UWAGA !!! SPAWACZ-KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI

Transkrypt

UWAGA !!! SPAWACZ-KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI
„Człowiek - najlepsza inwestycja”
UWAGA !!!
POWIATOWY URZĄD PRACY
W ŻARACH OGŁASZA NABÓR
NA KURS
SPAWACZ-KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI
PACHWINOWYMI METODĄ TIG
TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA: WRZESIEŃ-LISTOPAD 2010R.
ZAKRES
SZKOLENIA:
PROCRSY
SPAJANIA
I
POKREWNE
SPAWANIU,
RYSUNEK TECHNICZNY W SPAWALNICTWIE, MATERIAŁY PODSTAWOWE I
DODATKOWE, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, URZĄDZENIA I SPRZĘT DO
SPAWANIA,
TECHNIKA
I
TECHNOLOGIA
SPAWANIA,
NIEZGODNOŚCI
SPWALNICZE, KONTROLA I BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH, UPRAWNIENIA
SPAWACZY, PRZEPISY I WYTYCZNE DOT.SPAWALNICTWA, KONSTRUKCJE
SPAWANE I JAKOŚĆ W SPAWALNICTWIE, BHP I PPOŻ PRZY PRACACH
SPAWALNICZYCH
PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA – 10 OSÓB.
LICZBA GODZIN SZKOLENIA – 150.
SZKOLENIE REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH UL. ŻAGAŃSKA 11 ŻARY
MIEJSCE SZKOLENIA ŻARY UL. ŻAGAŃSKA 11, WARSZTAT SZKOLENIOWO
PRODUKCYJNY UL. DWORCOWA 2 LUBSKO
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DLA OSÓB:
•
PEŁNOLETNICH ( UKOŃCZONE 18 LAT)
•
POSIADAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE MINIMUM PODSTAWOWE
•
ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA ZAWODU SPAWACZA POTWIERDZONA
ŚWIADECTWEM LEKARSKIM
Kartę kandydata na szkolenie z logo PO KL należy wydrukować ze strony
internetowej PUP Żary w zakładce druki do pobrania lub pobrać w pok. 26 PUP Żary
w terminie od 27.08.2010 do 06.09.2010 do godz. 15.00.Wypełnioną kartę kandydata
z opinią Pośrednika Pracy -pok. 3 i Doradcy Zawodowego – pok. 25 należy składać
w Sekretariacie pok. nr 12 do dnia 06.09.2010 do godz. 15.00.Karty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.