Załącznik Nr 1 - BIP

Transkrypt

Załącznik Nr 1 - BIP
WPS.042.1.14.2014
Załącznik nr 4
do „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej”
….....................................
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI II
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
adres dostawy: Gimnazjum nr 4 w Wołominie ul. 1-go Maja 19, 05-200 Wołomin
Lp.
Oferowany materiał edukacyjny
Ilość
Cena*
jednostk.
netto
1
2
3
4
1.
Papier ksero biały A4 (ryza)
3
2.
Marker do tablic z magnesem "Toma" to-268 czarny
2
3.
Marker do tablicy "Toma" to-266 czerwony
4
4.
Marker do tablicy "Toma" to-266 zielony
Stawka
VAT
Cena*
jednostk.
brutto
Wartość*
netto
5
6
7
Kwota
podatku
VAT*
od
wartości netto
8
4
5.
Marker do tablicy "Toma" to-266 niebieski
3
6.
Podstawy genetyki
1
7.
Ptaki - budowa anatomiczna
1
Projekt Systemowy Województwa Mazowieckiego: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.12
Wartość*
brutto
9
8.
Budowa i rodzaje korzeni
1
9.
Płazy i gady - plansze edukacyjne
1
10.
Ssaki - plansze edukacyjne
1
11.
Bryły 10 cm - porównawcze otwarte, 6 brył
3
12.
Igła magnetyczna na podstawie
1
13.
Probówki 2,4 cm / 10,5 cm - 14 sztuk
2
14.
Przewodnictwo metali
1
15.
Magiczne eksperymenty magnetyczne
1
16.
Woltomierz szkolny
3
17.
Amperomierz szkolny
3
18.
Magnesy sztabkowe w walizce
1
19.
Siłomierz demonstracyjny 10N - dynamometr
1
20.
Cylinder miarowy plastikowy 250 ml
4
21.
Cylinder miarowy plastikowy 500 ml
2
22.
Zestaw brył do porównywania objętości
1
23.
Dynamometr 10N siłomierz
2
Projekt Systemowy Województwa Mazowieckiego: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.12
24.
Dynamometr 2.5N siłomierz
3
25.
Dynamometr 5N siłomierz
2
26.
Magnesy sztabkowe, kpl. 2 w plastiku
1
27.
Magnes podkowiasty - 10x5x2cm
2
28.
Magnes sztabkowy 170x20x10mm (2 szt zestaw)
3
29.
Prosty silnik prądu stałego z trwałymi magnesami
1
30.
Magnes sztabkowy, płaski 100x20x7mm – 2szt
1
31.
Wahadło Newtona
1
32.
Ekran ścienny manualny szer. ok. 177 - 200 cm, długość
może być mniejsza (np. 3/2)
1
Razem wartość zamówienia
* Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę, powinny zostać określone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
...................................., dnia ......... …............
................................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta
Projekt Systemowy Województwa Mazowieckiego: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.12