Grupa A - wykład 30 godz. Produkcja zwierzęca a środowisko

Transkrypt

Grupa A - wykład 30 godz. Produkcja zwierzęca a środowisko
Grupa A - wykład 30 godz.
Produkcja zwierzęca a środowisko
Prowadzący: Dr Krzysztof Klimaszewski
Zanieczyszczenia środowiska związane z produkcją zwierzęcą i metody zapobiegania,
ochrona środowiska bytowania zwierząt, kształtowanie środowiska przyrodniczego poprzez
produkcję zwierzęcą, alternatywne sposoby produkcji zwierzęcej, produkcja zwierzęca jako
narzędzie ochrony przyrody i środowiska.
praca zaliczeniowa (studium przypadku)