ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP DOSTAWA SAMOCHODÓW W

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP DOSTAWA SAMOCHODÓW W
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2016/40549,Dostawa-samochodow-w-policyjnej-wersji-ni
eoznakowanej.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 15:49
DOSTAWA SAMOCHODÓW W POLICYJNEJ WERSJI
NIEOZNAKOWANEJ
Nr referencyjny: WZP-4606/16/245/T
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 34110000-1
Termin składania ofert: 21.11.2016 do godziny 10:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 171.99 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 393.98 KB
Załączniki do edycji 423.5 KB
Pytania i odpowiedzi 409.86 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 120.55 KB
Pytania i odpowiedzi 3.95 MB
Załączniki do edycji 32.13 KB
Informacja z otwarcia ofert 749.3 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 1.22 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 142.36 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty