siatka MSG I stopień + specjalności 2014-15

Transkrypt

siatka MSG I stopień + specjalności 2014-15
kierunek studiów:
profil studiów:
stopień:
forma studiów:
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
ogólnoakademicki
pierwszy
stacjonarne
specjalności:
od roku:
2014/2015
Szczegóły przedmiotu
rok
Przedmiot
semestr
ilość godzin
KOD
wykład
1
1
1
1
1
30
30
30
15
30
15
Mikroekonomia
Matematyka
Podstawy prawa
Podstawy finansów
Organizacje międzynarodowe
1
1
1
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne
Transport międzynarodowy
2
2
Makroekonomia
Statystyka
2
2
2
2
2
2
2
Podstawy rachunkowości
Język obcy 1
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład do wyboru
Techniki informatyczne
Podstawy socjologii
Etykieta w biznesie
15
ćwiczenia
ćw.konwer ćw.sym ćw.infor
sator.
ulac.
mat.
sem.
15
30
30
15
razem po 1. semestrze :
I
godzin:
30
15
15
15
15
15
60
30
30
15
30
15
razem po 2. semestrze :
3
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3
3
3
Rynki finansowe
Marketing międzynarodowy
Język obcy I
3
3
3
Wykład do wyboru
Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
4
Język obcy I
4
Międzynarodowa integracja gospodarcza
4
4
Finanse międzynarodowe
Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
4
Zarządzanie międzynarodowe
4
4
Wykład do wyboru w języku obcym
Moduł specjalności
godzin:
30
30
30
30
30
30
60
30
15
30
30
razem po 3. semestrze :
godzin:
30
30
30
30
30
30
30
30
razem po 4. semestrze :
5
5
Funkcjonowanie UE
Translatorium w języku obcym
5
5
Przepływy kapitałowe w globalnej gospodarce
Wykład do wyboru w języku obcym
5
5
Praktyki zawodowe
Seminarium licencjackie
5
Moduł specjalności
6
6
Wykład do wyboru w języku obcym
godzin:
30
30
30
30
30
razem po 5. semestrze :
6
6
6
lekt.
godzin:
30
30
Traslatorium w języku obcym
Seminarium licencjackie
Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej
Moduł specjalności
30
razem po 6. semestrze :
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW :
godzin:
godzin:
ECTS
Razem
Forma
zaliczenia
45
60
30
15
30
15
30
30
255
45
30
30
60
30
30
15
30
15
285
60
60
60
60
30
15
60
345
30
60
60
30
30
30
120
360
30
30
30
30
4 tyg
30
120
270
30
30
30
0
120
210
1725
E
E
Z
Z
Z
Z
Z
E
p. ECTS:
E
E
E
Z
Z
Z
Z
Z
Z
p. ECTS:
E
E
E
Z
Z
Z
E
p. ECTS:
E
E
E
Z
Z
Z
Z
p. ECTS:
E
Z
Z
Z
Z
Z
Z
p. ECTS:
Z
Z
Z
E
Z
p. ECTS:
p. ECTS:
6
8
4
2
3
1
1
3
28
6
4
5
4
4
2
1
4
2
32
5
6
5
4
2
1
5
28
3
5
5
2
4
4
10
33
3
4
4
4
4
3
10
32
4
4
5
6
10
29
182
nazwa
modułu do
którego
należy
przedmiot
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MW MU
MP
MP
MP
MP
MW MU
MP
MW
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MW MU
MW
MP
MP
MW MU
MP
MP
MP
MP
MW MU
MW
MP
MW
MP
MW MU
MW
MW
MW
MW MU
MW
MW
MW
MW
Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 16 czerwca 2014 r.
BILANS godzin i punktów ECTS:
opis typu zajęć
zajęcia z zakresu nauk podstawowych:
zajęcia o charakterze ogólnouczelnianym:
zajęcia o charakterze wybieralnym:
zajecia o charakterze praktycznym:
zajęcia wymagajace udziału nauczyciela
suma
godzin
suma
punktów
udział
procentowy
(punktowy)
915
270
810
750
1725
98
24
84
79
58
53,8%
13,2%
46,2%
43,4%
31,9%
symbol
MP
MU
MW