Regulamin szkolenia 1. Organizatorem szkolenia jest Centrum

Transkrypt

Regulamin szkolenia 1. Organizatorem szkolenia jest Centrum
Regulamin szkolenia
1. Organizatorem szkolenia jest Centrum Medyczne VitaImmun Sp z o. o. Sp.k.
61-425 Poznań, ul. Czechosłowacka 103 NIP 7831729606, REGON 362201488
2. Organizator organizuje szkolenia w terminach oraz w zakresach podanych na
stronie internetowej www.vitaimmun.pl
3. Koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały
piśmiennicze oraz certyfikat uczestnictwa.
4. Numer rachunku
www.vitaimmun.pl
bankowego
podany
jest
na
stronie
internetowej
5. Materiały szkoleniowe stanowią własność Organizatora i rozpowszechnianie
ich jest zakazane.
6. Warunkiem udziału w szkoleniach jest dostępność wolnych miejsc oraz
przesłanie kopii dowodu wpłaty za szkolenie.
7. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność wpisania na listę
uczestników. Zapisy na szkolenie dokonywane są w wersji mailowej lub
telefonicznej. Osobą kontaktową jest osoba podana na ogłoszeniu
informującym nt. szkolenia.
8. Dokonanie wpłaty na rachunek bankowy stanowi potwierdzenie wpisania na
listę Uczestników szkolenia oraz akceptację regulaminu szkolenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista
Uczestników jest zamknięta, lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej
liczby osób przewidzianej przez Organizatora.
10. Faktura VAT zostaje przekazana Uczestnikom po zakończeniu szkolenia, bądź
przesłana pocztą na wskazany adres w przeciągu 7 dni od zakończenia
szkolenia.
11. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni
roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub w przypadku niewzięcia
udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie.
12. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci
wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości, na numer rachunku bankowego
wskazany przez Uczestnika, lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Podobne dokumenty