Notatki z wykładu. Uczelnia: Politechnika Poznańska Prowadzący

Transkrypt

Notatki z wykładu. Uczelnia: Politechnika Poznańska Prowadzący
Notatki z wykładu.
Uczelnia: Politechnika Poznańska
Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Przedmiot: Technologia Informacyjna
Kierunek: Mechatronika Rok1 Semestr 1
Literatura do wykładu:
„Symfonia C++” Jerzy Grębosz
„Jak działa komputer” Wojtuszkiewicz
„Podręcznik dla początkujących programistów języka Visual C++ 2005” Helion
Zadania informatyki: przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie danych.
Historia informatyki
1642-maszyna matematyczna
1936-maszyna Turinga
1937-pierwszy kalkulator
1944-mark1 komputer oparty na przekaźnikach
1946-Eniac
1947-tranzystor ostrzowy
1950-tranzystor
1958-pierwszy układ scalony
Wszystko, co związane ze sprzętem to Hardware.
Wszystko, co związane z oprogramowaniem i warstwami wirtualnymi to software.
Klastry komputerowe to grupa komputerów sprzężonych razem działających jak jeden komputer.
Obszary działalności informatyki:
Algorytmy i struktury danych.
Języki programowania.
Systemy operacyjne.
Bazy danych.
Sztuczna inteligencja.
Komunikacja człowiek-komputer.
Sieci komputerowe internet.
Algorytm jest to ciąg instrukcji służących do wykonania określonego działania.
Struktury danych. Dane te reprezentują abstrakcyjny model części świata rzeczywistego.
Typ zbiór, jaki może przyjmować wartość danej wielkości.
Język programowania to sztuczny język składający się ze skończonego zbioru reguł. Pomaga
przygotować polecenia dla komputera.
Języki programowania dzielimy na: wysokiego poziomu i niskiego poziomu.
Języki programowania możemy podzielić też na: proceduralne np. C, deklaratywne np. Cobalt,
SQL, obiektowe np. C#,Java.
System operacyjny to nadrzędny program, który nadzoruje wykonywanie wewnętrznych funkcji.
System uruchamia, nadzoruje, przydziela pamięć i dba o komunikacje software-hardware.
System plików: otwiera, zamyka pliki, tworzy pliki, katalogi, zmienia nazwy plików i katalogów.
Systemy operacyjne: Ms DOS, Windows, Unix, Linux, MacOS.
Wykład 2
Obliczenia numeryczne symuluje komputer.
Obliczenia symboliczne to przetwarzanie symboli znaków. Stosowane w wyszukiwarkach
internetowych. Lub bazach danych.
Inżynieria oprogramowania zajmuję się budową i cyklem życia oprogramowania.
Fazy powstania oprogramowania:
1. Wywiad, jakie dane wyjściowe, jakie wejściowe.
2. Projektowanie systemu połączeni i relacji elementów.
3. Implementacja
4. Integracja
5. Ewolucja – uruchamiania i wykrywanie błędów.
Oprogramowanie ma być: szybkie, dokładne, efektywne, proste, łatwe w konserwacji.
Bazy danych to zbiór powiązanych ze sobą informacji. Dane organizuje się, by można było szybko
przeszukiwać bazę danych.
Bazy danych dzielimy na:
1. Kartotekowe proste (nie może współpracować z innymi tabelami).
2. Relacyjne złożone.
3. Bazy Obiektowe.
4. Strumieniowe.
5. Temporalne (bazy tymczasowe).
Zagadnienia na laboratoria: Systemy liczbowe, kodowanie informacji,l jednostki informacji
cyfrowej.
Opanować konwersję licz między systemami dziesiętnym heksadecymalnym i binarnym.
Rodzaje grafiki:
1. Bitmapowa.
2. Wektorowa (cad).

Podobne dokumenty