STYCZEŃ 2014 rok TEMAT: BOGDAN JAŃSKI – CZŁOWIEK

Transkrypt

STYCZEŃ 2014 rok TEMAT: BOGDAN JAŃSKI – CZŁOWIEK
STYCZEŃ 2014 rok
TEMAT: BOGDAN JAŃSKI – CZŁOWIEK NAWRÓCENIA
„Jakże trudne jest przejście z życia bez czci i wiary do życia religijnego!
Dlaczego wróciłem do wiary świętej katolickiej? Bo Ty tak chciałeś, miłosierny
Boże! Twoja łaska to sprawiła, nie zaś moja zasługa, prace i rozumowania.
Czuję to z całej duszy i dzięki Ci składam o Boże! żeś raczył wejrzeć na moją
nędzę i cierpienia, na moje jęki i wzdychania ku prawdzie…. Modlić się
o wyniszczenie wszystkich nałogów starego człowieka, o zupełne odrodzenie,
o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieją, o oświecenie myśli,
pokrzepienie woli, poskromienie ciała i wszelkiej pożądliwości”.
(B. Jański)
Bogdan Jański o sobie:
„O jakże trudne przejście z życia bez czci i wiary do religijnego życia!
Opuszczam was na zawsze me przeszłe marzenia, bożyszcza mej przeszłej
młodości. Nie dla mnie tytuły uczone i sława w Ojczyźnie, i wesołość w rozwiązłym gronie, i uścisk z ust nierządnicy, i zabawa dobrego tonu, i ponęta
zbytku już nie dla mnie. Opuszczam was akademie i buduary, salony
i parlamenta, i rozkosze filantropii. Martwe kościoły ludzkości już dla mnie za
małe. Chcę żyć w świątyni wielkiego Boga, dla niej mam wołać za mną
ludzkość, w świątyni Boga, co jest wszystkim. W niej znajduję wszystko, co
najrozkoszniejszego kochałem, co najprawdziwszego myślałem, co zrobić
chciałem najpiękniejszego, i wszystkie me uczucia są zaspokojone, myśl i czyn
ożywione”.
O Bogdanie Jańskim:
„Nawrócony, nawracał gorliwie drugich. Słodyczą i dobrocią swoją wszystkich
sobie ujmował.., pobożnym i przykładnym życiem budował”. (Stefan Witwicki)
Komentarz ks. prof. Jacka Neumanna:
Bogdan Jański nie znajdując prawdy i dobra poza Bogiem, zmęczony
bezefektywnym poszukiwaniem rozumowych racji w laickiej wizji szczęścia,
dostrzegł potrzebę religijnej wiary w praktycznym życiu, zarówno w osobistym,
jak i całego narodu. To stało się motywacją jeszcze bardziej wnikliwego
poznania fundamentu życia opartego na wierze. Jański dostrzegając w swej
przeszłości sferę niedowiarstwa, materializmu i ateizmu, moralnego dramatu,
wiarę jedynie w ludzką mądrość, doszedł do przekonania, że konieczne jest
zrobienie w swoim życiu generalnego rachunku sumienia. Powrócił na drogę
modlitwy, jak pisał: Opuszczam was na zawsze me przeszłe marzenia, bożyszcza
mej przeszłej młodości…. Od roku 1831 Jański staje się człowiekiem
powracającym do wiary. Stanowiło to dla niego samego tak wielką tajemnicę, że
pytał samego siebie Dlaczego nawróciłem się na wiarę katolicką? Poprzez
zmianę filozoficzną swoich poglądów i szukanie prawdy o życiu i w życiu,
doszedł do stwierdzenia, że człowiekowi potrzebna jest Boża łaska, by być
pewnym w sprawach nadprzyrodzonych. Bardzo istotny wpływ na przemianę
życia Jańskiego miał poeta Adam Mickiewicz. Jako wieszcz narodowy, cieszący
się autorytetem, był przykładem człowieka żyjącego wiarą… .W dniu 29
września 1834 roku… Jański zdecydował się na akt nawrócenia
z dotychczasowego życia i powrót do jedności z Bogiem. Ten dzień był dla
Bogdana Jańskiego odnalezieniem wskazań historii zbawienia. On to pisał:
Muszę poświęcić się całkowicie sprawom wiary i potrzebom innych […] Muszę
żyć z Bogiem i dla Boga. Warunek: silna wiara w Boga i przyszłe życie. To
zasłyszane z kart Pisma św. echo tęsknoty powstawania z grzechu i przylgnięcia
na nowo do Boga, było decyzją powrotu w nadziei zmartwychwstania do znanej
z lat dziecięcych praktyki modlitwy i przyjmowania świętych sakramentów –
spowiedzi i Eucharystii.
Piosenka młodzieżowa:
Ciągle zaczynam do nowa, choć czasem w drodze upadam.
Wciąż jednak słyszę te słowa: „Kochać to znaczy powstawać”.
Chciałem Ci w chwilach uniesień, życie poświęcić bez reszty,
Spójrz, moje ręce są puste, staję ubogi, ja grzesznik.
Przyjm jednak małość mą Panie, weź serce me, jakie jest.
Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy…
Teraz już wiem, jak Cię kochać, przyjm moje „teraz” o Panie.
Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać.
Kochać to znaczy powstawać.