Generuj PDF - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Transkrypt

Generuj PDF - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródło: http://mops.bip.legnica.eu/lop/zakres-dzialania-osrodk/1118,Zespol-Interwencji-Kryzysowej.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 16:04
Środa, 09 kwietnia 2014
Zespół Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy
Zespół Interwencji Kryzysowej
59-220 Legnica ul. Okrzei 9
telefon: 76 721 53 42
Zespół Interwencji Kryzysowej jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 – 1800
Zespół Interwencji Kryzysowej to miejsce, w którym zespół specjalistów – psychologów, psychoterapeutów pomaga
rozwiązywać problemy emocjonalne i trudności życiowe.
Programy Zespołu:
Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Warsztaty edukacyjne dla rodziców
Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci w wieku do trzeciego roku życia
Udzielamy pomocy w sytuacjach:
- kryzysu życiowego,
- problemów dorastania,
- problemów emocjonalnych,
- kryzysów małżeńskich,
- konfliktów w rodzinie,
- przemocy w rodzinie,
- trudności wychowawczych z dziećmi,
- zaburzeń mowy i artykulacji.
Proponujemy:
- konsultacje dla dorosłych,
- konsultacje dla dzieci i młodzieży,
- konsultacje w sprawie dziecka,
- diagnozę sytuacji problemowej,
- psychoterapię indywidualną,
- psychoedukacja w sprawie rozwoju dziecka z elementami treningu umiejętności wychowawczych,
- pracę grupową,
- interwencję w środowisku,
- pomoc i terapię logopedyczną.
Pomoc w ośrodku jest nieodpłatna, nie wymagamy skierowań.
Na spotkania należy umawiać się osobiście lub telefonicznie:
w godzinach od 730 do 1800
TELEFON 76 721 53 42
ZAPRASZAMY
Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Uczestnicy: Grupa wsparcia jest kierowana dla kobiet (osób pełnoletnich) cierpiących z powodu
przemocy domowej i przemocy w rodzinie.
Idea treningu: Umożliwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie otrzymania wsparcia
emocjonalnego, informacyjnego, nabywania umiejętności zatrzymywania przemocy domowej i
wychodzenia z sytuacji przemocy.
WARSZTATY BĘDĄ PROWADZONE RAZ W TYGODNIU WE WTORKI
W GODZ. OD 13:00 DO 14:00
OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS, UL. OKRZEI 9 W
LEGNICY, POKÓJ NR 2
TEL. 76/ 722 18 36
WARSZTATY DLA RODZICÓW
Uczestnicy: Warsztaty kierowane są dla rodziców / opiekunów dzieci w wieku szkolnym, którzy borykają się z
problemami komunikacyjnymi z dziećmi i doświadczają trudności wychowawczych.
Idea warsztatów: umożliwienie rodzicom / opiekunom poszerzenia wiedzy na temat rozwoju dziecka i rozwijania
kompetencji rodzicielskich.
Metadane
Data publikacji 09.04.2014
10.10.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Chanas - Rytwińska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Lach Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski