Europejska Sieć Migracyjna Spotkanie dot. wymiany doświadczeń

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Spotkanie dot. wymiany doświadczeń
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/wydarzenia/konferencje-i-spotkani/12601,Spotkanie-dot-wymiany-doswiadczen
-po-pierwszym-roku-od-wejscia-w-zycie-Ustawy-z-.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 15:57
Spotkanie dot. wymiany doświadczeń
po pierwszym roku od wejścia w życie
Ustawy z dn. 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach; Lublin [26 maja 2015
r.]
Organizator: Instytut na Rzecz Państwa Prawa
Miejsce: Lublin
Więcej informacji:
26 maja 2015 r. godz. 12:00
Biblioteka Migracyjna Instytutu na rzecz Państwa Prawa (ul. Chopina
14, III piętro)
Tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń po pierwszym roku
od wejścia w życie Ustawy z dn. 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Plan spotkania roboczego:
12.00 Recepcja spotkania, serwis kawowy
12.30 Otwarcie spotkania roboczego, moderacja – Dr Tomasz
Sieniow, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa, Sekretarz
Rady Sieci Wsparcia
12.45 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców LUW, Placówki Straży Granicznej w
Lublinie oraz lubelskich organizacji pozarządowych
14.30 Obiad
W celu potwierdzenia przybycia uprzejmie prosimy o nadsyłanie
zgłoszeń do dn. 25 maja br. telefonicznie (081 743 68 05 wew. 26) lub
mailowo ([email protected]).
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty