Petycja - Radio Wrocław

Komentarze

Transkrypt

Petycja - Radio Wrocław
Zdzisława Biendara
Ul. Maślicka 10a/5
54 – 107 Wrocław
Wrocław dnia 17.04.2012
Do Pana Wice Prezydenta Miasta Wrocławia
Michała Janickiego
DOTYCZY: WW2.4223.1.2012
z dnia 21.03.2012
Do wiadomości:
Pan Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Wrocławskie Inwestycje Sp z o.o.
Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia
Szanowny Panie Prezydencie
W imieniu Mieszkańców Maślic serdecznie dziękuje, za odpowiedź na nasza petycję pod którą
podpisało się 470 mieszkańców Wrocławia. Była ona powszechnie prezentowana wszystkim
zainteresowanym.
Niestety w piśmie tym nie znajdujemy propozycji rozwiązań naszych problemów, ani nawet
poważnego potraktowania naszej petycji.
W związku z powyższym informuję, że w dniach rozgrywania meczów podczas Euro 2012
będziemy prowadzić akcję protestacyjną polegającą na przechodzeniu przez przejścia dla pieszych na
wszystkich głównych arteriach prowadzących do stadionu: tj ul. Pilczyckiej, Królewieckiej, Lotniczej,
Kosmonautów i innych.
Podczas akcji będziemy mieli wielojęzyczne banery informujące o pogardliwym traktowaniu
mieszkańców przez władze Miasta Wrocławia. Będziemy również kolportować ulotki – także w wersji
wielojęzycznej.
Korzystając z zainteresowania mediów tym niecodziennym wydarzeniem jakim jest Euro 2012
zorganizujemy konferencje prasową z udziałem lokalnych krajowych i zagranicznych mediów.
W załączeniu przedkłądam zdjęcia „zieleni parkowej w formie skwerów” – 200 m od stadionu
Po raz kolejny zapraszamy do dialogu i konkretnej odpowiedzi na naszą petycję.
Z szacunkiem
Zdzisława Biendara i Mieszkańcy Maślic
1

Podobne dokumenty