejściowy
Kodowanie sygnału
Zastosowana metoda izolacji
Długość słowa danych
Podłączenie przewodu
Szerokość modułu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
STL-SSI
Interfejs nadajnika
SSI
1 wejście/1 kanał wyjściowy
mA 85
24 V DC (-15–+20 % do zasilania czujnika)
125 kHz (maks. 1 MHz)
32 bit
Sygnał różnicowy (RS422)
Sygnał różnicowy (RS422)
Kod Grey’a
Izolacja elektryczna wejść i wyjść
1x32 bit
CAGE CLAMP®
1 moduł (12 mm)
mm 24x65x100
Nr kat. 242310
27
/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP i CC-Link
Opis systemu
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
3
Zakres produktów
Ta nowa seria ST zaprojektowana została jako
system modułowych wejść/wyjść, do połączenia
z siecią Profibus DP i CC-Link. System zawiera:
앬 moduł główny (stacja główna i terminal
sieciowy do Profibus DP lub CC-Link)
앬 moduły zasilające
앬 cyfrowe i analogowe moduły wejść i wyjść
Elementy te mogą być swobodnie łączone,
zapewniając skuteczną konfigurację systemu
w zależności od naszych wymagań.
Nazwa "ST" oznacza "Slice-type Terminal"
i pochodzi od fizycznego wyglądu bardzo
wysmukłych modułów (12,6 mm). Niezależnie
od wąskich typów modułów, dostępne są również
moduły 16 wejściowe i moduły 16 wyjściowe.
Moduły rozszerzające zaprojektowane zostały
jako system dwuelementowy, który składa się
z elektronicznych modułów spełniających określone funkcje i modułów bazowych, będących
elementem modułowej magistrali. Moduły
bazowe dostępne są w dwóch wersjach terminali zaciskowych: zatrzaskowej lub śrubowej.
Elektroniczne moduły można łatwo zatrzasnąć
w module bazowym bez użycia jakiegokolwiek
narzędzia. Złączoną jednostkę można zamontować na szynie DIN. Wymianę elektronicznych
modułów można przeprowadzić online, nie
wstrzymując działania systemu.
Nie jest konieczne powtórne kablowanie.
RUN
ERR.
REL.
DIA
BF
M1
M0
ST1X2
-DE1
S 80
T 40
SYN. A
FRE. T 20
I 10
O 8
N
4
ST1PSD
ST1H-PB
N 2
O. 1
-
RUN
PW
ERR.
ST1X16
-DE1
RUN
ERR.
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
RUN
ERR.
11
21
ST1X2
-DE1
RUN
ERR.
11
21
RESET
PROFIBUS I/F
11
11
11
11
MITSUBISHI
22 32
13
23 13
23 33
14
24 14
24 34
122 132
42 52
102 112
162
82 92
142 152
62 72
103 113
163
83 93
143 153
63 73
123 133
43 53
104 114
164
84 94
144 154
64 74
124 134
44 54
12
22
12
13
13 23
1414
22
23
2424
Każdy elektroniczny moduł ma diody LED,
pozwalające na szybką i łatwą diagnostykę
oraz dostarczające dodatkowych informacji.
Na module głównym pokazywane są również
komunikaty błędu i statusu.
Specjalne właściwości:
앬 ST = Slice terminals, szerokość wynosi tylko
12,6 mm
앬 Struktura modułowa, nie ograniczająca
pozycji instalacji jednostki
앬 Prosta i kompletna obsługa za pomocą
3 przycisków
앬 Schemat połączenia dla każdego modułu
앬 Przekrój przewodu od 0,5–2,5 mm, możliwy
do zastosowania we wszystkich modułach
Profibus DP lub CC-Link, elastyczny przewód
z zaciśniętą końcówką lub pojedynczy drut bez
końcówki
앬 Rozszerzalny z przyrostem co dwa punkty
앬 Wymienne moduły elektroniczne
앬 Funkcja "hot swap" bez potrzeby powtórnego
kablowania
앬 Szybka diagnostyka poprzez diody LED
앬 Na potrzeby czujników i elementów wykonawczych rozprowadzone napięcie 24 V DC
앬 Złote styki do wszystkich połączeń magistrali
i sygnałów
앬 Kodowanie elektronicznych modułów zabezpiecza przed założeniem niewłaściwej jednostki
앬 GX Configurator DP pozwala na łatwe ustawianie
parametrów
28
ST1PSD
RUN
M1
ERR.
M2
ON
ST1H-PB
S 80
DIA
SYN.
BF
FRE.
RUN
T
40
A
T 20
I 10
O
N 8
4
REL.
ERR.
PW
ST1X2
-DE1
RUN
11
ERR.
ST1X16
-DE1
RUN
ERR.
11
21
21
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
RUN
ERR.
11
21
2-kanał. analog. moduł wyjściowy
ST1X2
-DE1
ST1Y16
-TE2
31
1-kanał. analog. moduł wyjściowy
16-punktowy cyfrowy
moduł wejściowy
RUN
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
11
ERR.
21
ST1X4
-DE1
RUN
ERR.
11
21
14
24
ST1Y2
-TE2
RUN
11
ST1PDD
ERR.
RUN
21
PW
ERR.
ST1AD2
-V
RUN
ST1DA2
-V
ERR.
RUN
ST1PSD
ERR.
RUN
ERR.
ST1AD2
-I
RUN
ERR.
ST1DA1
-I
RUN
ERR.
PW
2
N
O 1
RS-232C
-
+
RELEASE
RESET
PROFIBUS I/F
MITSUBISHI
STATION
11
21 31
41
11
21
11
21 31
41 51
61 71
81 91
101 111
121 131
141 151
161
11
21 31
41 51
61 71
81 91
101 111
121 131
141 151
161 11
21 11
21
11
21
11
21
11
21
11
21
11
21 31
41
11
21
11
21
12
22 32
42
12
22
12
22 32
42 52
62 72
82 92
102 112
122 132
142 152
162
12
22 32
42 52
62 72
82 92
102 112
122 132
142 152
162 12
22 12
22
12
22
12
22
12
22
12
22
12
22 32
42
12
22
12
22
13
23 33
43
13
23
13
23 33
43 53
63 73
83 93
103 113
123 133
143 153
163
13
23 33
43 53
63 73
83 93
103 113
123 133
143 153
163 13
23 13
23
13
23
13
23
13
23
13
23
13
23 33
43
13
23
13
23
14
24 34
44
14
24
14
24 34
44 54
64 74
84 94
104 114
124 134
144 154
164
14
24 14
24
14
24
14
24
14
24
14
24 34
44
14
24
14
24
15
25
16
26
Moduł główny
2 wejściowy moduł c yfrowy
Moduł zasilacza
Moduł zasilacza
4 wejściowy moduł cyfrowy
2 wejściowy moduł cyfrowy
2 wyjściowy moduł cyfrowy
2-kanał. analog. moduł
wejściowy
Moduł zasilajcy
Zakres produktów i ich dobór
Poniższa tabela pokazuje możliwe kombinacje pomiędzy elektronicznymi modułami i możliwymi do
zastosowania modułami bazowymi. Dostępne są jednak dwa rodzaje modułów bazowych, w których
występują sprężynowe terminale zaciskowe lub śrubowe terminale zaciskowe. Do swojego zastosowania można więc dobrać najlepsze rozwiązanie.
Elektroniczne moduły
161
RS-232C
RELEASE
+
STATION
22 12
12
16-punktowy cyfrowy
moduł wejściowy
Moduł główny
ST1H-PB
ST1H-BT (CC-Link)
Moduły zasilaczy
ST1PSD (pierwszy)
ST1PSD (drugi i kolejny)
ST1PDD
Moduły z wejściami cyfrowymi
ST1X2-DE1
ST1X4-DE1
ST1X16-DE1/
ST1X1616-DE1-S1
Moduły z wyjściami cyfrowymi
ST1Y2-TE2
ST1Y16-TE2
ST1Y16-TE8
ST1Y2-TPE3
ST1Y16-TPE3
ST1Y2-R2
Moduły z wejściami analogowymi
ST1AD2-V
ST1AD2-I
Moduły z wyjściami analogowymi
ST1DA2-V/-F01
ST1DA1-I/-F01
Moduły temperaturowe
ST1TD2
ST1RD2
Moduły do enkoderowe
ST1SS1
쏡
Moduły bazowe
Sprężynowe terminale zaciskowe
Śrubowe terminale zaciskowe
Nie ma potrzeby
Nie ma potrzeby
Nie ma potrzeby
Nie ma potrzeby
ST1B-S4P2-H-SET
ST1B-S4P2-R-SET
ST1B-S4P2-D
ST1B-E4P2-H-SET
ST1B-E4P2-R-SET
ST1B-E4P2-D
ST1B-S4X2
ST1B-S6X4
ST1B-S4X16
ST1B-S6X32
ST1B-E4X2
ST1B-E6X4
ST1B-E4X16
ST1B-E6X32
ST1B-S3Y2
ST1B-S3Y16
ST1B-S3Y16
ST1B-S3Y2
ST1B-S3Y16
ST1B-S4IR2
쏡
ST1B-E3Y2
ST1B-E3Y16
ST1B-E3Y16
ST1B-E3Y2
ST1B-E3Y16
ST1B-E4IR2
ST1B-S4IR2
ST1B-S4IR2
ST1B-E4IR2
ST1B-E4IR2
ST1B-S4IR2
ST1B-S4IR2
ST1B-E4IR2
ST1B-E4IR2
ST1B-S4TD2
ST1B-S4IR2
ST1B-E4TD2
ST1B-E4IR2
ST1B-S4IR2
ST1B-E4IR2
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///
Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP i CC-Link
S 80
T 40
SYN. A
FRE. T 20
I 10
O 8
N
Moduł bazowy ST1H-PB łączy odległe
moduły we/wy serii ST do sieci
Profibus DP lub CC-Link.
ST1H-PB
4
N 2
O. 1
RS-232C
RELEASE
+
-
Dane techniczne
Zajęte punkty we/wy
RESET
PROFIBUS I/F
protokół
Komunikacja
ośrodek
MITSUBISHI
Interfejsy
Obsługiwane tryby pracy
Maks. odległość transmisji
STATION
typ
m
Interfejs do programowania
Wymiana danych ze stacją master
Liczba adresowalnych części (warstw)
cyfrowe
Adresowalne punkty
we/wy
analogowe
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
Zasilanie zewnętrzne
Wymiary (SxWxG)
bit
słowo
mA
mm
Dane do zamówienia
ST1PSD
RUN
ERR.
PW
ST1PDD
RUN
ERR.
PW
11
12
22 32
42
13
23 33
43
14
24 34
44
11
Dane techniczne
Typ modelu
Liczba zajmowanych punktów we/wy
Liczba zajmowanych modułówr
Napięcie znamionowe
Dopuszczalny zakres
Zasilanie systemu
Tętnienia
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
Maks. prąd wyjściowy (5 V DC)
Maks. prąd wyjściowy (24 V DC)
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Właściwy moduł bazowydo
zasilania modułu głównego
Właściwy moduł bazowydo
zasilania modułu głównego
12
22
13
23
14
24
ST1H-PB
4 wejścia/4 wyjścia
Profibus DP
Ekranowana para przewodów
(skrętka)
RS485
Tryb synchroniczny, tryb zatrzymania
4800 (3 wzmacniacze)
Złącze RS232 typu Mini-DIN do
diagnostyki i programowania
Suma 304/32/64/128/256,
tryb wybierany
Maks. 63
256
32
530
Przez ST1PSD
50,5x114,5x74,5
Nr kat. 152951
Kabel CC-Link
3
CC-Link
Stacja odległa (1–4)
1200
Złącze RS232 typu Mini-DIN do
diagnostyki i programowania
Suma 304/32/64/128/
256 we/wy, tryb wybierany
Maks. 63
252
52
410
Przez ST1PSD
50,5x114,5x74,5
214496
poboru mocy podłączonych elementów
(zob. na dole strony).
Moduł zasilania i odświeżania magistrali
ST1PSD, może służyć na dwa sposoby:
rozprowadzać napięcie zasilania 24 V DC
do modułu głównego i urządzeń we/wy
oraz 5 V DC do wewnętrznych modułów
bazowych (tryb H), lub rozprowadzać
napięcie zasilania 24 V DC do urządzeń
we/wy i odświeżać wewnętrzne moduły
bazowe napięciem 5 V DC (tryb R).
Diody LED umieszczone na module
pokazują stan RUN i ERROR. Poprzez
moduł główny można przeprowadzić
diagnostykę.
Do działania stacji ST potrzebny jest
jeden zasilacz ST1PSD z modułem
bazowym typu H włączonym obok
modułu głównego. Drugi zasilacz lub
kolejne, używające modułu bazowego
typu R, potrzebne są w zależności od
Liczba wymaganych modułów ST1PDD
może być obliczona indywidualnie, przez
zsumowanie poboru prądu wszystkich
podłączonych urządzeń.
Nr kat. 152952
Moduł zasilający
Moduł zasilający ST1PDD rozprowadza
napięcie zasilania 24 V DC tylko do we/wy
czujników i elementów wykonawczych.
Elektroniczny moduł umieszczany jest
w module bazowym, który można zainstalować na standardowej szynie DIN.
ST1PDD
Moduł zasilający
2/2
1
24,0
24,0 (19,2–28,8 (±20 %))
5%
60
—
8 (10 z zabezpieczeniem)
12,6x55,4x74,1
152953
ST1B-S4P2-H-SET, Nr kat. 152908
ST1B-S4P2-D, Nr kat. 152910
ST1B-E4P2-H-SET, Nr kat. 152918
ST1B-E4P2-D, Nr kat. 152920
ST1B-S4P2-R-SET, Nr kat. 152909
—
ST1B-E4P2-R-SET, Nr kat. 152919
—
Uwaga: obliczanie poboru mocy
Pobór mocy i zapotrzebowanie na moduł zasilający zostanie dokładnie obliczone w czasie konfigurowania systemu
przez program GX Configurator DP.
Przy pobieżnym obliczaniu poboru mocy przez wewnętrzny zasilacz 5 V DC i przybliżonym obliczaniu liczby
potrzebnych modułów PSD, proszę posłużyć się dołączoną tabelą.
MITSUBISHI ELECTRIC
ST1H-BT
4 wejścia/4 wyjścia
Standardowy CC-Link
Magistrala zasilająca dla modułu
głównego
ST1PSD
Moduł zasilania dla stacji bazowej, wewnętrznej magistrali modułów bazowych 5 V DC
i 24 V DC do urządzeń we/wy (podwójna funkcja)
2/2
2
V DC 24,0
24,0 (19,2–28,8 (±20 %))
V DC 24,0 dla modułu głównego i we/wy; 5,0 do wewnętrznej magistrali modułów bazowych
5%
mA
A 2,0
A 8 (10 z zabezpieczeniem)
mm 25,2x55,4x74,1
zacisk typu
sprężynowego
zacisk typu śrubowego
zacisk typu
sprężynowego
zacisk typu śrubowego
ST1H-PB ma wbudowane złącze Mini-DIN
przeznaczone do celów diagnostycznych
i ustawiania parametrów. Diody LED
pokazują stany podłączonego systemu.
Typ modelu
ST1PSD
ST1H-PB
Pojedynczy moduł
Blok modułów
Wydajność zasilania/pobór prądu
2,0 A
0,53 A
0,1 A
0,15 A
Opis
Dostawiony zasilacz
Pobór mocy
Pobór mocy
Pobór mocy
29
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduł bazowy (stacja główna) serii
MELSEC ST
M1
M0
RUN
ERR.
REL.
DIA
BF
/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduły z wejściami dwustanowymi
ST1Y16
-TE2
ST1Y2
-TE2
RUN
ERR.
11
21
RUN
ERR.
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
Moduły serii ST z wejściami dwustanowymi,
bezpośrednio łączą urządzenia zlokalizowane w terenie (styki, wyłączniki krańcowe,
czujniki, itp.) z węzłem slave sieci
Profibus DP lub CC-Link, stacją serii ST.
Moduły z wyjściami dwustanowymi
11
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
3
11
12
22
13
23
142 152
162
62 72
122 132
42 52
102 112
22 32
82 92
12
143 153
163
63 73
123 133
43 53
103 113
23 33
83 93
13
Dane techniczne
Typ modelu
Liczba zajętych punktów we/wy
Liczba zajętych modułów
Zastosowana metoda izolacji
Znamionowe napięcie wejściowe
Znamionowy prąd wejściowy
Równoczesne włączenie wejść
Rezystancja wejściowa
OFF 씮 ON
Czas odpowiedzi
ON 씮 OFF
Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)
Wymiary (SxWxG)
z zaciskami
Odpowiedni
sprężynowymi
moduł bazowy
z zaciskami śrubowymi
Rodzaj kabla łaczącego
Dane do zamówienia
V DC
mA
kW
ms
ms
mA
mm
Maks. prąd obciążenia
Maks. przełączane obciążenie
Maks. prąd rozruchowy
Prąd upływu w stanie OFF
A
A
mA
Maks. spadek napięcia w stanie ON
Czas odpowiedzi
OFF 씮 ON
ms
ON 씮 OFF
ms
Funkcje zabezpieczające
Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)
Wymiary (SxWxG)
Właściwe moduły z zaciskami sprężynowymi
bazowe
z zaciskami śrubowymi
Rodzaj kabla łączącego
Dane do zamówienia
30
Modele oznaczone TPE3 dostarczają
zaawansowanych funkcji zabezpieczających, np. związanych
z przeciążeniem termicznym lub
zwarciem obwodu.
Specjalne właściwości:
Montaż na szynie DIN
앬 Na modułach elektronicznych oraz na
module głównym zainstalowane diody
LED wskazujące tryb RUN i ERROR.
앬 Połączenie z modułem głównym
następuje poprzez magistralę, zintegrowaną z modułami bazowymi
앬 Do wyboru są moduły, mające dwa
rodzaje listew zaciskowych:
쐍 listwę z zaciskami sprężynowymi oraz
쐍 listwę z zaciskami śrubowymi
앬
ST1X2-DE1
Moduł z wejściem DC, 2 wejścia
2/2
1
Złącze optoelektroniczne
24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień
w granicach 5 %)
4
100 %
5,6
0,5/1,5 lub mniej (domyślnie: 1,5)
0,5/1,5 lub mniej (domyślnie: 1,5)
85
12,6x55,4x74,1
ST1X4-DE1
Moduł z wejściem DC, 4 wejścia
4/4
1
Złącze optoelektroniczne
24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień
w granicach 5 %)
4
100 %
5,6
ST1X16-DE1
Moduł z wejściem DC, 16 wejść
16/16
8
Złącze optoelektroniczne
24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień
w granicach 5 %)
4
100 %
5,6
ST1X1616-DE1-S1
Moduł z wejściem DC, 32 wejścia
16/16
8
Złącze optoelektroniczne
24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień
w granicach 5 %)
5
100 %
4,7
95
12,6x55,4x74,1
120
100,8x55,4x74,1
200
100,8x55,4x74,1
ST1B-S4X2, Nr kat. 152911
ST1B-S6X4, Nr kat. 152912
ST1B-S4X16, Nr kat. 152913
ST1B-S6X32, Nr kat. 169313
ST1B-E4X2, Nr kat. 152921
3-przewodowy 24 V DC w ekranie
ST1B-E6X4, Nr kat. 152922
3-przewodowy 24 V DC
ST1B-E4X16, Nr kat. 152923
3-przewodowy 24 V DC w ekranie
ST1B-E6X32, Nr kat. 169314
3-przewodowy 24 V DC w ekranie
152965
152966
169309
Nr kat. 152964
Dane techniczne
Typ modelu
Liczba zajętych punktów we/wy
Liczba zajętych modułów
Zastosowana metoda izolacji
Znamionowe napięcie obciążenia
Moduły serii ST z wyjściami dwustanowymi, łączą bezpośrednio urządzenia
zlokalizowane w terenie (np. styczniki,
zawory, światła) z modułem master sieci
Profibus DP lub CC-Link.
Moduły elektroniczne mocowane są
w modułach bazowych, które mogą być
zainstalowane na standardowej szynie
DIN. Każdy moduł elektroniczny może
być wymieniony bez konieczności
wyłączenia napięcia zasilającego ("Hot
Swap"), bez ponownego kablowania i bez
używania jakiegokolwiek narzędzia.
ST1Y2-TE2
2 wyjścia tranzystorowe
2/2
1
Złącze optoelektroniczne
24 V DC (+20/-15 %)
0,5/wyjście;
1,0/zacisk wspólny
—
4,0 (10 ms lub mniej)
0,1 lub mniej
0,2 V DC (typ.) 0,5 A,
0,3 V DC (maks.) 0,5 A
Maks. 1,0
Maks. 1,0
(obciążenie znamionowe
i rezystancyjne)
—
mA 90
mm 12,6x55,4x74,1
ST1B-S3Y2, Nr kat. 152914
ST1B-E3Y2, Nr kat. 152924
2-przewodowy 24 V DC
w ekranie
Nr kat. 152967
ST1Y16-TE2
16 wyjść tranzystorowych
16/16
8
Złącze optoelektroniczne
24 V DC (+20/-15 %)
0,5/wyjście;
4,0/zacisk wspólny
—
4,0 (10 ms lub mniej)
0,1 lub mniej
0,2 V DC (typ.) 0,5 A,
0,3 V DC (maks.) 0,5 A
maks. 1,0
maks. 1,0
(obciążenie znamionowe
i rezystancyjne)
ST1Y2-TE8
2 wyjścia tranzystorowe
2/2
1
Złącze optoelektroniczne
24 V DC (+20/-15 %)
2,0/wyjście;
4,0/zacisk wspólny
—
4,0 (10 ms lub mniej)
0,1 lub mniej
0,2 V DC (typ.) 2,0 A,
0,3 V DC (maks.) 2,0 A
maks. 1,0
maks. 1,0
(obciążenie znamionowe
i rezystancyjne)
ST1Y2-TPE3
ST1Y16-TPE3
2 wyjścia tranzystorowe
16 wyjść tranzystorowych
2/2
16/16
1
8
Złącze optoelektroniczne
Złącze optoelektroniczne
24 V DC (+20/-15 %)
24 V DC (+20/-15 %)
1,0/wyjście;
1,0/wyjście;
2,0/zacisk wspólny
4,0/zacisk wspólny
—
—
2,0 (10 ms lub mniej)
4,0 (10 ms lub mniej)
0,3 lub mniej
0,3 lub mniej
0,15 V DC (typ.) 1,0 A,
0,15 V DC (typ.) 1,0 A,
0,2 V DC (maks.) 1,0 A
0,2 V DC (maks.) 1,0 A
maks. 0,5
maks. 0,5
maks. 1,5
maks. 1,5
(obciążenie znamionowe
(obciążenie znamionowe
i rezystancyjne)
i rezystancyjne)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym, zwarciem
obwodu (zabezpieczenie termiczne i przed zwarciem
obwodu uaktywniane jest z przyrostem o 1.) Gdy pracuje
—
—
część wyjściowa funkcji zabezpieczającej, pokazuje to dioda
LED, a do modułu głównego wyprowadzany jest sygnał
(automatyczny reset).
150
95
95
160
100,8x55,4x74,1
12,6x55,4x74,1
12,6x55,4x74,1
12,6x55,4x74,1
ST1B-S3Y16, Nr kat. 152915 ST1B-S3Y16, Nr kat. 152915 ST1B-S3Y2, Nr kat. 152914 ST1B-S3Y16, Nr kat. 152915
ST1B-E3Y16, Nr kat.152925 ST1B-E3Y16, Nr kat. 152925 ST1B-E3Y2, Nr kat. 152924 ST1B-E3Y16, Nr kat. 152925
2-przewodowy 24 V DC
2-przewodowy 24 V DC
2-przewodowy 24 V DC
2-przewodowy 24 V DC
w ekranie
w ekranied
w ekranie
w ekranie
ST1Y2-R2
Wyjście przekaźnikowe
2/2
1
Przekaźnik
24VDC(+20/-15%);240VAC
2,0 (cos f=1)/wyjście;
4,0/zacisk wspólny
264 V AC/125 V DC
—
—
152968
152971
169408
152969
152970
—
maks. 10
maks. 12
—
90
12,6x55,4x74,1
ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916
ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927
2 przewody
(wewnętrznie połączone)
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///
Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP
ST1DA1
-I
ST1AD2
-V
RUN
RUN
ERR.
ERR.
Moduły serii ST z wejściami analogowymi
przetwarzają analogowe dane procesu,
jak ciśnienie, temperatura itd., na wielkości cyfrowe, które przesyłane są do
modułu master Profibus DP lub CC-Link.
Moduły z wyjściami analogowymi
11
11
22
12
22
13
23
13
23
14
24
14
24
12
Moduły serii ST z wyjściami analogowymi
przetwarzają wielkości cyfrowe przesłane
z modułu master Profibus DP lub CC-Link,
na napięciowy sygnał analogowy. Sygnał
ten może być użyty do sterowania zaworami, przetwornicami, silnikami serwo itp.
Wejściowe moduły analogowe do
pomiaru temperatury
Wejściowe moduły analogowe serii ST do
pomiaru temperatury, przetwarzają analogową wartość temperatury na wartości
cyfrowe, które przesyłane są do modułu
master Profibus DP lub CC-Link.
Dane techniczne
ST1AD2-V
ST1AD2-I
Typ modelu
Moduł z wejściem analogowym
Moduł z wejściem analogowym
Liczba zajętych punktów we/wy
Liczba zajętych modułów
Liczba kanałów wejściowych
4/4
1
2
4/4
1
2
±0,8 % (0–55 °C)
±0,8 % (0–55 °C)
1,0 MW
250 W
1 MW
-10–+10 V, 0–+10 V, 0–5 V, 1–5 V
0–20 mA, 4–20 mA
Rozdzielczość
12 bit + znak
12 bit + znak
Szybkość przetwarzania
0,1 ms na kanał
0,1 ms na kanał
Maksymalne napięcie wejściowe
Mikrowoltowy zakres napięcia wejściowego
Maksymalny prąd wejściowy
±15 V
—
—
—
—
±30 mA
przetwarzanie temperatury
—
—
mikro przetwarzanie
—
—
Wyjście
Dane do zamówienia
Dane techniczne
Typ modelu
Liczba zajętych punktów we/wy
Liczba zajętych modułów
Liczba kanałów wyjściowych
Zakres sygnału wyjściowego
Rozdzielczość
Czas przetwarzania
Maksymalne napięcie wejściowe
Maksymalny prąd wejściowy
Całkowity błąd
Długość słowa danych
Rezystancja zewnętrznego obciążenia
Izolacja
Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)
Wymiary (SxWxG)
z zaciskami sprężynowymi
Odpowiedni
moduł bazowy z zaciskami śrubowymi
Dane do zamówienia
Specjalne właściwości:
Montaż na szynie DIN
앬 Na modułach elektronicznych oraz na
module głównym zainstalowane diody
LED wskazujące tryb RUN i ERROR
앬 Połączenie z modułem głównym
następuje poprzez magistralę zintegrowaną z modułami bazowymi
앬 Moduły mogą być wymienione bez
konieczności wyłączenia napięcia
zasilającego ("Hot Swap")
앬 Do wyboru są moduły bazowe, mające
dwa rodzaje listew zaciskowych:
쐍 listwy z zaciskami sprężynowymi
쐍 listwy z zaciskami śrubowymi
앬
ST1TD2
Wejściowy moduł analogowy
do pomiaru temperatury
4/4
2
2
Wejście termoelementu: K,T: 0,3 °C; E: 0,2 °C;
J: 0,1 °C; B: 0,7 °C; R, S: 0,8 °C; N: 0,4 °C
Mikrowolty: 4 μV
Kompensacja temperatury zimnego złącza:
nieustawiona: 30 ms/kanał
ustawiona: 60 ms/kanał
±4 V
-80–+80 μV (input resistance 1 MW)
—
16-bitowe dwójkowe ze znakiem
(-2.700–18.200)
16-bitowe dwójkowe ze znakiem
(-20.000–20.000)
±0,32 mV (0–55 °C)
Sygnał wejściowy
Całkowity błąd
Rezystancja
na jednym końcu
wejściowa
Izolacja
Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)
mA
Wymiary (SxWxG)
mm
listwa z zaciskami sprężynowymi
Odpowiedni
moduł bazowy listwa z zaciskami śrubowymi
Wszystkie moduły mocowane są w module bazowym, który może być zainstalowany na standardowej szynie DIN.
Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą zintegrowaną z modułami bazowymi
110
110
95
12,6x55,4x74,1
12,6x55,4x74,1
12,6x55,4x77,6
ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916
ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916
ST1B-S4TD2, Nr kat. 161736
ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927
ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927
ST1B-E4TD2, Nr kat. 161737
Nr kat. 152972
152973
ST1DA1-I/-F01
Moduł z wyjściem analogowym
Moduł z wyjściem analogowym
1 MW
PT100, PT1000
0,1 °C
80 ms na kanał
—
—
16-bitowe dwójkowe ze znakiem
(-2.000–8.500)
—
±1,2 °C (0–55 °C)
80
12,6x55,4x77,6
ST1B-S4TD2, Nr kat. 161736
ST1B-E4TD2, Nr kat. 161737
161734
ST1DA2-V/-F01
ST1RD2
Wejściowy moduł analogowy
do pomiaru temperatury
4/4
2
2
169406
ST1SS1
Interfejs do absolutnego enkodera; z SSI
(synchronal serial interface)
4/4
4/4
4/4
1
1
2
2
1
1
-10–+10 V, 0–+10 V, 0–5 V, 1–5 V
0–20 mA, 4–20 mA
Dwójkowy 31 bit (0–2147483647)
12 bit + znak
12 bit + znak
2–31 bit
0,1 ms na kanał
0,1 ms na kanał
125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz
±12 V
—
24 V DC (+20/-15 %)
—
±30 mA
12 mA
±0,8 % (0–55 °C)
±0,8 % (0–55 °C)
±0,8 % (0–55 °C)
16 bit
16 bit
—
1,0 kW–1,0 MW
0–500 W
—
Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą
zintegrowaną z modułami bazowymi
zintegrowaną z modułami bazowymi
zintegrowaną z modułami bazowymi
mA 95
95
80
mm 12,6x55,4x74,1
12,6x55,4x74,1
12,6x55,4x74,1
ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916
ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916
ST1B-S4IR2, Nr kat.. 152916
ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927
ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927
ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927
Nr kat. 152975/217631
MITSUBISHI ELECTRIC
152976/217632
193660
31
3
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduły z wejściami analogowymi
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
System Q został zaprojektowany w sercu procesu
produkcyjnego, ponieważ stanowi trzon koncepcji
automatyzacji elementów Mitsubishi. Zapewnia on
całkowitą integrację rozwiązań sterowniczych
i komunikacyjnych w jednej platformie, łącząc automatyzację z zaspokajaniem potrzeb biznesowych.
앬
앬
앬
앬
Komunikacja – koncentrator komunikacyjny
zapewniający połączenie z siecią typu Fieldbus lub sieciami danych, w tym Ethernet
100 Mbps
Skalowalność – zapewnia rozwiązania wieloprocesorowe na jednej płycie bazowej
Elastyczność – rozwiązanie pozwala na łączenie 4 rodzajów CPU w jeden system: PLC,
Motion, roboty, CNC, PC oraz CPU do zadań
regulacji
앬
앬
Wizualizacja – umożliwia integrację danych
biznesowych użytkownika do dowolnego
poziomu i funkcjonalności, od pulpitów HMI
i Soft HMI po oprogramowanie SCADA i OPC
Moduły MES i Web Serwer umożliwiają łatwe
połączenie ze światem IT
Opcje redundancji w zakresie od pełnego
sprzętu rezerwowego PLC po rezerwowe
opcje sieci wydłużają czas prawidłowego
działania i podnoszą wydajność
Cechy sprzętu
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Modułowa konstrukcja sterownika umożliwia elastyczne użycie MELSEC System Q w wielu różnych
aplikacjach.
Do budowy systemu dostępne są następujące
moduły:
Stosowanie modułów dwustanowych oraz
specjalnych modułów funkcyjnych
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
pracy, wszystkie moduły są izolowane elektrycznie za pomocą transoptorów.
Możliwość korzystania z modułów dwustanowych,
analogowych oraz większości specjalnych
modułów funkcyjnych jest zależna wyłącznie od
maksymalnej liczby dostępnych adresów, czyli od
procesora użytego w każdym z przypadków.
Moduły obsługi przechwytywania
i przerwań impulsów
Moduły wejść dwustanowych do
rejestracji impulsów oraz do
obsługi podprogramów
Moduły wejść/wyjść dwustanowych
Moduły obsługi
przechwytywania
i przerwań impulsów
PC/C
CPU
Motion
CPU
Process
Moduły komunikacyjne
Moduły interfejsów RS232/RS422/
RS485 do podłączania urządzeń
peryferyjnych lub łączenia
między sobą sterowników PLC.
Do obsługi różnych poziomów sygnałów,
z kluczami tranzystorowymi,
przekaźnikowymi i triakowymi
Moduły wejść/
wyjść dwustanowych
Moduły wejść/
wyjść analogowych
Moduły wejść/wyjść analogowych
Redundancy
Do obsługi sygnałów prądowych
i napięciowych oraz do pomiarów
i sterowania temperaturą z możliwością bezpośredniego podłączania
czujników rezystancyjnych Pt100 i
termopar. Dostępny jest także moduł
z protokołem HART, umożliwiający
pracę wejść prądowych.
PLC
CPU
Moduły
komunikacyjne
Moduły
pozycjonujące
Moduły sieciowe
Moduły pozycjonujące
Służą do włączania sterownika do sieci
Ethernet, CC-Link, CC-Link IE, Profibus,
Modbus TCP/RTU, DeviceNet, ASInterface oraz MELSEC.
Szybkie moduły licznikowe z możliwością
podłączania enkoderów przyrostowych
oraz wieloosiowe moduły pozycjonujące do
serwonapędów i napędów z silnikami
krokowymi, do ośmiu osi na moduł.
iQ Platform
Zapewnia maksymalny zwrot
z inwestycji (ROI)
Równanie iQ
iQ Platform Mitsubishi Electric jest sprzetem,
pozwalajacym na urzeczywistnienie naszego
pomyslu [email protected] Jest to strategia automatyzacji, która powstala na bazie naszego wlasnego,
globalnego doswiadczenia produkcyjnego.
Glówne korzysci z zastosowania iQ:
Q25HCPU
MODE
RUN
ERR.
USER
BAT.
BOOT
QJ71WS96
Q06HCPU
POWER
MELSEC
Q61P-A2
MODE
RUN
ERR.
USER
BAT.
BOOT
PULL
앬
앬
앬
앬
Zredukowany do minimum calkowity koszt
wlasnosci
Plynna integracja systemu
Maksymalna zdolnosc produkcyjna
Przejrzysta komunikacja
USB
PULL
RS-232
USB
SY.ENC2
PULL
=
RS-232
Q172EX
PLC
+
Motion
MITSUBISHI
+ CNC *
+
Robot *
+
Proces
+
IT
+
C++
QJ71WS96
Q25HCPU
PPC-CPU852
MODE
RUN
ERR.
USER
BAT.
BOOT
KB/MOUSE
RDY
B.
RUN
ERR.
USER
PC-CARD
1
2
EXIT
BAT.
B.
RUN
B.RST
SERIAL 1
RESET
USB
PULL
EX.I/F
USB
100
SY.ENC2
RGB
RS-232
LINK
/TX
UPT
FD
IDE
Q172EX
* Opisy występują dalej
32
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Opis systemu
Moduł wejść/wyjść
dwustanowych
Procesor
Q06HCPU
MODE
RUN
ERR.
USER
BAT.
BOOT
Moduł zasilacza
Specjalny moduł
funkcyjny
QD75P4
QX80
RUN
01234567
89ABCDEF
ERR.
Pokrywa
ochronna
wymiennej
listwy
zaciskowej
AX3
AX4
1
Moduł sieciowy
QJ71E71-100
RUN
INT.
OPEN
SD
AX1
AX2
AX3
AX4
ERR.
COM ERR.
100M
RD
AX1
AX2
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
PULL
C
D
USB
E
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10BASE-T/100BASE-T
X
F
MELSEC
POWER
NC
Q61P-A2
COM
4
24VDC
4mA
RS-232
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
QJ71E71-100
PULL
MITSUBISHI
EJECT
MODE
RUN
ERR.
USER
CPU
POWER
I / 00
BAT.
BOOT.
C
A
R
D
I / 02
I / 04
I / 03
I / 06
I / 05
I / 07
Q38B(N)
E.S.D
2
3
4
5
STOP
BASE UNIT
MODEL Q38B
-A
SERIAL 0205020E0100017
I / 01
ON SW
1
RESET
RUN
L.CLR
Płyta bazowa
Interfejs USB
100
M
SD/
PO
10 BASE-T/100 BASE-TX
Ethernet/Interfejs RS232
2M
MITSUBISHI
FLASH
CARD
INSERT
Interfejs płyty rozszerzającej
(pod przezroczystą pokrywą)
Bateria podtrzymująca
(gniazdo na ścianie dolnej)
Karta pamięci
Struktura systemu
Procesor i moduły są zamocowane na płycie
bazowej wyposażonej w wewnętrzną magistralę
do komunikacji między poszczególnymi
modułami i procesorami. Na płycie bazowej
zamocowany jest także moduł zasilacza dostarczający napięcia zasilającego dla całego systemu.
Płyty bazowe są dostępne w czterech różnych
wersjach i są wyposażone w 3–12 gniazd na
moduły.
Do każdej płyty bazowej można dołączyć płytę
rozszerzającą i zwiększyć w ten sposób liczbę
dostępnych gniazd
Aby pozostawić sobie możliwość późniejszego
rozszerzenia sterownika PLC lub jeśli na płycie
bazowej znajdują się wolne gniazda, można
w nich umieścić puste moduły.
Służą one do ochrony wolnych gniazd przed
zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, a także mogą być wykorzystywane
do rezerwowania nieużywanych punktów I/O.
Przy okablowaniu dużych systemów i maszyn,
np. o konstrukcji modułowej, użycie zdalnych
modułów I/O stwarza dodatkowe możliwości
komunikacyjne.
Potrzebne elementy
Płyty bazowe
Płyta bazowa służy do mocowania i łączenia między
sobą wszystkich modułów, a także zapewnia magistrale zasilające i komunikacyjne między modułami.
Na jeden system przypada co najmniej jedna płyta
bazowa, ale możliwe jest dodawanie płyt rozszerzających wyposażonych lub nie wyposażonych
w moduły zasilaczy, maksymalnie siedem płyt rozszerzających (w zależności od modelu procesora).
Zasilacz
Zasilacz zapewnia zasilanie 5 V DC dla wszystkich
modułów na płycie bazowej. Istnieje kilka typów
dostępnych zasilaczy. Wybór zależy od poboru
MITSUBISHI ELECTRIC
I/O
mocy każdego z modułów oraz dostępnego
napięcia zasilania. Dla jednej płyty bazowej
można użyć tylko jednego zasilacza.
Procesor
Są trzy główne rodzaje CPU: modele podstawowe
(Q00JCPU do Q01CPU), modele zaawansowane
(Q02CPU do Q25HCPU) i modele uniwersalne
(Q00UJ do Q100UDEHCPU).
W pojedynczym systemie sterującym można
zastosować do 4 jednostek centralnych, co
pozwala zrealizować całą gamę różnorodnych
kombinacji i zoptymalizować wydajność systemu.
Dostępna jest szeroka gama modułów wejść
i wyjść dwustanowych, w zależności od poziomu
sygnału, oznaczenia sink lub source, wymaganej
gęstości punktów oraz obsługi napięcia AC lub
DC. Moduły są dostępne z szesnastoma punktami
wejściowymi lub wyjściowymi z zaciskami śrubowymi mocowanymi na module. Wyższe ilości
32 i 64 punktów wymagają łącznika, kabla i listwy
zaciskowej.
33
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Płyty bazowe
Główne płyty bazowe
POWER
CPU
I / 05
I / 04
I / 03
I / 02
I / 01
I / 00
I / 06
Główna płyta bazowa służy do mocowania
i łączenia procesorów, zasilacza, modułów
wejść, modułów wyjść oraz specjalnych
modułów funkcyjnych.
I / 07
Q38B(N)
E.S.D
BASE UNIT
MODEL Q38B
SERIAL 0205020E0100017-A
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
앬
Dane techniczne
Gniazda dla modułów I/O
Gniazda dla modułów zasilaczy
Instalacja
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Nr kat. 147273
136369
147284
Płyty bazowe są mocowane wkrętami
lub na profilowanej szynie z wbudowanym adapterem
Moduły są automatycznie adresowane
Q32SB
Q33B
Q33SB
Q35B
2
3
3
5
1
1
1
1
Wszystkie płyty bazowe posiadają otwory montażowe do śrub M4.
mm 114x98x18,5
189x98x44,1
142x98x18,5
245x98x44,1
Akcesoria
앬
127586
Q35SB
5
1
Q38B
8
1
Q38DB*
8
1
Q38RB
8
2
Q312B
12
1
Q312DB*
12
1
197,5x98x18,5
328x98x44,1
328x98x44,1
439x98x44,1
439x98x44,1
439x98x44,1
147285
127624
207608
157067
129566
207609
Kable połączeniowe, adapter do montażu na szynie DIN
* Te płyty bazowe wymagane są w nowej iQ Platform do jednostek centralnych motion, CNC oraz robota.
Rozszerzające płyty bazowe
POWER
CPU
I / 00
I / 01
I / 02
I / 03
I / 04
I / 05
Rozszerzające płyty bazowe podłącza się
do płyty głównej za pomocą gotowych
kabli magistrali.
앬 Płyty rozszerzające Q6*B są wyposażone
w gniazdo dla własnego modułu zasilacza
앬 Do płyty głównej można podłączyć
maksymalnie siedem płyt rozszerzających z maksymalnie 64 modułami
I/O dla pojedynczego systemu
앬 Maksymalna odległość od pierwszej do
ostatniej płyty bazowej wynosi 13,2 m
I / 06
Q38B(N)
E.S.D
POWER
BASE UNIT
MOD EL Q38B
SERIAL 0205020E 0100017-A
Dane techniczne
Gniazda dla modułów I/O
Gniazda dla modułów zasilaczy
Instalacja
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Akcesoria
34
Q52B
Q55B
Q63B
2
5
3
—
—
1
Wszystkie płyty bazowe posiadają otwory montażowe do śrub M4.
mm 106x98x44,1
189x98x44,1
189x98x44,1
Nr kat. 140376
140377
136370
Q65B
5
1
Rozszerzającą płytę bazową z modułem
zasilacza należy stosować w następujących
przypadkach:
앬 Gdy pobór mocy zainstalowanych
modułów przekracza moc modułu
zasilacza na płycie głównej
앬 Gdy napięcie między płytą bazową
a płytą rozszerzającą spada poniżej
4,75 V
Q68B
8
1
Q68RB
8
2
Q612B
12
1
Q65WRB
1
5
245x98x44,1
328x98x44,1
439x98x44,1
439x98x44,1
439x98x44,1
129572
129578
157066
129579
210163
Kable połączeniowe, adapter do montażu na szynie DIN
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły zasilaczy
Te moduły dostarczają napięcia do
wszystkich modułów na płycie bazowej.
Wybór typu zasilacza zależy od poboru
mocy przez poszczególne moduły (jest to
szczególnie istotne w przypadku używania
więcej niż jednego procesora).
MELSEC
Q61P-A2
POWER
앬
앬
앬
Stan pracy wskazuje dioda LED
Moduł Q63P umożliwia zasilanie
napięciem 24 V DC
Moduł zasilacza Q62P można stosować
na całym świecie, ponieważ jego zakres
wejść wynosi od 100 do 240 V AC przy
50/60 Hz
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Częstotliwość wejściowa
Prąd rozruchowy
Maks. wejściowa moc pozorna
(+10 %, -15 %)
(+30 %, -35 %)
Q61P
Q61P-D
V AC 100–240
200–240
V DC —
—
Hz 50/60 (±5 %)
50/60 (±5 %)
20 A w ciągu 8 ms 20 A w ciągu 8 ms
110 VA
105 VA
A 6
6
A —
—
A ³6,6
³6,6
A —
—
V 5,5–6,5
5,5–6,5
³70 %
³70 %
5 V DC
24 V DC ±10 %
5 V DC
Zabezpieczenie nadprądowe
24 V DC
Zabezpieczenie przepięciowe 5 V DC
Sprawność
między napięciem
podstawowym a 5 V DC
Wytrzymałość izolacji
między napięciem
podstawowym a 24 V DC
Maks. czas podtrzymania przy zaniku zasilania
ms
Wymiary (SxWxG)
mm
Znamionowy prąd wyjściowy
Dane do zamówienia
Q62P
100–240
—
50/60 (±5 %)
20 A w ciągu 8 ms
105 VA
3
0,6
³3,3
³0,66
5,5–6,5
³65 %
Q63P
—
24
—
81 A w ciągu 1 ms
45 W
6
—
³5,5
—
5,5–6,5
³70 %
Q63RP
—
24
—
150 A w ciągu 1 ms
65 W
8,5
—
³5,5
—
5,5–6,5
³65 %
Q64PN
100–240
—
50/60 (±5 %)
20 A w ciągu 1 ms
160 VA
8,5
—
³9,9
—
5,5–6,5
³70 %
Q64RP
100–240
—
50/60 (±5 %)
20 A w ciągu 1 ms
160 VA
8,5
—
³14,4
—
5,5–6,5
³65 %
2830 V AC, 1 min.
2830 V AC, 1 min.
2830 V AC, 1 min.
2830 V AC, 1 min.
500 V AC, 1 min.
500 V AC, 1 min.
2830 V AC, 1 min.
2830 V AC, 1 min.
—
—
—
2830 V AC, 1 min.
—
—
—
—
20
55,2x98x90
20
55,2x98x90
20
27,4x98x104
20
55,2x98x90
10
55,2x98x90
10
83x98x115
20
55,2x98x115
20
83x98x115
221860
147286
140379
136371
166091
217627
157065
Nr kat. 190235
MITSUBISHI ELECTRIC
Q61SP
85–264
—
50/60 (±5 %)
20 A w ciągu 8 ms
40 VA
2
—
³2,2
—
5,5–6,5
³70 %
35
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
MITSUBISHI
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Uniwersalne jednostki centralne PLC
Te uniwersalne jednostki centralne PLC są
w rodzinie MELSEC System Q najnowszą generacją
modułowych procesorów i są fundamentem
systemu iQ Platform. Mogą być łączone z CPU
motion, robota i CNC, tworząc bardzo elastyczny
i skalowalny modułowy system automatyki.
앬
앬
앬
앬
Zintegrowany interfejs mini USB do
programowania
Zintegrowany interfejs Ethernet; pozwala na
sprawną komunikację z modułami nUDEH
Skrajnie szybkie przetwarzanie bitowe
w czasie 9,5 ns
Bardzo szybki dostęp do danych
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Dane techniczne
Q00UJCPU
Typ
Moduł wieloprocesorowy CPU
Q00UCPU
Q01UCPU
Q02UCPU
Q03UDCPU, Q03UDECPU
Punkty I/O
256/8192
Funkcje autodiagnostyki procesora
Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika
1024/8192
1024/8192
2048/8192
4096/8192
Podtrzymanie bateryjne
Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.
Rodzaj pamięci
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
całkowita
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
maks. dla programu PLC
10 k kroków (40 kByte)
10 k kroków (40 kByte)
15 k kroków (60 kByte)
20 k kroków (80 kByte)
30 k kroków (120 kByte)
120 ns/instr. log.
80 ns/instr. log.
60 ns/instr. log.
40 ns/instr. log.
20 ns/instr. log.
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
221576
221577
207604
207605, 217899
Pojemność
pamięci
Czas cyklu programu
Wymiary (SxWxG)
mm 245x98x98
Dane do zamówienia
Nr kat. 221575
Q04UDHCPU,
Q04UDEHCPU
Dane techniczne
RAM, ROM, FLASH
Q06UDHCPU,
Q06UDEHCPU
Q10UDHCPU,
Q10UDEHCPU
Q13UDHCPU,
Q13UDEHCPU
Q50UDEHCPU *
Q100UDEHCPU *
4096/8192
4096/8192
4096/8192
4096/8192
4096/8192
Typ
Moduł wieloprocesorowy CPU
Punkty I/O
4096/8192
Funkcje autodiagnostyki procesora
Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika
Podtrzymanie bateryjne
Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.
Rodzaj pamięci
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
całkowita
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
maks. dla programu PLC
40 k kroków (160 kByte)
60 k kroków (240 kByte)
100 k kroków (400 kByte)
130 k kroków (520 kByte)
500 k kroków (2000 kByte)
1000 k kroków (4000 kByte)
Pojemność
pamięci
Czas cyklu programu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
9,5 ns/instr. log.
mm 27,4x98x89,3
Nr kat. 207606, 217900
RAM, ROM, FLASH
9,5 ns/instr. log.
9,5 ns/instr. log.
9,5 ns/instr. log.
9,5 ns/instr. log.
9,5 ns/instr. log.
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x115
27,4x98x115
207607, 215808
221578, 221579
217619, 217901
242368
242369
* obsługiwany jest tylko przez GXWorks2
36
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły procesorów PLC
Moduły procesorów MELSEC System Q są
dostępne w wersjach jedno i wieloprocesorowej,
dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu
zastosowań. Wydajność sterownika można
dostosować do określonych wymagań przez
prostą wymianę procesora (nie dotyczy Q00J).
Q00CPU
MODE
RUN
Podstawowe procesory PLC
앬
앬
Q00CPU i Q01CPU są oddzielnymi procesorami,
natomiast Q00JCPU jest niepodzielną jednostką
składającą się z procesora, zasilacza oraz płyty
bazowej i tym sposobem stanowi niedrogie
urządzenie do prostych zastosowań
w technologii modułowych sterowników PLC.
PULL
Procesory te zostały opracowane specjalnie dla
zastosowań, w których istotne są niewielkie
wymiary i łatwa konfiguracja systemu.
앬
Każdy z procesorów jest wyposażony
w interfejs RS232C w celu zapewnienia łatwego
programowania i monitorowania z komputera
PC lub terminala operatorskiego.
Wbudowane pamięci Flash ROM umożliwiają
pracę bez dodatkowych kart pamięci
Wejścia i wyjścia są obsługiwane w trybie
odświeżania, aby zapewnić optymalny czas
reakcji
RS-232
Dane techniczne
Q00JCPU
Q00CPU
Q01CPU
Kombinacja modułu procesora (jednoprocesorowy),
Moduł procesora (jednoprocesorowy)
Moduł procesora (jednoprocesorowy)
płyty bazowej (5 gniazd) i zasilacza
Liczba adresowanych I/O
256/2048
1024/2048
1024/2048
Funkcje autodiagnostyki procesora
Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika
Podtrzymanie bateryjne
Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.
Rodzaj pamięci
ROM
RAM, ROM
RAM, ROM
całkowita
58 kByte
94 kByte
94 kByte
Pojemność pamięci
maks. dla programu PLC
8 k kroków (32 kByte)
8 k kroków (32 kByte)
14 k kroków (56 kByte)
Czas cyklu programu
0,20 μs/instr. log.
0,16 μs/instr. log.
0,10 μs/instr. log.
Liczba instrukcji
318
327
327
Wymiary (SxWxG)
mm 245x98x98
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
Typ
Dane do zamówienia
Nr kat. 138322
Procesory można zastąpić przez:
Q00UJCPU
138323
138324
Q00UCPU
Q01UCPU
Wysokowydajne procesory PLC
Głównymi cechami wysokowydajnych
procesorów są wysoka szybkość przetwarzania
oraz rozszerzalność. Konfiguracja systemu jest
elastyczna i nadaje się do wielu różnych
zastosowań dzięki zróżnicowanym funkcjom
i dobrze zaprojektowanym środowiskom
programowania, konfiguracji i debugowania.
Q06HCPU
MODE
RUN
ERR.
USER
BAT.
BOOT
Dla MELSEC System Q dostępne jest łącznie pięć
procesorów o różnych stopniach wydajności.
Zachowano zgodność w górę wszystkich wersji.
Dzięki temu MELSEC System Q można rozbudować zgodnie z wymaganiami zastosowań,
zmieniając procesor.
PULL
USB
앬
앬
앬
앬
앬
Wersja Q02HCPU i nowsze są wyposażone
w złącze USB w celu ułatwienia programowania
i monitorowania za pomocą komputera PC
Wejścia i wyjścia są obsługiwane w trybie
odświeżania, aby zapewnić optymalny czas
reakcji
Arytmetyka zmiennoprzecinkowa zgodnie
z IEEE 754
Specjalizowane instrukcje do obsługi pętli
regulacji PID
Funkcje matematyczne, w tym
trygonometryczne, wykładnicze
i logarytmiczne
RS-232
Dane techniczne
Q02CPU
Typ
Moduł wieloprocesorowy CPU
Q02HCPU
Q06HCPU
Q12HCPU
Q25HCPU
Punkty I/O
4096/8192
Funkcje autodiagnostyki procesora
Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika
4096/8192
4096/8192
4096/8192
4096/8192
Podtrzymanie bateryjne
Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.
Rodzaj pamięci
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
całkowita
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
maks. dla programu PLC
28 k kroków (112 kByte)
28 k kroków (112 kByte)
60 k kroków (240 kByte)
124 k kroków (496 kByte)
252 k kroków (1008 kByte)
79 ns/instr. log.
34 ns/linstr. log.
34 ns/instr. log.
34 ns/instr. log.
34 ns/instr. log.
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
127585
130216
130217
130218
Q06UDH/UDEHCPU
Q13UDH/UDEHCPU
Q26UDH/UDEHCPU
Pojemność pamięci
Czas cyklu programu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Procesory można zastąpić przez:
mm 27,4x98x89,3
Nr kat. 132561
Q03UD/UDECPU
MITSUBISHI ELECTRIC
37
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduły procesorów do zadań regulacji
Procesor do zadań regulacji z serii Q pozwala na
elastyczną konstrukcję systemu opartą na gotowych elementach, dzięki czemu możliwe jest obniżenie zarówno kosztów wstępnych, jak i kosztów
wdrażania. Narzędzia PX Developer/GX Developer
lub GX IEC Developer umożliwiają projektowanie,
debugowanie, monitorowanie i przeprowadzanie
konserwacji aplikacji do zadań regulacyjnych.
System sterowania procesami MELSEC najlepiej
nadaje się do produkcji przemysłowej żywności
oraz zastosowań w zakładach chemicznych,
w których materiały ciekłe i stałe przechowuje się
w zbiornikach wymagających utrzymywania
poziomu wypełnienia w określonym zakresie.
Procesor do zadań regulacji łączy funkcje DCS
z funkcjami PLC w jednym module o kompaktowych rozmiarach.
Q12PHCPU
MODE
RUN
ERR.
USER
BAT.
BOOT
PULL
USB
RS-232
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Dane techniczne
Typ
Punkty I/O
Funkcje autodiagnostyki procesora
Podtrzymanie bateryjne
Rodzaj pamięci
całkowita
Pojemność pamięci
maks. dla programu PLC
Czas cyklu programu
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Uproszczone sterowanie i technika
Rozległe sterowanie w pętli
Szybkie sterowanie w pętli
Zwiększona niezawodność i przydatność
do użytku
Wymiana modułów bez przerywania pracy
Współpraca z siecią CC-Link IE, MELSECNET/H
dla wieloczłonowych zdalnych systemów I/O
Sterowanie w pętli i sterowanie sekwencyjne
za pomocą jednego procesora
Użyteczność i rozszerzalność
Możliwość używania z izolowanymi modułami
analogowymi, idealne rozwiązanie dla celów
sterowania procesami
Wygładzanie wartości wejść analogowych
Q02PHCPU
Q06PHCPU
Q12PHCPU
Q25PHCPU
Moduł procesora do zadań regulacji
4096/8192
4096/8192
4096/8192
4096/8192
Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika
All CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
£32 MByte
28 k kroków (112 kByte)
60 k kroków (240 kByte)
124 k kroków (496 kByte)
252 k kroków (1008 kByte)
34 ns/instr. log.
34 ns/instr. log.
34 ns/instr. log.
34 ns/instr. log.
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
27,4x98x89,3
Nr kat. 218138
218139
143529
143530
Rezerwowe moduły procesorów PLC
Q25PRHCPU
MODE
BACKUP
RUN
CONTROL
ERR.
SYSTEM A
SYSTEM B
USER
BAT.
BOOT.
TRACKING
PULL
USB
RS-232
Dane techniczne
Typ
Punkty I/O
Funkcje autodiagnostyki procesora
Podtrzymanie bateryjne
Rodzaj pamięci
całkowita
Pojemność pamięci
maks. dla programu PLC
Czas cyklu programu
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
38
Dwa systemy sterowników PLC z identyczną konfiguracją mogą stanowić gorący system rezerwowy (hot standby) poprzez automatyczną
synchronizację danych. Jest to klucz do utworzenia systemu rezerwowego i zapewnienia
wysokiej dostępności. Czas przestoju i koszty
ponownego uruchomienia również ulegają
znacznemu obniżeniu. Wyższe koszty sprzętu
dla systemu rezerwowego są nieistotne w porównaniu z obniżonymi kosztami w przypadku
błędu.
앬
Jeśli system sterowania zawiedzie, system
rezerwowy przejmie jego działanie bez przerywania procesu.
앬
Koncepcja modułów umożliwia stosowanie
różnych etapów redundancji: Rezerwowy
zasilacz, rezerwowe systemy sterowania,
rezerwowe moduły sieciowe.
앬
앬
앬
앬
System rezerwowy wyposażony w QnPRH
składa się głównie ze standardowych elementów. Możliwe jest wykorzystanie istniejącego sprzętu.
Istnieje możliwość wbudowywania elementów
w istniejących i nierezerwowych aplikacjach
Krótki czas przełączania systemu można ustalić
za pomocą parametrów (min. 22 ms, 48 k słów)
System można zaprogramować jako
standardowy, nie jest wymagane specjalne
oprogramowanie
Automatyczne wykrywanie systemu sterowania zawierającego MX-Components/MX-OPC
Server.
Poziom I/O można łączyć przez sieć MELSECNET/H
(pierścień rezerwowy), CC-Link, CC-Link IE,
Ethernet lub Profibus. Dostępność tych sieci
można zwiększyć za pomocą rezerwowych
modułów Master.
Q12PRHCPU
Q25PRHCPU
Moduł procesora do zadań regulacji, rezerwowy
4096/8192
4096/8192
Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, śledzenie danych
Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.
RAM, ROM, FLASH
RAM, ROM, FLASH
£32 MByte
£32 MByte
124 k kroków (496 kByte)
252 k kroków (1008 kByte)
34 ns/instr. log.
34 ns/instr. log.
52,2x98x89,3
52,2x98x89,3
Nr kat. 157070
157071
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły procesorów ruchu
Szybkie i dynamiczne procesory ruchu
Q173CPU
MODE
RUN
ERR.
M.RUN
BAT.
BOOT
FRONT
SSCNET
CN2
CN1
Procesor ruchu steruje połączonymi z nim
serwowzmacniaczami i serwosilnikami oraz
synchronizuje je. System sterowania ruchem
wymaga procesora ruchu i procesora PLC.
앬
W tej konfiguracji procesor Motion kontroluje
na dużą skalę ruchami serwo, a procesor PLC
lub procesor sterownika C jest jednocześnie
odpowiedzialny za sterowanie maszyną i komunikacją.
앬
앬
PULL
앬
앬
앬
앬
USB
Podział obciążenia między kilka procesorów
podwyższa ogólną wydajność całego systemu
W jednym systemie mogą pracować maks. trzy
procesory ruchu
Rozbudowany system sterowania dla maks.
96 osi w jednym systemie
Jednoczesna interpolacja czterech osi
Programowe sterowanie krzywkowe
Wirtualne i fizyczne osie wiodące
Integracja w szybkiej sieci SSCNETIII umożliwia
komunikację z wysokowydajnymi serwowzmacniaczami z prędkością do 50 Mbit/s
RS-232
4
Dane do zamówienia
Q172DCPU
Q172HCPU
Q173DCPU
Procesor ruchu
8192; 8
8192; 8
8192; 32
Interpolacja liniowa do 4 osi, interpolacja kołowa do 2 osi, interpolacja helikalna do 3 osi
Motion SFC, instrukcje specjalizowane, oprogramowanie dla linii montażowych (SV13), symulacja układów mechanicznych (SV22)
SSCNETIII (USB, RS232C przez CPU PLC)
USB, RS232C, SSCNETIII
SSCNETIII (USB, RS232C przez CPU PLC)
256 (I/O, które mogą być przypisane bezpośrednio do procesora ruchu)
mm 27,4x98x119,3
27,4x98x114,3
27,4x98x119,3
Nr kat. 209788
162417
209787
Q173HCPU
8192; 32
USB, RS232C, SSCNETIII
27,4x98x114,3
162416
Procesor sterownika Q-C
Programowanie w językach wysokiego poziomu w połączeniu z systemem operacyjnym
działającym w czasie rzeczywistym
Sterownik C umożliwia integrację i programowanie platformy automatyzacyjnej System Q
w języku C++. Dzięki zastosowaniu popularnego
na całym świecie systemu operacyjnego czasu
rzeczywistego VxWorks, realizacja złożonych
zadań, komunikacja i obsługa protokołów stają
się bardzo łatwe.
Q06CCPU-V-HQ1
앬
앬
앬
앬
Dane techniczne
Pamięć
System operacyjny
Język programowania
Narzędzie programistyczne
Interfejsy komunikacyjne
Karta CF I/F
Liczba punktów I/O
Wewnętrzny pobór prądu 5 V DC
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
System może być integrowany
w wieloprocesorowym System Q lub
działać jako samodzielny system.
Specjalizowane środowisko programowania
dla języka C-/C++ wykorzystujące platformę
"Tornado" firmy Wind River Systems
Karta Compact Flash o pojemności 1 GB umożliwia łatwą obsługę dużych ilości danych
Wysokowydajny dodatek do istniejącej gamy
produktów automatyzacyjnych
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
7-segmentowy wyświetlacz LED umożliwia
wydajne debugowanie i rozwiązywanie problemów (dotyczy tylko jednostki Q12CCPU-V)
Wbudowane interfejsy Ethernet i RS232
Procesor Q12DCCPU-V z dodatkowym interfejsem USB
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny
działający w czasie rzeczywistym VxWorks
Możliwość wbudowania standardowego
kodu C/C++
Zdalny dostęp za pośrednictwem sieci oraz
obsługa protokołu FTP
Biblioteka komunikacyjna VxWorks oraz
biblioteki QBF ułatwiają konfigurację
Zgodność z CoDeSys
Q06CCPU-V
Standardowa pamięć ROM: 16 MB (obszar roboczy użytkownika: 6 MB); pamięć robocza RAM: 32 MB (obszar roboczy
użytkownika: 14 MB); podtrzymywana bateryjnie pamięć RAM 128 kB
VxWorks, wersja 5.4
C lub C++, CoDeSys
Tornado 2.1 (licencję na system operacyjny należy uzyskać oddzielnie od firmy Wind River Systems, Alameda,
CA, USA), CoDeSys
RS232 (1 kanał), 10BASE-T/100BASE-TX (1 kanał)
1 gniazdo na kartę TYPE I (obsługa karty CF o poj. maks. 1 GB)
4096 (od X/Y0 do X/YFFF)
A 0,71
mm 27,4x98x89,3 (standardowy rozmiar procesora)
Nr kat. 165353
Q12DCCPU-V
Standardowa pamięć RAM: 3 MB; pamięć robocza RAM: 128 MB;
podtrzymywana bateryjnie pamięć RAM: 128 kB
VxWorks, wersja 6.4 (preinstalowana)
Workbench 2.6.1
RS232 (1 kanał), 10BASE-T/100BASE-TX (2 kanał), USB (1 kanał)
1 gniazdo na kartę TYPE I (obsługa karty CF o poj. maks. 8 GB)
0,93
27,4x98x115
221925
Jednostki centralne iQ Platform
CPU robota (patrz rozdział Roboty)
CPU NC (prosimy pytać)
MITSUBISHI ELECTRIC
39
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Dane techniczne
Typ
Punkty I/O
Funkcje interpolacji
Język programowania
Interfejsy
Fizyczne punkty I/O (PX/PY)
Wymiary (SxWxG)
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduły wejść dwustanowych
Moduł wejściowy
Dostępne są różne moduły wejść przeznaczone
do przetwarzania dwustanowych sygnałów
procesów o różnych poziomach napięć do
poziomów logicznych wymaganych przez
sterownik PLC.
앬 Izolacja galwaniczna między procesem
a sterowaniem za pomocą transoptora
jest rozwiązaniem standardowym
앬 Sygnalizacja stanów wejściowych przez
diody LED
QX10
01234567
89ABCDEF
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
COM
NC
100VDC
8mA60Hz
7mA50Hz
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
앬
앬
앬
Moduły z 16 punktami wejściowymi są wyposażone w odłączalne, mocowane wkrętami
listwy zaciskowe
Moduły z 32/64 punktami wejściowymi są
łączone przez wtyk D-sub lub wtyk 40-stykowy
Dla modułów z wtykami D-sub dostępne są
gotowe kable połączeniowe
Moduł wejściowy
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięć roboczych
Znamionowy prąd wejściowy
ON
OFF
napięcie
prąd
napięcie
prąd
Oporność obciążenia
Liczba zacisków w grupie
Złącze
Liczba zajmowanych punktów I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięć roboczych
Znamionowy prąd wejściowy
napięcie
ON
prąd
napięcie
OFF
prąd
Oporność obciążenia
Liczba zacisków w grupie
QX10
16
100–120 V AC
(50/60 Hz)
V 85–132
mA
³AC 80
³AC 5
£AC 30
£AC 1
Ok.18 (50 Hz)
kW
Ok.15 (60 Hz)
16
18-punktowa
odłączalna listwa
zaciskowa
16
mm 27,4x98x90
V
mA
V
mA
Nr kat. 129581
V
mA
V
mA
V
mA
kW
Złącze
Liczba zajmowanych punktów I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
40
7 (100 V AC, 50 Hz),
8 (100 V AC, 60 Hz)
mm
QX10-TS
16
100–120 V AC
(50/60 Hz)
85–132
8 (100 V AC, 60 Hz),
7 (100 V AC, 50 Hz)
³AC 80
³AC 5
£AC 30
£AC 1,7
ok. 12 (60 Hz)
ok. 15 (50 Hz)
16
Wymienna listwa
z zaciskami
sprężynowymi
16
27,4x98x90
221838
QX50
16
48 V DC
40,8–52,8
Ok. 4
³DC 28
³DC 2,5
£DC 10
£DC 1,7
Ok. 11,2
16
18-punktowa odłączalna listwa
zaciskowa
16
27,4x98x90
Nr kat. 204678
QX28
8
100–240 V AC
(50/60 Hz)
85–264
7 (100 V AC, 50 Hz),
8 (100 V AC, 60 Hz),
14 (200 V AC, 50 Hz),
17 (200 V AC, 60 Hz)
³AC 80
³AC 5
£AC 30
£AC 1
ok. 15 (50 Hz)
ok. 12 (60 Hz)
8
QX40
16
QX40-TS
16
QX41
32
QX42
64
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
20,4–28,8
20,4–28,8
20,4–28,8
20,4–28,8
ok. 4
ok. 4
ok. 4
ok. 4
³DC 19
³DC 3
£DC 11
£DC 1,7
³DC 19
³DC 3
£DC 11
£DC 1,7
³DC 19
³DC 3
£ DC 11
£DC 1,7
³DC 19
³DC 3
£DC 11
£DC 1,7
ok. 5,6
—
ok. 5,6
ok. 5,6
16
Wymienna listwa
18-punktowa odłączalna 18-punktowa odłączalna
z zaciskami
listwa zaciskowa
listwa zaciskowa
sprężynowymi
16
16
16
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
32
32
40-stykowe złącze
40-stykowe
złącze x 2
32
27,4x98x90
64
27,4x98x90
136396
132573
132574
16
132572
221839
QX80
16
24 V DC
20,4–28,8
ok. 4
³DC 19
³DC 3
£DC 11
£DC 1,7
ok. 5,6
16
18-punktowa odłączalna listwa
zaciskowa
16
27,4x98x90
QX80-TS
16
24 V DC
20,4–28,8
ok. 4
³DC 19
³DC 3
£DC 11
£DC 1,7
—
16
Wymienna listwa z zaciskami
sprężynowymi
16
27,4x98x90
QX81
32
24 V DC
20,4–28,8
ok. 4
³DC 19
³DC 3
£DC 11
£DC 1,7
ok. 5,6
32
Kompaktowe złącze, 37-stykowe
gniazdo D-Sub
32
27,4x98x90
QX82-S1
64
24 V DC
20,4–28,8
ok. 4
³DC 19
³DC 3
£DC 9,5
£DC 1,5
ok. 5,6
32x2
40-stykowe
złącze x 2
64
27,4x98x90
127587
221840
129594
150837
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły wyjść dwustanowych
Moduł wyjściowy – dostosowanie wyjść do technologii
Moduły wyjściowe MELSEC System Q wyposażono w różne elementy przełączające, dostosowane do zróżnicowanych zadań sterowania.
앬 Dostępne są moduły z wyjściami
przekaźnikowymi, tranzystorowymi
i triakowymi
앬 Izolacja galwaniczna między procesem
a sterowaniem za pomocą transoptora jest
rozwiązaniem standardowym
앬 Moduły wyposażone w izolację galwaniczną
między kanałami
QX10
01234567
89ABCDEF
0
1
2
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
COM
NC
100VDC
8mA60Hz
7mA50Hz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
앬
앬
Moduły z 16 punktami wejściowymi są wyposażone w odłączalne, mocowane wkrętami
listwy zaciskowe
Moduły z 32/64 punktami wejściowymi są
łączone przez wtyk D-sub lub wtyk 40-stykowy
Dla modułów z wtykami D-sub dostępne są
gotowe kable połączeniowe
4
Moduł wyjściowy
Dane techniczne
QY10
QY10-TS
QY18A
QY22
QY40P
QY40P-TS
QY41P
QY42P
Wyjścia
16
16
8
16
16
16
32
64
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Liczba zacisków w grupie
punktów 16
Przekaźnik
Przekaźnik
Triak
Tranzystor (typu sink) Tranzystor (typu sink) Tranzystor (typu sink) Tranzystor (typu sink)
16
8
16
16
16
32
32
12/24 V DC
(typu sink)
12/24 V DC
(typu sink)
12/24 V DC
(typu sink)
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC/240 V AC
24 V DC/240 V AC
24 V DC/240 V AC
100–240 V AC
12/24 V DC
(typu sink)
Zakres napięć roboczych
—
—
—
—
10,2–28,8 V DC
10,2–28,8 V DC
10,2–28,8 V DC
10,2–28,8 V DC
Złącze
18-punktowa
odłączalna listwa
zaciskowa
Wymienna listwa
z zaciskami
sprężynowymi
18-punktowa
odłączalna listwa
zaciskowa
18-punktowa
odłączalna listwa
zaciskowa
18-punktowa
odłączalna listwa
zaciskowa
Wymienna listwa
z zaciskami
sprężynowymi
40-stykowe złącze
40-stykowe złącze x 2
Liczba zajmowanych punktów I/O
16
16
16
16
16
16
32
64
napięcie
—
—
—
—
12–24 V DC
12–24 V DC
12–24 V DC
12–24 V DC
Wymagane zewn.
źródło zasilania
prąd
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mA —
—
—
—
10 (24 V DC)
10 (24 V DC)
20 (24 V DC)
20 (24 V DC)
mm 27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
221841
136401
136402
132575
221842
132576
132577
Nr kat. 129605
Akcesoria
40-stykowe wtyki oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Listwy z zaciskami sprężystymi jako zamienniki standardowych listew z zaciskami śrubowymi;
Listwa IDC dla wszystkich 32-punktowych modułów I/O z 40-stykowym złączem
Dane techniczne
QY50
QY68A
QY80
QY80-TS
QY81P
QY82P
Wyjścia
16
8
16
16
32
64
Rodzaj wyjść
Tranzystor (typu sink)
Tranzystor (typu
sink/source)
Tranzystor (typu source)
Tranzystor (typu source)
Tranzystor (typu source)
Tranzystor (typu source)
Wszystkie niezależne
16
16
32
32
12/24 V DC (typu source)
12/24 V DC (typu source)
12/24 V DC
10,2–28,8 V DC
10,2–28,8 V DC
Liczba zacisków w grupie
punktów 16
Znamionowe napięcie wyjściowe
12/24 V DC (typu sink)
5–24 V DC
12/24 V DC (typu source)
Zakres napięć roboczych
10,2–28,8 V DC
4,5–28,8 V DC
10,2–28,8 V DC
Złącze
18-punktowa odłączalna
listwa zaciskowa
18-punktowa odłączalna
listwa zaciskowa
18-punktowa odłączalna
listwa zaciskowa
Wymienna listwa z zaciskami Kompaktowe złącze,
sprężynowymi
37-stykowe gniazdo D-Sub
Liczba zajmowanych punktów I/O
16
16
16
16
32
64
12–24 V DC
—
12–24 V DC
12–24 V DC
12–24 V DC
12–24 V DC
Wymagane zewn.
źródło zasilania
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Akcesoria
napięcie
prąd
40-stykowe złącze x 2
mA 20 (24 V DC)
—
20 (24 V DC)
20 (24 V DC)
40 (24 V DC)
20 (24 V DC)
mm 27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
136403
127588
221843
129607
242366
Nr kat. 132578
40-stykowe wtyki oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Listwy z zaciskami sprężystymi jako zamienniki standardowych listew z zaciskami śrubowymi;
Listwa IDC dla wszystkich 32-punktowych modułów I/O z 40-stykowym złączem
MITSUBISHI ELECTRIC
41
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
3
앬
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduły wejść analogowych
Odbiór analogowych sygnałów
procesowych
Moduły wejść analogowych przetwarzają
liniowo analogowe sygnały procesu, np.
ciśnienie, przepływ lub poziom cieczy na
wartości cyfrowe, które są nastepnie przetwarzane przez procesory System Q.
Q64AD
RUN
ERROR
V+
C
VH
1
I+
SLD
V+
C
VH
2
I+
SLD
V+
C
VH
3
I+
SLD
V+
C VH
4
I+
SLD
A.G.
(FG)
A/D
0~±10V
0~20mA
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q68AD-G
RUN
ALM
앬
ERR.
앬
앬
Do ośmiu kanałów na jeden moduł
(Q68AD) i do 512 kanałów w systemie
(Q CPU)
Możliwa konfiguracja obliczania wartości
średniej w określonym czasie lub
w cyklach pomiarowych
Izolacja galwaniczna między procesem
a sterowaniem za pomocą transoptora
jest rozwiązaniem standardowym
Izolacja między kanałami i wysoka
rozdzielczość
Moduły wysokiej rozdzielczości z wejściami
analogowymi Q62AD-DGH, Q64AD-GH,
Q66AD-DG i Q68AD-G przetwarzają analogowe sygnały procesu na postać cyfrową.
Wszystkie kanały odizolowane są od siebie
oraz od zewnętrznego napięcia zasilania.
W obydwu przypadkach izolacja ma wysoką
wytrzymałość napięciową. Eliminuje to konieczność użycia zewnętrznych izolujących
wzmacniaczy.
Q66AD-DG dodatkowo cechuje wbudowana funkcja dostosowania sygnału, tak że nie
są potrzebne układy przetwarzania sygnału
dla 2-przewodowych nadajników.
앬
앬
Obniżone koszty wejść analogowych,
wymagających izolacji między kanałami
Wymaga mniej przestrzeni i okablowania
w szafce sterującej
Zgodność z HART
Moduł ME1AD8HAI-Q ma wbudowaną funkcjonalność stacji master HART. Może
komunikować się z maks. ośmioma urządzeniami zgodnymi z HART.
