Umocnieni Duchem Świętym

Transkrypt

Umocnieni Duchem Świętym
Umocnieni Duchem Świętym
sł.: Maciej Jarosław Dąbrowa
muz.: ks. Rafał Jaworski
Umocnieni Duchem Świętym
sł.: Maciej Jarosław Dąbrowa
muz.: ks. Rafał Jaworski
Ref.: Umocnieni Duchem Świętym,
Świadkami bądźmy Chrystusa.
Nabierzmy duchowej siły,
By z wiarą w życie wyruszać.
Ref.: Umocnieni Duchem Świętym,
Świadkami bądźmy Chrystusa.
Nabierzmy duchowej siły,
By z wiarą w życie wyruszać.
1. W wierze dojrzały jak rycerz,
Pragnę wiernie służyć Bogu.
Chcę wyznawać mężnie wiarę,
Zawsze bronić jej od wrogów.
1. W wierze dojrzały jak rycerz,
Pragnę wiernie służyć Bogu.
Chcę wyznawać mężnie wiarę,
Zawsze bronić jej od wrogów.
2. Niechaj siedmiorakie Dary,
Będą w życiu, mym orężem,
Dają siłę do zwycięstwa,
W trudach i zmaganiach w wierze.
2. Niechaj siedmiorakie Dary,
Będą w życiu, mym orężem,
Dają siłę do zwycięstwa,
W trudach i zmaganiach w wierze.
3. Uświęcony przez sakarment
Chcę na straży stać Kościoła.
Moim wodzem Jezus Chrystus.
Pójdę wszędzie, gdzie mnie woła.
3. Uświęcony przez sakarment
Chcę na straży stać Kościoła.
Moim wodzem Jezus Chrystus.
Pójdę wszędzie, gdzie mnie woła.
4. To zadanie chrześcijańskie,
Być gorliwym świadkiem wiary.
Duch, umacnia w tym zadaniu,
Dając nam swe Boskie Dary.
4. To zadanie chrześcijańskie,
Być gorliwym świadkiem wiary.
Duch, umacnia w tym zadaniu,
Dając nam swe Boskie Dary.
www.nuty.religijne.org
www.nuty.religijne.org