Invest in Pomerania : Aktualności

Transkrypt

Invest in Pomerania : Aktualności
2013-08-05
Baltexpo . Światowi eksperci o tym, jak wykorzystać morze
BCT, źródło: Zarząd Portu Morskiego Gdynia, fot.T.Urbaniak
Jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń gospodarczych w Polsce odbędzie się już we
wrześniu w Gdańsku. Energetyka morska, przemysł stoczniowy, logistyka portowa - te tematy
nadadzą kształt kolejnej odsłonie targów Baltexpo. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele
władz centralnych i samorządowych, prezesi portów i największych firm działających w szeroko
rozumianym sektorze morskim, potentaci na rynku energetycznym oraz towarzystwa certyfikujące.
Co jednak najważniejsze, tegoroczne Baltexpo organizowane jest pod hasłem "Polsko-Norweskie
Forum Gospodarki Morskiej" i wśród uczestników targów znajdzie się wielu przedstawicieli
norweskiego przemysłu morskiego.
Targi rozpoczynają się 3 września. Tematem otwierającym będzie współpraca gospodarcza pomiędzy Polską
a Norwegią – temat niezwykle ważki, mając na uwadze fakt, że znakomita część polskiej produkcji morskiej trafia
właśnie do norweskich armatorów. Pierwszego dnia paneliści dyskutować będą również o szerokim zastosowaniu LNG
w żegludze morskiej oraz perspektywach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej u wybrzeży Polski. W tym miejscu
warto zaznaczyć, że gdańska Remontowa Shipbuilding systematycznie pozyskuje nowe zamówienia na budowę
okrętów napędzanych LNG, wychodząc tym samym w kierunku aktualnych potrzeb rynku. Z kolei morska energetyka
wiatrowa wciąż oczekuję na ustawę o OZE – debata w tym temacie podczas Baltexpo może być przełomowa
w kontekście rozwoju branży w Polsce.
Drugiego dnia tematyka dyskusji skupi się wokół przemysłu stoczniowego i wykorzystania portów morskich, czyli
wokół tematów dla Pomorza niezwykle istotnych. Wbrew powszechnej opinii, trójmiejski przemysł stoczniowy po
chudych latach 90-tych, powraca do lat świetności. Infrastruktura stoczniowa została w dużej mierze sprywatyzowana
dając tym samym pole do rozwoju nowych prężnych firm. Wystarczy w tym miejscu wspomnieć o stoczni Crist
1
produkującej okręty do stawiania morskich farm wiatrowych czy Remontową Shipbuilding, która seryjnie buduje już
statki typu PSV. Porty morskie to z kolei zagadnienie kluczowe dla pomorskiej logistyki i produkcji. Przeładunki
w Gdańsku i Gdyni rosną z roku i na rok, a systematyczne inwestycje w infrastrukturę portową dają pewność, że
trendy te będą się utrzymywać.
Trzeciego, ostatniego dnia Baltexpo, poruszane będą zagadnienia z kręgu bezpieczeństwa żeglugi i infrastruktury
morskiej oraz nowoczesnych technologii na rzecz zielonej gospodarki morskiej.
Program Baltexpo jest niezwykle bogaty i różnorodny. Merytorykę na eksperckim poziomie gwarantuje udział
najwyższych przedstawicieli kluczowych firm działających w sektorze: Portów Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Oslo, stoczni
Crist, Nauta, Remontowa, Remontowa Shipbuilding, firm z sektora energetycznego DEME, DONG Energy Renewables,
LOTOS, Lukoil, firm logistycznych Maersk, PCC, Polzug i wielu innych.
Pełny program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajduje się na oficjalnej stronie Blatexpo
http://www.baltexpo.ztw.pl
Autor
Mikołaj Trunin
[email protected]
2