Moduł wejściowy
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Wejście
analogowe
napięcie
prąd
V
mA
napięcie
prąd
napięcie
prąd
MW
W
V
mA
Rozdzielczość
Oporność
obciążenia
Maks. sygnał
wejściowy
Q62AD-DGH
2
—
4–20
16/32 bit binarnie
(w tym znak)
—
250
—
±30
wejście analogowe
0–20 mA
wyjście cyfrowe
1/32000, 1/64000
wejście napięciowe
wejście prądowe
—
0,25mA
Parametry I/O
Maks.
rozdzielczość
Całkowita dokładność
±0,05 %
Maks. czas konwersji
10 ms/2 kanały
Zaciski łączące
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
42
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
mm 27,4x98x90
Nr kat. 145036
Q64AD
4
-10 V–+10
0–20
16 bit binarnie
(w tym znak)
1
250
±15
±30
-10–+10 V;
0–20 mA
1/4000, 1/12000,
1/16000;
1/4000, 1/8000,
1/12000
0,83mV
3,33mA
±0,4 % (0–55 °C),
±0,1 % (20–30 °C)
80 μs/kanał
(+160 μs przy
kompensacji dryftu
termicznego)
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
Q64AD-GH
4
-10 V–+10
0–20
16 bit binarnie
(w tym znak)
1
250
±15
±30
-10–+10 V;
0–20 mA
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
129615
143542
Q66AD-DG
6
—
0–20/4–20
16 bit binarnie
(w tym znak)
—
250
—
±30
0–20 mA
Q68AD-G
8
-10–+10
0–20
16 bit binarnie
(w tym znak)
1
250
±15
±30
-10–+10 V;
0–20 mA
Q68ADV
8
-10–+10
—
16 bit binarnie
(w tym znak)
1
250
±15
±30
Q68ADI
8
—
0–20
16 bit binarnie
(w tym znak)
—
250
—
±30
-10–+10 V
0–20 mA
1/4000, 1/12000,
1/16000
1/4000, 1/8000,
1/12000
—
0–20 mA/4–20 mA
±0,4 % (0–55 °C),
±0,1 % (20–30 °C)
80 μs/kanał
(+160 μs przy
kompensacji dryftu
termicznego)
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
—
625 nA/ 500 nA
129617
229238
±1/32000,
±1/64000;
1/32000, 1/64000
1/4000, 1/12000
±1/ 4000;
±1/12000,
±1/ 16000
62,5 mV
0,25mA
—
1,33 mA
0,333 mV
1,33 mA
±0,05 %
±0,1 %
±0,1 %
10 ms/4 kanały
10 ms /kanał
10 ms /kanał
40-pinowe
złącze
40-pinowe
złącze
16
27,4x98x90
16
27,4x98x90
1 mV
—
±0,4 % (0–55 °C),
±0,1 % (20–30 °C)
80 μs/kanał
(+160 μs przy
kompensacji dryftu
termicznego)
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
204676
204675
129616
ME1AD8HAI-Q
8
0–+4
0–20
16 bit binarnie
(w tym znak)
—
250
—
±30
0–20 mA;
4–20 mA
1/32000
±0,15 %
—
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
32
27,4x98x90
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły wyjść analogowych
RUN
ERROR
V+
C
COM
H
1
I+
V+
C
COM
H
2
I+
IN 24VDC
COM
(FG)
D/A
0~±10V
0~20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q66DA-G
RUN
ALM
ERR.
앬
Moduły wyjść analogowych przetwarzają
wartości cyfrowe wyznaczane przez procesor na prądowe lub napięciowe sygnały
analogowe. Sygnałami takimi mogą być sterowane na przykład przetwornice częstotliwości zawory zwykłe albo suwakowe.
앬
앬
앬
앬
앬
Do ośmiu kanałów w module (Q68DA)
i do 512 kanałów w systemie
Rozdzielczość 0,333 mV i 0,83 μA
Czas przetwarzania 80 μs na kanał
Izolacja galwaniczna między procesem
a sterowaniem za pomocą transoptora
jest rozwiązaniem standardowym
Moduły DA z izolacją galwaniczną
Nowe, wyjściowe moduły analogowe
Q62DAN, Q64DAN, Q68DAVN i Q68DAIN
izolują wyjściowe kanały analogowe od
zewnętrznego napięcia zasilania. Zabezpiecza to wyjściowy sygnał analogowy przed
wahaniem zasilania, spowodowanym zewnętrznym zakłóceniem i nie spowoduje
przerwy na wyjściu analogowym.
앬
앬
Izolacja między kanałami i wysoka
rozdzielczość
Moduł z wyjściem analogowym Q66DA-G
przetwarza z wysoką rozdzielczością wartość
cyfrową, na analogowy sygnał napięciowy lub
prądowy. Wszystkie kanały odizolowane są
zarówno od siebie jak i od zewnętrznego napięcia zasilania. W obydwu przypadkach izolacja ma wysoką wytrzymałość napięciową.
Eliminuje to konieczność użycia zewnętrznych, izolujących wzmacniaczy.
Obniżone koszty wejść analogowych,
wymagających izolacji między kanałami
W szafce sterującej wymaga niewiele
przestrzeni i okablowania
Zwiększona odporność na zakłócenia
Poprawione bezpieczeństwo związane
z wytrzymałością na zwarcie obwodu, spowodowane niewłaściwym okablowaniem.
Zgodność z HART
Funkcjonalność stacji Master Hart została
zintegrowana z ME1DA6HAI-Q. Moduł może
komunikować się maksymalnie z 6 urządzeniami komaptybillymi z HART.
Moduł wyjściowy
Dane techniczne
Punkty wyjściowe
Wejście cyfrowe
Wyjście analogowe
Oporność
obciążenia
Maks. sygnał
wyjściowy
wyjście napięciowe
wyjście prądowe
napięcie
prąd
wyjście analogowe
Parametry I/O
wejście cyfrowe
Maks.
rozdzielczość
wyjście napięciowe
wyjście prądowe
Całkowita
dokładność
Maks. czas konwersji
Zaciski łączące
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Q62DAN
2
-16384–+16383
-10–+10 V DC
(0 mA–+20 mA DC)
1 kW–1 MW
0–600 W
V ±12
mA 21
-10–+10 V;
0–20 mA
±1/4000;
±1/12000, ±1/16000
0,333 mV
0,83 μA
±0,1 %
80 μs/kanał
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
mm 27,4x98x90
Nr kat. 200689
MITSUBISHI ELECTRIC
Q62DA-FG
2
-16384–+16383
-10–+10 V DC
(0 mA–+20 mA DC)
1 kW–1 MW
0–600 W
±13
23
-10–+10 V;
0–20 mA
±1/4000;
±1/12000, ±1/16000
0,183 mV
0,671 μA
Q64DAN
4
-16384–+16383
-10–+10 V DC
(0 mA–+20 mA DC)
1 kW–1 MW
0–600 W
±12
21
-10–+10 V;
0–20 mA
±1/4000;
±1/12000, ±1/16000
0,333 mV
0,83 μA
Q66DA-G
6
-16384–+16383
-12–+12 V DC
(0 mA–+22 mA DC)
1 kW–1 MW
0–600 W
±13
23
-10–+10 V;
0–20 mA
±1/4000;
±1/12000, ±1/16000
0,210 mV
0,95 μA
Q68DAVN
8
-16384–+16383
Q68DAIN
8
-16384–+16383
ME1DA6HAI-Q
6
-32768–+32767
-10–+10 V DC
0 mA–+20 mA DC
0/4 mA–+20 mA DC
1 kW–1 MW
—
±12
—
—
0–600 W
—
21
—
50–600 W
—
22
-10–+10 V;
0–20 mA
0–20 mA
±1/4000;
±1/12000, ±1/16000
0,333 mV
—
±1/4000;
±1/12000, ±1/16000
—
0,83 μA
±0,1 %
±0,1 %
±0,1 %
±0,1 %
±0,1 %
0,15 %
10 ms/kanał
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
6 ms/kanał
27,4x98x90
80 μs/kanał
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
16
27,4x98x90
80 μs/kanał
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
80 μs/kanał
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
16
27,4x98x90
70 ms
18-punktowy
wymienny
blok zacisków
32
27,4x98x90
145037
200690
204677
200691
200692
236649
40-pinowe
złącze
1/28000
—
0,57 μA
43
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Q62DA
Wyprowadzanie analogowych sygnałów
sterujących
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduł mieszanych wejść/wyjść analogowych
Q64AD2DA
Dzięki modułowi wejść / wyjść analogowych
Q64AD2DA, użytkownik posiada moduł,
który zawiera zarówno cztery wejścia
analogowe jak i dwa wyjścia analogowe.
Q64AD2DA
RUN
ALM
ERROR
Możliwość wyboru wejściowego sygnału
prądowego lub napięciowego, istnieje tylko
w przypadku wejść analogowych.
V+
C
VH
1
I+
SLD
V+
C
VH
2
I+
SLD
V+
C
VH
3
I+
SLD
V+
C VH
4
I+
SLD
A.G.
(FG)
A/D
0~±10V
0~20mA
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Wejścia analogowe
Oporność obciążenia
Maks. sygnał wejściowy
I/O characteristics
Maks. rozdzielczość
napięcie
prąd
napięcie
prąd
napięcie
prąd
wejście analogowe
wyjście cyfrowe
wejście napięciowe
wejście prądowe
V
mA
MW
W
V
mA
napięcie
prąd
wyjście napięciowe
wyjście prądowe
napięcie
prąd
V
mA
Dokładność
Maks. czas konwersji
Punkty wyjściowe
Wejście cyfrowe
Wyjście analogowe
Oporność obciążenia
Maks. sygnał wyjściowy
Parametry I/O
Maks. rozdzielczość
Dokładność
Maks. czas konwersji
Zaciski łączące
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
44
V
mA
wyjście analogowe
wejście cyfrowe
wyjście napięciowe
wyjście prądowe
mm
앬
앬
Pomiar oraz generowanie napięcia
i prądu przy pomocy tylko jednego
modułu.
Pomiar sygnałów analogowych ze
standardową lub dużą rozdzielczością
Q64AD2DA
4
-10–+10
0–+20
1
250
±15
±30
-10–+10 V; 0–20 mA
±1/4000, ±1/16000; ±1/4000, ±1/12000
0,333 mV
0,83 mA
±0,4 % (0–55 °C), ±0,1 % (20–30 °C)
500 μs/kanał
2
-16384–+16383
-10–+10
0–+20
1 kW–1 MW
0–600 W
±12
21
-10–+10 V;
0–20 mA
±1/4000, ±1/16000; ±1/4000, ±1/12000;
0,333 mV
1,33 mA
±0,3 % (0–55 °C), ±0,1 % (20–30 °C)
500 μs/kanał
18-punktowy wymienny blok zacisków
16
27,4x98x90
Nr kat. 229238
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły analogowe do pomiaru temperatury
Pomiary temperatury za pomocą czujników rezystancyjnych i termopar
RUN
ERR.
a1
CH1
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
B1
b1
a2
CH2
A2
B2
b2
a3
CH3
A3
B3
b3
a3
CH4
A3
B3
b3
SLD
(FG)
Q64RD
Dane techniczne
Kanały wejściowe
앬
Moduły Q64TD i Q64TDV-GH mierzą temperaturę
za pomocą termopar. Temperaturę odniesienia
określa czujnik Pt100.
앬
앬
앬
앬
Q64RD
4
Jeden moduł może mierzyć temperaturę
w 8 kanałach.
Obsługiwane są dwa rodzaje termorezystorów
pomiarowych (Pt100, JPt100) zgodne
z normami JIS i IEC
Rozwarcie platynowego termorezystora
lub kabla połączeniowego jest wykrywane
odrębnie dla każdego kanału
Q64RD-G
4
Q64TD
4
앬
앬
앬
Wybór przetwarzania z próbkowaniem/
z uśrednianiem czasowym/z uśrednianiem
ilościowym
Kompensacja błędu poprzez zadawanie
wartości przesunięcia i wzmocnienia
Sygnał alarmu przy przekroczeniu wartości
granicznej
Izolacja galwaniczna między procesem
a sterowaniem za pomocą transoptora jest
rozwiązaniem standardowym. Dodatkowo
moduł Q64TDV-GH posiada izolację
galwaniczną między kanałami
Moduł jest wyposażony w odłączalną listwę
zaciskową mocowaną wkrętami
4
Q64TDV-GH
4
Q68RD3-G
8
Pt100 (zgodnie z JIS C
Pt100 (zgodnie z JIS C 1604-1997
Pt100 (zgodnie z JIS C
1604-1997 i DIN IEC 751),
K, E, J, T, B, R, S, N
K, E, J, T, B, R, S, N
1604-1989 i DIN IEC 751), i DIN IEC 751-1983), JPt100 (zgodnie
(zgodnie z JIS C1602-1995, (zgodnie z JIS C1602-1995, JPt100 (zgodnie z JIS C
Właściwe czujniki temperatury
typ
z JIS C 1604-1981), Ni100 W
JPt100 (zgodnie z JIS C
1604-1981), Ni100 W
IEC 584-1 i 584-2)
IEC 584-1 i 584-2)
(zgodnie z DIN 43760-1987)
1604-1981)
(zgodnie z DIN 43760-1987)
Pt100: -200–850 °C,
Pt100: -200–850 °C,
Pt100: -200–850 °C, JPt 100:
Zależnie od typu
Zakres pomiaru temperatur
Zależnie od typu termopary JPt 100: -180–600 °C,
JPt 100: -180–600 °C
-180–600 °C, Ni100W: -60–180 °C
termopary
Ni100W: -60–180 °C
16 bit + znak (binarnie): 16 bit + znak (binarnie):
16 bit + znak (binarnie): 16 bit + znak (binarnie)
16 bit + znak (binarnie):
-25 000–+25 000
-2 700–+18 200
-2 000–+8 500
-2 000–+8 500
Wartość kalibracji temperatury
-2 000–+8 500
32-bit, binarnie ze
32-bit, binarnie ze
32-bit, binarnie ze znakiem: 32-bit, binarnie ze znakiem:
znakiem: —
znakiem: —
-200,000–+850,000
-200 000–+850 000
B: 0,7 °C; R, S: 0,8 °C, K, T:
B, R, S, N: 0,3 °C;
0,3 °C; ET: 0,2 °C; J: 0,1 °C; 0,1 °C
Maks. rozdzielczość
0,025 °C
0,025 °C
K, E, J, T: 0,1 °C
N: 0,4 °C; napięcie: 4 μV
Dokładność kompensacji temp. zimnego złącza
—
—
±1,0 °C
±1,0 °C
—
Maks. czas konwersji
40 ms/kanał
40 ms/kanał
20 ms/kanał
20 ms/kanał
320 ms/8 kanały
Wejścia analogowe
Izolacja między kanałami
4 kanały/moduł
—
4 kanały/moduł
wbudowana
4 kanały/moduł + Pt100
—
4 kanały/moduł + Pt100
wbudowana
8 kanały
wbudowana
27,4x98x112
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x102x130
154749
137591
143544
216482
Wymiary (SxWxG)
mm 27,4x98x90
Dane do zamówienia
Nr kat. 137592
Q68TD-G-H01/H02
8
K, E, J, T, B, R, S, N
(zgodnie z JIS C1602-1995,
IEC 584-1 i 584-2)
Zależnie od typu termopary
16 bit + znak (binarnie):
-2 700–+18 200
B, R, S, N: 0,3 °C;
K, E, J, T: 0,1 °C
wbudowana
320 ms/8 kanały (H01),
640 ms/8 kanały (H02)
8 kanały/moduł
wbudowana
27,4x98x90 (H01)
27,4x102x130 (H02)
216481/221582
Moduły do regulacji temperatury
Regulatory temperatury z algorytmem PID
Moduły te umożliwiają regulację temperatury
z wykorzystaniem algorytmu PID, bez obciążania
procesora PLC zadaniami regulacji temperatury.
앬 Cztery wejściowe kanały pomiaru temperatury
앬 Funkcja autotuningu dla czterech obwodów
regulacji PID
앬 Regulacja temperatury kontynuowana jest
nawet po zatrzymaniu programu PLC
Q64TCRT
RUN
ALM
ERR
L1
L2
L3
L4
+
NC
A1
A2
B1
B2
b1
b2
A3
A4
B3
B4
b3
b4
Dane techniczne
Wyjście regulatora
Wejścia
Obsługiwane czujniki temparatury
Cykl próbkowania
Cykl wyjściowy regulacji
Filtr wejściowy
Metoda regulacji temperatury
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q64TCRT
Q64TCRTBW
typ Tranzystor
Tranzystor
4 kanały na moduł
4 kanały w module/wykrywanie przerwy
Pt100 (-200–+600 °C), JPt100 (-200–+500 °C)
0,5 s/4 kanały
0,5 s/4 kanały
s 1–100
1–100
1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF) 1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF)
Regulacja PID ON/OFF impulsowa lub 2-stanowa
mm 27,4x98x90
27,4x98x90
Nr kat. 136386
MITSUBISHI ELECTRIC
136387
앬
앬
Wyjście tranzystorowe do sterowania
elementu wykonawczego w układzie
sterowania ciągiem impulsów
Moduł jest wyposażony w odłączalną listwę
zaciskową mocowaną wkrętami
Q64TCTT
Q64TCTTBW
Tranzystor
Tranzystor
4 kanały na moduł
4 kanały w module/wykrywanie przerwy
R, K, J, T, S, B, E, N, U, L, P L II, W5Re/W26Re
0,5 s/4 kanały
0,5 s/4 kanały
1–100
1–100
1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF) 1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF)
Regulacja PID ON/OFF impulsowa lub 2-stanowa
27,4x98x90
27,4x98x90
136388
136389
45
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Q64RD
Modułytesąprzeznaczonedoprzetwarzaniawartości
wejściowych z zewnętrznych platynowych termorezystorów pomiarowych i termopar na 16- lub
32-bitowe wartości binarne pomiaru temperatury ze
znakiem oraz wartości kalibracji.
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduł wejściowy do przetworników siły
Q61LD
ALM
RUN
ERR.
Moduł wejściowy Q61LD do przetworników siły
umożliwia podłączanie przetworników siły bezpośrednio do programowalnych sterowników
serii MELSEC Q. Zewnętrzne konwertery sygnału
nie są już więcej potrzebne.
앬
EXC+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NC
S+
NC
EXCNC
SNC
SIG+
NC
SIGNC
NC
SLD
NC
NC
NC
(FG)
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Q61LD
앬
앬
Nie jest wymagany zewnętrzny konwerter
sygnałów. Zastosowanie modułu, który
posiada wejście do przetwornika siły i który
może być bezpośrednio podłączony do sterownika programowalnego, pozwala zmniejszyć nakład pracy i koszty.
Dane techniczne
Liczba wejść analogowych
(wyjście ogniwa obciążnikowego)
Wejścieanalogowe
(wyjścieogniwa obciążnikowego)
Zakres analogowego sygnału
wejściowego (nominalnysygnał
wyjściowyogniwa obciążnikowego)
Napięcie doprowadzane do ogniw
obciążnikowych
Wyjścia cyfrowe
Sygnał wyjściowy wagi brutto
(maks. wyjściowa wartość ciężaru)
Zakres regulacji zera
Zakres regulacji wzmocnienia
Rozdzielczość
Dokładność
Szybkość przetwarzania
Metoda izolacji
Liczba zajętych punktów we/wy
System zewnętrznych połączeń
Stosowane średnice przewodów
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Moduł umożliwia prowadzanie pomiarów
z dużą dokładnością i stałą szybkością przetwarzania danych, co gwarantuje dokładność
ogniwa obciążnikowego.
Moduł zwiększa wygodę obsługi oferując
takie funkcje, jak zerowe rozrównoważenie
(offset), dwupunktowa kalibracja i wykrycie
błędu sygnału wejściowego.
Q61LD
1
mV/V 0,0–3,3
0,0–1,0
mV/V 0,0–2,0
0,0–3,0
5 V DC ±5 %, prąd wyjściowy do 60 mA (równolegle można podłączyć czteryogniwa obciążnikowe350 W).
System 6-przewodowy (łączne użycie metody zdalnej detekcji i metody stosunkowej)
32 bit + znak (binarnie), 0–10 000
32 bit + znak (binarnie), - 99999–+99999 (z wyłączeniem kropki dziesiętnej i symbolu jednostki)
mV/V 0,0–3,0
mV/V 0,3–3,2
0–10 000
Nieliniowość: w zakresie ±0,01 %/FS (temperatura otoczenia: 25 °C)
ms 10
Izolacja za pomocą transoptora
16
18-punktowa listwa zaciskowa
mm 0,3–0,75
A 0,48
mm 27,4x98x90
Nr kat. 229237
Moduł regulatora
Regulacja z krótkim czasem reakcji
Q62HLC
RUN
ALM
ERR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Moduł regulacji Q62HLC używa ciągłego algorytmu regulacji PID, który cechuje duża
dokładność spowodowana okresem próbkowania 25 ms. Ponadto posiada wejścia wysokiej
rozdzielczości do termoelementów, wejścia
mikrowoltowe, wejścia napięciowe i prądowe
oraz wyjścia prądowe. Cechy te czynią Q62HLC
idealnym regulatorem do takich zastosowań, jak
sterowanie szybkimi przyrostami temperatury,
regulacja ciśnienia i szybkości przepływu.
앬
Okres próbkowania i uaktualniania pętli regulacji 25 ms, czyni moduł Q62HLC jednym z najszybszych w przemyśle.
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Wejście
analogowe
termoelement
mikronapięcie
napięcie
prąd
Wyjście cyfrowe
Obsługiwane termoelementy
Szybkość przetwarzania
Liczba zajętych punktów we/wy
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
46
°C
mV
V
mA
mm
앬
앬
앬
앬
Obsługuje różne rodzaje czujników, takie jak
termoelementy, sygnały mikrowoltowe oraz
wejściowe zakresy napięciowe i prądowe
Ciągła regulacja PID prowadzona poprzez
wyjście prądowe 4 do 20 mA, daje w rezultacie
wysoko stabilne i dokładne sterowanie procesem
Można określić funkcję regulacji programowej,
gdzie wartości zadane i stałe PID są w wyspecyfikowanych chwilach automatycznie zmieniane.
Można również prowadzić regulację
kaskadową, w której funkcję pętli nadrzędnej
wykonuje kanał 1, a pętli podrzędnej kanał 2.
Q62HLC
2 (2 kanały)
-200–+2300 (rozdzielczość 0,1 °C)
-100–+100 (rozdzielczość 0,5–10 μV)
-10–+10 (rozdzielczość 0,05–1 mV)
0–20 (rozdzielczość 0,8–1 μA)
-2000–+23000, -10000–+10000, -10000–+10000, 0–20000
K, J, T, S, R, N, E, B, PL II, W5re/W26Re
25 ms/2 kanały
16
27,4x98x112
Nr kat. 200693
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły szybkich liczników
Liczniki szybkie z automatycznym wykryciem kierunku obrotów
ØA
ØB
DEC.
FUNC.
FUSE
CH1 CH2
앬
앬
Funkcja licznika pierścieniowego do zliczania
do zadanej wartości z automatycznym
powrotem do wartości początkowej
Dostępne są m.in. funkcje pomiaru prędkości,
definicji punktów przełączania i zliczania
okresowego
40-stykowe złącze
앬
Wejście enkodera przyrostowego
z automatycznym wykryciem kierunku ruchu
Zadawanie wartości zliczanej sygnałami
zewnętrznymi lub z programu PLC za pomocą
funkcji PRESET
앬
Dane techniczne
QD62
QD62E
QD62D
QD60P8-G
Wejścia licznikowe
2
2
2
8
Poziomy sygnału
5/12/24 V DC
(2–5 mA)
5/12/24 V DC
(2–5 mA)
5/12/24 V DC
5/12/24 V DC
(2–5 mA) (RS422A)
5 V DC
(6,4–11,5 mA)
200
Maks. częstotliwość zliczania
QD63P6
6
kHz 200
200
500 (różnicowo)
30
wejście 1-fazowe
kHz 200 lub 100
200 lub 100
500 lub 200
30
200,100 lub 10
wejście 2-fazowe
kHz 200 lub 100
200 lub 100
500 lub 200
—
200,100 lub 10
Zakres zliczania
32 bit + znak
(binarnie),
-2147483648–
+2147483647
32 bit + znak
(binarnie),
-2147483648–
+2147483647
32 bit + znak
(binarnie),
-2147483648–
+2147483647
16 bit binarnie:
0–32767,
32 bit binarnie:
0–99999999,
32 bit binarnie:
0–2147483647
32 bit + znak
(binarnie),
-2147483648–
+2147483647
Zewnętrzne wejścia cyfrowe
Nastawianie,
uruchomienie
działania
Nastawianie,
uruchomienie
działania
Nastawianie,
uruchomienie
działania
Nastawianie,
uruchomienie
działania
Nastawianie,
uruchomienie
działania
Maks. szybkość
zliczania
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
16
mm 27,4x98x90
Nr kat. 132579
16
16
32
32
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
27,4x98x90
128949
132580
145038
213229
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
QD62E
앬
Moduły liczników szybkich wykrywają sygnały
o częstotliwościach niedostępnych dla
standardowych modułów wejściowych. Na
przykład mogą one wykonywać proste zadania
pozycjonowania lub pomiar częstotliwości.
Moduł serwera internetowego MELSEC System Q
QJ71WS96
QJ71WS96
Moduł serwera internetowego QJ71WS96
umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie
System Q.
앬
앬
앬
앬
Dostęp do sterownika PLC przez Internet
Wbudowane funkcje umożliwiające bardzo
łatwe wprowadzanie ustawień
Do wprowadzania ustawień i monitorowania
potrzebna jest wyłącznie przeglądarka
internetowa.
Dostępne złącze RS232 dla połączenia
modemowego
SY.ENC2
Q172EX
Dane techniczne
Typ modułu
Sposób komunikacji
Interfejs
interfejs
typ transmisji
sposób synchronizacji
Złącze RS232 szybkość transmisji
odległość transmisji
format danych
sterowanie transmisją
Pojemność pamięci
Punkty I/O
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
typ
kbit/s
m
MB
mA
mm
앬
앬
앬
앬
앬
Możliwe są różne połączenia dla potrzeb
wymiany danych: ADSL, modem, LAN itp.
Dane można wysyłać i odbierać pocztą
elektroniczną lub korzystając z serwera FTP
Istnieje możliwość wbudowania własnych stron
internetowych i apletów Java tworzonych przez
użytkownika
Standardowe połączenie przez sieć Ethernet
umożliwia wymianę danych z innymi sterownikami PLC lub komputerami PC
Monitorowanie zdarzeń i danych procesora
z funkcją archiwizacji
QJ71WS96
Serwer internetowy, serwer/klient FTP
Ethernet: CSMA/CD
10BASE-T/100BASE-TX
RS232, gniazdo 9-stykowe D-SUB
Dupleksowa
Synchronizacja start/stop
9,6/19,2/38,4/57,6/115,2
Maks. 15
1 bit startu, 8 bit danych, 1 bit stopu
Możliwość sterowania przepływem danych (RS/CS)
5 (standardowa pamięć ROM); możliwość rozszerzenia za pomocą karty Compact Flash™ do 512
32
500
27,5x98x90
Nr kat. 147115
47
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduł MELSEC System Q do pomiaru mocy
QE81WH
Moduł do pomiaru mocy QE81WH wykrywa
napięcie i pobór prądu obciążenia oraz oblicza
moc absorbowanej i emitowanej energii.
Zapewnia to nie tylko konkretne środki w celu
oszczędzania energii, ale również optymalizuje
procesy produkcji, konserwacji zapobiegawczej
(np. zwiększone zużycie energii) oraz aktywnej
kontroli stanu obciążeń (np. poprzez monitorowanie poboru prądu w systemach ogrzewania).
앬
앬
앬
앬
앬
Dane techniczne
system zasilania
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Obwód pomiarowy
napięcie znamionowe
prąd znamionowy
Mierzone wielkości
prąd, napięcie, moc
współczynnik mocy
energia czynna
Szybkość uaktualniania danych w pamięci buforowej
Rozliczenie awarii zasilania
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Dokładność
Dane do zamówienia
Bezpośrednie podłączenie przekładników
prądowych
Oszczędność miejsca dzięki instalacji na płycie
bazowej
Oszczędność na zewnętrznych urządzeniach
pomiarowych, okablowaniu i modułach
komunikacyjnych.
Zmierzone wartości są dostępne bezpośrednio
w PLC i mogą być oszacowane lub np. wyświetlone na terminalu GOT.
Umożliwia łatwe zarządzanie energią
QE81WH
Jednofazowy 2-przewodowy, jednofazowy 3-przewodowy, trójfazowy 3-przewodowy
110 V AC, 230 V AC (napięcia od 440 V do 6600 V mogą być mierzone przy użyciu
dodatkowego, zewnętrznego transformatora pomiarowego)
5 A, 50 A, 100 A, 250 A, 400 A, 600 A (prądy do wartości 6000 A mogą być mierzone
przy użyciu dodatkowego, zewnętrznego przekładnika prądowego)
Prąd, napięcie, częstotliwość, bieżące zapotrzebowanie*, moc czynna,
zapotrzebowania na moc czynną*, współczynnik mocy, energia czynna (pobór, zwrot),
energia bierna, pobór energii w określonym czasie
±1,0 %
±3,0 %
±2 % (w przedziale od 5–100% zakresu znamionowego, współczynnik mocy = 1)
250 ms
Nastawy i mierzone wielkości są kopiowane w pamięci nieulotnej
16
mm 27,4x98x90
Nr kat. 239847
* „Zapotrzebowanie” jest średnim przepływem w określonym przedziale czasowym.
Moduł interfejsu MES MELSEC System Q
QJ71MES96
QJ71MES96
Nowy moduł MES serii Q pozwala użytkownikom
sprzęgnąć ich systemy sterowania produkcją
bezpośrednio z bazą danych MES.
앬 Eliminuje to konieczność stosowania warstwy
sprzęgającej PC; zmniejszaja koszty i czas
instalacji.
앬 Nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie sprzęgające, pracujące na warstwie PC;
oszczędność na drogim oprogramowaniu
i usługach przy równoczesnym zmniejszeniu
kosztów instalacji.
Dane techniczne
Typ modułu
Sposób komunikacji
Interfejs
typ
ogólna
funkcja znacznika
funkcja monitora
wyzwalania
Funkcja interfejsu funkcja buforowania
bazy danych
wyzwalania
transmisja tekstu SQL
przetwarzanie arytmetyczne
funkcja wykonania
programu
Pojemność pamięci
Punkty I/O
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
mA
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
48
앬
앬
앬
Upraszcza to architekturę MES, zmniejszając
całkowity czas przekazanie do użytkowania.
Może to poprawić niezawodność i dostępność,
ponieważ moduł oparty jest o przemysłowe
standardy projektowania PLC.
Ten uproszczony system gwarantuje większą
bezpośrednią widoczność danych, zwiększając
zdolność do osiągnięcia wyższej wydajności
produkcji.
QJ71MES96
Moduł interfejsu MES
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX
Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika
Zbiera przez sieć dane urządzeń z procesorów PLC w grupach znaczników.
Monitoruje stan warunków (czas, wartości znacznika, itd.)
Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.
Zgodnie z wymaganiami, automatycznie generuje poprawny komunikat SQL.
Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.
Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji
Może zostać zainstalowana 1 karta Compact Flash™
32
650
27,5x98x90
Nr kat. 200698
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduł szybkiego rejestratora danych
Łatwa rejestracja danych
앬
Za pomocą tego łatwego do konfiguracji modułu,
próbki danych mogą być zapisywane na kartach
CompactFlash w plikach o optymalnym formacie.
앬
Dane techniczne
Ethernet
Karta Compact
Flash
QD81DL96
10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T: 10 Mbps/100BASE-TX: 100 Mbps
Pasmo podstawowe
10BASE-T: maks. 4/100BASE-TX: maks. 2
100
Obsługiwana funkcja autonegocjacji (automatycznie rozróżnia 10BASE-T/100BASE-TX)
3,3 V ±5 %
Maks. 150
TYPE I Karta
1
32
Otrzymywany z jednostki centralnej sterownika programowalnego (w systemach z wieloma
jednostkami centralnymi z CPU nr 1) lub z serwera SNTP. Po otrzymaniu sygnału czasu dokładność
czasu jest określona dzienną zmiennością ±9,504 sekundy �
A 0,46
kg 0,15
mm 27,4x98x90
Sygnał zegara
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
�
�
앬
interfejs �
szybkość transmisji danych
metoda transmisji
liczba kaskadowo połączonych stopni
maks. długość segmentu �
m
obsługiwane funkcje
napięcie zasilania
moc zasilania
mA
wymiary karty
liczbamożliwychdozainstalowaniakart
Punkty I/O
�
앬
Wyzwalana zdarzeniami funkcja rejestracji
danych w celu przyspieszenia analizy problemów
Dane mogą być rejestrowane na karcie
CompactFlash w formacie listy lub raportu
Detekcja błędów sprzętu i przewidywanie awarii
Pojedynczy moduł QD81DL96 może zapewnić
dostęp do maksymalnie 64 jednostek centralnych PLC
Nr kat. 221934
Stosownie do zewnętrznego urządzenia, moduł szybkiego rejestratora danych rozróżnia 10BASE-T od 100BASE-TX. W celu podłączenie do koncentratora
bez funkcji auto-negocjacji, należy koncentrator ustawić w tryb półdupleksowy.
Odległość pomiędzy koncentratorem a węzłem.
W przypadku pobierania sygnału z jednostki centralnej sterownika programowalnego (CPU) – codziennie, raz na 24 godziny; w przypadku serwera SNTP,
sygnał jest pobierany w ustalonych przez użytkownika odstępach czasu.
Wielofunkcyjny moduł licznika/timera
Moduł szybkiego licznika/timera z funkcją przełącznika krzywkowego
QD65PD2
CH1 CH2
RUN
ERR.
ØA
ØB
ØZ
QD65PD2
CON 1
CON2
Ze względu na posiadane wejścia szybkiego licznika, wyjścia PWM do sterowania napędami DC
i zintegrowaną funkcję przełącznika krzywkowego, moduł QD65PD2 nadaje się doskonale do
realizacji zadań wymagających dużej
dokładności pozycjonowania.
앬
앬
앬
앬
앬
Precyzyjne sterowanie PWM do 200 kHz
Zintegrowana funkcja krzywki zmniejsza
wysiłek związany z programowaniem
Wbudowane we/wy dwustanowe
Połączenie poprzez dwie 40-stykowe wtyczki
z śrubami
Maks. prędkość zliczania wynosi 8 MHz
Funkcja pomiaru impulsów z rozdzielczością
100 ns
Dane techniczne
Wejścia licznikowe
Poziomy sygnału
Maks.
częstotliwość
zliczania
Zakres zliczania
wejście DC
QD65PD2
2
wejście DC 5/12/24 V DC (7–10 mA)
wejście różnicowe Zgodne z RS422A
kHz 200
wejście różnicowe
Zewnętrzne wejścia cyfrowe
Zewnętrzne wyjścia cyfrowe
Przełącznik
krzywkowy
Wyjścia PWM
wyjścia wbudowane
program cycle period
częstotliwość wyjściowa
współczynnik wypełnienia
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
앬
kHz 8000
32 bit + znak (binarny), -2147483648–+2147483647
6 wejść fazy Z; funkcja startu i ustawienia liczby zliczeń
6 wejść ogólnego przeznaczenia
8 wyjść koincydencji, któresą uaktywnianeprzez porównaniezliczonej wartości z zakresem użytkownika
8 wyjść ogólnego przeznaczenia
8
1 ms
DC do 200 kHz
Można ustawić dowolny współczynnik (rozdzielczość 0,1 μs)
mm 27,4x98x90
Nr kat. 245113
49
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduł szybkiego rejestratora danych może
rejestrować dane z urządzeń sterowników programowalnych, bez potrzeby użycia komputera
osobistego.
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduły przerwań i szybkie wejścia
Odgałęzianie do podprogramów
앬
Moduł przerwań QI60 jest przeznaczony do
zastosowań wymagających szybkiej reakcji.
앬
QI60
01234567
89ABCDEF
1
2
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
- +
COM
NC
24VDC
6mA
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
앬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięć roboczych
oporność
Wejście
prąd
napięcie
ON
prąd
napięcie
OFF
prąd
Liczba zajmowanych punktów I/O
Wymiary (SxWxG)
V DC
V DC
kW
mA
V
mA
V
mA
mm
Dane do zamówienia
QI60
16
24 (typu sink)
24
Ok. 3,9
Ok. DC 4/8
³DC 19
³DC 4
£DC 11
£DC 1,7
16
27,4x98x90
Nr kat. 136395
Każde z wejść tego modułu jest przypisane do
znacznika służącego jako przełącznik do
podprogramu
Gdy na wejście zostaje podany sygnał
przerwania/alarmu, program PLC zostaje
przerwany po zakończeniu wykonywania
bieżącej instrukcji i przechodzi do wykonania
podprogramu przypisanego do danego wejścia
앬
Izolacja galwaniczna między procesem
a sterownikiem za pomocą transoptora jest
rozwiązaniem standardowym
W systemie PLC można zainstalować tylko
jeden moduł QI60
Moduły szybkich wejść
Krótki czas reakcji, regulowany od 5 μs–1 ms
앬 Napięcie wejściowe 24 V i 5 V
앬 Mogą być konfigurowane jako moduły
przerwań lub wejściowe
앬
QX40H
16
24
20,4–28,8
ok. 3,9 kW
ok. DC 6
³DC 13
³DC 3
£DC 8
£DC 1,6
16
27,4x98x90
QX70H
16
5
4,25–6
ok. 470 W
ok. DC 6
³DC 3,5
³DC 3
£DC 1
£DC 1
16
27,4x98x90
QX80H
16
24
20,4–28,8
ok. 3,9 kW
ok. DC 6
³DC 13
³DC 3
£DC 8
£DC 1,6
16
27,4x98x90
QX90H
16
5
4,25–6
ok. 470 W
ok. DC 6
³DC 3,5
³DC 3
£DC 1
£DC 1
16
27,4x98x90
221844
221855
221856
221857
Moduł interfejsu
Wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi
Ten moduł umożliwia komunikację z urządzeniami
peryferyjnymi przez standardowe złącze RS232.
QJ71C24-R2
CH1
RUN
NEU.
SD
RD
ERR.
NEU.
SD
RD
앬
Peryferia podłączane są w układzie 1:1.
앬
CH2
앬
CH1
CH2
Moduł QJ71C24 posiada jedno złącze RS232
i jedno złącze RS422/485, natomiast moduł
QJ71C24-R2 jest wyposażony w dwa złącza
RS232
Możliwość podłączenia do systemu
komputerów PC z pełnym dostępem do
wszystkich danych procesora MELSEC
System Q przy pomocy wizualizacji graficznej
lub programu do monitorowania
앬
앬
앬
Obsługa wymiany danych przedstawionych
w postaci prostego kodu ASCII z podłączonymi
urządzeniami, takimi jak czytniki kodów kreskowych, wagi czy systemy identyfikacji
Możliwość podłączenia drukarki
Wbudowana pamięć Flash ROM umożliwia
rejestrację danych dotyczących jakości,
wydajności i alarmów oraz wydruk tych
danych na żądanie
Stan modułu i komunikacji sygnalizowane są
przez diody LED
EXT POWER
QJ71C24-R2
Dane techniczne
Typ interfejsu
Tryb komunikacji
Synchronizacja
prędkość
odległość
Maks. liczba stacji w sieci
wielopunktowej multidrop
Format danych
Korekcja błędów
Sterowanie DTR/DSR
X ON/X OFF (DC1/DC3)
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Transmisja
danych
Dane do zamówienia
50
QJ71C24N
QJ71C24N-R2
kanały 1 RS232 (9-stykowe gniazdo Sub-D)
RS232 (9-stykowe gniazdo Sub-D)
kanały 2 RS422/RS485 (zaciski śrubowe)
RS232 (9-stykowe gniazdo Sub-D)
Pełnodupleksowa/półdupleksowa
Pełnodupleksowa/półdupleksowa
Komunikacja asynchroniczna
Komunikacja asynchroniczna
bit/s 50–230400 (tylko kanał 1) 115200 (kanały 1+2 jednocześnie)
m 15
15
Bez ograniczeń/64
—
1 bit startu, 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 0 bitów parzystości, 1 lub 2 bity stopu
Kontrola parzystości, suma kontrolna
Kontrola parzystości, suma kontrolna
Wybór TAK/NIE
Wybór TAK/NIE
Wybór TAK/NIE
Wybór TAK/NIE
32
32
mm 27,4x98x90
27,4x98x90
Nr kat. 149500
149501
QJ71C24N-R4
RS422/RS485 (zaciski śrubowe)
RS422/RS485 (zaciski śrubowe)
Pełnodupleksowa/półdupleksowa
Komunikacja asynchroniczna
Kontrola parzystości, suma kontrolna
—
Wybór TAK/NIE
32
27,4x98x90
QJ71MB91
RS232 (gniazdo Sub-D, 9-kątne)
RS422/RS485 (zaciski śrubowe)
Pełnodupleksowa/półdupleksowa
Master/Slave
300–115200
15
Master (32 moduły Slave),
Slave (242)
Modbus
—
—
—
32
27,4x98x90
149502
167757
—
bez ograniczeń/64
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Akcesoria
Kable połączeniowe
Kabel połączeniowy do płyt rozszerzających
Kable te są używane do łączenia płyt bazowych
z płytami rozszerzającymi.
Dane techniczne
QC06B
Q63B, Q65B,
Q68B, Q612B
m 0,6
Dla rozszerzających płyt bazowych
Długość
Dane do zamówienia
Nr kat. 129591
Przy łączeniu za pomocą większej liczby kabli
rozszerzających łączna długość użytych kabli nie
może przekraczać 13,2 m.
QC12B
Q63B, Q65B,
Q68B, Q612B
1,2
QC30B
Q63B, Q65B,
Q68B, Q612B
3,0
QC50B
Q63B, Q65B,
Q68B, Q612B
5,0
QC100B
Q63B, Q65B,
Q68B, Q612B
10,0
129642
129643
129644
129645
Kabel do programowania
Kabel do programowania przez port RS232
Kable QC30R2 i QC30-USB używane są do
programowania jednostek centralnych
MELSEC System Q poprzez RS232 i standardowe
porty USB.
Dane techniczne
Kabel do programowania jest wyposażony
w 9-stykowy wtyk D-sub po stronie komputera PC
i 6-stykowy wtyk Mini-DIN dla interfejsu PLC.
QC30R2
Połączenie komputera PC i PLC
Przeznaczenie kabla połączeniowego
MELSEC System Q przez interfejs
RS232
Długość
m 3,0
QC30-USB
Połączenie komputera PC do CPU
MELSEC System Q poprzez
standardowy port USB
3,0
USB-CAB-5M
Połączenie komputera PC do CPU iQ
w MELSEC System Q poprzez port
mini-USB
5,0
Dane do zamówienia
136577
221540
—
—
Nr kat. 128424
Obejma wtyku zabezpieczająca
przed odłączeniem Q6HLD-R2
Akcesoria
Kabel sygnałowy
Kabel połączeniowy dla rezerwowych sterowników PLC
Kabel sygnałowy służy do łączenia obu
sterowników PLC systemu rezerwowego.
Do łączenia wewnątrz systemu rezerwowego
używa się wyłącznie kabli QC10TR i QC30TR.
Gdy oba systemy są uruchamiane w tym samym
czasie, System A staje się systemem sterowania,
natomiast System B – systemem rezerwowym.
Złącza kabla sygnałowego są oznaczane literami
"A" i "B" dla "Systemu A" i "Systemu B".
Dane techniczne
QC10TR
QC30TR
Przeznaczenie kabla połączeniowego
Połączenie między dwoma sterownikami PLC systemu rezerwowego
Długość
m 1,0
3,0
Dane do zamówienia
Nr kat. 157068
157069
Bateria Q6BAT
Bateria podtrzymująca
Bateria litowa Q6BAT jest zamiennikiem baterii
stosowanej do podtrzymania pamięci we wszystkich procesorach MELSEC System Q.
Dane techniczne
Napięcie
Pojemność
Wymiary (ØxH)
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
Q6BAT
V DC 3,0
mAh 1800
mm 16x30
Nr kat. 130376
51
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Modułowe sterowniki serii L
Seria L choć kompaktowa, jest potężnym sterownikiem o konstrukcji modułowej, z wieloma
funkcjami wbudowanymi w sam procesor. Konstrukcja bez płyty bazowej i z minimalnymi rozmiarami sprzyja wysokiej elastyczności systemu.
Wbudowane porty mini-B USB i Ethernet
pozwalają na łatwą komunikację, także wbudowane gniazdo pamięci SD/SDHC do rejestracji
danych i przechowywania zawartości pamięci
oraz wbudowane we/wy cyfrowe służą realizacji
prostych funkcji szybkiego liczenia i pozycjonowania. Wersja CPU o dużej wydajności zawiera
również wbudowany interfejs CC-Link do
komunikacji ze stacją nadrzędną i lokalną. Ta
wysoce elastyczna architektura czyni serię L
idealną zarówno do maszyn pracujących niezależnie, jak i połączonych sieciowo.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Konstrukcja bez płyty bazowej
Jednostki centralne z mnóstwem wszechstronnych cech i funkcji
Zintegrowane rejestrowanie danych
Wbudowane funkcje we/wy
Komunikacja i możliwości sieciowe
Przy użyciu sieci SSCNETIII możliwa rozbudowa
o profesjonalne, 4/16-osiowe sterowanie ruchem
Cechy sprzętu
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Modułowa konstrukcja sterownika umożliwia
elastyczne użycie MELSEC L w wielu różnych
aplikacjach.
Do montażu i rozbudowy systemu dostępne są
następujące moduły:
Stosowanie modułów dwustanowych oraz
specjalnych modułów funkcyjnych
Możliwość korzystania z modułów dwustanowych,
analogowych oraz większości specjalnych
modułów funkcyjnych jest zależna wyłącznie od
maksymalnej liczby dostępnych adresów, czyli od
procesora użytego w każdym z przypadków.
Moduły wejść/wyjść dwustanowych
Moduły komunikacyjne
Moduły interfejsów RS232/
RS422/RS485 do podłączenia
urządzeń peryferyjnych lub do
komunikacji PLC-PLC
Moduły sieciowe
Do połączenia z sieciami CC-Link
lub CC-Link IE.
Do różnych poziomów sygnału, w wersji
z przełącznikami tranzystorowymi lub
przekaźnikowymi
Moduły wejść/wyjść
dwustanowych
CPU
Zasilacz
I/O
Komunikacja &
moduły sieciowe
Moduły
wejść/wyjść analogowych
Moduły wejść/wyjść
analogowych
Moduły pozycjonujące
Do przetwarzania sygnałów
prądowych lub napięciowych
oraz do pomiaru temperatury,
jak również do jej regulacji.
Moduły pozycjonujące
Moduły szybkich liczników z możliwością
podłączenia przyrostowego kodera
położenia wału lub wieloosiowych
modułów pozycjonujących do napędów
serwo i napędów krokowych z maksymalnie
4 osiami na jeden moduł.
Wbudowane funkcje we/wy
Każdy procesor z serii L jest standardowo wyposażony w 24 punkty we/wy. Są one w stanie zrealizować wiele funkcji, zazwyczaj zarezerwowanych dla oddzielnych modułów. Przy użyciu
wbudowanych funkcji można zmniejszyć koszty
systemu, bez potrzeby opierania się wyłącznie
na modułach dodatkowych.
Funkcja
Cechy
Pozycjonowanie*
Sterowanie maksymalnie
dwoma osiami
Maksymalna prędkość: 200 kimp/s
Bardzo szybka aktywacja: 30 μs (najkrótszy czas uruchomienia)
Obsługa krzywej S przyspieszenia i hamowania
Licznik szybki*
Wbudowane dwa kanały
Maksymalna prędkość zliczania: 200 kimp/s
Otwarty kolektor, wejście nadajnika różnicowego linii
Duża dokładność pomiarów Zał/Wył z rozdzielczością 5 μs
Precyzyjne sterowanie PWM do 200 kHz (wyjście szybkich impulsów)
Przechwytywanie
impulsów
16 punktów wejściowych
Minimalny czas odpowiedzi wejścia: 10 μs
Możliwość wykrywania sygnałów impulsowych o czasie trwania krótszym od czasu skanu.
Wejście przerwania
16 punktów wejść przerwań
Wbudowana jednostka centralna zapewnia bardzo krótki czas przetwarzania
Wszystkie wejścia mają funkcję obsługi przerwań.
Wejście ogólnego
użytku
6 punktów wejść szybkich
10 punktów wejść
standardowych
Minimalny czas odpowiedzi szybkiego wejścia: 10 μs
Minimalny czas odpowiedzi standardowego wejścia: 100 μs
Wyjście ogólnego
użytku
8 punktów wyjściowych
Czas odpowiedzi wyjścia: 1 μs lub mniej
* Punkty używane przez funkcje pozycjonowania i szybkiego zliczania są ustalone (jak np. faza A, faza B, sygnał dog z najbliższego punktu).
Do tych funkcji nie można przyporządkować własnych punktów.
52
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Opis systemu
Moduł wyświetlacza
(opcjonalny)
Wbudowane we/wy
CPU
Moduł zasilające
Wbudowana stacja
sieci CC-Link*
Moduł we/wy
(opcjonalny)
Osłona końcowa
L61P
POWER
INPUT
100-240VAC
50/60Hz 130VA
OUTPUT5VDC 5A
Wymienny
blok
zacisków
śrubowych
(FG)
INPUT
100-240
VAC
N
L
Zaciski napięcia
zasilania
Gniazdo na kartę pamięci
Karty SD/SDH
Interfejs USB
(pod pokrywą)
Interfejs CC-Link
Interfejs Ethernet
* Wyłącznie CPU o dużej wydajności
Struktura systemu
Seria L jest potężnym sterownikiem kompaktowym
o konstrukcji modułowej, z wieloma funkcjami
wbudowanymi w samą jednostkę centralną.
Konstrukcja sterownika nie zawiera płyty bazowej
i jest systemem o elastycznej konstrukcji oraz
minimalnych rozmiarach obudowy. Podłączając
różne rodzaje modułów, można zwiększać system
stosownie do potrzeb aplikacji. Konfigurację
systemu może rozbudować o maksymalnie
10 modułów rozszerzających. Zastosowana struktura bez płyty bazowej pozwala na efektywne
wykorzystanie przestrzeni szafy sterującej, bez
ograniczeń związanych z rozmiarem bazy
sterownika.
Seria MELSEC-L to wielofunkcyjne sterowniki
programowalne, których jednostka centralna ma
wbudowane następujące funkcje:
앬 2 kanały liczników szybkich o maks.
częstotliwości 200 kHz
앬 Możliwość pozycjonowania w dwóch osiach,
również do 200 k impulsów na sekundę
앬 Wbudowana komunikacja przez Ethernet
앬
앬
앬
앬
Wbudowane we/wy dostępne poprzez 40-stykowe złącze o dużej gęstości, mogą obsłużyć
kilka opcji we/wy
Szybka rejestracja danych na karcie pamięci SD
Interfejs CC-Link Ver. 2 Master/Slave (w CPU
o dużej wydajności)
Pełna obsługa w programach iQ Works
i GX Works2
Potrzebne elementy
Zasilacz
Dostarcza napięcie zasilania 5 V DC do wszystkich
modułów na magistrali. Istnieją dwa rodzaje zasilaczy, które dobierane są w zależności od dostępnego
napięcia zasilania.
CPU
Dostępne są dwa rodzaje jednostek centralnych:
standardowa i dużej wydajności. W celu
ułatwienia komunikacji, oba procesory zostały
wyposażone w porty USB mini-B i Ethernet oraz
mają wbudowane gniazdo pamięci SD/SDHC do
MITSUBISHI ELECTRIC
rejestracji danych i przechowywania zawartości
pamięci. Wbudowane we/wy cyfrowe pozwalają
na łatwą realizację funkcji szybkiego zliczania
impulsów i pozycjonowania. Wersja CPU o dużej
wydajności zawiera również interfejs sieci CC-Link
do połączenia stacji Master/Local.
16 punktowe wejścia lub wyjścia z zamontowanymi na module zaciskami śrubowymi. Wersje
o większej gęstości zawierają 32 lub 64 punkty
i wymagają złącza, kabla oraz bloku z listwą zaciskową.
I/O
Do specjalnych zastosowań dostępne są we/wy
analogowe i moduły inteligentne do sterowania
ruchem, pozycjonowania, szybkiego liczenia,
komunikacji i tworzenia połączeń sieciowych.
Istnieje szeroki wybór modułów wejść i wyjść
cyfrowych, różniących się poziomem sygnału,
logiką source lub sink, jak również gęstością
punktów. Dostępne moduły występują jako
Specjalne moduły funkcyjne
53
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
(FG)
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Modułowe sterowniki serii L
Moduły zasilaczy
L61P
POWER
Jednostki te zasilają procesor i wszystkie
podłączone moduły. Wybór zależy od dostępnego
wejściowego napięcia zasilania.
앬
INPUT
100-240VAC
50/60Hz 130VA
OUTPUT5VDC 5A
(FG)
Moduł zasilacza L61P może być używany na
całym świecie, ponieważ jego napięcie wejściowe obejmuje zakres od 100 do 240 V AC
i częstotliwość 50/60 Hz.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
N
(+10 %, -15 %)
V AC 100–240
(+30 %, -35 %)
V DC —
Częstotliwość wejściowa
L
4
앬
L63P
—
24
Hz 50/60 (±5 %)
—
Prąd rozruchowy
20 A ciągu 8 ms
100 A ciągu 1 ms (wejście 24 V DC)
Maks. wejściowa moc pozorna
130 VA
—
—
45 W
Maks. moc wejściowa
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
앬
Do aplikacji zasilanych napięciem 24 V DC
przeznaczony jest model L63P.
Wskaźnik LED do wyświetlania statusu
działania
Z przodu znajdują się zaciski śrubowe przeznaczone do podłączenia napięcia zasilania
L61P
(FG)
INPUT
100-240
VAC
앬
Znamionowy prąd wyjściowy (5 V DC)
A 5
Zabezpieczenie nadprądowe (5 V DC)
A ³5,5
5
³5,5
Zabezpieczenie przepięciowe
V 5,5–6,5 V
5,5–6,5 V
³70 %
Sprawność
Maks. czas podtrzymania przy zaniku zasilania
³70 %
ms Ciągu 10 ms
Wymiary (SxWxG)
ciągu 10 ms (wejście 24 V DC)
mm 45x90x109
Dane do zamówienia
45x90x109
Nr kat. 238063
238064
Moduły CPU
L02CPU
Jednostki centralne są sercem systemu serii L
i zawierają szeroką gamę funkcji sterujących.
Każdy procesor wyposażony jest w 24 punkty
we/wy.
Dla wielu standardowych zastosowań odpowiednim procesorem jest L02CPU-P. Jeśli jednak
potrzebna jest większa prędkość przetwarzania
operacji i większa pojemność programu, właściwym wyborem jest model L26CPU-PBT. Ponadto
procesor ten zapewnia możliwość komunikacji
poprzez wbudowany CC-Link.
앬
앬
앬
앬
앬
Bardzo szybkie przetwarzanie
Duża pojemność pamięci
Wbudowany port USB do programowania
Wbudowny interfejs Ethernet do tworzenia
wydajnej sieci lub komunikacji z PC
Gniazdo karty pamięci SD umożliwia szybkie
i proste uaktualnienie programów i parametrów
Dane techniczne
L02CPU-P
Metoda sterowania
Cykliczne przetwarzanie zapisanego programu
Liczba punktów I/O
1024/8192*
Język programowania
Bloki funkcyjne, język symboli przekaźnikowych, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, tekst strukturalny (ST),
język symboli logicznych
Prędkość przetwarzania podstawowych operacji
40 ns
Wielkość programu (liczba kroków)
20 k
pamięć programu
bajtów 80 k
karta pamięci
Pojemność
pamięci
Wbudowane
funkcje
L26CPU-PBT
4096/8192*
9,5 ns
260 k
1040 k
Zależy od zastosowanej karty pamięci SD/SDHC
standardowa pamięć
RAM
bajtów 128 k
768 k
standardowa pamięć
ROM
bajtów 512 k
2048 k
zintegrowane wejścia/wyjścia
16 wejść (24 V DC)/8 wyjść (5–24 V DC, 0,1 A na kanał)
rejestracja danych
10 ustawień do rejestracji danych (mogą być określone dla każdego z 32–4832 kB)
łączność poprzez Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX (10/100 Mbps)
łączność poprzez CC-Link
—
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 70x90x95
Nr kat. 244976
Stacja Master/Local CC-Link (do 10 Mbit/s)
98,5x90x118
244977
* liczba punktów dostępnych w programie
54
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły z wejściami cyfrowymi
Wykrywanie cyfrowych sygnałów wejściowych
Występujące w procesie sygnały cyfrowe
o różnych poziomach napięć, przetwarzane są do
wymaganego przez PLC poziomu za pomocą
wielu różnych modułów wejściowych.
Wszystkie modele mogą korzystać z obydwu sposobów łączenia sygnałów wejściowych; zarówno
z dodatnim jak i ujemnym punktem wspólnym,
dlatego oddzielne moduły nie są konieczne.
앬
앬
앬
앬
Sygnalizacja stanu wejść za pomocą diod LED
Dodatni lub ujemny punkt wspólny
Czas odpowiedzi od 1 do 70 ms
Dostępne są moduły zawierające 16, 32 lub
64 punkty wejściowe
Dane techniczne
Liczba punktów wejść
Znamionowe napięcie
wejściowe
Znamionowy prąd wejściowy
napięcie
ON
prąd
napięcie
OFF
prąd
Czas odpowiedzi
Liczba zajętych punktów we/wy
Zaciski łączące
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
LX40C6
16
V DC 20,4–28,8
mA
V
mA
V
mA
ms
6,0
³ 15
³4
£8
£2
£ 1–70
16
18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa
mA 90
mm 28,5x90x117
Nr kat. 238085
LX41C4
32
64
20,4–28,8
20,4–28,8
4,0
³ 19
³3
£9
£ 1,7
£ 1–70
32
40-stykowe złącze
100
28,5x90x95
4,0
³ 19
³3
£9
£ 1,7
£ 1–70
64
40-pin connector x 2
120
28,5x90x95
238086
238087
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Moduły z wyjściami cyfrowymi
Przełączanie procesów i urządzeń zewnętrznych
Moduły wyjściowe serii L mają wbudowaną różną
ilość wyjść i różne elementy przełączające, w celu
przystosowania do wielu zadań związanych ze
sterowaniem.
Moduły budowane są użyciem środków zaradczych, które w przypadku zwarcia zewnętrznego
obwodu obciążenia chronią układ przed nadmiernym prądem lub przegrzaniem.
Dane techniczne
Liczba punktów wyjść
Rodzaj wyjść
Maks. przełączane obciążenie
OFF – ON
Czas odpowiedzi
ON – OFF
Przełączanie napięcia obciążenia
Liczba zajętych punktów
we/wy
Zaciski łączące
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
LY10R2
16
Przekaźnik
A 2 (8/zacisk wspólny)
£ 10
£ 12
< 125 V DC/< 264 V AC
16
18-punktowa odłączalna
listwa zaciskowa
mA 460
mm 28,5x90x117
Nr kat. 238088
MITSUBISHI ELECTRIC
앬
앬
앬
앬
Sygnalizacja stanu wyjść za pomocą diod LED
Dostępne moduły z wyjściami typu sink
i source
Dla modułów z wyjściami tranzystorowymi
czas odpowiedzi jest krótszy od 0,5 ms
Dostępne są moduły zawierające 16, 32 lub
64 punkty wyjściowe
LY40NT5P
16
Tranzystor
(typu sink)
0,5 (5/zacisk wspólny)
£ 0,5
£1
10,2–28,8 V DC
LY41NT1P
32
Tranzystor
(typu sink)
0,1 (2/zacisk wspólny)
£ 0,5
£1
10,2–28,8 V DC
LY42NT1P
64
Tranzystor
(typu sink)
0,1 (2/zacisk wspólny)
£ 0,5
£1
10,2–28,8 V DC
LY40PT5P
16
Tranzystor
(typu source)
0,5 (5/zacisk wspólny)
£ 0,5
£1
10,2–28,8 V DC
LY41PT1P
32
Tranzystor
(typu source)
0,1 (2/zacisk wspólny)
£ 0,5
£1
10,2–28,8 V DC
LY42PT1P
64
Tranzystor
(typu source)
0,1 (2/zacisk wspólny)
£ 0,5
£1
10,2–28,8 V DC
16
32
64
16
32
64
18-punktowa odłączalna
40-stykowe złącze
listwa zaciskowa
100
140
28,5x90x95
28,5x90x95
40-stykowe złącze x 2
40-stykowe złącze
40-stykowe złącze
40-stykowe złącze x 2
190
28,5x90x95
100
28,5x90x95
140
28,5x90x95
190
28,5x90x95
242167
238090
242168
242169
242170
238089
55
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduły wejść/wyjść analogowych
Przetwarzanie analogowo cyfrowe
Występujące w procesie sygnały analogowe,
jak na przykład ciśnienie, przepływ lub poziom
napełnienia zbiornika, są przez moduły z wejściami
analogowymi przekształcane liniowo na wartości
cyfrowe, a następnie przetwarzane przez procesor
serii L.
Dane techniczne
Punkty wejściowe
Wejście analogowe
V DC
mA DC
Wyjście cyfrowe
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
napięcie
prąd
Oporność obciążenia
Maks. sygnał
wejściowy
Parametry I/O
Maks. rozdzielczość
napięcie
prąd
napięcie
prąd
wartości cyfrowych
napie;cie wejściowe
prąd wejściowy
Całkowita dokładność
Szybkość przetwarzania
Liczba zajętych punktów we/wy
Zaciski łączące
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
MW
W
V
mA
μV
nA
mA
mm
앬
앬
앬
앬
앬
Duża szybkość przetwarzania 20 μs/kanał
Duża dokładność przetwarzania +/-0,1 %
Wysoka rozdzielczość 1/20000
Zapewniona stabilność przy zmiennej
prędkości przetwarzania
Łatwa nastawa parametrów
L60AD4
4
-10–+10
0–20
-20480–20479 (-32768–32767)*
1
250
±15
30
-20000–20000
200
800
±0,1 %
20 μs/kanał
16
Punktowa odłączalna listwa zaciskowa
520
28,5x90x117
Nr kat. 238091
* Wartości w nawiasach występują przy korzystaniu z funkcji skalującej
Moduły wyjść analogowych
Przetwarzanie cyfrowo analogowe
Wartości cyfrowe ustalone wcześniej przez jednostkę centralną, przetwarzane są w module wyjść
analogowych na prądowy lub napięciowy sygnał
analogowy.
Dane techniczne
Punkty wyjściowe
Wejście cyfrowe
Wyjście analogowe
Oporność obciążenia
Parametry I/O
Maks. rozdzielczość
napięcie
V DC
prąd
mA DC
napięcie
MW
prąd
W
wartości cyfrowych
napie;cie wejściowe
μV
prąd wejściowy
nA
Całkowita dokładność
Szybkość przetwarzania
Liczba zajętych punktów we/wy
Zaciski łączące
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mA
mm
앬
앬
앬
앬
Duża szybkość przetwarzania 20 μs/kanał
Duża dokładność przetwarzania +/-0,1 %
Wysoka rozdzielczość 1/20000
Łatwa nastawa parametrów
L60DA4
4
-20480–20479 (-32768–32767)*
-10–10
0–20
0,001–1
0–600
-20000–20000
200
700
±0,1 %
20 μs/channel
16
Punktowa odłączalna listwa zaciskowa
160
28,5x90x117
Nr kat. 238092
* Wartości w nawiasach występują przy korzystaniu z funkcji skalującej
56
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły szybkich liczników
Szybkie zliczanie sygnałów
앬
앬
앬
Okresowa funkcja licznika impulsów
Bardzo szybki pomiar impulsów aż do
500 k imp./s (LD62)
Licznik liniowy i zatrzaskowy
Dane techniczne
Wejścia licznika (kanały)
Liczenie sygnału
wejściowego
faza
poziomy sygnału
Maks. częstotliwość zliczania
kHz
Zakres zliczania
Maks. szybkość zliczania
Funkcje zliczania
Zaciski łączące
Liczba zajętych punktów we/wy
Wewnętrzny pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
kHz
mA
mm
앬
앬
앬
Funkcja licznika pierścieniowego zlicza do
wstępnie określonej wartości, po czym automatycznie ustawia licznik na wartość początkową.
Funkcja wyjścia sygnału koincydencji
Łatwa konfiguracja modułów za pomocą
GX Works2
LD62
LD62D
2
2
Wejście 1-fazowe (wielokrotność 1/2), zgodnie/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
wejście 2-fazowe (wielokrotność 1/2/4)
5/12/24 V DC (2–5 mA)
Różnicowy nadajnik linii RS422A, standard EIA
200
500
32 bit + znak (binarny),
32 bit + znak (binarny),
-2147483648–+2147483647
-2147483648–+2147483647
200, 100 lub 10
500, 200, 100 lub 10
Licznik pierścieniowy i ustawiany licznik góra/dół
40-stykowe złącze
40-stykowe złącze
16
16
310
360
28,5x90x95
28,5x90x95
Nr kat. 238097
238098
Moduły interfejsów
Wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi
Moduły te umożliwiają komunikację z urządzeniami peryferyjnymi przez standardowy interfejs
szeregowy.
LJ71C24 dysponuje jednym interfejsem RS232
i jednym RS422/485, natomiast LJ71C24-R2
dwoma interfejsami RS232.
Dane techniczne
kanały 1
Typ interfejsu
kanały 2
Tryb komunikacji
Tryb komunikacji
prędkość
bps
odległość
m
Maks. liczba stacji w sieci wielopunktowej multidrop
Format danych
Wykrycie błędu
Sterowanie DTR/DSR i RS/CD
Sterowanie sygnałem CD
X ON/X OFF (DC1/DC3), DC2/DC4
Liczba zajętych punktów we/wy
Wewnętrzny pobór prądu
mA
Wymiary (SxWxG)
mm
Transmisja danych
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
앬
앬
앬
앬
Maksymalna prędkość transmisji wynosi
230,4 kbit/s
Szybkie połączenie przy użyciu predefiniowanych protokołów zawartych w GX Works2
Łatwe do zdefiniowania własne protokoły
Ulepszone funkcje debugowania i pomocy
LJ71C24
LJ71C24-R2
Zgodność z RS232
Zgodność z RS232
(9-stykowe gniazdo D-Sub)
(9-stykowe gniazdo D-Sub)
Zgodność z RS422/485
Zgodność z RS232
(2-częściowa listwa zaciskowa)
(9-stykowe gniazdo D-Sub)
Pełnodupleksowa/półdupleksowa
Metoda synchronizacji start/stop
50–230400 (tylko kanał 1) 115200 (kanały 1+2 jednocześnie)
RS232: 15; RS422/485: 1200
15
Bez ograniczeń/64
Bez ograniczeń/64
1 bit startu, 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 0 bitów parzystości, 1 lub 2 bity stopu
Kontrola parzystości, suma kontrolna
RS232 aktywne, RS422/485 zablokowane
RS232 aktywne, RS422/485 zablokowane
RS232 aktywne, RS422/485 zablokowane
32
32
390
260
28,5x90x95
28,5x90x95
Nr kat. 238093
238094
57
4
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Sygnały dużej częstotliwości, których moduły
z normalnymi wejściami nie mogą obsłużyć,
wykrywane są przez moduły licznikowe.
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Moduły pozycjonujące
Sterowanie napędami o dużej rozdzielczości
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Seria L oferuje dwa różne rodzaje modułów
pozycjonujących, przeznaczonych do sterowania
maks. czterema osiami.
앬 LD75D4 z wyjściem różnicowym
앬 LD75P4 z wyjściem typu otwarty kolektor
Te moduły pozycjonowania mogą być używane ze
standardowymi serwowzmacniaczami Mitsubishi
(MR-E, MR-J3).
Ze względu na fakt, iż wyjście różnicowe pozwala
na stosowanie długich kabli, moduł z wyjściem
różnicowym nadaje się do połączenia z umieszczonym w dużej odległości układem napędowym.
Wszystkie moduły pozycjonujące serii L zapewniają funkcję interpolacji, obsługę prędkości
pozycjonowania itp.
앬
Moduł z wyjściem typu otwarty kolektor umożliwia pozycjonowanie w otwartej pętli regulacji.
Moduł generuje ciąg impulsów, który stanowi
polecenie przemieszczenia. Prędkość jest proporcjonalna do częstotliwości impulsów,
a pokonywana odległość jest proporcjonalna do
długości ciągu impulsów.
앬
Dane techniczne
Dostępne osie
Częstotliwość
impuls/ów
wyjściowa
Elementy danych pozycjonowania na oś
Rodzaj wyjść
Sygnał wyjściowy
metoda
zakres
Pozycjonowanie
metoda
kształtowanie
rozpędzania/
hamowania
czas rozpędzania/
hamowania
czas hamowania
nagłego
Liczba zajętych punktów we/wy
Wewnętrzny pobór prądu
mA
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
58
LD75D4
4
앬
앬
앬
Do 600 danych o pozycji na oś
W module LD75P4 maksymalna prędkość
sygnału wyjściowego wynosi 200 kimp./s oraz
4 Mimp./s w module LD75D4
Szybkie sterowanie urządzeniami o wysokiej
rozdzielczości, jak liniowe serwonapędy czy
silniki z bezpośrednim napędem
Redukcja drgań maszyny przy zastosowaniu
dodatkowego systemu przyspieszania/
hamowania
Wizualizacja danych w pamięci buforowej
modułu pozycjonującego za pomocą konfigurowalnych wykresów
LD75P4
4
2-/3-/4-osiowa interpolacja liniowa, 2-osiowa interpolacja kołowa
600
600
Wzmacniacz różnicowy
Otwarty kolektor
Seria impulsów
Sterowanie punkt-do-punktu (PTP), sterowanie trajektorią (możliwość ustawienia przemieszczenia liniowego
i po łuku), regulacja prędkości, sterowanie przełączaniem prędkość – położenie
System absolutny/przyrostowy:
-214 748 364,8–214 748 364,7 mm
-21 474,83648–21 474,83647 cali
0–359,99999 stopni (absolutne); 21 474,83648–21 474,83647 (przyrostowe)
-2 147 483 648–2 147 483 647 impulsów
W trybie sterowanie przełączaniem prędkość – położenie (tryb INC)/sterowanie przełączaniem
położenie-prędkość:
0–214 748 364,7 mm
0–21 474,83647 cali
0–21 474,83647 stopni
0–2 147 483 647 impulsów
1–1 000 000 impuls/ów
0,01–20 000 000,00 mm/min
0,001–200 000,000 stopni/min
0,001–200 000,000 cali/min
Automatyczne trapezoidalne lub po krzywej w kształcie S dla przyspieszania i hamowania
1–83 88 608 ms
(dla każdego czasu przyspieszenia i czasu hamowania można ustawić cztery wzorce)
1–8 388 608 ms
32
760
45x90x95
Nr kat. 238095
32
550
45x90x95
238096
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Moduły sieci obiektowych CC-Link/CC-Link IE
Brama do sieci CC-Link
Sieć CC-Link umożliwia w maszynie sterowanie
i monitorowanie zdecentralizowanych modułów
we/wy. Moduł master/slave CC-Link typu
LJ61BT11 czyni serię L w pełni kompatybilną
z CC-Link.
Ogromny wybór urządzeń zgodnych z otwartą
siecią CC-Link, znacznie ułatwia konstruowanie
systemu sterującego.
Ze względu na obsługę CC-Link w wersji 2, mogą
być spełnione wymagania nawet takich aplikacji,
które muszą przesyłać duże ilości danych.
Dane techniczne
LJ61BT11
Typ modułu
Master/Slave
Całkowita maks. długość kabla
앬
앬
앬
앬
앬
Może być używana jako stacja nadrzędna lub
lokalna
Można podłączyć ogromny wybór urządzeń
wykorzystujących sieć CC-Link.
Ze względu na automatyczną funkcję śledzenia prędkości transmisji, lokalne stacje nie
wymagają ustawienia prędkości transmisji
Maks. 8192 adresowalne, odległe punkty we/wy
Maksymalna prędkość transmisji wynosi
10 Mbit/s
Funkcja oczekiwania stacji nadrzędnej
4
64
m 1200 (bez wzmacniacza)
Liczba zajętych stacji
1 do 4 stacji
na system
Maks. liczba
punktów sieciowych na stację
32
2048 (8192)*
Szybkość przesyłania
156 kbps/625 kbps/2,5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps
Linia transmisji
Bus (RS485)
Liczba zajętych punktów we/wy
32
Wewnętrzny pobór mocy
mA 460
Wymiary (SxWxG)
mm 25,5x90x118
Dane do zamówienia
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Maks. liczba podłączonych stacji
앬
Nr kat. 238099
* Punkty sieciowe w trybie sieci oddalonej ver. 2, lub w trybie dodatkowym sieci oddalonej
Moduł główny sieci obiektowej CC-Link IE
We/wy serii L oraz inteligentne moduły funkcyjne mogą być podłączone do modułu
głównego zdalnych we/wy bez dedykowanego
procesora centralnego. Istnieje wiele korzyści
z używania stacji urządzeń inteligentnych, w tym
zmniejszenie kosztów CPU i okablowania, duża
elastyczność w wyborze we/wy i inteligentnych
modułów funkcyjnych oraz niewielkie rozmiary
urządzenia.
Dane techniczne
앬
앬
앬
앬
Stacja urządzeń inteligentnych
Maks. 2048 adresowalnych punktów zdalnych
we/wy
Maksymalna prędkość transmisji 1 Gbit/s
Funkcje RAS (niezawodność, dostępność,
użyteczność) dla monitora systemu, zdalnego
RESET i autodiagnostyki
Można podłączyć ogromny wybór urządzeń
zgodnych z CC-Link.
LJ72GF15-T2
Typ modułu
Stacja urządzeń inteligentnych
Maks. liczba podłączonych stacji
120
Całkowita maks. długość kabla
m 12000 (z podłączonymi 120 stacjami slave)
Maks. odległość pomiędzy stacjami
m 100
na sieć
Maks. liczba
punktów sieciowych na stację
16384
Szybkość przesyłania
1 Gbps
2048
Linia transmisji
Gwiazda, linia, mieszana gwiazda i linia, topologia pierścienia
Liczba zajętych punktów we/wy
—
Wewnętrzny pobór mocy
mA 1000
Wymiary (SxWxG)
mm 50x90x95
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
앬
Nr kat. 238100
59
/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Adapter komunikacji szeregowej
Adapter interfejsu RS232
L6ADP-R2 zapewnia interfejs RS232 do komunikacji szeregowej ze sterownikami PLC serii L.
Dane techniczne
Zastosowania
Zasilanie
Maks. szybkość transmisji
Liczba zajętych punktów
we/wy
Wewnętrzny pobór mocy
Wymiary (SxWxG)
L6ADP-R2
Połączenie szeregowe, np. terminale GT10
Płyta zbiorcza serii L
kbit/s 115,2
Dane do zamówienia
Nr kat. 238059
—
mA 20
mm 28,5x90x95
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Osłona końcowa
Osłona końcowa z zaciskiem sygnału błędu
Ta osłona końcowa może być używana zamiast
standardowej osłony końcowej, która w podstawowym wyposażeniu dostarczana jest wraz
z CPU.
Osłona końcowa L6EC-ET posiada pojedyncze
wyjście przekaźnikowe do powiadamiania
o błędzie.
Dane techniczne
L6EC-ET
Zastosowania
Powiadamianie o błędzie przez wyjście przekaźnikowe
Wyjście
Maks. przełączane obciążenie
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Zacisk śrubowe
A 0,5 (24 V DC)
mm 28,5x90x112,5
Nr kat. 238062
Uwaga: moduły CPU serii L dostarczane są ze standardową osłoną końcową L6EC.
60
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Akcesoria
Moduł wyświetlacza
Moduł wyświetlający włączany jest wprost do
jednostki centralnej i pozwala bezpośrednio
z poziomu wyświetlacza sprawdzić stan systemu
i zmienić ustawienia.
Dane do zamówienia
L6DSPU
Wyświetlanie menu, czasu i monitorowanie danych. Ustawienie wartości i parametrów.
16 znaków x 4 wiersze
Z procesora
LCD (podświetlany) (zielona/czerwona)
Angielski, japonśki
mm 45x50x17,3
4
Nr kat. 238058
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Dane techniczne
Zastosowania
Wyświetlacz
Zasilanie
Wyświetlacz
Język
Wymiary (SxWxG)
Status błędu jest wyraźnie określony
i rozwiązywanie problemów oraz badanie błędu
mogą być przeprowadzane bez wykonywania
jakichkolwiek połączeń lub oprogramowania
inżynierskiego.
Karta pamięci SD
Karta pamięci SD pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowych programu jednostki
centralnej i parametrów. Może być również uży-
wana do przechowywania danych zgromadzonych przez funkcję rejestrowania danych.
Do wyboru są karty o pojemności 2GB lub 4GB.
Dane techniczne
L1MEM-2GBSD
Typ karty
Karta pamięci SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci
2 GB
4 GB
Dane do zamówienia
L1MEM-4GBSD
Nr kat. 238060
238061
Bateria podtrzymująca
W serii L występują dwie różne baterie,
które są zamiennikiem wbudowanej baterii
podtrzymującej.
Dane techniczne
Napięcie
Pojemność
Zakres dostawy
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
Q7BAT
Q7BAT-SET
V 3,0
Q6BAT
3,0
3,0
mAh 1800
5000
5000
Bateria
Bateria
Bateria oraz uchwyt
Nr kat. 130376
204127
204128
61
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Rodzina FX
Mikrosterowniki PLC wprowadziły mnóstwo
nowych możliwości w branży automatyki przemysłowej dzięki ich niewielkim rozmiarom
i niskim kosztom. Obecnie możliwych jest wiele
zastosowań, których wcześniej nie rozważano
– od barier po systemy zabezpieczeń i wiele
innych. Rodzina FX to najczęściej sprzedawane
niedrogie sterowniki PLC, składające się z pięciu
niezależnych, ale zgodnych ze sobą gam
produktów.
Istnieje również możliwość integracji w sieci.
Sterowniki FX mogą wówczas komunikować
się z innymi urządzeniami PLC, sterownikami
i pulpitami HMI.
W zależności od zastosowania i potrzeb
w zakresie sterowania, można wybrać spośród
małych, atrakcyjnych cenowo produktów z serii
FX1S, rozszerzalnych produktów z serii FX1N lub
serii FX3G, FX3U i FX3UC o większych możliwościach.
Z wyjątkiem serii FX1S, wszystkie serie FX
sterowników PLC można rozszerzyć w celu
dostosowania ich do zmiennych wymagań
instalacji i zastosowań.
Cechy sprzętu
Moduły komunikacyjne
Moduły wejść/wyjść
dwustanowych
Moduły wejść/
wyjść dwustanowych
Do obsługi różnych poziomów
sygnałów z kluczami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi.
DIGITALE
EIN-/AUSGÄNGE
Moduły
komunikacyjne
CPU
KOMMUNIKATIONSMODULE
Moduły
wejść/wyjść
analogowych
ANALOGE
EIN-/AUSGÄNGE
Moduły
pozycjonujące
Moduły pozycjonujące
POSITIONIERMODULE
Moduły szybkich liczników z obsługą
przyrostowych przetworników obrotowych i moduły pozycjonujące do sterowania wzmacniaczami do serwo i silników krokowych.
Moduły wejść/wyjść analogowych
Do przetwarzania sygnałów prądowych
i napięciowych oraz do pomiaru temperatury
z możliwością bezpośredniego podłączania
oporowych czujników temperatury typu
Pt100, Pt1000 i Ni1000 oraz termoelementów.
0.065
384
32,000
16.000*
0.21 – 0.42
256
Produkty z serii Alpha można również
rozszerzać, uzyskując nieznaczne zwiększenie liczby punktów I/O, wyjście analogowe, wejście pomiaru temperatury lub
obsługę sieci.
2,000
Wydajność procesorów w produktach
z rodziny FX można zwiększać za pomocą
kaset pamięci. Dostępne są kasety
pamięci trwałej o pojemności do 64 K
kroków programu, umożliwiające niezawodne i długotrwałe przechowywanie
własnych projektów PLC.
8,000*
Rodzina FX obejmuje pięć serii, z których
każda jest przeznaczona dla innego profilu aplikacji. Wykres przedstawia możliwości każdego z typów PLC z rodziny FX.
0.55 – 0.7
Stanowi ona idealny wybór, niezależnie od
tego, czy potrzebna jest prosta aplikacja
sterująca, wymagająca maksymalnie
30 punktów I/O (FX1S), czy wymagający
i złożony system zawierający nawet do
384 punktów I/O (FX3U/FX3UC).
132
Oprócz innych korzyści, rozwiązanie to
umożliwia przełączanie programów
w bardzo krótkim terminie przez prostą
wymianę kasety.
0.55 – 0.7
Rodzina produktów MELSEC FX jest wysoce
elastyczna, umożliwia szybką i sprawną
konfigurację oraz błyskawiczne programowanie dla określonych aplikacji.
64,000
Rozszerzalność i wydajność
34
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
Moduły interfejsów RS232/RS422/
RS485 lub USB do podłączania
urządzeń peryferyjnych i połączeń
PLC–PLC. Moduły sieciowe dla sieci
Profibus DP, CC-Link, AS-Interface,
DeviceNet, CANopen, Ethernet,
Modbus RTU/ASCII oraz do konfiguracji firmowych sieci Mitsubishi.
FX1S
FX1N
Liczba punktów I/O
Kroki programu
FX3G
FX3U/FX3UC
Czas cyklu (μs)
* Dostępne z opcjonalną kasetą
Mikrosterowniki serii Alpha
Alpha wypełnia lukę między tradycyjnymi
przekaźnikami i regulatorami czasowymi a PLC.
Zapewnia funkcjonalność, niezawodność
i elastyczność, ale bez konieczności uwzględniania kosztów ogólnych.
62
Alpha to doskonały produkt dla potrzeb
utrzymania ruchu, który może również sterować
od początku nowym procesem.
Alpha 2 potrafi przetwarzać do 200 bloków
funkcyjnych w pojedynczym programie, a każda
z funkcji (liczniki czasu, liczniki zdarzeń,
przetwarzanie sygnału analogowego, kalendarz,
zegar itp.) mogą być używane dowolną ilość
razy we wszystkich programach użytkownika.
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Jakie elementy są potrzebne do zbudowania systemu FX PLC?
Płytki
Podstawowy system FX PLC może składać się
z samodzielnej jednostki centralnej, a jego
funkcjonalność i zakres I/O można zwiększyć
dodając rozszerzenie I/O i specjalne moduły
funkcyjne. Poniżej przedstawiono przegląd
dostępnych opcji.
Jednostki centralne
Rodzina sterowników FX PLC może być zasilana
napięciem zmiennym lub stałym z różnymi
typami wejść i wyjść dwustanowych. Sterowniki
FX PLC można programować za pomocą
przyjaznego oprogramowania GX lub
GX IEC Developer, które umożliwia przesyłanie
programów do różnych sterowników FX PLC.
Wszystkie jednostki centralne mają wbudowany
zegar czasu rzeczywistego.
Jednostki centralne serii FX mają różne
konfiguracje I/O od 10 do 128 punktów, ale
w zależności od wybranego modelu i serii FX,
można je rozszerzyć do 384 punktów.
Rozszerzające płytki adaptorów można instalować
bezpośrednio w jednostce centralnej i dzięki temu
nie wymagają one dodatkowego miejsca na
instalację. Przy niewielkiej liczbie I/O (od 2 do 4),
adaptacyjne płytki rozszerzające instalowane są
bezpośrednio na sterowniku FX1S, FX1N, FX3G
lub FX3U (z lewej strony CPU). Płytki interfejsów
adaptacyjnych mogą być wykorzystane jako
dodatkowe interfejsy RS232, RS422, RS485 lub
USB do sterowników FX PLC. Modułowe
adaptory komunikacyjne (np. Ethernet), należy
podłączać poprzez dodatkowy adaptor komunikacyjny (z wyjątkiem FX3UC).
W przypadku modułów rozszerzających zasilanych z jednostki centralnej należy obliczyć pobór
mocy, ponieważ magistrala 5 V DC jest w stanie
obsługiwać ograniczoną liczbę rozszerzeń I/O
(więcej informacji znajduje się na następnej
stronie – Obliczanie poboru mocy).
Specjalne moduły funkcyjne
Dla sterowników PLC FX1N, FX3G i FX3U/FX3UC
dostępnych jest wiele różnych modułów funkcyjnych. Obejmują one obsługę sieci, sterowanie
analogowe, wyjścia ciągów impulsów, funkcję
rejestracji danych oraz wejścia do pomiaru
temperatury.
Moduły rozszerzające wejść/wyjść
Urządzenia peryferyjne
Do sterowników FX1N, FX3G, FX3U i FX3UC
można dodawać moduły rozszerzające I/O bez
zasilania i z zasilaniem.
Dla każdego sterownika FX PLC przewidziano
możliwość podłączenia kaset pamięci,
przenośnych urządzeń do programowania,
a także podłączenia do interfejsów HMI i GOT.
2424+
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
0
LINE STATION
N L
ON
6
5
4
3
1 2
OFF
ON
OFF
ON
8
9
A
B
C
D
E
7
F
FX 0N -3A
POWER
ERR
IN
ERROR STATION
OFF
ON
Możliwości rozszerzeń
Rozszerzenia dla instalacji
wewnątrz PLC
1 2 3
FX2N-16LNK-M
ALPHA 2
FX1S
FX1N
FX3G
FX3U
FX3UC
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
쎲
쎲
—
AS-Interface
Ethernet
—
쎲
CC-Link
—
—
CANopen
—
—
Profibus DP
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
DeviceNet
—
—
—
Modbus RTU/ASCII
—
—
—
�
SSCNET
—
—
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
cyfrowe
analogowe
cyfrowe
Moduły rozszerzające
analogowe
(instalacja na zewnątrz PLC)
temperatura
Moduły sieciowe
0
DG RUNB
A RUNA
MOD
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
RS232
쎲
RS422
—
RS485
—
쎲
쎲
쎲
USB
—
—
—
—
RS232
—
RS485
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
szybki licznik
—
—
—
—
pozycjonowanie
—
—
—
—
Kasety pamięci
쎲
Wyświetlacz zewnętrzny
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
Płytki komunikacyjne
Moduły komunikacyjne
Specjalizowane moduły
funkcyjne
—
—
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
� tylko poprzez bloki funkcyjne IEC
MITSUBISHI ELECTRIC
63
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Obliczanie poboru mocy
Wartości poboru mocy na magistrali 5 V DC dla
specjalnych modułów funkcyjnych zostały
przedstawione w tabelach danych technicznych
na kolejnych stronach.
40
25
32
100
50
0
24
175
125
75
25
16
250
200
150
100
50
0
Maks. natężenie prądu
8
325
275
225
175
125
75
25
Magistrala 5 V
0
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
8
16
24
Liczba dodatkowych wejść
32
40
48
56
64
Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu na
magistralach 5 V DC i 24 V DC przedstawiono
w tabeli poniżej.
Moduły
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
Maks. wartości prądu resztkowego (w mA) dla FX3U-16M첸-E첸첸 do FX3U-32M첸-E첸첸 dla
dopuszczalnej konfiguracji
Liczba dodatkowych
wyjść
Magistrala 24 V
FX3G-14/24M첸-ES(ESS)
—
400 mA
FX3G-40/60M첸-ES(ESS)
—
400 mA
FX3U-16/32M첸-ES(ESS)
500 mA
400 mA
FX3U-48–128M첸-ES(ESS)
500 mA
600 mA
FX3UC-16MT/D(DSS)
600 mA
—
FX3UC-32MT/D(DSS)
560 mA
—
FX3UC-64MT/D(DSS)
480 mA
—
FX3UC-96MT/D(DSS)
400 mA
—
Maks. wartości prądu resztkowego (w mA) dla FX3U-48M첸-E첸첸 do FX3U-128M첸-E첸첸 dla
dopuszczalnej konfiguracji
Wartości prądu resztkowego dla napięcia
pomocniczego 24 V DC w różnych konfiguracjach
wejść/wyjść przedstawiono w tabelach po
prawej stronie.
Liczba dodatkowych
wyjść
64
0
56
75
25
48
150
100
50
0
40
225
175
125
75
25
32
300
250
200
150
100
50
0
24
375
325
275
225
175
125
75
25
16
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
8
525
475
425
375
325
275
225
175
125
75
25
0
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
8
16
24
Liczba dodatkowych wejść
32
40
48
56
64
72
80
88
96
Maksymalna, możliwa liczba we/wy w serii
FX3U/FX3UC wynosi 256 (dla FX3G jest to
128 we/wy).
W powyższym przykładzie należy dodać zewnętrzny zasilacz 24 V DC.
Obliczenia próbne
W tabelach poniżej oraz po prawej stronie
przedstawiono różne przykłady próbnych
obliczeń mocy dla systemu PLC.
Bieżące wartości dla specjalnych modułów
funkcyjnych podano w części danych
technicznych na kolejnych stronach.
Porównanie z tabelami wartości bieżących
wskazuje, że obliczone wartości dla magistrali
5 V mieszczą się w dopuszczalnych zakresach.
Obliczenia dla 5 V DC
Nr
Prąd/moduł
Obliczenia
Prąd/moduł
Prąd całkowity
600 mA
+600 mA
+500 mA
+500 mA
3
90 mA
-180 mA
110 mA
-220 mA
2
160 mA
-320 mA
120 mA
-240 mA
1
240 mA
-240 mA
—
FX3U-80MR/ES
1
FX3U-4AD
FX3U-4DA
FX3U-ENET
—
-140 mA !!!
W poniższym przykładzie wszystkie jednostki
mogą być zasilane w wystarczającym stopniu za
pomocą wewnętrznego zasilacza 24 V.
Moduł
Obliczenia dla 24 V DC
Moduł
500–460 mA
Wynik:
40 mA (OK !)
W przykładzie powyżej należy dodać
zasilacz zewnętrzny 24 V.
Liczba punktów I/O
Obliczenia dla 24 V DC
Nr
X
Y
X/Y
Razem 햲
Prąd całkowity 햳
Obliczenia dla 5 V DC
Prąd/moduł
Prąd całkowity
500 mA
+500 mA
—
0 mA
—
0 mA
FX3U-48MR/ES
1
24
24
—
FX2N-16EYR-ES/UL
1
—
16
—
FX2N-8EX-ES/UL
1
8
—
—
FX2N-8EYR-ES/UL
1
—
8
—
FX3U-4AD-PT-ADP
1
—
—
—
-50 mA
FX2N-32ER-ES/UL
1
16
16
—
690 mA
+690 mA
FX2N-16EX-ES/UL
1
16
—
—
+150mA prąd resztkowy
dla jednostki rozszerzającej
FX2N-32ER-ES/UL
—
0 mA
0 mA
120 mA
-120 mA
-50 mA
130 mA
-130 mA
X=8
Y = 24
➞
+325 mA
—
0 mA
30 mA
-15 mA
+275 mA (OK!)
FX2N-10PG
1
—
—
8
FX2N-32CCL
1
—
—
8
Wynik:
햲
➞
64 + 64 + 16 = 144 ! (<256) OK!
Całkowita liczba punktów I/O podłączonych do jednostki centralnej w celu obliczenia maks. wartości prądu resztkowego (patrz tabele)
64
X = 16
Y=0
+485 mA (OK!)
+100 mA (OK!)
햳
+440 mA (OK!)
patrz tabele powyżej (maks. wartości prądu szczątkowego)
MITSUBISHI ELECTRIC
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///
Seria FX1S
Jednostki centralne serii FX1S są dostępne
w konfiguracjach zawierających od 10 do
30 punktów wejść/wyjść.
Istnieje możliwość wyboru między wyjściami przekaźnikowymi a tranzystorowymi.
100-240
VAC
L
N
X7
X5
X3
X1
S/S
X6
X4
X2
X0
앬
0 1 2 3
4 5 6 7
앬
IN
MITSUBISHI
POWER
RUN
ERROR
앬
FX1S-14MR
앬
OUT
0 1 2 3
4 5
Y4
Y2
Y1
Y0
0V
Y5
OM2 Y3
24V COM0 COM1C
앬
14MR
-ES/UL
Wbudowany zasilacz (AC lub DC)
Nie wymagająca konserwacji pamięć
EEPROM
Obszerna pamięć programu (2000 kroków) i wystarczające zakresy urządzeń
Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem
Wbudowane funkcje do pozycjonowania
앬
앬
앬
앬
앬
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Dostosowanie systemu przy pomocy
wymiennych interfejsów i adaptorów I/O,
mocowanych bezpośrednio do jednostki
centralnej
Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść
Standardowy interfejs do programowania
Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe
zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI
MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
4
Jednostki centralne 10–14 I/O
FX1S-10
MR-DS
Dane techniczne
FX1S-10
MR-ES/UL
FX1S-10
MT-DSS
FX1S-14
MR-DS
FX1S-14
MR-ES/UL
FX1S-14
MT-DSS
Maks. liczba wejść/wyjść
10
10
10
14
14
14
Zasilanie
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
Wejścia wbudowane
6
6
6
8
8
8
Wyjścia wbudowane
4
4
4
6
6
6
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
19
6
6,5
19
6,5
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
W 6
kg 0,22
mm 60x90x49
Nr kat. 141240
0,3
0,22
0,22
0,3
0,22
60x90x75
60x90x49
60x90x49
60x90x75
60x90x49
141243
141246
141247
141248
141249
FX1S-20
MR-ES/UL
FX1S-20
MT-DSS
FX1S-30
MR-DS
FX1S-30
MR-ES/UL
FX1S-30
MT-DSS
30
Jednostki centralne 20–30 I/O
FX1S-20
MR-DS
Dane techniczne
Maks. liczba wejść/wyjść
20
20
20
30
30
Zasilanie
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
Wbudowane wejścia
12
12
12
16
16
16
14
Wyjścia wbudowane
8
8
8
14
14
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
20
7
8
21
8
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
W 7
kg 0,3
mm 75x90x49
Nr kat. 141251
MITSUBISHI ELECTRIC
0,4
0,3
0,35
0,45
0,35
75x90x75
75x90x49
100x90x49
100x90x75
100x90x49
141252
141254
141255
141256
141257
65
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Seria FX1N
Jednostki centralne serii FX1N są dostępne
w konfiguracjach zawierających od 14 do
60 wejść/wyjść i można je rozszerzyć do
128 I/O.
100-240
VAC
L
N
Istnieje możliwość wyboru między wyjściami przekaźnikowymi a tranzystorowymi.
X15
X7 X11 X13
X5
X3
X1
X14
S/S
X6 X10 X12
X4
X2
X0
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
MITSUBISHI
앬
IN
POWER
RUN
ERROR
앬
FX1N-24MR
OUT
0 1 2 3
4 5 6 7
10 11
Y6 Y10
Y5
Y3
Y2
Y1
Y11
Y0
0V
COM4 Y7
COM2 COM3 Y4
24+ COM0 COM1
앬
24MR
-ES/UL
앬
앬
5
앬
앬
앬
앬
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem
Wymienny interfejs i adaptory I/O do
bezpośredniego mocowania na płycie
bazowej
Rozszerzalny przy pomocy modułów
cyfrowych we/wy i modułów funkcji
specjalnych
Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe
zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI
Jednostki centralne 14–24 I/O
Dane techniczne
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Zintegrowany interfejs szeregowy
do komunikacji z programatorem,
kompu- terem PC i pulpitami HMI
Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść
Odłączalne listwy zaciskowe w jednostkach z 14, 24, 40 i 60 punktami I/O.
Gniazdo na kasety pamięci
Wszystkie modele DC zasilane są
napięciem od 12 do 24 V
앬
FX1N-14
MR-DS
FX1N-14
MR-ES/UL
FX1N-14
MT-DSS
FX1N-24
MR-DS
FX1N-24
MR-ES/UL
FX1N-24
MT-DSS
Wbudowane wejścia/wyjścia
14
14
14
24
24
24
Zasilanie
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
Wbudowane wejścia
8
8
8
14
14
14
Wbudowane wyjścia
6
6
6
10
10
10
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
Pobór mocy
W 13
29
13
15
30
15
Ciężar
kg 0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
90x90x75
90x90x75
90x90x75
90x90x75
90x90x75
141259
141260
141261
141262
141263
FX1N-40
MR-ES/UL
FX1N-40
MT-DSS
FX1N-60
MR-DS
FX1N-60
MR-ES/UL
FX1N-60
MT-DSS
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 90x90x75
Nr kat. 141258
Jednostki centralne 40–60 I/O
Dane techniczne
FX1N-40
MR-DS
Wbudowane wejścia/wyjścia
40
40
40
60
60
60
Zasilanie
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
Wbudowane wejścia
24
24
24
36
36
36
Wbudowane wyjścia
16
16
16
24
24
24
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
Przekaźnik
Przekaźnik
Tranzystor (typu source)
32
18
20
35
20
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
66
W 18
kg 0,65
mm 130x90x75
Nr kat. 141264
0,65
0,65
0,8
0,8
0,8
130x90x75
130x90x75
175x90x75
175x90x75
175x90x75
141265
141266
141267
141268
141269
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Seria FX3G
Jednostki centralne serii FX3G są dostępne
w konfiguracjach zawierających od 14 do
60 wejść/wyjść.
앬
앬
앬
Istnieje możliwość wyboru między wyjściami przekaźnikowymi a tranzystorowymi.
앬
앬
앬
앬
앬
Zintegrowany interfejs USB do komunikacji
między sterownikami PLC i komputerem PC
Zintegrowany interfejs szeregowy
do komunikacji z programatorem,
kompu- terem PC i pulpitami HMI
Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść
Wszystkie jednostki mają odłączane
listwy zaciskowe
Gniazdo na kasety pamięci
앬
앬
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem
Wymienne interfejsy i adaptery rozszerzeń
do bezpośredniego zainstalowania
w jednostce centralnej
Rozszerzalny przy pomocy modułów
cyfrowych we/wy, modułów funkcji
specjalnych i modułów typu ADP
Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe
zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI
Jednostki centralne 14–24 I/O
FX3G-14
MR/ES
5
FX3G-14
MT/ESS
FX3G-14
MR/DS
FX3G-14
MT/DSS
FX3G-24
MR/ES
FX3G-24
MT/ESS
FX3G-24
MR/DS
FX3G-24
MT/DSS
24
Wbudowane wejścia/wyjścia
14
14
14
14
24
24
24
Zasilanie
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
Wbudowane wejścia
8
8
8
8
14
14
14
14
Wbudowane wyjścia
6
6
6
6
10
10
10
10
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Pobór mocy
W 31
31
19
19
32
32
21
21
Ciężar
kg 0,50
0,50
0,50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,55
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
231470
231474
231478
231467
231471
231475
231479
FX3G-40
MT/ESS
FX3G-40
MR/DS
FX3G-40
MT/DSS
FX3G-60
MR/ES
FX3G-60
MT/ESS
FX3G-60
MR/DS
FX3G-60
MT/DSS
60
Rodzaj wyjść
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 90x90x86
Nr kat. 231466
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Dane techniczne
Jednostki centralne 40–60 I/O
Dane techniczne
FX3G-40
MR/ES
Wbudowane wejścia/wyjścia
40
40
40
40
60
60
60
Zasilanie
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
Wbudowane wejścia
24
24
24
24
36
36
36
36
Wbudowane wyjścia
16
16
16
16
24
24
24
24
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Przekaźnik
Tranzystor
(typu source)*
Rodzaj wyjść
Pobór mocy
W 37
37
25
25
40
40
29
29
Ciężar
kg 0,70
0,70
0,70
0,70
0,85
0,85
0,85
0,85
130x90x86
130x90x86
130x90x86
175x90x86
175x90x86
175x90x86
175x90x86
231472
231476
231480
231469
231473
231477
231481
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 130x90x86
Nr kat. 231468
* Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.
MITSUBISHI ELECTRIC
67
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Seria FX3U
Jednostki centralne z serii FX3U dostępne są
w konfiguracjach zawierających 16, 32, 48,
64, 80 lub 128 wejść/wyjść i (można je
rozszerzyć do 384 punktów I/O).
앬
Dostępne są modele z wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi.
앬
앬
앬
Zintegrowany interfejs szeregowy
do komunikacji z programatorem,
kompu- terem PC i pulpitami HMI
Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem
앬
앬
앬
앬
Wymienne moduły interfejsów do
bezpośredniego montowania w jednosce
centralnej
Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść
Gniazdo na kasety pamięci
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Rozszerzalny przy pomocy modułów
cyfrowych we/wy, modułów funkcji
specjalnych i modułów typu ADP
Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe
zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI
Jednostki centralne 16–128 I/O
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
Dane techniczne
FX3U-16
MR/ES
FX3U-32
MR/ES
FX3U-32
MS/ES
FX3U-48
MR/ES
FX3U-64
MR/ES
FX3U-64
MS/ES
FX3U-80
MR/ES
FX3U-128
MR/ES
Wbudowane wejścia/wyjścia
16
32
32
48
64
32
80
128
Zasilanie
100–240VAC
100–240VAC
100–240VAC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
Wbudowane wejścia
8
16
16
24
32
32
40
64
Wbudowane wyjścia
8
16
16
24
32
16
40
64
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Przekaźnik
Triak
Przekaźnik
Przekaźnik
Triak
Przekaźnik
Przekaźnik
W 30
35
35
40
45
45
50
65
kg 0,6
0,65
0,65
0,85
1,0
1,0
1,2
1,8
150x90x86
150x90x86
182x90x86
220x90x86
220x90x86
285x90x86
350x90x86
231487
237263
231488
231489
237264
231490
231491
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 130x90x86
Nr kat. 231486
Dane techniczne
FX3U-16
MT/ESS
FX3U-32
MT/ESS
FX3U-48
MT/ESS
FX3U-64
MT/ESS
FX3U-80
MT/ESS
FX3U-128
MT/ESS
Wbudowane wejścia/wyjścia
16
32
48
64
80
128
Zasilanie
100–240VAC
100–240VAC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
Wbudowane wejścia
8
16
24
32
40
64
Wbudowane wyjścia
8
16
24
32
40
64
Rodzaj wyjść
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
W 30
35
40
45
50
65
kg 0,6
0,65
0,85
1,0
1,2
1,8
150x90x86
182x90x86
220x90x86
285x90x86
350x90x86
231493
231494
231495
231496
231497
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 130x90x86
Nr kat. 231492
Dane techniczne
FX3U-16
MR/DS
FX3U-32
MR/DS
FX3U-48
MR/DS
FX3U-64
MR/DS
FX3U-80
MR/DS
Wbudowane wejścia/wyjścia
16
32
48
64
80
Zasilanie
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
Wbudowane wejścia
8
16
24
32
40
Wbudowane wyjścia
8
16
24
32
40
Rodzaj wyjść
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
W 25
30
35
40
45
kg 0,6
0,65
0,85
1,0
1,2
150x90x86
182x90x86
220x90x86
285x90x86
231499
231500
231501
231502
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 130x90x86
Nr kat. 231498
Dane techniczne
FX3U-16
MT/DSS
FX3U-32
MT/DSS
FX3U-48
MT/DSS
FX3U-64
MT/DSS
FX3U-80
MT/DSS
Wbudowane wejścia/wyjścia
16
32
48
64
80
Zasilanie
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
Wbudowane wejścia
8
16
24
32
40
Wbudowane wyjścia
8
16
24
32
40
Rodzaj wyjść
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Tranzystor (typu source)*
Pobór mocy
W 25
30
35
40
45
Ciężar
kg 0,6
0,65
0,85
1,0
1,2
150x90x86
182x90x86
220x90x86
285x90x86
231504
231505
231506
231507
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 130x90x86
Nr kat. 231503
* Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.
68
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Seria FX3UC
Jednostki centralne z serii FX3U dostępne są
w konfiguracjach zawierających 16, 32, 64
lub 96 wejść/wyjść i (można je rozszerzyć do
384 punktów I/O).
앬
Jednostki te są dostępne tylko z wyjściami
tranzystorowymi.
앬
Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem
Bardzo kompaktowe rozmiary
Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść
Gniazdo na kasety pamięci
Rozszerzalny przy pomocy modułów
cyfrowych we/wy, modułów funkcji
specjalnych i modułów typu ADP
Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe
zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI
앬
앬
앬
Cechy szczególne:
앬 Zintegrowany interfejs szeregowy
do komunikacji z programatorem,
komputerem PC i pulpitami HMI
앬 Taki sam zestaw instrukcji, jak dla
serii FX3U
앬
Jednostki centralne 16–96 I/Os
Wbudowane wejścia/wyjścia
Zasilanie
Wbudowane wejścia
Wbudowane wyjścia
Rodzaj wyjść
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Nr kat. 231508
FX3UC-16
MR/D-T
16
24 V DC
8
8
Przekaźnik
6
0,25
34x90x74
FX3UC-16
MR/DS-T
16
24 V DC
8
8
Przekaźnik
6
0,25
34x90x74
FX3UC-32
MT/DSS
32
24 V DC (+20 %, -15 %)
16
16
Tranzystor (typu source)*
8
0,2
34x90x74
FX3UC-64
MT/DSS
64
24 V DC (+20 %, -15 %)
32
32
Tranzystor (typu source)*
11
0,3
59,7x90x74
FX3UC-96
MT/DSS
96
24 V DC (+20 %, -15 %)
48
48
Tranzystor (typu source)*
14
0,35
85,4x90x74
237305
237306
231509
231510
231511
* Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.
Okablowanie systemu
Cały asortyment bloków z zaciskami śrubowymi lub
sprężynowymi umożliwia proste podłączenie
modułów FX3UC przy pomocy standardowych złącz
do taśm.
Po szczegółowe informacje na temat bloków
z zaciskami odsyłamy do katalogu rodziny FX.
Wyjściowy blok z zaciskami śrubowymi
lub sprężynowymi. Może być
wyposażony w wyjścia przekaźnikowe
lub tranzystorowe.
.0
Wejściowy blok z zaciskami śrubowymi
lub sprężynowymi.
.1
.3
.2
-
24V+
A2-
A2-
24
V
.7
.6
.5
.4
OUT
PLC-V8/FLK14/
Art. 22 95 55 4
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
24
V
.6 .7
.0 .1 .2 .3 .4 .5
MITSUBISHI ELECTRIC
69
5
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
FX3UC-16
MT/DSS
16
24 V DC (+20 %, -15 %)
8
8
Tranzystor (typu source)*
W 6
kg 0,2
mm 34x90x74
Dane techniczne
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Rozszerzalność i funkcjonalność FX
Dostępne są dodatkowe specjalne moduły funkcyjne i rozszerzające, umożliwiające zwiększanie
wydajności systemu PLC. Moduły dzielą się na
trzy podstawowe kategorie:
앬
앬
앬
Moduły zajmujące wejścia/wyjścia dwustanowe (podłączane po prawej stronie jednostki
centralnej). Są to dwustanowe moduły rozszerzające bez zasilania i z zasilaniem, a także
specjalne moduły funkcyjne.
Moduły komunikacyjne i moduły adaptorów
podłączane są z lewej stronie jednostki centralnej, np. FX3U-4AD-ADP i FX2NC-485ADP.
Wewnętrzne płytki adaptorów dla serii
FX1S/FX1N/FX2N i serii FX3U. Instalowane
są bezpośrednio w jednostce centralnej i nie
zajmują żadnych wejść/wyjść dwustanowych.
Uwaga: w celu podłączenia do jednostki centralnej FX3UC modułów specjalnych lub jednostek rozszerzających serii FX0N/FX2N/FX3U, wymagane jest
użycie adaptera FX2NC-CNV-IF lub modułu zasilacza FX3UC-1PS-5V.
Różne moduły – wymagające i niewymagające zasilania – są dostępne jako rozszerzenie
jednostki centralnej (dla FX3UC tylko niezasilane).
Zasilane jednostki rozszerzające posiadają
więcej wejść/wyjść i mają wbudowany
moduł zasilacza do zasilania szyny systemowej i wejść cyfrowych.
Niezasilane jednostki posiadają maksymalnie 16 lub 32 wejścia/wyjścia cyfrowe i nie
wymagają oddzielnego zasilania, ponieważ
są zasilane przez szynę systemową.
2
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
IN
Rozszerzenie I/O
z wbudowanym zasilaczem
Rozszerzenie I/O zasilane
z magistrali systemowej
Dane techniczne
Wbudowane wejścia/wyjścia
Przeznaczenie
Zasilanie
zakres AC (+10 %, -15 %)
Wbudowane wejścia
Wbudowane wyjścia
Rodzaj wyjść
Napięcie przełączające (maks.)
- na wyjście
Maks. prąd
wyjściowy
- na grupę*
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
A
A
mm
Z ZASILANIEM
BEZ ZASILANIA
FX2N-32
FX2N-48
FX2N-8
FX2N-8
FX2N-8
FX2N-8
FX2N-16
ER-ES/UL
ER-ES/UL
ER-ES/UL
EX-ES/UL
EYR-ES/UL
EYT-ESS/UL
EX-ES/UL
32
48
8
8
8
8
16
Wszystkie jednostki centralne serii FX1N, FX3G, FX3U i FX3UC
100–240 V
100–240 V
Wszystkie modułowe bloki rozszerzające zasilane są z jednostki centralnej
16
24
4
8
—
—
16
16
24
4
—
8
8
—
Tranzystor
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik
—
Przekaźnik
—
(typu source)**
Ogólnie dla wersji przekaźnikowej: <240 V AC,<30 V DC; dla wersji tranzystorowej: 5–30 V DC
2
2
2
—
2
0,5
—
8
8
8
—
8
0,8
—
32
48
16
8
8
8
16
150x90x87
182x90x87
43x90x87
43x90x87
43x90x87
43x90x87
40x90x87
Nr kat. 65568
65571
166285
166284
166286
166287
65776
FX2N-16
EYR-ES/UL
16
FX2N-16
EYT-ESS/UL
16
—
16
—
16
Tranzystor
(typu source)**
Przekaźnik
2
8
16
40x90x87
0,5
1,6
16
40x90x87
65580
65581
* To ograniczenie dotyczy tylko odpowiedniego zacisku dla każdej z grup. Należy przestrzegać sposobu przypisania zacisków dla identyfikacji grup. ** Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.
Dane techniczne
FX2NC-16
EX-T-DS
FX2NC-16
EYR-T-DS
FX2NC-16
EX-DS
FX2NC-16
EYT-DSS
FX2NC-32
EX-DS
FX2NC-32
EYT-DSS
Wbudowane wejścia/wyjścia
16
16
16
16
32
32
Przeznaczenie
Wszystkie jednostki centralne serii FX3UC
—
Zasilanie
Wszystkie modułowe bloki rozszerzające zasilane są z jednostki centralnej
Wbudowane wejścia
16
—
16
—
32
Wbudowane wyjścia
—
16
—
16
—
32
Rodzaj wyjść
—
Przekaźnik
—
Tranzystor (typu source)**
—
Tranzystor (typu source)**
—
0,1/0,3 햲
Przełączane napięcie (maks.)
Maks. prąd
wyjściowy
- na wyjście
- na grupę*
- obciążenie indukcyjne
Maksymalna
przełączana moc - obciążenie rezystancyjne
V Zwykle dla wersji przekaźnikowych <240 V AC, <30 V DC; dla wersji tranzystorowych 5–30 V DC
A —
2
—
0,1/0,3 햲
A —
4/8
—
0,8
—
0,8
VA —
80
—
2,4/7,2 햳
—
2,4/7,2 햳
W —
100
—
0,3/0,9 햴
—
0,3/0,9 햴
Połączenie
Wymienne bloki ze śrubowymi zaciskami
Złącze na kabel typu taśma
Złącze na kabel typu taśma Złącze na kabel typu taśma
Zajęte adresy I/O
16
16
16
16
32
32
24,2x90x89
14,6x90x87
14,6x90x87
26,2x90x87
26,2x90x87
128153
104503
104504
104505
104506
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
mm 20,2x90x89
Nr kat. 128152
Złącze na kabel typu taśma
햲
dla Y0 i Y1 = 0,3 A; wszystkie pozostałe 0,1 A 햳 7,2 W dla Y0 do Y3; wszystkie pozostałe 2,4 W 햴 0,9 W dla Y0 do Y3; wszystkie pozostałe 0,3 W
* To ograniczenie dotyczy tylko zacisku wspólnego dla każdej z grup. Należy przestrzegać ograniczenia sumy prądów wyjściowych, przypisanego do danej grupy. ** Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.
70
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Moduły wyjść analogowych
Moduły wyjść analogowych zapewniają użytkownikowi od dwóch do czterech wyjść analogowych. Moduły przetwarzają wartości cyfrowe
ze sterownika FX1N/FX3G/FX3U i FX3UC na
Dane techniczne
Kanały analogowe
FX2N-2DA
—
2
0–+10 V DC/0–+5 V DC/
4–+20 mA
wejścia
wyjścia
Zakres wyjść analogowych
Rozdzielczość
2,5 mV/4 μA (12 bit)
Całkowita dokładność
Zasilanie
sygnały analogowe potrzebne dla procesu.
Moduły mogą wysyłać zarówno sygnały prądowe,
jak i napięciowe.
5 V DC
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
±1 %
30 mA (z jednostki centralnej)
85 mA
8
mm 43x90x87
Nr kat. 102868
FX2N-4DA
—
4
-10–+10 V DC/0–+20 mA/
4–+20 mA
5 mV (10 bit)/
20 μA (11 bit + znak)
±1 %
30 mA (z jednostki centralnej)
200 mA
8
55x90x87
FX3U-4DA*
—
4
-10–+10 V DC/0–+20 mA/
4–+20 mA
0,32 mV (16 bit + znak)
0,6 μA (15 bit)
±0,3–0,5 %**
120 mA (z jednostki centralnej)
160 mA
8
55x90x87
65586
169509
* tylko dla FX3G/FX3U/FX3UC ** W zależności od temperatury otoczenia
Moduły wejść analogowych zapewniają użytkownikowi od dwóch do ośmiu wejść analogowych.
Moduły przetwarzają analogowe sygnały procesu
na wartości cyfrowe, które są następnie przetwaFX 2N -2AD
Dane techniczne
POWER
Kanały analogowe
wejścia
wyjścia
Zakres wyjść analogowych
napięcie
prąd
Całkowita dokładność w skali naturalnej
Zajęte adresy
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
rzane przez sterownik MELSEC FX1N/FX3G/FX3U/
FX3UC. Możliwe jest otrzymywanie wartości
bieżących lub średnich z kilku pomiarów.
4
—
-10–+10 V DC/-20–
+20 mA/4–+20 mA
5 mV (11 bit + znak)
20 μA (10 bit + znak)
±1 %
30 mA
(z jednostki centralnej)
FX3U-4AD/
FX3UC-4AD*
4
—
-10–+10 V DC/-20–
+20 mA/4–+20 mA
0,32 mV (15 bit + znak)
1,25 μA (14 bit + znak)
±0,3–1 %**
110/100 mA
(z jednostki centralnej)
8
—
-10–+10 V DC/-20–
+20 mA/4–+20 mA
0,63 mV (14 bit + znak)
2,5 μA (13 bit + znak)
±0,3–0,5 %**
50 mA
(z jednostki centralnej)
55 mA
90 mA/80mA
80 mA
8
55x90x87
8
20,2x90x89
8
75x105x75
65585
169508/210090
129195
FX2N-2AD
FX2N-4AD
2
—
0–+10 V DC/0–+5 V DC/
0/4–+20 mA
2,5 mV, 1,25 mV,
4 μA (12 bit)
±1 %
20 mA
(z jednostki centralnej)
250 mA
(z jednostki centralnej)
8
mm 43x90x87
Nr kat. 102869
FX2N-8AD
Uwaga: Moduł FX2N-8AD można skonfigurować w taki sposób, aby przyjmował standardowe analogowe sygnały wejściowe, a także wybrane wejścia
temperaturowe, takie jak termopary typu K, T lub J.
* tylko dla FX3G/FX3U/FX3UC **W zależności od temperatury otoczenia
Mieszane moduły wejść/wyjść analogowych
Moduły wejść/wyjść analogowych są dostępne
jako dwa różne modele. Zapewniają one użytkownikowi od dwóch do czterech wejść analogowych i jedno wyjście analogowe. Służą do przetwarzania analogowych sygnałów procesu na
wartości cyfrowe i odwrotnie.
Dane techniczne
Liczba punktów
analogowych
FX2N -5A
24 V
AD / DA
Wejście
(rozdzielczość)
Wyjście
(rozdzielczość)
Zasilanie
FX0N-3A
FX2N-5A
FX3U-3A-ADP
wejścia
2
4
2
wyjścia
1
1
1
napięcie
0–+10 V (8 bit), 0–+5 V (8 bit)
-10–+10V(15bit +znak),
-100–+100mV(11bit +znak)
0–+10 V (2,5 mV/12 bit)
prąd
0/4–+20 mA (8 bit)
-20–+20 mA (14 bit + znak),
0/4–+20 mA (14 bit)
4–+20 mA (5 μA/12 bit)
napięcie
0–+10 V (8 bit), 0–+5 V (8 bit)
-10–+10 V (12 bit)
0–+10 V (2,5 mV/12 bit))
prąd
4–+20 mA (8 bit)
0/4–+20 mA (10 bit)
4–+20 mA (4 μA/12 bit)
5 V DC
30 mA (z płyty bazowej)
70 mA (z płyty bazowej)
20 mA (z płyty bazowej)
24 V DC
90 mA
90 mA (z płyty bazowej)
90 mA (z płyty bazowej)
Zajęte adresy I/O
8
8
0
Wymiary (SxWxG)
mm 43x90x87
55x90x87
17,6x90x89,5
153740
221549
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
Od modułu FX2N-5A wejścia analogowe mogą
być wybierane pomiędzy napięciowymi lub
prądowymi sygnałami wejściowymi.
Nr kat. 41790
71
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
Moduły wejść analogowych
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Adaptory wejść/wyjść analogowych
Moduł adaptora FX3U-4AD-ADP to specjalny
adaptor funkcyjny służący do dodawania czterech
wejść analogowych do systemu PLC FX3G lub
FX3U/FX3UC.
Dane techniczne
Kanały analogowe
FX3U -4DA-ADP
Zakres analogowy
Rozdzielczość
Całkowita dokładność
I1+
V1+
24-
24+
POWER
I2+
V2+
COM1
Zasilanie
COM2
wejścia
wyjścia
5 V DC
24 V DC
FX3U-4AD-ADP
4
—
0–+10 V DC, 4–+20 mA
2,5 mV/10 μA (12 bit/11 bit)
±0,5 %*/±1 %
15 mA (z płyty bazowej)
40 mA
0
mm 17,6x90(106)x89,5
FX3U-4DA-ADP
—
4
0–+10 V DC, 4–+20 mA
2,5 mV/4 μA (12 bit)
±0,5 %*/±1 %
15 mA (z płyty bazowej)
150 mA
0
17,6x90(106)x89,5
I4+
V4+
COM3
I3+
V3+
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Moduł adaptora FX3U-4DA-ADP to specjalny
adaptor funkcyjny służący do dodawania czterech
wyjść analogowych do systemu PLC FX3G/FX3U/
FX3UC.
COM4
Dane do zamówienia
Nr kat. 165241
165271
* W zależności od temperatury otoczenia i jakości sygnału
Uwaga: przy podłączania tych modułów adapterów do FX3U, wymagane jest zastosowanie adaptera komunikacyjnego FX3U-첸첸첸-BD.
Przy podłączaniu adaptera do jednostki centralnej FX3G, wymagane jest użycie adaptera komunikacyjnego FX3G-CNV-ADP.
5
Moduły analogowych wejść temperaturowych
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Moduł wejść analogowych dla termopar
FX2N-4AD-TC służy do przetwarzania temperatur. Jest wyposażony w cztery niezależne wejścia do odbioru sygnałów z termopar typu J i K.
Typ termopary można wybrać niezależnie dla
każdego z punktów.
Moduł wejść analogowych dla wejść Pt100
FX2N-4AD-PT umożliwia łączenie czterech
FX2N -4AD-TC
Dane techniczne
Wejścia analogowe
Zakres temperatur
kompensacji
A/D
Moduł regulacji temperatury FX2N-2LC jest wyposażony w dwa punkty wejść temperaturowych
oraz dwa punkty wyjść tranzystorowych (otwarty
kolektor). Służy do odczytu sygnałów temperaturowych z termopar i czuj- ników Pt100, a także
wykonuje regulację PID na wyjściu.
FX2N-4AD-TC
4 (typ J lub K)
°C -100–+600(typ J)/-100–+1200(typK)
Wyjścia cyfrowe
Rozdzielczość
Zasilanie
czujników Pt100 ze sterownikiem z serii FX1N,
FX3G lub FX3U/FX3UC.
5 V DC
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
-1000–+6000 (typ J)/
-1000–+12000 (typ K)
0,3 (typ J)/0,4 (typ K) °C
40 mA (z jednostki centralnej)
60 mA
8
mm 55x90x87
Nr kat. 65588
FX2N-4AD-PT
4 (czujniki Pt100)
FX2N-2LC
2 kanały *
-100–+600
Termopara i czujnik Pt100
-1000–6000
(przetwarzanie 12 bit)
0,2–0,3 °C
30 mA (z pjednostki centralnej)
50 mA
8
55x90x87
0,1 °C lub 1 °C
70 mA (z jednostki centralnej)
55 mA
8
55x90x87
65587
129196
2 punkty wyjść tranzystorowych
* Moduł 10-cio kanałowego regulatora temperatury dostępny na zamówienie.
Adaptory analogowych wejść temperaturowych
Adaptor wejść analogowych dla termopar
FX3U-4AD-TC-ADP służy do przetwarzania temperatur. Jest wyposażony w cztery niezależne
wejścia do odbioru sygnałów z termopar typu J i K.
FX3U -4AD-TC-ADP
FX3U -4AD-PT-ADP
J-type
•ú
•ú
24-
24+
POWER
Adapter wejść analogowych FX3U-4AD-PNK-ADP
umożliwia podłączenie do 4 termoelementów
Pt1000/Ni1000.
Wszystkie adaptery analogowe mogą być używane tylko z jednostkami centralnymi serii FX3G/
FX3U/FX3UC.
•ú
•ú
J-type
Dane techniczne
FX3U-4AD-TC-ADP
Wejścia analogowe
4 (typ J lub K)
L4-
L4+
L3-
L3+
L2-
L2+
L1-
L1+
L4-
L4+
L3-
L3+
L2-
24-
L2+
24+
L1-
L1+
POWER
Adaptery wejść analogowych FX3U-4AD-PT-ADP
i FX3U-4AD-PTW-ADP umożliwiają podłączenie
do systemu PLC do 4 termoelementów Pt100.
Zakres temperatur
kompensacji
Wyjścia cyfrowe
Rozdzielczość
Całkowita dokładność
Zasilanie
5 V DC
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
-100–+600 (typ J) /
°C
-100–+1000 (typ K)
-1000–+6000 (typ J)/
-1000–+10000 ( typ K)
°C 0,3 (typ J)/0,4 (typ K)
±0,5 % w stosunku do
całego zakresu
15 mA
(z jednostki centralnej)
45 mA
0
mm 17,6x90(106)x89,5
Nr kat. 165273
FX3U-4AD-PNK-ADP
(czujniki Pt1000/Ni1000,
2/3 przewodowe)
-50–+250 (Pt1000) /
-40–+110 (Ni1000)
-500–+2500 (Pt1000)/
-400–+1100 (Ni1000)
0,1
±0,5–1,0 % w stosunku
do całego zakresu*
15 mA
(z jednostki centralnej)
45 mA
0
17,6x90(106)x89,5
214172
FX3U-4AD-PT-ADP
4 (czujniki Pt100)
FX3U-4AD-PTW-ADP
4 (czujniki Pt100,
3 przewodowe)
-50–+250
-100–+600
-500–+2500
-1000–+6000
0,1
±0,5–1,0 % w stosunku
do całego zakresu*
15 mA
(z jednostki centralnej)
50 mA
0
17,6x90(106 )x89,5
0,2–0,3
±0,5–1,0 % w stosunku
do całego zakresu*
15 mA
(z jednostki centralnej)
50 mA
0
17,6x90(106)x89,5
165272
214173
* W zależności od temperatury otoczenia
Uwaga: przy podłączeniu tych modułów adapterów do FX3U, wymagane jest użycie adaptera komunikacyjnego FX3U-CNV-BD.
72
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Moduł regulacji temperatury
FX3U -4LC
Dane techniczne
Wejścia analogowe
Zakres temperatur kompensacji
Wyjścia cyfrowe
Rozdzielczość
Całkowita dokładność
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Zakres proporcjonalności, czas całkowania i czas
różniczkowania mogą być z łatwością nastawiane
przy wykorzystaniu procedury autotuningu.
Poszczególne kanały są od siebie wzajemnie
odizolowane.
Jednostka jest wyposażona w funkcje autodiagnostyczne, zaś odłączenie grzałek jest wykrywane
poprzez pomiar prądu (przekładniki prądowe).
FX3U-4LC
4 (termopary i czujniki Pt100)
°C -200–+2300
4 wyjścia tranzystorowe npn z otwartym kolektorem
°C 0,1 lub 1
±0,3–0,7 % pełnego zakresu (w zależności od temperatury otoczenia)
160 mA (z jednostki centralnej)
50 mA
8
mm 90x90x86
Nr kat. 232806
5
Moduł rejestracji danych
FX3U-CF-ADP
POWER
BUFFER
ERR.
CF CARD
ACCESS
ON
FULL
ACCESS
SLOT
OFF
FX3U-CF-ADP jest adapterem ogólnego
przeznaczenia do rejestracji danych. Różni
się od innych dostępnych urządzeń do rejestracji
danych tym, że procesem rejestracji steruje
jednostka centralna sterownika PLC; np.
w zależności od wymagań użytkownika zapis
danych może być prowadzony okresowo lub
wyzwalany zdarzeniami. Do wszystkich zapisanych danych dodawane są znaczniki czasu,
ułatwiające późniejszą analizę alarmów lub
Dane techniczne
Metoda dostępu do danych
Liczba dołączanych jednostek
Funkcja znaczników czasu
Zalecanemediadoprzechowywaniadanych
Maks. rozmiar pliku
Format pliku
Maks. liczba plików
Funkcja FIFO
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
innych, krytycznych czasowo logów. Innym
zastosowaniem modułu jest przechowywanie
większych zestawów receptur. W tym celu
można wykorzystać karty pamięci CompactFlash
o pojemności do 2 GB. Wszystkie rodzaje zapisu
danych, manipulacja danymi lub ich odczyt
możliwe są dzięki sześciu instrukcjom
użytkowym, czyniąc z tego adaptera optymalne
rozwiązanie, wychodzące naprzeciw wymaganiom klienta.
FX3U-CF-ADP
Sterowana przez jednostke centralną, brak możliwości wysyłania zapytań przez jednostkę rejestratora.
Do sterownika PLC może być podłączona maksymalnie jeden moduł FX3U-CF-ADP.
Wykorzystywane są dane z zegara czasu rzeczywistego jednostki centralnej.
Karta pamięci CompactFlashh (GT05-MEM-256MC, -512MC,-1GC, -2GC)
512 MB
CSV
63 (plus jeden plik FIFO).
Jeden wzorzec (nazwa pliku generowana automatycznie).
130 mA
0
45x90x89,5
Nr kat. 230104
73
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
24 V
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Moduł regulacji temperatury FX3U-4LC wyposażony jest w cztery wejścia do pomiaru temperatury i cztery wyjścia tranzystorowe z otwartym
kolektorem. Z podłączonych do wejść termopar
i czujników Pt100, modułu odczytuje sygnały
mierzące temperaturę i pod kontrolą regulatora
PID wytwarza wyjściowe sygnały sterujące.
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Bardzo szybkie moduły liczników oraz wyjścia ciągów impulsów
Te bardzo szybkie moduły oferują sterownikom
FX3U/FX3UC dodatkowe funkcje, takie jak zliczanie
szybkich impulsów oraz generację ciągu impulsów wyjściowych. Szybkie liczniki umożliwiają
zliczanie 1- lub 2-fazowych ciągów impulsów
z maksymalną częstotliwością 50 kHz (moduł
Dane techniczne
Poziom sygnału
FX2N -1HC
wejścia
wyjścia
wejścia
Maks. częstotliwość
wyjścia
Licznik
kHz
kHz
16 bit
Zakres zliczania (góra/dół
i licznik pierścieniowy)
32 bit
Wyjście
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
5
Dane do zamówienia
FX2N-1HC) oraz 200 kHz (moduły FX3U). Impulsowy moduł wyjściowy FX3U-2HSY-ADP, który
stosowany jest w podstawowych aplikacjach
pozycjonujących, może wytwarzać ciągi impulsów o częstotliwości do 200 kHz.
FX2N-1HC
5, 12, 24 V DC/7 mA
2(1faza)lub1(2fazy)
—
50
—
0–65535
-2147483648–
+2147483647
5–24 V DC; 0,5 A
90 mA (z jednostki
centralnej)
FX2NC-1HC*
5, 12, 24 V DC/7 mA
2(1faza)lub1(2fazy)
—
50
—
0–65535
-2147483648–
+2147483647
5–24 V DC; 0,5 A
90 mA (z jednostki
centralnej)
—
—
8
mm 55x90x87
Nr kat. 65584
FX3U-4HSX-ADP **
5 V DC
4
—
100/200
—
—
FX3U-2HSY-ADP **
Różnicowynadajniklinii
—
2
—
200
—
FX3U-2HC
5, 12, 24 V DC
2
2
100/200
—
0–65535
-2147483648–
+2147483647
5–24 V DC; 0,5 A
245 mA (z jednostki
centralnej)
—
—
8
20,2x90x89
—
30 mA (z jednostki
centralnej)
30 mA (z jednostki
centralnej)
0
17,6x90(106)x89,5
poniżej 25 mA
30 mA (z jednostki
centralnej)
60 mA (z jednostki
centralnej)
0
17,6x90(106)x89,5
8
55x90x87
217916
165274
165275
232805
—
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
* tylko dla FX3UC ** tylko dla FX3U
Moduły pozycjonujące
Moduły pozycjonujące FX2N-1PG-E i FX2N-10PG
to wyjątkowo wydajne, jednoosiowe moduły
pozycjonujące przeznaczone do sterowania, za
pomocą ciągu impulsów, napędami z silnikami
krokowymi lub serwonapędami (przez zewnętrzny
regulator). W połączeniu z serią sterowników
PLC FX3U-/FX3UC, bardzo dobrze nadają się do
realizacji dokładnego pozycjonowania.
POWER
ERROR
FX 2N -10PG
START
DOG
X0
X1
øA
øB
PGO
FP
RP
CLR
Dane techniczne
Dostępne osie
Częstotliwość na
impuls/y
wyjściu
Poziom sygnału dla wejść dwustanowych
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
FX2N-1PG-E
1
Konfiguracja i przydzielanie danych pozycyjnych
są wykonywane bezpośrednio przez program PLC.
Użytkownik może wybierać spośród wielu
różnych dostępnych funkcji ręcznych
i automatycznych.
FX2N-10PG
1
10–100 000
1–1 000 000
24 V DC/40 mA
55 mA (z jednostki centralnej)
—
8
43x90x87
5 V DC/100 mA; 24 V DC/70 mA
120 mA (z jednostki centralnej)
—
8
43x90x87
Nr kat. 65583
140113
Moduł SSCNETIII FX3U-20SSC-H
INT 0
INT 1
A
B
START
DOG
INT 0
INT 1
A
B
X READY
Y READY
X ERROR
Y ERROR
POWER
FX2CU-20SSC-H
Moduł SSCNET FX3U-20SSC-H może być używany
w połączeniu ze sterownikiem programowalnym
FX3U/FX3UC w celu uzyskania uzyskania precyzyjnego i szybkiego precyzyjnego, szybkiego
pozycjonowania. Kable światłowodowe
"plug-and-play" SSCNET umożliwiają skrócenie
czasu instalacji i zwiększenie odległości sterowania operacjami pozycjonowania w wielu
różnych aplikacjach.
Dane techniczne
Dostępne osie
Częstotliwość wyjściowa
Prędkość komunikacji
Czas rozruchu
ms
Maks. liczba modułów podłączanych do
sterownika PLC
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy we/wy
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
Parametry serwonapędów oraz informacje
dotyczące pozycjonowania modułu
FX3U-20SSC-H można łatwo skonfigurować za
pomocą jednostki centralnej FX3U/FX3UC
oraz komputera PC. Dla potrzeb konfiguracji
parametrów, monitorowania i testowania
dostępne jest łatwe w użyciu oprogramowanie
FX Configurator-FP.
FX3U-20SSC-H
2 (niezależne lub interpolowane) przez SSCNETIII (magistrala serwo)
Od 1 Hz do 50 MHz
50 Mbps
1,6 (+1,7 SSCNET magistrala serwo)
Maks. 8 może być podłączonych do sterownika PLC FX3U
100 mA
—
8
55x90x87
Nr kat. 206189
Uwaga: Moduł FX3U-20SSC-H może byćużywany wyłącznie w połączeniu z jednostką centralnąz serii FX3U/FX3UC.
W sprawie właściwych wzmacniaczy serwo i silników, odsyłamy do części serwo MR-J3 w niniejszym katalogu.
74
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Moduły master i slave do Profibus DP
RUN
TOKEN
FROM/TO
ERROR
FX3U-64DP-M jest modułem master sieci
Profibus DP, który pozwala na zintegrowanie systemu sterowników PLC serii MELSEC FX3U lub
FX3UC z siecią Profibus DP, jako master klasy 1.
POWER
FX 3U -64DP-M
Moduł master Profibus DP serii FX3U, dostarcza
kompletnych danych oraz obsługi alarmów do
Profibus DP standardu V1.
FX 0N -32NT-DP
POWER
DC
BF
DIA
RUN
Jest to łatwe do ustawienia za pomocą oprogramowania GX Configurator-DP.
Moduły FX0N-32NT-DP oraz FX3U-32DP, są
modułami slave sieci Profibus DP, które umożliwiają zintegrowanie MELSEC FX1N/FX2N lub
FX3U/FX3UC z istniejącą siecią Profibus DP.*
Łączą system ze stacją master PLC sieci
Profibus DP, umożliwiając sprawną i bezproblemową wymianę danych.
Dane techniczne
Typ modułu
Typ transmisji
FX3U-64DP-M
FX3U-32DP
Master
Slave
Sieć magistrali
32 bajty/Slave (normalny tryb obsługi)
Dane transmisji
244 bajty/Slave (rozszerzony tryb obsługi)
Interfejs
Profibus DP (z 9-stykowym gniazdem D-SUB)
Maks. liczba modułów Master w układzie
1
—
Repeatery
3
—
Maks. liczba modułów Slave
64
—
Szybkość transmisji
Standard Profibus
Odległość transmisji
m Maks. 1200 (w zależności od szybkości transmisji)
Kabel komunikacyjny
Kabel Profibus z 9-stykowym gniazdem D-SUB
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy we/wy
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
—
Maks. 155 mA
(z jednostki centralnej)
8
mm 43x90x87
Nr kat. 166085
FX0N-32NT-DP
Slave
—
—
—
—
Max. 170 mA
(z jednostki centralnej)
145 mA (z jednostki centralnej)
60 mA
8
43x90x87
8
43x90x87
194214
62125
5
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Moduły Profibus Mitsubishi zapewniają rodzinie
sterowników FX inteligentne połączenie
Profibus DP, pozwalające na realizację zdecentralizowanych zadań sterujących.
* Uwaga: moduł FX3U-64DP-M może być używany wyłącznie w połączeniu z jednostką centralną FX3U/FX3UC. Moduł FX3U-32DP może być używany
wyłącznie w połączeniu z jednostką centralną FX3G/FX3U/FX3UC.
Stacja oddalonych we/wy FX2N-32DP-IF
Stacja rozproszonych we/wy FX2N-32DP-IF tworzy skrajnie kompaktową jednostkę komunikacyjną, która służy do podłączenia modułów
we/wy z maksymalnie 256 punktami wejść/wyjść
i/lub alternatywnie do 8 specjalnych modułów
funkcyjnych serii FX2N (analogowe we/wy,
sieciowe, komunikacyjne lub pozycjonujące).
RUN
STOP
L
COM
N
24 +
MITSUBISHI
POWER
RUN
BF
DIA
Moduł ten cechuje wewnętrzna izolacja elektryczna złącza Profibus DP oraz obwodów
związanych z czujnikami i elementami wykonawczymi.
Jednostka FX2N-32DP-IF zawiera zasilacz 240 V AC
i wyjście zasilacza serwisowego 24 V DC, np. do
zasilania modułów analogowych.
FX2N-32DP-IF-D zasilany jest napięciem 24 V DC.
Dane w sieci Profibus, jak prędkość transmisji lub
dane we/wy, mogą być monitorowane bezpośrednio przez program narzędziowy lub za pomocą
ręcznej jednostki programującej FX-30P. Umożliwia to łatwą diagnostykę błędów, bezpo- średnio
na odległych stacjach we/wy.
FX2N-32DP-IF
64
32
16
8
4
2
1
Dane techniczne
ON
Zasilanie
OFF
Pobór mocy
Wewnętrzny pobór prądu
Interfejs (złącza)
Szybkość transmisji
1200 m
1000 m
400 m
200 m
100 m
kbps
kbps
kbps
kbps
kbps
m
Odległość transmisji
Kabel komunikacyjny
Maks. liczba sterowanych punktów we/wy
Zajęte adresy we/wy
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
Akcesoria
MITSUBISHI ELECTRIC
FX2N-32DP-IF
FX2N-32DP-IF-D
100–240 V AC
24 V DC
(+10 %/-15 %) 50/60 Hz
(+20 %/-30 %)
30 V A
14 W
5 V DC/maks. 220 mA (z jednostki centralnej)
5 V DC/maks. 220 mA (z jednostki centralnej)
24 V DC/500 mA
9-pinowe D-SUB do Profibus DP, 8-pinowe Mini-DIN do PC, lub jednostki programującej FX-30P
9,6/19,2/45,45/93,75
187,5
500
1500
3000/6000/12000
Maks. 1200 (w zależności od szybkości transmisji)
Kabel Profibus z 9-stykowym gniazdem D-SUB
256
0
75x98x87
Nr kat. 145401
142763
Programator ręczny FX-30P; nr kat.: 221540
75
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Moduł sieciowy Ethernet
RUN
INIT.
100M
SD
RD
ERR.
COM.ERR.
POWER
FX3U-ENET
Moduły komunikacyjne FX3U-ENET zapewniają
sterownikom PLC serii FX3G lub FX3U/FX3UC
bezpośrednie połączenie z siecią Ethernet.
Po zainstalowaniu modułu Ethernet, sterownik
PLC FX3G lub FX3U/FX3UC może szybko i łatwo
wymieniać dane z systemami wizualizacji
procesu, ponadto umożliwia załadowanie lub
odczyt całego programu oraz wszechstronne
monitorowanie.
FX3U-ENET obsługuje również połączenia
równorzędne peer-to-peer oraz protokół MC.
Równocześnie można otworzyć do
8 niezależnych połączeń. Usta- wienia sieci
ułatwia program FX Configurator - EN.
10BASE-T/100BASE-TX
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
Dane techniczne
Protokół
Tryb komunikacji
Liczba otwartych równocześnie połączeń
Komunikacja przystałej pojemności bufora
Komunikacja z serwerem pocztowym
Interfejs
Złącze
Maks. szybkość transmisji
Maks. długość segmentu
m
Kabel
Zasilanie
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
FX3U-ENET/FX3U-ENET-P502
TCP/IP, UDP
Pełnodupleksowa/półdupleksowa
8
1023 słowa x 8
SMTP, POP3
IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3 (10BaseT)
RJ45
100 M imp/s, 10 M imp/s
100
CAT5 STP lub 3 STP
24 V DC/240 mA (z jednostki centralnej)
8
55x90x87
Nr kat. 166086/225142
Komunikacyjny adapter Ethernet FX2NC-ENET-ADP
FX2NC-ENET-ADP
Komunikacyjny adapter FX2NC-ENET-ADP, jest
dla serii FX1S i FX2N interfejsem do sieci Ethernet
typu 10BASE-T.
POWER
LINK
ACT
Adapter FX2NC-ENET-ADP pozwala na załadowanie, pobranie, monitorowanie i testowanie
sekwencji programów z poziomu komputera
PC poprzez Ethernet (musi być zainstalowane
oprogramowanie GX Developer lub
MX Components).
SD
RD
Dane techniczne
Protokół
Liczba równocześnie otwartych połączeń
Interfejs
Złącze
Maks. szybkość transmisji
Kabel
5 V DC
Zasilanie
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
FX2NC-ENET-ADP
TCP/IP
1
IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3 (10BaseT)
RJ45 (do Ethernetu), 3 zaciski śrubowe (do uziemienia)
10 M imp/s
CAT5 STP lub 3 STP
135 mA (z jednostki centralnej)
—
0
19,1x90x78
Nr kat. 157447
Uwaga: przy podłączaniu modułu tego adaptera do sterowników PLC serii FX1S lub FX1N, wymagany jest adapter komunikacyjny FX1N-CNV-BD.
76
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Moduły CC-Link typu master i slave
L RUN
L ERR.
Moduł master sieci CC-Link typu FX2N-16CCL-M,
jest specjalnym blokiem rozszerzającym, który
przydziela sterownikowi PLC serii FX funkcję stacji master systemu CC-Link.
CC-LINK
FX2n-16CCL-M
SW
M/S
PRM
TIME
LINE
SD
RD
FX2N-32CCL
LRUN • LERR • RD • SD
Ustawianie wszystkich modułów wewnątrz sieci,
obsługiwane jest bezpośrednio poprzez moduł
master.
Do stacji master może być podłączonych do
15 stacji odległych i stacji urządzeń odległych, jako
zdecentralizowanych stacji we/wy. Te odległe stacje mogą mieć do 7 modułów we/wy i do 8 stacji
urządzeń odległych. Do jednej jednostki centralnej
FX1N/FX3G lub FX3U/FX3UC mogą być
podłączone dwa moduły master.
Maksymalna odległość komunikacji bez wzmacniacza wynosi 1200 m.
Moduły komunikacyjne FX2N-32CCL
i FX3U-64CCL, pozwalają użytkownikowi
połączyć sterownik FX jako stację slave,
do istniejącej sieci CC-Link.
Pamięć buforowa modułu FX2N-32CCL jest
odczytywana i zapisywana za pomocą instrukcji
FROM i TO.
Moduły typu slave mogą być używane
w połączeniu z jednostkami centralnymi
serii FX1N/FX3G i FX3U/FX3UC
Podłączenie modułów do magistrali rozszerzającej znajduje się z prawej strony sterownika.
Dane techniczne
FX2N-16CCL-M
FX2N-32CCL
FX3U-64CCL*
Typ modułu
Stacja master
Stacja odległa
Stacja inteligentna
punkty
we/wy
32
32
64
rejestry
8
8
16
Maks. liczba punktów we/wy
128 (dla PLC FX1N),
256 (dla PLC FX3G),
384 (dla PLC FX3U)**
—
—
Liczba modułów do podłączenia
Punkty sieciowe na stację
Zasilanie
Maks. 15
—
1–4
5 V DC
—
Maks. 130 mA (z jednostki
centralnej)
—
24 V DC
220 mA
150 mA
50 mA
Zajęte adresy I/O
8
8
8
Wymiary (SxWxG)
85x90x87
43x90x87
55x90x87
102961
217915
Dane do zamówienia
Nr kat. 133596
5
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Sieć CC-Link pozwala na sterowanie i monitorowanie zdecentralizowanych modułów we/wy
bezpośrednio na maszynie.
RUN
ERR.
MST
TEST 1
TEST 2
Uwaga: w sprawie bloków we/wy i jednostek zasilaczy, odsyłamy do działu Sieci w niniejszym katalogu.
* tylko dla FX3G/FX3U/FX3UC ** Całkowita liczba punktów we/wy dla jednostki centralnej i jednostki rozszerzającej wewnątrz sieci CC-Link.
Moduł sieciowy do CANopen
RUN
FROM/TO
Tx/Rx
ERROR
POWER
FX2N -32CAN
Moduł komunikacyjny FX2N-32CAN, umożliwia
połączenie sterowników PLC FX1N, FX3G lub
FX3U/FX3UC do istniejącej sieci CANopen.
Niezależnie od możliwości pracy w czasie
rzeczywistym i szybkiego przesyłania danych
z szybkością aż do 1 Mbit/s, moduł CANopen
posiada dużą niezawodność transferu i prostą
konfigurację sieci. Jako obiekty danych z procesu, można wysyłać i odbierać do 120 słów
danych (30 PDO).
Dane techniczne
Komunikacja z pamięcią buforową modułu,
prowadzona jest za pomocą prostych instrukcji
FROM/TO.
FX2N-32CAN
Typ modułu
Master CANopen
Standard CAN
ISO 11898/1993
Standard CANopen według CiA
DS-301 wersja 3.0
Dodatkowe cechy CANopen
NMT, ochrona i żądanie ochrony oparte na DS-302 V2.0.
zmienne sieciowe oparte na DS-405 V1.
Maks. liczba modułów, które mogą być
podłączone do sieci
30 bez wzmacniacza; 127 ze wzmacniaczem
Numery stacji
1–127
Obsługiwana prędkość bodowa
Zasilanie
kBaud 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000
5 V DC
290 mA
24 V DC
—
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
Liczba słów, które mogą być przesyłane w dwóch
kierunkach, może być ustawiona pomiędzy 1 i 120.
8
mm 43x90x88,7
Nr kat. 141179
77
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Moduły Interfejsów (RS485 i RS232)
FX2NC-485ADP
POWER
RD
FX3U -232ADP
SD
POWER
RD
SD
RDA
RDB
Dodanie modułów interfejsów umożliwia
aktywną komunikację między sterownikam
i PLC a otaczającymi urządzeniami.
Złącze RS485 umożliwia skonfigurowanie
połączenia jako wielopunktowe (multidrop) 1:N,
równoległe albo równorzędne (peer-to-peer).
Komunikacja przez złącze RS232 obejmuje
modemy, drukarki, czytniki kodów kreskowych,
komputery PC, sterowniki PLC itp. Możliwe jest
wysyłanie i odbieranie informacji obsługiwane
przez program PLC z instrukcjami RS.
Moduły FX3U-232ADP-MB i FX3U-485ADP-MB
zapewniają również standard Modbus RTU
i Modbus ASCII.
SDA
SDB
SG
FX2NC-232ADP �
RS232C z 9-stykowym
kompaktowym wtykiem
D-SUB (izolacja
transoptora)
kbps 0,3–19,2
m Maks. 15
100 mA (z jednostki
centralnej)
—
0
mm 19,1x90x83
Dane techniczne
Interfejs
Szybkość transmisji*
Odległość transmisji
Zasilanie
5 V DC
24 V DC
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
5
Dane do zamówienia
Nr kat. 149110
FX3U-232ADP-MB �
FX2NC-485ADP �
FX3U-485ADP-MB �
RS232C z 9-stykowym
kompaktowym wtykiem
D-SUB; Modbus RS232C
RS485
RS485; Modbus RS485
0,3–19,2
15
30 mA (z jednostki
centralnej)
—
0
17,6x90 (106)x74
0,3–19,2
500
maks. 150 mA (z jednostki
centralnej)
—
0
19,1x90x78
0,3–19,2
500
20 mA (z jednostki
centralnej)
—
0
17,6x90 (106)x74
206190
149111
206191
Do zastosowań z jednostkami centralnymi FX1S/FX1N � Do zastosowań z jednostkami centralnymi FX3G/FX3U/FX3UC
* Szybkość jest zależna od sposobu komunikacji (połączenie równoległe, sieć N:N, brak protokołu, protokół specjalizowany itp.)
Uwaga: przy podłączaniu tych modułów adapterów do jednostki centralnej sterownika FX3U, wymagany jest adapter komunikacyjny FX3U-첸첸첸-BD.
Przy podłączaniu adapterów FX2NC do PLC typu FX1S lub FX1N, wymagany jest adapter komunikacyjny FX1N-CNV-BD. Przy podłączaniu adaptera FX3U do
jednostki centralnej FX3G, wymagany jest adapter komunikacyjny FX3G-CNV-ADP.
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
�
FX3U-422-BD
Adaptory interfejsów
Adaptory interfejsów FX첸첸-232-BD są wyposażone w interfejs RS232C do prowadzenia szeregowej transmisji danych przez MELSEC FX1S,
FX1N, FX3G lub FX3U PLC.
Adapter interfejsu FX첸첸- 422-BD umożliwia
wyposażenie sterowników MELSEC FX1S, FX1N,
FX3G lub FX3U w dodatkowy interfejs RS422.
FX3G-422-BD
Dane techniczne
Przeznaczenie
Interfejs
Zasilanie
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Dane techniczne
Przeznaczenie
Interfejs
Zasilanie
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Dane techniczne
Przeznaczenie
Interfejs
Zasilanie
Zajęte adresy I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
78
Wykorzystując adaptery interfejsów
FX첸첸-485-BD, można w sterownikach serii
MELSEC FX1S, FX1N, FX3G oraz FX3U zainstalować
dodatkowy interfejs RS485. Adapter, który
w prosty sposób umieszczany jest w gnieździe
rozszerzającym jednostki centralnej, umożliwia
skonfigurowanie systemów FX jako połączenie
RS485 multidrop (1:N), połączenie równoległe
(1:1) lub sieć peer-to-peer (N:N).
FX1N-232-BD
FX3G-232-BD
Jednostki centralne FX1S/FX1N
Jednostki centralne FX3G
RS232C z 9-stykowym gniazdem D-SUB
5 V DC/20 mA (z jednostki centralnej)
—
—
mm 43x38,5x22
35x51x12
Nr kat. 130743
221254
221252
221253
FX3U-422-BD
Jednostki centralne FX3U
5 V DC/20 mA (z jednostki centralnej)
19,6x46,1x53,5
165282
FX1N-485-BD
FX3G-485-BD
Jednostki centralne FX1S/FX1N
Jednostki centralne FX3G
RS485/RS422
5 V DC/60 mA (z jednostki centralnej)
—
—
mm 43x38,5x22
35x51x12
Nr kat. 130742
—
19,3x46,1x62,7
165281
FX1N-422-BD
FX3G-422-BD
Jednostki centralne FX1S/FX1N
Jednostki centralne FX3G
RS422 z 8 stykowym złączem Mini-DIN
5 V DC/60 mA (z jednostki centralnej)
—
—
mm 43x38,5x20
35x51x12
Nr kat. 130741
FX3U-232-BD
Jednostki centralne FX3U
FX3U-485-BD
Jednostki centralne FX3U
—
19,6x46,1x69
165283
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///
Adaptery cyfrowych i analogowych rozszerzeń dla FX1S/FX1N
•
Do bezpośredniej instalacji w jednostkach
centralnych serii FX1S i FX1N, są obecnie
BY0+ BY0- BY1+ BY1-
dostępne dwa różne cyfrowe i dwa analogowe
adaptery rozszerzające.
