2d com zabaw

Transkrypt

2d com zabaw
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia ... 2016 r.
Dział
900
Rozdział
90095
Paragraf
6050
Treść
Przed zmianą
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
248 771,00
Pozostała działalność
82 185,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
82 185,00
Budowa placu zabaw na ul. Katarzyńskiej
20 000,00
Razem
1 890 305,73
Zmiana
- 6 000,00
- 6 000,00
- 6 000,00
- 6 000,00
- 6 000,00
Po zmianie
242 771,00
76 185,00
76 185,00
14 000,00
1 884 305,73
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty