Informacja nr 163

Transkrypt

Informacja nr 163
Informacja nr 397 (14)
31.05.2013
1. Zaproszenie do udziału w programie Academic Leaders, Wrocław, 4-5 czerwca 2013
2. Spotkania informacyjne dla konkursów INNOMED i INNOLOT, Warszawa, 11 i 13 czerwca 2013
3. MNiSW: „Mobilność Plus", do 31 lipca 2013
4. Fundusz stypendialny Polska-Szwajcaria Sciex-NMS – nabór wniosków do 1 listopada 2013
5. Oferty dla doktorantów w projekcie Marie Curie Initial Training Network pt. „Cardionext”, Madryt
6. Płatne staże dla pracowników naukowych w ramach projektu „Laboratorium biznesu”
7. Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (następcy PO Innowacyjna Gospodarka)
8. Nagranie z seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” NCN
Informacje przekazuje:
Dział Zarządzania Projektami
Tel. 320- 45 71
1. Zaproszenie do udziału w programie Academic Leaders, Wrocław, 4-5 czerwca 2013
Collegium Wratislaviense rozpoczyna program Academic Leaders.
Dlaczego Academic Leaders?
Każdego roku, przez następne 10 lat, na uczelnie będzie przychodziło drastycznie mniej studentów. Zmienią się
zasady finansowania uczelni przez państwo i Unię Europejską – system instytucji edukacji wyższej i nauki
czekają radykalne zmiany. Niektórzy wykorzystają kryzys, aby wprowadzić zmiany i wyjść z niego
wzmocnionym. To, które instytucje edukacji wyższej i nauki przejdą przez zmiany wzmocnione, zależy od ludzi
– skutecznych liderów. Dlatego, by wesprzeć akademików w przewodzeniu dobrym zmianom, Collegium
Wratislaviense stworzyło program Academic Leaders.
Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: www.cw.edu.pl
Joanna Pysik
Collegium Wratislaviense
Dom Edyty Stein
ul. Nowowiejska 38,
50 - 315 Wrocław
tel.: 605929796
e-mail: [email protected]
www.cw.edu.pl
www.tutoring.edu.pl
www.mentoring.edu.pl
2. Spotkania informacyjne dla konkursów INNOMED i INNOLOT, Warszawa, 11 i 13 czerwca 2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących
ogłoszonych obecnie konkursów:
1) w ramach Programu INNOLOT w dniu 11 czerwca 2013 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/aktualnosci/art,2044,spotkanieinformacyjne-dotyczace-konkursu-w-ramach-programu-innolot.html
2) w ramach Programu INNOMED w dniu 13 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 w Hotelu Radisson Blu
Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/aktualnosci/art,2050,spotkanieinformacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-w-ramach-programu-innomed.html
1
Organizatorzy informują, iż o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów będzie decydowała kolejność
zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają informację zwrotną nt. przyjęcia zgłoszenia.
3. MNiSW: „Mobilność Plus", do 31 lipca 2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków do III edycji konkursu „Mobilność Plus".
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w
badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką
wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Wsparcie udzielane jest we
wszystkich dyscyplinach nauki. Wnioski do konkursu składa kierownik jednostki naukowej, zatrudniającej lub
kształcącej na studiach doktoranckich kandydata na uczestnika programu. Wnioski powinny zostać złożone do
dnia 31 lipca br.
Więcej: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,928
4. Fundusz stypendialny Polska-Szwajcaria Sciex-NMS – nabór wniosków do 1 listopada 2013
Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru
tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią
a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016.
Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii
Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych
partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw
naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do
nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.
W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:
 wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu
prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na
okres od 6 do 24 miesięcy.
 wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania
projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.
Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.
Poniżej tabela terminów do składania wniosków w ostatnim naborze dla Polski.
Termin ogłoszenia Ostateczny
termin Podjęcie
decyzji Rozpoczęcie
zaproszenia
złożenia wniosku
o dofinansowaniu
projektów
1 września 2013
1 listopada 2013
koniec marca 2014
realizacji
1 maja 2014
31 marca 2015
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie pod adresem: http://www.sciex.pl/
5. Oferty dla doktorantów w projekcie Marie Curie Initial Training Network pt. „Cardionext”, Madryt
W Cardiovascular Research Center w Madrycie poszukuje się 12 kandydatów (doktorantów) do pracy w
projekcie ITN Marie Curie „Cardionext” (7 Program Ramowy). Poszukiwani są doktoranci z zakresu
biomedycyny, biologii obliczeniowej i bioinformatyki, a także chemii i biochemii . Warunki pracy są bardzo
ciekawe, tematy naukowe aktualne. W Centrum pracuje kilkoro Polaków (też z Wrocławia) więc mogą pomóc w
pierwszych krokach.
2
Ogłoszenia są na portalu Euraxess http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jvSearch
Cardiovascular Research Center: http://www.cnic.es/en/empleo/ofertas.php
oraz pod linkiem
Osoba kontaktowa (Polka):
Inga Dreville
Project Manager
Cardiovascular Development and Repair
Centro Nacional Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
c/ Melchor Fernández Almagro 3
28029 Madrid, Spain
[email protected]
www.cnic.es
T: +34 91 453 12 00 ext.3304
6. Płatne staże dla pracowników naukowych w ramach projektu „Laboratorium biznesu”
W imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragniemy zaprosić Państwa do udziału w
projekcie pod nazwą „Laboratorium biznesu”.
Celem projektu jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i
przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 20 pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Oczekiwanym bezpośrednim efektem projektu jest
rozwinięcie innowacyjności przedsiębiorstw przyjmujących na staż oraz zdobycie przez stażystów
doświadczenia zawodowego.
Obszar tematyczny staży został zawężony do następujących dziedzin tematycznych:
 nauki medyczne,
 technologie środowiskowe,
 technologie pomiarowe,
 technologie informacyjne i komunikacyjne.
Wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych uczelni, którzy chcą odbyć płatny staż prosimy o
zapoznanie
się
z
informacjami
jakie
zamieszczono
na
stronie
internetowej
projektu
http://www.laboratoriumbiznesu.pl/
Uprzejmie informujemy, że pierwszeństwo udziału w projekcie zostało przyznane kobietom.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Pokój A102 i A104 (1.piętro)
Osoby do kontaktu:
Anna Izbińska - Specjalistka ds. rekrutacji, promocji i publikacji
tel. 074 648 04 41, e-mail: [email protected]
Karolina Sobocińska – Specjalistka ds. stażu, monitoringu i ewaluacji
tel. 074 648 04 37, e-mail: [email protected]
7. Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (następcy PO Innowacyjna Gospodarka)
Głównym celem programu o roboczej nazwie Inteligentny Rozwój, będzie pobudzenie innowacyjności polskiej
gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na sektor B+R. W dokumencie (link poniżej) zawarto
podstawowe informacje dotyczące m.in. przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020
w Polsce, głównych założeń Programu, uwarunkowań jego realizacji, planowanego zakresu wsparcia oraz grup
beneficjentów.
3
Cele i zakres wsparcia PO IR są odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w Założeniach
Umowy Partnerstwa. Program będzie się koncentrował na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem
innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem
nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności
przedsiębiorstw.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf
8. Nagranie z seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” NCN
Narodowe Centrum Nauki informuje, iż na stronie Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego umieszczono
nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce". Seminarium
odbyło się 8 maja 2013 r. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Katowicach.
Link do portalu Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego znajdą Państwo na
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-05-20-nagranie-mechanizmy-finansowania-badan-mlodychnaukowcow.
stronie
KONIEC
4

Podobne dokumenty