FX1N-2EYT-BD
Dane techniczne
FX1N-4EX-BD
FX1N-2EYT-BD
FX1N-2AD-BD
FX1N-1DA-BD
Przeznaczenie
Jednostki centralne
FX1S/FX1N
Jednostki centralne
FX1S/FX1N
Jednostki centralne
FX1S/FX1N
Jednostki centralne
FX1S/FX1N
2 wyjścia tranzystorowe
Przetwornik
analogowo-cyfrowy
Przetwornik
cyfrowo-analogowy
43x38,5x22
43x38,5x22
43x38,5x22
139420
139421
139422
Funkcja
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
kg 4 wejścia cyfrowe
mm 43x38,5x22
Nr kat. 139418
Adaptery rozszerzeń FX3U/FX3G
Adapter analogowego zadajnika potencjometrycznego FX3U-8AV-BD pozwala użytkownikowi
nastawić 8 analogowych wartości.
Wszystkie adaptery wkładane są bezpośrednio
do umieszczonego w jednostce centralnej złącza
rozszerzającego.
Dane techniczne
FX3G-2AD-BD
Przeznaczenie
Jednostki centralne FX3G Jednostki centralne FX3G
Funkcja
Wymiary (SxW)
Dane do zamówienia
Przetwornik A-D
FX3G-1DA-BD
FX3G-8AV-BD
FX3U-8AV-BD
Jednostki centralne FX3G
Jednostki centralne FX3U
Przetwornik D-A
Zadajnik analogowy
Zadajnik analogowy
mm 35x51
35x51
35x51
19,6x46,1x53,5
Nr kat. 221265
221266
221267
237307
Płytka adaptera komunikacyjnego FX3U-USB-BD
D
SD
Płytka adaptera jest dla jednostki centralnej FX3U
dodatkowym interfejsem USB 2.0 i umożliwia
FX3U-USB-BD
R
Dane techniczne
FX3U-USB-BD
Przeznaczenie
Jednostki centralne FX3U
Zasilanie
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
przesyłanie programu z notebooka PC, który nie
jest wyposażony w interfejs szeregowy.
5 V DC (z jednostki centralnej)
kg 0,02
mm 19,6x46,1x53,5
Nr kat. 165284
Adaptory komunikacyjny
Wymienione niżej adaptery komunikacyjne
pozwalają na podłączenie modułów adapterów
FX2N-CNV-BD
JY331B89201B
FX첸첸-첸첸첸ADP z lewej strony jednostek
centralnych sterowników FX1N, FX3G oraz FX3U.
Dane techniczne
FX1N-CNV-BD
FX3G-CNV-ADP
FX3U-CNV-BD
Przeznaczenie
Jednostki centralne FX1S/FX1N
Jednostki centralne FX3G
Jednostki centralne FX3U
Ogólne dane techniczne
Zgodne z jednostkami
centralnymi FX1N/FX2N
Zgodne z jednostkami
centralnymi FX3G
Zgodne z jednostkami
centralnymi FX3U
Zasilanie
Nie wymagany
Zajęte adresy I/O
0
Wymiary (SxWxG)
mm 43x38x14
Dane do zamówienia
Nr kat. 130745
0
0
14,6x74x90
19,6x46,1x53,5
221268
165285
Moduły zasilające
Dostępne są dyskretne moduły zasilania, zwiększające moc zasilania jednostek centralnych
FX3G lub FX3U/FX3UC.
MITSUBISHI ELECTRIC
Po szczegółowe informacje odsyłamy w niniejszym katalogu do rozdziału dotyczącego
modułów zasilających.
79
5
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Dla sterowników PLC serii FX3G dostępny jest
przetwornik analogowo – cyfrowy z dwoma
wejściami analogowymi oraz przetwornik
cyfrowo – analogowy z jednym wyjściem
analogowym.
/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
Moduły wyświetlaczy FX1N-5DM i FX3G-5DM
MITSUBISHI
ESC
Moduły wyświetlaczy FX1N-5DM i FX3G-5DM
wkładane są bezpośrednio do sterownika
+
-
OK
Dane techniczne
Przeznaczenie
Wyświetlacz
Zasilanie
Pobór prądu
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
i pozwalają monitorować oraz edytować dane
przechowywane w sterowniku PLC.
FX1N-5DM
Jednostki centralne FX1S/FX1N
LCD (podświetlany)
5 V DC ±5 %(z jednostki centralnej)
mA 110
mm 40x32x17
FX3G-5DM
Jednostki centralne FX3G
LCD (podświetlany)
5 V DC ± 5 % (z jednostki centralnej)
n/a
49x34x12
Nr kat. 129197
221270
Panel sterujący i panel wyświetlacza FX3U-7DM, uchwyt FX3U-7DM-HLD
Moduł wyświetlacza FX3U-7DM można
wbudować w jednostkę centralną lub za- ins-
Dane techniczne
Przeznaczenie
Wyświetlacz
Rozdzielczość
Zasilanie
Pobór prądu
Przedłużacz
Wymiary (SxWxG)
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC
5
Dane do zamówienia
talować w obudowie, wykorzystując uchwyt
modułu wyświetlacza FX3U-7DM-HLD.
FX3U-7DM
Jednostki centralne FX3U
16 znaków x 4 wiersze
—
5 V DC (z jednostki centralnej)
mA 20
—
mm 48x35x11,5
FX3U-7DM-HLD
Jednostki centralne FX3U
—
—
—
—
W zestawie
66,3x41,8x13
Nr kat. 165268
165287
Kasety pamięci dla FX1S, FX1N i FX3G
8L
PLC
WR
ON
PROTECT
SW
RD
8L
PLC
OFF
Wszystkie jednostki centralne FX1S, FX1N i FX3G
są wyposażone w gniazdo na opcjonalne,
wydajne kasety pamięci FX. Po podłączeniu kaset
pamięci następuje wyłączenie wewnętrznej pamięci sterownika i uruchamiany jest tylko program
zapisany w odpowiedniej kasecie pamięci.
Dane techniczne
Przeznaczenie
Rodzaj pamięci
Pojemność pamięci
Przełącznik zabezpieczający
Przyciski transmisji danych
Dane do zamówienia
Za pomocą kaset pamięci i wbudowanych dwóch
przycisków, można zapisywać i odczytywać programy z wewnętrznej pamięci sterowników FX.
Kaseta pamięci FX3G-EEPROM-32L może być
również umieszczona na wierzchu standardowych płytek rozszerzających typu BD.
FX1N-EEPROM-8L
Jednostki centralne FX1S/FX1N
EEPROM
2 000/8 000 kroków
W zestawie
W zestawie
FX3G-EEPROM-32L
Jednostki centralne FX3G
EEPROM
32 000 kroków
W zestawie
W zestawie
Nr kat. 130746
221269
Kasety pamięci dla FX3U
Kasetę pamięci można zainstalować w jednostce
centralnej. Po zakończeniu instalacji uruchamiany jest wewnętrzny program kasety, który zastępuje wewnętrzną pamięć RAM.
Dane techniczne
Przeznaczenie
FX3U-FLROM-16
Jednostki centralne FX3U
FX3U-FLROM-64
Jednostki centralne FX3U
Liczba kroków
16 000
64 000
Rodzaj pamięci
Przełącznik zabezpieczający
Przyciski transmisji danych
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
80
Kaseta pamięci FX3U-FLROM-64L posiada funkcję
"loadera", która za pomocą dwóch przycisków
pozwala odczytać i zapisać program z/do
wewnętrznej pamięci sterownika PLC.
Pamięć flash
W zestawie
Dostępne oddzielnie
mm 37x20x6,1
Nr kat. 165278
Pamięć flash
W zestawie
Dostępne oddzielnie
37x20x6,1
FX3U-FLROM-64L
FX3U-FLROM-1M
Jednostki centralne FX3U Jednostki centralne FX3U
64000 +
64 000
1,3 MB na dane źródłowe
Pamięć flash
Pamięć flash
W zestawie
W zestawie
W zestawie
—
37x20x6,1
37x20x6,1
165279
165280
245565
MITSUBISHI ELECTRIC
MIKROSTEROWNIKI ///
Seria ALPHA 2
Jednostki centralne Alpha
-
+
(A)
(B)
1
2
3
4
6
5
DC INPUT
8
7
9
10
11
12
13
14
POWER
24V DC
15
MITSUBISHI
ESC
OK
AL2-24MR-D
Dzięki serii Alpha 2 możliwe jest wykorzystanie możliwości Alpha w dziedzinie mikrosterowników PLC. Wydajność programu
– 200 funkcji i 38 bloków funkcyjnych
obejmujących operacje matematyczne,
PWM, szybki licznik 1 KHz oraz obsługę
wiadomości tekstowych SMS, wraz z szerokim zakresem temperatury roboczej (od
-25 do 55°C) – otwierają nowe możliwośc
i we wszystkich obszarach automatyki
budynkowej i przemysłowej. Na dużym
podświetlanym ekranie wyświetlane są
między innymi wykresy kolumnowe
i przewijany tekst. Opcjonalne płyty rozszerzające umożliwiają zwiększenie liczby
punktów I/O o cztery punkty wejść/wyjść
cyfrowych. Funkcje obejmują:
앬
앬
앬
앬
앬
Rozszerzalne o dodatkowe moduły wyjść
przekaźnikowych lub tranzystorowych.
Wejścia/wyjścia analogowe
Szybkie liczniki do 1 kHz
Funkcje GSM do komunikacji z telefonami
komórkowymi.
Obsługa 8 różnych języków.
Jednostki centralne z 10–24 I/O
Dane techniczne
AL2-10MR-A
AL2-10MR-D
AL2-14MR-A
AL2-14MR-D
AL2-24MR-A
AL2-24MR-D
Wbudowane wejścia/wyjścia
10
10
14
14
24
24
Zasilanie
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
Wejścia cyfrowe
6
6
8
8
15
15
Wejścia analogowe
—
6
—
8
—
8
Kanały
—
6
—
8
—
8
Wbudowane wyjścia
4
4
6
6
9
9
4,0
5,5
7,5
7,0
9,0
2,5/0,75
4,5/2,0 240 V AC
3,5/1,5 120 V AC
4,0/1,0
5,5/2,5 240 V AC
4,5/2,0 120 V AC
5,0/1,0
5
Maks. pobór mocy
Typowy pobór mocy
W 4,9
wszystkie I/O
ON /OFF
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
W
3,5/1,85 240 V AC
3,0/1,55 120 V AC
kg 0,2
mm 71,2x90x55
Nr kat. 215070
0,2
0,3
0,3
0,35
0,3
71,2x90x55
124,6x90x52
124,6x90x52
124,6x90x52
124,6x90x52
215071
215072
215073
215074
215075
MIKROSTEROWNIKI
Elektryczne dane techniczne
Zasilacze z możliwością zamontowania na szynie DIN lub pionowej płycie, do zasilania modułów 24V DC (odsyłamy w niniejszym katalogu do rozdziału dotyczącego modułów zasilania);
Rama do montażu IP40 AL-FRAME-20-IP40, nr kat.: 132333; rama do montażu IP54 AL-FRAME-20-IP54, nr kat.: 132337 dla AL2-14/24;
Rama do montażu IP40 AL-FRAME-6/10-IP40, nr kat.: 132332; rama do montażu IP54 AL-FRAME-6/10-IP54, nr kat.: 132335 dla AL2-10
Akcesoria
Moduł AS interface AL2-ASI-BD
Moduł interfejsu AL2-ASI-BD w połączeniu ze
sterownikiem ALPHA 2 ułatwia przesyłanie
danych przez system AS interface. Moduł
AL2-ASI-BD jest dołączany do modułu z serii
ALPHA 2 i tworzy jednostkę Slave. Możliwa
jest wymiana maksymalnie czterech wejść
i czterech wyjść z jednostką Master AS Interface.
ASI+
ASI+
ASIASI-
Adresy urządzeń Slave są przypisywane
automatycznie przez jednostkę Master
w sieci albo przez urządzenie programowalne
(oprogramowanie).
Dane techniczne
AL2-ASI-BD
Typ modułu
Moduł Slave
Liczba punktów I/O
4 wejścia, 4 wyjścia
Zewnętrzne źródło zasilania
Zewnętrzny pobór prądu
Protokół komunikacyjny
Ciężar
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Maksymalna odległość transmisji wynosi
100 m bez repeatera. W przypadku zastosowania repeaterów odległość wydłuża się
do maks. 300 m.
Dla AS-Interface wymagane jest oddzielne
źródło zasilania. Sygnał komunikacyjny jest
nakładany na napięcie zasilania magistrali
AS-Interface.
30,5 V DC (zasilacz AS interface)
mA Maks. 40
Standard AS Interface
kg 0,05
mm 53,1x90x24,5
Nr kat. 142525
Uwaga: Moduł AL2-ASI-BD nie może być używany z serią AL2-10MR.
MITSUBISHI ELECTRIC
81
/// MIKROSTEROWNIKI
Cyfrowe moduły rozszerzające
EO2
EO1
Dostępne są cztery różne moduły rozszerzające dla serii ALPHA 2, umożliwiające rozszerzenie sterownika przez dodanie wejść
lub wyjść. Moduły są umieszczane bezpośrednio w sterowniku ALPHA 2 i dzięki temu
nie zajmują dodatkowej przestrzeni.
RELAY
OUTPUT
MITSUBISHI
W module AL2-4EX można zastosować dwa
wejścia jako szybkie liczniki o częstotliwości
zliczania 1 kHz.
Właściwością wszystkich modułów jest
optoizolacja wszystkich wejść i wyjść.
4EYR
EO4
EO3
Dane techniczne cyfrowych modułów
rozszerzających
Wejścia
Wbudowane wejścia
Napięcie wejściowe
Prąd wejściowy
MIKROSTEROWNIKI
5
Wyjścia
Wbudowane wyjścia
Rodzaj wyjść
Napięcie przełączane (maks.)
Prąd znamionowy
Elektryczne dane techniczne
Zasilanie
zakres AC (+10 %, -15 %)
Mechaniczne dane techniczne
Wymiary (SxWxG)
AL2-4EX-A2
AL2-4EX
AL2-4EYR
AL2-4EYT
4
220–240 V AC
7,5 mA przy 240 V AC (50 Hz),
9,0 mA przy 240 V AC (60 Hz)
4
24 V DC (+20 %, -15 %)
—
—
—
—
5,4 mA ±1 mA przy 24 V DC
—
—
—
—
—
—
4
Przekaźnik
250 V AC, 30 V DC
2 A na wyjście
4
Tranzystor
5–24 V DC
1 A na wyjście
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
—
—
V —
A —
220–240 V AC
mm 53,1x90x24,5
Dane do zamówienia
Nr kat. 142522
53,1x90x24,5
53,1x90x24,5
53,1x90x24,5
142521
142523
142524
Uwaga: EI1 i EI2 w module AL2-4EX mogą być używane jako wejścia szybkich liczników. W każdym przypadku czas reakcji dla wejść szybkich liczników wynosi 0,5 ms lub jest krótszy.
Moduły AL2-4EX-A2, AL2-4EX, AL2-4EYR oraz AL2-4EYT nie mogą być używane z serią AL2-10R.
Analogowe moduły rozszerzające
+
-
POWER
24V DC
V1+
V1-
CH1
OUTPUT
V2+
V2-
CH2
0~10V
MITSUBISHI
+
-
V1+
V1-
V2+
V2-
POWER
POWER
24V DC
CH1
OUTPUT
CH2
0~10V
+
MITSUBISHI
CH2
CH1
-50°C Line
200°C -50°C Line 200°C
POWER
CH2
CH1
-50°C Line
450°C -50°C Line 450°C
V1+
L1+
ANALOG
OUTPUT
MITSUBISHI
L1-
I1-
CH2
L2+
L2-
SLD L2+
L2-
Dostępne są trzy różne analogowe moduły
rozszerzające:
앬
I2-
2DA
ANALOG
OUTPUT
V2+
L1-
VI1-
CH2
AL2-2TC-ADP
-50~450°C
K-type Thermocouple
L1+
I1+
앬
앬
AL2-2PT-ADP
PT100 -50~200°C
CH1
CH1
-
POWER
24V DC
Analogowe moduły rozszerzające znacznie
zwiększają zakres zastosowań serii ALPHA 2.
Moduły te wytwarzają napięciowe lub
prądowe sygnały wyjściowe oraz pozwalają
na pomiar temperatury.
I2+ VI2-
Moduł AL2-2DA jest wyposażony w dwa
dodatkowe wyjścia analogowe dla
ALPHA 2 i przetwarza cyfrowe wartości
wejściowe na napięcie lub prąd. Moduł
ten jest umieszczany bezpośrednio w sterowniku ALPHA 2.
AL2-2PT-ADP obsługuje dwa zewnętrzne
czujniki Pt100 i przetwarza odczyt temperatury na sygnały analogowe (0–10 V).
AL2-2TC-ADP obsługuje dwie zewnętrzne
termopary (typ K) i przetwarza odczyt temperatury na sygnały analogowe (0–10 V).
SLD
Dane techniczne analogowych modułów
rozszerzających
Wejścia analogowe
Wbudowane wejścia
AL2-2DA
AL2-2PT-ADP
AL2-2TC-ADP
—
2
Termopara (typ K), typ izolowany
(IEC 584-1 1977, IEC 584-2 1982)
-50–+450 °C
Podłączalne czujniki temperatury
—
Zakres kompensacji
Wyjścia analogowe
Wbudowane wyjścia
—
2
Czujnik Pt100
Współczynnik temperaturowy 3,850 ppm/°C (IEC 751)
-50–+200 °C
2
0–10 V DC (5 k⏲–1 M⏲)
4–20 mA (maks. 500 Ů)
—
—
—
—
—
—
2
24 V DC (-15–+10 %), 70 mA
2
24 V DC (-15–+20 %), 1 W
2
24 V DC (-15–+20 %), 1 W
35,5x90x32,5
35,5x90x32,5
151238
151239
napięcie
prąd
Elektryczne dane techniczne
Liczba kanałów
Zasilanie
Mechaniczne dane techniczne
Wymiary (SxWxG)
Zakres wyjść
analogowych
Dane do zamówienia
mm 53,1x90x24,5
Nr kat. 151235
Uwaga: Moduły AL2-2DA nie mogą być użyte w jednostkach centralnych serii AL2-10MR.
82
MITSUBISHI ELECTRIC
PULPITY OPERATORSKIE HMI ///
INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA
Układy sterowania HMI ułatwiają komunikację między operatorem a maszyną
Układy sterowania HMI sprawiają, że systemy
oraz ich funkcje stają się przejrzyste, co ułatwia
zorientowany na obsługę procesów dialog między operatorami a maszyną. Użytkownik może
monitorować i zmieniać ich parametry w zależności od wymagań. Instalacja jest łatwa,
ponieważ układy HMI instaluje się bezpośrednio
przy maszynie bez konieczności stosowania
dodatkowych modułów wymaganych do
połączenia ze sterownikiem PLC. Wszystkie
wymagane informacje znajdują się w zasięgu
ręki, zapewniając maksymalną przejrzystość
wszystkich procesów systemowych, a stopień
ochrony IP65 (IP67 dla GOT1000) wskazuje, że
układy HMI mogą być używane w najtrudniejszych warunkach.
Mitsubishi oferuje dwie rodziny interfejsów
człowiek-maszyna (HMI) – serię E i serię GOT.
Te dwie serie HMI mogą mieć postać tekstową
lub graficzną oraz być obsługiwane za pomocą
klawiszy bądź dotykowo.
Poniższe wykresy przedstawiają pełny zakres
obu głównych serii układów HMI.
Seria GOT
Seria GOT jest najnowocześniejszym
rozwiązaniem w zakresie jakości i wydajności
pulpitów sterujących.
Imponujący szereg funkcji, wielkości monitorów
i łatwa obsługa ekranów dotykowych daje
użytkownikom wszystko, czego potrzebują.
PULPITY OPERATORSKIE HMI
6
Seria E
Seria E jest znakomitym przykładem udanej
konstrukcji przemysłowej.Wszystkie jednostki
z tej serii są terminalami graficznymi.
MITSUBISHI ELECTRIC
Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy modelami
posiadającymi klawisze funkcyjne i wysokiej
klasy terminalami z ekranem dotykowym.
Obydwa te warianty dostępne są z monitorami
o różnych wielkościach.
83
/// PULPITY OPERATORSKIE HMI
Układy sterowania HMI do komunikacji człowiek-maszyna
앬
Seria GOT
Mitsubishi Electric kolejny raz ustaliła nowe standardy w dziedzinie komunikacji człowiekmaszyna, wprowadzając nową serię GOT 1000
terminali operatorskich z ekranami dotykowymi.
Zapewnienie funkcji, o które prosili klienci, było
traktowane priorytetowo podczas projektowania
tych układów – w połączeniu z zaawansowaną
technologią oraz doświadczeniem zdobytym
w pracy z innymi seriami. Wynikiem tych działań
jest produkt, który ułatwi pracę programistom
i pracownikom obsługi, a także operatorom.
PULPITY OPERATORSKIE HMI
6
Terminale są wyjątkowo wygodne w użyciu.
Możliwości serii GOT 1000 stają się naprawdę
widoczne w zastosowaniach wraz ze sterownikami
MELSEC Mitsubishi Electric – czy będą to kompaktowe sterowniki PLC, czy systemy modułowe,
takie jak zaawansowana platforma iQ Platform –
lub jako interfejsy człowiek-maszyna (HMI) dla serwowzmacniaczy albo przetwornic częstotliwości.
앬 Ekrany o wysokiej rozdzielczości, wyświetlające 256 lub nawet do 65 536 kolorów,
mogą również wyświetlać złożone grafiki
앬 Rozbudowane możliwości multimedialne
앬 Szybkie porty USB, instalowane głównie
z przodu urządzeń, posiadają tryb transparentny do sterowników MELSEC, wzmacniaczy
serwo i przetwornic częstotliwości
Seria GOT
typ
wymiary (mm)
Wyświetlacz
GT10 (14 modeli)
STN
3,7"/ 4,5"/4,7"/5,7"
Karty typu Compact Flash lub karty pamięci ze
złączem USB; służą do przenoszenia oraz
zapisywania danych i uaktualniania systemu
operacyjnego
앬 Standard Unicode pozwala wyświetlać znaki
wszystkich języków
앬 Przełączanie języków online, maks. 10 różnych
języków
앬 Dostępne dodatkowe interfejsy do sieci
Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE jak
również dodatkowe RS232C i RS422/RS485
앬 Zdalna obsługa w połączeniu z SoftGOT
Jednostki sterowania programuje się za pomocą
pakietu oprogramowania GT Designer3, działającego na PC pod MS Windows®.
Sterowniki dla serii E układów HMI można łatwo
aktualizować przez sieć Internet. Możliwa jest
również transmisja danych na dużych odległościach
przez modemy. Oznacza to możliwość monitorowania i edytowania własnej konfiguracji, programów oraz danych, siedząc przy biurku.
Seria E
Największe korzyści wynikające z używania serii
E to m.in.:
앬 łatwa obsługa tekstowa
앬 parametry sterujące
앬 edycja danych
앬 obsługa alarmów
앬 instrukcje
앬 obsługa z poziomu menu
앬 obsługiwane są czcionki międzynarodowe
GT11 (5 modeli)
STN
5,7"
tekst (wierszy x znaków) Definiowane przez użytkownika Definiowane przez użytkownika
rozdzielczość
wyświetlacza
(w pikselach)
Dla układów HMI z serii E dostępne są
następujące interfejsy
앬 RS422/RS232C/RS485
앬 Profibus DP
앬 Ethernet TCP/IP
Programowanie serii E układów HMI odbywa się za
pomocą oprogramowania E Designer na komputerze PC z zainstalowanym systemem Windows 98
lub nowszym. Do programowania serii GOT służy
oprogramowanie GTDesigner2, działające na
każdym standardowym komputerze PC z systemem Windows.
Pulpity HMI Mitsubishi mogą obsługiwać spory
zakres międzynarodowych zestawów znaków.
Podobnie jak wszystkie produkty z serii MELSEC,
układy HMI posiadają certyfikat zgodności CE.
Wszystkie układy są odpowiednie dla wszystkich
systemów MELSEC PLC oraz ważniejszych producentów sterowników PLC spośród firm
zewnętrznych.
GT12 (4 modeli)
Kolorowy LCD typu TFT
10,4"/8,4"
Standardowe, 16-punktowe czcionki:
40 znaków x 30 wierszy (2-bajtowe),
standardowe, 12-punktowe czcionki:
53 znaki x 40 wierszy (2-bajtowe)
GT15 (22 modele)
STN, TFT
5,7"–15"
GT16 (20 modeli)
TFT
5,7"–15"
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
160x64/288x96/320x240
320x240
640x480
320x240 do 1024x768
640x480 do 1024x768
Zasilanie
Pojemność pamięci
Zewnętrzna karta pamięci
Typ klawiatury
5 V DC/24 V DC
512 KB/1,5 MB/3,0 MB
—
Panel dotykowy
100–240 V AC
9 MB
1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)
Panel dotykowy
24 V DC/220 V AC
5–9 MB (rozszerzalna do 57 Mbajtów)
1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)
Panel dotykowy
24 V DC/220 V AC
15 MB (rozszerzalna do 57 Mbajtów)
1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)
Panel dotykowy
Klawisze funkcyjne
Klawisze dotykowe
24 V DC
3 MB
1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe +
6 klawiszy funkcyjnych
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
RS232C, RS422
RS232, RS422/485
RS232
RS232
USB (przód)
USB
USB (przód)
szeregowe
Interfejsy
inne
2 x RS232, RS422/RS232
(w zależności od modelu)
GT104첸/GT105첸: USB
(z tyłu)
Możliwość komunikacji w sieci
Szeregowa
Szeregowa
Ethernet (TCP/IP)
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
IP67
IP67/IP65 (przenośne modele)
IP67
Seria E
E1012
Wyświetlacz
Zasilanie
E1022
E1032
E1041
E1043
LCD,
LCD,
LCD,
typ
TFT
monochromatyczny monochromatyczny monochromatyczny
wymiary (mm)
89,6x17,9 mm
90,2x24,0 mm
135x36 mm
3,5"
tekst (wierszy x znaków) Definiowane przez użytkownika
rozdzielczość
wyświetlacza
160x32
240x64
240x64
320x240
(w pikselach)
24 V DC (20–30 V)
E1060
E1062
E1061
E1063
E1070
E1071
E1100
E1101
E1151
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT
5,7"
5,7"
6,5"
10,4"
15"
320x240
320x240
640x480
800x600
1024x768
12 MB
12 MB
(rozszerzalna)
1 (CF)
Membrana/
Panel dotykowy
Tak/Klawisze
dotykowe
12 MB
(rozszerzalna)
1 (CF)
USB
USB
Pojemność pamięci
512 kB
512 kB
12 MB
12 MB
12 MB
Zewnętrzna karta pamięci
—
—
—
—
—
Typ klawiatury
Membrana
Membrana
Membrana
Panel dotykowy
Membrana
Klawisze funkcyjne
Tak
Tak
Tak
Klawisze dotykowe Tak
szeregowe
Interfejsy
inne
Możliwość komunikacji w sieci
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
RS232, RS422/RS232
—
—
Ethernet (TCP/IP) (jako opcja)
IP66
84
USB (przód),
Port USB do obsługi karty pamięci
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), RS232, RS422, RS485, A Bus, Q Bus,
MELSECNET/10/H, Modbus TCP
IP67
IP67
12 MB
(rozszerzalna)
—
1 (CF)
Membrana/
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Tak/Klawisze
Klawisze dotykowe
dotykowe
USB
USB
USB
USB
USB
Ethernet (TCP/IP), Modbus TCP, MPI (wszystkie wbudowane); Profibus DP (jako opcja)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
MITSUBISHI ELECTRIC
PULPITY OPERATORSKIE HMI ///
GT1020
GT1030
GT1040
GT1045
GT1050
GT1055
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
Uniwersalne, o niewielkich wymiarach mikro
GOTy, oferują wiele znakomitych i silnych cech.
Można używać różnych czcionek i języków, a gdy
pojawi się błąd, tło może zostać podświetlone na
czerwono, co znacznie przyciąga wzrok.
Panele te dostępne są z interfejsami programującymi RS422 (modele LBL i LBD) lub
RS232 (modele LBL2 i LBD2).
Dane techniczne
typ
wymiary (mm)
tekst (wierszy x znaków)
Wyświetlacz
wysokość znaków (mm)
Pojemność wewnętrznej pamięci używanej na
dane projektu i system, wynosi 3 Mbajty. Jest to
dwa razy większa pojemność, niż pamięć pulpitu
GT1030. Wykorzystując dodatkowy moduł,
można zapamiętać dane projektu pulpitu GOT.
Dostępne są również odpowiednie kable, które
służą do połączenia znajdujących z tyłu pulpitu
interfejsów (np. USB, RS422 i RS232).
Za pomocą komputera PC i oprogramowania
GT Designer 2 można łatwo zaprogramować
wszystkie modele GOT1000.
160x64/288x96
Wszystkie panele GOT1000 można zamontować
i używać poziomo lub pionowo, co zwiększa elastyczność przy tworzeniu projektu i zastosowaniu.
GT1040-QBBD
GT1050-QBBD
GT1045-QSBD
GT1055-QSBD
STN, niebieski/biały, 16 stopni
96x72 (4,7")/115x86 (5,7")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
STN, 256 kolorów
96x72 (4,7")/115x86 (5,7")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
320x240
320x240
GT1020: 5 V DC/24 V DC/24 V DC,
GT1030: 24 V DC
24 V DC
24 V DC
5 V DC/24 V DC
512 kB/1,5 MB
3,0 MB
3,0 MB
—
—
—
Panel dotykowy
Panel dotykowy
TouchPanel dotykowy-panel
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
—
—
—
—
—
—
RS232, RS422/2 x RS232
RS232, RS422
RS232, RS422
—
—
—
—
USB
USB
—
1, do zapisania danych projektu
1, do zapisania danych projektu
GT1020: —/GT1030: zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Szeregowo (maks. 2 pulpity GOT na sterownik FX lub Q), stacja master sieci multidrop (maks. 16 pulpitów GOT przez stację master na sterownik FX lub Q, Modbus RTU)
2
2
2
IP67
IP67
IP67
113x74x27/145x76x29,5
139x112x41/164x135x56
139x112x41/164x135x56
0,2/0,3
0,45/0,7
0,45/0,7
Zasilanie
Pojemność pamięci
Zewnętrzna karta pamięci
Typ klawiatury
wewnętrzne
zewnętrzne
Wskaźniki LED
szeregowe
równoległe
inne
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
Zegar czasu rzeczywistego
Możliwość komunikacji typ
w sieci (opcjonalnie)
maks. liczba urządzeń
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
Wymiary (SxWxG) (mm)
Ciężar (kg)
Interfejsy
Dane do zamówienia
Niezależnie od wielu elementów automatyki
dostarczanych przez Mitsubishi Electric, można
również podłączyć urządzenia pochodzące od
innych producentów oraz komputery PC. Zintegrowany szybki interfejs USB (niedostępny
w modelach GT1020/GT1030), pozwala w trybie
przezroczystym na programowanie sterowników PLC Mitsubishi, przetwornic częstotliwości
oraz wzmacniaczy serwo.
GT1020-LBL/-LBD/-LBD2/LBLW/-LBDW/-LBDW2
GT1030-HBD/-HBD2/-HBDW/-HBDW2/-HWD/-HWD2/
GT1030-HWDW/-HWDW2/-HBL /HBLW/-HWL/-HWLW
STN, monochromatyczny
86,4x34,5 (3,7")/109,4x36 (4,5")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
Klawisze funkcyjne
Nowe modele GT1040 i GT1050 mają 2-kolorowy
wyświetlacz STN (16 stopni niebieski/biały),
natomiast GT1045 i GT1055 mają 256-kolorowy
wyświetlacz STN. Monitory GT1040/GT1045
mają ekrany o przekątnej 4,7", natomiast ekrany
monitorów GT1050/GT1055 mają rozmiar 5,7".
Wszystkie wyświetlacze charakteryzują się rozdzielczością graficzną 320x240 pikseli i zostały
skonstruowane jako ekrany dotykowe.
200738/200491/200492/208670/208668/208669
Nr kat. 242110/242111/242112/242113/242114/242115/
242116/242117/242118/242119/242120/242121
Akcesoria
MITSUBISHI ELECTRIC
221929
218492
221930
218491
Oprogramowanie (patrz str. ), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
85
6
PULPITY OPERATORSKIE HMI
Mikro GOTy typu GT1020 i GT1030 oferują jasny,
monochromatyczny wyświetlacz STN 3,7" lub
4,5" z ekranem dotykowym oraz trzykolorowe
podświetlenie tła (modele LBDW i LBLW dostępne są również z białym tłem), co pozwala na
dużą różnorodność zastosowań.
/// PULPITY OPERATORSKIE HMI
GT1150
GT1155
GT1150HS
GT1155HS
GT1275
GT1265
GT1550
GT1555
MITSUBISHI
POWER
POWER
MITSUBISHI
PULPITY OPERATORSKIE HMI
6
Graficzne terminale operatorskie
GT1150-QLBD i GT1150HS-QLBD
(wyświetlacz o 16 stopniach szarości)
oraz GT1155-QSBD i GT1155HS- QSBD
(256 kolorów) należą do szeregu GT11
i są standardowymi modelami wszechstronnej serii GOT1000. Oferują one
szeroki zakres podstawowych funkcji
do niezależnego zastosowania.
Obok wyróżniającej szybkości i znakomitych parametrów, charakteryzują się
nowoczesną konstrukcją i pierwszym na
rynku, umieszczonym z przodu terminala porcie USB, przeznaczonym do
zapisywania projektów i serwisu PLC.
Panele te mogą być montowane
i używane poziomo lub pionowo.
Modele GT1150HS-QLBD
i GT1155HS-QSBD są to okazałe,
przenośne terminale, które w klasie
terminali średniej wielkości szczycą się
najwyższym poziomem jakości.
Korzystają z tych samych funkcji, co
wszystkie terminale z szeregu GT11.
Transparentna funkcja portu USB
pozwala łatwo programować sterowniki Mitsubishi Electric, przetwornice i wzmacniacze serwo.
Cechą wszystkich terminali z szeregu
GT11 jest obsługa receptur, alarmów,
zestawu znaków Unicode oraz
wielojęzyczność. Ponadto oferują
one biblioteki rozmaitych obiektów
graficznych.
Nowe modele GT12 oferują elastyczną
konfigurację i możliwość instalacji
rozszerzeń. Wbudowane interfejsy
Ethernet, RS422/485 i RS232, umożliwiają równoczesne podłączenie do
dwóch rodzajów urządzeń automatyki.
Terminal GT1275 jest wyposażony
w kolorowy ekran dotykowy 10,4",
natomiast przekątna ekranu terminala GT1265 wynosi 8,4".
Oba terminale operatorskie
obsługują wiele podstawowych
funkcji dostosowanych do odpowiednich rozwiązań technicznych.
115x86 (5,7")
tekst (wierszy x znaków)
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
wysokość znaków (mm)
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
10,4"/8,4"
Standardowe, 16-punktowe czcionki:
40 znaków x 30 wierszy (2-bajtowe),
standardowe, 12-punktowe czcionki:
53 znaki x 40 wierszy (2-bajtowe)
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
320x240
320x240
640x480
320x240/VTBD: 640x480
Zasilanie
24 V DC
24 V DC
Pojemność pamięci
Zewnętrzna karta pamięci
Typ klawiatury
3 MB
1 (CF)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1 (włączone zasilanie)
RS232, RS422/2 x RS232
—
USB (strona przednia)
—
Zintegrowany
Szeregowo (maks. 2 pulpity GOT na sterownik
FX lub Q), stacja master sieci multidrop (maks.
16 pulpitów GOT przez stację master na
sterownik FX lub Q, Modbus RTU)
2
IP67F
164x135x56
0,7
3,0 MB
1 (CF)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1 (włączone zasilanie)
RS232C, RS422 (1 kanał)
—
USB (strony góry)
—
Zintegrowany
100–240 V AC
24 V DC
9 MB
1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1 (włączone zasilanie)
RS232, RS422/485
—
USB
—
Zintegrowany
9,0 MB
1 (CF)
TouchPanel dotykowy-panel
Klawisze dotykowe
—
1 (włączone zasilanie)
RS232
—
USB (strona przednia)
2
Zintegrowany
—
Ethernet, RS422/485, RS232
Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,
RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus
—
IP67F
176x220x93
1,0
—
IP67
303x214x53/241x190x58
2,3/1,7
2
IP67F
167x135x60
0,45/0,7
170180/170181
229836/237188
229837/237189
203472/203471/203470/209823
Wyświetlacz
Klawisze funkcyjne
wewnętrzne
zewnętrzne
Wskaźniki LED
szeregowe
równoległe
inne
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
Zegar czasu rzeczywistego
Interfejsy
Możliwość komunikacji typ
w sieci (opcjonalnie)
maks. liczba urządzeń
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
Wymiary (SxWxG) (mm)
Ciężar (kg)
Dane do zamówienia
Akcesoria
86
Nr kat. 162709/162710/215077
QL: STN, 16 stopni szarości
QS: STN, 256 kolorów
Kolorowy LCD typu TFT
Modele te wraz z nowoczesnymi
funkcjami i pełną obsługą sieci,
otwierają drzwi do wizualizacji
złożonych procesów.
wymiary (mm)
typ
GT1275-VNBA/GT1275-VNBD/
GT1265-VNBA/GT1265-VNBD
Do klarownej prezentacji tekstu
wykorzystane zostały czcionki
Windows; dostępny jest również
interfejs kart CF do przechowywania
danych projektu i systemów
operacyjnych.
GT1150-QLBD/
GT1155-QSBD/GT1155-QTBD
QL: STN, 16 stopni szarości
QS: STN, 256 kolorów
QT: TFT, 256 kolorów
115x86 (5,7")
Dane techniczne
GT1150HS-QLBD/
GT1155HS-QSBD
Modele GT1550 i GT1555 mają
wyjątkowo wyraźny wyświetlacz 5,7",
na który składają się wersje o 16 stopniach szarości, 4096 kolorach oraz
wersja o 65536 kolorach i jakości
odpowiadającej pełnej rozdzielczości
VGA (640x480 pikseli).
GT1550-QLBD/GT1555-QSBD/
GT1555-QTBD/GT1555-VTBD
QL: Monochromatyczny STN
QS: STN 4096 kolorów
QT, VT: TFT, 65536 kolorów
115x86 (5,7")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
MITSUBISHI ELECTRIC
PULPITY OPERATORSKIE HMI ///
GT1562
GT1565
GT1572
GT1575
GT1575V
GT1585
GT1595
GT1585V
POWER
Wykorzystując umieszczony z przodu
pulpitu port USB oraz zintegrowany
z nim tryb transparentny, można łatwo
programować sterowniki Melsec PLC.
W ten sposób wszelkie uaktualnienia
PLC, wzmacniaczy serwo, przetwornic
i terminali GOT mogą być wykonane
bez otwierania szafki sterowniczej.
Znakomiteparametryijakośćterminali
operatorskich GT15 są wynikiem
zastosowania własnego systemu
operacyjnego jak również całkowicie
nowego rozwiązania sprzętowego.
Użytkownik ma możliwość wyboru
pomiędzy kilkoma opcjami szybkiego
zapisu i odczytu projektu; dostępne
jest szybkie łącze szeregowe o prędkości 115 kbit/s, port USB lub przesłanie
projektu poprzez kartę CF.
System przechowywania i organizacji
plików na karcie CF jest kompatybilny
z komputerem PC. Na kartę CF można
przesłać projekty i składniki systemu
operacyjnego. Pliki zapisane na karcie
CF mogą zostać pobrane przez terminal GT15. Dla seryjnych producentów maszyn jest to niezwykle
istotna zaleta.
Ponadto seria terminali GT15 oferuje
możliwość przesłania projektu
Ethernet poprzez dodatkowy interfejs
Ethernet typu GT15-J71E71-100.
Dane techniczne
Zastosowanie karty opcjonalnej MES
pozwala terminalom GT15 na bezpośrednią komunikację z bazami danych
Windows, bez konieczności stosowania bramy sieciowej PC.
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
typy A
typy D
Pojemność pamięci
Karta pamięci (wewn./zewn.)
Typ klawiatury
wewnętrzne
Klawisze funkcyjne
zewnętrzne
Wskaźniki LED
szeregowe
Interfejsy
równoległe
inne
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
Zegar czasu rzeczywistego
Możliwość komunikacji w sieci
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
Wymiary (SxWxG)(mm)
Ciężar (kg)
Nr kat.
Akcesoria
MITSUBISHI ELECTRIC
Wszystkie, wymienione na tej stronie
terminale operatorskie GT15, dostępne
są w wersji zasilanej AC (modele A)
lub w wersji zasilanej DC (modele D).
*Nie dotyczy modeli wideo
GT1585-STBA/GT1595-XTBA
GT1585-STBD/GT1595-XTBD
GT1585V-STBD
TFT, 16 kolorów/256 kolorów
211x158 (10,4")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
TFT, 256 kolorów (rozszerzalna)
246x185 (12,1")/304x228 (15")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
TFT, 16 kolorów/65536 kolorów
171x128 (8,4")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
wysokość znaków (mm)
Modele wideo GT1585V-STBD
i GT1575V-STBD dodatkowo
obsługują wejście wideo/RGB, które
służy do bezpośredniej obserwacji na
ekranie GOT obrazów z komputerów
PC, kamer i czujników wizyjnych.
GT1575-VTBA/GT1575-STBA
GT1575-VTBD/GT1575-STBD
GT1575V-STBD
TFT, 65536 kolorów (rozszerzalna)
211x158 (10,4")
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
GT1572-VNBA/GT1575-VNBA
GT1572-VNBD/GT1575-VNBD
Wyświetlacz
Dane do zamówienia
Pod względem możliwości sieciowych, terminale serii GT15 są szczególnie mocne swoimi opcjami do
MELSECNET/10/H, CC-Link (IE) oraz
Ethernet, jak również koncepcją czterech sterowników (równoczesna
obsługa 4 sterowników komunikacyjnych oraz możliwość wymiany danych
pomiędzy tymi sterownikami za pośrednictwem bramy - również innych
producentów).
GT1562-VNBA/GT1565-VTBA
GT1562-VNBD/GT1565-VTBD
typ
wymiary (mm)
tekst (wierszy x znaków)
Zasilanie
POWER
640x480
640x480
640x480/800x600
800x600, 1024x768
100–240 V AC
24 V DC
Typy VN: 5 Mbajtów
(rozszerzalna do 53 Mbajtów)
Typy VT: 9 Mbajtów
(rozszerzalna do 57 Mbajtów)
1 (compact flash, maks. 256 MB)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1
RS232C
—
USB (przód)
1/2
Zintegrowany
Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,
RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus
IP67
241x150x56
1,9
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
5 Mbajtów
(rozszerzalna do 53 Mbajtów)
9 Mbajtów
(rozszerzalna do 57 Mbajtów)
9 Mbajtów
(rozszerzalna do 57 Mbajtów)
1 (compact flash, maks. 256 MB)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1
RS232C
—
USB (przód)
1
Zintegrowany
Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,
RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus
IP67
303x214x56
2,3
1 (compact flash, maks. 256 MB)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1
RS232C
—
USB (przód)
2
Zintegrowany
Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,
RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus
IP67
303x214x56
2,3/2,4
1 (compact flash, maks. 256 MB)
Panel dotykowy
Klawisze dotykowe
—
1
RS232C
—
USB (przód)
2
Zintegrowany
Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,
RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus
IP67
316x242x56/397x296x61
2,8/4,9
166240/162705
169480/169481
166241/166242
169482/169483
162706/162707/169484/169485,
video model 203496
162708/169464/169486/203469,
video model 203495
Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
87
6
PULPITY OPERATORSKIE HMI
POWER
POWER
/// PULPITY OPERATORSKIE HMI
GT1655-VTBD
GT1662-VNBA
GT1662-VNBD
GT1665HS-VTBD
GT1672-VNBA
GT1672-VNBD
GT1675-VNBA
GT1675-VNBD
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
PULPITY OPERATORSKIE HMI
6
Graficzne terminale operatorskie
z serii GT16 imponują swoją funkcjonalnością i wszechstronnymi
możliwościami połączenia. Wysokiej rozdzielczości ekran TFT
zapewnia czysty i ostry obraz
w 65,536 kolorach, który może być
wyraźnie widziany nawet z mniej
korzystnych kątów. Ekrany wyświetlacza mogą być tworzone za
pomocą intuicyjnego pakietu programowania GT Designer 3, który
z poziomu PC ułatwia programowanie takich elementów graficznych, jak wyświetlacze danych,
wykresy i sterowane klawiszami
dotykowymi elementy
przełączalne oraz pomaga w rozmieszczaniu ich na dużym monitorze 10,4". Interfejsy wynikowe
upraszczają obsługę jeszcze bardziej skomplikowanych procesów.
Poza bogato zwymiarowaną pamięcią projektu i danych o maks.
pojemności 15 MB (rozszerzalną
przy pomocy karty CF), jednostki te
są wyposażone w zintegrowane,
wszechstronne łącza sieciowe,
w tym Ethernet, CC-Link, Modbus
i MELSECNET. Oprócz tego można
także korzystać ze standardowych
interfejsów szeregowych, takich jak
RS232, RS2422 i RS485. Wszystkie
te modele, z wyjątkiem ręcznych
terminali sterujących
GT1665HS-VTBD, mogą być także
podłączone do złącza magistrali
w systemowej płycie bazowej sterownika PLC MELSEC.
Znajdujące się z przodu jednostki
porty USB (z wyjątkiem terminala
ręcznego GT1665HS-VTBD),
pozwalają na używanie standardowych kart pamięci USB do przechowywania projektów i danych na przykład przy zmianie procesora
MITSUBISHI
PLC. Wystarczy przez port USB
GT16 zapisać do stacji USB program sterownika, a następnie, po
zainstalowaniu, załadować go
z powrotem na nowego PLC.
GT1665HS-VTBD jest ręcznym terminalem sterującym, mającym te
same funkcje, co jednostki stacjonarne, a do tego dodatkowe przyciski funkcyjne i przycisk awaryjnego wyłączania.
GT1665-VTBD
GT1662-VNBA
GT1662-VNBD
GT1665HS-VTBD
GT1672-VNBA
GT1672-VNBD
GT1675-VNBA
GT1675-VNBD
typ
5,7", TFT, 65536 kolorów
8,4", TFT, 16 kolorów
6,5", TFT, 65536 kolorów
10,4", TFT, 16 kolorów
10,4", TFT, 4096 kolorów
wymiary (mm)
115x86/171x128
211x158
211x158
211x158
tekst (wierszy x znaków)
40 znaków x 30 wierszy (16 pkt.)
53 znaków x 40 wierszy (12 pkt.)
Definiowane przez użytkownika
40 znaków x 30 wierszy (16 pkt.)
53 znaków x 40 wierszy (12 pkt.)
40 znaków x 30 wierszy (16 pkt.)
53 znaków x 40 wierszy (12 pkt.)
wysokość znaków (mm)
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
640x480
640x480
640x480
640x480
typy A
100–240 V AC
—
100–240 V AC
100–240 V AC
typy D
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
Pojemność pamięci
11–15 Mbajtów
15 Mbajtów
11 Mbajtów
11 Mbajtów
Karta pamięci (wewn./zewn.)
1 (compact flash)
1 (compact flash)
1 (compact flash)
1 (compact flash)
Typ klawiatury
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Dane techniczne
Wyświetlacz
Zasilanie
wewnętrzne
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
zewnętrzne
—
—
—
—
Wskaźniki LED
1 (POWER)
1 (POWER)
1 (POWER)
1 (POWER)
Interfejsy
Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB (z przodu), gniazdo CF
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
1 złącze CF
1 złącze CF
1 złącze CF
1 złącze CF
Możliwości multimedialne
—
—
—
—
Zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Możliwość komunikacji w sieci (opcjonalnie)
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus,
RS232, RS422/485, A Bus, Q Bus,
MELSECNET/10/H
Ethernet (TCP/IP), Modbus, RS232,
RS422/485
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus,
RS232, RS422/485, A Bus, Q Bus,
MELSECNET/10/H
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus,
RS232, RS422/485, A Bus, Q Bus,
MELSECNET/10/H
Klawisze funkcyjne
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
IP67
IP67
IP67
IP67
Wymiary (SxWxG) (mm)
167x135x60/241x190x52
210x230x97
303x214x49
303x214x49
Ciężar (kg)
1,0/1,8
2,1
2,3
2,3
237248
237192
237193
237190
237191
Dane do zamówienia
Akcesoria
88
244210
Nr kat. 237194
237194
Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
MITSUBISHI ELECTRIC
PULPITY OPERATORSKIE HMI ///
GT1665M
GT1675M
GT1685M
GT1695M
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ulepszyćGT16,np.zwiększonąpamięcią,
specjalnymifunkcjamilubdodatkowymi interfejsami. Poprzez umieszczone z przodu panela szybkie porty USB,
użytkownik może zapamiętać i przywrócić dane projektu oraz programy
PLC, wykorzystując do tego celu standardowe karty pamięci USB (Memory
Stick). Jest to bardzo użyteczne
w sytuacji, gdy musi zostać wymieniona
jednostka centralna PLC. Używając
zainstalowanego w panelu GT16
portu USB, można zapamiętać
i ponownie załadować program PLC.
Nowe modele paneli operatorskich
serii GT16 wyposażone są we wszystkie niezbędne rozwiązania,
pozwalające zaspokoić potrzeby
klientów. Prowadzi to do wypełnienia
terminali GT16 składnikami systemu
zarządzania sterowaniem.
Zintegrowanych jest już wiele dobrze
znanych i użytecznych funkcji, jak np.
cała gama połączeń sieciowych,
takich jak Ethernet i RS422/RS485,
czy też hojnie zaplanowana pamięć
danych i projektu o pojemności
15 Mbajtów (rozszerzalna za pomocą
karty CF do 57 Mbajtów).
Najwyższej jakości obrazy, okna,
rysunki i klawisze dotykowe pokazywane są w 65536 kolorach na dużej
Stosując oddzielne moduły rozszerzające, można w prosty sposób
GT1665M-STBA/GT1665M-STBD
GT1665M-VTBA/GT1665M-VTBD
Dane techniczne
rozdzielczości monitorze TFT. Wszystkie ekrany można tworzyć pojedynczo, wykorzystując program
GT Designer 2 zainstalowany na standardowym komputerze PC. W obrębie całego, 15-calowgo monitora
można swobodnie przesuwać każdy
element projektu. Ułatwia to korzystanie nawet ze złożonych aplikacji.
Do terminala można podłączyć maks.
cztery kamery CCD i po wystąpieniu
usterki można z pomocą zainstalowanych opcjonalnych kart multimedialnych odtworzyć przydatne
sekwencje wideo, co pozwala na
szybkie wykrycie przyczyny
powstania błędu. Możliwe jest
GT1675M-STBA/GT1675M-STBD
GT1675M-VTBA/GT1675M-VTBD
MITSUBISHI
również nagrywanie i analizowanie
problemów. Porty do podłączenia
mikrofonów i głośników są wbudowane. Wbudowana funkcja automatycznej diagnostyki rozpoznaje problemy i odtwarza wideo z instrukcją
postępowania lub pokazuje przydatne wskazówki. Przy doskonałym
współdziałaniu z potężną iQ Platform,
funkcja ta pomaga skrócić czasy przestoju.
Zastosowanie opcjonalnej karty MES
pozwala na bezpośrednią komunikację terminali operatorskich GT16
z bazami danych Windows, bez
konieczności stosowania bramy
sieciowej PC.
GT1685M-STBA
GT1685M-STBD
GT1695M-XTBA
GT1695M-XTBD
typ
8,4", TFT, 65536 kolorów
10,4", TFT, 65536 kolorów
12,1", TFT, 65536 kolorów
15", TFT, 65536 kolorów
wymiary (mm)
171x128
211x158
249x184,5
304,1x228,1
tekst (wierszy x znaków)
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
wysokość znaków (mm)
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
STB첸: 800x600
VTB첸: 640x480
STB첸: 800x600
VTB첸: 640x480
800x600 (SVGA)
1024x768 (XGA)
typy A
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
typy D
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
Pojemność pamięci
15 Mbajtów
15 Mbajtów
15 Mbajtów
15 Mbajtów (rozszerzalna do 57 Mbajtów)
Karta pamięci (wewn./zewn.)
1 (compact flash)
1 (compact flash)
1(compact flash)
1 (compact flash)
Typ klawiatury
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Panel dotykowy
Wyświetlacz
Zasilanie
wewnętrzne
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
Klawisze dotykowe
zewnętrzne
—
—
—
—
Wskaźniki LED
1 (POWER)
1 (POWER)
1 (POWER)
1 (POWER)
Interfejsy
Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB (z przodu), gniazdo CF, czujnik ruchu człowieka, opcjonalnie: karty funkcyjne, wyjście wideo
Klawisze funkcyjne
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
1 złącze CF
1 złącze CF
1 złącze CF
1 złącze CF
Możliwości multimedialne
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Możliwość komunikacji w sieci
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus, RS232, RS422/485, A-Bus, Q-Bus, MELSECNET/10/H
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
IP67
IP67
IP67
IP67
Wymiary (SxWxG) (mm)
241x190x52
303x214x49
316x242x52
397x296x61
Ciężar (kg)
1,7
2,1
2,7
5,0
221949/221950
221951/221952
221945/221946
221947/221948
221360
221361
221358
221359
Dane do zamówienia
Nr kat.
Akcesoria
MITSUBISHI ELECTRIC
Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
89
6
PULPITY OPERATORSKIE HMI
MITSUBISHI
/// PULPITY OPERATORSKIE HMI
E1012/E1022
E1032
E1041/E1043
E1060
E1062
E1061
E1063
9
7
8
ABCD
EFGH
5
6
QRST
UVWX
1
2
3
YZ!?
C1-C4
+/*=
PREV
PULPITY OPERATORSKIE HMI
6
7
8
ABCD
EFGH
9
IJKL
4
5
6
QRST
UVWX
1
2
3
YZ!?
C1-C4
< >()
-
5
+/*=
°%#
ç
PREV
.
_'@,
NEXT
ALARM
ACK
è
ü
è
HOME
NEXT
ALARM
ACK
< >()
5
°%#
HOME
ç
MNOP
IJKL
4
MNOP
ü
.
_'@,
6
Modele E1012, E1022 i E1032
posiadają programowalne klawisze
funkcyjne i oddzielną klawiaturę. Terminale pracujące w trybie graficznym,
mogą wyświetlać symbole, alarmy,
wykresy i tekst w dowolnym rozmiarze. Receptury, teksty lub zmiany
w sekwencji programu mogą być
wprowadzane za pomocą przycisków.
Dodatkowo model E1032 posiada
wbudowany Ethernet-interfejs oraz
możliwość komunikacji po sieci
Profibus DP.
Dane techniczne
E1012/E1022
typ
Wyświetlacz
Terminale E1041 i E1043 są wyposażone w ekran dotykowy TFT
o przekątnej 3,5 cala (65 536 kolorów
lub 16 odcieni szarości). Receptury,
tekst oraz zmiany są wprowadzane za
pomocą klawiszy. Wielopoziomowe
hasła zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast
szesnaście oddzielnych grup alarmów
informuje użytkownika o wszystkich
ważnych zdarzeniach.
LCD jednobarwny
Wyświetlacz TFT terminala E1060
posida przekątną 5,7" i oferuje
65.536 kolorów oraz 16 klawiszy funkcyjnych do operacji na ekranie. Wprowadzanie zmian czy danych
wejściowych, może być wykonywane
przy pomocy klawiszy. Zintegrowana
ochrona hasłem zapobiega przed nieautoryzowanym dostępem, a 16 grup
alarmów informuje na bieżąco i uaktualnia dane na temat wszystkich
ważnych zdarzeń.
Terminale operatorskie E1061 i E1063
mają takie same cechy, jak E1041
i E1043, ale oferują większy wyświetlacz dotykowy TFT z ekranem
o przekątnej 5,7" (65.536 kolorów lub
16-poziomów szarości).
Terminal E1062 jest funkcjonalnie
identyczny z modelem E1060, ale
zamiast wyświetlacza kolorowego
oferuje 16 odcieni szarości na
wyświetlaczu TFT.
Urządzenie jest wyposażone w dwa
porty RS, port USB do podłączania
myszy, klawiatury, drukarki i pamięci
USB, a także wbudowany interfejs
Ethernet.
Wielopoziomowe hasła zabezpieczają
system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szesnaście oddzielnych grup alarmów informuje użytkownika owszystkich ważnych
zdarzeniach.
E1032
E1041/E1043
E1060/E1062
E1061/E1063
LCD jednobarwny
TFT kolorowy/
TFT odcienie szarości
TFT kolorowy/
TFT odcienie szarości
TFT kolorowy/
TFT odcienie szarości
145x110 (5,7")
wymiary (mm)
89,6x17,9/90,2x24,0
135x36
75x54 (3,5")
120x91 (5,7")
tekst (wierszy x znaków)
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
wysokość znaków (mm)
Definiowane przez użytkownika, Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
Definiowane przez użytkownika,
czcionki systemu Windows
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
160x32/240x64
320x240
320x240
320x240
240x64
Zasilanie
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
Pojemność pamięci
512 kB
12 MB
12 MB
12 MB
12 MB
Pamięć flash
—
32 MB (Intel Strata Flash)
32 MB (Intel Strata Flash)
32 MB (Intel Strata Flash)
32 MB (Intel Strata Flash)
Typ klawiatury
Membrana
Membrana
Panel dotykowy
Membrana
Panel dotykowy
Klawisze funkcyjne
wewnętrzne
6
18
Klawisze dotykowe
16
Klawisze dotykowe
zewnętrzne
—
—
—
—
—
6 (zintegrowane w klawiszach)
16 (8 zintegrowane w klawiszach) 1 (zasilanie włączone)
szeregowe
RS232C, RS422/RS485
RS232C, RS422/RS485
RS232C, RS422/RS485
RS232C, RS422/RS485
RS232C, RS422/RS485
równoległe
—
—
—
—
—
Wskaźniki LED
Interfejsy
inne
16 (8 zintegrowane w klawiszach) 1 (zasilanie włączone)
—
USB
USB
USB
USB
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
1
1
1
1
1
Zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Ethernet (TCP/IP) (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Możliwość komunikacji w sieci
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
Wymiary (SxWxG)(mm)
155x114x40/155x155x41
202x187x63
156x119x63
275x168x63
201x152x63
Ciężar (kg)
0,4/0,5
0,9
0,56
1,1
0,87
169297
169298/169299
216254/216306
216305/216307
Dane do zamówienia
Akcesoria
90
Nr kat. 202084/202085
Oprogramowanie E-Designer (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
MITSUBISHI ELECTRIC
PULPITY OPERATORSKIE HMI ///
E1070
E1070 Pro+
E1071
E1071 Pro+
E1100
E1100 Pro+
E1101, E1101 Pro+
E1151, E1151 Pro+
DT1151
7
8
ABCD
EFGH
9
7
8
ABCD
EFGH
IJKL
9
IJKL
4
5
6
4
5
6
UVWX
MNOP
UVWX
QRST
QRST
MNOP
1
2
3
1
2
3
C1-C4
< >()
YZ!?
C1-C4
< >()
YZ!?
.
-
5
.
-
5
+/*=
°%#
_'@,
+/*=
°%#
_'@,
HOME
NEXT
HOME
NEXT
ALARM
ACK
ALARM
ACK
è
ç
PREV
ç
PREV
è
ü
ü
7
6
Dane techniczne
E1070/E1070 Pro+
Kolorowy wyświetlacz E1100
obsługujący 65 536 kolorów
z ekranowymi klawiszami funkcyjnymi pozwala na wygodną pracę.
Receptury, tekst oraz zmiany są wprowadzane za pomocą klawiszy. Wielopoziomowe hasła zabezpieczają
system przed nieautoryzowanym
dostępem, natomiast szesnaście
oddzielnych grup alarmów informuje
użytkownika o wszystkich ważnych
zdarzeniach. Urządzenie jest wyposażone w dwa porty PLC, port USB
do podłączania myszy, klawiatury,
drukarki i pamięci USB, a także wbudowany interfejs Ethernet. Oddzielny
moduł rozszerzający umożliwia
wykorzystanie sieci Profibus DP.
E1071/E1071 Pro+
Stosowanie terminala operatorskiego E1000 Pro+ daje użytkownikowi całą funkcjonalność rodziny
E1000. Umożliwia również wyświetlanie bezpośrednio na ekranie terminala
operatorskiego zewnętrznych plików,
takich jak pliki PDF, strony HTML i prezentacje PowerPoint.
DT1151 jest przemysłowym
monitorem z ekranem dotykowym
LCD typu TFT o przekątnej 15".
Zaprojektowany został do montażu
w szafie sterującej i pracy
w połączeniu z przemysłowym
komputerem PC. Monitor został
zoptymalizowany do maksymalnej
rozdzielczości 1024x768 pikseli.
E1100/E1100 Pro+
E1101/E1101 Pro+,
E1151/E1151 Pro+, DT1151
typ
TFT
TFT
TFT
TFT
wymiary (mm)
134x100 (6,5")
134x100 (6,5")
211x158 (10,4")
211x158 (10")/304x228 (15")
tekst (wierszy x znaków)
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
Definiowane przez użytkownika
wysokość znaków (mm)
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Definiowane przez użytkownika, czcionki
systemu Windows
Wyświetlacz
rozdzielczość wyświetlacza
(w pikselach)
640x480
640x480
800x600
800x600 , 1024x768
Zasilanie
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
24 V DC (20–30 V)
Pojemność pamięci
12 MB (z możliwością rozszerzenia)
12 MB (z możliwością rozszerzenia)
12 MB (z możliwością rozszerzenia)
12 MB (z możliwością rozszerzenia)
Karta pamięci (wewn./zewn.)
2 (compact flash – maks. 1024 MB)
2 (compact flash – maks. 1024 MB)
2 (compact flash – maks. 1024 MB)
2 (compact flash – maks. 1024 MB)
Typ klawiatury
Membrana
Panel dotykowy
Membrana
Panel dotykowy
Klawisze funkcyjne
wewnętrzne
16 (8 zezintegrowanym wyświetlaczem LED) Klawisze dotykowe
zewnętrzne
Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16)
Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16)
Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16)
Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16)
16
1 (zasilanie włączone)
20
1 (zasilanie włączone)
szeregowe
RS232C, RS422, RS485
RS232C, RS422, 485
RS232C, RS422, RS485
RS232C, RS422, 485
równoległe
—
—
—
—
Wskaźniki LED
Interfejsy
inne
22 (10 zezintegrowanym wyświetlaczem LED) Klawisze dotykowe
USB
USB
USB
USB
Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart
1
1
1
1
Zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Możliwość komunikacji w sieci
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,
MPI (wszystko zintegrowane);
Profibus DP (jako opcja)
Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)
IP65
IP65
IP65
IP65
Wymiary (SxWxG)(mm)
285x177x62
219x154x61
382x252x64
302x228x64 , 398x304x60
Ciężar (kg)
1,3
1,1
2,3
2,0/3,7
156097/203302
156098/203303
156099/203324
156100/203325/DT1151: 203326
Dane do zamówienia
Nr kat. 156096/203301
Akcesoria
MITSUBISHI ELECTRIC
Oprogramowanie E-Designer (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)
91
6
PULPITY OPERATORSKIE HMI
Kolorowy wyświetlacz E1071
obsługujący 65 536 kolorów
zapewnia wygodną pracę z ekranem
dotykowym. Receptury, tekst oraz
zmiany są wprowadzane za pomocą
klawiszy. Wielopoziomowe hasła
zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast
szesnaście oddzielnych grup alarmów
informuje użytkownika o wszystkich
ważnych zdarzeniach. Urządzenie jest
wyposażone w dwa porty PLC, port
USB do podłączania myszy, klawiatury, drukarki i pamięci USB, a także
wbudowany interfejs Ethernet.
Oddzielny moduł rozszerzający umożliwia wykorzystanie sieci Profibus DP.
Kolorowy wyświetlacz E1070
obsługujący 65 536 kolorów z ekranowymi klawiszami funkcyjnymi
pozwala na wygodną pracę. Receptury, tekst oraz zmiany są wprowadzane za pomocą klawiszy. Wielopoziomowe hasła zabezpieczają system
przed nieautoryzowanym dostępem,
natomiast szesnaście oddzielnych
grup alarmów informuje użytkownika
o wszystkich ważnych zdarzeniach.
Urządzenie jest wyposażone w dwa
porty PLC, port USB do podłączania
myszy, klawiatury, drukarki i pa- mięci
USB, a także wbudowany interfejs
Ethernet. Oddzielny moduł rozszerzający umożliwia wykorzystanie sieci
Profibus DP.
/// PULPITY OPERATORSKIE HMI
PULPITY OPERATORSKIE HMI
6
IPC-VP1151
IPC-VP1171
Komputery osobiste są częścią
codziennego życia tak, jak komputery przemysłowe są częścią automatyzacji i sterowania procesami.
Technologia ETX dopuszcza
skalowalne właściwości CPU do
szerokiego zakresu zastosowań
przemysłowych. Komputery te,
zaprojektowano jako wytrzymałe
i odporne na pracę w ciężkich
warunkach przemysłowych,
cechuje wysoka jakość, duża
szybkość osiągów, atrakcyjna
cena i znakomicie przejrzysty
wyświetlacz.
Nowa linia IPC1000 oparta na technologii ETX, oferuje najlepsze
cechy z dziedziny przetwarzania
danych i korzysta z procesorów
opartych na technologii Intel®
CoreTM Duo, co objawia się skrajnie
niskim poborem mocy.
Dane techniczne
Wyświetlacz
Szeroki zakres temperatury przechowywania i temperatury pracy,
wysoka odporność na wibracje
i wysoki stopień IP oznaczają, że te
IPC mogą być użyte w takich miejscach, których wcześniej użytkownik nigdy nie brał pod uwagę.
Zintegrowany, nowatorski pomysł
na chłodzenie, przy najwyższej
wydajności procesora realizuje
pasywne chłodzenie, nie używając
przy tym wentylatorów. Równocześnie redukuje to jedną
z ważnych ruchomych części,
która może ulec uszkodzeniu.
IPC-VP1151
IPC-VP1171
typ
TFT
TFT
wymiary (mm)
15"
17"
rozdzielczość wyświetlacza
1024x768
(wpikselach)
1280x1024
Zasilanie
24 V DC
24 V DC
Typ procesora
Intel® CoreTM Duo 2 x 1,06 GHz
Intel® CoreTM Duo 2 x 1,06 GHz
System operacyjny
Windows XP Professional
Windows XP Professional
Pojemność wewnętrznej pamięci
512 MB RAM
512 MB RAM
Rodzaj ekranu
Oporowy, analogowy panel dotykowy
Oporowy, analogowy panel dotykowy
Wbudowany dysk twardy
40 GB
40 GB
Wskaźniki LED
Interfejsy
1 (zasilanie włączone)
1 (zasilanie włączone)
szeregowe
2 x RS232C
2 x RS232C
inne
5 x USB (1 z przodu, 4 z tyłu)
5 x USB (1 z przodu, 4 z tyłu)
Interfejs sieci lokalnej LAN
1 x 10/100, 1 x 100/1000
1 x 10/100, 1 x 100/1000
Wolne gniazda na karty
2 x PCI, Dodatkowe złącze PCMCIA
2 x PCI, Dodatkowe złącze PCMCI
Chłodzenie
Bez wentylatora
Bez wentylatora
Sieci przemysłowe
CANopen lub DeviceNet lub Profi bus
CANopen lub DeviceNet lub Profi bus
Wewnętrzne napędy
Compact Flash, opcjonalnie HDD
Compact Flash, opcjonalnie HDD
Stopień ochrony IP
IP65 (przód)
IP65 (przód)
Zakres temperatury pracy
0–50 °C
0–50 °C
Zakres temperatury przechowywania
-20–+60 °C
-20–+60 °C
Zakres wilgotności pracy
20–85 % (bez kondensacji)
20–85 % (bez kondensacji)
Odporność na wibracje
1 G: odporny na wibracje od 10 do 500 Hz wzdłuż wszystkich 3 osi (zgodnie z EN 60068-2-6)
Wymiary (SxWxG)(mm)
450x354x158
Dane do zamówienia
92
Nr kat. 204307
Magistrale sieci CANopen,
DeviceNet lub Profibus, mogą
być opcjonalnie zintegrowane
bezpośrednio na płycie IPC.
461x399x166
204308
MITSUBISHI ELECTRIC
PULPITY OPERATORSKIE HMI ///
Adaptery interfejsów i kable
Za wyjątkiem modułu Ethernet
GT15-J71E71-100, wszystkie moduły do
GT15 mogą być używane także przez nowe
terminale GT16.
Typ adaptera (zastosowanie)
Numer
zamówienia
Nazwa interfejsu
Aplikacja
GT15-75ABUSSL
GT15/GT16 (1 kanał), model mały
166243
GT15-ABUS
GT15/GT16 (1 kanał), model standardowy
169467
GT15-75ABUS2SL
GT15/GT16 (2 kanały), model mały
166304
GT-15ABUS2
GT15/GT16 (2 kanały), model standardowy
169468
GT15-75QBUSSL
GT15/GT16 (1 kanał), model mały
166305
GT15-QBUS
GT15/GT16 (1 kanał), model standardowy
169465
GT15-75QBUS2SL
GT15/GT16 (2 kanały), model mały
166306
GT15-QBUS2
GT15/GT16 (2 kanały), model standardowy
169466
GT15-J71E71-100
GT15
166309
GT15-RS2-9P
GT15/GT16 (interfejs szeregowy RS232, 9-stykowe gniazdo D-Sub)
169469
GT15-RS2T4-9P
GT15/GT16(przetwornicaRS232–>RS422;9-stykowegniazdoD-Sub)*
166307
GT15-RS4-9S
GT15/GT16(interfejsszeregowyRS422/485,9-stykowegniazdoD-Sub)
169470
GT15-RS4-TS
GT15/GT16 (interfejs szeregowy RS422/485, zaciski śrubowe)
169471
GT15-RS2T4-25P
GT15/GT16(przetwornicaRS232–>RS422;25-stykowegniazdoD-Sub)
166308
GT01-RS4-M
Jednostka master sieci wielopunktowej RS485, maks. 16 terminali
GOT do jednego sterownika FX/Q PLC
225497
GT15-J61BT13
GT15/GT16
203494
GT15-J71GP23-SX
GT15/GT16, interfejs CCLink IE, 1 Gbit/s, pierścień światłowodowy
218576
GT15-J71LP23-25
MELSECNET/H/10 dla terminali GOT typu GT15/GT16, pierścień
światłowodowy (SI)
229842
GT15-J71BR13
MELSECNET/H/10 dla terminali GOT typu GT15/GT16, kabel
koncentryczny
229843
USB
GT15-PRN
GT15/GT16 (do podłączenia USB do drukarek kompatybilnych
z technologią PictBridge)
170169
Karta opcjonalna MES
(do bezpośredniego połączenia
z bazą danych)
GT15-MESB48M
Karta opcjonalna GT15 z pamięcią rozszerzającą 48 Mbajtów
i funkcjonalnością MES
203473
GT16M-MESB
Karta opcjonalna do GT16 z funkcjonalnością MES
221369
Interfejs MELSEC A Bus
Interfejs MELSEC Q Bus
Ethernet RJ45
Interfejs szeregowy
Interfejs CC-Link
MELSECNET/10
6
* nie obsługiwane przez GT15, 5,7"
Dla wszystkich terminali operatorskich GOT
i serii E dostępnych jest wiele różnych kabli.
Wszystkie kable oraz interfejsy należy zamawiać
Terminal
operatorski
E1000
GT1020/GT1030
GT10 QVGA, GT11,
GT15, GT16
GT16
oddzielnie według określonych zastosowań.
Wszystkie kable do GT15 mogą być również
wykorzystane do połączenia z GT16.
Poniższa tabela przedstawia przegląd
dostępnych kabli.
Numer
zamówienia
Interfejs
Nazwa kabla
Złącze
Aplikacja
Dostępna długość (m)
RS232
CAB30
Gniazdko D-SUB 9 styków gniazdko D-SUB 9 styków
Komputer osobisty
3
163002
RS232
CAB34
Wtyk D-SUB 9 styków wtyk MINI-DIN 6 styków
MELSEC System Q
3
163006
3
205178
140472
RS422
CAB36
Wtyk D-SUB 25 styków wtyk D-SUB 9 styków
Siemens S7/MPI
bezpośrednio
RS422
CAB17
Wtyk D-SUB 25 styków <–> wtyk MINI-DIN 6 styków
MELSEC System Q
3
RS422
CAB19
Wtyk D-SUB 25 styków<–> wtyk MINI-DIN 8 styków
MELSEC FX family
3
146861
RS232
GT10-C30R2-6P
Wtyk Mini-DIN 6 styków wtyk D-SUB 9 styków
Komputer osobisty
3
163959
RS422
GT10-C30R4-8P
Otwarte zaciski wtyk Mini-DIN 8 styków
Rodzina MELSEC FX
3
200494
RS232
GT10-C30R2-6P
Otwarte zaciski wtyk Mini-DIN 6 styków
MELSEC System Q
3
200498
RS232
GT10-RS2TUSB-5S
Wtyk Mini-DIN 6 styków USB MINI-B
PC + GT09-C20USB-5P
3
200500 +166373
RS232
FX-232-CAB1
Wtyk D-SUB 9 styków wtyk D-SUB 9 styków
Komputer osobisty
3
124972
USB
GT09-C20USB-5P
USB USB
2
166373
RS232
GT01-C30R2-6P
Wtyk D-SUB 9 styków wtyk MINI-DIN 6 styków
MELSEC System Q
3
163959
RS232
GT01-C30R2-9S
Wtyk D-SUB 9 styków wtyk D-SUB 9 styków
Rodzina MELSEC FX
3
RS422
GT01-C왏왏왏R4-8P
Gniazdko D-SUB 9 styków gniazdko MINI-DIN 8 styków
Rodzina MELSEC FX
1, 3, 10, 20, 30
RS422
GT01-C왏왏왏R4-25P
Gniazdko D-SUB 25 styków gniazdko D-SUB 25 styków
Seria MELSEC A/Q
3, 10, 20, 30
163953 (3m)
Q(A)nS Bus
GT15-A1SC왏왏B
Złącze Special Bus
Seria MELSEC (Q)AnS
0,7, 1,2, 3, 5
166358 (3m)
A Bus, QnA Bus
GT15-C왏왏왏NB
Złącze Special Bus
GT15 przez AnA/QnA Bus
0,7, 1,2, 3, 5, 10, 20, 30
166371 (3m)
System Q Bus
GT15-QC왏왏왏B
Złącze Special Bus
MELSEC System Q
0,6, 1, 3, 5, 10
166348 (3m)
RS422/RS485
GT16-C20R4-9S
D-SUB female connector 25 pin <-> D-SUB female connector 9 pin
MELSEC System Q
0,2
163957
163948 (3m)
221380
Opis dalszych możliwości podłączania urządzeń można znaleźć w Katalogu Technicznym HMI
MITSUBISHI ELECTRIC
93
PULPITY OPERATORSKIE HMI
Komunikacja HMI i adaptery interfejsów
obsługują bezpośrednie połączenia ze sterownikiem PLC lub bezpośrednio do sieci.
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Szeroki zakres przetwornic częstotliwości Mitsubishi,
oferuje użytkownikowi całe bogactwo korzyści,
ułatwiając wybór doskonałego rozwiązania dla
każdej aplikacji napędowej.
Dla większości przetwornic częstotliwości Mitsubishi,
możliwość przeciążenia 200 % mocy jest standardem. Oznacza to, że urządzenia Mitsubishi
dostarczają podwójnej wydajności, w stosunku
do konkurencyjnych przetwornic, mających te
same parametry znamionowe. Przetwornice
Mitsubishi Electric mają również aktywne ograniczenia prądowe. Zapewnia to doskonałe
charakterystyki odpowiedzi systemu wektora
Właściwość
prądu i daje nam zaufanie, niezbędne dla
wymagających aplikacji napędowych.
