C40 UrbanLife Warszawa

Transkrypt

C40 UrbanLife Warszawa
C40 UrbanLife
Warszawa
9 maja 2011 | Paweł Pawłowski, Biuro Obsługi Inwestorów,
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Próbka kolorowej
przekładki
do
Partnerstwo
Publicznorozdzielenia ewentualnych części/
Prywatne
w
Warszawie
sekcji prezentacji
2010 - 2011
Plan prezentacji BOI
• Procedura projektowa PPP (BOI)
• Projekty rozpoczęte w Warszawie
• Doświadczenia zagraniczne
• Warunki rozpoczęcia projektu
• Projekty możliwe do realizacji w PPP
• Cechy PPP ważne z punktu widzenia partnera publicznego
• Współpraca Dzielnic z BOI
- przykłady
3
Procedura projektowa PPP (BOI)
1. Analizy wewnętrzne
2. Decyzja Zespołu Koordynującego/Rady Miasta
3. Przetarg na wybór doradcy zewnętrznego
4. Przygotowanie raportu doradcy.
5. Testowanie rynku
6. Pierwsze ogłoszenie przetargu na wybór partnera pryw.
7. Odpowiedź rynku
8. Negocjacje
9. Składanie ofert ostatecznych
10. Zawarcie umowy
Czas trwania procedury p.2-10 : minimum 18 miesięcy
4
Projekty rozpoczęte
• Wymiana wiat przystankowych (BOI/ZTM) – negocjacje
(realizacja 2011-2013)
• Budowa parkingów podziemnych (BOI) – rozpoczęte doradztwo
(zakończenie na początku 2012)
• Budowa budynków komunalnych (ZM) – przygotowany przetarg na
doradcę (zakończenie czerwiec 2011)
• Rozbudowa 2 szpitali miejskich (BOI/BPZ)– przygotowany przetarg
na doradcę (zakończenie lipiec 2011)
• Rewitalizacja s/s Lubecki (ZM) – negocjacje
5
Doświadczenia zagraniczne 2001-2010
2001-2008*
W. Brytania : 536 umów
61 mld GBP
Europa :
36 mld EUR
215 umów
2001 – 2010
Europa :
* Dane : Raport IFSL z II kw. 2009 r.
6
500 mld EUR
Cechy PPP ważne z punktu widzenia
partnera publicznego
Pozabudżetowość - Decyzja Eurostatu z 2004 (transfer ryzyka)
- Interpretacja MF z 10 marca 2011
- 51% wskaźnik zadłużenia 2011
Odroczenie płatności - do momentu rozpoczęcia dostępności usługi
- płatność tylko za rzeczywistą dostępność
Maksymalizacja wykorzystania doświadczenia i umiejętności sektora prywatnego
(koszty i harmonogram)
Niższe łączne koszty inwestycji – opłata zawiera koszty eksploatacji,
- obiekt przekazany w stanie „nie pogorszonym”
Przejęcie niektórych ryzyk przez sektor prywatny
- koncesja : również ryzyko prowadzenia działalności
gospodarczej
7
Warunki rozpoczęcia projektu
• Identyfikacja celu Miasta (a nie realizacja celu partnera
prywatnego)
• Wyjaśniona sytuacja własnościowa nieruchomości
• Analiza wewnętrzna : strumieni przychodów, możliwych modeli
realizacyjnych, oferty rynku prywatnego, możliwości
budżetowych miasta, ograniczeń organizacyjnych Ratusza (...)
• Zgoda Rady Miasta i Zespołu Koordynującego na zamówienie
doradztwa
8
Projekty możliwe do realizacji w PPP - przykłady
• Transport Publiczny - linie tramwajowe
• Rewitalizacja – kamienice, forty
• Oświata – szkoły, przedszkola, żłobki
• Obiekty sportowe – hale, boiska, baseny
• Ochrona zdrowia – szpitale, ośrodki opieki (ZOL, DPS)
• Infrastruktura parkingi nadziemne wielopoziomowe z usługami
poszanowanie energii– LED, sterowanie oświetleniem
rower miejski, system toalet, meble miejskie
mosty i odcinki dróg
9
Współpraca Dzielnic z BOI- przykłady
Kluby Sportowe – KS Marymont – Żoliborz
Rewitalizacja –
Kamienice - Praga Północ
Forty – Żoliborz (…)
Parkingi nadziemne – Praga Północ i Południe (…)
Oświata – szkoły – Białołęka
przedszkola – Targówek
Ratusz miasta lub dzielnicy
10
11
C40 UrbanLife Warszawa
Paweł Pawłowski
Biuro Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
tel. 022 443 29 65
fax.022 443 29 67
[email protected]
www.um.warszawa.pl