Do Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej dr Ewy Engelgardt ul

Transkrypt

Do Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej dr Ewy Engelgardt ul
// Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
...........................................................
( imię i nazwisko )
Toruń, ...................................................
...........................................................
( adres )
...........................................................
Do
Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej
dr Ewy Engelgardt
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na Studia
Podyplomowe: ........................................................................................................................
w roku akademickim 2010/2011.
Wybieram następujący sposób opłaty czesnego za studia:
w 10 ratach,
w 2 ratach,
w 1 racie,
w terminach zgodnych z Regulaminem Studiów Podyplomowych.
Jednocześnie oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości iż opłata wpisowa jest
bezzwrotna.
................................................................
( podpis )

Podobne dokumenty