Tadeusz Pająk

Transkrypt

Tadeusz Pająk
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Klub radnych: PO
Okręg wyborczy: nr IV (powiaty: zielonogórski i Zielona Góra – grodzki)
Funkcje pełnione w Sejmiku Województwa: Przewodniczący Klubu Radnych PO RP;
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Kultury, Edukacji, Sportu
i Turystyki oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa
Kontakt: [email protected]

Podobne dokumenty