Przetwornice Mitsubishi pozwalają na znaczne
oszczędności energii, osiągając maksymalną
wydajność napędów przy minimalnym poborze
mocy. Optymalizacja strumienia sprawia, że
podłączony silnik osiąga tylko taką wartość strumienia magnetycznego, jaka jest wymagana do
uzyskania optymalnej wydajności. Jest to szczególnie ważne przy niskich prędkościach,
ponieważ silniki wykorzystują zwykle sterowanie
typu napięcie/częstotliwość.
System błyskawicznie wykrywa nadmierne
poziomy prądu i szybko reaguje, automatycznie
je ograniczając. Pozwala to na normalną pracę silnika przy progowej wartości prądu.
Przetwornice Mitsubishi mogą również komunikować się ze standardowymi przemysłowymi
systemami magistrali, takimi jak Ethernet TCP/IP,
Profibus DP, DeviceNet, CC-Link, CC-Link IE Field,
LonWorks czy RS 485/Modbus RTU, umożliwiając
zintegrowanie przetwornic częstotliwości jako części
kompletnego systemu automatyzacji.
FR-D700
FR-E700 SC
FR-F700
FR-A700
Hz
A
V
MITSUBISHI
Hz
A
V
MON P.RUN
PU
EXT
NET
MON P.RUN
PU
EXT
NET
FWD
REV
FWD
REV
PU
EXT
REV
FWD
MODE
SET
STOP
RESET
PU
EXT
REV
FWD
MODE
SET
STOP
RESET
FR-DU07
FR-DU07
MITSUBISHI
MITSUBISHI
FR-A 700
FR-F 700
!
!
!
and electric shock
DANGER: Risk of injuryfollow the safety instructions before use.
Read the manual and
removing this cover.
wait 10 minutes before
Isolate from supply and
Ensure proper earth connection
!
CAUTION: Risk of fire a non-combustible surface.
Mount the inverter on
and electric shock
DANGER: Risk of injuryfollow the safety instructions before use.
Read the manual and
removing this cover.
wait 10 minutes before
Isolate from supply and
Ensure proper earth connection
CAUTION: Risk of fire a non-combustible surface.
Mount the inverter on
400V
400V
FR–A740–2.2K
FR–F740–2.2K
Zakres znamionowej mocy silnika
0,1–7,5 kW
0,1–15 kW
0,75–630 kW
0,4–630 kW
Zakres częstotliwości
0,2–400 Hz
0,2–400 Hz
0,5–400 Hz
0,2–400 Hz
Zasilanie
Jednofazowe,
200–240 V (-15 %/+10 %)
Trójfazowe,
380–480 V (-15 %/+10 %)
Jednofazowe,
200–240 V (-15 %/+10 %)
Trójfazowe,
380–480 V (-15 %/+10 %)
Trójfazowe,
380–500 V lub 500 V
(-15 %/+10 %)
Trójfazowe,
380–500 V lub 500 V
(-15 %/+10 %)
Stopień ochrony
IP20
IP20
FR-F700: IP00/IP20
FR-F746: IP54
IP00/IP20
앫 Sterowanie oszczędzaniem energii
앫 Funkcja trawersu
앫 Przełączenie silnika bezpośrednio do
앫 Sterowanie momentem
앫 Sterowanie pozycją
앫 Rzeczywiste, bezczujnikowe sterowanie
앫 Zaawansowana funkcja PID
앫 Sterowaniewektorempolawzamkniętejpętli
앫 Możliwość ciągłego zwrotu energii
앫 Bezczujnikowe sterowanie wektorowe
앫 Sterowanie V/f
앫 Tranzystor hamowania
앫 Bezpieczne wyłączanie momentu
Funkcje specjalne
Jednofazowe
Dane techniczne
Trójfazowe
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
D720S
E720S SC
0,1–2,2 kW
D740
0,4–7,5 kW
E740 SC
0,4–15 kW
obrotowego (STO) zgodnie z normą
EN 61800-5-2
앫 Sterowanie w trybie oszczędzania energii
(sterowanie z optymalizacją wzbudzenia)
앫 Diagnostyka czasu życia podzespołów
obrotowego (STO) zgodnie z normą
EN 61800-5-2
앫 Ograniczenie momentu obrotowego
앫 Sterowanie zewnętrznym hamulcem
앫 Lotny start
앫 Odległe we./wy.
앫 Diagnostyka czasu życia podzespołów
Patrz str. 96
Patrz str. 97
F740
sieci elektrycznej
(funkcja dla pracy wielopompowej)
wektorowe
(FR-A741)
앫 Regeneration avoidance function
앫 Lotny start
앫 Funkcja trawersu
앫 Sterowanie U/f
앫 Funkcja unikania regeneracji
앫 Uproszczone sterowaniewektorempolama- 앫 Zintegrowana funkcja PLC
gnetycznego
앫 Proste dostrojenie wzmocnienia
앫 Diagnostyka czasu życia podzespołów
앫 Diagnostyka czasu życia podzespołów
Patrz str. 98
Patrz str. 100
0,75–630 kW
F746
0,75–55 kW
0,4–630 kW
A740
5,5–55 kW
A741
0 kW
94
앫 Sterowanie V/f
앫 Bezczujnikowe sterowanie wektorowe
앫 Tranzystor hamowania
앫 Bezpieczne wyłączanie momentu
55 kW
630 kW
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
Inteligentne funkcje sterowania silnikiem
Kompletne funkcje zabezpieczające dają
możliwość bezpiecznej eksploatacji
앬 Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie
nadprądowe
앬 Wybór funkcji zabezpieczającej do "automatycznego wznowienia po wystapieniu alarmu.
Funkcja bezpieczeństwa "Bezpieczne
wyłączanie momentu obrotowego" (STO)
zgodnie z normą EN 61800-5-2
Funkcja "Bezpieczne wyłączanie momentu
obrotowego" (STO) wyłącza zasilanie silnika i nie
dopuszcza do nieoczekiwanego ponownego
uruchomienia. W rezultacie silnik zatrzymuje się
wybiegiem. W porównaniu z tradycyjną technologią wykorzystującą styczniki, ta zintegrowana
funkcja bezpieczeństwa zmniejsza niezbędną
ilość sprzętu, okablowania i obsługi oraz oferuje
lepszą wydajność i dłuższy okres eksploatacji.
v
pola. Osiąga się wówczas szybką reakcję i dużą
dokładność regulacji prędkości (sterowanie przy
zerowej prędkości obrotowej, funkcja "servo
lock") oraz umożliwia sterowanie momentem
i sterowanie pozycją. W porównaniu ze sterowaniem U/f i innymi metodami regulacji, sterowanie wektorowe oferuje doskonałe parametry,
osiągając charakterystyki regulacji równe tym,
jakie uzyskiwane są w maszynach prądu stałego.
Automatyczny restart po chwilowym zaniku
napięcia zasilania
Kompatybilne z wieloma we/wy
앬 Operacja wielobiegowa (dostępnych jest
15 różnych, wstępnie nastawionych prędkości
obrotowych)
앬 Wejścia sterujące 0/4 do 20 mA
i od 0 do 5 V DC /0 do 10 V DC
앬 Zaciski wielowejściowe: wybór różnych
funkcji wejściowych
앬 Zaciski wielowyjściowe: wybór różnych
funkcji wyjściowych
앬 Wyjście napięcia zasilającego 24 V DC
(wartości dopuszczalne: 24 V DC/0,1 A)
Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób przetwornica częstotliwości może zareagować na
krótkotrwałą przerwę zasilania. Zamiast
zmniejszać wolne obroty i zatrzymać się, obroty
silnika są przez przetwornicę automatycznie
"wyłapywane" i przyspieszane z powrotem do
poprzedniej prędkości.
Funkcje eksploatacyjne i inne
użyteczne funkcje
앬 Przeskoki częstotliwości (trzy punkty)
pozwalają uniknąć częstotliwości rezonansowej maszyny
앬 Tryb szybkiego przyspieszania i zwalniania
앬 Pełne zdolności monitorujące do monitorowania aktualnego czasu pracy i wiele więcej
앬 Alternatywne konfiguracje wybierane przez
użytkownika grupami do trzech parametrów
앬 Wykrywanie zerowej wartości prądu
t
Elastyczna 5-punktowa krzywa U/f
Zintegrowana elastyczna 5-punktowa krzywa
U/f, pozwala na dokładne dostosowanie krzywej
momentu do charakterystyki maszyny.
Charakterystyka U/f
Napiêcie
V/f2
0
V/f4
V/f3
V/f 1
Funkcja ta używana jest przy indywidualnym
napędzaniu, przez jedną przetwornicę dwóch
silników, mających różne prądy znamionowe.
Funkcja unikania regeneracji
V/f5
Krzywa U/f
Druga funkcja elektronicznego
zabezpieczenia termicznego
Charakterystyka
momentu
Częstotliwość bazowa
Sterowanie wektorem pola magnetycznego
Zintegrowane z systemem przetwornicy sterowanie
wektorem pola magnetycznego, umożliwia
osiąganie dużych momentów, nawet przy
małych prędkościach obrotowych.
Jeśli nawet używany jest silnik powszechnego
użytku bez zainstalowanego enkodera, system
bezczujnikowego sterowania wektorowego
pozwala serii FR-A700 na szybką oraz dokładną
regulację prędkości i momentu obrotowego.
Gdy w FR-A700 zamontowana jest karta
FR-A7AP, to używając silnika z enkoderem
można uzyskać pełne sterowanie wektorem
MITSUBISHI ELECTRIC
Funkcja unikania regeneracji w przetwornicach
serii 700 pozwala unikać wyłączenia przetwornicy przez regeneracyjne przepięcie, spowodowane zwrotem energii
z obciążenia o dużej bezwładności do przetwornicy
częstotliwości (na przykład podczas hamowania
silnikiem lub, gdy obciążenie aktywnie napędza
silnik).
Po przekroczeniu zaprogramowanej wartości
progowej napięcia, przetwornica może automatycznie zwiększyć częstotliwość wyjściową
lub ograniczyć nachylenie hamowania. Czułość
odpowiedzi, dynamika i zakres pracy są możliwe
do nastawienia.
W zastosowaniach pompowych i wentylatorowych, po krótkotrwałym zaniku napięcia zasilania
normalne działanie może być automatycznie
kontynuowane. W prosty sposób system reaktywuje silnik pracujący na wolnych obrotach
i automatycznie przyspiesza go ponownie do
wartości zadanej.
Zasilanie
IPF
Częstotliwość
wyjściowa
Zwalnianie
Przyspieszenie
przy
7
Licznik czasu obsługi technicznej
Funkcja licznika czasu obsługi technicznej, może
być używana do monitorowania serwisowego
czasu życia różnych podzespołów.
Odzyskiwanie energii
W celu poprawienia wydajności hamowania,
nowa przetwornica FR-A741 wyposażona została
w funkcję odzyskiwania energii. Odprowadzanie
energii wytwarzanej przez układ hamowania
z powrotem do sieci zasilającej wytwarza znacznie
mniej ciepła, niż rezystor hamowania. Niezależnie od obniżenia poboru mocy, wyeliminowanie
koniecznego urządzenia chłodzącego zmniejsza
również wymagania związane z przestrzenią
montażową.
Oddawanie energii z powrotem do sieci może
być również wykorzystane do innych celów,
co jeszcze bardziej zredukuje koszty eksploatacji.
Zintegrowana funkcja odzyskiwania energii
pozwala na użycie mniejszych i znacznie tańszych
systemów napędowych oraz upraszcza sposób
rozmieszczenia elementów, co redukuje rozmiar
szafki sterującej.
Na przykład, funkcja ta może nie dopuścić do
wyłączenia przetwornicy przez błąd przepięcia,
gdy obroty wentylatora sterowanego przez
przetwornicę wzrosną z powodu ciągu
pochodzącego z innego wentylatora,
działającego w tym samym kanale wentylacyjnym. Funkcja ta może chwilowo zwiększyć częstotliwość wyjściową powyżej wartości zadanej.
Funkcja ta może być również użyta do hamowania obciążenia w obwodzie napięcia DC, bez
stosowania modułów hamujących.
95
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Kompatybilne z wieloma nowymi
zastosowaniami
앬 Regulacja PID
Zintegrowana regulacja PID pomaga na przykład
przy sterowaniu przepływem w pompach.
앬 Zwiększenie momentu
Możliwy jest wybór zwiększenia momentu.
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
FR-D700 Standardowe, ultra kompaktowe przetwornice
Seria ultra kompaktowych przetwornic
częstotliwości FR-D700 wyróżnia się
poprzez swoją bardzo prostą eksploatację, jednocześnie oferując wiele
funkcji.
MITSUBISHI
Wersja z zaciskami sprężynowymi
obwodu sterowania umożliwia szybkie
i proste okablowanie. Przetwornice D700
mają wbudowany stop bezpieczeństwa
i wewnętrzne diody bezpieczeństwa.
Małe rozmiary czynią z przetwornic serii
FR-D700 idealne rozwiązanie dla zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Nowe
funkcje jak pośredni obwód sterujący częstotliwością wyjściową, sterowanie wałka
naciągu czy też funkcja trawersu, umożliwiają uniwersalne stosowanie w takich
aplikacjach jak:
Asortyment produktów
Wyjście
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
Wejście
Dane
techniczne
sterowania
znamionowa moc silnika 햲
znamionowa moc wyjściowa 햳
prąd znamionowy 햴
odporność na przeciążenia 햵
napięcie 햶
napięcie zasilania
zakres napięcia
zakres częstotliwości
zainstalowana moc wejścia 햷
metoda sterowania
kontrola modulacji
częstotliwość przełączania PWM
zakres częstotliwości
moment rozruchowy
zwiększenie momentu obrotowego
czas przyspieszenia/hamowania
charakterystyka
przyspieszenia/hamowania
moment
hamowanie DC
hamujący
kW
kVA
A
kVA
kHz
Hz
앬
Pompy
Wentylatory
앬 Prasy
앬 Przenośniki
앬 Pralki przemysłowe
앬 Automatyczne systemy składowania
Seria FR-D720S produkowana jest w przedziale mocy wyjściowej od 0,1 do 2,2 kW,
natomiast seria FR-D740 w przedziale
mocy wyjściowej od 0,4 do 7,5 kW.
앬
Przetwornice częstotliwości FR-D720S EC
zasilane są napięciem jednofazowym
o wartości od 200 do 240 V AC. Przetwornice
częstotliwości FR-D740 EC przeznaczone
są do podłączenia trójfazowego zasilania
o napięciu od 380 do 480 V AC.
Częstotliwość wyjściowa obejmuje zakres
od 0,2 do 400 Hz.
FR-D720S-첸-EC/-E6
FR-D740-첸-EC/-E6
008
014
025
042
070
100
012
022
036
050
0,1
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
0,4 (0,55) 0,75 (1,1) 1,5 (2,2)
2,2 (3)
0,3
0,5
1
1,6
2,8
3,8
1,2
2,0
3,0
4,6
0,8
1,4
2,5
4,2
7,0
10,0
1,2 (1,4) 2,2 (2,6)
3,6 (4,3)
5,0 (6)
150 % nominalnej mocy silnika dla 60 s; 200 % dla 0,5 s
3 fazy, 0 V do napięcia zasilania
1 faza, 200–240 V AC, -15 %/+10 %
3 fazy, 380–480 V AC, -15 % /+10 %
170–264 V AC przy 50/60 Hz
325–528 V AC przy 50/60Hz
50/60 Hz ± 5 %
50/60 Hz ± 5 %
0,5
0,9
1,5
2,3
4
2,2
1,5
2,5
4,5
5,5
Sterowanie V/f, sterowanie z optymalizacją wzbudzenia lub ogólnego przeznaczenia sterowanie wektorem pola magnetycznego
Sinusoidalne PWM, technologia Soft PWM
0,7–14,5, regulowana przez użytkownika
0,2–400
³150 %/1 Hz (przy sterowaniu wektorowym lub kompensacji poślizgu)
Ręczne zwiększenie momentu obrotowego
0,1 do 3600 s
080
3,7 (4)
7,2
8,0 (9,6)
120
5,5 (7,5)
9,1
12,0 (14,1)
160
7,5 (11)
13,0
16,0 (19,2)
9,5
12
17
Możliwość wyboru trybu liniowego lub "S" dla przyspieszenia/hamowania
Częstotliwość robocza: 0–120 Hz, operating time: 0–10 s, napięcie: 0–30 % (regulowane zewnętrznie)
zabezpieczenie silnika
sygnał ustawienia częstotliwości
Sygnały
sterujące
do pracy
Inne
Dane do
zamówienia
Przekaźnik elektronicznego zabezpieczenia silnika (prąd znamionowy regulowany przez użytkownika)
0–5 V DC, 0–10 V DC, 0/4–20 mA, z panela operatorskiego (programatora). Jednostka przyrostu częstotliwości jest ustawiana.
Używając parametrów 178 do 182 (wybór funkcji terminali wejściowych), można wybrać dowolny z pięciu sygnałów: wielobiegowa nastawa obrotów, sterowanie zdalne, wybór
drugiej funkcji, aktywacja zacisku 4, wybór pracy w trybie JOG, aktywowanie funkcji PID, wejście zewnętrznego przekaźnika termicznego, przełączanie trybów PU – sterowanie
zewnętrzne, załączenie sterowania V/f, odcięcie wyjścia przetwornicy, wybór automatycznego podtrzymania startu, wybór funkcji trawersu, polecenie obrotu do przodu, polecenie
sygnały wejściowe
obrotu do tyłu, reset przetwornicy, przełączanie trybów PU-NET, przełączanie trybów zewnętrzny-NET, przełączenie źródła poleceń sterowania, sygnał zezwolenia pracy
przetwornicy i zewnętrzna blokada PU
Nastawa minimalnej/maksymalnej częstotliwości, funkcja przeskoku częstotliwości, wybór zewnętrznego przekaźnika termicznego, automatyczny restart po chwilowym zaniku
zasilania, blokada obrotów w przód/ do tylu, zdalne sterowanie, wybór drugiej funkcji, wielobiegowa nastawa obrotów, funkcja unikania regeneracji, kompensacja poślizgu,
funkcje działania
wybór trybu pracy, funkcja autotuningu offline, sterowanie PID, komunikacja z PC (RS485), sterowanie z optymalizacją wzbudzenia, zatrzymanie przy braku zasilania, funkcja
wygładzania prędkości, komunikacja Modbus-RTU
Za pomocą parametrów 190 i 192 (wybór funkcji zacisku wyjścia) mogą być ustawione: wyjście falownika załączone, osiągnięto zadaną prędkość, alarm przeciążenia, detekcja
częstotliwości wyjściowej, alarm wstępny hamowania regeneracyjnego, alarm wstępny elektronicznego przekaźnika termicznego, przetwornica gotowa do pracy, detekcja prądu
wyjściowego, detekcja zerowego prądu na wyjściu, dolne ograniczenie PID, górne ograniczenie PID, obrót do przodu/do tyłu przy sterowaniu PID, alarm wentylatora, alarm
stan
działania
sygnały
wstępny przegrzania radiatora, hamowanie przy chwilowym zaniku zasilania, sterowanie PID załączone, zawieszenie sygnału wyjścia PID, podczas restartu, alarm zużycia, zdalne
wyjściowe
wyjście, monitor wartości średniej natężenia prądu, wyjście alarmowe, wyjście błędu, alarm licznika czasu konserwacji
sygnał analogowy
0–10 V DC
chłodzenie
Stygnięcie
Chłodzeniewentylatorowe Stygnięcie
Chłodzenie wentylatorowe
stopień ochrony 햸
IP20
strata mocy [kW]
0,5
0,5
0,9
1,1
1,5
2,0
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
3,3
3,3
68x128x
68x128x
68x128x
68x128x
108x128x 140x150x 108x128x 108x128x 108x128x 108x128x 108x128x 220x150x 220x150x
wymiary (SxWxG)
[mm]
80,5
80,5
142,5
162,5
155
145
129,5
129,5
135,5
155,5
165,5
155
155
pojedyncza warstwa ochronna (EC) Nr kat. 214189
podwójna warstwa ochronna (E6) Nr kat. 240961
214190
240962
214191
240963
214192
240964
214193
240965
214194
240966
212414
240967
212415
240968
212416
240969
212417
240970
212418
240971
212419
240972
212420
240973
Uwagi:
Wskazana moc silnika jest to moc standardowego 4-polowego silnika Mitsubishi. Moc podana w nawiasach () oznacza moc dla temperatury otoczenia +40°C.
햳
Zestawienie znamionowych mocy wyjściowych odnosi się do napięcia silnika 440 V.
햴
Podane w nawiasach wartości prądu wyjściowego dotyczą temperatury otoczenia do 40 °C.
햵
Wskazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej, jest stosunkiem prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy.
Dla powtarzającego się obciążenia, należy dla przetwornicy i silnika uwzględnić czas potrzebny na powrót do temperatur równych lub niższych, od występujących pod 100 % obciążeniem.
햶
Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza napięcia zasilającego i w zadanym zakresie może być zmieniane.
Jednak maksymalna wartość impulsu wyjściowego z przetwornicy pozostaje niezmienna i wynosi około Ö2 wartości skutecznej napięcia zasilającego.
햷
Moc zasilania zmienia się wraz z wartością impedancji przetwornicy widzianej od strony zasilania (włączając składowe pochodzące od dławika wejściowego i kabli).
햸
FR-DU07: IP40 (z wyjątkiem złącza PU)
햲
96
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
Przetwornice kompaktowe FR-E700 SC
Asortyment produktów
Wyjście
Wejście
znamionowa moc silnika 햲
znamionowa moc wyjściowa 햳
prąd znamionowy 햴
odporność na przeciążenia 햵
napięcie 햶
napięcie zasilania
zakres napięcia
zakres częstotliwości
zainstalowana moc wejścia 햷
kW
kVA
A
kVA
metoda sterowania
Dane
techniczne
sterowania
Sygnały
sterujące do
pracy
Inne
Dane do
zamówienia
bezpieczeństwo maszyny. W sposób niezawodny zabezpiecza to maszyny przed
uszkodzeniami.
Seria FR-E720S SC produkowana jest
w przedziale mocy wyjściowej od
0,1 do 2,2 kW, natomiast seria FR-E740 SC
w przedziale mocy wyjściowej od
0,4 do 15 kW.
Przetwornice częstotliwości FR-E720S SC
przeznaczone są do zasilania napięciem
jednofazowym o wartości od 200 do
240 V AC. Przetwornice częstotliwości
FR-E740 SC przeznaczone są do podłączenia
trójfazowego zasilania o napięciu od
380 do 480 V AC.
Zakres częstotliwości wyjściowej 0,2 Hz
do 400 Hz.
FR-E720S-첸-SC-EC/-E6
FR-E740-첸-SC-EC/-E6
008
015
030
050
080
110
016
026
040
060
095
120
170
230
300
0,1
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
0,3
0,6
1,2
2
3,2
4,4
1,2
2,0
3,0
4,6
7,2
9,1
13
17,5
23,0
0,8 (0,8) 1,5 (1,4) 3 (2,5)
5 (4,1)
8 (7)
11 (10) 1,6 (1,4) 2,6 (2,2) 4,0 (3,8) 6,0 (5,4) 9,5 (8,7) 12
17
23
30
150 % nominalnej mocy silnika dla 60 s; 200 % dla 3 s
3 fazy, 0 V do napięcia zasilania
1-faza, 200–240 V AC, -15 %/+10 %
3 fazy, 380–480 V AC, -15 % /+10 %
170–264 V AC przy 50/60 Hz
325–528 V AC przy 50/60 Hz
50/60 Hz ± 5 %
0,5
0,9
1,5
2,5
4
5,2
1,5
2,5
4,5
5,5
9,5
12
17
20
28
Sterowanie V/f, sterowanie optymalizacją wzbudzenia, ogólnego przeznaczenia wektorowe sterowanie strumienia magnetycznego lub zaawansowane wektorowe sterowanie
strumienia magnetycznego
Sinusoidalne PWM, technologia Soft PWM
0,7–14,5, regulowana przez użytkownika
0,2–400
³200 %/0,5 Hz (zaawansowane wektorowe sterowanie strumienia magnetycznego (3,7 K lub mniej))
Ręczne zwiększenie momentu obrotowego
0,01–360 s, 0,1–3600 s (możliwość ustawienia indywidualnego dla przyspieszenia i hamowania)
7
kontrola modulacji
częstotliwość przełączania PWM kHz
zakres częstotliwości
Hz
moment rozruchowy
zwiększenie momentu obrotowego
czas przyspieszenia/hamowania
charakterystyka
Możliwość wyboru trybu liniowego lub "S" dla przyspieszenia/hamowania
przyspieszenia/hamowania
moment
hamowanie DC
Częstotliwość robocza: 0–120 Hz, czas działania: 0–10 s, napięcie: 0–30 % (regulowane zewnętrznie)
hamujący
zabezpieczenie silnika
Przekaźnik elektronicznego zabezpieczenia silnika (prąd znamionowy regulowany przez użytkownika)
sygnał ustawienia częstotliwości
0–5 V DC, 0–10 V DC, 0/4–20 mA, z panela operatorskiego (programatora)
Używając parametrów 178 do 184 (wybór funkcji terminali wejść), można wybrać dowolny z siedmiu sygnałów. Można wybrać spomiędzy takich funkcji, jak wielobiegowa
nastawa obrotów, zdalne sterowanie, zatrzymanie przy dojściu do mechanicznego stopu, wybór drugiej funkcji, aktywacja zacisku 4, wybór pracy w trybie JOG, aktywowanie
funkcji PID, sygnał odblokowania hamulca, wejście zewnętrznego przekaźnika termicznego, przełączanie trybów PU – zewnętrzny, załączenie sterowania V/f, wyłączenie wyjścia,
sygnały wejściowe
wybór automatycznego podtrzymania startu, polecenie obrotu do przodu, polecenie obrotu do tyłu, reset falownika, przełączanie trybów PU-NET, przełączanie trybów
zewnętrzny-NET, przełączenie źródła poleceń sterowania, sygnał zezwolenia pracy falownika i zewnętrzna blokada PU.
Nastawa minimalnej/maksymalnej częstotliwości, funkcja przeskoku częstotliwości, wybór zewnętrznego przekaźnika zabezpieczenia termicznego, automatyczny restart po
chwilowym zaniku zasilania, blokada obrotów w przód/do tylu, zdalne sterowanie, sterowanie sekwencją hamowania, wybór drugiej funkcji, praca z wyborem zaprogramowanej
Funkcje działania
prędkości referencyjnej, zatrzymanie przy dojściu do mechanicznego stopu, sterowanie opuszczaniem, funkcja unikania regeneracji, kompensacja poślizgu, wybór trybu pracy,
funkcja autotuningu offline, sterowanie PID, komunikacja z PC (RS485)
Funkcja stopu bezpieczeństwa
Sygnał stopu bezpieczeństwa można doprowadzić do zacisków S1 i S2 (stosownie do norm bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 kategoria 3, PLd EN62061, IEC61508 SIL2).
Za pomocą parametrów 190 do 192 (wybór funkcji zacisku wyjścia) można ustawić: wyjście falownika załączone, osiągnięto zadaną prędkość, alarm przeciążenia, detekcja
częstotliwości wyjściowej, alarm wstępny hamowania regeneracyjnego, alarm wstępny elektronicznego przekaźnika termicznego, falownik gotowy do pracy, detekcja prądu
wyjściowego, detekcja braku prądu na wyjściu, dolne ograniczenie PID, górny ograniczenie PID, obrót do przodu/ do tyłu przy sterowaniu PID, polecenia odblokowania hamulca,
stan działania
sygnały
alarm wentylatora, (od modelu FR-E720S-050SC) alarm wstępny przegrzania radiatora, hamowanie przy zaniku zasilania, sterowanie PID załączone, wyjście monitora "stop
wyjściowe
bezpieczeństwa", wyjście monitora 2 "stop bezpieczeństwa", restart aktywny, alarm zużycia, monitor wartości średniej natężenia prądu, zdalne wyjście, wyjście alarmowe, wyjście
błędu, sygnał licznika czasu konserwacji
sygnał analogowy
0–10 V DC
chłodzenie
Stygnięcie
Chłodzenie wentylatorowe
Stygnięcie
Chłodzenie wentylatorowe
Stygnięcie
stopień ochrony 햸
IP20
strata mocy [kW]
0,6
0,6
0,9
1,4
1,5
2,0
1,4
1,4
1,9
1,9
1,9
3,2
3,2
6
6
68x128 108x128x 108x128 140x150
wymiary (SxWxG)
[mm] 68x128x86,5
140x150x120
140x150x141
220x150x153
220x260x196
x148,5
141,5
x167
x161,5
pojedyncza warstwa ochronna (EC) Nr kat. 234795 234796
podwójna warstwa ochronna (E6) Nr kat. 240974 240975
234797
240976
234798
240977
234799
240978
234800
240979
234801
240980
234802
240981
234803
240982
234804
240983
234805
240984
234806
240985
234807
240986
234808
240987
234809
240988
Uwagi:
Wskazana moc silnika jest to moc standardowego 4-polowego silnika Mitsubishi.
햳
Wskazana znamionowa moc wyjściowa zakłada, że napięcie wyjściowe ma wartość 440 V.
햴
Znamionowy prąd wyjściowy przyjmuje wartość z nawiasu, gdy napęd ma pracować z ograniczeniem szumu akustycznego przy temperaturze powyżej 40 °C, przy wartości parametru 72 (wybór częstotliwości PWM) ustawionej na 2kHz lub wyżej.
햵
Pokazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej przetwornicy, jest stosunkiem wartości prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornic.
Przy powtarzalnym obciążeniu należy uwzględnić czas, jaki potrzebuje przetwornica i silnik na powrót do temperatury przy 100 % obciążeniu, lub niższej.
햶
Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza napięcia zasilającego i w zadanym zakresie może być zmieniane. Jednak maksymalna wartość impulsu
wyjściowego z przetwornicy pozostaje niezmienna i wynosi około Ö2 wartości skutecznej napięcia zasilającego.
햷
Moc zasilania zmienia się wraz z wartością impedancji przetwornicy widzianej od strony zasilania (włączając składowe pochodzące od dławika wejściowego i kabli).
햸
FR-DU07: IP40 (z wyjątkiem złącza PU)
햲
MITSUBISHI ELECTRIC
97
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Polepszone funkcje i możliwości sprzętowe, jak: wbudowany interfejs USB, wbudowane cyfrowe pokrętło zadawania
z wyświetlaczem, zwiększona wydajność
napędu w zakresie niskich prędkości, jak
również możliwość stosowania wielu kart
opcjonalnych, jak wymienne karty we/wy,
tworzą z przetwornicy FR-E700 SC genialnie
wszechstronny, komercyjny produkt nadający się do wielu zastosowań, takich jak:
앬 maszyny włókiennicze
앬 mechanizmy bram i drzwi
앬 podnośniki
앬 dźwigi
앬 systemy transportu materiałów
Ulepszone funkcje kontroli ograniczenia
prędkości/ mocy gwarantują większe
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Energooszczędne przetwornice FR-F700
MON P.RUN
Hz
A
V
PU
NET
EXT
FWD
REV
PU
EXT
REV
FWD
MODE
SET
STOP
RESET
FR-DU07
Hz
A
V
MON P.RUN
PU
EXT
NET
FWD
REV
PU
EXT
REV
FWD
MODE
SET
STOP
RESET
FR-DU07
MITSUBISHI
FR-F 700
!
!
and electric shock
DANGER: Risk of injuryfollow the safety instructions before use.
Read the manual and
removing this cover.
wait 10 minutes before
Isolate from supply and
Ensure proper earth connection
CAUTION: Risk of fire a non-combustible surface.
Mount the inverter on
400V
FR–F740–2.2K
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
prąd
znamionowy 햷
[A]
Wyjście
znamionowa moc
wyjściowa [kVA]
zdolność do
przeciążenia �
Instalacji klimatyzacyjnych,
np. w zarządzaniu budynkami
앬 Instalacji wentylatorów wyciągowych
앬 Wentylatorów i dmuchaw
앬 Instalacji hydraulicznych
앬 Sprężarek
앬 Kanalizacji i instalacji odprowadzania
cieczy
앬 Pomp wody gruntowej
앬 Pomp w obwodach ogrzewania
앬 Systemów napędów o częstych cyklach
pracy jałowej
Model FR-F746 o stopniu ochrony IP54
jest dostępny w zakresie mocy od 0,75 do
55 kW.
00038
00052
00083
00126
00170
00250
00310
00380
00470
00620
00770
00930
01160
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
odpornośćnaprzeciążenia150%(LD)
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
odporność na
przeciążenia
120 % (SLD) 햶
odporność na
przeciążenia
150 % (LD)
Inom
Imaks. 60 s
Imaks. 3 s
Inom
Imaks. 60 s
Imaks. 3 s
2,3
3,8
5,2
8,3
12,6
17
25
31
38
47
62
77
93
116
2,5
4,2
5,7
9,1
13,9
18,7
27,5
34,1
41,8
51,7
68,2
84,7
102,3
127,5
2,8
4,6
6,2
10
15,1
20,4
30
37,2
45,6
56,4
74,4
92,4
111,6
139,2
2,1
3,5
4,8
7,6
11,5
16
23
29
35
43
57
70
85
106
2,5
4,2
5,8
9,1
13,8
19,2
27,6
34,8
42
51,6
68,4
84
102
127,2
3,1
5,2
7,2
11,4
17,2
24
34,5
43,5
52,5
64,5
85,5
105
127,5
159
SLD 햶
1,8
2,9
4,0
6,3
9,6
13
19,1
23,6
29,0
35,8
47,3
58,7
70,9
88,4
LD
1,6
2,7
3,7
5,8
8,8
12,2
17,5
22,1
26,7
32,8
43,4
53,3
64,8
80,8
SLD
Znamionowa moc silnika 120 % dla 3 s; 110 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – wartości typowe dla pomp i wentylatorów
LD
Znamionowa moc silnika 150 % dla 3 s; 120 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – wartości typowe dla taśm przenośników i wirówek
3 fazy, 0 V do napięcia zasilania
Hz 0,5–400
kHz 0,7–14,5 (regulowana przez użytkownika)
napięcie zasilania
3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %
zakres napięcia
323–550 V AC przy 50/60 Hz
50/60 Hz ±5 %
częstotliwość zasilania
stopień ochrony 햹
strata mocy [kW]
Inne
waga przetwornicy
częstotliwości [kg]
wymiary (SxWxG)
[mm]
Dane do zamówienia FR-F740 �
Częstotliwość wyjściowa obejmuje zakres
od 0,5 do 400 Hz.
0,75
częstotliwość nośna
chłodzenie
Wszystkie przetwornice tej serii zaprojektowano do połączenia z trójfazową siecią
zasilającą o napięciu od 380 do
500 V/500 V (50/60 Hz).
odporność na przeciążenia 120 % (SLD) 햶
zakres częstotliwości
moc źródła
zasilania �
[kVA]
Przetwornice serii FR-F740 dostępne są
w przedziale mocy wyjściowej od 0,75 do
630 kW.
00023
napięcie �
Wejście
Przetwornice te są bardzo wygodne
w użyciu i są dostępne z normami wyjściowymi dopasowanymi do rzeczywistych
potrzeb użytkowników.
FR-F740-첸-EC/-E1/FR-F746-첸-EC
Asortyment produktów
znamionowa
moc silnika 햲
[kW]
Seria przetwornic FR-F 700 firmy Mitsubishi
Electric to całkowicie nowa gama przetwornic częstotliwości z wyjątkowymi możliwościami w zakresie oszczędności mocy.
Przetwornice te nadają się idealnie do pomp,
wentylatorów oraz aplikacji z obniżonymi
wymaganiami odnośnie przeciążenia, np.:
SLD 햶
2,8
5,0
6,1
10
13
19
22
31
37
45
57
73
88
110
LD
2,5
4,5
5,5
9
12
17
20
28
34
41
52
66
80
100
FR-F740
Stygnięcie
FR-F746
Chłodzenie wentylatorowe
Chłodzenie wentylatorowe
FR-F740
IP20 햸
FR-F746
IP54
SLD 햶
0,06
0,08
0,1
0,16
0,19
0,24
0,34
0,39
0,49
0,58
0,81
1,0
1,17
1,51
LD
0,05
0,08
0,09
0,14
0,18
0,22
0,31
0,35
0,44
0,52
0,71
0,93
1,03
1,32
IP00
FR-F740
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
6,5
6,5
7,5
7,5
13
13
23
35
35
FR-F746
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
18,5
18,5
21,5
21,5
30
30
30
42
42
FR-F740
150x260x140
220x260x
220x300x190
170
250x400 x190
325x550
435x550x250
x195
FR-F746
249x395x210
319x395x
319x445x260
240
354x560x260
360x590x
471x660x320
265
przetwornica częstotliwości
156569 156570
156571
156572
156573
156594
156595
156596
156597
156598
156599
podwójna warstwa ochronna (-E1)
158589 158591
158592
158593
158594
158595
158596
158597
158598
158599
158600
158601
158602
158603
moduły mocy
169827
169828
169829
karta sterująca FR-CF70-EC
189878
189878
189878
163807
163808
163809
Dane do zamówienia FR-F746
Nr kat. 163796 163797
163798
163799
163800
163801
163802
163803
163804
163805
163806
Uwagi:
Objaśnienia poz. od 햲 do 햺 zob. na następnej stronie.
98
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
Wyjście
Wejście
Inne
znamionowa [kW] zdolność do przeciążenia 120 % (SLD) �
wydajność
zdolność do przeciążenia 150 %(LD)
silnika �
I nom
odporność na
przeciążenia
I maks. 60 s
120 % (SLD) �
I maks. 3 s
prąd [A]
znamionowy 햷
I nom
odporność na
przeciążenia
I maks. 60 s
150 % (LD)
I maks. 3 s
�
znamionowa moc SLD
wyjściowa [kVA] LD
SLD
zdolność do
przeciążenia �
LD
napięcie �
zakres częstotliwości
Hz
częstotliwość nośna
kHz
napięcie zasilania
zakres napięcia
częstotliwość zasilania
SLD �
moc źródła
zasilania � [kVA] LD
chłodzenie
stopień ochrony �
SLD �
strata mocy
[kW]
LD
ciężar przetwornicy [kg]
ciężar dławika [kg]
02600
132
03250
160
03610
185
04320
220
04810
250
05470
280
06100
315
06830
355
07700
400
08660
450
09620
500
10940
560
12120
630
75
110
132
160
185
220
250
280
315
355
400
450
500
560
90
180
216
260
325
361
432
481
547
610
683
770
866
962
1094
198
238
286
357
397
475
529
602
671
751
847
953
1058
1203
216
259
312
390
433
518
577
656
732
820
924
1039
1154
1313
144
180
216
260
325
361
432
481
547
610
683
770
866
962
173
216
259
312
390
433
518
577
656
732
820
924
1039
1154
216
270
324
390
487
541
648
721
820
915
1024
1155
1299
1443
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
660
733
834
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
660
733
Znamionowa moc silnika 120 % dla 3 s; 110 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – wartości typowe dla pomp i wentylatorów
Znamionowa moc silnika 150 % dla 3 s; 120 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – wartości typowe dla taśm przenośników i wirówek
3 fazy AC, 0 V do napięcia zasilania
0,5–400
0,7–6 (regulowana przez użytkownika)
3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %
323–550 V AC przy 50/60 Hz
50/60 Hz ±5 %
137
165
198
248
275
329
367
417
465
520
587
660
733
834
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
520
587
660
733
Chłodzenie wentylatorowe
IP00 �
2,7
3,3
3,96
4,8
5,55
6,6
7,5
8,4
9,45
10,65 12,0
13,5
15,0
16,8
2,25
2,7
3,3
3,96
4,8
5,55
6,6
7,5
8,4
9,45
10,65 12,0
13,5
15,0
37
50
57
72
72
110
110
220
220
220
260
260
370
370
20
22
26
28
29
30
35
38
42
46
50
57
67
85
435x550
[mm]
465x620x300
465x740x360
498x1010x380
680x1010x380
790x1330x440
995x1580x440
x250
wymiary (SxWxG)
Dane do zmówienia �
FR-F740-첸-EC
01800 02160
90
110
przetwornica częstotliwości
moduły mocy
karta sterująca FR-CF70-ECT
1212
1333
1454
1094
1313
1641
924
834
924
834
18,9
16,8
370
95
7
169830 169831 169832 169833 169834 169835 169836 169837 169838 169839 169840 169841 169842 169843 169844
189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879
Uwagi:
Dane dotyczące wydajności przy znamionowej mocy silnika odnoszą się do napięcia silnika wynoszącego 440 V.
햳
Procentowa zdolność przeciążeniowa przetwornicy, jest stosunkiem wartości prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy w odpowiednim trybie pracy. Przy powtarzających się cyklach obciążenia należy
przetwornicy i silnikowi dać wystarczającą ilość czasu na ochłodzenie poniżej temperatury osiąganej przy 100% obciążeniu. Okresy oczekiwania można obliczyć metodą prądu r.m.s. (I2 × t), która wymaga znajomości obciążenia.
햴
Maksymalne napięcie wyjściowe nie może przekroczyć napięcia zasilania. Napięcie wyjściowe może być zróżnicowane w całym zakresie napięcia zasilania.
햵
Moc źródła zasilania jest zróżnicowana w zależności od wartości impedancji przetwornicy po stronie zasilania (łącznie z wartościami dla kabli i dławika wejściowego).
햶
Gdy zostanie wybrana charakterystyka obciążenia z odpornością na przeciążenia 120 %, maksymalna dozwolona temperatura otoczenia wynosi 40 °C.
햷
Gdy przetwornica pracuje z częstotliwością nośną ³3 kHz, wartość ta jest automatycznie obniżana, jak tylko częstotliwość przetwornicy przekroczy 85 % wartości prądu znamionowego.
햸
Gdy przepust kablowy do opcjonalnych kart rozszerzających jest wyłamany, jednostka ma stopień ochrony IP00.
햹
FR-DU07: IP40 (z wyjątkiem złącza PU)
햺
Wszystkie przetwornice, począwszy od modelu FR-F740-01800 i wyżej, są dostarczane z obwodami drukowanymi pokrytymi podwójną warstwą ochronną. Modele FR-F740 00023 do 01160 mają standardowo pokryte obwody
drukowane. Wersja z podwójną warstwą ochronną dostępna jest jako opcja.
햲
FR-F740/F746 EC
Opis
Częstotliwość podstawową można ustawić w zakresie od 0 do 400 Hz.
charakterystyka napięcia/częstotliwości
możliwość wyboru stałego lub regulowanego momentu obrotowego bądź opcjonalnej, elastycznej 5-punktowej charakterystyki V/f
moment rozruchowy
120 % (3 Hz) przy ustawieniu na proste sterowanie wektorowe strumieniem magnetycznym i kompensację przesunięć
czas przyspieszenia/opóźnienia
0; od 0,1–3600 s (możliwe ustawienie indywidualne)
Dane
charakterystyka przyspieszenia/opóźnienia
Liniowa lub typu "S", wybierany przez użytkownika
techniczne
Częstotliwość robocza (0–120 Hz), czas działania ( 0–10 s) oraz napięcie robocze (0–30 %) mogą być ustawiane indywidualnie. Hamulec DC może być włączany również
sterowania hamulec DC
poprzez wejście cyfrowe.
zabezpieczenie silnika
Przekaźnik elektronicznego zabezpieczenia silnika (prąd znamionowy regulowany przez użytkownika)
metoda sterowania
Sterowanie V/f, sterowanie z optymalizacją wzbudzenia lub proste sterowanie wektorowe strumieniem magnetycznym
sterowanie modulacyjne
Wyjście sinusoidalne PWM, Soft PWM
sygnały wejściowe
Możliwy jest wybór dowolnego z 12 sygnałów za pomocą parametrów od 178 do 189 (wybór funkcji terminala wejściowego)
stan działania
Możliwy jest wybór dowolnego z siedmiu sygnałów za pomocą parametrów od 190 do 196 (wybór funkcji terminala wyjściowego)
Sygnały
w przypadku korzystania
Opróczpowyższychtrybówdziałaniamożnaużywaćparametrów313-319(wybórfunkcjidladodatkowychsiedmiuterminaliwyjściowych)wceluprzypisanianastępującychczterech
sterujące
sygnały
z opcji FR-A7AY, FR-A7AR
sygnałów:trwałośćkondensatoraobwodusterowania,trwałośćkondensatoraobwodugłównego,trwałośćwentylatorachłodzącego,trwałośćobwoduograniczającegoprądrozruchowy
do pracy
wyjściowe
Można również użyć parametrów 54 (przypisanie analogowego wyjścia prądowego) i 158 (przypisanie analogowego wyjścia napięciowego) w celu przypisania poniższych
wyjście impulsowe/analogowe
wyświetlaczy do jednego lub dwóch wyjść
Częstotliwość wyjściowa, prąd silnika (wartość stała lub szczytowa), napięciewyjściowe, wskaźnik alarmu, wartość ustawienia częstotliwości, prędkość robocza silnika, napięcie
wyjściowe przetwornicy(wartość stała lub szczytowa), stopień obciążenia elektronicznego przekaźnika termoelektrycznego, moc pobierana, moc wyjściowa, pomiar drogi, łącznyczas
wielkości
wzbudzania, rzeczywistyczas działania, stopień obciążenia silnika, licznikenergii czynnej, wartość zaoszczędzonej mocy, łączna moc zaoszczędzona, obciążenie obwodu hamulca
wyświetlane na stan działania
odzyskowego (01800 i nowsze), wartość zadana PID, wielkość regulowana PID, wskaźnikodchyleń PID, monitor terminala I/O, opcjonalny monitor terminala wejściowego (tylko
Wyświetlacz ekranie
FR-DU07), opcjonalnymonitor terminala wyjściowego (tylko FR-DU07), wskaźnik stanu montażu opcji (tylko FR-PU07), stan przypisania terminali (tylko FR-PU07)
programatora
(FR-PU07/
Definicja alarmu jest wyświetlana po włączeniu funkcji zabezpieczającej. Zachowywane są: napięcie wyjściowe/prąd wyjściowy/częstotliwość wyjściowa/łączny czas
definicja alarmu
FR-DU07)
wzbudzania tuż przed włączeniem funkcji zabezpieczającej oraz ostatnie osiem definicji alarmów.
interaktywny przewodnik
Przewodnik obsługi/wykrywania i usuwania usterek z funkcją pomocy (tylko FR-PU07)
MITSUBISHI ELECTRIC
99
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Asortyment produktów
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Przetwornice wysokiej klasy FR-A700
Hz
A
V
MON P.RUN
PU
EXT
NET
FWD
REV
PU
EXT
REV
FWD
MODE
SET
STOP
RESET
앬
Nowe przetwornice częstotliwości
FR-A700 łączą w sobie innowacyjne
rozwiązania i niezawodną technologię
z maksymalną mocą, oszczędnością
i elastycznością.
FR-DU07
FR-A700 jest przeznaczony do wykonywania trudnych zadań napędowych,
wymagających dużego momentu obrotowego i bardzo dokładnych obrotów.
Swój obszerny zakres funkcji pozwala na
dostosowanie się do wielu aplikacji. Te
znakomite właściwości napędu FR-A740,
nadają się do różnych potrzeb, takich jak:
앬 Przenośniki, transportery
앬 Maszyny do procesów chemicznych
앬 Nawijarki
앬 Maszyny drukujące
MITSUBISHI
FR-A 700
!
!
and electric shock
DANGER: Risk of injuryfollow the safety instructions before use.
Read the manual and
removing this cover.
wait 10 minutes before
Isolate from supply and
Ensure proper earth connection
CAUTION: Risk of fire a non-combustible surface.
Mount the inverter on
400V
FR–A740–2.2K
Asortyment produktów
znamionowa
moc silnika �
[kW]
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
prąd
znamionowy
[A] �
Wyjście
znamionowa
moc wyjściowa
[kVA] �
zdolność do
przeciążenia �
Wejście
Inne
odpornośćnaprzeciążenia120%(SLD)
odpornośćnaprzeciążenia150%(LD)
odpornośćnaprzeciążenia200%(ND)
odpornośćnaprzeciążenia250%(HD)
I nom
odporność na
przeciążenia
I maks. 60 s
120 % (SLD)
I maks. 3 s
I nom
odporność na
przeciążenia
I maks. 60 s
150 % (LD)
I maks. 3 s
I nom
odporność na
przeciążenia
I maks. 60 s
200 % (ND)
I maks. 3 s
I nom
odporność na
przeciążenia
I maks. 60 s
250 % (HD)
I maks. 3 s
SLD
LD
ND
HD
SLD
LD
ND
HD
napięcie �
zakres częstotliwości
moment hamowania regeneracyjnego
częstotliwość nośna
napięcie zasilania
zakres napięcia
częstotliwość zasilania
SLD
moc źródła
LD
�
zasilania
ND
[kVA]
HD
chłodzenie
konstrukcja zabezpieczająca �
SLD
LD
strata mocy [kW]
ND
HD
waga przetwornicy częstotliwości
wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Hz
kHz
[kg]
[mm]
przetwornica częstotliwości
podwójna warstwa ochronna (-E1)
moduły mocy
karta sterująca FR-CA70-EC
Przekładnie dźwigowe i windowe
Systemy magazynowe wysokiego
składowania
앬 Wytłaczarki
앬 Wirówki
앬 Obrabiarki
Przetwornice serii FR-A740 dostępne
są w przedziale mocy wyjściowej
od 0,4 do 630 kW.
앬
Wszystkie przetwornice z tej serii zaprojektowane są do podłączenia napięcia zasilania 3~ 380 do 500 V/(50/60 Hz).
Zakres częstotliwości wyjściowej od 0,2 do
400 Hz.
FR-A740-첸-EC/-E1
00023
00038 00052
00083 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00770 00930 01160
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
0,25
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
2,3
3,8
5,2
8,3
12,6
17
25
31
38
47
62
77
93
116
2,5
4,2
5,7
9,1
13,9
18,7
27,5
34,1
41,8
51,7
68,2
84,7
102,3
127,6
2,8
4,6
6,2
10
15,1
20,4
30
37,2
45,6
56,4
74,4
92,4
111,6
139,2
2,1
3,5
4,8
7,6
11,5
16
23
29
35
43
57
70
85
106
2,5
4,2
5,8
9,1
13,8
19,2
27,6
34,8
42
51,6
68,4
84
102
127,2
3,2
5,3
7,2
11,4
17,3
24
34,5
43,5
52,5
64,5
85,5
105
127,5
159
1,5
2,5
4
6
9
12
17
23
31
38
44
57
71
86
2,3
3,8
6
9
13,5
18
25,5
34,5
46,5
57
66
85,5
106,5
129
3
5
8
12
18
24
34
46
62
76
88
114
142
172
0,8
1,5
2,5
4
6
9
12
17
23
31
38
44
57
71
1,6
3
5
8
12
18
24
34
46
62
76
88
114
142
2
3,8
6,3
10
15
22,5
30
42,5
57,5
77,5
95
110
142,5
177,5
1,8
2,9
4,0
6,3
9,6
13,0
19,1
23,6
29,0
35,8
47,3
58,7
70,9
88,4
1,6
2,7
3,7
5,8
8,8
12,2
17,5
22,1
26,7
32,8
43,4
53,3
64,8
80,8
1,1
1,9
3,0
4,6
6,9
9,1
13,0
17,5
23,6
29,0
33,5
43,4
54,1
65,5
0,6
1,1
1,9
3,0
4,6
6,9
9,1
13,0
17,5
23,6
29,0
33,5
43,4
54,1
Znamionowa moc silnika 110 % dla 60 s; 120 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
Znamionowa moc silnika 120 % dla 60 s; 150 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
Znamionowa moc silnika 150 % dla 60 s; 200 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
Znamionowa moc silnika 200 % dla 60 s; 250 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
3 fazy, 0 V do napięcia zasilania
0,2–400
100 % momentu/2 % ED
20 % momentu/ciągły �
20 % momentu/ciągły
0,7–14,5
3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %
323–550 V AC przy 50/60 Hz
50/60 Hz ±5 %
2,5
4,5
5,5
9
12
17
20
28
34
41
52
66
80
100
2,1
4
4,8
8
11,5
16
20
27
32
37
47
60
73
91
1,5
2,5
4,5
5,5
9
12
17
20
28
34
41
52
66
80
0,8
1,5
2,5
4,5
5,5
9
12
17
20
28
34
41
52
66
Stygnięcie
Chłodzenie wentylatorowe
IP20 �
IP00
0,06
0,082
0,98
0,15
0,21
0,28
0,39
0,4
0,55
0,69
0,97
1,18
1,36
1,78
0,05
0,08
0,09
0,14
0,18
0,22
0,31
0,35
0,44
0,52
0,71
0,93
1,03
1,32
0,05
0,065
0,075
0,1
0,15
0,2
0,25
0,29
0,4
0,54
0,65
0,81
1,02
1,3
0,043
0,05
0,06
0,075
0,1
0,146
0,18
0,21
0,29
0,4
0,54
0,65
0,74
1,02
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
7,1
7,1
7,5
7,5
13
13
23
35
35
325x
150x260x140
220x260x170
220x300x190
550x
435x550x250
195
169826
206810
169797
206811
169798
206812
169799
206813
169800
206844
169801
206845
169802
206846
169803
206847
169804
206848
169805
206849
169806
206850
206851 206852
169827 169828
169877 169877
206853
169829
169877
Uwaga:
Objaśnienia do poz. 햲 do 햺 zob. na następnej stronie.
100
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
znamionowa
moc silnika
[kW] �
prąd znamionowy [A] �
Wyjście
znamionowa
moc wyjściowa
[kVA] �
zdolność do
przeciążenia �
odpornośćnaprzeciążenia120%(SLD
odpornośćnaprzeciążenia150%(LD)
odpornośćnaprzeciążenia200%(ND)
odpornośćnaprzeciążenia250%(HD)
I rated
odporność na
przeciążenia
I max. 60 s
120 % (SLD
I max. 3 s
I rated
odporność na
przeciążenia
I max. 60 s
150 % (LD)
I max. 3 s
I rated
odporność na
przeciążenia
I max. 60 s
200 % (ND)
I max. 3 s
I rated
odporność na
przeciążenia
I max. 60 s
250 % (HD)
I max. 3 s
SLD
LD
ND
HD
SLD
LD
ND
HD
napięcie �
zakres częstotliwości
Hz
moment hamowania regeneracyjnego
(wartość maks./dopuszczalne obciążenie)
częstotliwość nośna
napięcie zasilania
zakres napięcia
częstotliwość zasilania
Wejście
moc źródła zasilania
[kVA] �
kHz
SLD
LD
ND
HD
chłodzenie
konstrukcja zabezpieczająca �
Inne
strata mocy
[kW]
SLD
LD
ND
HD
waga przetwornicy częstotliwości
waga dławika
[kg]
[kg]
wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
[mm]
przetwornica częstotliwości
moduły mocy
kart sterująca FR-CA70-ECT
FR-A740-첸-EC
01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830 07700 08660 09620 10940
90
110
132
160
185
220
250
280
315
355
400
450
500
550
75
90
110
132
160
185
220
250
280
315
355
400
450
500
55
75
90
110
132
160
185
220
250
280
315
355
400
450
45
55
75
90
110
132
160
185
220
250
280
315
355
400
180
216
260
325
361
432
481
547
610
683
770
866
962
1094
198
238
286
358
397
475
529
602
671
751
847
953
1058
1203
216
259
312
390
433
518
577
656
732
820
924
1039
1154
1313
144
180
216
260
325
361
432
481
547
610
683
770
866
962
173
216
259
312
390
433
518
577
656
732
820
924
1039
1154
216
270
324
390
488
542
648
722
821
915
1025
1155
1299
1443
110
144
180
216
260
325
361
432
481
547
610
683
770
866
165
216
270
324
390
488
542
648
722
821
915
1025
1155
1299
220
288
360
432
520
650
722
864
962
1094
1220
1366
1540
1732
86
110
144
180
216
260
325
361
432
481
547
610
683
770
172
220
288
360
432
520
650
722
864
962
1094
1220
1366
1540
215
275
360
450
540
650
813
903
1080
1203
1368
1525
1708
1925
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
660
733
834
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
660
733
84
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
660
80
84
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
Znamionowa moc silnika 110 % dla 60 s; 120 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
Znamionowa moc silnika 120 % dla 60 s; 150 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
Znamionowa moc silnika 150 % dla 60 s; 200 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
Znamionowa moc silnika 200 % dla 60 s; 250 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
3 fazy, 0 V do napięcia zasilania
0,2–400
20%momentu/ 10 % momentu/ciągłe �
ciągłe
0,7–6 0,7–6
3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %
323–550 V AC przy 50/60 Hz
50/60 Hz ±5 %
137
165
198
247
275
329
366
416
464
520
586
660
733
833
110
137
165
198
247
275
329
366
416
464
520
586
659
733
100
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
660
80
84
110
137
165
198
248
275
329
367
417
465
521
587
Chłodzenie wentylatorowe
IP00 �
2,65
2,9
3,57
3,8
4,2
5,02
5,5
6,4
7,2
8,19
8,6
10,37 11,5
13,2
2
2,4
2,9
3,0
3,8
4,2
5,1
5,5
6,4
7,2
8,0
8,6
10,2
11,5
1,54
1,9
2,4
2,5
3,0
4,0
4,2
5,0
5,5
6,5
7,0
7,3
8,1
9,3
1,14
1,44
1,9
1,97
2,5
2,57
4,0
4,2
5,0
5,5
6,5
7,0
6,91
8,1
37
50
57
72
72
110
110
175
175
175
260
260
370
370
20
22
26
28
29
30
35
38
42
46
50
57
67
85
435x
465x620x300
465x740x360
498x1010x380
680x1010 x380
790x1330x440
995x1580x440
550x250
12120
630
560
500
450
1212
1333
1454
1094
1313
1641
962
1443
1924
866
1732
2165
924
834
733
660
7
924
833
733
660
14,94
13,20
10,5
9,3
370
95
169830 169831 169832 169833 169834 169835 169836 169837 169838 169839 169840 169841 169842 169843 169844
169877 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051
Uwagi:
Wskazana znamionowa moc silnika jest to maksymalna, możliwa do zastosowania moc 4-biegunowego, standardowego silnika Mitsubishi Electric. Domyślna wartość zdolności przeciążeniowej jest fabrycznie ustawiana na 200 % (ND).
햳
Pokazana znamionowa moc wyjściowa zakłada, iż napięcie wyjściowe wynosi 440 V.
햴
Przy eksploatacji przetwornicy 75K (typ 02160) lub większej i przy wybranej w Pr. 72 częstotliwości PWM większej niż 2 kHz, znamionowy prąd wyjściowy wynosi maks. 85 %.
햵
Wskazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej jest stosunkiem prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy.
Przy powtarzalnym obciążeniu należy uwzględnić czas, jaki potrzebuje przetwornica i silnik na powrót do temperatury przy 100 % obciążeniu, lub niższej.
햶
Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza napięcia zasilającego i w zadanym zakresie może być zmieniane.
Jednak maksymalna wartość impulsu wyjściowego z przetwornicy pozostaje niezmienna i wynosi około Ö2 wartości skutecznej napięcia zasilającego.
햷
Dla mocy od 11k do 22K (typy 00023 do 00250 i 00310 do 00620), stosowanie zewnętrznych, zadedykowanych rezystorów hamujących (FR-ABR) doprowadzi do wydajności 100 % momentu przy 6 % ED.
햸
Znamionowa moc wejściowa zmienia się w zależności od wartości impedancji obwodu zasilającego przetwornicy (włącznie z kablami i dławikiem wejściowym).
햹
Gdy przepust kablowy do opcjonalnych kart rozszerzających jest wyłamany, jednostka ma stopień ochrony IP00.
햺
FR-DU07: IP40 (za wyjątkiem złącza dla PU)
햲
MITSUBISHI ELECTRIC
101
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Asortyment produktów
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Przetwornice wysokiej klasy FR-A741 z wbudowaną funkcją odzyskiwania energii
FR-A741 jest najnowszym uzupełnieniem
wysokowydajnej serii FR-A700. Przetwornice z wbudowaną funkcją odzyskiwania
energii ustanawiają nowe standardy,
które zwiększają również intensywność
hamowania.
Hz
A
V
MON
PU
Ta kompaktowa przetwornica
częstotliwości cechuje się dużą liczbą
nowatorskich technologii, oferuje
wyjątkową wydajność i jest idealna do
napędów wciągarek oraz dynamicznych
napędów dużej mocy, w których rozwijany
moment może być wykorzystany do
hamowania ze zwrotem energii.
P.RUN
NET
EXT
FWD
REV
FR-DU07
MITSUBISHI
A 701
!
!
and electric shock
DANGER: Risk of injuryfollow the safety instructions before use.
Read the manual and
removing this cover.
wait 10 minutes before
Isolate from supply and
Ensure proper earth connection
CAUTION: Risk of fire a non-combustible surface.
Mount the inverter on
400V
Korzyści uzyskane powyżej standardowej
technologii przetwornic częstotliwości są
bardzo znaczne:
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
5,5k
7,5k
11k
15k
18,5k
22k
30k
37k
45k
55k
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
prąd znamionowy
[A] �
odporność na
przeciążenia 200 % (ND)
12
17
23
31
38
44
57
71
86
110
9,1
13
17,5
23,6
29
32,8
43,4
54
65
84
�
zdolność do przeciążenia �
zakres częstotliwości
moment hamowania regeneracyjnego
częstotliwość nośna
Inne
Częstotliwość wyjściowa obejmuje zakres
od 0,2 do 400 Hz.
odporność na
przeciążenia 200 % (ND)
napięcie 햵
Wejście
Wszystkie przetwornice tej serii zaprojektowano do połączenia z trójfazową
siecią zasilającą o napięciu od
380 do 500 V (50/60 Hz).
znamionowa
moc silnika [kW] �
znamionowa moc wyjściowa [kVA]
Wyjście
100 % zwrot energii hamowania
Nie wymaga rezystora hamowania
앬 Przestrzeń wymagana na instalację jest
do 40 % mniejsza i zależy od mocy
wyjściowej
앬 Zintegrowany dławik AC
Przetwornice serii FR-A741 dostępne
są w przedziale mocy wyjściowej
od 5,5 do 55 kW.
앬
FR-A741
Asortyment produktów
7
앬
Znamionowa moc silnika 120 % dla 60 s; 150 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa
3 fazy, 0 V do napięcia zasilania
Hz 0,2– 400
100 % ciągłe/150 % dla 60 s
kHz 0,7–14,5
napięcie zasilania
3-fazowy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %
zakres napięcia
323–550 V AC przy 50/60 Hz
częstotliwość zasilania
50/60 Hz ±5 %
moc źródła zasilania [kVA] 햶
12
chłodzenie
Chłodzenie wentylatorowe
17
20
28
34
41
52
66
80
100
konstrukcja zabezpieczająca
IP00
strata mocy [kW]
0,33
0,44
0,66
0,86
1,1
1,29
1,45
1,95
2,36
2,7
waga przetwornicy częstotliwości [kg]
25
26
37
40
48
49
65
80
83
115
450x700x340
470x700x368
216910
216911
wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
[mm] 250x470x270
Nr kat. 216905
300x600x294
216906
216907
360x600x320
216908
216909
217397
600x900x405
216912
216913
Uwagi:
Wskazana znamionowa moc silnika jest to maksymalna, możliwa do zastosowania moc 4-biegunowego, standardowego silnika Mitsubishi Electric.
햳
Podając znamionową moc wyjściową przyjmuje się, że napięcie wyjściowe wynosi 440 V.
햴
Wskazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej jest stosunkiem prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy.
Przy powtarzalnym obciążeniu należy uwzględnić czas, jaki potrzebuje przetwornica i silnik na powrót do temperatury przy 100 % obciążeniu, lub niższej.
햵
Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza wartości napięcia zasilającego. Maksymalne napięcie wyjściowe może być zmienione w granicach ustawienia.
Jednak wartość napięcia impulsu wyjściowego przetwornicy pozostaje niezmieniona i wynosi Ö2 napięcia zasilania.
햶
Moc źródła zasilania zmienia się wraz z wartością impedancji obwodu zasilającego przetwornicy (włącznie z dławikiem wejściowym i kablami).
햲
102
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
Wspólne dane techniczne serii FR-A700
metoda sterowania
sterowanie modulacją
rozdzielczość
nastawy
częstotliwości
wejście analogowe
wejście cyfrowe
dokładność częstotliwości
charakterystyki napięcie/częstotliwość
Sterowane
właściwości moment rozruchowy
forsowanie momentu
czas przyspieszania/zwalniania
charakterystyki przyspieszania/zwalniania
hamowanie prądem stałym
poziom zabezpieczenia przed utknięciem
zabezpieczenie silnika
poziom ograniczenia momentu
wielkości sterujące
częstotliwością
wejście analogowe
wejście cyfrowe
sygnał startu
sygnały wejściowe
wspólne
wejście ciągu impulsów
Sygnały
sterujące
status działania
sygnały
wyjściowe
gdy używana jest opcja
FR-A7AY, FR-A7AR
wyjście ciągu impulsów
wyjście analogowe
wielkości
status działania
wyświetlane na
Wyświetlacz ekranie
programatora
(FR-PU07/FR-DU07)
definicja alarmu
interaktywny poradnik
Zabezpiecz- funkcje
enie
zabezpieczające
Opis
Miękkie sterowanie PWM/ wysoka częstotliwość nośna sterowania PWM (wybierane spośród sterowania U/f, zaawansowanego sterowania polem magnetycznym
i prawdziwego bezczujnikowego sterowana wektorowego)/sterowanie wektorowe z kartą opcjonalną FR-A7AP �
Sinusoidalna modulacja PWM, miękka modulacja PWM
0,015 Hz/0–50 Hz (zacisk 2, 4: 0–10 V/12 bitów)
0,03 Hz/0–50 Hz/(zacisk 2, 4: 0–5 V/11 bitów, 0–20 mA/11 bitów, zacisk 1: -10–+10 V/12 bitów)
0,06 Hz/0–50 Hz (zacisk 1: 0–±5 V/11 bitów)
0,01 Hz
±0,2 % maksymalnej częstotliwości wyjściowej (zakres temperatury 25° ±10 °C) poprzez wejście analogowe;
±0,01 % ustawionej częstotliwości wyjściowej (poprzez wejście cyfrowe)
Częstotliwość bazowa regulowana od 0 do 400 Hz;
możliwość wyboru pomiędzy stałym momentem, zmiennym momentem lub jako opcja 5-punktowa, elastyczna charakterystyka U/f
200 % 0,3 Hz (0,4 K–3,7 K), 150 % 0,3 Hz (5,5 K lub większy) (przy prawdziwym sterowaniu wektorowym bezczujnikowym lub sterowaniu wektorowym)
Ręczne forsowanie momentu
0; 0,1–3600 s (może być ustawiony indywidualnie),
tryb liniowy lub krzywa S przyspieszania/zwalniania, może być wybrane przyspieszenia/zwalnianie kompensacji luzu
Liniowa lub krzywa S, wybierana przez użytkownika
Częstotliwość pracy (0–120 Hz), czas pracy ( 0–10 s) i napięcie pracy (0–30 %) można nastawić indywidualnie.
Hamowanie prądem stałym może być również uaktywnione poprzez wejście cyfrowe.
Możliwość ustawienia poziomu prądu zadziałania (regulowany od 0 do 220 %), można wybrać czy funkcja ta ma być użyta czy też nie
Elektroniczne zabezpieczenie silnika (prąd znamionowy nastawiany przez użytkownika)
Wartość ograniczenia momentu może być ustawiona (zmienna od 0 do 400 %)
Zacisk 2, 4: 0–5 V DC, 0–10 V DC, 0/4–20 mA
Zacisk 1: 0–±5 V DC, 0–±10 V DC
Wejście korzystające z pokrętła nastawnika w panelu operatorskim lub programatorze
Cztery cyfry BCD lub 16 bitów dwójkowo (gdy wykorzystywana jest opcjonalna karta FR-A7AX)
Dostępny indywidualnie, pozwala na uruchomienie obrotów do przodu i do tyłu. Można wybrać sygnał automatycznie samopodtrzymujący (wejście 3-przewodowe).
Każdy z 12 sygnałów może być wybrany z użyciem parametrów od 178 do 189 (wybór funkcji zacisku wejściowego):
wielobiegowy wybór prędkości, ustawianie zdalne, zatrzymanie na styku, wybór drugiej funkcji, wybór trzeciej funkcji, wybór wejścia zacisku 4, wybór pracy krokowej,
wybór automatycznego restartu po zaniku zasilania, start lotny, wejście zewnętrznego przekaźnika termicznego, sygnał zezwolenia na pracę przetwornicy (połączenie
FR-HC/FR-CV) 햶, połączenie FR-HC (wykrycie nagłego zaniku zasilania) 햶, sygnał trybu PU/zewnętrzna blokada, start zewnętrznego hamowania DC, zacisk zezwolenia
na regulację PID, sygnał zakończenia otwierania hamulca, przełącznik pomiędzy trybem PU i trybem zewnętrznym, wybór charakterystyki obciążenia obrotów do
przodu obrotów do tyłu, przełączanie U/f, moment obciążenia dla wysokich częstotliwości, przełączanie krzywej S przyspieszania/zwalniania, wstępne wzbudzenie,
zatrzymanie wyjścia, wybór samo-podtrzymania, zmiana trybu sterowania, wybór ograniczenia momentu, wybór wstępnego momentu 1, 2 �, przełącznik regulacji
P/PI, polecenie obrotów do przodu, polecenie obrotów do tyłu, reset przetwornicy, wejście termistora PTC, przełącznik kierunku działania PID; do przodu - do tyłu,
przełącznik działania PU-NET �, przełącznik NET – sterowanie zewnętrzne i przełącznik źródła polecenia �, odcięcie zanikającego strumienia magnetycznego 햷
100 kpps
Każdy z 7 sygnałów może być wybrany z użyciem parametrów od 190 do 196 (wybór funkcji zacisku wejściowego):
przetwornica pracuje, osiągnięcie obrotów, chwilowy zanik zasilania/spadek napięcia zasilającego, przeciążenie, wykrycie częstotliwości wyjściowej, wykrycie drugiej
częstotliwości wyjściowej, wykrycie trzeciej częstotliwości wyjściowej, wstępny alarm hamowania regeneracyjnego 햶, wstępny alarm funkcji elektronicznego
wyłącznika termicznego, tryb sterowania PU, gotowość działania przetwornicy, wykrycie prądu wyjściowego, wykrycie braku prądu, dolne ograniczenie PID, górne
ograniczenie PID, wyjście PID obrotów do przodu do tyłu, przełączenie MC1 z zasilania sieciowego na przetwornicę, przełączenie MC2 z zasilania sieciowego na
przetwornicę, przełączenie MC3 z zasilania sieciowego na przetwornicę, osiągnięty kierunek �, błąd orientacji 햲햷, żądanie otwarcia hamulca, wyjście usterki
wentylatora, alarm wstępny przegrzania radiatora, włączone polecenie start/praca przetwornicy 햶, zwalnianie przy chwilowym zaniku zasilania, uaktywnione
sterowanie PID, przerwanie wyjścia PID, alarm czasu użytkowania, ukończono przygotowanie do sterowania pozycją 햷, wyjście alarmu 1, 2, 3 (sygnał rozwarcia),
taktowanie uaktualnianiem wartości średniej oszczędności energii, monitor średniej wartości prądu, alarm timera serwisowego, wyjście odległe, wyjście obrotów do
przodu �, wyjście obrotów do tyłu*1, wyjście niskiej prędkości, wykrycie momentu, wyjście stanu regeneracji �, zakończenie czasu rozpoczęcia dostrojenia,
zakończenie operacj "in-position" �, wyjście alarmu i wyjście mniejszej usterki. Wyjście typu otwarty kolektor (5 punktów), wyjście przekaźnikowe (2 punkty)
i możliwość wyprowadzenia z wyjść typu otwarty kolektor kodu alarmu (4 bit).
W dodatku do powyższych trybów pracy, parametry 313-319 (wybór funkcji dla 7 dodatkowych zacisków wyjściowych) mogą być również użyte do przydzielenia
następujących 4 sygnałów: czasu użytkowania kondensatora obwodu sterowania, czasu użytkowania kondensatora obwodu mocy, czasu użytkowania wentylatora
chłodzącego, czasu użytkowania obwodu ograniczenia prądu rozruchowego (Dla zacisków rozszerzających opcji FR-A7AR można ustawić tylko logikę dodatnią)
50 kpps
Używając Pr. 54 i wyboru funkcji zacisku FM, można wybrać każdy sygnał (wyjście ciągu impulsów): częstotliwość wyjściową, prąd silnika (wartość ustalona lub
szczytowa), napięcie wyjściowe, nastawa częstotliwości, prędkość działania, moment silnika, napięcie wyjściowe przetwornika (wartość ustalona lub szczytowa),
współczynnik mocy elektronicznego przekaźnika termicznego, moc wejściowa, moc wyjściowa, miernik obciążenia, prąd wzbudzenia silnika, wyjście napięcia
odniesienia, współczynnik mocy silnika, skutek oszczędności energii, obciążenie hamowania regeneracyjnego 햶, wartość zadana dla PID, wartość mierzona PID,
wyjście funkcji PLC 햶, moc wyjściowa silnika, polecenie momentu, bieżące polecenie momentu i monitor momentu.
Częstotliwość wyjściowa, prąd silnika (wartość ustalona lub szczytowa), napięcie wyjściowe, nastawa częstotliwości, aktualna prędkość obrotowa, moment silnika,
przeciążenie, napięcie wyjściowe przetwornika (wartość ustalona lub szczytowa), współczynnik mocy elektronicznego przekaźnika termicznego, moc wejściowa, moc
wyjściowa, miernik obciążenia, prąd wzbudzenia silnika, skumulowany czas zasilenia energią elektryczną, bieżący czas pracy, współczynnik mocy silnika, skumulowana
moc, skutek oszczędności energii 햶, wartość zadana dla PID, wartość mierzona PID, odchyłka regulacji PID, monitor zacisków we/wy przetwornicy, monitor zacisków
wejściowych opcji �, monitor zacisków wyjściowych opcji �, stan zmontowania opcji �, stan przypisania zacisku �, polecenie momentu, bieżące polecenie momentu,
impuls sprzężenia zwrotnego �, moc wyjściowa silnika
Definicja alarmu wyświetlana jest wtedy, gdy uaktywniona jest funkcja zabezpieczająca, tuż przed uaktywnieniem funkcji zabezpieczającej napięcie/prąd/
częstotliwość wyjściową, skumulowany czas zasilenia energią elektryczną i przechowywanych jest 8 ostatnich definicji alarmów.
Wskazówki eksploatacyjne/ rozwiązywanie problemów wraz z funkcją pomocy (tylko FR-PU07)
Nadmierny wzrost prądu w czasie przyspieszania, przy stałej prędkości i w czasie zwalniania, przepięcie w czasie przyspieszania, przy stałej prędkości i w czasie
zwalniania, działanie termicznego zabezpieczenia przetwornicy, działanie termicznego zabezpieczenia silnika, przegrzanie radiatora, chwilowy zanik napięcia zasilania,
spadek napięcia, awaria fazy wejściowej, przeciążenie silnika, błąd nadmiernego wzrostu prądu uziemienia strony wyjściowej, przegrzanie elementu w głównym
obwodzie, awaria fazy wyjściowej, działanie zewnętrznego przekaźnika termicznego 햵, działanie termistora PTC 햵, alarm opcji, błąd parametru, rozłączenie PU,
przekroczenie liczby powtórzeń 햵, alarm CPU, zwarcie zasilania panela operatorskiego, zwarcie wyjścia zasilania 24 V DC, wykrycie nadmiernej wartości prądu
wyjściowego 햵, alarm obwodu ograniczenia prądu rozruchowego, alarm komunikacji (przetwornica), błąd USB 햶, błąd przy zwalnianiu w przeciwnym kierunku 햵,
błąd wejścia analogowego, uszkodzenie wentylatora, nadmierny prąd zabezpieczenia przed utknięciem, przepięcie przy zabezpieczeniu przed utknięciem, alarm
wstępny hamowania regeneracyjnego 햶, alarm wstępny przekaźnika zabezpieczenia termicznego, alarm timera serwisowego ��, alarm tranzystora hamowania 햶,
błąd zapisu parametru, błąd kopiowania, zatrzask panela operatorskiego, alarm kopiowania parametru, wykrycie ograniczenia prędkości, brak sygnału z enkodera 햲햵,
duża odchyłka prędkości ��, nadmierna prędkość ��, duży błąd pozycji ��, błąd fazy enkodera ��, nadmierny prąd w przekształtniku zwrotu energii 햷 ,
uszkodzenie obwodu przekształtnika zwrotu energii 햷, termiczne zabezpieczenie tranzystora przekształtnika zwrotu energii 햷, błąd sekwencji hamowania 햵햷
Uwagi:
Tylko wtedy, gdy zamontowana jest opcja (FR-A7AP)
햳
Możliwe wyświetlanie tylko na panelu FR-DU07.
