88 Fusion Gold X 02_08 - Euro-Car

Transkrypt

88 Fusion Gold X 02_08 - Euro-Car
FordFusion
2008
T
cennikpromocyjny
A
NI
EJ
nr 03/2008
wa˝ny od 15 wrzeÊnia do 31 grudnia 2008 r.
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
rekomendowana
promocyjna
cena detaliczna
z VAT
KorzyÊç
dla Klienta
1.4 Duratec 80 KM
54 240
50 190
4 050
1.6 Duratec 100 KM
59 240
55 190
4 050
1.4 TDCi 68 KM
62 240
58 190
4 050
silniki
wersja
5-drzwiowa
Duratec - silnik benzynowy
TDCi - silnik wysokopr´˝ny
FordProtect – opcjonalny program przed∏u˝enia gwarancji 3 lata – 800 z∏ z VAT
Szczegó∏y u Autoryzowanych Dealerów Forda.
rekomendowana
promocyjna
cena detaliczna z VAT
Pakiet promocyjny
dodatkowe obr´cze kó∏ z lekkich stopów 16”
Pieczàtka Dealera
Cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w z∏otych z VAT. Ceny
zawierajà podatek akcyzowy. Ceny mogà ulec zmianom bez uprzedniego
zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firmy Ford Polska Sp. z o.o.
i Ford Motor Company zastrzegajà sobie prawo wprowadzania bez
uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposa˝enia i specyfikacji
oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym
informacje nie stanowià zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a tak˝e nie
stanowià opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne
uzgodnienie w∏aÊciwoÊci i specyfikacji pojazdu nast´puje w umowie jego
sprzeda˝y. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego.
1 600
FordFusion
2008
wybrane elementy wyposa˝enia
Poduszka powietrzna kierowcy
s
Poduszka powietrzna pasa˝era
s
Wspomaganie uk∏adu kierowniczego
s
Ko∏o kierownicy pokryte skórà
s
Trzypunktowe pasy bezpieczeƒstwa i trzy zag∏ówki z ty∏u
s
Regulacja pochylenia kolumny kierownicy
s
Zamykany schowek w górnej cz´Êci deski rozdzielczej
s
Schowek pod unoszonym siedzeniem fotela pasa˝era
s
Siedzenie i oparcie tylnej kanapy sk∏adane i dzielone asymetrycznie (60:40)
s
Elektroniczny immobilizer PATS
s
Zamki drzwi – z obudowanym mechanizmem i wzmocnionymi mocowaniami,
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
s
15” stalowe obr´cze kó∏ – opony 195/60 R15
s
Zestaw do naprawy ogumienia
s
Dodatkowe gniazdo wejÊciowe audio
s
Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
s
Fotel pasa˝era z p∏asko sk∏adanym oparciem, tworzàcym podr´czny blat
s
Regulacja wysokoÊci fotela kierowcy
s
Centralny zamek i otwieranie klapy baga˝nika przyciskiem z wn´trza pojazdu
s
Radioodtwarzacz kasetowy – Ford ICE 5000 (4 g∏oÊniki, antena)
s
ABS z EBD
s
Klimatyzacja
s
Zdalne sterowanie centralnego zamka
s
Podgrzewana przednia szyba
s
Elektrycznie regulowane, sk∏adane i podgrzewane lusterka boczne
s
Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne
s
wyposa˝enie dodatkowe
Komputer pok∏adowy
600
Wycieraczka przedniej szyby z czujnikiem deszczu, automatyczne reflektory
350
Dodatkowo przyciemniane szyby
500
Okno dachowe
2 000
Pilot parkowania – czujniki odleg∏oÊci cofania
1 900
Zdalne sterowanie radioodtwarzacza z kolumny kierownicy
Radioodtwarzacz p∏yt CD – Ford ICE 6000 (4 g∏oÊniki, antena)
Zestaw g∏oÊnomówiàcy Bluetooth
300
600
1 300
Lakier metalizowany
1 700
15” obr´cze kó∏ z lekkiego stopu – opony 195/60 R15
1 800
16” obr´cze kó∏ z lekkiego stopu – opony 195/55 R16
2 800
Pakiet wyposa˝enia 6 – poduszki boczne i kurtyny powietrzne
2 250
ESP(2)
3 000
Pakiet dla palàcych
40
Podstawowy baga˝nik dachowy (akcesoria)
510
Ko∏o zapasowe z obr´czà stalowà 14”
100
s – wyposa˝enie standardowe
(1)
(2)
wyposa˝enie standardowe w wersji z przek∏adnià Durashift EST
opcja niedost´pna z silnikiem 1.4 (80 KM)