Zadania konkursowe dla klas 4 na miesiąc maj.

Transkrypt

Zadania konkursowe dla klas 4 na miesiąc maj.
Zadania konkursowe dla klas 4 na
miesiąc maj.
(Rozwiązania zadań oddajemy do 23 maja!!!)
Zadanie 1. (1 pkt.)
Która z poniższych liczb nie jest liczbą złożoną i dlaczego?
a) 10 110 111
b) 100 101
c) 11 001
d) 101
Zadanie 2. (2 pkt.)
Wstaw nawiasy tak, aby otrzymać równość:
a) 100 · 2 – 1 · 9 – 8 = 199
b) 100 · 2 – 1 · 9 – 8 = – 1500
Zadanie 3. (2 pkt.)
Jeśli liczbę x zwiększymy o 6, a następnie pomnożymy przez 4 i otrzymany iloczyn
podzielimy przez 2, to otrzymamy liczbę 14. Ile wynosi liczba x?
Zadanie 4. (3 pkt.)
Sznurek o długości 4,2 m pocięto na trzy kawałki. Pierwszy z nich jest dwa razy dłuższy od
drugiego, a drugi dwa razy dłuższy od trzeciego. Jakiej długości kawałki otrzymano?
Zadanie 5. (5 pkt.)
Sala lekcyjna w kształcie prostopadłościanu ma długość 20 m, szerokość 10 m i wysokość
4 m. Malarz chce pomalować wszystkie ściany i sufit tej sali, wyłączając okna i drzwi, które
stanowią 0,3 powierzchni ścian bocznych.
Oblicz, ile puszek farby o pojemności pięciu litrów trzeba zakupić, jeśli jeden litr farby
wystarcza na pomalowanie 8 𝑚2 powierzchni.
Powodzenia! 

Podobne dokumenty