Zgłoszenie akcesu

Transkrypt

Zgłoszenie akcesu
Freunde und Förderer des
Deutsch-Polnischen Gymnasiums Löcknitz e.V.
Friedrich-Engels-Straße 4 ~ 17321 Löcknitz
Tel. (+4939754) 2 11 79 ~ Fax-Nr. (+4939754) 2 11 79
Zgłoszenie akcesu
Niniejszym zgłoszę akces do stowarzyszenia zarejestrowanego
„Freunde und Förderer des
Deutsch-Polnischen Gymnasiums Löcknitz e.V.“
(Przyjaciele i protektorzy Niemiecko-Polskiego Gimnazjum Löcknitz)
od (data).........................................
Nazwisko
imię
Data urodzenia
Kod pocztowy /Miasto
ulica
Numer domu
Numer telefonu
E-Mail
jako osoba uprawniona do sprawowania władzy rodzicielskiej dziecka:
Nazwisko, imię:
W klasie
wzchowawca/wzchowawczyni
Jako członek bez dzieci uczący się w szkole
Wysokość darowizny/składka członkowska (minimum 7 € w roku)
Płacę swoja składkę członkowską
przelewem
Płacę przelewem roczną składkę członkowską 01.01 na konto:
BIC:
IBAN:
NOLADE21PSW
DE60 1505 0400 3400 0009 48
Gotówką
Oddam składkę członkowską w zamkniętej kopercie wychowawcy/wychowawczyni z nadpisem nazwiska
01.10.
Członkostwo konczy się, kiedy pisemnie ogłoszę zregzygnowanie.
Data
Podpis