SZKOLNY PLAN NAUCZANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE od

Transkrypt

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE od
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE od 2015/2016
L.p.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Klasa
Liczba godzin
tygodniowo w
trzyletnim
okresie
Liczba godzin
tygodniowo w
całym cyklu
nauczania
360
270
210
30
60
30
60
30
30
30
30
300
30
270
30
90
I
II
III
4
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
1
4
3
3
4
3
2
4
3
3
3
1
1
12
9
7
1
2
1
2
1
1
1
1
10
1
9
1
3
2
2
4
4
2
2
2
3,5
3,5
2
2
6
7,5
7,5
4
4
180
225
225
120
120
30
32
29
91
2730
0,5
2
0,5
2
0,5
2
Zajęcia edukacyjne w zakresie podstawowym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
język polski
język angielski
drugi język obcy nowożytny
wiedza o kulturze
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia z wychowawcą
Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym
17 język angielski rozszerzony
18 matematyka
19 informatyka
20 historia i społeczeństwo
21 przyroda
Razem tygodniowa liczba godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z ramowego planu nauczania
Zajęcia dodatkowe
21 wychowanie do życia w rodzinie
22 religia/etyka

Podobne dokumenty