햴
Może być wyświetlany tylko na programatorze (FR-PU07).
햵
Ta funkcja zabezpieczająca nie jest aktywowana fabrycznie.
햲
MITSUBISHI ELECTRIC
103
7
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
FR-A740/FR-A741 EC
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Ogólne warunki pracy dla wszystkich przetwornic
Dane techniczne
Temperatura otoczenie w czasie pracy
Temperatura przechowywania 햳
FR-D700
-10–+50 °C
(bez oszronienia)
FR-E700 SC
FR-F700
FR-A700
-10–+50 °C
(bez oszronienia)
FR-F740: -10–+50 °C;
FR-F746: -10–+40 °C
(bez oszronienia) 햲
-10–+50 °C
(bez oszronienia)
-20–+65 °C
-20–+65 °C
-20–+65 °C
-20–+65 °C
Wilgotność otoczenia
Maks. 90 % (bez skraplania)
Maks. 90 % (bez skraplania)
Maks. 90 % (bez skraplania)
Maks. 90 % (bez skraplania)
Wysokość nad poziomem morza
Maks. 1000 metrów n.p.m.
Maks. 1000 metrów n.p.m.
Maks. 1000 metrów n.p.m. 햴
Maks. 1000 metrów n.p.m.
Typ zamknięty IP20
Typ zamknięty IP20
FR-F740: IP00/IP20 햵
FR-F746: IP54
IP00/IP20
Odporność na wstrząsy
10 G (3 razy w każdym
z 3 kierunków)
10 G (3 razy w każdym
z 3 kierunków)
10 G (3 razy w każdym
z 3 kierunków)
10 G (3 razy w każdym
z 3 kierunków)
Odporność na drgania
Maks. 5,9 m/s2
Maks. 5,9 m/s2
Maks. 5,9 m/s2
(2,9 m/s2 lub mniej, dla 04320 lub
większego.)
Maks. 5,9 m/s2 lub mniej
(2,9 m/s2 lub mniej, dla modeli od
FR-A740-04320 lub powyżej.)
Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych,
unikać otoczenia zawierającego agresywne
gazy, instalować w miejscu pozbawionym
pyłów.
Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych,
unikać otoczenia zawierającego agresywne
gazy, instalować w miejscu pozbawionym
pyłów.
Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych,
unikać otoczenia zawierającego agresywne
gazy, instalować w miejscu pozbawionym
pyłów.
Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych,
unikać otoczenia zawierającego agresywne
gazy, instalować w miejscu pozbawionym
pyłów.
UL/CSA/CE/EN/GOST/CCC
UL/CSA/CE/EN/GOST/CCC
FR-F740: CE/UL/cUL/DNV/GOST;
FR-F746: CE/GOST/CCC
FR-A740: CE/UL/cUL/DNV/GOST/CCC
FR-A741: CE/UL/cUL/GOST
Konstrukcja zabezpieczająca
Warunki otoczenia
Zatwierdzenia
Uwagi:
Przy ustawionej charakterystyce obciążenia z przeciążeniem 120 %, maksymalna temperatura otoczenia wynosi 40 °C (dla F740) i 30 °C (dla F746).
햳
Produkt może być wystawiony na oddziaływanie pełnego zakresu temperatur tylko przez krótki okres czasu (np. w czasie transportu).
햴
Powyżej tej wartości (aż do 2500 m) obniża się o 3 % na każde dodatkowe 500 m.
햵
Gdy przepust kablowy do opcjonalnych kart rozszerzających jest wyłamany, jednostka ma stopień ochrony IP00.
햲
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
104
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
Opcje wewnętrzne i zewnętrzne
Opcje wewnętrzne
Opcje można podzielić na dwie główne
kategorie:
앬 Opcje wewnętrzne
앬 Opcje zewnętrzne
Opcje zewnętrzne
Opis
Oprócz programatora FR-PU07, który
umożliwia interaktywną obsługę
przetwornicy częstotliwości, dostępne
są również zewnętrzne opcje, do których
należą dodatkowe filtry przeciwzakłóceniowe EMC, dławiki zwiększające
sprawność oraz jednostki hamujące
wraz z opornikami hamowania.
FR-D700
FR-E700 SC
FR-F700
FR-A700
wejście cyfrowe
Wprowadzanie ustawień częstotliwości przez BCD lub kod binarny
—
쏹
쏹
쏹
wyjście cyfrowe
Standardowe wybieralne sygnały wyjściowe przetwornicy można
wyprowadzać na wyjście typu otwarty kolektor.
—
쏹
쏹
쏹
rozszerzone wyjście analogowe
Wybieralne dodatkowe sygnały mogą być wyprowadzone i sygnalizowane na
wyjściu analogowym.
—
쏹
쏹
쏹
wyjście przekaźnikowe
Standardowe wybieralne sygnały wyjściowe przetwornicy można
wyprowadzać przez terminale przekaźnikowe.
—
쏹
쏹
쏹
Opcje te używane są do sterowania położeniem, dokładnej regulacji prędkości
oraz sterowania typu master/slave.
—
—
—
쏹
Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci SSCNET.
—
—
—
쏹
Profibus DP
Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci Profibus DP.
—
쏹
쏹
쏹
DeviceNet TM
Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci DeviceNet.
—
쏹
쏹
쏹
CC-Link
Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci CC-Link.
—
쏹
쏹
쏹
CC-Link IE Field
Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci CC-Link IE Field.
—
—
—
쏹
LonWorks
Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci LonWorks.
—
쏹
쏹
쏹
—
—
쏹
쏹
sterowanie kierunkiem, sprzężenie zwrotne
od enkodera (PLG), sterowanie
Opcje
wewnętrzne wektorowe oraz master/slave
SSCNETIII
komunikacja
wieloprotokołowy Ethernet Karta wieloprotokołowego interfejsu Ethernet
Opcja
Opcje
zewnętrzne
Opcje wewnętrzne obejmują rozszerzenia
wejść i wyjść, a także opcje komunikacyjne obsługujące pracę przetwornicy
w sieci lub po podłączeniu do komputera
PC bądź PLC.
Opis
FR-D700
FR-E700 SC
FR-F700
FR-A700
programator (ośmiojęzyczny)
Interaktywny programator z wyświetlaczem LCD.
쏹
쏹
쏹
쏹
oprogramowanie FR-Configurator
Mitsubishi inverter serisi için parametre ve kurulum yazýlýmý.
쏹
쏹
쏹
쏹
filtr przeciwszumowy EMC
Filtr przeciwszumowy dla zgodności z dyrektywami EMC.
쏹
쏹
쏹
쏹
jednostka hamująca
Służy do zwiększania zdolności hamowania przetwornicy.
Do obciążeń o dużej bezwładności i obciążeń czynnych.
Używana w połączeniu z zespołem oporników.
쏹
쏹
쏹
쏹
zewnętrzny rezystor hamowania o dużej
obciążalności
Dla polepszenia zdolności hamowania przetwornicy; używany razem
z wewnętrznym tranzystorem hamowania.
쏹
쏹
—
쏹
dławik DC
dławik AC
Dla zwiększenia sprawności, redukcji sprzężenia zwrotnego w obwodzie
zasilania oraz kompensacji wahań napięcia.
쏹
쏹
쏹
쏹
jednostka stojąca FSU
Jednostka do montażu podłogowego ustawiana w dowolnym miejscu.
Kategoria IP20 zabezpiecza przed kontaktem fizycznym. Szczegółowe
informacje dostępne na życzenie.
—
—
쏹
쏹
moduł filtru
Pasywny filtr sieciowy do redukcji wyższych harmonicznych
쏹
쏹
쏹
쏹
jednostka zwrotu energii
Do zwracania energii elektrycznej w operacjach krótkotrwałych (ED<50 %)
쏹
쏹
쏹
쏹
jednostka zwrotu energii
Do zwracania energii elektrycznej w operacjach ciągłych (ED=100 %)
쏹
쏹
쏹
쏹
komunikacyjne
Szybki konwerter Profibus DP na protokół przetwornicy RS485
쏹
쏹
쏹
쏹
Profibus DP
MITSUBISHI ELECTRIC
7
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
1
Opcja
Duża liczba opcji umożliwia indywidualne
przystosowanie przetwornicy stosownie
do określonego zadania. Instalacja opcji
jest szybka i łatwa. Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz funkcji znajdują się w podręczniku dotyczącym opcji.
105
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Przegląd wewnętrznych opcji
Wewnętrzne opcje
Opis
Spostrzeżenia/specyfikacje
16-bitowe wejście cyfrowe
Interfejs do wprowadzania nastawy częstotliwości w postaci 4-cyfrowego kodu BCD lub
16-bitowego kodu dwójkowego; możliwa nastawa wzmocnienia i przesunięcia.
Wejście: 24 V DC, 5 mA; otwarty kolektor lub
włączanie sygnału, logika typu sink lub source
Wyjście cyfrowe i rozszerzenie
wyjścia analogowego
Wybierane 43 standardowe sygnały wyjściowe przetwornicy mogą być wyprowadzone na
otwarty kolektor. Wyjścia izolowane są przez złącza optoelektroniczne.
2 sygnały z dodatkowych 18 (jak częstotliwość wyjściowa, napięcie wyjściowe, prąd
Rozszerzanie wyjść analogowych wyjściowy) mogą być wybrane i wyprowadzone na wyjście analogowe.
Wyświetlane na przyrządzie pomiarowym: 20 mA DC lub 5 V (10 V) DC
Wyjście przekaźnikowe
3 wybrane sygnały spośród 43 standardowych sygnałów wyjściowych przetwornicy, można
wyprowadzić przez zaciski przekaźnikowe.
Możliwość wybory spośród 24 wyjściowych sygnałów analogowych
Wejście analogowe do zadawania momentu i prędkości obrotowej
Wejście termistora silnika do poprawy stabilności momentu
Blok zacisków sterowniczych z wbudowanym zasilaczem
Możliwość realizacji sterowania wektorowego w zamkniętej pętli regulacji ze sprzężeniem od
Sterowanie wektorowe ze
enkodera. Sprzężenie zwrotne od enkodera pozwala na dużą dokładność regulacji prędkości
sprzężeniem od enkodera
obrotowej, momentu i położenia.
Możliwość realizacji sterowania wektorowego w zamkniętej pętli regulacji ze sprzężeniem od
Sterowanie typu master/slave
enkodera. Możliwość ustawienia trybu master/slave oraz synchronizacja prędkości obrotowej
ze skalowaniem impulsów sterujących i sterowanie położeniem.
Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy częstotliwości z siecią CC-Link.
CC-Link
Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania i
ustawianiem parametrów.
Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy częstotliwości z siecią CC-Link
CC-Link IE Field
IE Field.
Wieloprotokołowy Karta wieloprotokołowego interfejsu Ethernet, Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, BACNet
Ethernet
z Modbus RTU
Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z siecią LonWorks.
LonWorks
Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania
i ustawianiem parametrów.
Komunikacyjne
Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z siecią Profibus DP.
Profibus DP
Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania
i ustawianiem parametrów.
Bipolarne wyjście analogowe
16-bitowe wejście analogowe
Wejście termistora silnika
Zasilacz enkodera
7
Obciążenie wyjścia: 24 V DC; 0,1 A
FR-A7AY
logika sink lub source
Wyjście: maks. 0–10 V DC; 0–20 mA;
Rozdzielczość: na wyjściu analogowym 3 mV,
FR-A7AY-Ekit-SC-E
na wyjściu prądowym 1 mA, dokładność: ±10 %
FR-A7AR
Przełączana moc: 230 V AC/0,3 A, 30 V DC/0,3 A
FR-A7AR-Ekit-SC-E
Bipolarne wyjście analogowe 0–(±)10 V DC
16-bitowebipolarnewejścieanalogowe
FR-A7AZ
0–(±)10 V DC
12 V DC
FR-A7PS
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
SSCNETIII
Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z siecią DeviceNet.
Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania
i ustawianiem parametrów.
Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z SSCNETIII, siecią systemów
serwo Mitsubishi Electric. Poprzez sterowniki ruchu (Q172H CPU, Q173H CPU), można
sterować działaniem i funkcjami wyświetlania.
Nr kat.
156775
239641
FR-F700/FR-A700
156776
FR-E700 SC-EC
239642
FR-F700/FR-A700
FR-E700 SC-EC
156777
239643
FR-A700
191401
FR-A700
191399
FR-A7AP
FR-A700
166133
FR-A7AL
FR-A700
191402
FR-A7NC
FR-F700/FR-A700
Różnicowe 5 V TTL 1024–4096 impulsów
komplementarne 11–30 V HTL
Maksymalna odległość komunikacji:
1200 m (przy 156 kbit/s)
Maksymalna szybkość transferu:
1 Mbit/s
Możliwość połączenia do 64 przetwornic.
Maksymalna szybkość transferu: 78 kbit/s
Możliwość połączenia do 126 przetwornic.
Maksymalna szybkość transferu: 12 Mbit/s
Adapter łączący do FR-A7NP typu D-Sub9
DeviceNet TM
Właściwa
przetwornica
FR-A7AX
FR-F700/FR-A700
FR-A7AX-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC
Typ
Maksymalna szybkość transferu: 500 kbit/s
Maksymalna szybkość transferu: 50 Mbit/s
156778
FR-A7NC-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC
239644
FR-A7NCE
FR-A700
244993
FR-A7N-ETH
FR-F700, FR-A700
212369
FR-A7NL
FR-F700/FR-A700
156779
FR-A7NL-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC
239645
FR-A7NP
FR-A7NP-Ekit-SC-E
FR-A7NP-Ekit-SC-E-01
FR-D-Sub9
FR-A7ND
158524
239646
239647
191751
158525
FR-F700/FR-A700
FR-E700 SC-EC
FR-F700/FR-A700
FR-F700/FR-A700
FR-A7ND-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC
239648
FR-A7NS
191403
FR-A700
Przykład montażu dodatkowej,
wewnętrznej karty
NET_B
CON2
FG
3
D199K3C
1
NET_A
ECHELON
FTT-10A
50051
T0121B
1
FR-A7NL
RUN–
RX–
WINK–
LRUN–
TX–
SERVICE–
®
LONWORKS
106
Interface
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
Przegląd zewnętrznych opcji
Opis
Spostrzeżenia/specyfikacje
Interaktywny panel sterujący z wyświetlaczem LCD (8 języków).
Interaktywny, standardowy panel sterujący
Panel sterujący
(programator)
FR-PU07
FR-DU07
W sprawie szczegółów odsyłamy do strony 39.
Do montażu na szafie sterowniczej.
Właściwa
przetwornica
Wszystkie
Wszystkie
FR-D700/
FR-E700 SC-EC
FR-E700 SC-EC,
FR-A700
FR-A700
FR-F700
Typ
FR-PA07
Interactive parameter unit with LC display and battery pack
FR-PU07BB
Adapter
Adapter łączący do FR-DU07
Wymagany do odległego połączenia FR-DU07
przez FR-A5CBL
Kabel łączący do odległego
panelu sterującego
Kabel do odległego połączenia panelu sterującego FR-PU04 lub FR-PU07.
Dostępne długości: 1; 2,5 i 5 m
FR-A5 CBL
Wszystkie
Zestaw montażowy do
chłodzenia zewnętrznym
powietrzem
Do zainstalowania wymiennika ciepła na drzwiach szafki rozdzielczej.
Obniża temperaturę wewnątrz szafki
rozdzielczej.
FR-A7CN
FR-A700, FR-F700
Moduł rozdzielacza do połączeń
typu RJ45
Rozdzielacz do połączenia wielu przetwornic w szeregową sieć
Konwerter USB-RS232
FR-Configurator
Opornik obciążenia linii do RJ45
Kabel komunikacyjny do podłączenia interfejsu RS232 lub RS485
z zewnętrznym komputerem osobistym
Konwerter portu, kabel adaptacyjny z RS232 na USB
Program do parametryzacji i konfigurowania przetwornic Mitsubishi Electric.
Filtr szumów EMC
Filtr szumów dla uzyskania zgodności z dyrektywami EMC.
Filtr du/dt
Filtr sinusoidalny
Filtr wyjściowy do obniżenia wartości du/dt
Filtr wyjściowy dla sinusoidalnej fali napięcia wyjściowego
Dławiki AC
Do zwiększenia sprawności, zmniejszenia sprzężenia zwrotnego z siecią zasilającą
i kompensacji wahań napięcia.
Kabel interfejsu
2 połączenia
8 połączeń
120 W
Długość 3m; może być użyty na przykład przez
oprogramowanie do ustawiania i konfiguracji
Specyfikacja USB 1,1; długość 0,35 m
FR-ADP
FR-RJ45-HUB4
FR-RJ45-HUB10
FR-RJ45-TR
FR-D700, FR-F700
Wszystkie
155606
215701
Jednostki hamujące
Zewnętrzny opornik hamujący
o dużej obciążalności
Służy do zwiększania zdolności hamowania przetwornicy; używana w połączeniu
z wewnętrznym tranzystorem hamującym.
FR-ABR(H)
Komunikacyjne
Szybki konwerter Profibus DP na protokół przetwornicy RS485
PBDP-GW-G8
PBDP-GW-E8
Wszystkie
—
Wszystkie
Wszystkie
FR-D700,
FR-E700 SC-EC,
FR-F700, FR-A740
FR-D700,
FR-E700 SC-EC,
FR-F700, FR-A740
FR-D700,
FR-E700 SC-EC,
FR-F700, FR-A740
FR-D700,
FR-E700 SC-EC,
FR-A740
Wszystkie
Wszystkie
—
—
—
—
—
—
224915
224916
Instalacja filtru przeciwzakłóceniowego
EMC do przetwornicy FR-F700
E
L3
L2
L1
L2
—
USB-RS232
—
FFR -첸 첸,
FR-, FN-첸 첸
FFR-DT-첸첸A-SS1
FFR-SI-첸첸A-SS1
FR-BU2,
BU-UFS+RUFC
L1
1 m: 70727
2,5m:70728
5 m: 70729
88426
Do poprawienia zdolności hamowania. Do obciążeń o dużej bezwładności i obciążeń
aktywnych. Używane w połączeniu rezystorem hamującym.
E
157515
Wszystkie
FR-HEL,
FFR-HEL-(H)-E
Instalacja filtru przeciwzakłóceniowego
EMC do przetwornicy FR-E700 SC
209052
Wszystkie
Dławik DC do kompensacji wahań napięcia.
Jednostka centralna z 8 portami
Jednostka rozszerzająca z 8 portami
214795
SC-FR PC
Dławik DC
Profibus DP
166134
157514
167612
167613
167614
FR-A700
FR-BAL-B
O dalsze szczegóły prosimy pytać swojego
dystrybutora
Nr kat.
L3
MON P.RUN
Hz
NET
A PU EXT
FWD
V REV
PU
EXT
REV
MODE
SET
FWD
FR-DU07
MITSUBISHI
MITSUBISHI
L1’
L2’
L3’
E
!
!
and electric shock
ns before use.
DANGER: Risk of injury
follow the safety instructio
Read the manual and wait 10 minutes before removing this cover.
Isolate from supply and
n
Ensure proper earth connectio
CAUTION: Risk of fire
non-combustible surface.
a
Mount the inverter on
400V
FR–F740–2.2K
MITSUBISHI ELECTRIC
107
7
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Zewnętrzne opcje
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Przegląd wszystkich przetwornic i właściwych filtrów przeciwzakłóceniowych
Zasilanie
1~230 V 햲
Zasilanie
3~400 V 햳
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
Znamionowy Znamionowa moc Znamionowy Znamionowa moc Znamionowy Znamionowa moc
prąd wyjściowy silnika [kW] 햵
prąd wyjściowy
silnika [kW] 햵 prąd wyjściowy silnika [kW] 햵
[A]
[A] 햷
[A] 햴
Odporność na przeciążenia 120%* Odporność na przeciążenia 150 % * Odporność na przeciążenia 200 % *
—
—
—
—
0,8
0,1
—
—
—
—
1,4
0,2
—
—
—
—
2,5
0,4
—
—
—
—
4,2
0,75
—
—
—
—
7
1,5
—
—
—
—
10
2,2
—
—
—
—
1,2 (1,4)
0,4 (0,55)
—
—
—
—
2,2 (2,6)
0,75 (1,1)
—
—
—
—
3,6 (4,3)
1,5 (2,2)
—
—
—
—
5,0 (6)
2,2 (3)
—
—
—
—
8,0 (9,6)
3,7 (4)
—
—
—
—
12,0 (14,4)
5,5 (7,5)
—
—
—
—
16,0 (19,2)
7,5 (11)
—
—
—
—
0,8 (0,8)
0,1
—
—
—
—
1,5 (1,4)
0,2
—
—
—
—
3 (2,5)
0,4
—
—
—
—
5 (4,1)
0,75
—
—
—
—
8 (7)
1,5
—
—
—
—
11 (10)
2,2
—
—
—
—
1,6 (1,4)
0,4
—
—
—
—
2,6 (2,2)
0,75
—
—
—
—
4,0 (3,8)
1,5
—
—
—
—
6,0 (5,4)
2,2
—
—
—
—
9,5 (8,7)
3,7
—
—
—
—
12
5,5
—
—
—
—
17
7,5
—
—
—
—
23
11
—
—
—
—
30
15
2,3
0,75
2,1
0,75
—
—
3,8
1,5
3,5
1,5
—
—
5,2
2,2
4,8
2,2
—
—
8,3
3,7
7,6
3,7
—
—
12,6
5,5
11,5
5,5
—
—
17
7,5
16
7,5
—
—
25
11
23
11
—
—
31
15
29
15
—
—
38
18,5
35
18,5
—
—
47
22
43
22
—
—
62
30
57
30
—
—
77)
37
70
37
—
—
93
45
85
45
—
—
116
55
106
55
—
—
180
90
144
75
—
—
216
110
180
90
—
—
260
132
216
110
—
—
325
160
260
132
—
—
361
185
325
160
—
—
432
220
361
185
—
—
481
250
432
220
—
—
547
280
481
250
—
—
610
315
547
280
—
—
683
355
610
315
—
—
770
400
683
355
—
—
866
450
770
400
—
—
962
500
866
450
—
—
1094
560
962
500
—
—
1212
630
1094
560
—
—
Typ przetwornicy
zęstotliwości
Numer
zamówienia
Odpowiedni filtr
przeciwszumowy
FR-D720S-008 k EC
FR-D720S-014 k EC
FR-D720S-025 k EC
FR-D720S-042k EC
FR-D720S-070 k EC
FR-D720S-100 k EC
FR-D740-012 EC
FR-D740-022 EC
FR-D740-036 EC
FR-D740-050 EC
FR-D740-080 EC
FR-D740-120 EC
FR-D740-160 EC
FR-E720S-008SC EC
FR-E720S-015SC EC
FR-E720S-030SC EC
FR-E720S-050SC EC
FR-E720S-080SC EC
FR-E720S-110SC EC
FR-E740-016SC EC
FR-E740-026SC EC
FR-E740-040SC EC
FR-E740-060SC EC
FR-E740-095SC EC
FR-E740-120SC EC
FR-E740-170SC EC
FR-E740-230SC EC
FR-E740-300SC EC
FR-F740-00023 EC
FR-F740-00038 EC
FR-F740-00052 EC
FR-F740-00083 EC
FR-F740-00126 EC
FR-F740-00170 EC
FR-F740-00250 EC
FR-F740-00310 EC
FR-F740-00380 EC
FR-F740-00470 EC
FR-F740-00620 EC
FR-F740-00770 EC
FR-F740-00930 EC
FR-F740-01160 EC
FR-F740-01800 EC
FR-F740-02160 EC
FR-F740-02600 EC
FR-F740-03250 EC
FR-F740-03610 EC
FR-F740-04320 EC
FR-F740-04810 EC
FR-F740-05470 EC
FR-F740-06100 EC
FR-F740-06830 EC
FR-F740-07700 EC
FR-F740-08660 EC
FR-F740-09620 EC
FR-F740-10940 EC
FR-F740-12120 EC
214189
214190
214191
214192
214193
214194
212414
212415
212416
212417
212418
212419
212420
234795
234796
234797
234798
234799
234800
234801
234802
234803
234804
234805
234806
234807
234808
234809
156569
156570
156571
156572
156573
156594
156595
156596
156597
156598
156599
156600
156601
156602
156603
156604
156605
156606
156607
156608
156609
156610
156611
156612
156613
156614
156615
156616
156617
D1
D1
D1
D1
D2
D3
D4
D4
D4
D5
D5
D6
D6
햶
E1
E1
E2
E2
E3
E4
E4
E4
E5
E5
E6
E6
E7
E7
AF1
AF1
AF1
AF2
AF2
AF3
AF3
AF4
AF4
AF5
AF6
AF7
AF7
AF8
AF8
AF9
AF9
AF9
AF10
AF10
AF10
AF11
AF11
AF11
AF11
AF12
AF12
Uwaga:
Na następnej stronie znajduje się wyjaśnienie do poz. od 햲 do 햷
108
MITSUBISHI ELECTRIC
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Znamionowy Znamionowa Znamionowy Znamionowa Znamionowy Znamionowa Znamionowy Znamionowa
prąd wyjściowy moc silnika prąd wyjściowy moc silnika prąd wyjściowy moc silnika prąd wyjściowy moc silnika
[A] 햷
[kW] 햵
[A] 햷
[kW] 햵
[A]
[kW] 햵
[A]
[kW] 햵
Odpornośćnaprzeciążenia120%* Odpornośćnaprzeciążenia150%* Odpornośćnaprzeciążenia200%* Odpornośćnaprzeciążenia200%*
2,3
0,75
2,1
0,75
—
—
—
—
3,8
1,5
3,5
1,5
—
—
—
—
5,2
2,2
4,8
2,2
—
—
—
—
8,3
3,7
7,6
3,7
—
—
—
—
12,6
5,5
11,5
5,5
—
—
—
—
17
7,5
16
7,5
—
—
—
—
25
11
23
11
—
—
—
—
31
15
29
15
—
—
—
—
38
18,5
35
18,5
—
—
—
—
47
22
43
22
—
—
—
—
62
30
57
30
—
—
—
—
77
37
70
37
—
—
—
—
93
45
85
45
—
—
—
—
116
55
106
55
—
—
—
—
2,3
0,75
2,1
0,75
1,5
0,4
0,8
0,25
3,8
1,5
3,5
1,5
2,5
0,75
1,5
0,4
5,2
2,2
4,8
2,2
4
1,5
2,5
0,75
8,3
3,7
7,6
3,7
6
2,2
4
1,5
12,6
5,5
11,5
5,5
9
3,7
6
2,2
17
7,5
16
7,5
12
5,5
9
3,7
25
11
23
11
17
7,5
12
5,5
31
15
29
15
23
11
17
7,5
38
18,5
35
18,5
31
15
23
11
47
22
43
22
38
18,5
31
15
62
30
57
30
44
22
38
18,5
77
37
70
37
57
30
44
22
93
45
85
45
71
37
57
30
116
55
106
55
86
45
71
37
180
90
144
75
110
55
86
45
216
110
180
90
144
75
110
55
260
132
216
110
180
90
144
75
325
160
260
132
216
110
180
90
361
185
325
160
260
132
216
110
432
220
361
185
325
160
260
132
481
150
432
220
361
185
325
160
547
280
481
250
432
220
361
185
610
315
547
280
481
250
432
220
683
355
610
315
547
280
481
250
770
400
683
355
610
315
547
280
866
450
770
400
683
355
610
315
962
500
866
450
770
400
683
355
1094
560
962
500
866
450
770
400
1212
630
1094
560
962
500
866
450
—
—
—
—
12
5,5
—
—
—
—
—
—
17
7,5
—
—
—
—
—
—
23
11
—
—
—
—
—
—
31
15
—
—
—
—
—
—
38
18,5
—
—
—
—
—
—
44
22
—
—
—
—
—
—
57
30
—
—
—
—
—
—
71
37
—
—
—
—
—
—
86
45
—
—
—
—
—
—
110
55
—
—
Typ przetwornicy
częstotliwości
Numer
Odpowiednifiltr
zamówienia przeciwszumowye
햶
FR-F746-00023 EC
FR-F746-00038 EC
FR-F746-00052 EC
FR-F746-00083 EC
FR-F746-00126 EC
FR-F746-00170 EC
FR-F746-00250 EC
FR-F746-00310 EC
FR-F746-00380 EC
FR-F746-00470 EC
FR-F746-00620 EC
FR-F746-00770 EC
FR-F746-00930 EC
FR-F746-01160 EC
FR-A740-00023 EC
FR-A740-00038 EC
FR-A740-00052 EC
FR-A740-00083 EC
FR-A740-00126 EC
FR-A740-00170 EC
FR-A740-00250 EC
FR-A740-00310 EC
FR-A740-00380 EC
FR-A740-00470 EC
FR-A740-00620 EC
FR-A740-00770 EC
FR-A740-00930 EC
FR-A740-01160 EC
FR-A740-01800 EC
FR-A740-02160 EC
FR-A740-02600 EC
FR-A740-03250 EC
FR-A740-03610 EC
FR-A740-04320 EC
FR-A740-04810 EC
FR-A740-05470 EC
FR-A740-06100 EC
FR-A740-06830 EC
FR-A740-07700 EC
FR-A740-08660 EC
FR-A740-09620 EC
FR-A740-10940 EC
FR-A 740-12120 EC
FR-A741-5,5k
FR-A741-7,5k
FR-A741-11K
FR-A741-15K
FR-A741-18,5K
FR-A741-22K
FR-A741-30K
FR-A741-37K
FR-A741-45K
FR-A741-55K
163796
163797
163798
163799
163800
163801
163802
163803
163804
163805
163806
163807
163808
163809
169826
169797
169798
169799
169800
169801
169802
169803
169804
169805
169806
169807
169808
169809
169810
169811
169812
169813
169814
169815
169816
169817
169818
169819
169820
169821
169822
169823
169824
216905
216906
216907
216908
216909
217397
216910
216911
216912
216913
F1
F1
F1
F1
F2
F5
F6
AF1
AF1
AF2
AF2
AF3
AF4
AF4
AF5
AF6
AF7
AF7
AF8
7
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Zasilanie
3~400 V 햳
AF9
AF9
AF9
AF10
AF10
AF12
AF12
AF13
AF13
AF14
AF14
AF15
AF15
AF16
AF16
AF16
AF17
* Wartości dla odporności na przeciążenia 120 % są ważne przy 110 % Inom, dla 60 s, 120 % dla 0,5 s (3 s dla FR-F740 oraz FR-F746) przy 40 °C** maks.
(30 °C dla FR-F746)
Wartości dla odporności na przeciążenia 150 % są ważne przy 120 % Inom. dla 60 s, 150 % dla 0,5 s (3 s dla FR-F740 oraz FR-F746) przy 40 °C** maks.
Wartości dla zdolności przeciążenia 200 % są ważne przy 150 % IN przez 6 s, 200 % przez 0,5 s przy maks. 50 °C (3 s dla FR-A740/FR-A741 przy maks. 50 °C).
Wartości dla zdolności przeciążenia 250 % są ważne przy 200 % IN przez 60 s, 250 % przez 3 s przy maks. 50 °C.
** (FR-F740 nie ma tego ograniczenia; maks. temperatura wynosi 50 °C przy zdolności przeciążeniowej 150 %.)
Uwagi:
Dopuszczalny zakres napięcia dla zasilania jednofazowego: 170–264 V.
햳
Dopuszczalny zakres napięcia dla zasilania trójfazowego: 323–528 V (323–550 V dla FR-F740-01800–12120)
햴
Wartości w nawiasach są ważne bez ograniczeń częstotliwości PWM (maks. 40 °C).
햵
Przy wyższych napięciach zasilania możliwe jest uzyskanie większej wydajności. Podane w nawiasach wartości mocy silnika dotyczą temperatury otoczenia do 40 °C.
햶
Informacje dotyczące kombinacji – patrz na odwrocie.
햷
Jeśli częstotliwość nośna dla FR-F 740 jest ustawiona na 3 kHz lub więcej, częstotliwość ta jest automatycznieredukowana, gdynatężenieprądu wyjściowego przetwornicy
przekracza wartość dla wyjściowego prądu znamionowego podaną w nawiasach (= 85 % obciążenia).
햲
MITSUBISHI ELECTRIC
109
/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
Wymagania środowiskowe
Filtry – konieczne elementy dzisiejszego środowiska.
Zapotrzebowanie na różnego rodzaju filtry
i elementy dostosowujące dodawane do
obwodów elektroenergetycznych jest
wymagane przez europejskie ustawy
i przepisy, rządy oraz dostawców energii
elektrycznej.
MitsubishiElectricoferujeróżnerozwiązaniapomocne
wdostosowywaniuinstalacjidowymogówtakichjak
dyrektywyEMCczyregulacjeG5/4.
Rejestracja w systemie UK ECA
Wiele przetwornic Mitsubishi Electric zostało
zarejestrowanych w ramach systemu ECA. Więcej
informacji na temat tego systemu można znaleźć
pod adresem www.eca.gov.uk .
Numer rejestracyjny Mitsubishi Electric w ramach
systemu to 107, a data pierwszej rejestracji to
01.04.2003.
EMC – informacje
Zapewnienie zgodności z normą EN 61800-3.
Przetwornice muszą być wyposażone w odpowiedni filtr EMC (patrz Akcesoria), aby zapewnić
zgodność z wymaganiami odnośnie EMC określonymi w normie EN 61800-3.
Filtry EMC są dostępne jako opcjonalne akcesoria
i są zwykle instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie przetwornicy. Zawsze należy przestrzegać
wytycznych dotyczących użytkowania oraz instalowania przetwornic Mitsubishi.
Przetwornica częstotliwości
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
7
D1
FR-D720S-008–042 EC
D2
FR-D720S-070 EC
D3
FR-D720S-100 EC
D4
FR-D740-012–036 EC
D5
FR-D740-050/080 EC
D6
FR-D740-120/160 EC
E1
FR-E720S-008–030SC EC
E2
FR-E720S-050/080SC EC
E3
FR-E720S-110SC EC
E4
E5
E6
E7
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10
AF11
AF12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
AF13
AF14
AF15
AF16
AF17
FR-E740-016-040SC EC
FR-E740-060/095SC EC
FR-E740-120/170SC EC
FR-E740-230/300SC EC
FR-A/F740-00023–00126 EC
FR-A/F740-00170– 00250 EC
FR-A/F740-00310–00380 EC
FR-A/F740-00470–00620 EC
FR-A/F740-00770 EC
FR-A/F740-00930 EC
FR-A/F740-01160– 01800 EC
FR-A/F740-02160–02600 EC
FR-A/F740-03250–04320 EC
FR-A/F740-04810–06100 EC
FR-A/F740-06830–09620 EC
FR-A/F740-10940–12120 EC
FR-F746-00023–00126 EC
FR-F746-00170–00250 EC
FR-F746-00310–00380 EC
FR-F746-00470–00620 EC
FR-F 746-00770 EC
FR-F746-00930–01160 EC
FR-A741-5,5k/7,5k
FR-A741-11k/15k
FR-A741-18,5k/22k
FR-A741-30k/37k/45k
FR-A741-55K
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji
technicznej odpowiedniej dla określonej przetwornicy Mitsubishi. Zawsze należy przestrzegać
wytycznych i przepisów dotyczących
użytkowania oraz instalowania sprzętu.
Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt
z firmą partnerską Mitsubishi.
Definicja zawarte w normie EN61800-3, A11
Pierwsze środowisko:
Środowisko obejmujące budynki oraz obszary
zamieszkane w kraju, podłączone bezpośrednio
do niskonapięciowej sieci zasilania bez transformatora międzystopniowego.
Drugie środowisko:
Środowiskoobejmująceobiekty,któreniesąbezpośredniopodłączonedoniskonapięciowejsiecizasilania
dlabudynkówwkrajowychobsza-rachzamieszkanych.
Układ filtra EMC 55011A
FFR-CS-050-14A-RF1
FFR-CS-050-14A-RF1-LL*
FFR-CS-080-20A-RF1
FFR-CS-080-20A-RF1-LL*
FFR-CS-110-26A-RF1
FFR-CS-110-26A-RF1-LL*
FFR-CSH-036-8A-RF1
FFR-CSH-036-8A-RF1-LL*
FFR-CSH-080-16A-RF1
FFR-CSH-080-16A-RF1-LL*
FFR-MSH-170-30A-RF1
FFR-MSH-170-30A-RF1-LL*
FFR-CS-050-14A-RF1
FFR-CS-050-14A-RF1-LL*
FFR-CS-080-20A-RF1
FFR-CS-080-20A-RF1-LL*
FFR-CS-110-26A-RF1
FFR-CS-110-26A-RF1-LL*
FFR-MSH-040-8A-RF1
FFR-MSH-095-16A-RF1
FFR-MSH-170-30A-RF1
FFR-MSH-300-50A-RF1
FFR-BS-00126-18A-SF100
FFR-BS-00250-30A-SF100
FFR-BS-00380-55A-SF100
FFR-BS-00620-75A-SF100
FFR-BS-00770-95A-SF100
FFR-BS-00930-120A-SF100
FFR-BS-01800-180A-SF100
FN3359-250-28
FN3359-400-99
FN3359-600-99
FN3359-1000-99
FN3359-1600-99
FFR-AF-IP54-21A-SM2
FFR-AF-IP54-44A-SM2
FFR-AF-IP54-62A-SM2
FFR-AF-IP54-98A-SM2
FFR-AF-IP54-117A-SM2
FFR-AF-IP54-172A-SM2
FFR-RS-7,5k-27A-EF100
FFR-RS-15k-45A-EF100
FFR-RS-22k-65A-EF100
FFR-RS-45k-127A-EF100
FFR-RS-55k-159A-EF100
Numer zamówienia
216227
229801
216228
229802
216229
229803
215007
226836
215008
226837
215005
226838
216227
229801
216229
229802
216229
229803
214953
215004
215005
215006
193677
193678
193679
193680
193681
193682
193683
104663
104664
104665
104666
130229
201551
201552
201553
201704
201705
201706
227840
227841
227842
227843
227844
Układ filtra EMC 55022B
FFR-CS-050-14A-RF1
FFR-CS-050-14A-RF1-LL*
FFR-CS-080-20A-RF1
FFR-CS-080-20A-RF1-LL*
FFR-CS-110-26A-RF1
FFR-CS-110-26A-RF1-LL*
FFR-CSH-036-8A-RF1
FFR-CSH-036-8A-RF1-LL*
FFR-CSH-080-16A-RF1
FFR-CSH-080-16A-RF1-LL*
FFR-MSH-170-30A-RF1
FFR-MSH-170-30A-RF1-LL*
FFR-CS-050-14A-RF1
FFR-CS-050-14A-RF1-LL*
FFR-CS-110-26A-RF1
FFR-CS-080-20A-RF1-LL*
FFR-CS-110-26A-RF1
FFR-CS-110-26A-RF1-LL*
FFR-MSH-040-8A-RF1
FFR-MSH-095-16A-RF1
FFR-MSH-170-30A-RF1
FFR-MSH-300-50A-RF1
FFR-BS-00126-18A-SF100
FFR-BS-00250-30A-SF100
FFR-BS-00380-55A-SF100
FFR-BS-00620-75A-SF100
FFR-BS-00770-95A-SF100
FFR-BS-00930-120A-SF100
FFR-BS-01800-180A-SF100
FFR-AF-IP54-21A-SM2
FFR-AF-IP54-44A-SM2
FFR-AF-IP54-62A-SM2
FFR-AF-IP54-98A-SM2
FFR-AF-IP54-117A-SM2
FFR-AF-IP54-172A-SM2
FFR-RS-7,5k-27A-EF100
FFR-RS-15k-45A-EF100
FFR-RS-22k-65A-EF100
FFR-RS-45k-127A-EF100
FFR-RS-55k-159A-EF100
Numer zamówienia
216227
229801
216228
229802
216229
229803
215007
226836
215008
226837
215005
226838
216227
229801
216229
229802
216229
229803
214953
215004
215005
215006
193677
193678
193679
193680
193681
193682
193683
201551
201552
201553
201704
201705
201706
227840
227841
227842
227843
227844
Uwaga:
Przetwornice częstotliwości z serii FR-F740/FR-F746/FR-A740 są wyposażone we wbudowany filtr EMC dla środowiska przemysłowego (drugie środowisko). Filtry wymienione w tabeli powyżej są wymagane tylko w szczególnych przypadkach.
* W przypadku urządzeń przenośnych (np. mieszadeł), które podłączone są do sieci zasilającej za pomocą wtyczki, filtry LL wprowadzają niższy prąd upływu (z krótkim kablem do silnika 1,10 m–23,5 mA).
Filtry LL dostępne są do przetwornic FR-D720S, D740 oraz FR-FR-E720S SC.
110
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Mitsubishi Electric oferuje różne serwonapędy
i systemy sterowania ruchem, zapewniając
rozwiązania dla aplikacji obejmujących systemy
typu "punkt do punktu" jak i systemy zsynchronizowane. Systemy napędowe mogą być budowane jako jedno lub wieloosiowe; np. korzystanie
z procesorów ruchu System Q umożliwia sterowanie maks. 96 osiami.
Specjalne wymagania dotyczące aplikacji są
łatwo zaspokajane dzięki standardowym impulsowym modułom wyjściowym oraz modułom
z magistralą SSCNET.
131072 imp./obrót, natomiast kodery silników
serii MR-J3 mają 262144 imp./obrót. Szeroki
wachlarz wzmacniaczy serwo obejmuje zakres
mocy aż do 110 kW.
Szeroka gama silników i wzmacniaczy serwo
przenosi sterowanie ruchem Mitsubishi na nowy
poziom precyzji. Silniki serwo wyposażone są
w kodery o dużej rozdzielczości, przy czym
kodery silników serii MR-ES mają rozdzielczość
Wszystkie serwonapędy i systemy sterowania
ruchem Mitsubishi są uzupełniane pakietami
oprogramowania umożliwiającymi łatwe
programowanie i konfigurowanie tych urządzeń.
Jakie elementy wchodzą w skład systemu napędowego?
Serwosilniki
Wyposażone w najbardziej zaawansowane techniki dotyczące uzwojenia skupionego oraz najnowszą technologię, bezszczotkowe serwosilniki
znajdują się wśród najbardziej kompaktowych
urządzeń tego typu na rynku.
Serwosilniki Mitsubishi są wykonane według
wysokich standardów i są dostępne w postaci
Ponadto, wszystkie silniki serii MR-J3 mają standardowo wbudowane enkodery absolutne.
W związku z tym system bezwzględny można utworzyć po prostu poprzez dostarczenie zasilania
do serwowzmacniacza za pomocą baterii. Skoro
zostanie to zrobione, superkondensator wewnątrz
silnika i bateria podtrzymująca, umożliwiają stałe
monitorowanie pozycji serwonapędu.
HA-LFS 11 kW – 55 kW
wielu różnych modeli zapewniających różne
moce znamionowe, prędkości i momenty
bezwładności. Są to napędy dla wszystkich
zastosowań. Mitsubishi Electric może zaoferować
kompletną linię produktów w zakresie mocy od
50 W do 110 kW, włącznie z silnikami specjalnymi
(w tym płaskie silniki "pancake").
400 V
HF-JP 500 W–11 kW
HA-LP 11 kW–110 kW
HF-SP 500 W–7 kW
HA-LP 11 kW–37 kW
200 V
HF-SP 500 W–7 kW
HF-SE 500 W–2 kW
8
HC-RP 1 kW–5 kW
HF-KP/HF-KE 50 W–750 W
0
1 kW 2 kW
5 kW
7 kW
10 kW
20 kW
30 kW
40 kW
55 kW
110 kW
Serwowzmacniacze
400 V
Mitsubishi oferuje szeroką gamę serwowzmacniaczy spełniających wymagania wszelkich typów
aplikacji. Od standardowych cyfrowych wzmacniaczy impulsowych i wzmacniaczy analogowych po
specjalizowane wzmacniacze typu SSCNETIII, dostępne są produkty przewidziane dla wszystkich zastosowań.
Strojenie adaptacyjne w czasie rzeczywistym
(Real Time Adaptive Tuning – RTAT) to wyjątkowa
technologia opracowana przez Mitsubishi, umożliwiająca serwonapędom osiąganie maksymalnej
wydajności dynamicznej nawet przy ciągłych zmianach obciążenia, poprzez automatyczne dostrajanie online (podczas pracy) do aplikacji.
Serwowzmacniacze analogowe lub sterowane
sygnałem impulsowym serii MR-ES i MR-J3 obejmują
zakres mocy od 100 W do 110 kW. Wzmacniacze
z magistralą SSCNETIII (typ B) zapewniają użytkownikowi łatwość łączenia przez sieć SSCNETIII.
200 V
MR-J3-A/B/T 600 W–110 kW
MR-J3-A/B/T 100 W–37 kW
MR-ES-A/AG 100 W–2 kW
0
1 kW 2 kW
5 kW
10 kW
20 kW
30 kW
37 kW 40 kW
Sterowniki pozycjonujące
Dla grupy ekonomicznych, kompaktowych
sterowników PLC serii FX, jednostka FX2N-10PG
zapewnia sterowanie jednoosiowe z wejściową
tabelą pozycjonowania, szybkim zewnętrznym startem i szybkością impulsów wyjściowych do 1 MHz.
Nowy moduł FX3U-20SSC-H jest modułem pozycjonującym dla serii MR-J3-B. Moduły te zapewniają
szybki i łatwy, a równocześnie wydajny system sterowania pozycjonowaniem dla prostszych aplikacji.
Dla większych i bardziej złożonych aplikacji,
seria L i MELSEC System Q oferują cały szereg
MITSUBISHI ELECTRIC
55 kW
110 kW
Sterowniki ruchu
modułów pozycjonujących oraz do sterowania
ruchem (1, 2, 4 i 16 osiowe).
Są to: seria QD75P z otwartym kolektorem, seria
QD75D z wyjściem różnicowym oraz seria QD75MH
z magistralą SSCNETIII. Korzystając z systemu SSCNET,
użytkownik otrzymuje znacznie ulepszony i łatwiejszy
w obsłudze system regulacji pozycji z mniejszą liczbą
kabli i lepszą odpornością na zakłócenia. Wszystkie
moduły pozycjonujące serii LD77 i QD75 realizują takie
funkcje, jak interpolacja, sterowanie prędkością i operacje pozycjonowania itp.
Dla specjalistycznych aplikacji wymagających
najwyższego poziomu regulacji i precyzji połączono
dynamiczną technologię serwonapędów zastosowaną w procesorze ruchu Q z wielką mocą obliczeniową procesora PLC z serii Q, tworząc całkowicie
nową generację sterowników ruchu. Jest to w pełni
zintegrowany i elastyczny system umożliwiający
sterowanie maksymalnie 96 osiami za pomocą
modułu SSCNETIII i doskonale nadaje się do obsługi
wszelkich aplikacji ruchowych.
111
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
HF-MP 50 W–750 W
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Konfiguracja systemu
Oprogramowanie dla
procesorów PLC: GX Works2
GX (IEC) Developer
Oprogramowanie dla
procesorów ruchu:
MT Works2
Główna płyta bazowa
Q33B/Q35B/Q38B/Q312B
Q38DB/Q312DB
MR-HDP01
Ręczny generator impulsów
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
8
Moduł interfejsu
generatora
impulsów
Q173PX/Q173DPX
Interfejs enkodera
Q172EX/
Q172DEX
Interfejs sygnałów
zewnętrznych
Q172LX/
Q172DLX
Szeregowy synchroniczny
enkoder absolutny
MR-HENC
Kabel
MR-J2HBUS M
Kabel
MR-J2HBUS M
P1
P2
P2
P
P
P1
D
L11
L11
L11
L21
L21
L21
U
U
U
V
W
CHARGE
CHARGE
CHARGE
CN4 CN2L
CN4 CN2L
MR-J3-40 A
CN2
V
W
CN2
V
W
MR-J3-40 A
CN6
P
C
D
D
L3
P2
C
C
L2
NG
N
CN3
CN3
P1
L1
WAR
NI
CN5
OPEN
L3
CN3
L2
NG
N
N
Serwowzmacniacz
MR-J3- B(S)
L1
WAR
NI
MR-J3-40 A
CN2
L3
CN4 CN2L
CN6
L2
NG
CN6
CN5
L1
WAR
NI
CN5
OPEN
OPEN
Serwosilniki
Uwaga:
Pierwszym procesorem na głównej płycie bazowej musi być zawsze procesor
PLC (np. Seria Q00, Q01, Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/QnUD(H)).
112
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
Konfiguracje systemów stołów X-Y
Stół X-Y to typowa dwuosiowa serwoaplikacja,
powszechnie wykorzystywana w przemyśle dla
urządzeń do montażu powierzchniowego
("pick-and-place"), takich jak maszyny do
montażu elementów PCB czy spawarki.
Poniżej przedstawiono dwie przykładowe konfiguracje systemów stolików X-Y, wykorzystujące
urządzenia automatyzacyjne Mitsubishi.
Pierwsza z nich to liniowy system oparty na
module FX3G-24MT/ESS, natomiast druga to
bardziej złożony system interpolacji oparty na
serii QD75MH (SSCNETIII).
System 1: system oparty na module FX2N-10PG
Produkty
FX3G-24MT/ESS
MR-E-10A-QW003
HF-KE13W1-S100
MR-E-70A-QW003
HF-SE52KW1-S100
Funkcja
Sterownik PLC ze zintegrowanym sterowaniem
pozycjonowania
Serwowzmacniacz
Silnik
Serwowzmacniacz
Silnik
FX3G jest kompaktowym sterownikiem PLC
do kompleksowego sterowania maszynami. Łączy w sobie funkcje sterownika PLC
z funkcjami pozycjonowania. W tej konfiguracji do sterowania ruchem w kierunku
osi X i Y używany jest moduł FX3G-24MT/
ESS. Sterownik PLC, poprzez wyjścia tranzystorowe z otwartym kolektorem, podaje
na wejście serwowzmacniaczy serii
MR-ES-A ciąg impulsów sterujący ruchem
w kierunku obu osi. Ustawienie systemu
może być wykonane za pomocą oprogramowania GX-Developer. GX Works2
posiada specjalny dział do wprowadzania
ogólnych parametrów pozycjonowania
oraz do wprowadzania nastaw dla każdej
instrukcji pozycjonowania, w postaci łatwej
do użycia tabeli. Tabela ta może zawierać
100 instrukcji dla każdej z osi, wraz z wartością częstotliwości i liczbą impulsów,
zapisanymi w obszarze danych użytkownika i może być ona przetwarzana oraz
ładowana jako nastawa sterująca pracą
maszyny.
W celu rozbudowy systemu moduł FX3G
może być łączony z większością istniejących specjalnych bloków funkcyjnych
FX2N i FX3U.
앬
앬
앬
앬
Łatwe w użyciu pozycjonowanie
Łatwe wprowadzanie nastaw za
pomocą programu GX Works2
Opłacalność
Prostota i funkcjonalność
System 2: system oparty na serii QD75MH
Funkcja
Q PLC
Sterownik pozycjonujący
Serwowzmacniacz
Silnik
Serwowzmacniacz
Silnik
Bateria serwowzmacniacza
System oparty na serii QD75MH wykorzystuje wszechstronne modułowe sterowniki
PLC z serii Qn, przez co zapewnia większą
funkcjonalność oraz opcje rozszerzeń.
System QD75MH jest łączony za pomocą
sieci SSCNETIII (Servo System Controller
Network), która jest specjalizowaną siecią
sterowania ruchem firmy Mitsubishi.
SSCNETIII ułatwia konfigurowanie systemu
i wymaga mniej kabli. Systemy SSCNETIII
są tworzone przez proste podłączenie
wzmacniacza do głównego sterownika
(QD75MH), a następnie łączenie szeregowe
wszystkich dodatkowych osi. Podłączenie
do sieci SSCNETIII wymaga zastosowania
wzmacniaczy typu MR-J3-B.
Ponadto, w związku z tym, że serwowzmacniacze są łączone za pomocą
magistrali, wszystkie dane serwonapędów, takie jak aktualna pozycja,
moment obrotowy itp. można monitorować na głównym sterowniku (Q00J PLC),
ponieważ dane w module QD75MH są
automatycznie aktualizowane.
Oprócz tego wszystkie wewnętrzne
parametry serwonapędów można ustawiać za pomocą sterownika PLC, również
dzięki zastosowaniu łączenia z użyciem
magistrali.
Rozwiązanie to oznacza także, że dane
pozycji są przesyłane szeregowo, co
pozwala zmniejszyć wszelkie zakłócenia.
Na koniec, ponieważ obie osie są sterowane za pomocą jednego zaawansowanego modułu (QD75MH), możliwa jest
interpolacja między obiema osiami.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Obsługa sieci SSCNETIII
Łatwa konfiguracja
Zaawansowana funkcjonalność
Rozszerzalność
Opcje modułowe
Mniejsza liczba kabli
Sterowanie z użyciem stolika X-Y
MITSUBISHI ELECTRIC
113
8
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Produkty
Q00J
QD75MH2
MR-J3-10B
HF-KP13
MR-J3-60B
HF-SP52
MR-J3BAT
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Cechy i typowe zastosowania serwonapędów
W poniższych tabelach wymienione zostały zalecane
połączenia wzmacniaczy serwo i silników serwo.
Wszystkie wzmacniacze serwo wyposażone są w bezwzględne
enkodery i dostępne opcjonalnie z hamulcem elektromagnetycznym.
Oznaczenie modelu
K
Cechy
Przykład zastosowania
Niska bezwładność
앬
Większy moment bezwładności
silnika czyni to urządzenie dobrze
dopasowanym dla maszyn
z momentem bezwładności
obciążenia pulsującego lub
maszyn o niskiej sztywności,
np. przenośników.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Bardzo niska bezwładność
8
M
Mały moment bezwładności silnika
sprawia, że silnik jest dobrze przystosowany do wysokodynamicznego
pozycjonowania z bardzo krótkimi
czasami cyklu.
앬
앬
앬
앬
앬
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
앬
Średnia bezwładność
S
Pozwala na stabilną regulację od
niskiej do wysokiej prędkości, dzięki
czemu silnik ten ma szeroki zakres
zastosowań (np. bezpośrednie
połączenie z elementami śrubowymi
z nakrętką kulkową).
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Niska bezwładność
R
Model o średniej mocy i kompaktowych rozmiarach oraz małym
momencie bezwładności. Dobrze
przystosowany do wysokich częstotliwości pozycjonowania.
Niska bezwładność (400 V)
J
Silnik klasy 400 V z serii MELSERVO-J3
na zakres mocy do 9 kW, o małej
bezwładności i dużej prędkości.
Posiada kompaktowe rozmiary
i jest wyposażony w koder o dużej
rozdzielczości, jest zgodny
z normami światowymi.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Przenośniki
Maszyny do przygotowywania
żywności
Drukarki
Małe ładowarki i urządzenia
wyładowcze
Małe roboty i urządzenia do
montażu elementów
Małe stoliki X-Y
Mały podajnik prasy
Moduły wstawiające, montujące,
łączące
Wiertarki do płytek drukowanych
Testery obwodów
Drukarki etykiet
Dziewiarki i hafciarki
Bardzo małe roboty i końcówki
robotów
Maszyny przenośnikowe
Maszyny specjalizowane
Roboty
Ładowarki i urządzenia
wyładowcze
Nawijarki i urządzenia
rozciągające
Głowice rewolwerowe
Stoliki X-Y
Urządzenia próbne
Małe roboty
Moduły wstawiające, montujące, łączące
Nawijarki i urządzenia rozciągające
Podajniki walcowe
Ładowarki i urządzenia
wyładowcze
Przenośniki wielkiej częstotliwości
Żywność i pakowanie wyrobów
Maszyny drukarskie
Robot odbierający wyroby
z wtryskarki
Maszyny paletyzujące
Maszyny ogólnego przeznaczenia
wymagające dużej szybkości
i wysokiej częstotliwości
Owijarka
Uwaga:
Na życzenie dostępne są inne typy silników.
114
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
Przegląd silników serwo
Silniki do wzmacniaczy serwo serii MR-ES
Seria
silników
Prędkość
znamionowa
[r/min]
HF-KE
K
S
3000
HF-SE
2000
Typ serwonapędu
Znamion
owa moc
wyjścia
[kW]
0,1
0,2
0,4
HF-KE13W1-S100
HF-KE23KW1-S100
HF-KE43KW1-S100
0,75
HF-KE73KW1-S100
쏹
213083
0,5
1,0
1,5
HF-SE52KW1-S100
HF-SE102KW1-S100
HF-SE152KW1-S100
쏹
쏹
213084
213085
213086
2,0
HF-SE202KW1-S100
쏹
213087
Model
serwonapędu
Napięcie
Konstrukcja
ochronna
10A
10AG
20A
20AG
40A
40AG
70A
70AG
100A
100AG
200A
200AG
쏹
210940
213081
213082
쏹
200 V AC
IP55
쏹
쏹
200 V AC
Nr kat.
IP65
Silniki do wzmacniaczy serwo serii MR-J3
Prędkość
znamionowa
[r/min]
HF-KP
K
M
3000
HF-MP
3000
HF-SP
S
2000
HC-RP
R
3000
Znamion
owa moc
wyjścia
[kW]
0,05
0,1
0,2
0,4
0,75
0,05
0,1
0,2
0,4
0,75
0,5
1,0
1,5
2,0
3,5
5,0
7,0
2,0
2,0
3,5
5,0
5,0
Typ serwonapędu
Model
serwonapędu
HF-KP053
HF-KP13
HF-KP23
HF-KP43
HF-KP73
HF-MP053
HF-MP13
HF-MP23
HF-MP43
HF-MP73
HF-SP52
HF-SP102
HF-SP152
HF-SP202
HF-SP352
HF-SP502
HF-SP702
HC-RP103
HC-RP153
HC-RP203
HC-RP353
HC-RP503
Napięcie
Pary wzmacniaczy MR-J3
Konstrukcja
ochronna
200 V AC
HF-SP
2000
1500
HF-JP
J
3000
HA-LP
L
2000
HF-SP524
HF-SP1024
HF-SP1524
HF-SP2024
HF-SP3524
HF-SP5024
HF-SP7024
HF-JP11K1M4
HF-JP15K1M4
HF-JP534
HF-JP734
HF-JP1034
HF-JP1534
HF-JP2034
HF-JP3534
HF-JP5034
HF-JP7034
HF-JP9034
HA-LP11K24
HA-LP15K24
22
HA-LP22K24
40A/B
40T
60A/B
60T
70A/B
70T
100A/B
100T
200A/B
200T
350A/B
350T
500A/B
500T
700A/B
700T
쏹
IP65
쏹
쏹
쏹
쏹
200 V AC
쏹
IP65
쏹
쏹
쏹
쏹
200 V AC
쏹
쏹
IP67
쏹
쏹
쏹
쏹
쏹
200 V AC
쏹
IP65
쏹
쏹
60A4/B4
60T4
0,5
1,0
1,5
2,0
3,5
5,0
7,0
11
15
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
33<3,5>
5,0
7,0
9,0
11
15
20A/B
20T
쏹
쏹
Seria
silników
400 V
S
10A/B
10T
100A4/B4
100T4
200A4/B4 350A4/B4 500A4/B4 700A4/B4
200T4
350T4
500T4
700T4
11KA4/B4 15KA4/B4 22KA4/B4
11KT4
15KT4
22KT4
쏹
쏹
쏹
IP67
쏹
쏹
쏹
400 V AC
쏹
IP67
�
쏹
�
쏹
쏹
쏹
400 V AC
IP67
쏹
쏹
쏹
쏹
쏹
쏹
쏹
400 V AC
IP44
161507
160211
161508
161509
161510
161515
161516
161517
161518
161519
161525
161526
161527
161528
161529
161530
161531
168667
168668
168669
168670
168671
Nr kat.
192042
192043
192054
192055
192056
192057
192058
229565
229566
227015
227016
227017
227018
227019
227020
227021
242230
242231
200982
200983
쏹
400 V AC
Nr kat.
쏹
쏹
200984
�
Należy zastosować dedykowany serwowzmacniacz MR-J3-11KA4/B4/T4-LR, MR-J3-15KA4/B4/T4-LR lub MR-J3-15KA4/B4/T4-LR z dołączonym opornikiem hamowania do HF-JP11K1M4 lub HF-JP15K1M4.
Te silniki serwo NIE mogą być używane z jakimkolwiek innym serwowzmacniaczem, który nie ma oznaczenia "-LR".
Uwaga: inne typy silników dostępne są na zamówienie.
MITSUBISHI ELECTRIC
115
8
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Seria
silników
200 V
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Rozmiary silników pracujących ze wzmacniaczami serwo MR-J3, MR-ES
HF-MP13 (B), HF-KP13 (B), HF-KE13(B)W1-S100
25
2.5
21.5
L
Typ
L [mm]
KL [mm]
HF-MP13 (B)
82,4 (123,5)
40,5
HF-KP13 (B)
82,4 (123,5)
40,5
HF-KE13(B)W1-S100
82,4 (123,5)
40,5
Wymiary w nawiasie () podane są dla modeli z hamulcem elektromagnetycznym.
Jednostka: mm
KL
HF-MP23 (B), HF-MP43 (B), HF-KP23 (B), HF-KP43 (B), HF-KE23(B)KW1-S100, HF-KE43(B)KW1-S100
L
30
Typ
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
8
KL
L [mm]
KL [mm]
HF-MP23 (B)
76,6 (116,1)
39,3
HF-MP43 (B)
98,5 (138,0)
61,2
HF-KP23 (B)
76,6 (116,1)
39,3
HF-KP43 (B)
98,5 (138,0)
61,2
HF-KE23(B) KW1-S100 �
76,6 (116,1)
39,3
HF-KE43(B) KW1-S100 �
98,5 (138,0)
61,2
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
�
Silnik z rowkiem wpustowym wału (czop jest dostarczany wraz z silnikiem).
Jednostka: mm
HF-MP73 (B), HF-KP73 (B), HF-KE73(B)KW1-S100
40
L
Typ
L [mm]
KL [mm]
HF-MP73 (B)
113,8 (157,0)
72,3
HF-KP73 (B)
113,8 (157,0)
72,3
113,8 (157,0)
72,3
HF-KE73(B) KW1-S100
�
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
�
Silnik z rowkiem wpustowym wału (czop jest dostarczany wraz z silnikiem).
Jednostka: mm
KL
116
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
HF-SP52 (B), HF-SP102 (B), HF-SP152 (B), HF-SE52(B)KW1-S100, HF-SE102(B)KW1-S100, HF-SE152(B)KW1-S100
55
L
50
X
12
Typ
L [mm]
KL [mm]
X [mm]
3
HF-SP52 (B)
118,5 (153,0)
57,8
38,2 (43,5)
HF-SP102 (B)
140,5 (175,0)
79,8
38,2 (43,5)
HF-SP152 (B)
162,5 (197,0)
101,8
38,2 (43,5)
�
120 (154,5)
57,8
39,7 (45,0)
HF-SE102(B) KW1-S100 �
142 (176,5)
79,8
39,7 (45,0)
HF-SE152(B) KW1-S100 �
164 (198,5)
101,8
39,7 (45,0)
112.5
79.9
50.9
HF-SE52(B) KW1-S100
13
59
Jednostka: mm
29
13.5
KL
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
�
Silnik z rowkiem wpustowym. (Czop NIE jest dostarczany wraz z silnikiem.)
58
HF-SP202 (B), HF-SP352 (B), HF-SP502 (B), HF-SP702 (B), HF-SE202(B)KW1-S100
L
Typ
140.9
96.9
50.9
,
,
,
X
L [mm]
KL [mm]
X [mm]
HF-SP202 (B)
143,5 (193,0)
79,8
38,5 (45,5)
HF-SP352 (B)
183,5 (233,0)
119,8
38,5 (45,5)
HF-SP502 (B)
203,5 (253,0)
139,8
38,5 (45,5)
HF-SP702 (B)
263,5 (313,0)
191,8
38,5 (45,5)
HF-SE202(B)KW1-S100 �
145 (194,5)
79,8
40,0 (47,0)
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
�
Silnik z rowkiem wpustowym. (Czop NIE jest dostarczany wraz z silnikiem.)
8
,
HF-JP534 (B), HF-JP734 (B), HF-JP1034 (B), HF-JP1534 (B), HF-JP2034(B)
L
40
90
45°
30
50.9
57.4
ø41
ø1
ø16h6
4.5
93.8
Typ
5
L [mm]
KL [mm]
HF-JP534 (B)
127,5 (173)
76
HF-JP734 (B)
145,5 (191)
94
HF-JP1034 (B)
163,5 (209)
112
HF-JP1534 (B)
199,5 (245)
148
HF-JP2034 (B)
235,5 (281)
184
00
7.5
ø80h7
38.2 (38)
ø1
18
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
13
Jednostka: mm
KL
MITSUBISHI ELECTRIC
117
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Jednostka: mm
KL
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
HF-JP3534(B), HF-JP5034(B)
L
55
12
130
3
38.2 (43.5)
ø28h6
L [mm]
KL [mm]
HF-JP3534 (B)
213 (251,5)
161
HF-JP5034 (B)
267 (305,5)
215
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
ø110h7
50.9
79.9
114.8
Typ
45°
50
ø1
ø16
45
5
Jednostka: mm
13
KL
HF-JP7034(B), HF-JP9034(B)
L
79
18
176
3
38.2
(45.5)
ø35 +0.01
0
0
ø114.3 -0.025
50.9
96.9
163.3
L [mm]
KL [mm]
HF-JP7034 (B)
263,5 (313)
285,4
HF-JP9034 (B)
303,5 (353)
225,4
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
230
200
Jednostka: mm
13
44
66.5
102.3
92.1
KL
HA-LP11K2[4] (B), HA-LP15K2[4] (B), HA-LP22K2[4] (B)
L1
110
X
L2
,
60
60
140
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
8
Typ
45°
75
,
118
Typ
L1 [mm]
L2 [mm]
X
HA-LP11K2[4] (B)
480 (550)
262 (334)
426 (498)
HA-LP15K2[4] (B)
495 (610)
289 (400)
454 (565)
HA-LP22K2[4] (B)
555 (670)
346 (457)
511 (622)
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
Jednostka: mm
,
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
HC-RP103 (B), HC-RP153 (B), HC-RP203 (B)
L
Typ
L [mm]
KL [mm]
HC-RP103 (B)
145,5 (183,5)
69,5
HC-RP153 (B)
170,5 (208,5)
94,5
HC-RP203 (B)
195,5 (233,5)
119,5
50.9
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
96
Jednostka: mm
KL
HC-RP353 (B), HC-RP503 (B)
L
Typ
L [mm]
KL [mm]
HC-RP353 (B)
215,5 (252,5)
148
HC-RP503 (B)
272,5 (309,5)
205
W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).
Jednostka: mm
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
120
50.9
8
KL
MITSUBISHI ELECTRIC
119
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Dane techniczne wzmacniaczy serwo serii MR-ES
Serwowzmacniacze serii ME-E Super łączą
w sobie unikalną funkcjonalność z bardzo
kompaktową budową. Charakteryzują
się wysoką dokładnością pozycjonowania
oraz dużą prędkością odpowiedzi i przeznaczone są do stosowania w aplikacjach
o mocy od 100 W do 2 kW. Serwonapęd
możepracowaćwróżnychtrybachsterowania,
jak na przykład praca w trybie sterowania
pozycją, w trybie wewnętrznej regulacji
prędkości, w trybie regulacji prędkości
lub momentu. Dostępna jest także dobrze
znana funkcja napędów Mitsubishi –
70A
70AG
0,75 kW
100A
100AG
1 kW
200A
200AG
2 kW
10A
10AG
0,1 kW
Zasilanie
3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz; 1 faza 200–230 V AC, 50/60 Hz
System sterowania
Sinusoidalne PWM/ regulacja prądu
Hamulec dynamiczny
Wbudowane
Funkcje zabezpieczające
Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe w trybie prądnicowym, ochrona przeciążeniowa (elektroniczne zabezpieczenie termiczne), detekcji uszkodzenia
enkodera, zabezpieczenie przed przeciążeniem obwodu hamowania, zabezpieczenie przed pracą przy niskim napięciu zasilania/ przed chwilowym zanikiem napięcia
zasilania, zabezpieczenie przed pracą z nadmierną prędkością, zabezpieczenie przed nadmiernym uchybem
Otoczenie
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
40A
40AG
0,4 kW
Wszystkie złącza umieszczone są z przodu
serwowzmacniacza, co ułatwia szybkie
i pewne wykonywanie połączeń elektrycznych. Wydajne oprogramowanie
konfiguracyjne SETUP154E przyspiesza
i ułatwia konfigurację oraz diagnostykę
sytemu.
Serwowzmacniacz MR-E-A/AG �
Structure/protection
8
20A
20AG
0,2 kW
autotuning w czasie rzeczywistym.
Kompaktowe wymiary ułatwiają pracę
projektantom systemów automatyki,
pozwalając na umieszczenie wszystkich
komponentów systemu sterowania
w mniejszej przestrzeni.
3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz
Chłodzenie naturalne, otwarta (IP00); model 200A/AG – chłodzenie za pomocą wentylatora, otwarta (IP00)
temperatura otoczenia
Praca: 0–55 °C (bez zamarzania); przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)
wilgotność otoczenia
Praca: maks. 90 % (bez kondensacji); przechowywanie: maks. 90 % (bez kondensacji)
Wysokość nad poziom morza: 1000 m lub niżej; drgania: maks. 5,9 m/s2 (0,6 g)
others
Ciężar
kg 0,7
0,7
1,1
1,7
1,7
2,0
70x168x135
70x168x190
70x168x190
70x168x195
Nr kat. 213069
213070
213071
213072
213073
213074
Typ
Nr kat. 213075
213076
213077
213078
213079
213080
�
mm 50x168x135
50x168x135
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Typ A
Typ A: interfejs sygnału ciągu impulsów, Typ AG: interfejs analogowy
Serwowzmacniacz
Tryb sterowania
pozycją
Tryb regulacji
prędkości
Tryb regulacji
momentu
120
MR-E-A
MR-E-AG
maks. czestotliwosc impulsów
wejsciowych
1 Mimp/s (wejscie róznicowe), 200 kimp/s (wejscie typu otwarty kolektor)
—
liczba impulsów sygnalu enkodera
131072 impulsów na jeden obrót walka serwosilnika
—
ograniczenie momentu
Ustawiane w parametrach
—
zakres regulacji
Wewnetrzna komenda predkosci: 1:5000
Analogowy sygnal zadawania predkosci 1:2000, wewnetrzna komenda predkosci
1:5000
wspólczynnik niestalosci
Maks. ±0,01 % (zmiany obciazenia 0–100 %)
maks. ±0,01 % (zmiany obciazenia 0–100 %)
ograniczenie momentu
Ustawiane w parametrach
Ustawiane za pomoca parametrów lub zewnetrznego sygnalu analogowego
(0–±10 V DC/maks. wartosc momentu)
wejscie sygnalu zadawania
—
0–±8 V DC/maks. wartosc momentu
ograniczenie predkosci
—
Ustawiane za pomoca parametrów lub zewnetrznego sygnalu analogowego
(0–±10 V DC/predkosc znamionowa)
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
Dane techniczne serwowzmacniaczy MR-J3 (typ 200 V)
MR-J3-A to uniwersalne serwowzmacniacze wyposażone standardowo w wejścia
analogowe oraz interfejs ciągu impulsów.
Gama tych modeli obejmuje zakres mocy
od 100 W (MR-J3-10A) do 7 kW (MR-J3-700A).
Serwowzmacniacze MR-J3-B (typ magistrali SSCNETIII) są przeznaczone do użytku
ze sterownikami ruchu z serii
System Q MELSEC firmy Mitsubishi. Sterowniki ruchu oraz serwowzmacniacze
można łączyć za pomocą szybkiej sieci
SSCNETIII.
NG
CN6
L2
WAR
NI
CN5
OPEN
L1
L3
CN3
N
P1
P2
P
C
Podłączenie wzmacniaczy do sieci SSCNET
zapewnia niezawodne działanie i eliminuje potrzebę stosowania złożonego
okablowania. Gama tych modeli obejmuje
również zakres mocy od 100 W
(MR-J3-10B) do 7 kW (MR-J3-700B).
Pozycjonowanie za pomocą tabeli pozycji
(pozycja zadana, prędkość silnika, rampa
przyśpieszenia/ zwalniania). Model
MR-J3-T może zapamiętać 256 tabeli
pozycji, wybieranych przez zewnętrzne
wejścia lub sieć CC-Link.
D
L11
L21
U
V
MR-J3-40A
CN4 CN2L
CHARGE
CN2
W
700A
500A
350A
200A
100A
70A
60A
40A
20A
10A
700B
500B
350B
200B
100B
70B
60B
40B
20B
10B
700T
500T
350T
200T
100T
70T
60T
40T
20T
10T
3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz; 1 faza 230 V AC, 50/60 Hz
3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz
napięcie/częstotliwość �
Zasilanie
dopuszczalne zmiany napięcia
3 fazy 200–230 V AC: 170–253 V AC, 1 faza 230 V AC: 207–253 V AC
3 fazy 170–253 V AC
dopuszczalne zmiany częstotliwości
±5%
System sterowania
System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego
Hamulec dynamiczny
Wbudowany
Częstotliwość pętli prędkościowej
2100 Hz
Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektroniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed
Funkcje zabezpieczające
błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością,
zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem
Konstrukcja
Chłodzenie własne, otwarta (IP00)
Chłodzenie wentylatorowe, otwarta (IP00)
temperatura otoczenia
Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)
wilgotność otoczenia
Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)
Otoczenie
atmosfera
Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu
wzniesienie
1000 m lub mniej nad poziomem morza
drgania
5,9 m/s2 (0,6 G) maks.
Ciężar [kg]
0,8
0,8
1,0
1,0
1,4
1,4
2,3
2,3
4,6
6,2
Wymiary (SxWxG)
mm 40x168x135 40x168x135
40x168x170 40x168x170
60x168x185
60x168x185
90x168x195
90x168x195
130x250x200 172x300x200
Dane do zamówienia
Typ A
Nr kat. 16020
161485
161486
161487
161488
161489
161490
161491
161492
161493
Typ B
Nr kat. 161497
161498
161499
161500
161501
161502
161503
161504
161505
161506
Typ T
Nr kat. 190647
190648
190649
190650
190651
190652
190653
190654
190655
190656
Wspólne dane techniczne MR-J3-A/B/T
Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są
wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość. Jeśli napięciezasilania jest niższeod podanego, niemożna zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.
