Termin wypłaty dywidendy za 2006 r.

Transkrypt

Termin wypłaty dywidendy za 2006 r.
EUROCASH:
Termin wypłaty dywidendy za 2005 r.
Poznań, 13 maja 2006 r.
Raport bieżący nr 17/2006
Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) zawiadamia, że termin wypłaty dywidendy zgodnie z
Uchwałą nr 2, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 roku, w
sprawie przeznaczenia zysku za rok 2005, został ustalony na dzień 6 czerwca 2005 roku.

Podobne dokumenty