zaświadczenie o zatrudnieniu

Transkrypt

zaświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik nr 3
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Pani/Pan
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
jest zatrudniony/zatrudniona na stanowisku:
……………………………………………………………………………………………………, w
(nazwa stanowiska)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły/przedszkola)
będącą szkołą dla dzieci i młodzieży lub przedszkolem prowadzonym przez Gminę Wrocław.
……………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola)
1

Podobne dokumenty