mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz - Instytut Informatyki i Mechatroniki

Transkrypt

mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz - Instytut Informatyki i Mechatroniki
Mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu:
Wydział Technologiczny, Instytut Informatyki i
Mechatroniki, Zakład Elektromechaniki i Systemów Pomiarowych,
bud. B pokój P8/P9)
Adres email: [email protected]
1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):
a. 1999 – 2004, Politechnika Gdańska, mgr inż.
b. 2005 – 2010, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, studia doktoranckie
2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, tytuł pracy dr i hab., tytuł profesora):
3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności):
a. Teoria sterowania
b. Robotyka
c. Sztuczna inteligencja
d. Energoelektronika
e. Odnawialne źródła energii
f. Informatyka przemysłowa
4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych):
5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią):
6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora):
7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):
a. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w szczególności
ogniw fotowoltaicznych,
b. nowoczesne układy przekształtnikowe,
c. wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w sterowaniu
8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane
z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):
2009 stypendium UE w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”
2008 stypendium UE w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów II edycja”
2007 stypendium UE w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”
9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji):
Tomasz Ocetkiewicz „Photovoltaic module model parameters estimation using neural
networs" , 7th Conference on Computer Methods and Systems, CMS 2009
10. Uzyskane patenty (jeżeli są):
11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria,
seminaria):
-
Podstawy robotyki (Ć,L)
-
Podstawy automatyki (L)
-
Układy cyfrowe (L)
-
Podstawy elektrotechniki i elektroniki (L)

Podobne dokumenty