Dane techniczne sterowania MR-J3-A
maksymalna częstotliwość impulsów
wejściowych
impuls sprzężenia położeniowego
wielokrotność imp. zadających
Tryb sterowania
ustawienie szerokości dla pozycji
położeniem
końcowej
błąd nadmiaru
wejście ograniczenia momentu
obrotowego
zakres regulacji prędkości
analogowe wejście polecenia prędkości
Tryb sterowania
prędkością
stopień wahań prędkości
Dane techniczne
regulacji momentu
obrotowego
ograniczenie momentu obrotowego
wejście polecenia momentu
obrotowego
ograniczenie prędkości
10A
20A
40A
60A
70A
100A
200A
350A
500A
700A
1000 kpps (z użyciem odbiornika różnicowego), 200 kpps (z użyciem otwartego kolektora)
Rozdzielczość na koder/obroty serwonapędu (262144 impulsów/obrót)
Wielokrotność elektronicznego przełożenia; A: 1–1048576, B: 1–1048576, 1/10 < A/B < 2000
0–±10000 impulsów (jednostka impulsów poleceń)
±3 obroty
Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy)
Analogowe zadawanie prędkości 1:2000, wewnętrzne zadawanie prędkości 1:5000
0–± 10 V DC/prędkość znamionowa
±0,01 % maks. (wahania obciążenia 0–100 %); 0 % (wahania mocy ±10 %)
±0,2 % maks. (temperatura otoczenia 25 °C ± 10 °C ), w przypadku użycia zewnętrznego analogowego polecenia prędkości
Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy)
0–± 8 V DC/maksymalny moment obrotowy (impedancja wejściowa 10–12 kW)
Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC, prędkość znamionowa)
Dane techniczne sterowania MR-J3-B (SSCNETIII)
Regulacja pozycji i prędkości
Maks. polecenie wejściowe przy sterowaniu pozycją
10B
20B
40B
Możliwa przy użyciu regulacji SSCNETIII
50 Mpps
500B
700B
Dane techniczne sterowania MR-J3-T
Źródło poleceń
10T
20T
40T
60T
70T
100T
200T
350T
500T
Komunikacja CC-link (Ver 1.10), polecenia z we./wy. cyfrowych (wymagany jest moduł rozszerzający MR-J3-D01) lub komunikacja RS422
700T
MITSUBISHI ELECTRIC
60B
70B
100B
200B
350B
121
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
�
8
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Dane techniczne wzmacniaczy serwo MR-J3 (typ 400 V)
Wzmacniacze serwo Mitsubishi zasilane
napięciem 400 V, zapewniają tę samą
wiodącą w przemyśle funkcjonalność,
co seria zasilana napięciem 200 V.
400 V wzmacniacze serwo dostępne są
w całym zakresie mocy znamionowej od
600 W do potężnej klasy 22 kW. Odpowiednie do wszystkich rodzajów
W przypadku wzmacniaczy serwo większej mocy niż 22 kW, prosimy o kontakt
z najbliższym biurem Mitsubishi.
CN4
CN2L
CN2
CN1
CN3
CN6
CN5
OPEN
rozwiązań automatyki, 400 V wzmacniacze serwo zapewniają również możliwość wyboru logiki sink/source.
MR-J3-500A
CHARGE
22KA4
15KA4(-LR)
11KA4(-LR)
700A4
500A4
350A4
200A4
100A4
60A4
22KB4
15KB4(-LR)
11KB4(-LR)
700B4
500B4
350B4
200B4
100B4
60B4
22KT4
15KT4
11KT4
700T4
500T4
350T4
200T4
100T4
60T4
3 fazy 380–480 V AC, 50/60 Hz
napięcie/częstotliwość �
Zasilanie
dopuszczalne wahania napięcia
3 fazy 323–528 V AC, 50/60 Hz
dopuszczalne wahania częstotliwości
±5 % maks.
System sterowania
System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego
Hamulec dynamiczny
Wbudowany
Opcja zewnętrzna
Częstotliwość pętli prędkościowej
2100 Hz
Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektorniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed
Funkcje zabezpieczające
błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością,
zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem
Konstrukcja
Chłodzenie własne, otwarta (IP00) Chłodzenie wentylatorem
temperatura otoczenia
Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)
wilgotność otoczenia
Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)
Otoczenie
atmosfera
Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu
wzniesienie
1000 m lub mniej nad poziomem morza
drgania
5,9 m/s2 (0,6 G) maks.
Ciężar [kg]
1,7
1,7
2,1
4,6
4,6
6,2
18
18
19
Wymiary (SxWxG)
mm 90x168x195
90x168x195
90x168x195
130x250x200
130x250x200
180x350x200
260x400x260
260x400x260
260x400x260
Dane do zamówienia
210573 �
210572 �
Typ A
Nr kat. 205081
205082
205083
205084
205085
205086
210574 �
(229577) �
(229578) �
208821 �
208820 �
Typ B
Nr kat. 192036
192037
192038
192039
192040
192041
208822 �
(229579) �
(229580) �
�
�
Typ T
Nr kat. 212524
212525
212526
212527
212528
212529
225237
225238
225239 �
Wspólne dane techniczne MR-J3-A4/B4/T4
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
8
햲
햳
Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są
wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość. Jeśli napięcie zasilania jest niższe od podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.
Ten artykuł ma dłuższy czas dostawy. Prosimy skontaktować się z przedstawicielem Mitsubishi.
Dane techniczne sterowania MR-J3-A4
maksymalna częstotliwość impulsów
wejściowych
impuls sprzężenia ustawczego
wielokrotność impulsów poleceń
Tryb regulacji
ustawienie szerokości dla pozycji
pozycji
końcowej
błąd nadmiaru
wejście ograniczenia momentu
obrotowego
zakres regulacji prędkości
wejście polecenia prędkości analogowej
Tryb regulacji
prędkości
stopień wahań prędkości
Dane techniczne
regulacji momentu
obrotowego
ograniczenie momentu obrotowego
wejście polecenia momentu
obrotowego
największa dopuszczalna prędkość
60A4
100A4
200A4
350A4
500A4
700A4
11KA4
15KA4
22KA4
1 Mpps (z użyciem odbiornika różnicowego), 200 kpps (z użyciem otwartego kolektora)
Rozdzielczość na koder/obroty serwonapędu (262144 impulsów/obrotów)
Wielokrotność A/B urządzeń elektronicznych; A: 1–1048576 lub 131072, B: 1–1048576, 1/10 < A/B < 2000
0–±10000 impulsów (jednostka impulsów poleceń)
±3 obrotów
Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wyjścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy)
Polecenie prędkości analogowej 1:2000, polecenie prędkości wewnętrznej 1:5000
0–± 10 V DC/rated speed
±0,01 % maks. (wahania obciążenia 0–100 %); 0 % (wahania mocy ±10 %)
±0,2 % maks. (temperatura otoczenia 25 °C ± 10 °C ), w przypadku użycia zewnętrznego polecenia prędkości analogowej
Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wyjścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy)
0–± 8 V DC/maksymalny moment obrotowy (impedancja wejściowa 10–12 kW)
Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC, prędkość znamionowa)
Dane techniczne sterowania MR-J3-B4 (SSCNET)
Regulacja pozycji i prędkości
Szybkość transmisji
60B4
100B4
200B4
Możliwa przy użyciu regulacji SSCNETIII
50 Mpps
350B4
500B4
700B4
11KB4
15KB4
22KB4
Dane techniczne sterowania MR-J3-T
60T4
350T4
500T4
700T4
11KT4
15KT4
22KT4
Źródło poleceń
Komunikacja CC-Link (Ver 1.10), komendy z we./wy. cyfrowych (wymagany jest moduł rozszerzający MR-J3-D01) lub komunikacja RS422
122
100T4
200T4
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
Moduły pozycjonujące
RUN
AX1
AX2
ERR.
AX1
AX2
Dane techniczne
Liczba sterowanych osi
Moduły z wyjściami typu otwarty kolektor
mogą sterować operacją pozycjonowania
przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego.
Moduł generuje polecenie przesunięcia za
pomocą ciągu impulsów. Prędkość jest
proporcjonalna do częstotliwości a przebyta odległość jest proporcjonalny do
czasu trwania ciągu impulsów.
Moduły z wyjściem różnicowym są
odpowiednie do łączenia modułu i systemu napędowego na dużych odległościach z tego powodu, że ten typ wyjścia
zezwala na użycie długich kabli do
podłączenia silnika.
QD75D1
1
QD75P1
1
QD75D2
2
Interpolacja
—
—
2-osiowa interpolacja liniowa i kołowa
Ilość punktów na oś
600 zestawów danych z programu PLC, sto zestawów danych z programu GX Configurator QP
Wzmacniacz
Otwarty
Wzmacniacz
Otwarty
Wzmacniacz
Otwarty
różnicowy
kolektor
różnicowy
kolektor
różnicowy
kolektor
Seria impulsów
Seria impulsów
Seria impulsów
Seria impulsów
Seria impulsów
Seria impulsów
Pozycjonowanie proste "punktu do punktu"; absolutne i przyrostowe; sterowanie kształtowe; sterowanie prędkością; przełączane sterowanie położeniem; przełączane sterowanie
między położeniem a prędkością.
Sterowaniez
0 – 2 147 483 647 impulsów
Metoda
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 impulsów
Pozycjonowanie -2 147 483 648 – 2 147 483 647 impulsów
przełączaniem
0 – 21 4748 364,7 μm
przyrostowa: -214 748 364,8 – 214 748 364,7 μm
absolutne:
-21 4748 364,8 – 214 748 364,7 μm
prędkość/położenie: 0 – 21 474,83647 cali
-21 474,83648 – 21 474,83647 cali
-21 474,83648 – 21 474,83647 cali
0 – 21 474,83647 stopni
-21 474,83648 – 21 474,83647 stopni
0 – 359,99999 stopni
1 – 1 000 000
impuls/ów
0,01 – 20 000 000,00 mm/min
0,001 – 200 000,000 stopni/min
0,001 – 200 000,000 cali/min
Rodzaj wyjść
Sygnał wyjściowy
metoda
jednostki
Pozycjonowanie
prędkość
kształtowanie
rozpędzania/hamowania
czas rozpędzania i hamowania
czas hamowania nagłego
Dane do zamówienia
QD75D4
QD75P4
4
4
2-, 3- lub 4-osiowa interpolacja liniowa oraz 2-osiowa
interpolacja kołowa
Automatyczne trapezoidalne lub po krzywej w kształcie S dla przyspieszania i hamowania
1–8388608 ms (możliwe zadanie 4 wzorców)
1–8388608 ms
32
32
mm 27,4x98x90
27,4x98x90
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
QD75P2
2
Wszystkie moduły pozycjonujące serii
QD75 są w stanie zapewnić taką funkcjonalność, jak sterowanie interpolacją
ruchu, prędkością, pozycjonowaniem itd.
Nr kat. 129675
132581
32
27,4x98x90
32
27,4x98x90
32
27,4x98x90
32
27,4x98x90
129676
132582
129677
132583
Akcesoria
40-stykowy wtyk oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Oprogramowanie: GX Configurator QP, nr kat.: 132219
Dane techniczne
Liczba sterowanych osi
QD75MH1
1
QD75H2
2
Interpolacja
—
2-osiowa interpolacja liniowa i kołowa
Ilość punktów na oś
Rodzaj wyjść
Sygnał wyjściowy
600 zestawów danych z programu PLC, sto zestawów danych z programu GX Configurator QP
SSCNETIII
SSCNETIII
SSCNETIII
Bus
Bus
Bus
Pozycjonowanie proste "punktu do punktu"; absolutne i przyrostowe; sterowanie kształtowe; sterowanie prędkością; przełączane sterowanie położeniem; przełączane sterowanie
między położeniem a prędkością.
Sterowanie z
0 – 2 147 483 647 impulsów
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 impulsów
Pozycjonowanie -2147483648 – 2147483647 impulsów Metoda
przełączaniem
0 – 21 4748 364,7 μm
przyrostowa: -214 748 364,8 – 214 748 364,7 μm
absolutne:
-214748364,8 – 214748364,7 μm
prędkość/położenie: 0 – 21 474,83647 cali
-21 474,83648 – 21 474,83647 cali
-21474,83648 – 21474,83647 cali
0 – 21 474,83647 stopni
-21 474,83648 – 21 474,83647 stopni
0 – 359,99999 stopni
1 – 50 000 000
impulsów/s
0,01 – 20 000 000,00 mm/min
0,001 – 2 000 000,000 stopni/min
0,001 – 2 000 000,000 cali/min
metoda
jednostki
Pozycjonowanie
prędkość
kształtowanie
rozpędzania/hamowania
czas rozpędzania i hamowania
czas hamowania nagłego
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
Akcesoria
QD75MH4
4
2-, 3- lub 4-osiowa interpolacja liniowa oraz 2-osiowa
interpolacja kołowa
Automatyczne trapezoidalne lub po krzywej w kształcie S dla przyspieszania i hamowania
1–8388608 ms (możliwe zadanie 4 wzorców)
1–8388608 ms
32
mm 27,4x98x90
Nr kat. 165761
32
27,4x98x90
32
27,4x98x90
165762
165763
40-stykowy wtyk oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Oprogramowanie: GX Configurator QP, nr kat.: 132219
MITSUBISHI ELECTRIC
123
8
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
QD75P2
MELSEC System Q oferuje trzy różne serie
modułów pozycjonujących do sterowana
maksymalnie 4 osiami
앬 Wyjście typu otwarty kolektor (seria
QD75P)
앬 Wyjście różnicowe (seria QD75D)
앬 Szyna SSCNETIII (seria QD75MH)
Sterowniki z wyjściami typu otwarty
kolektor lub typu różnicowego mogą być
używane ze standardowymi wzmacniaczami serwo (MR-ES-A/MR-J3-A), natomiast kontrolery serii QD75MH powinny
być używane ze wzmacniaczami typu
MR-J3-B (sieć SSCNETIII). Zastosowanie
sieci SSCNETIII może zapewnić znacznie
ulepszony i łatwiejszy w użyciu system
pozycjonowania, ze zmniejszoną ilością
okablowania i lepszą odpornością na
zakłócenia.
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Jednoosiowy sterownik ruchu MR-MQ100
Jednoosiowy sterownik ruchu MR-MQ100
umożliwia sterowanie jedną osią, a także
synchronizację z osią wirtualną lub zewnętrznym enkoderem bez użycia dodatkowych
urządzeń sterujących, jak np. sterowniki
PLC. Przy użyciu modułu MR-MQ100
w sposób ekonomiczny można sterować
pracą wycinarek obrotowych, latających
pił i etykieciarek. Dostępny jest pełny zakres
funkcji podstawowych, włączając synchronizację z osią wirtualną lub zewnętrznym
enkoderem, rejestrację, pozycjonowanie
od punktu do punktu i ruch według profilu
krzywkowego, zdefiniowanego przez
użytkownika. Oprócz wymienionych
powyżej charakterystyk urządzenie posiada
wbudowany interfejs wejść/wyjść, złącze
sieci Ethernet i złącze sieci SSCNETIII. Zastosowanie interfejsu prostej i jednocześnie niezawodnej sieci optycznej SSCNETIII pozwala
na przesyłanie danych i sterowanie pracą
serwowzmacniacza MR-J3B za pomocą
pojedynczego złącza światłowodowego.
Standardowy port sieci Ethernet służy do
komunikacji z oprogramowaniem konfig-
8
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Wejścia cyfrowe (czujniki odniesienia)
Wyjścia cyfrowe
typ sygnału
Złącze enkodera
wejście napięciowe/ typu
synchronizacji osi
otwarty kolektor (5V DC)
wejście różnicowe
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Interfejs komunikacyjny
tryb sterowania
Pozycjonowanie
przyśpieszanie/hamowanie
kompensacja
Pamięć programu serwo
Liczba punktów pozycjonowania
Liczba sterowanych osi
Cykl sterowania
Serwowzmacniacz
Język programowania
Podtrzymanie pamięci (wbudowane)
liczba profili krzywkowych
liczba punktów na profil
Funkcja profilu
rozdzielczość profilu
krzywkowego
krzywkowego
tryb sterowania
Ciężar [kg]
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
�
uracyjnym MT Developer 2-MQ, a także
pozwala na podłączenie systemu serwo
do nadrzędnego systemu sterowania.
앬 Autonomiczny system sterowania ruchem,
wymaga tylko serwowzmaniacza, bez
konieczności stosowania dodatkowych
urządzeń
앬 Szybka komunikacja za pomocą
optycznej sieci SSCNETIII
앬 Złącze sieci Ethernet 100/10 Mbit/s
앬 Szybkie wejścia do podłączania
czujników odniesienia
앬 Złącze do podłączenia zewnętrznego
enkodera do synchronizacji osi
앬 Komunikacja przez Ethernet
w protokole MC
앬 Zwiększenie liczby wejść/wyjść przez
podłączenie do serwowzmacniaczy
serii MR-J3-BSafety karty rozszerzeń
we/wy (MR-J3-D01).
앬 Zintegrowany port szeregowy (RS422)
do komunikacji z terminalami operatorskimi HMI
MR-MQ100
24 V DC ±10 % (wymagana obciążalność: 690 mA)
4 wejścia (24 V DC)
2 wyjścia (24 V DC)
Wejście ciągu impulsów z fazą A/B
Do 800 kimp/s (po pomnożeniu przez 4), długość przewodów do 10 m
Do 4 Mimp/s (po pomnożeniu przez 4), długość przewodów do 30 m
100 Mimp/s/10 Mimp/s Ethernet (do programowania i funkcji dodatkowych)
SSCNETIII (do podłączenia do serwowzmacniacza za pomocą kabla światłowodowego)
PTP (pozycjonowanie punkt do punktu), regulacja prędkości/sterowanie prędkością/pozycją, cykl ruchu o stałe przesunięcie, praca ze stałą prędkością, tryb śledzenia pozycji zadanej,
sterowanie prędkością z funkcją orientacji, praca z przełączanymi prędkościami, sterowanie oscylacjami wysokiej częstotliwości, sterowanie synchroniczne (SV22)
Automatyczne liniowe przyśpieszanie/hamowanie, przyśpieszanie/hamowanie według krzywej S
Kompensacja luzu nawrotnego, elektroniczna przekładnia, kompensacja opóźnienia fazowego
14 k kroków
3200
1 oś
0,44 ms
Serwowzmacniacz MR-J3B (podłączony do sieci SSCNETIII)
Motion SFC, dedykowane instrukcje (SV13), wirtualne środowisko programowania systemów mechanicznych (SV22)
Q6BAT
Możliwość zapamiętania do 256 profili krzywkowych
256, 512, 1024, 2048
32767
Krzywka dwukierunkowa, krzywka posuwu
0,7
30x168x135 �
Nr kat. 217705
Wymiar "W" - wysokość - bez baterii (wysokość z baterią = 178 mm)
124
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
Autonomiczny sterownik ruchu Q170MCPU
Sterownik ruchu Q170MCPU łączy w jednej
kompaktowej obudowie procesor PLC,
procesor ruchu i moduł zasilania. Nie jest
wymagane płyta bazowa, jednak, gdy jest
potrzebna, można podłączyć rozszerzającą
płytę bazową z zainstalowanymi
standardowymi modułami PLC.
Standardowo sterownik jest dostarczany
z wbudowanym interfejsem enkodera,
co pozwala na synchronizację pracy osi
z zewnętrznym enkoderem. Do programowania sterownika ruchu służą dobrze
znane języki obsługi systemów mechanicznych SV13 i SV22.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Jednostka centralna
Motion
liczba sterowanych osi
cykl sterowania
(przy użyciu SV13)
przyśpieszanie/hamowanie
języki programowania
pamięć programu serwo
złącza
Funkcje interpolacji
Jednostka centralna
CPU
liczba punktów wejść/wyjść
języki programowania
pamięć programowa
czas wykonywania instrukcji
maksymalna liczba instrukcji
tryb sterowania
Pozycjonowanie
przyśpieszanie/hamowanie
kompensacja
Złącze karty pamięci
Funkcja profilu
krzywkowego
Wymiary (SxWxG)
Q170MCPU
16
0,44 ms (1-sza do 6-tej osi), 0,88 ms (7-ma do 16-tej osi)
Liniowe, zgodnie z krzywą S
Motion SFC, instrukcje zadedykowane, wirtualne środowisko programowania systemów mechanicznych (SV22)
16 k kroków
100 Mbit/s/10 Mbit/s Ethernet (do programowania i dodatkowych funkcji), SSCNETIII (do podłączenia do serwowzmacniacza za pomocą kabla światłowodowego), USB, RS232
Liniowa interpolacja maks. do 4 osi, interpolacja kołowa 2 osi, interpolacja śrubowa 3 osi
512 (maksymalnie 320 punktów wejść/wyjść wraz z modułami, zainstalowanymi w rozszerzającej płycie bazowej)
Drabinka, lista instrukcji, SFC, język strukturalny ST
20 k kroków
0,02 μs (instrukcja LD); 0,04 μs (instrukcja MOV)
764 (włączając instrukcje przetwarzania liczb zmiennoprzecinkowych)
PTP (pozycjonowanie punkt do punktu), regulacja prędkości/sterowanie prędkością/pozycją, cykl ruchu ze stałym przesunięciem, praca ze stałą prędkością, tryb śledzenia pozycji
zadanej, sterowanie prędkością z funkcją orientacji, praca z przełączanymi prędkościami, sterowanie oscylacjami wysokiej częstotliwości, sterowanie synchroniczne (SV22)
Automatyczne liniowe przyśpieszanie/hamowanie, przyśpieszanie/hamowanie według krzywej S
Kompensacja luzu nawrotnego, elektroniczna przekładnia, kompensacja faz
1 slot for memory card for MELSEC System Q
1 gniazdo karty pamięci w systemach serii Q
256, 512, 1024, 2048
8
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Dane techniczne
Kompaktowe wymiary
Możliwość sterowania do 16 osi
Komunikacja z serwowzmacnia
czem poprzez szybką sieć SSCNETIII
z prędkości do 50 Mbit/s.
Programowanie i konfiguracja za
pomocą znanego oprogramowania
GX Works2, GX (IEC) Developer
i MT Works2.
Możliwość rozszerzania za pomocą
modułów we/wy, modułów
inteligentnych i modułów sieciowych,
zainstalowanych w rozszerzającej
płycie bazowej (maksymalnie 5 gniazd)
Komunikacja przez Ethernet
w protokole MC
liczba profili krzywkowych
liczba punktów na profil
rozdzielczość profilu
32767
krzywkowego
tryb sterowania
Krzywka dwukierunkowa, krzywka posuwu
mm 52x178x135
Dane do zamówienia
Nr kat. 221835
MITSUBISHI ELECTRIC
125
/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
Prosty moduł motion do serii MELSEC L
LD77MH16
6 7 8
AUX AX 1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15 16
ERR
Oprócz normalnych modułów pozycjonowania, w skład serii MELSEC L wchodzi
prosty moduł motion. Różne funkcje sterujące, takie jak regulacja prędkości,
momentu obrotowego, sterowanie synchroniczne i sterowanie krzywkowe,
wcześniej możliwe tylko w przypadku
kontrolerów ruchu, są teraz dostępne
w module LD77MH. Funkcje te mogą być
realizowane za pomocą prostego doboru
parametrów i poprzez program PLC.
Czujniki znacznika umożliwiają zastosowanie w przemyśle pakującym, rozlewniach, itp., bez dodatkowych modułów
opcjonalnych. Dla aplikacji z nożami
obrotowymi funkcja automatycznego
obliczania danych krzywki jest zaimplementowana - jedynie wystarczy ustawienie długości produktu i ścieżki synchronizacji. Dzięki takim funkcjom
pozycjonowania, jak interpolacja liniowa
(do 4 osi), interpolacja kołowa (2 osie)
i kontrola trajektorii, można łatwo zrealizować różne aplikacje, takie, jak stoły X-Y,
uszczelnianie, itp. Mogą być używane
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
8
Dane techniczne
Liczba sterowanych osi
Funkcje interpolacji
Rodzaj wyjść
Sygnał wyjściowy
Serwowzmacniacz
Cykl sterowania
kształtowanie
Pozycjonowanie rozpędzania/hamowania
kompensacja
sterowanie OPR
Liczba punktów pozycjonowania
Zewnętrzne koder
sygnały
szybkie wejścia
wejściowe
obszar przechowywania danych
krzywki
Funkcja profilu liczba profili krzywkowych
krzywkowego
rozdzielczość na jeden cykl
rozdzielczość profilu krzywkowego
Punkty I/O
Wymiary (SxWxG)
mm
126
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Kompatybilny z QD75MH
Do 600 pozycji na oś
Wejście zewnętrznego enkodera do
synchronizacji osi
Sterowanie krzywką elektroniczną
Szybkie wejścia cyfrowe do czujników
znacznika w celu wychwycenia pozycji
enkodera, pozycji wału silnika itp.
Parametryzacja, programowanie, diagnostyka i praca testowa w GX Works2
Bloki funkcji PLCopen
Komunikacja między modułem
LD77MH i serwowzmacniaczami przez
szybką sieć SSCNETIII
LD77MH4
LD77MH16
4
16
Interpolacja liniowa do 4 osi, interpolacja kołowa do 2 osi
SSCNETIII
SSCNETIII
Bus
Bus
Serwowzmacniacz MR-J3B (podłączony do sieci SSCNETIII)
0,88 ms
0,88 ms/1,7 ms
PTP (pozycjonowanie punkt do punktu), kontrola trajektorii (liniowa i po łuku), regulacja prędkości, sterowanie przełączaniem prędkość-pozycja, sterowanie przełączaniem
pozycja-prędkość, sterowanie momentem
metoda
Dane do zamówienia
sprawdzone i przetestowane programy
do QD75MH, ponieważ moduł LD77MH
jest kompatybilny z QD75MH.
Liniowe przyśpieszanie/hamowanie, przyśpieszanie/hamowanie według krzywej S
Kompensacja luzu nawrotnego, elektroniczna przekładnia, Funkcja przejścia obok
5 różnych metod
600 na oś (mogą być ustawione przy pomocy GX Works2 lub programu PLC)
1 koder, A/B fasy
4 wejścia cyfrowe [DI1–DI4]
256 kbajty
Maks. 256 (zależy od rozdzielczości)
256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768
2–16284
32
90x45x95
Nr kat. 241243
32
90x45x95
241244
MITSUBISHI ELECTRIC
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///
Procesor ruchu Q
Procesor ruchu Q steruje połączonymi
z nim serwowzmacniaczami i serwosilnikami oraz synchronizuje je. System sterowania ruchem obok procesora ruchu
zawiera procesor PLC. Jedynie kombinacja
wysoce dynamicznej regulacji położenia
za pomocą procesora ze sterowaniem PLC
tworzy innowacyjny system sterowania
ruchem.
Podczas gdy procesor ruchu steruje
ruchami serwonapędu o dużej skali,
procesor PLC odpowiada za sterowanie
maszyną i komunikację.
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Podział obciążenia między kilka
procesorów podwyższa ogólną
wydajność całego systemu
W jednym systemie mogą pracować
maks. trzy procesory ruchu
Rozbudowany system sterowania dla
maks. 96 osi w jednym systemie
Jednoczesna interpolacja czterech osi
Sterowanie ruchem według
zaprogramowanych profili
krzywkowych
Wirtualne i fizyczne osie wiodące
Integracja w szybkiej sieci SSCNETIII
umożliwia komunikację z wysokowydajnymi serwowzmacniaczami
z prędkością do 50 Mpps
Dane techniczne
Q172HCPU
Q173HCPU
Q172DCPU
Typ
Motion CPU
Motion CPU
Motion CPU
Motion CPU
Procesor ruchu
8192
8192
8192
8192
Punkty I/O
8
32
8
32
Liczba sterowanych osi
Interpolacja liniowa do 4 osi, interpolacja kołowa do 2 osi, interpolacja helikalna do 3 osi
Pozycjonowanie kształtowanie
rozpędzania/hamowania
kompensacja
Punkt do punktu, sterowanie prędkością/sterowanie prędkościowo-pozycyjne, stały skok, sterowanie ze stałą prędkością, pozycjonowanie nadążne, pozycjonowanie z przełączaniem
prędkości, sterowanie z szybkimi oscylacjami, sterowanie synchroniczne (SV22)
Automatyczne przyspieszanie/hamowanie trapezowe oraz przyspieszanie/hamowanie po krzywej typu "S"
Kompensacja luzu nawrotnego, przekładnia elektroniczna
Język programowania
Motion SFC, instrukcje specjalizowane, oprogramowanie dla linii montażowych (SV13), symulacja układów mechanicznych (SV22)
Pamięć programu serwo
16 k kroków
Liczba punktów pozycjonowania
3200
Interfejsy
USB, RS232C, SSCNETIII
Fizyczne punkty I/O (PX/PY)
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
8
SSCNETIII (USB, RS232C poprzez CPU PLC)
SSCNETIII (USB, RS232C poprzez CPU PLC)
27,4x98x114,3
27,4x98x119,3
27,4x98x119,3
162416
209788
209787
256 (I/O, które mogą być przypisane bezpośrednio do procesora ruchu)
mm 27,4x98x114,3
Nr kat. 162417
Moduły systemu sterowania ruchem Q
Moduł interfejsu sygnałów zewnętrznych
serwonapędów Q172LX/Q172DLX
Moduł wejściowy Q172LX/Q172DLX jest używany
w połączeniu z procesorem ruchu Q w celu
wychwytywania zewnętrznych sygnałów serwonapędu.
Możliwość określenia maksymalnie 8 osi.
W ten sposób do systemu sterowania można
łatwo podłączyć: czujnik zbliżeniowy pozycji
referencyjnej, czujniki ograniczenia ruchu osi
w obydwu kierunkach, sygnał zatrzymania
i sygnał wyboru trybu pracy.
앬 32 punkty adresowe dla 8 osi dla każdego
z 4 wejść
앬 Wejścia bipolarne dla logiki dodatniej
i ujemnej
앬 Izolacja galwaniczna wejść za pomocą transoptora
앬 Najkrótszy czas reakcji < 0,4 ms
MITSUBISHI ELECTRIC
Interfejs modułu szeregowego
synchronicznego kodera absolutnego
Q172EX/Q172DEX
Interfejs modułu szeregowego synchronicznego
kodera absolutnego Q172EX/Q172DEX to moduł
systemu sterowania ruchem służący do odbierania sygnałów i obsługiwania maks. dwóch szeregowych koderów absolutnych. (Nie ma możliwości
podłączenia enkoderów przyrostowych.)
Poprzez zewnętrzny enkoder (MR-HENC/
Q170ENC) można do systemu Motion
podłączyć sygnał wartości zadanej, który
z kolei zaprogramowany jest jako oś wiodąca.
Oprócz interfejsów dla sygnałów z dwóch
koderów absolutnych moduł Q172EX/Q172DEX
jest wyposażony w dwa wejścia cyfrowe z błyskawicznym czasem reakcji.
앬 Szybkość transmisji 2,5 Mbit na sekundę
앬 Rozdzielczość 14 bitowa MR-HENC/
18-bitowa Q170ENC
앬 Zabezpieczenie wartości bezwzględnych na
wypadek awarii napięcia za pomocą wbudowanej buforowej baterii
앬 Najkrótszy czas reakcji < 0,4 ms
Moduł interfejsu ręcznego generatora
impulsów Q173PX/Q173DPX
Moduł interfejsu ręcznego generatora impulsów
Q173PX jest stosowany w systemie sterowania
ruchem w celu odbierania sygnałów z maks. trzech
zewnętrznych enkoderów przyrostowych lub ręcznych generatorów impulsów (z pokrętłami).
Oprócz wejść dla enkoderów, moduł Q173PX/
Q173DPX posiada trzy wejścia cyfrowe umożliwiające uruchamianie procedury zliczania
sygnałów z enkoderów (sygnał startu enkodera).
앬 Wejścia bipolarne dla logiki dodatniej
i ujemnej
앬 Izolacja galwaniczna wejść za pomocą transoptora
앬 Najkrótszy czas reakcji < 0,4 ms
127
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM
metoda
Q173DCPU
/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Przykładowa konfiguracja systemu robotów
PC
RT Toolbox2
PLC
USB
RS232C lub Sterownik robota
Ethernet
Ethernet
CC-Link
EMG.STOP
CHANG DISP
STATUS NUMBER
8.8.8.8.8.
SSCNET
MODE
SVO.ON
UP
DOWN
START
RESET
STOP
END
REMOVE T/B
SVO.OFF
CR1
MITSUBISHI
RS232C lub
Ethernet
CNC
Śledzenie
Czujnik wizyjny
MITSUBISHI MELSERVO
MITSUBISHI
RV-6S
Odległe
we/wy
Oś dodatkowa (liniowa)
Serwowzmacniacz
Praktyczne funkcje dla wszelkiego rodzaju zastosowań
Optymalne kształtowanie
rozpędzania/hamowania
Sterowanie w
trybie normalnym
Prędkość
9
Ścieżka
Stała ścieżka liniowa B
niezależnie od
przekroczenia
Kompensacja
luzów
Ścieżka liniowa A
Optymalizacja automatycznego
rozpędzania oraz hamowania
umożliwia skrócenie czasów cyklu
Uchwyt tokarski itp.
Funkcja sterowania ciągłego dla
skrócenia czasów cyklu
Czujnik
wizyjny
Błąd
Sterownik
robota
Przenośnik
Niwelacja błędów za pomocą
funkcji zgodności prostopadłej
Kompensacja luzów dla zwiększenia
dokładności pozycjonowania,
dopasowania elementów i paletyzacji
Maks. 8 dodatkowych osi
Robot
Enkoder
Dodatkowe
osie
Maks. 2 osie
Dodatkowe
osie
Maks. 3 osie
Dodatkowe
osie
Maks. 3 osie
Mechanism. 1
Mechanism. 2
Mechanism. 3
Przedmiot, np. artykuł spożywczy, kosmetyk lub lek
Programy wykonywane równolegle
Robot
Program 1
Program 2
Przenośnik, przyrząd obróbkowy
Program 3
Czujnik
wizyjny
Program 4
Komputer PC
Funkcja śledzenia przedmiotów dla
skrócenia czasów cyklu
Programy wykonywane równolegle
Prostopadła funkcja "zarządzania
zgodności" ą umożliwia interaktywne
reagowanie na działanie sił
przeciwnych
Maks. 32 programy
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Czas
Funkcje sterowania maks.
8 dodatkowymi osiami
Bezczujnikowa detekcja kolizji
Moment obrotowy
Program ruchów
robota
Wartość
rzeczywista
momentu
Detekcja kolizji
Program
przetwarzania I/O
Program
podstawowy
Program obsługi
komunikacji
Program stałe
działający
(wspólne
zmienne)
Dopuszczalny zakres
+ kierunek (poziom
detekcji + kierunek)
Dopuszczalny zakres
– kierunek (pozio
m detekcji – kierunek)
Wartość
zadana
momentu
Kolizja
Funkcja równoległej obsługi wielu zadań
128
MITSUBISHI ELECTRIC
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///
Roboty z ramionami przegubowymi RV-2SDB – kompaktowe rozwiązanie dużej mocy
Dzięki kompaktowej budowie i szerokiemu
zakresowi ruchów w każdej osi, robot ten jest
w swojej klasie niezwykle wszechstronny. Dzięki
6 stopniom swobody i możliwości montażu
na podłodze lub na suficie, nawet wymagające
aplikacje w ograniczonej przestrzeni nie stanowią
Model
Stopnie swobody
Maksymalny udźwig
Zasięg kołnierza zacisku
Powtarzalność
Maks. szybkość
Typ sterownika
J1
J2
J3
J4
J5
J6
Zasięg roboczy
Ciężar robota
Zabezpieczenie
roboczą i umożliwić poruszanie się robota wzdłuż
interpolowanej osi liniowej, można z łatwością
zainstalować robota na dodatkowej osi.
problemu. Nowa generacja sterowników posiada
specjalne cechy i funkcje umożliwiające skrócenie
czasu trwania cyklu. Szybka komunikacja, możliwość sterowania maks. ośmioma dodatkowymi
osiami i śledzenie przenośnika stanowią standardowe funkcje. Aby powiększyć przestrzeń
J4
RV-2SDB
6
3,0 kg
504 mm
±0,02 mm
4400 mm/s
CR1D
480 (-240–+240)
240 (-120–+120)
160 (0–+160)
400 (-200–+200)
240 (-120–+120)
720 (-360–+360)
19 kg
IP20
J3
J5
J6
J2
J1
RV-2SDB
Dane do zamówienia
Nr kat. 231174
Roboty z ramionami przegubowymi RV-3SDJB/RV-3SDB – niezawodne rozwiązanie średniej mocy
Komunikacja z innymi instalacjami automatycznymi jest ważnym składnikiem każdej komórki
Model
Stopnie swobody
Maksymalny ciężar użyteczny
Zasięg kołnierza zacisku
Powtarzalność
Maks. szybkość
Typ sterownika
Zasięg roboczy
Ciężar robota
Stopień ochrony
Dane do zamówienia
J1
J2
J3
J4
J5
J6
RV-3SDJB
5
3,5 kg
641 mm
±0,02 mm
5.300 mm/s
CR1D
340 (-170 do +170)
225 (-90 do +135)
237 (-100 do +137)
—
240 (-120 do +120)
720 (-360 do +360)
33 kg
IP65 dla pełnego ramienia
Nr kat. 235684
automatycznej. Seria RV-3SD została zoptymalizowana przez wykorzystanie trzech głównych
technologii sieciowych: Ethernet, Profibus DP,
DeviceNet oraz CC-Link.
W przypadku złożonych, aplikacji, wykorzystujących stoły obrotowe, podajniki czy głowice
narzędziowe. z ogranicze- niem ruchu lub dużymi
odległościami między punktami pracy, roboty
RV-3SD mogą sterować maks. ośmioma dodatk-
RV-3SDB
6
3,5 kg
642 mm
±0,02 mm
5.500 mm/s
CR1D
340 (-170 do +170)
225 (-90 do +135)
191 (-20 do +171)
320 (-160 do +160)
240 (-120 do +120)
720 (-360 do +360)
37 kg
J3
J5
J4
J6
J5
J2
J3
MITSUB ISHI
RV-3SDJB
RV-3SDJB
235683
owymi osiami przy standardowej konfiguracji
ramienia robota. Dwie z tych osi mogą być interpolowane, umożliwiając łatwe i wydajne poruszanie się mimo przeszkód. Pozostałe sześć osi
można wykorzystać do sterowania takimi elementami, jak liniowe prowa- dnice do przemieszczania robota między stacjami roboczymi, stoły
obrotowe, podajniki czy głowice narzędziowe.
J6
J1
J2
MITSUBISHI
J1
RV-3SDB
RV-3SDB
MITSUBISHI ELECTRIC
129
9
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Seria robotów RV-3SD została zaprojektowana
z myślą o łatwej integracji w istniejącej komórce
automatycznej. Funkcje takie jak bezpośrednie
sterowanie ponad 32 wejściami/wyjściami lokalnymi umożliwiają robotowi bezpośrednią interakcję z czujnikami i siłownikami, co przyspiesza
i upraszcza proces budowania systemu.
/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Roboty z ramionami przegubowymi RV-6SD/RV-6SDL/RV-12SDL/RV-12SD – wyjątkowa siła i zasięg
Obsługując ciężar użyteczny do 12 kg oraz
zapewniając imponujący promień przestrzeni
roboczej 1385 mm w połączeniu z doskonałą
precyzją (powtarzalność: ±0,05 mm), nowa seria
RV-SD jest przeznaczona do obsługi części w produkcji przemysłowej oraz do tworzenia ciągów
instalacji przemysłowych. Stopień ochrony IP65
sprawia, że produkt nadaje się do stosowania
w trudnych warunkach, jakie panują w przemyśle.
Model
Stopnie swobody
Maksymalny udźwig
Zasięg kołnierza zacisku
Powtarzalność
Maks. szybkość
Typ sterownika
J1
J2
Zasięg roboczy
J3
J4
J5
J6
Ciężar robota
Stopień ochrony
Dane do zamówienia
Supernowoczesna technologia wykorzystana
w tej serii radykalnie skraca czas cyklu pracy.
Wszystkie nowe roboty wykonują test 12-calowy
przed upływem jednej sekundy!
Wielofunkcyjne sterowniki robotów
Roboty są sterowane za pomocą kontrolerów
wielofunkcyjnych CR2D lub CR3D. Sterowanie
maks. 8 dodatkowymi osiami oraz szybkie
RV-6SD
RV-6SDL RV-12SD RV-12SDL
6
6
6
6
6 kg
6 kg
12 kg
12 kg
696 mm
902 mm
1086
1385 mm
±0,02 mm ±0,02 mm ±0,05 mm ±0,05 mm
9300 mm/s 8500 mm/s 9600 mm/s 9500 mm/s
CR2D
CR2D
CR3D
CR3D
340 (-170–+170)
227 (-92–+135)
295
285
290
(-129–
(-107–
(-130–+160)
+166)
+166)
320 (-160–+160)
240 (-120–+120)
720 (-360–+360) (z możliwością rozszerzenia)
58 kg
60 kg
93 kg
98 kg
IP54 (J1–J3), IP65 (J4–J6)
Nr kat. 235685
235686
235687
połączenie Ethernet to tylko niektóre
z imponujących funkcji tych wysokowydajnych
kontrolerów robotów. Pozostałe funkcje to m.in.
automatyczne śledzenie taśmy przenośnika,
wykrywanie awarii bez czujników oraz wiele
wszechstronnych opcji optymalizacji cyklu pracy.
J4
J5
J4
J3
J6
J5
J3
J2
J6
MITSUBISHI
J1
J2
RV-6SD
MITSUBISHI
J1
RV-6SD
RV-6SD
235688
RV-6SDL
Roboty RP-AH SCARA – wyjątkowa prędkość oraz wysoka precyzja
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
9
Roboty RP-1AH są stosowane wszędzie tam, gdzie
konieczna jest szybka i dokładna obróbka elementów w ograniczonej przestrzeni. Do instalacji
wystarczy powierzchnia 200x160 mm, zasięg
wynosi 236 mm, a obsługiwane elementy są
Model
Stopnie swobody
Maksymalny udźwig
Typ sterownika
Ograniczenia
użytkowania
RP-1AH
4
1 kg
CR1
150x105
szerxgł (mm)
(rozmiar A6)
ruch pionowy
30
J3 (mm)
J4 (st.)
powierzchnia
X-Y (mm)
Dokładność
ruch pionowy
powtarzania
J3 (mm)
J4 (st.)
Przesunięcie osi J3 (w mm)
Ciężar robota
Dane do zamówienia
130
RP-3AH
4
3 kg
CR1
210x148
(rozmiar A5)
rozmieszczane z dokładnością do ±0,005 mm.
To połączenie kompaktowych rozmiarów
i doskonałej precyzji przesądza o zastosowaniu
robotów RP w zadaniach w skali mikro, takich
jak mikromontaż, i lutowanie płytek druko-
RP-5AH
4
5 kg
CR1
297x210
(rozmiar A4)
50
50
±200
±200
±200
±0,005
±0,008
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,02
30
12 kg
±0,03
50
24 kg
±0,03
50
25 kg
131626
131628
Nr kat. 134183
wanych SMD dla telefonów komórkowych.
Roboty z tej serii są nieporównanie bardziej
elastyczne niż tradycyjne maszyny automatyczne,
co przekłada się na znacznie większą wydajność
i wyższą zdolność produkcyjną.
J1
J2
MITSUBISHI
RP-1AH
J4
J3
MITSUBISHI ELECTRIC
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///
Roboty RH-SDH SCARA – specjaliści w dziedzinie paletyzacji
Przesunięcie bez punktu odniesienia
Przesunięcie i położenie są mierzone za pomocą
enkoderów absolutnych, dzięki czemu robot
może rozpocząć pracę tuż po włączeniu zasilania,
nie tracąc czasu na przesuw według punktów
odniesienia. Robot może nawet wznawiać pracę
w punkcie, w którym zakończył ją poprzednio
po awariach zasilania i wyłączeniach awaryjnych
w trakcie sekwencji ruchów. W większości
wypadków rozwiązanie to eliminuje konieczność
ponownego uruchamiania całego systemu.
niu ramienia. Wystarczy wprowadzić dane punktu
odniesienia zapisane w fabryce, po czym robot
będzie gotowy do wykonania pierwszych
ruchów. Roboty SCARA idealnie nadają się do
sortowania, paletyzacji oraz instalacji elementów.
Charakteryzują się krótkim czasem cyklu
wynoszącym poniżej 0,5 s dla sekwencji ruchów
podnoszenia w pionie 25 mm, przesuwu
poziomego 300 mm i opuszczania w pionie
z powrotem 25 mm (test 12-calowy).
Optymalne podłączenie chwytaków
Przewody pneumatyczne oraz przewody
sygnałowe prowadzone są wewnątrz robota,
co ułatwia podłączanie chwytaków i czujników.
Rozpakowanie, kalibracja, rozpoczęcie pracy
Pracę z robotem można rozpocząć prawie
natychmiast po jego rozpakowaniu i zamontowa-
J1
Model
RH-3SDHR
RH-6SH
RH-12SH
RH-20SDH
Stopnie swobody
4
4
4
4
Maksymalny udźwig
3 kg
6 kg
12 kg
20 kg
Typ sterownika
CR2D
CR1D
CR2D
CR2D
350 mm
550 mm
850 mm
1000 mm
254 (±127)
280 (±140)
280 (±140)
290 (±145)
306 (±153)
306 (±153)
Zasięg kołnierza zacisku
J1 (st.) 450 (±225)
Zasięg roboczy
J2 (st.) 450 (±225)
J3 (Z) (mm) 150
J1
200 (97–297) 350 (-10–340) 350 (-10–340)
J4 (0 osi) (st.) 1440 (±720)
Powtarzalność w kierunku X-Y
J2
±0,01 mm
720 (±360)
720 (±360)
720 (±360)
±0,02 mm
±0,025 mm
±0,025 mm
J3
RH-6SDH
Przesunięcie osi Z w mm
150
Prędkość maksymalna (mm/s)
11221
7782
(J1, J2, J4)
666267(J1,J2) (J1, J2, J4)
6003 (J1, J2) 6612 (J1, J2)
11221
(J1, J2, J4)
6612 (J1, J2)
Ciężar robota
24 kg
21 kg
45 kg
47 kg
Stopień ochrony
IP20
IP20
IP20
IP20
235691
236938
236458
Dane do zamówienia
200
Nr kat. 237390
350
350
J2
J3
RH-3SDHR
RH-6SDH
J4
J4
Zaawansowane kontrolery CR1, CR1D, CR2B i CR3
8.8.8.8.8.
MODE
UP
DOWN
SVO.ON
START
RESET
SVO.OFF
STOP
END
REMOVE T/B
MITSUBISHI
CR1
Standardowo sterowniki serii D wyposażone są
w złącza USB, port sieci Ethernet, złącze sieci
SSCNETIII do sterowania dodatkowymi osiami,
Charakterystyki/Funkcje
CR1
Dostarczane z robotem
RP-1AH/3AH/5AH
Panel uczący do definiowania pozycji pracującego
robota może być podłączony do portu RS422
sterownika. Panel ten można także wykorzystać
do testowania całej sekwencji programu.
W sterownikach serii D, oprócz złącza USB i portu
sieci Ethernet, dostępny jest także port RS232C,
służący do podłączenia komputera PC. Przy pomocy
wydajnego pakietu programowego do PC z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, można
opracowywać programy i wykonywać symulacje
3D kompletnych gniazd produkcyjnych.
Ilość sterowalnych osi
CR1D
CR2D
CR3D
RV-6SD/6SDL,
RV-2SDB, RV-3SDB/SDJB,
RH12SDH/18SDH
RV-12SD/12SDL
RH-6SDH
RV-12SD/12SDL
6 osi robota + 2 osie interpolowane + 6 niezależnych osi
Interfejsy
USB, Ethernet, RS232 (wszystkie zintegrowane)
Opcjonalne
Ethernet (opcjonalnie),
RS232 (zintegrowany)
liczba punktów do uczenia
Maks. 2500
Pojemność
liczba kroków programu
Maks. 5000
pamięci
liczba programów
88
we/wy ogólnego użytku
32 wejść i 32 wyjść
ręcznie otwiera/zamyka
8 (4 dla RV-2SDB)
Zewnętrzne
wejścia/wyjścia we/wy awaryjnego stopu
1
wejście wyłącznika drzwi
1
1~90–132VAC;50/60Hz
Zasilanie
1~180–253VAC;50/60Hz
Wymiary (SxWxG)
mm 212x166x290
MITSUBISHI ELECTRIC
a także złącze enkodera śledzącego ruch taśmy
transportowej.
Maks. 13000
Maks. 26000
256
Opcjonalnie
2 (nadmiarowe) zgodne z DIN EN ISO 10218
2 (nadmiarowe)
1~ 180–253 V AC; 50/60Hz
3~ 400 V AC; 50/60 Hz
240x200x290
450x975x380
470x200x400
131
9
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
EMG.STOP
CHANG DISP
STATUS NUMBER
Który kontroler jest używany, zależy od konkretnego modelu robota. Jednak wszystkie CR1,
CR1D, CR2D i CR3D programowane są dokładnie
tym samym językiem, niezależnie od tego, który
robot jest do nich podłączony. Wstawiając opcjonalną kartę rozszerzającą w odpowiednie miejsce kontrolera, można dodać specjalne funkcje
aplikacyjne. Na przykład dostępne są karty,
umożliwiające sterowanie dodatkowymi
osiami lub podłączenie robota do różnych
sieci komunikacyjnych.
/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Seria SQ
Dużą elastyczność i pełną integrację linii produkcyjnej można łatwo osiągnąć za pomocą systemu
robotów SQ. Jest to sterownik robotów pracujący
na iQ Platform, komunikujący się bezpośrednio
z jednostką centralną sterownika iQ PLC i ze
wszystkimi jego modułami. Dzięki temu pełny
zakres modułów systemu iQ (we/wy, moduły sieciowe, funkcje specjalne itd.) dostępny jest także
w systemie SQ.
Roboty systemu SD są również dostępne jako
roboty pracujące w systemie SQ. Doskonałe
cechy, takie jak w pełni zintegrowany terminal
HMI do monitorowania aplikacji, komunikacja za
pośrednictwem większości powszechnie stosowanych sieci i wydajna funkcjonalność MES umożliwiająca zapis 100 % danych, a to tylko niektóre
cechy tego nowego systemu.
iQ Platform umożliwia obniżenie kosztów instalacji, a tym samym kosztów produkcji przez
skrócenie cyklu wprowadzania na rynek dla
każdego poduktu.
Sterownik robota
Q172DRCPU
MITSUBISHI
DU2
DU2
RV-2SQ–RV-6SQ
9
Cu3
MITSUBISHI
EMG.STOP
CHANG DISP
STATUS NUMBER
ON
8.8.8.8.8.
MODE
ED
IPP
TR
UP
DOWN
SVO.ON
START
RESET
SVO.OFF
STOP
END
REMOVE T/B
F
OF
T
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
RESE
MITSUBISHI
CU3
MITSUBISHI
RV-12SQ
132
DU3
MITSUBISHI ELECTRIC
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///
Panel uczący do programowania i obsługi robotów
DISABLE
RT46TB jest wielofunkcyjnym terminalem do
sterowania i programowania wszystkich robotów
Mitsubishi z serii A i S. Ten intuicyjny interfejs
użytkownika sprawia, że sterowanie ruchem
robota, przeprowadzanie czynności diagnostycznych oraz monitorowanie parametrów, staje
się łatwe nawet dla niedoświadczonego operatora.
Wszystkie krytyczne dla bezpieczeństwa funkcje
jak ruchy robota, są przypisane do przycisków.
Funkcje programowania i monitorowania są
bardzo łatwo dostępne poprzez 6,5-calowy panel
dotykowy.
ENABLE
R28TB
TOOL
JOINT
=*/
( )?
ON
SVO ON
SVO
PQR
PQR
(J1)
(J1)
MNO
MNO
(J3)
(J3)
+ AA
A
A
(J4)
GHI
GHI
22
(J4)
(J4)
+ BB
B
B
(J5)
11
00
DEF
DEF
(J5)
(J5)
C
C
(J6)
DEL
DEL
¬
HAND
HAND
®
VWX
VWX
66
-
+ CC
INP
INP
(J6)
(J6)
EXE
EXE
55
STU
STU
E
P
-S
TO
ABC
ABC
YZ_
YZ_
77
-
CHAR
CHAR
RPL
RPL
¯
¯
,@¥
,@¥
88
COND
COND
POS
POS
ERROR
ERROR
RESET
RESET
&<>
&<>
+ ZZ
Z
Z
(J3)
JKL
JKL
ADD
ADD
−
(J2)
(J2)
99
33
‘;^
‘;^
+Y
Y
(J2)
44
STOP
STOP
+ XX
..
-
BACKWD
BACKWD
#%
% !!
#
$":
X
X
(J1)
(J1)
SPACE
SPACE
+
FORWD
FORWD
MENU
MENU
XYZ
-
STEP
STEP
MOVE
MOVE
E-S
TO P
TEACH
E-STOP
POWER
TB ENABLE
JOG
HAND
STOP
SERVO
R28TB
RESET
CAUTION
HOME
EXE
OVRD
CANCEL
OK
MENU
MITSUBISHI
R46TB
Oprócz kontrolowania ruchu robotów, terminal
dysponuje wieloma innymi funkcjami: na przykład
można pisać programy, korzystając z wirtualnej
klawiatury oraz korzystając z sieci monitorować
stan wszystkich systemowych parametrów, wejść
i wyjść, włączając te, które są dostępne przez sieć.
Panel uczący
Kompatybilnośćatibility
Funkcje
Programowanie i monitorowanie
Oprogramowanie
Menu (język)
Wyświetlacz
typ/rozmiary
technologia
Interfejsy
Połączenie
Stopień ochrony
Waga [kg]
Dane do zamówienia
R46TB posiada elastyczną funkcję monitorowania,
która umożliwia wyświetlanie wszystkich ważnych
parametrów systemu. Dostęp do danych produkcyjnych jak liczba cykli pracy, średni czas cyklu oraz
do wielu innych parametrów, pozwala na szybki
przegląd sytuacji na produkcji.
Rozbudowane funkcje do analizy, umożliwiają
kontrolę obciążenia robota i ułatwiają zoptymalizowanie aplikacji dla robota oraz skrócenie cykli
pracy.
Celem szybkiej optymalizacji systemu wprowadzono formularze ekranowe, które upraszczają
wprowadzanie parametrów dla chwytaków
i obrabianych detali. Wprowadzanie danych
współrzędnych punktów podczas instalacji
systemu trwa tylko kilka minut – po tym czasie
robot jest gotowy do programowania.
R46TB
R28TB
Wszystkie roboty Mitsubishi z serii A i S
Działanie, programowanie i monitorowanie wszystkich funkcji
Uczenie pozycji, ruch w trybie Jog,
robotów
zarządzanie programami i edycja
Odczyt informacji, również w trakciepracy; edycja programu przyużyciu
wirtualnej klawiatury; wyświetlaniedo 14 linii kodu programu; możliwość
Edycja programu i parametrów.
monitorowania do 256 wejść i 256 wyjść; wyświetlanie informacji
Funkcje konserwacji i monitorowania.
serwisowych, diagnostycznych i dla utrzymania ruchu; wyświetlanie
błędów zeszczegółami ostatnich 128 alarmów.
Zintegrowane oprogramowanie systemu operacyjnego z interfejsem
Zintegrowany system operacyjny
użytkownika opartym na menu
Niemiecki, angielski, francuski, włoski
Angielski, japoński
Wyświetlacz 6,5" TFT (640x480 pikseli)
Wyświetlacz LCD, 4 linie po 16 znaków,
podświetlane tło
Podświetlany ekran dotykowy
USB, RS422 do podłączenia ze sterownikiem robota
RS422
Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem robota, kabel o długości 7 m
IP54
IP65
1,25
Około 0,5 kg (bez kabla)
Nr kat. 193409
124656
Panel uczący R56TB to wielofunkcyjny terminal,
służący do programowania i sterowania pracą
wszystkich robotów serii SD. Intuicyjny interfejs
obsługi ułatwia użytkownikom sterowanie
ruchami robota i ułatwia szczegółową
diagnostykę i monitorowanie pracy robota.
Wszystkie kluczowe funkcje bezpieczeństwa,
jak ruchy robota, są załączane za pomocą
przycisków panelu uczącego. Do programowania
i monitorowania pracy robota służy podświetlany
ekran dotykowy o przekątnej 6,5".
P
E-S
TO P
TEACH
E
-S
TO
MITSUBISHI
Oprócz możliwości sterowania ruchami robota,
panel uczący oferuje wiele innych funkcji: na
przykład edycję programów za pomocą wirtualnej klawiatury i monitorowanie wszystkich
parametrów pracy robota, statusu wejść i wyjść,
a także tych, które są sterowanie poprzez sieć
komunikacyjną.
E-STOP
POWER
TB ENABLE
R32TB
HAND
JOG
STOP
SERVO
RESET
CAUTION
HOME
EXE
Panel uczący
Kompatybilnośćatibility
Funkcje
OVRD
OK
CANCEL
MENU
MITSUBISHI
Programowanie i monitorowanie
R56TB
Oprogramowanie
Menu (język)
Wyświetlacz
typ/rozmiary
technologia
Interfejsy
Połączenie
Stopień ochrony
Waga [kg]
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
R56TB
R32TB
Wszystkie roboty Mitsubishi z serii SD
Działanie, programowanie i monitorowanie wszystkich funkcji robotów
Odczyt informacji, również w trakcie pracy; edycja
Odczyt danych, również w czasie pracy robota,
programu przy użyciu wirtualnej klawiatury;
edycja programów za pomocą standardowej
wyświetlanie do 14 linii kodu programu; możliwość
monitorowania do 256 wejść i 256 wyjść; wyświetlanie klawiatury T9, monitorowanie statusu wejść/wyjść,
wyświetlanie alarmów, przycisk potwierdzenia
informacji serwisowych, diagnostycznych i dla
utrzymania ruchu; wyświetlanie błędów ze szczegółami z lewej lub prawej strony, 36 przycisków funkcyjnych
ostatnich 128 alarmów.
Zintegrowane oprogramowanie systemu operacyjnego z interfejsem użytkownika opartym na menu
Niemiecki, angielski, francuski, włoski
Angielski, japoński
Monochromatyczny wyświetlacz graficzny LCD
Wyświetlacz 6,5" TFT (640x480 pikseli)
(24 znaki x 8 linii)
Podświetlany ekran dotykowy
Podświetlany wyświetlacz LCD
USB, Ethernet do podłączenia ze sterownikiem robota
Złącze RS422do podłączenia sterownika robota
Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem robota, kabel o długości 7 m
IP54
IP65
1,25
0,9
Nr kat. 218854
214968
133
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
9
/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Przegląd opcji do wszystkich robotów
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
9
Opcja
Oznaczenie
Katalogowa nazwa modelu robota
—
Panel uczący
R28TB
Panel uczący
R46TB
Panel uczący
R32TB
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
214968
Panel uczący
R56TB
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
218854
Zestaw z chwytakiem elektrycznym
4A-HM01
129874
Zestaw z chwytakiem pneumatycznym
4A-HP01E
129873
Zestaw z pojedynczym zaworem
1A-VD01E-RP
앬
129780
Zestaw z podwójnym zaworem
1A-VD02E-RP
앬
129781
Zestaw z potrójnym zaworem
1A-VD03E-RP
앬
129792
Zestaw z poczwórnym zaworem
1A-VD04E-RP
앬
129793
Zestaw z pojedynczym zaworem
RV-E-1E-VD01E
앬
Zestaw z podwójnym zaworem
RV-E-1E-VD02E
앬
Zestaw z pojedynczym zaworem
1S-VD01E-01
앬
153057
Zestaw z podwójnym zaworem
1S-VD02E-01
앬
153058
Zestaw z potrójnym zaworem
1S-VD03E-01
앬
153059
Zestaw z poczwónym zaworem
1S-VD04E-01
앬
153062
Zestaw z pojedynczym zaworem
1S-VD01E-02
앬
앬
153074
Zestaw z podwójnym zaworem
1S-VD02E-02
앬
앬
153075
Zestaw z potrójnym zaworem
1S-VD03E-02
앬
앬
153076
Zestaw z poczwónym zaworem
1S-VD04E-02
앬
앬
Zestaw z pojedynczym zaworem
1S-VD01ME-03
앬
166278
Zestaw z podwójnym zaworem
1S-VD02ME-03
앬
166279
Zestaw z potrójnym zaworem
1S-VD03ME-03
앬
166280
Zestaw z poczwónym zaworem
1S-VD04ME-03
앬
166281
Zestaw z pojedynczym zaworem
1S-VD01ME-04
앬
166274
Zestaw z podwójnym zaworem
1S-VD02ME-04
앬
166275
Zestaw z potrójnym zaworem
1S-VD03ME-04
앬
166276
Zestaw z poczwónym zaworem
1S-VD04ME-04
앬
166277
Zestaw zaworów pojedynczych
1S-VD01E-05
앬
238282
Zestaw zaworów podwójnych
1S-VD02E-05
앬
238283
Zestaw zaworów potrójnych
1S-VD03E-05
앬
238284
Zestaw zaworów poczwórnych
1S-VD04E-05
앬
Interfejs do sieci Ethernet
2A-HR533E
Interfejs do sieci CC-Link
2A-HR575E
Interfejs do sieci CC-Link
2D-TZ576
Interfejs do sieci Profibus
2A-RZ577A
Interfejs do sieci Profibus
2D-TZ577
Rozszerzenie szeregowe
2A-RZ581E
Interfejs we/wy
2A-RZ371
Interfejs we/wy
2D-TZ378
Interfejs dodatkowej osi
2A-RZ541E
Interfejs chwytaka pneumatycznego
2A-RZ375
Interfejs chwytaka elektrycznego
2A-RZ364
Spiralny kabel łączący
1A-GHCD
RV-2SDB
RV-3SDJB/3SDB
RV-6SD/6SDL
RV-12SD/12SDL
SD
SD
SD
SD
앬
RH-3SDH
RH-6SDH
SDH
RH-12SDH/RH-20SDH RP-1/3/5AH
SDH
1S-GR35S-01
1S-GR35S-02
134
124656
앬
193409
47397
47398
앬
앬
153077
앬
앬
238285
앬
앬
129809
앬
129808
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
219063
앬
앬
앬
앬
155317
218861
앬
129807
앬
124658
앬
218862
앬
129801
앬
124657
129875
132101
앬
1A-GR200-RP
Kabel sygnału wyjściowego chwytaka
—
앬
앬
앬
Nr kat.
AH
앬
앬
앬
129778
153078
앬
앬
166272
MITSUBISHI ELECTRIC
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///
Oznaczenie
Katalogowa nazwa modelu robota
—
RV-2SDB
RV-3SDJB/3SDB
RV-6SD/6SDL
RV-12SD/12SDL
SD
SD
SD
SD
RH-3SDH
RH-6SDH
SDH
RH-12SDH/RH-20SDH RP-1/3/5AH
SDH
AH
1A-HC20
—
129877
앬
1A-HC200-RP
Kabel sygnału wejściowego chwytaka
Nr kat.
1S-HC35C-02
앬
앬
앬
1S-HC25C-01
앬
앬
앬
앬
166273
앬
앬
153079
앬
15-HC005-01
129779
앬
238376
앬
132112
앬
132113
Złącze wyjściowe chwytaka
R-SMR-09V-B
Złącze wejściowe chwytaka
R-SMR-10V-N
Złącze wejściowe zaworu
R-SMR-02V-B
Złącze sygnału wyjściowego chwytaka
S-series Hand OUTPUT
앬
앬
앬
앬
앬
164814
Złącze sygnału wejściowego chwytaka
S-series Hand INPUT
앬
앬
앬
앬
앬
164815
Kabel łączący zawór
RV-E-1E-GR35S
앬
143798
47391
RV-E-1E-ST0402C
앬
앬
앬
앬
47390
RV-E-1E-ST0404C
앬
앬
앬
앬
47389
Cable Flex 5 m
앬
149006
Cable Flex 15 m
앬
149010
Skręcony kabel do ramienia
Elastyczny kabel do ruchomej instalacji
1S-05CBL-01
앬
앬
앬
앬
155827
1S-10CBL-01
앬
앬
앬
앬
155830
1S-15CBL-01
앬
앬
앬
앬
155665
Kabel rozszerzający do stałej instalacji
1S-05CBL-03
앬
앬
앬
165967
1S-10CBL-03
앬
앬
앬
165968
1S-15CBL-03
앬
앬
165969
앬
앬
앬
앬
157582
1S-10LCBL-01
앬
앬
앬
앬
157583
앬
앬
앬
앬
157594
1S-15LCBL-01
Kabel rozszerzający do elastyczej instalacji
Kabel do połączenia z PC
앬
1S-05LCBL-01
1S-05LCBL-03
앬
앬
앬
165970
1S-10LCBL-03
앬
앬
앬
165971
1S-15LCBL-03
앬
앬
앬
165972
RV-CAB4
앬
55653
2A-CBL05
앬
47387
2A-CBL15
앬
59947
Kabel łączący interfejs we/wy
2D-CBL05
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
2D-CBL15
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
218857
218858
앬
Skrzynka rozszerzająca
CR1-EB3
Urządzenie kalibrujące
RV-E-1E-INST
Adapter połączeniowy
TB-2D-28CON05M
앬
앬
앬
앬
앬
앬
218863
Rozmiar 6 mm
앬
앬
앬
앬
앬
앬
155831
앬
앬
Narzędzie kalibracyjny
Rozmiar 8 mm
MITSUBISHI ELECTRIC
9
129878
47388
155832
135
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Opcja
/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
Wyłączniki powietrzne seria SUPER AE – SW (World Series)
Stworzone dla globalnych wymagań XXI wieku
Mitsubishi Electric oferuje na rynku
europejskim wyłączniki powietrzne
niskiego napięcia dla prądów znamionowych od 1000 do 6300 A, 3- i 4-polowe.
Wyłączniki dostępne są w dwóch wersjach
montażowych: stałej i wysuwnej.
Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala
w taki sposób konfigurować zestaw
wyłącznika aby stanowił on pełne
zabezpieczenie linii zasilania przed skutkami
przeciążeń i zwarć przy zapewnieniu
bezpieczeństwa instalacji i użytkowania.
Rozwiązania techniczne zastosowane
w tej serii wyłączników powietrznych
pozwalają na elastyczne dostosowanie
urządzenia do wymagań danej aplikacji.
Typ
AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW
Typ ramki
1
Prąd znamionowy Iu (A) 40°C
1000
Maks. znamionowe napięcie robocze Ue (V)
690
690
690
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V)
1000
1000
1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp (kV)
12
12
8
Nadaje się dla izolacji
쏹
쏹
쏹
Kategoria
B
B
B
Stopień zanieczyszczenia
3
3
3
3
4
3
2000
4
3
3
2000
4
3
2500
4
3
3200
4
3
4000
4
3
4000
4
3
5000
4
3
6000
3
Zakres regulacji prądu znamionowego Ir (A) przy 40°C
500–1000
625–1250
800–1600
1000–2000
625–2000
1250–2500
1600–3200
2000–4000
2000–2400
2500–5000
3150–6300
Prąd znamionowy bieguna neutralnego (A)
1000
1250
1600
2000
2000
2500
3200
4000
2000
2500
3150
690 V AC
65
75
85
400 V AC
65
85
130
Znamionowy dorywczy prąd
wytrzymywany (kA rms) Icw
1s
65
75
100
Cykle robocze (ON/OFF) �
bez prądu
znamionowego
25000
20000
10000 (3P)/5000 (4P)
poziomy
쏹
Zacisk elektryczny
pionowy
쏹
햴
przedni
쏹
햴
konfiguracja stała
3 bieguny: 410x340x290
4 bieguny: 410x425x290
3 bieguny: 410x475x290
4 bieguny: 410x605x290
konfiguracja
wyjmowana
3 bieguny: 430x300x368
4 bieguny: 430x385x368
3 bieguny: 430x435x368
4 bieguny: 430x565x368
Wymiary zewnętrzne (mm)
wysxszerxgł
—
쏹
쏹
쏹
햴
—
쏹
햴
W
Ciężar (kg)
D
—
—
쏹
쏹
—
4
3
4
—
3 bieguny: 414x873x290
4 bieguny: 414x1003x290
H
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA
4
1600
Liczba biegunów
Znamionowa zdolność wyłączania
zwarć podczas pracy �
Icu (kA, rms)
Ics = Icu = 100 %
10
2
1250
3 bieguny:
430x439x368
4 bieguny:
430x569x368
3 bieguny: 480x875x368
4 bieguny: 480x1005x368
konfiguracja stała
41
51
41
51
42
52
47
57
60
72
61
73
63
75
81
99
160
180
160
180
160
180
konfiguracja
wyjmowana
64
78
64
78
65
79
70
84
92
113
93
114
95
116
108
136
233
256
233
256
240
263
tylko podstawka
26
30
26
30
26
30
31
35
35
43
35
43
36
44
49
61
118
133
118
133
125
140
햲
Zgodność z normami IEC60947-2, EN60947-2
Liczba mechanicznych cykli roboczych (wł./wył.).
햴
Opcjonalnie
햳
136
MITSUBISHI ELECTRIC
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///
Zestawienie akcesoriów opcjonalnych do wyłączników powietrznych SUPER AE - SW
Szeroka gama komponentów opcjonalnych
do wyłączników powietrznych pozwala na
poszerzenie możliwości kontrolnopomiarowych i eksploatacyjnych urządzenia.
Mitsubishi Electric szczególny nacisk
kładzie na niezawodność układu wyzwalacza
elektronicznego. Efektem zmian jakie nastąpiły
w jego konstrukcji w ciągu ostatnich lat jest
nowoczesny, modułowy wyzwalacz elektroniczny
z wyświetlaczem LCD pozwalający na precyzyjny
dobór parametrów związanych z charakterystyką
wyzwalania.
Seria wyłączników SUPER AE–SW przynosi
rozbudowane wyposażenie odpowiedzialne za
pracę tych urządzeń w sieciach przemysłowych.
Dostępne są 3 rodzaje interfejsów sieciowych:
Modbus, Profibus i CC-Link.
Pozycja
Nazwa
Pozycja
Nazwa
Pozycja
1
Wyłącznik powietrzny
13
Pokrywa przycisku (BC-L)
25
Blokada drzwi (DI)
2
Klatka
14
Stojak przełącznika pomocniczego (AX)
26
Blokada mechaniczna (MI)
3
Moduł interfejsu CC-Link®
15
Przełącznik pomocniczy o dużej wydajności (HAX)
27
Przegrody zabezpieczające (SST)
4
Moduł interfejsu Profibus DP
16
Wyzwalacz bocznikowy w wyłączniku (SHT)
28
Blokada przegród zabezpieczających ( SST-LOCK)
5
Moduł interfejsu Modbus®
17
Cewka zamykająca (CC)
29
Przełącznik komórek (CL)
6
Jednostka I/O
18
Wyzwalacz podnapięciowy w wyłączniku (UVT)
30
Przegroda faz (BA)
7
Moduł rozszerzający
19
Cewka wyzwalacza
31
Terminal poziomy
8
Elektroniczny wyzwalacz przeciążeniowy
20
Sterownik UVT (U-CON)
32
Terminal pionowy
9
Główny moduł nastawczy
21
Wyzwalacz kondensatora w wyłączniku (COT)
10
Opcjonalny moduł nastawczy
22
Ładowarka silnika (MD)
11
Futryna drzwiowa (DF)
23
Licznik (CNT)
12
Pokrywa przeciwkurzowa (DUC)
24
Zamek bębenkowy (CYL)
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
10
Nazwa
Szczegółowe informacje dotyczące pełnej gamy naszych produktów wraz z akcesoriami można uzyskać u lokalnych dystrybutorów
MITSUBISHI ELECTRIC
137
/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
Automatyczne wyłączniki kompaktowe seria NF – WS (World Series)
Konstrukcja automatycznych wyłączników kompaktowych Mitsubishi została oparta na sprawdzonej technologii mikroprocesorowej. Zwarta konstrukcja oraz
możliwość rozbudowy w akcesoria opcjonalne pozwala na swobodę aplikacji w systemach zasilania i maksymalną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć.
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MODEL
In
IEC60947-2
JIS C 8201-2
OFF
NO-FUSE BREAKER
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
300VAC
NF125-SGW
100A
Ir 63-100A
NO-FUSE BREAKER
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
20/20kA
MODEL
NF400-SEP
Icn
35kA
50kA
85kA
IEC60947-2
EN60947-2
Ue
690VAC
500VAC
440VAC
400VAC
230VAC
Cat. B
NO-FUSE BREAKER
MODEL
In
NF1000-SS
1000A
Icu/Ics
25/13kA
65/33kA
85/43kA
85/43kA
125/63kA
Icw 20kA 0.1s
Ir 500-1000A
ON
MITSUBISHI ELECTRIC
PUSH TO TRIP
50kA
85kA
500VAC
250VAC
8kV
ON
Cat.A
MITSUBISHI
Icu/Ics
10/10kA
30/30kA
42/42kA
45/45kA
85/85kA
40°C
400
50 - 60Hz
Uimp
Uimp 8kV
Ui690V
IEC 60947-2
EN 60947-2
3P
690VAC
Ui
3P
POLE
JIS
Ue
550VAC
460VAC
220VAC
OFF
400A
POLE
MITSUBISHI ELECTRIC
T
MODEL
RE100
60
100 12
80
100
3.5
3
2.5
2
Ir
Ip
In 100A
50/60Hz
4 5 6
TL
TS(S)
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
80
63
.1
7
8
10 .06
Is
Ii
70%
Ts
.3
PAL
OVER
PUSH TO TRIP
MITSUBISHI ELECTRIC
Ip(xIr)
Ii(X100A)
8
10
.2
6
12
4
14 .07
.10
300
250
350 3.5
3
2.5
400 2
220
200
TEST
T
TL
80
.1
100 .06
12
Is
Ii
4 5 6
8
TL(sec)
10
7 6
8
10 4
12
14
16
Ii(X400A)
IS(xIr)
Ir(A)
60
Ir
Ip
PUSH TO TRIP
.2
.3
TS(sec)
.10
.07
Ip(xIr)
Ts
OVER
PAL
70%
250
T
TL
.7
300
Is
Ii
200
Ts
.8
12
14
16
.9
150
12
.3
.06
T L (s)
Nowa seria automatycznych wyłączników kompaktowych spełnia wymogi krajowych i międzynarodowych norm ochronnych – VDE, EN oraz
IEC w zastosowaniach przemysłowych.
앬 Wyłączniki z wyzwalaczem
hydrauliczno-magnetycznym dla In = 32 i 63A
앬 Wyłączniki z wyzwalaczem termicznomagnetycznym lub elektronicznym dla
In = 125 i 250A
앬 Wyłączniki z wyzwalaczem elektronicznym dla
In = 400…1600 A
앬 Rozłączniki dla In = 32...1600A
.2
.1
10
II(×400A)
IS (×In, Ir )
100
TEST
WS - seria World Series
2
Ir(×400A)
60
7 6
8
10 4
3
1
.5
In(A)
8
4 5 6
.8
350
225
Ir
Ip
T S (s)
1.0
.7
IP (×In, Ir)
Zastosowanie wyzwalaczy elektronicznych
daje użytkownikowi możliwość modelowania
charakterystyki wyzwalania i dopasowanie jej
do charakteru obciążenia: transformatory,
generatory, silniki, obciążenia rezystancyjne.
Cztery grupy ze względu na zdolność
wyłączania zwarć:
앬 NF…-SGW Icu/Ics do 36/36kA
앬 NF…-HGW Icu/Ics do 75/75kA
앬 NF…-RGW Icu/Ics do 125/125kA
앬 NF…-UGW Icu/Ics do 200/200kA
Wyłączniki kompaktowe Mitsubishi serii NF są
dostępne w wersji 3- i 4-biegunowej.
Wersje montażowe: stała (Fix), szyna DIN,
wtykowa (Plug-in).
