nawierzchnia poliuretanowa rust-o-thane® 9200

Transkrypt

nawierzchnia poliuretanowa rust-o-thane® 9200
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
RUST-O-THANE® 9200
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ
OPIS
Rust-O-Thane 9200 oparta jest na dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym poliuretanie akrylowym.
ZALECENIA STOSOWANIA
Rust-O-Thane 9200 przeznaczona jest do aplikacji na powierzchnie pokryte powłokami epoksydowymi lub akrylowymi
firmy Rust-Oleum i Marttn Mathys. (np. Rust-Oleum 9100 i 5401; Mathys: Pegasol i Pegalink). Aplikacja dotyczy
pokrytych podłóg, ścian i zagruntowanych metali. Rust-O-Thane 9200 może być nakładana natryskiem, wałkiem lub
pędzlem. Poliuretanowa powłoka Rust-O-Thane 9200 zapewnia odpowiednią ochronę przed działaniem
rozpuszczalników, średnio stężonych zasad, słabych kwasów. Daje także odpowiednią ochronę przed myciem
chemicznym. Rust-O-Thane 9200 jest specjalnie zalecana do stosowania w warunkach narażenia pomalowanej
powierzchni na działanie promieni UV lub gdy powierzchnia ma być łatwo zmywalna i wymagana jest odporność na
ścieranie.
DANE TECHNICZNE
Połysk:
Satynowy połysk (40% - 60%)
Kolor:
9211 – bezbarwna stosowana tylko użytku wewnętrznego, kolory z mieszalnika.
Gęstość:
1,23 kg / litr (mieszanina) w zależności od koloru.
Zawartość substancji stałych:
37 % obj. +/- 3,0 (mieszanina) w zależności od koloru.
Zalecana grubość warstwy:
Podłogi: 60 µm na sucho co odpowiada 160 µm na mokro;
pozostałe aplikacje: 40 µm na sucho co odpowiada 110 µm na mokro.
Zawartość VOC:
W mieszaninie do stosowania:
Kategoria:
Limit Unijne:
Max. 35 g/l
Max. 35 g/l
A/j
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Czas schnięcia w temp.: 20°C, wilgotności: 50%
- Dla dotyku:
1,5 - 2 godz.
- Dla użytkowania:
4 godz.
- Dla ponownego malowania:
24 godz.
- Pełna twardość:
2 dni.
Odporność na wysokie temp.
90oC (w środowisku suchym), w temperaturach powyżej 65 oC może występować
odbarwienie.
WYDAJNOŚĆ
Teoretyczna:
Podłogi: 6,2 m²/l 60 µm na sucho.
Pozostałe aplikacje: 9,2 m²/l 60 µm na sucho.
Praktyczna:
Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i
pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji.
1/3
10.09.2013
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą pod wysokim
ciśnieniem, używając odpowiednich detergentów. Przepiaskować będące w dobrym stanie stare powłoki, aby lekko
zwiększyć chropowatość powierzchni. Upewnić się czy stare powłoki wykazują dobre przewiązanie z Emaliami 9200,
przeprowadzając test przyczepności. Powłoki o słabej przyczepności usuń ścierając za pomocą drucianej szczotki lub
piaskowania. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Dodać aktywator do bazy i dokładnie wymieszać za pomocą urządzenia mieszającego.
Opakowanie: 5 litrów mieszaniny na podłogi.
Opakowanie: 2,5 litra mieszaniny na podłogi i/lub inne aplikacje.
Proporcje mieszania:
Baza: aktywator (9202) = 4,25 : 0,75 objętościowo (5 litrów)
Baza: aktywator (9202) = 2,125 : 0,375 objętościowo (2,5 litrów)
Uwaga!: nie używać aktywatora 9201.
Czas utwardzania:
Czas stosowania:
5 min dla 5 litrów mieszaniny w 20oC
2 godz. dla 5 litrów mieszaniny w 20oC
Nie rozcieńczać w czasie stosowania, nie używać po 2 godz. Zmieszanego
produktu nie przechowywać w zamkniętym pojemniku.
WARUNKI APLIKACJI
Pędzel:
Nie rozcieńczać; używać pędzel z naturalnym długim włosiem.
Wałek:
Nie rozcieńczać. Stosować wałki ze średniej długości włosiem (perlon 8 ÷
12mm). Nakładać wolno równymi ruchami, by przeciwdziałać powstawaniu
pęcherzy.
Natrysk bezpowietrzny:
Nie rozcieńczać; napęd pneumatyczny i hydrodynamiczny; średnica dyszy
0,013 – 0,015 cala; ciśnienie rozpylania 200 bar.
Czyszczenie:
Woda i mydło przed wyschnięciem.
WARUNKI STOSOWANIA
Temperatura powietrza, podłoża i materiału do malowania w granicach 5 ÷ 35°C, wilgotność względna powietrza:
poniżej 80%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.
UWAGI
Maksymalna grubość warstwy na powłokę:
- podłogi: 75 µm warstwy suchej , co odpowiada 200 µm warstwy mokrej
- pozostałe aplikacje: 60 µm warstwy suchej , co odpowiada 160 µm warstwy mokrej
Produkt może być pokryty ponownie: Rust-O-Thane 9200 lub Pegalink.
W przypadku aplikacji na podłogach i innych miejscach narażonych na wysoką ścieralność zalecane jest stosowanie
standardowych i średnich kolorów. W przypadku stosowania kolorów ciemnych i jasnych (czerwony, żółty,
pomarańczowy, zielony, niebieski etc.) zaleca się nałożenie bezbarwnej nawierzchni.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznać się z informacjami na puszce i ulotce.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Baza: Zamknięte puszki można przechowywać 2 lat od daty produkcji. Aktywator: Zamknięte puszki można
przechowywać 1 rok od daty produkcji. Przechowywać w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie
narażonych na promienie słoneczne w temperaturze +5 oC ÷ +35oC. Raz otwarty aktywator musi być zużyty w ciągu 1
tygodnia.
2/3
10.09.2013
Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma RUST-OLEUM
Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z
niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM
NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.
+31(0)165593600
Dystrybutor:
Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań
Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl
3/3
10.09.2013

Podobne dokumenty