Dane techniczne
Dane techniczne serii WS
Prąd znamionowy I [A]
Znamionowe napięcie izolacji U [V]
Liczba biegunów
Znamionowa
IEC 947-2
zdolność
EN 60 947-2
wyłączania [kA]
VDE 0660
(I I )
Wymiary (SxWxG)
n max.
i
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA
10
cu/
AC
(50/60 Hz)
cs
Dane techniczne serii PSS
Prąd znamionowy I [A]
Znamionowe napięcie izolacji U [V]
Liczba biegunów
Znamionowa
IEC 947-2
zdolność
EN 60 947-2
wyłączania [kA]
VDE 0660
(I I )
Wymiary (SxWxG)
n max.
i
cu/
AC
(50/60 Hz)
cs
Dane techniczne serii PSS
Prąd znamionowy I [A]
Znamionowe napięcie izolacji U [V]
Liczba biegunów
Znamionowa
IEC 947-2
zdolność
EN 60 947-2
wyłączania [kA]
VDE 0660
(I I )
Wymiary (SxWxG)
n max.
i
cu/
AC
(50/60 Hz)
cs
Dane techniczne serii SS
Prąd znamionowy I [A]
Znamionowe napięcie izolacji U [V]
Liczba biegunów
Znamionowa
IEC 947-2
zdolność
EN 60 947-2
wyłączania [kA]
VDE 0660
(I I )
Wymiary (SxWxG)
n max.
i
cu/
cs
138
AC
(50/60 Hz)
NF125-SGW RT
125
AC 690
3/4
690 V 8/8
440 V 36/36
NF125-SGW RE
125
690
3/4
8/8
36/36
NF125-HGW RT
125
690
3/4
20/20
65/65
NF125-HGW RE
125
690
3/4
20/20
65/65
NF125-RGW RT
100
690
3
25/25
125/125
NF160-SGW RT
160
690
3/4
8/8
36/36
NF160-SGW RE
160
690
3/4
8/8
36/36
400 V
36/36
75/75
75/75
125/125
36/36
36/36
[mm] 105/140x165x86
105/140x165x86
105/140x165x86
105/140x165x86
105x240x86
105/140x165x86
105/140x165x86
NF160-HGW RT
160
690
3/4
690 V 20/20
440 V 65/65
NF160-HGW RE
160
690
3/4
20/20
65/65
NF250-SGW RT
250
690
3/4
8/8
36/36
NF250-SGW RE
250
690
3/4
8/8
36/36
NF250-HGW RT
250
690
3/4
20/20
65/65
NF250-HGW RE
250
690
3/4
20/20
65/65
NF250-RGW RT
225
690
3
25/25
125/125
400 V
75/75
36/36
36/36
75/75
75/75
125/125
[mm] 105/140x165x86
105/140x165x86
105/140x165x86
105/140x165x86
105/140x165x86
105/140x165x86
105x240x86
NF400-SEW
400
AC 690
3/4
690 V 10/10
440 V 42/42
NF400-HEW
400
690
3/4
35/18
65/65
NF400-REW
400
690
3
—
125/63
400 V
70/70
125/63
NF630-SEW
630
690
3/4
10/10
42/42
NF630-HEW
630
690
3/4
15/15
65/65
NF630-REW
630
690
3
—
125/63
50/50
70/70
125/63
NF800-SEW
800
690
3/4
10/10
42/42
NF800-HEW
800
690
3/4
15/15
65/65
NF800-REW
800
690
3
—
125/63
50/50
70/70
125/63
[mm] 140/185x257x103 140/185x257x103 140x257x103
140/185x257x103 140/185x257x103 140x257x103
210/280x275x103 210/280x275x103 210x275x103
NF1000-SEW
1000*
AC 690
3/4
690 V 25/13
440 V 85/43
NF1250-SEW
1250*
690
3/4
25/13
85/43
NF1600-SEW
1600*
690
3/4
25/13
85/43
400 V
85/43
85/43
[mm] 210/280x406x140
210/280x406x140
210/280x406x140
MITSUBISHI ELECTRIC
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///
Akcesoria opcjonalne wyłączników kompaktowych serii SW
12
6
7
9
8
5
4
13
14
96
98
ALa ALb
95
c
5A
125V
AC
3A
250V
AC
0.4A
125V
DC
0.2A
250V
DC
98
a
14
a
11
c
12
b
14
12
11
AXc AXb AXa
AUXILIARY SWITCH
5A
125V
AC
3A
250V
AC
0.4A
125V
DC
0.2A
250V
DC
MITSUBISHI ELECTRIC
ALAX-2GSWLS
AX AL
96
b
ALARM SWITCH
98
ALc
18
15
MITSUBISHI
NO-FUSE BREAKER
MODEL
In
OFF
NF125-SGW
125A
Ir 75-125A
POLE
Ui690V
ON
ED
IEC60947-2
JIS C 8201-2
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
300VAC
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
20/20kA
11
3P
Uimp 8kV
Cat.A
PUSH TO TRIP
10
ON
MITSUBISHI ELECTRIC
T
SE
OFF
TR
IP
P
11
1
1
T
RE
MODEL
Ir(A)
80
63
60
80
100
100 12
50/60Hz
3.5
3
2.5
2
4 5 6
.1
7
8
10 .06
Ir
TL
TS(S)
IS(xIr)
TL(S)
Ip
In 100A
RE100
PUSH
TO
TRIP
Is
Ii
70%
Ts
.2
.3
PAL
OVER
Ip(xIr)
Ii(X100A)
8
10
6
12
4
14 .07
16
.10
19
3
2
ON
TR
IP
P
D1
P1
D3 D2
P3 P2
SOURCE
Hi Lo
ED
T
MODEL
RE125
OFF
60
125 12
3.5
3
2.5
100 2
80
TL
TS(S)
.1
7
8
10 .06
T
Ir
Ip
In 125A
50/60Hz (AC only)
4 5 6
Is
Ii
.3
PAL
70%
Ts
MODEL
OVER
In 125Aonly)
6 RE125 8 50/60Hz
(AC
Ip(xIr)
Ii(X100A)
8
10
.2
.85
.9
12
.8
.75
.95
4
14
.7
1.0
100
Ii(DC)=1.3XIi(AC)
90
60
80
75
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
6
125 12
4105 6
.1
3.5
7
3
Ii
8Ir
2.5 AC)
Ir(x125A
10 .06
100 2
4
Ir
MODEL
Ip
Is
RT125
TL
Ts
In 125A
TS(S)
200
Ii
.3
Ip(xIr)
8
10
50/60Hz
.8
6
12
3P3E
40°C
.75
4
PAL250OVER
70%
160
Ii(X100A)
.2
80
14
.7
.85
.9
.95
Ir(A)
1.0
T
SE
75
100
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
90
80
RE
PUSH
TO
TRIP
17
4
20
5
Power
P1
Supply
P2
S1
S2
S4
OFF
ON
Uc
Operating
S4
C1
S1
K1
K1
K1
K2
K2
SW1
K3
Uc
K2
K3
Circuit
S2
S1
P2
K3
P1
50/60Hz
SHT
AC100-240V
C2
S2
Control circuit
voltage should be
supplied to P1
and P2 terminals.
Install and uninstall the
accessory in tripped position,
not in ON or OFF position
SHTA240-2GSWRS
P1
S1
P2
MODEL
MITSUBISHI
POWER SUPPLY MODULE
MODEL
SERIAL:
S2
S4
MSDBA-NF25GSW
A0106
햳
Pull
MDSPSA240-SW
CONTROLL CIRCUIT
VOLTAGE
V
AC100-240V/DC100-250
NO-FUSE BREAKER
NF250-SGW
6
ON
MODEL
Push to
ON
AUTO
Push to
OPEN
(TRIP)
MANU
Ui 690V
Cat.A
IEC60947-2
JIS C 8201-2
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
50/60Hz
Uimp 8kV
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
7
8
9
(MANU)
Discharge
햲
Push
MITSUBISHI ELECTRIC
RATED CURRENT
250 A
Pozycja
Nazwa
Opis
1
Wyłącznik
Główny moduł wyłącznika.
2
Moduł przekaźnikowy RT (typ termiczny)
Wymienny przekaźnik wyłącznika, typ termoelektryczny.
3
Moduł przekaźnikowy RE (typ elektroniczny)
Wymienny przekaźnik wyłącznika, typ elektroniczny.
4
Terminal nielutowany (skrzynkowy)
Akcesoria połączeniowe, dostępne tylko dla rozmiarów ramki 125/160/250 A.
5
Tylne śruby połączeniowe
Służą do połączeń tylnych
6
Bariery izolacyjne (BA-F)
Pozwalają unikać zwarć między terminalami. Każdy z wyłączników jest standardowo wyposażony w bariery izolacyjne.
7
Małe pokrywy terminali (TC-S)
Służą do zabezpieczania naładowanych części, typ mały.
8
Duże pokrywy terminali (TC-L)
Służą do zabezpieczania naładowanych części, typ duży.
9
Tylne pokrywy terminali (BTC)
Służą do zabezpieczania naładowanych części; do połączeń tylnych.
10
Moduł wtyczki (PM)
Służy do łatwego łączenia i wymiany.
11
Połączenia dla wtyczki
Specjalne akcesoria połączeniowe dla modułu wtyczki.
12
Blokada mechaniczna (MI)
Wyposażona w dwa wyłączniki; blokada mechaniczna mocowana na panelu dla wejścia jednokierunkowego. Nadaje się dla typu przedniego, tylnego oraz wtyczki.
13
Blokada pozycji wyłączenia OFF z trzema kłódkami (HL)
Może służyć do blokowania uchwytu wyłącznika w razie próby wyłączenia (OFF) przez nieupoważnione osoby. Możliwe jest użycie maks. trzech kłódek.
14
Dźwignia blokująca uchwyt (LC, HLF, HLN, HLS)
Może służyć do blokowania uchwytu wyłącznika w razie próby włączenia przez nieupoważnione osoby. Możliwe jest użycie maks. trzech kłódek.
15
Uchwyt roboczy o zmiennej głębokości, typ V
Uchwyt roboczy typu V służy do obsługi wyłącznika zamocowanego na obudowie.
16
Obrotowy uchwyt roboczy, typ R
Uchwyt roboczy typu R jest przeznaczony do montowania bezpośrednio na wyłączniku.
17
Elektryczne urządzenie robocze (MDS)
Służy do zdalnego elektrycznego włączania (ON) i wyłączania (OFF) wyłącznika.
18
Przełączniki alarmowe i pomocnicze (AL, AX)
Wskaźniki sygnałów stanu (ON, OFF, wyłączony).
19
Wyzwalacz podnapięciowy w wyłączniku (UVT)
Wyzwala wyłącznik w razie spadku napięcia.
20
Wyzwalacz bocznikowy w wyłączniku (SHT)
Wyzwala wyłącznik zdalnie.
Szczegółowe informacje dotyczące pełnej gamy naszych produktów wraz z akcesoriami można uzyskać u lokalnych dystrybutorów
MITSUBISHI ELECTRIC
139
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
10
/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
Styczniki mocy
앬
Styczniki mocy – seria S(D)-N
Zaletami styczników Mitsubishi są: kompaktowa budowa, modułowe rozszerzenia i energooszczędność. Seria S(D)-N
obejmuje: styczniki mocy, styczniki
pomocnicze SR(D)-N i przekaźniki termiczne serii TH-N oraz bogate wyposażenie opcjonalne umożliwiające możliwości kontroli i sterowania.
SN-20
Krótka charakterystyka:
앬 Seria styczników S(D)-N pokrywa zakres
mocy obciążenia od 4 do 440 kW. W tej
grupie znajdują się styczniki z cewką na
napięcie stałe i zmienne.
앬 Modele od S(D)-N10CX (4 kW) do
S(D)-N65CX (30kW) mogą być montowane na szynie DIN.
앬 Moduły przepięciowe warystorowe,
RC do cewek jako opcja w stycznikach
S(D)-N10CX do S(D)-N35CX w modelach wyższych zabudowane w cewce
(jako standard)
MITSUBISHI ELECTRIC
SN-400
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Styki pomocnicze frontowe, boczne
w wersji 2- i 4-torowej
Pyłoszczelna obudowa z tworzywa
odpornego na wysoką temperaturę
Przekaźniki termiczne z zakresem
prądu wyzwalania od 0,1 do 800A
pozwalają na precyzyjny dobór do
danego układu rozruchowego
Blokady mechaniczne dla układów
rewersyjnych
Mały pobór mocy cewki elektromagnetycznej (elektromagnes DC ze sterowaniem AC)
Łatwy montaż i okablowanie, ułatwiona
inspekcja stanu styków głównych
i pomocniczych.
Zgodność z IEC947-4-1 i normami EN
Dane znamionowe silnika trójfazowego – kategoria IEC AC3 dla styczników
Stycznik
obsługa AC
S-N10CX
S-N11CX
S-N12CX
S-N18CX
S-N20CX
S-N21CX
S-N25CX
S-N35CX
S-N50CX
S-N65CX
obsługa DC
—
SD-N11CX
SD-N12CX
—
—
SD-N21CX
—
SD-N35CX
SD-N50
SD-N65
AC 380–440 V
kW 4
Prąd znamionowy ciągły Ith
Styki pomocnicze (standard)
A 20
1 NO lub 1 NC
5,5
5,5
7,5
11
11
15
18,5
22
30
20
20
25
32
32
50
60
80
100
1 NO lub 1 NC
1 NO + 1 NC
—
1 NO + 1 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
Nadmiarowe przekaźniki termoelektryczne
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA
10
Typ
TH-N12KPCX
TH-N18KPCX
TH-N20KPCX
TH-N20TAKPCX
TH-N60KPCX
Zakres ustawień
0,1–13 A
1–18 A
0,2–22 A
18–40 A
12–65 A
Dane znamionowe silnika trójfazowego–kategoria IEC AC3 dla styczników
Stycznik
obsługa AC
S-N80
S-N95
S-N125
S-N150
S-N180
S-N220
S-N300
S-N400
S-N600
obsługa DC
SD-N80
SD-N95
SD-N125
SD-N150
—
SD-N220
SD-N300
SD-N400
SD-N600
SD-N800
55
60
75
90
132
160
220
330
440
150
150
200
260
260
350
450
800
1000
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
AC 380–440 V
Prąd znamionowy ciągły Ith
Styki pomocnicze (standard)
kW 45
A 135
2 NO + 2 NC
Nadmiarowe przekaźniki termoelektryczne
TH-N60TAKP
Typ
TH-N120KP
TH-N120TAKP
TH-N220RHKP
TH-N400RHKP
TH-N600KP
Zakres ustawień
34–100 A
85–150 A
65–250 A
85–400 A
200–800 A
140
54–105 A
S-N800
MITSUBISHI ELECTRIC
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///
Przekaźniki termiczne – seria TH-N
Przekaźniki termiczne Mitsubishi serii
TH-N produkowane są w zakresie od
0,1 do 800A.
Modele przekaźników dla prądów
220…800 A współpracują z przekładnikami prądowymi CW-L15 lub CW-LM15
będącymi standardowym komponentem
zestawu przekaźnika termicznego.
W grupie przekaźników termicznych TH-N
produkowane są modele z kontrolą
termiczną w 3 fazach – ozn. TAKP(CX).
TH-N18KPCX
automatyczny lub manualny tzn.
ponowne załączenie układu "termika" po
wyzwoleniu może odbyć się automatycznie bądź musi być wywołane ręcznie.
Przekaźniki posiadają klawisz "Reset"
umożliwiający kasowanie błędu
przeciążenia.
Potencjometr regulacyjny umożliwia
precyzyjną nastawę prądu wyzwolenia
członu termicznego przekaźnika.
Standardowo przekaźniki termiczne
Mitsubishi są wyposażone w dźwignię
pozwalającą na wybór trybu pracy –
Styczniki pomocnicze – seria SR(D)-N4CX
Styczniki pomocnicze przeznaczone są
do użytku w niskonapięciowych układach
sterowania i kontroli. Wersje z cewką na
napięcie zmienne AC24/48/120/230V
i sterowane DC24V. Wyposażone w system ochrony przed dotykiem bezpośrednim CX. Obudowa pyłoszczelna, przeznaczona do montażu na szynie DIN.
Styczniki pomocnicze Mitsubishi serii
SR(D)-N4 posiadają standardowo 3 konfiguracje styków 4A – 4 normalnie
otwarte, 3A1B – 3 normalnie otwarte
SR-N4
i 1 normalnie zamknięty i 2A2B – 2 normalnie otwarte i 2 normalnie zamknięte.
Obciążalność prądowa styków do max.
16A.
Jak wyposażenie opcjonalne mogą być
stosowane bloki styków pomocniczych
frontowe i boczne umożliwiające rozszerzenie ilości styków do max. 8.
Przekaźniki stykowe
Typ zasilany prądem AC
SR-N4CX 4A
SR-N4CX 3A1B
SR-N4CX 2A2B
Typ zasilany prądem DC
SRD-N4CX 4A
SRD-N4CX 3A1B
SRD-N4CX 2A2B
4 NO
3 NO, 1 NC
2 NO, 2 NC
Styki pomocnicze
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
10
MITSUBISHI ELECTRIC
141
/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
Akcesoria opcjonalne styczników mocy serii S(D)-N
Tłumik przepięć
Moduł interfejsu DC
Montowanie na powierzchni
Blokady mechaniczne
S-N쏔쏔CX
Zacisk boczny
Zacisk boczny
54
Zaciskany z boku styk
pomocniczy
54
Zacisk przedni
Styk pomocniczy dla
niskiego poziomu
sygnału
Styk pomocniczy
(4 bieguny)
Styk pomocniczy
(2 bieguny)
Pneumatyczny
moduł opóźniający
(instalowany
fabrycznie)
Pokrywa terminala
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA
10
TH-N쏔쏔쏔CX
Adapter montażowy
dla OLR
UN-HZ12CX
Wskaźnik stanu wyłączenia
Pokrywa terminala
Wyzerowanie
i zwolnienie dla OLR
142
MITSUBISHI ELECTRIC
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///
Elektroniczne uniwersalne urządzenie pomiarowe
ME96NSR
MITSUBISHI ELECTRIC
SET
-
+
RESET MAX/MIN
ME96MSR
PHASE
Mitsubishi Electric wprowadziło ostatnio
na rynek nowe elektroniczne uniwersalne
urzadzenie pomiarowe ME96NSR. Miernik
mierzy i wyświetla wszystkie istotne wielkości
występujące w systemach rozdziału mocy
niskiego i średniego napięcia. Zastosowanie
opcjonalnych modułów wtykowych
umożliwia dodanie otwartej komunikacji
sieciowej i modułów zdalnych wejść/wyjść.
Zdalne wejścia/wyjścia używane są do
monitorowania stanu wyłączników MCCB
lub ACB, lub mogą być wykorzystane do
zliczania poboru energii. Urządzenie jest
całkowicie przystosowane do pracy
w sieci CC-Link lub Modbus i przy
zastosowaniu naszych dobrze znanych
sterowników programowalnych pozwala
na zmniejszenie poboru i optymalizację
zużycia energii elektrycznej.
앬 Kompaktowe wymiary
앬 Łatwy odczyt wyświetlanych wartości
i łatwość opanowania obsługi
urządzenia
앬 Elastyczny w użyciu i rozszerzalny
o dalsze moduły
앬 Spełnia wymagania norm CE
DISPLAY
Dane techniczne
ME96NSR
ME96NSR-MB
Wyświetlacz
LCD, monochromatyczny
LCD, monochromatyczny
Przyciski funkcyjne
7
7
Pamięć wewnętrzna
Pamięć wyników pomiarów i ustawień
Połączenie sieciowe
—
Możliwość rozszerzenia
Wtykowe moduły CC-Link, moduły wejść/wyjść cyfrowych lub analogowych
Zewnętrzne napięcie zasilania
100–240 V AC (+10 %, -15 %), 50/60 Hz
Warunki środowiskowe
Wymiary (WxSxG)
Ciężar
Normy
Dane do zamówienia
RS485/Modbus
Praca: maks. temp. 35 °C, wilg. wzgl. 30–85 % (bez kondens.); przechow.: -5–50 °C
mm 96x96x86
96x96x86
kg 0,5
0,5
EMC: EN61326-1:2006 norma bezpieczeństwa: EN61010-1:2001
Nr kat. 221596
221597
Moduły wtykowe
w systemach rozdziału energii lub
podobnych.
Montaż wtykowego modułu rozszerzającego
polega na instalacji w dedykowanym
gnieździe w tylnej części modułu
pomiarowego.
Dane techniczne
ME-4201-NS96
ME-0040C-NS96
ME-0052-NS96
Wyjścia analogowe
4
—
—
Wyjścia impulsowe
2
—
—
Wejścia beznapięciowe
—
4
5
Wyjścia beznapięciowe
1
—
2
Połączenie sieciowe
—
CC-Link
—
Do stosowania z urządzeniem
pomiarowym
ME96NSR
ME96NSR
ME96NSR-MB
221599
221600
Dane do zamówienia
Nr kat. 221598
Umożliwia pomiar i wyświetlanie:
앬 Oprócz wartości napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy
i wartości częstotliwości możliwy jest pomiar sześciu typów energii (energii zasilania,
energii wysyłanej, biernej energii zasilania o charakterze pojemnościowym i o charakterze indukcyjnym, biernej energii wysyłanej o charakterze pojemnościowym
i o charakterze indukcyjnym).
앬 Zastosowanie interfejsu RS485 umożliwia jednoczesne monitorowanie stanu pięciu
wejść stykowych i sterowanie pracą dwóch wyjść stykowych.
앬 Status pracy wyłącznika (np. ZAŁ., WYŁ., wyzwolony, alarm; tylko przy zastosowaniu
wyłącznika AE-SW)
앬 Pomiar otrzymywanej i wysyłanej energii
앬 Zakresy pomiarowe: układy sieci IT i TN, 60 V do 750 kV, 5 A do 30 kA,
50 do 60 Hz
MITSUBISHI ELECTRIC
143
10
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
Zastosowanie dodatkowego modułu
wtykowego umożliwia podłączenie
uniwersalnego urządzenia pomiarowego
do otwartej sieci CC-Link. Dostępne są
różne we/wy, które pozwalają na wyświetlanie danych pomiarowych
/// ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Sterownik bezpieczeństwa MELSEC
w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia
zagrożenia we właściwym momencie wyłączyć
urządzenia.
Do wejść takiego sterownika PLC podłączone
są przyciski stopu bezpieczeństwa i bariery
świetlne. Sterownik ma wbudowane
zaawansowane funkcje diagnostyczne,
które umożliwiają niezawodne sterowanie
krytycznymi dla bezpieczeństwa wyjściami
Pomimo stale wzrastającej wydajności,
bezpieczeństwo pracowników obsługujących
maszyny i urządzenia przemysłowe ma zawsze
najwyższy priorytet. Rodzina programowalnych
sterowników PLC serii Melsec QS została
specjalnie zaprojektowana do sterowania
systemami bezpieczeństwa.
Konkretne maszyny (przenośniki, roboty itp.) są
wciąż sterowane przez tradycyjny sterownik PLC.
Tradycyjne PLC
PLC bezpieczeństwa
MELSEC
Przycisk stopu
bezpieczeństwa
MELSEC
Robot
Zdalna stacja we/wy bezpieczeństwa
Systemy kontroli bezpieczeństwa
Wyłączanie zasilania
w przypadku
niebezpieczeństwa
MELSEC
Systemy sterowania maszyn
Sieć CC-Link Safety
Zastosowanie sieci CC-Link Safety eliminuje
potrzebę wykonywania skomplikowanych
połączeń obwodów elektrycznych, wymaganych
w tradycyjnych systemach bezpieczeństwa.
Za pomocą standartowego kabla CC-Link zdalne
stacje we/wy bezpieczeństwa podłączone są do
zainstalowanego w sterowniku bezpieczeństwa
modułu Master CC-Link. W przypadku wystąpienia
błędów komunikacji, rozbudowane i efektywne
funkcje bezpieczeństwa automatycznie
wyłączają wyjścia PLC Safety oraz wyjścia
zdalnych stacji we/wy bezpieczeństwa.
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
11
CC-Link Safety jest również kompatybilny
z tradycyjną siecią CC-Link. Oznacza to, że
w sieci CC-Link Safety do sterowania tymi
sygnałami we/wy, które nie są krytyczne dla
bezpieczeństwa, możliwe jest stosowanie
tradycyjnych modułów zdalnych we/wy.
앬 Spełnia wymagania bezpieczeństwa Kategorii
4 normy EN-954-1 (2010: ISO13849-1 PLe)
앬 Automatyczne sprawdzanie wejść i wyjść
bezpieczeństwa oraz urządzeń zewnętrznych
(przerwa w połączeniach, zwarcia, styki styczników zabezpieczone bezpiecznikami itp.).
앬 Programowanie i konfiguracja za pomocą
dobrze znanych programów GX Developer
lub GX IEC Developer. Nie są wymagane
dodatkowe umiejętności lub oprogramowanie.
Oprogramowanie konfiguracyjne
Moduł Master sieci CC-Link Safety
Moduł zasilacza serii Safety
Główna płyta
bazowa Safety
MELSEC
Moduł CPU serii Safety
CC-Link Safety
Moduł MELSECNET/H
B RATE
PW L RUN SD
01
2
3
4
AJ65BTB1-16D
MELSEC
MITSUBISHI
STATION NO.
RD L ERR.
X10
MELSEC
MELSEC
MELSEC
DG
4
DA
2
DB
Moduły zdalnych we/wy sieci CC-Link Safety
앬
앬
앬
Zmniejszone koszty związane z wykonywaniem
okablowania systemu
Rozbudowane funkcje diagnostyczne
Rozszerzalność: pojedyncza jednostka
centralna bezpieczeństwa może kontrolować
do 84 zdalnych stacji bezpieczeństwa
앬
7
5
3
1
+24V
6
SLD
24G
8
10
12
14
16
18
20
22
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
X1
01 901
2
2 8
3
3 7
6 54 6 54
9 A B C D E F
0 1 2 3 4 5 6 7 8
24
26
B116D
(FG)
Moduł zdalnych we/wy sieci CC-Link
Standard CC-Link pozwala na podłączenie
produktów innych wytwórców, kompatybilnych
z koncepcją bezpieczeństwa.
Typ
Elementy sterownika bezpieczeństwa
QS001CPU
PLC serii Safety, pamięć programu 14 kkroków
203205
QS034B-E
Płyta bazowa serii Safety, dostosowana do montażu zasilacza, jednostki centralnej i maks. 4 modułów
203206
QS061P-A1
Zasilacz serii Safety, 100–120 V AC
203207
QS061P-A2
Zasilacz serii Safety, 200–240 V AC
203208
QS0J61BT12
Moduł Master sieci CC-Link Safety
203209
QS0J65BTB2-12DT
Moduł zdalnych we/wy bezpieczeństwa, 8 podwójnych wejść Safety i 4 podwójne wyjścia Safety
203210
QS0J65BTS2-8D
Moduł zdalnych we/wy sieci CC-Link Safety, 8 podwójnych wejść Safety
217625
QS0J65BTS2-4T
Moduł zdalnych we/wy sieci CC-Link Safety, 4 podwójne wejścia Safety
217626
QS0J71GF11-T2
Moduł master CC-Link Safety (moduł lokalny)
245177
144
Nr kat.
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA ///
Moduły przekaźników bezpieczeństwa
Moduły przekaźników bezpieczeństwa to idealne
rozwiązanie do stosowania wszędzie tam, gdzie
nie jest wymagane użycie oddzielnego sterownika
bezpieczeństwa. Moduły te instaluje się na tej
samej płycie bazowej, razem ze standartowymi
elementami Melsec System Q, lub podłącza do
sieci CC-Link. Umożliwia to użycie tradycyjnego
sterownika PLC do sterowania funkcjami
bezpieczeństwa, bez dodatkowych nakładów
związanych z zastosowaniem oddzielnego
sterownika bezpieczeństwa oraz bez dodatkowego
programowania i konfiguracji.
앬
앬
앬
앬
앬
Połączenia w sieci CC-Link
Przycisk stopu
bezpieczeństwa
MELSEC-Q
MELSEC
Moduł przekaźnika
bezpieczeństwa do
sieci CC-Link
Moduły rozszerzające
przekaźników
bezpieczeństwa
CC-Link
Silnik, stycznik, napęd
MITSUBISHI
MODEL
In
IEC60947-2
JIS C 8201-2
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
300VAC
OFF
NO-FUSE BREAKER
NF125-SGW
125A
Ir 80-125A
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
20/20kA
T
MODEL
RE100
60
100 12
80
100
3.5
3
2.5
2
50/60Hz
4 5 6
TL
TS(S)
.1
7
8
10 .06
125A
.3
Ii
70%
PAL
ON
MITSUBISHI ELECTRIC
MODEL
OVER
RE100
14 .07
80
50/60Hz
60
80
.10
63
100 12
100
3.5
3
2.5
2
4 5 6
.1
7
8
10 .06
Ir
TL
TS(S)
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
12
4
Ip
In 100A
Ip(xIr)
6
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
20/20kA
3P
Uimp 8kV
PUSH TO TRIP
T
Is
Ts
Ii(X100A)
8
10
.2
IEC60947-2
JIS C 8201-2
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
300VAC
OFF
NF125-SGW
Ir
Ip
In 100A
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
In
Cat.A
MITSUBISHI ELECTRIC
PUSH TO TRIP
80
MODEL
Ui690V
ON
Cat.A
63
MITSUBISHI
POLE
Uimp 8kV
Ui690V
NO-FUSE BREAKER
Ir 80-125A
3P
POLE
Is
Ii
70%
Ts
.3
PAL
OVER
Ip(xIr)
Ii(X100A)
8
10
.2
6
12
4
14 .07
.10
Połączenie z magistralą płyty bazowej System Q
Moduły te spełniają wymagania bezpieczeństwa
Kategorii 4, zgodnie z normą EN 954-1
(2010: ISO13849-1 PLe)
Prosta konfiguracja bez potrzeby
programowania
Łatwość integracji w istniejących już
systemach
Sterownik PLC monitoruje funkcje
bezpieczeństwa, co pozwala na szybkie
diagnozowanie zagrożeń
Moduły rozszerzające pozwalają na łatwą
modyfikację
MELSEC-Q
MELSEC-Q
Moduły rozszerzające
przekaźników
bezpieczeństwa
QS90SR2SP-0
Z
MELSEC
PW
ERR.
Moduł przekaźnika
bezpieczeństwa
do Q-Bus
K0
K1
S PW
X0
X1
OUT
POWER
A
ERR.
PW
ERR.
S PW
X0
X1
K0
K1
OUT
POWER
A
A
M
M
S INPUT
S OUTPUT
S OUTPUT
S OUTPUT
LOCAL COM
LOCAL COM
LOCAL COM
In
IEC60947-2
JIS C 8201-2
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
300VAC
OFF
NF125-SGW
125A
Ir 80-125A
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
20/20kA
T
MODEL
RE100
60
100 12
80
100
3.5
3
2.5
2
50/60Hz
4 5 6
TL
TS(S)
.1
7
8
10 .06
125A
.3
Ii
70%
PAL
ON
MITSUBISHI ELECTRIC
MODEL
OVER
RE100
14 .07
80
50/60Hz
60
80
.10
63
100 12
100
3.5
3
2.5
2
4 5 6
.1
7
8
10 .06
Ir
TL
TS(S)
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
12
4
Ip
In 100A
Ip(xIr)
6
EN60947-2
40°C
Icu/Ics
8/8kA
22/22kA
30/30kA
36/36kA
36/36kA
85/85kA
20/20kA
3P
Uimp 8kV
PUSH TO TRIP
T
Is
Ts
Ii(X100A)
8
10
.2
IEC60947-2
JIS C 8201-2
Ue
690VAC
525VAC
500VAC
440VAC
380/415VAC
230VAC
300VAC
OFF
NF125-SGW
Ir
Ip
In 100A
IS(xIr)
TL(S)
Ir(A)
In
Cat.A
MITSUBISHI ELECTRIC
PUSH TO TRIP
80
MODEL
Ui690V
ON
Cat.A
63
MITSUBISHI
POLE
Uimp 8kV
Ui690V
NO-FUSE BREAKER
Ir 80-125A
3P
POLE
Można podłączać do modułów przekaźników
bezpieczeństwa
K0
K1
OUT
POWER
S INPUT
MODEL
Do montażu na płycie bazowej MELSEC system Q
S PW
X0
X1
S INPUT
MITSUBISHI
Moduły przekaźników bezpieczeństwa
Z
Z
PW
M
NO-FUSE BREAKER
Do montażu w stacji CC-Link
Moduł przekaźnika
bezpieczeństwa
do Q-Bus
QS90SR2SP-0
QS90SR2SP-0
MELSEC
Is
Ii
70%
Ts
.3
PAL
OVER
Ip(xIr)
Ii(X100A)
8
10
.2
6
12
4
14 .07
.10
Zadedykowany
kabel rozszerzający
Dane techniczne
Moduły rozszerzające
Bariera świetlna, przycisk stopu bezpieczeństwa,
drzwiowy wyłącznik bezpieczeństwa itp.
Możliwość instalacji
modułów rozszerzających
Moduł
Typ
Nr kat.
QS90SR2SP-CC
Typ P, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa
215801
QS90SR2SN-CC
Typ N, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa
215803
QS90SR2SP-Q
Typ P, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa
215799
QS90SR2SN-Q
Typ N, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa
215800
QS90SR2SP-EX
Typ P, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa
215804
QS90SR2SN-EX
Typ N, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa
215805
Sterownik bezpieczeństwa MELSEC WS
Funkcja
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego
Wyłącznik bezpieczeństwa
w drzwiach
Środowisko inżynierskie
RS232
lub
Sterownik bezpieczeństwa
or
Interfejs GOT
(dostępny wkrótce)
Główne
zasilanie
Moduł
Opis
WS0-CPU000200
Pamięć programu: 255 bloków funkcyjnych
230057
WS0-CPU130202
Pamięć programu: 255 bloków funkcyjnych; EFI (bezpośrednia komunikacja z urządzeniami bezpieczeństwa SICK)
230058
Moduł wejściowy
WS0-XTDI80202
8 wejść bezpieczeństwa
230059
Moduł wejścia/wyjścia
WS0-XTIO84202
8 wejść bezpieczeństwa; 4 wyjścia bezpieczeństwa
230060
Moduł wyjściowy
WS0-4RO4002
4 wyjścia przekaźnika bezpieczeństwa
230064
WS0-GETH00200
Moduł do komunikacji w sieci Ethernet
230063
WS0-GCC100202
Moduł do komunikacji w sieci CC-Link
235441
Pamięć
WS0-MPL000201
Wtyk dla kart pamięci
230061
Kabel do programowania
WS0-C20R2
Kabel do programowania przez łącze szeregowe
230062
CPU
Moduł komunikacyjny
MITSUBISHI ELECTRIC
11
Kurtyna świetlna
bezpieczeństwa
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Sterownik bezpieczeństwa MELSEC WS jest
ekonomicznym sposobem na wyposażenie
indywidualnych maszyn lub mniejszych systemów
w funkcje sterownika bezpieczeństwa. Mitsubishi
Electric z dumą oświadcza, że sterownik WS
został opracowany wspólnie z firmą SICK AG
z Niemiec, uznanym w skali globalnej liderem
w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Kompaktowe
wymiary sterownika umożliwiają jego instalację
w większości szafek sterowniczych, bez tworzenia
dodatkowych kosztów. Zastosowanie konfiguracji
opartej na graficznych ikonach skróciło czas trwania
prac technicznych, a zastosowanie bloków funkcji
bezpieczeństwa uprościło opracowywanie
i zatwierdzanie programów. W przypadku bardziej
złożonych wymagań możliwości sterownika WS
można rozszerzać podłączając dodatkowe
moduły we/wy. W końcu, za pośrednictwem
otwartej sieci CC-Link lub sieci Ethernet można
sterownik bezpieczeństwa łatwo zintegrować
z konwencjonalnymi systemami sterowania.
Nr kat.
145
/// ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Dane techniczne serwowzmacniaczy MR-J3-BSafety (typ 200 V)
Serwowzmacniacze MR-J3-BSafety, oprócz
standardowych funkcji układów MR-J3-B,
oferują także dodatkowe funkcje bezpieczeństwa zapewniające kompleksową
ochronę maszyn i pracowników. Urządzenia
te, w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
MR-J3-D05, stanowią doskonałe rozwiązania
w zakresie bezpieczeństwa. Układy
MR-J3-BSafety oraz MR-J3-D05 posiadają
certyfikację zgodności z normami IEC/EN
61508 SIL 2, EN 62061 SIL CL2 oraz EN ISO
13849-1 PL d (Kategoria 3).
OPEN
WAR
N
ING
Wspólne dane techniczne MR-J3-BSafety
Zasilanie
20BS
40BS
60BS
70BS
100BS
200BS
napięcie/częstotliwość �
3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz; 1 faza 230 V AC, 50/60 Hz
3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz
dopuszczalne zmiany napięcia
3 fazy 200–230 V AC: 170–253 V AC, 1 faza 230 V AC: 207–253 V AC
3 fazy 170–253 V AC
dopuszczalne zmiany częstotliwości
±5%
350BS
500BS
700BS
System sterowania
System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego
Hamulec dynamiczny
Wbudowany
Częstotliwość pętli prędkościowej
2100 Hz
Funkcje zabezpieczające
Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektroniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed
błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością,
zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem
Konstrukcja
Chłodzenie własne, otwarta (IP00)
temperatura otoczenia
Otoczenie
Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)
atmosfera
Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu
wzniesienie
1000 m lub mniej nad poziomem morza
drgania
5,9 m/s2 (0,6 G) maks.
Możliwość zastosowania sterowania SSCNETIII
Szybkość komnunikacji
50 Mbps
Normy
CE (LVD: EN50178, EMC: EN61800-3), UL: UL508C
Ciężar [kg]
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
0,8
mm 40x168x135
Nr kat. 229316
0,8
1,0
1,0
1,4
1,4
2,1
2,3
4,6
6,2
40x168x135
40x168x170
40x168x170
60x168x185
60x168x185
90x168x195
90x168x195
130x250x200
172x300x200
229317
229318
229319
227373
227374
227485
229320
229321
229322
Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są wymienionetutaj napięciesieci elektroenergetycznej i częstotliwość.
Jeśli napięciezasilania jest niższeod podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
�
Chłodzenie wentylatorowe, otwarta (IP00)
Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)
wilgotność otoczenia
Sterowanie położeniem i prędkością obrotową
11
10BS
Sam serwowzmacniacz MR-J3-BSafety
oferuje zgodną z normą EN 61800-5-2
funkcję bezpieczeństwa "Bezpieczne
wyłączanie momentu" (STO). Funkcja ta
odłącza zasilanie silnika i zapobiega
nieoczekiwanemu ponownemu uruchomieniu. W rezultacie silnik zatrzymuje się
wybiegiem. W porównaniu z tradycyjną
technologią wykorzystującą styczniki,
ta zintegrowana funkcja bezpieczeństwa
obniża nakłady na sprzęt, okablowanie
i konserwację, oraz oferuje wyższe osiągi
i wydłużenie okresu eksploatacji.
146
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA ///
Dane techniczne serwowzmacniaczy MR-J3-BSafety (typ 400 V)
Rodzina 400 woltowych serwowzmacniaczy
bezpieczeństwa Mitsubishi zapewnia tę
samą wiodącą w przemyśle funkcjonalność,
co modele klasy 200V. Serwowzmacniacze
400 V dostępne są w szerokim zakresie
mocy znamionowych, począwszy od 600 W
aż do potężnych układów o mocy 7 kW.
Serwowzmacniacze 400 V nadają się do
wszystkich typów rozwiązań z zakresu
OPEN
WAR
N
ING
Wspólne dane techniczne MR-J3-BSafety
napięcie/częstotliwość
Zasilanie
60BS4
�
100BS4
200BS4
350BS4
500BS4
automatyki, umożliwiając również wybór
logiki sink/source oraz wybór funkcji
bezpieczeństwa; mogą być podłączane
do modułu bezpieczeństwa MR-J3-D05.
W sprawie wzmacniaczy o mocy większej
niż 7 kW prosimy kontaktować się
z najbliższym biurem Mitsubishi.
700BS4
11KBS4
11KBS4-LR
15KBS4
15KBS4-LR
22KBS4
3 fazy 380–480 V AC, 50/60 Hz
dopuszczalne wahania napięcia
3 fazy 323–528 V AC, 50/60 Hz
dopuszczalne wahania częstotliwości
± 5 % maks.
System sterowania
System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego
Hamulec dynamiczny
Wbudowany
Częstotliwość pętli prędkościowej
2100 Hz
Funkcje zabezpieczające
Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektorniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed
błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością,
zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem
Konstrukcja
Chłodzenie własne, otwarta (IP00)
temperatura otoczenia
Otoczenie
Opcja zewnętrzna
Chłodzenie wentylatorem
Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)
wilgotność otoczenia
Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90% RH maks. (bez skraplania)
atmosfera
Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez
kurzu
wzniesienie
1000 m lub mniej nad poziomem morza
drgania
5,9 m/s2 (0,6 G) maks.
Sterowanie położeniem i prędkością obrotową
Możliwość zastosowania sterowania SSCNETIII
Szybkość komnunikacji
50 Mbps
Normy
CE (LVD: EN50178, EMC: EN61800-3) UL: UL508C
Ciężar [kg]
1,7
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
�
Nr kat. 229328
1,7
2,1
4,6
4,6
6,2
18
18
19
60x168x195
90x168x195
130x250x200
130x250x200
172x300x200
260x400x260
260x400x260
260x400x260
229329
229330
229331
229332
229333
229334 �
239416 �
229335 �
239417 �
229336 �
Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są
wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość. Jeśli napięcie zasilania jest niższe od podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.
Ten artykuł ma dłuższy czas dostawy. Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Mitsubishi.
MITSUBISHI ELECTRIC
11
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
�
mm 60x168x195
147
/// ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Jednostka logiczna bezpieczeństwa MR-J3-D05
Funkcje modułu bezpieczeństwa MR-J3-D05
mogą być porównane z funkcjami programowalnego przekaźnika bezpieczeństwa. W połączeniu ze wzmacniaczem
serwo MR-J3-BSafety, oferuje dodatkowe
funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą
EN 61800-5-2 oraz dodatkowe funkcje
zatrzymania awaryjnego zgodne z normą
EN IEC 60204-1. Oprócz funkcji "Bezpieczne
wyłączenie momentu" (STO) dostępna jest
także funkcja "Bezpieczne zatrzymanie"
(SS1).
minimalnej prędkości, uaktywniona
zostanie funkcja bezpieczeństwa STO,
zapobiegając uruchomieniu silnika przez
odłączenie jego zasilania. Funkcje
zatrzymania awaryjnego, takie, jak EMG
OFF (Wyłączenie awaryjne) oraz EMG
STOP (Zatrzymanie awaryjne), zgodne
z normą EN IEC 60204-1, mogą być realizowane przez odpowiednie okablowanie
układu. Jedno urządzenie MR-J3-D05
obsługuje operacje bezpieczeństwa
dla 2 osi.
Funkcja SS1 powoduje zatrzymanie
podłączonego silnika "pod kontrolą"
w ustalonym czasie. Po osiągnieciu
MR-J3-D05
Common specifications MR-J3-BSafety
Zasilanie układów
sterowania
napięcie/częstotliwość
24 V DC
permissible voltage fluctuation
24 V DC 10 %
moc zasilania
500 mA � �
Liczba możliwych do podłączenia osi
2 osie, sterowane niezależnie
Wejście wyłączające (urządzenia bezpieczeństwa)
4 punkty (2 punkty x 2 osie), zgodne z logiką source/sink
Sygnał zwalniający wyłączenie (układy restartu)
2 punkty (1 punkt x 2 osie), zgodne z logiką source/sink
Czas reakcji
20 ms lub mniej dla bezpiecznego wyłączenia momentu (STO)
Nastawa czasu zwłoki
0 s, 1,4 s, 2,8 s, 9,8 s, 30,8 s, w 2 % (dodatkowo dla osi A: 5,6 s)
temperatura otoczenia
Otoczenie
Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)
wilgotność otoczenia
Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)
atmosfera
Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu
wzniesienie
1000 m lub mniej nad poziomem morza
drgania
5,9 m/s2 lub mniej przy 10 do 55 Hz (w kierunku osi X, Y i Z)
Ciężar [kg]
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
�
�
0,15
mm 22,5x192x86
Nr kat. 227486
Natychmiast po włączeniu zasilania płynie prąd rozruchu o wartości około 1,5 A. Przy wyborze zasilacza należy brać ten fakt pod uwagę.
Liczba operacji włączenia zasilania wynosi 100.000.
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
11
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Kategoria
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
Funkcje bezpieczeństwa
MTTFd
Wartość oczekiwana średniego czasu do wystąpienia
poważnej awarii
DC (Diagnostic Coverage)
DC (Pokrycie Diagnostyczne) jest miarą skuteczności
monitorowania awarii systemu lub podsystemu
PFH
Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej
awarii w ciągu jednej (1) godziny
�
�
QS001
Kat. 4 (EN 954-1)
SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
PL e (EN ISO 13849-1)
—
—
WS0-CPU0
kat. 4 (EN 954-1)
SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
PL e (EN ISO 13849-1)
—
—
WS0-CPU1
kat. 4 (EN 954-1)
SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
PL e (EN ISO 13849-1)
—
—
QS90SRx
kat. 4 (EN 954-1)
—
—
PL e (EN ISO 13849-1)
—
—
MR-J3-BSafety/-D05
kat. 3 (EN 954-1)
SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
PL d (EN ISO 13849-1)
STO/SS1 (EN 61800-5-2)
cat. 0/1 (EN 60204-1)
FR-D700 �
kat. 3 (EN 954-1)
SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
PL d (EN ISO 13849-1)
STO (EN 61800-5-2)
kat. 0 (EN 60204-1)
FR-E700 SC �
kat. 3 (EN 954-1)
SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
PL d (EN ISO 13849-1)
STO (EN 61800-5-2)
kat. 0 (EN 60204-1)
71 lat
100 lat
100 lat
100 lat
100 lat
725 lat
504 lat
99 %
99 %
99 %
99 %
90 %
60 %
60 %
4,95E-09 1/h
1,07E-09 1/h
1,69E-09 1/h
—
1,01E-07 1/h
2,35E-09 1/h
4,59E-09 1/h
Odpowiednie dane na temat przetwornicy FR-D700 można znaleźć na stronie 96.
Odpowiednie dane na temat przetwornicy FR-E700 SC można znaleźć na stronie 97.
148
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZWIĄZANIA MES ///
Skuteczna optymalizacja produkcji dzięki bezpośredniemu połączeniu systemów przedsiębiorstwa
z poziomem produkcji.
Grupa produktów obejmujących interfejsy MES
zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy
bazą danych MES (System Realizacji Produkcji)
i sprzętem z poziomu hali produkcyjnej, bez
potrzeby użycia bramek komunikacyjnych,
takich, jak komputery PC.
Zalety rozwiązania MES to:
앬 dokładna informacja uzyskiwana w czasie
rzeczywistym, dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu informacji z urządzeń wewnętrznych
앬 prostota wdrażania systemu dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami danych
앬 brak zapotrzebowania na komputery PC
i programy, co znacznie obniża koszty
앬 zwiększona niezawodność dzięki zmianie
komputera PC bramy sieciowej na
sterownik PLC
앬 brak zapotrzebowania na specjalistów
i kosztowne oprogramowanie sprzęgające
앬 zmniejszone koszty instalacji
앬 zmniejszone obciążenie sieci ze względu
na wyzwalaną komunikację z bazą danych
i brak trybu odpytywania
ERP
Zarządzanie jakością,
szeregowanie
MES
Planowanie produkcji, zarządzanie
kosztami, zarządzanie zapasami,
zarządzanie zadaniami itd.
MES
Interface
[email protected]
Poziom hali produkcyjnej
Ethernet
Obróbka laserowa
Interfejs HMI
Sterownik ruchu
CNC
EDM
Roboty przemysłowe
CC-LINK
Melservo
Przetwornica
Eco Master
Moduł interfejsu MES IT MELSEC System Q
Dane techniczne
Typ modułu
Sposób komunikacji
Interfejs
ogólna
bazy danych
polecenia SQL
Funkcja interfejsu
bazy danych
dację zwykle stosowanej warstwy pośredniej
złożonej z komputerów PC, wymaganej do przetwarzania danych z poziomu hal produkcyjnych.
Pozwala to obniżyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć wymagania w zakresie
konserwacji.
MESiT
Moduł interfejsu MES
Ethernet
typ 10BASE-T/100BASE-TX
Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika
Oracle®/SAP, Microsoft® SQL, DB2, DB2/400
Insert, batch insert, update, select, select with delete, select with update, stored procedure oraz
count rows delete
Http, E-mail, TCP, IBM WebSphere MQ, MQTT, JBOSS
powiadomienia
funkcja buforowania
Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.
wyzwalania
przetwarzanie arytmetyczne Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.
funkcja wykonania programu Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji
Pojemność pamięci
Może zostać zainstalowana 1 karta Compact Flash™
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
mA 0,93
Wymiary (SxWxG)
mm 27,4x98x115
Dane do zamówienia
MITSUBISHI ELECTRIC
Sprzęt modułu MES-IT:
Oprogramowanie jądra, w tym sterownik Mitsubishi i 5 połączeń do sterowników PLC
Połączenie z bazą danych SQL
Połączenie z bazą danych Oracle
Połączenie z bazą danych DB2
Nr kat. Dodatkowych 5 połączeń do sterowników PLC
Sterownik Siemens dla S7-200, 300, 400, 12000
Sterownik Mitsubishi protokołu MC
Sterownik protokołu Modbus
Sterownik Rockwell
Sterownik Omron
134930
227387
227390
227391
227392
227388
229481
231543
231544
227395
227397
149
12
ROZWIAZANIA MES
Moduł interfejsu MES IT zapewnia bezpośrednie
połączenie iQ Platform z systemami informatycznymi zarządzania przedsiębiorstwem. Zatem
każdy system z poziomu hali produkcyjnej
wykorzystujący iQ Platform może komunikować się bezpośrednio z systemami informatycznymi wyższego poziomu. Umożliwia to likwi-
/// ROZWIĄZANIA MES
Moduł interfejsu MES MELSEC System Q
QJ71MES96
QJ71MES96
Moduł MES serii Q pozwala użytkownikom
sprzęgnąć ich systemy sterowania produkcją
bezpośrednio z opartą na technologii Windows
bazą danych MES.
Dane techniczne
Typ modułu
Sposób komunikacji
Interfejs
typ
ogólna
funkcja znacznika
funkcja monitora wyzwalania
Funkcja interfejsu
funkcja buforowania wyzwalania
bazy danych
transmisja tekstu SQL
przetwarzanie arytmetyczne
funkcja wykonania programu
Pojemność pamięci
Punkty I/O
Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)
mA
Wymiary (SxWxG)
mm
Dane do zamówienia
QJ71MES96
Moduł interfejsu MES
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX
Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika
Zbiera przez sieć dane urządzeń z procesorów PLC w grupach znaczników.
Monitoruje stan warunków (czas, wartości znacznika, itd.)
Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.
Zgodnie z wymaganiami, automatycznie generuje poprawny komunikat SQL.
Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.
Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji
Może zostać zainstalowana 1 karta Compact Flash™
32
650
27,5x98x90
Nr kat. 200698
Karty opcjonalnej MES dla GOT (seria GT15 i GT16)
GT15-MESB-48M i GT16M-MESB
Zastosowanie karty opcjonalnej MES pozwala
terminalom GT15 i GT16 na bezpośrednią
komunikację z bazami danych Windows, bez
konieczności stosowania bramy sieciowej PC.
POWER
Dane techniczne
Typ modułu
ogólna
funkcja znacznika
funkcja monitora wyzwalania
Funkcja interfejsu
funkcja buforowania wyzwalania
bazy danych
transmisja tekstu SQL
przetwarzanie arytmetyczne
funkcja wykonania programu
12
ROZWIAZANIA MES
Dane do zamówienia
GT15-MESB48M
GT16M-MESB
Karta opcjonalna GT15 z pamięcią rozszerzającą
Karta opcjonalna do GT16 z funkcjonalnością MES
48 Mbajtów i funkcjonalnością MES
(do bezpośredniego połączenia z bazą danych)
(do bezpośredniego połączenia z bazą danych)
Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika
Zbiera przez sieć dane urządzeń z procesorów PLC w grupach znaczników.
Monitoruje stan warunków (czas, wartości znacznika, itd.)
Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.
Zgodnie z wymaganiami, automatycznie generuje poprawny komunikat SQL.
Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.
Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji
Nr kat. 203473
221369
W przypadku terminalu GT15 wymagany jest dodatkowy moduł komunikacyjny Ethernet typu GT15-J71E71-100.
Dla terminali GT15 i GT16 wymagana jest standardowa karta pamięci CF o pojemności do 2 GB.
Informacje gromadzone przez sterownik PLC
MELSEC System Q są dostępne za pośrednictwem
modułu interfejsu MES PLC, natomiast informacje z pozostałego sprzętu i sterowników
innych producentów dostępne są za
pośrednictwem funkcji interfejsu MES GOT1000.
150
W prosty sposób i przy minimalnych kosztach,
seria interfejsów MES łączy sprzęt z poziomu hali
fabrycznej z informacją MES.
MITSUBISHI ELECTRIC
ZASILACZE ///
Moduly zasilaczy
ALPHA POWER to odpowiednie zasilacze dla
24-woltowych jednostek i innych urządzeń
zewnętrznych. Można je mocować na płycie
montażowej lub na szynie DIN, a ich wymiary
zgadzają się z wymiarami rodziny Alpha.
Output DC
24V 1.75 A
ALPHA POWER
Input AC
24V 1.75 A
wowym, lub połączyć równolegle w celu uzyskania większej mocy. W ten sposób można
połączyć ze sobą do 5 zasilaczy.
Moduły zasilaczy Alpha Power można instalować tak, aby pracowały razem w trybie rezer-
Dane techniczne
ALPHA POWER 24-0.75
Przeznaczenie
Zasilacz do jednostek centralnych Alpha 24 V i urządzeń zewnętrznych
Znamionowe napięcie wejściowe
100–240 V AC (45–65 Hz)
Napięcie wyjściowe
24 V DC (+/-1 %)
Maks. prąd wyjściowy
0,75 A
Stopień ochrony
IP20
Wymiary (SxWxG)
mm 36x90x61
Dane do zamówienia
ALPHA POWER 24-1.75
Nr kat. 209029
Moduły zasilaczy FX3U-1PSU-5V i FX3UC-1PS-5V
używane są do wzmocnienia mocy zasilaczy
5 V DC i 24 V DC, wbudowanych w jednostkach
centralnych FX3U/FX3UC. Nie zajmują żadnych
punktów we/wy i dostarczają do szyny systemowej 5 V prąd o wartości do 1A (dla specjalnych
modułów funkcjonalnych).
FX3U -1PSU-5V
Jednostki mają wbudowany obwód zabezpieczenia termicznego i diodę LED "POWER".
Napięcie wyjściowe jest regulowane.
ALPHA POWER 24-2.5
1,75 A
2,5 A
54x90x61
72x90x61
209030
209031
Dla uzyskania większej mocy można zainstalować równolegle dwa moduły FX3U-1PSU-5V.
Dane techniczne
FX3U-1PSU-5V
Przeznaczenie
Zasilacz do szyny systemowej FX3U
Zasilacz do szyny systemowej FX3U
Znamionowe napięcie wejściowe
100–240 V AC (50/60 Hz)
24 V DC (+20 %/-15 %)
Napięcie wyjściowe
Maks. prąd wyjściowy
Wymiary (SxWxG)
Dane do zamówienia
FX3UC-1PS-5V
5 V DC/24 V DC
5 V DC
5 V DC 1 A przy 40 °C; 0,8 A przy 55 °C
1A
24 V DC 0,3 A przy 40 °C; 0,2 A przy 55 °C
—
mm 55x90x87
24x90x74
Nr kat. 169507
210086
Uwaga: zasilacz FX3U-1PSU-5V nie może być używany z jednostkami centralnymi zasilanymi napięciem 24 V!
Przy podłączaniu modułów rozszerzania wejść (np. FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8ER) do FX3U-1PSU-5V, napięcie 24 V DC należy doprowadzać do nich z zasilacza
wewnętrznego jednostki centralnej lub z zasilanego modułu rozszerzenia, znajdującego się bliżej jednostki centralnej.
Out
24 put
V DC
2.5
A
DC
OK
A
22 djust
.5-2
9.5V
L
Inp
10 ut A
0-24C
0V
N
PSU
EU
PE
RO
/V
V~
Moduły mają regulowane napięcie wyjściowe,
obwód termicznego zabezpieczenia
przeciążeniowego oraz diodę LED "POWER".
13
2,5%
90
z <
EL
0 H g:
CT
HI
-6 atin
50 er
NTA
B IS
A/ ~ / D
CO
SU
0.5 V
NIX
MITU 25
OE
1.2--264
PS
PH
~ / : 85
e by
0 V ge
24 ta A
Mad
0- Vol 2.5
l
/
t: 10naV
tio
pu
In ra 24
/K
Opeput:
2,5%
Out
g:
atin
Der
°C
55 F
>+131°
2
>+
6°C
0- 3
00 6+708°F
61000... +15
N
E 61
5
-2 ...
EN
3
-1
PR
AP
W celu uzyskania większej mocy, moduły zasilaczy mogą być instalowane równolegle, lub
mogą pracować w trybie rezerwowym.
L
IA
STRL
DU O NT
IN NTRME
COUIP
EQKA
43
Dane techniczne
PSU 25
Przeznaczenie
Zasilacz dla wszystkich urządzeń peryferyjnych.
PSU 50
PSU 100
Znamionowe napięcie wejściowe
100–240 V AC (45–65 Hz)
Napięcie wyjściowe
24 V DC
Maks. prąd wyjściowy
2,5 A
Stopień ochrony
IP20
Wymiary (SxWxG)
mm 32x130x115
PSU 200
PSU 200-3
PSU 400-3
ALS
OV
ns
ctio s
strumain
n in to
tio g
allaectin
inst nn
ad co
Re fore
e
b
25
Dane do zamówienia
Akcesoria (PSU 100 lub większy)
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr kat. 206147
380–400 V AC
5A
10 A
20 A
20 A
40x130x115
60x130x152,5
115x130x152,5 115x130x152,5 139x130x190
206148
206149
208850
208851
40 A
208852
Adapter PSU-UWA montowany na płycie, Nr kat. 208853
151
ZASILACZE
+
+
…
…
…
IC
2868839
TR
EC
Moduły zasilaczy impulsowych PSU znajdują
zastosowanie w uniwersalnych aplikacjach
inżynierii mechanicznej. Szeroki zakres napięcia
wejściowego i posiadane certyfikaty UL i cUL,
pozwalają na stosowanie ich na całym świecie.
3-fazowe moduły zasilaczy dostarczają ciągłą,
pełną moc wyjściową przy zaniku jednej fazy.
/// NOTATKI
152
MITSUBISHI ELECTRIC
INDEKS ///
KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC . . . . . . . . 62
Adaptery cyfrowych i analogowych rozszerzeń .
Adaptery rozszerzeń FX3G . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptory analogowych wejść temperaturowych
Adaptory interfejsów. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptory komunikacyjny. . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptory wejść/wyjść analogowych . . . . . . .
Bardzo szybkie moduły liczników oraz
wyjścia ciągów impulsów . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakie elementy są potrzebne do zbudowania
systemu FX PLC? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednostki centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria FX1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria FX1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria FX3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria FX3U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria FX3UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kasety pamięci dla FX1S, FX1N i FX3G . . . . . .
Komunikacyjny adapter Ethernet. . . . . . . . . .
Mieszane moduły wejść/wyjść analogowych . .
Moduł SSCNET III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł regulacji temperatury . . . . . . . . . . . . .
Moduł rejestracji danych . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł sieciowy Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł sieciowy do CANopen . . . . . . . . . . . . .
Moduły CC-Link typu master i slave . . . . . . . .
Moduły Interfejsów (RS485 i RS232) . . . . . . . .
Moduły analogowych wejść temperaturowych
Moduły master i slave . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły pozycjonujące . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły wejść analogowych. . . . . . . . . . . . . .
Moduły wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . .
Moduły wyświetlaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły zasilające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obliczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterujący i panel wyświetlacza . . . . . . .
Rozszerzenie I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria ALPHA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analogowe moduły rozszerzające . . . . . . .
Cyfrowe moduły rozszerzające . . . . . . . . . .
Jednostki centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł AS interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specjalne moduły funkcyjne . . . . . . . . . . . . .
Stacja oddalonych we/wy . . . . . . . . . . . . . . .
79
79
72
78
79
72
74
62
63
65
66
65
67
68
69
80
76
71
74
73
73
76
77
77
78
72
75
74
71
71
80
79
64
80
70
81
82
82
81
81
70
75
MITSUBISHI W INTERNECIE . . . . . . . . . . . . 154
MODUŁOWE STEROWNIKI
PROGRAMOWALNE PLC
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednostki centralne iQ Platform . . . . . . . . . . .
Moduł do pomiaru mocy . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł interfejsu MES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł mieszanych wejść/wyjść analogowych .
Moduł regulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł serwera internetowego. . . . . . . . . . . .
Moduł szybkiego rejestratora danych . . . . . .
Moduł wejściowy do przetworników siły . . . .
Moduły analogowe do pomiaru
temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły do regulacji temperatury. . . . . . . . . .
Moduły procesorów PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły procesorów do zadań regulacji . . . . .
Moduły procesorów ruchu. . . . . . . . . . . . . . .
Moduły przerwań i szybkie wejścia. . . . . . . . .
Moduły szybkich liczników . . . . . . . . . . . . . .
Moduły wejść analogowych. . . . . . . . . . . . . .
Moduły wejść dwustanowych . . . . . . . . . . . .
Moduły wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . .
Moduły wyjść dwustanowych . . . . . . . . . . . .
Moduły zasilaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potrzebne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procesor sterownika Q-C . . . . . . . . . . . . . . . .
Płyty bazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezerwowe moduły procesorów PLC . . . . . . .
Uniwersalne jednostki centralne PLC . . . . . . .
Wielofunkcyjny moduł licznika/timera . . . . . .
MITSUBISHI ELECTRIC
51
32
39
48
50
48
44
46
47
49
46
45
45
37
38
39
50
47
42
40
43
41
35
33
33
39
34
38
36
49
MODUŁOWE STEROWNIKI SERII L . . . . . . . . 52
Adapter komunikacji szeregowej . . . . . . . . .
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły CPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły pozycjonujące . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły sieci obiektowych CC-Link/CC-Link IE .
Moduły szybkich liczników . . . . . . . . . . . . .
Moduły wejść/wyjść analogowych . . . . . . . .
Moduły wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . .
Moduły z wejściami cyfrowymi . . . . . . . . . .
Moduły z wyjściami cyfrowymi. . . . . . . . . . .
Moduły zasilaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osłona końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potrzebne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
61
54
57
58
59
57
56
56
55
55
54
53
60
53
NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA
Elektroniczne uniwersalne urządzenie
pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria NF – WS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria opcjonalne wyłączników
kompaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria SUPER AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zestawienie akcesoriów opcjonalnych
do wyłączników powietrznych . . . . . .
Styczniki mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria opcjonalne styczników
mocy serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 143
. . . 138
ROZPROSZONE MODUŁY we/wy
Moduły odległe CC-Link. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozycjonowanie w otwartej pętli sterowania .
STlite skalowalnych rozwiązań przemysłowej
sieci Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP . . . . . . . .
Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP i CC-Link. .
Szybki licznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana danych z urządzeniami
peryferyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
31
28
21
21
ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Dane dotyczące bezpieczeństwa . . . . .
MR-J3-BSafety . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MR-J3-D05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
typ 200 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
typ 400 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły przekaźników bezpieczeństwa
Sieć CC-Link Safety . . . . . . . . . . . . . . .
Sterownik bezpieczeństwa MELSEC . . .
Sterownik bezpieczeństwa MELSEC WS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
148
146
148
146
147
145
144
144
145
Rozwiązania MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
. . . 139
. . . 136
. . . 137
. . . 140
. . . 142
OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie do projektowania
cyklu życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAPS – Mitsubishi Adroit Process Suite
Oprogramowanie do wizualizacji. . . . . . .
Programowanie HMI . . . . . . . . . . . . . . . .
E Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GT Works3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programowanie PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Alpha - ALVLS (AL-PCS/WIN) . . . . . . . . .
GX Configurator DP . . . . . . . . . . . . . . .
GX Developer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GX Developer FX . . . . . . . . . . . . . . . . .
GX IEC Developer . . . . . . . . . . . . . . . . .
GX IEC Developer FX . . . . . . . . . . . . . .
GX Works2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programowanie Serwo/Motion . . . . . . . .
FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MR Configurator . . . . . . . . . . . . . . . . .
MT Works2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programowanie robotów . . . . . . . . . . . .
RT ToolBox2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soft HMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GT Works3 (GT SoftGOT1000) . . . . . . . .
Specjalne zastosowania. . . . . . . . . . . . . .
FR Configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie danymi w komputerze PC. . .
MX Component . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MX OPC Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MX Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iQ Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
12
.5
.6
.6
.6
.7
.9
.9
.8
.8
.7
.7
.7
.8
10
10
10
10
.9
.9
.5
.5
10
10
11
11
11
11
.5
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
FR-A700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-A741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wspólne dane techniczne . . . . . . . . . . . .
FR-D700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-D720S EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-D740 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-E700 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-E720S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-E740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR-F700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inteligentne funkcje sterowania silnikiem . .
Opcje wewnętrzne i zewnętrzne . . . . . . . . .
Przegląd wszystkich przetwornic i właściwych
filtrów przeciwzakłóceniowych . . . . . . . . . . .
Wymagania środowiskowe . . . . . . . . . . . . .
100
102
103
. 96
. 96
. 96
. 97
. 97
. 97
. 98
. 95
105
108
110
Karty opcjonalnej MES dla GOT . . . . . . .
Moduł interfejsu MES IT MELSEC System Q
Moduł interfejsu MES MELSEC System Q
QJ71MES96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skuteczna optymalizacja . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
150
149
150
150
149
SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA
RUCHEM
Cechy i typowe zastosowania
serwonapędów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja systemu . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracje systemów stolików X-Y . .
MR-MQ100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły pozycjonujące . . . . . . . . . . . .
Procesor ruchu Q . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosty moduł motion do serii MELSEC L
Przegląd silników serwo . . . . . . . . . . .
Q170MCPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serii MR-ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serwowzmacniaczy MR-J3 . . . . . . . . . .
typ 200 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
typ 400 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
114
112
113
124
123
127
126
115
125
116
120
121
121
122
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SIECI
AS-Interface . . . . . .
CANopen . . . . . . . .
CC-Link . . . . . . . . . .
Kabel . . . . . . . . .
DeviceNet . . . . . . . .
Ethernet . . . . . . . . .
MELSECNET/H . . . . .
Modbus . . . . . . . . .
Profibus DP . . . . . . .
SSCNETIII . . . . . . . .
Serwer internetowy .
Typowa struktura . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
19
15
15
17
14
18
19
16
18
14
13
SYSTEMY ROBOTÓW MELFA
Kontrolery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel uczący do programowania i obsługi
robotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktyczne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegląd opcji do wszystkich robotów . . . . .
Przykładowa konfiguracja systemu robotów
RH-SDH SCARA
RH-12SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RH-18SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RH-6SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roboty RH-SDH SCARA . . . . . . . . . . . . . . . .
Roboty RP-AH SCARA. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roboty z ramionami przegubowymi . . . . . .
Seria SQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
133
128
134
128
131
131
131
131
130
129
132
ZASILACZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
PULPITY OPERATORSKIE HMI
Adaptery interfejsów i kable
IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria E . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seria GOT . . . . . . . . . . . . . .
Układy sterowania HMI . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
93
92
90
85
84
153
/// MITSUBISHI W INTERNECIE
Portal internetowy Automatyki Przemysowej Mitsubishi
MITSUBISHI W INTERNECIE
Korzyści z MyMitsubishi
Nasza strona internetowa zapewnia łatwą
i szybką drogę dostępu do danych technicznych
i najnowszych szczegółów dotyczących naszych
produktów i usług. Podręczniki i katalogi dostępne
są w kilku różnych językach i mogą być pobrane
bezpłatnie. Główna strona dostępna jest pod
adresem www.mitsubishi-automation.com.
Strona internetowa dostępna jest w więcej niż
10 różnych językach i ta liczba stale wzrasta.
Po rozwinięciu menu w prawym górnym rogu
strony internetowej, można zobaczyć, czy nasz
język już dostępny.
Jako zarejestrowany użytkownik masz swobodny
dostęp do wielu dodatkowych, użytecznych
usług, które nie są ogólnie dostępne.
앬 Możliwość dodatkowego pobrania
Niezależnie od broszur, katalogów technicznych
i podręczników, członkowie MyMitsubishi mogą
również pobrać najnowsze uaktualnienia oprogramowania i sterowniki, pliki CAD, GSD i EDS oraz
kopie certyfikatów produktów.
MyMitsubishi oferuje dużą ilość darmowych pobrań.
Europejska strona automatyzacji
MyMitsubishi daje nam więcej
Jesteś zainteresowany nowościami na temat
produktów i technologii Mitsubishi Electric
dla zakładów przemysłowych i zastosowań
związanych z automatyzacją procesów?
Poszukujesz adresu lokalnego dystrybutora
Mitsubishi? A może jesteś już klientem i chcesz
mieć szybki dostęp do najnowszych informacji
technicznych? Wszystko to i jeszcze więcej możesz
już znaleźć na naszej stronie internetowej.
Korzystając z MyMitsubishi, możesz szybciej
i znacznie łatwiej znaleźć informacje, których
potrzebujesz; ponadto możesz otrzymać niektóre
wartościowe usługi. Wykorzystaj zaletę
MyMitsubishi – jest to Twój bezpośredni
kanał do technologii automatyki Mitsubishi.
앬
Baza danych grafiki
Członkowie MyMitsubishi mają również dostęp
do naszej graficznej bazy danych ze zdjęciami
produktów, grafikami i ilustracjami do naszych
broszur i katalogów. Jeśli sobie życzysz, możesz
również pobrać i używać wybrane obrazy
z naszych tapet jako tło Twojego pulpitu.
앬 Biuletyn
Bądź na czasie: prenumeratorzy naszych
biuletynów rozsyłanych poprzez email, nie stracą
żadnego wydarzenia lub specjalnej promocji. Raz
w miesiącu otrzymasz ostatnie nowości ze świata
technologii automatyzacji Mitsubishi. Aktualności zawierają nowości o produktach, opracowania na temat zrealizowanych aplikacji
z wykorzystaniem produktów Mitsubishi na
wszystkich polach automatyzacji, daty pokazów,
wydarzenia dla klientów i specjalne oferty.
Mając biuletyn Mitsubishi, jesteś zawsze na czasie.
앬 Ulubione strony
Zaraz po zalogowaniu, na stronie startowej
MyMitsubishi zostaną wyświetlone ostatnie
nowości. Jeśli chcesz, możesz również zdefiniować
swoją osobistą listę ulubionych, co pozwoli na
szybszy dostęp do tych stron, które często
oglądasz. Jeśli jeden raz je wprowadzisz, zaraz
po zalogowaniu linki z Twojej listy ulubionych
zostaną również automatycznie wyświetlone.
Jak można się zarejestrować
Celem wyświetlenia formularza rejestracyjnego,
na stronie MyMitsubishi kliknij link
.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło według
własnego uznania, dane kontaktowe, a następnie
kliknij przycisk Register. Po wykonaniu tych czynności,
otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie
i dokończenie procesu rejestracji. Jeśli kiedykolwiek
zapomnisz swojego hasła, wystarczy kliknąć na
link
, a zostanie ono przesłane
na Twój zarejestrowany adres email. Całkowicie
panujesz nad tym, jak z Tobą pracujemy. W każdej
chwili, ze swojego osobistego profilu, możesz
edytować, modyfikować lub nawet usunąć swoją
rejestrację.
154
Swobodny dostęp do obszernej, graficznej bazy danych.
Zarzdzaj listą ulubionych stron.
MITSUBISHI ELECTRIC
ania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania
Świat rozwiązań
w zakresie automatyzacji
Roboty
Sterowanie ruchem i serwonapędy
Przetwornice
częstotliwości
Obwody ochrony niskonapięciowej
Maszyny laserowe
Sterowniki CNC
Pulpity operatorskie HMI i GOT
Maszyny EDM
Mikrosterowniki programowalne PLC
Modułowe sterowniki programowalne PLC
Firma Mitsubishi oferuje wiele różnych urządzeń do automatyzacji, od sterowników programowalnych PLC i pulpitów HMI po maszyny CNC i EDM.
Nazwa, której
można zaufać
Od powstania nazwy w 1870 roku około
45 firm korzysta z nazwy Mitsubishi
w branży finansowej, handlu i przemyśle.
Nazwa firmowa Mitsubishi jest znana na
całym świecie jako symbol najwyższej
jakości.
Mitsubishi Electric Corporation działa
w dziedzinach planowania przestrzennego, transportu, półprzewodników,
systemów energetycznych, komunikacji i przetwarzania informacji, sprzętu
audiowizualnego, elektroniki domowej,
budownictwa, zarządzania energią oraz
systemów automatyzacyjnych i posiada
237 fabryk i laboratoriów w 121 krajach.
Na rozwiązaniach automatyzacyjnych
Mitsubishi można polegać, ponieważ
dysponujemy wiedzą z pierwszej ręki,
jeśli chodzi o potrzeby dotyczące niezawodnych, wydajnych i łatwych w obsłudze
systemów do automatyzacji i sterowania.
Mitsubishi Electric, jako jedno z największych w świecie przedsiębiorstw z całkowitym obrotem ponad 4 biliony Jenów
(ponad 40 miliardów USD), zatrudniające
ponad 100 000 pracowników, posiada
środki oraz zaangażowanie, aby zapewnić najlepszy serwis i wsparcie jak również
dostarczyć najlepsze produkty.
Global partner. Local friend.
EUROPEAN SERVICE
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Str. 8
D-40880 RATINGEN
Free European Hotline:
+49 (0) 1805 000 765
EUROPEAN
DEVELOPMENT CENTER
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Str. 8
D-40880 RATINGEN
FRANCE
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 NANTERRE CEDEX
Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68
UNITED KINGDOM
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Travellers Lane
UK-HATFIELD HERTS. AL10 8XB
Phone: +44 (0) 17 07 / 27 61 00
CZECH REPUBLIC
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.-org.sl.
Radlicka 714/113 a
CZ-158 00 PRAHA 5
Phone: +420 - 251 551 470
POLAND
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Krakowska 50
PL-32-083 BALICE
Phone: +48 (0)12 / 630 47 00
GERMANY
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Str. 8
D-40880 RATINGEN
Phone: +49 (0) 1805 000 765
Customer Technology Centre,
Hatfield
Phone: +44 (0) 17 07 / 27 89 90
Regional Automation Center,
Wakefield
Phone: +44 (0) 1924 255 628
ITALY
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Viale Colleoni 7
I-20041 AGRATE BRIANZA (MB)
Phone: +39 039 / 60 53 1
RUSSIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
52, bld. 3 Kosmodamian
skaya nab 8 floor
RU-115054 MOSCOW
Phone: +7 495 721-2070
SPAIN
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS
(BARCELONA)
Phone:+34 93 / 565 3131 //
+34 935653131
Aby uzyskaćwięcej informacji na temat naszych partnerów w Europie, prosimy odwiedzić sekcję kontaktów na naszej stronie internetowej www.mitsubishi-automation.pl
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany
Tel.:+49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-4861120 /// [email protected] /// www.mitsubishi-automation.com
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia /// Nr art. 191627-G /// 02.2012
Wszystkie znaki towarowe podlegają ochronie praw autorskich.

Podobne dokumenty