The Baptism of the Lord CHRZEST PANA JEZUSA January 10, 2016

Transkrypt

The Baptism of the Lord CHRZEST PANA JEZUSA January 10, 2016
The Baptism of the Lord
CHRZEST PANA JEZUSA
January 10, 2016 - 10 stycznia, 2016
Saturday, January 9
8AM (Eng.) † Andrzej Asiesiukiewicz
7PM (Pol.) All Souls in Purgatory
The Baptism of the Lord, Sunday, January 10
9AM (Eng.) † Agnes Kost
11AM (Pol.) † Teresa Gierek
7PM (Eng.) For Helen Popielski
Monday, January 11
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 12
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Ks. Józef Calik S.Ch.
Wednesday, January 13
8AM (Lat.) For vocations to Society of Christ
Friday, January 15
7PM (Pol.) † Tadeusz Mikułowski
Saturday, January 16
8AM (Eng.) For Julia Hutchinson
7PM (Pol.) W intencji S. Moniki Kolińskiej
The Baptism of the Lord, Sunday, January 17
9AM (Eng.) † Adam, Katarzyna Najdek
11AM (Pol.) † Halina, Jerzy Winnicki
7PM (Eng.) For Adam Buchalski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE BAPTISM OF OUR LORD
It has long been a question why the sinless Jesus
stepped into the water to receive baptism by his
cousin John. What happened with Jesus’ baptism
happens with every baptism: identity is
established, new realities are created.
Luke tells us, “When the time came for the baby to be
circumcised, he was named Jesus, the name which
the angel had given him before he had been
conceived.” God named His son, “Yeshua” (Jesus), a
name with means “Yahweh is salvation/has saved.”
God provided us with an identity for His Son and like
any parent, it changed God’s identity. Instead of a
distant and impersonal God, through Jesus He
becomes for us “Abba” – Father. God becomes
personal for us.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STATISTICS FOR THE YEAR 2015
In our parish in 2015 there were:
2 weddings (non-parishioners)
2 funerals: († Janina Mazur (age 91), † Ewa
Wielgosz (age 73)
5 children recieved First Holy Communion:
Veronika Rembowski, Sophia Eldred, Emilia
Ostrowska, Nadia Dellitt, Magdalena Skarbonkiewicz
6 youth received Confirmation: Tomasz Chaberski
Kamila Fiszer, Sebastian Kuć, Jan Witkowski, David
Wolak, Aleksander Wójcik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Archbishop Sample invites each person to participate
in this Jubilee Year of Mercy through:
Prayer – A Year of Mercy diocesan prayer will be
recited at all Sunday Masses. Everyone is also invited
to pray the Hail, Holy Queen each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – Plan a pilgrimage to one of the three
Holy Doors established in the Archdiocese: Cathedral
of the Immaculate Conception, National Shrine of Our
Sorrowful Mother (Grotto), and Sacred Heart Church
in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LENT FUNDRAISER
During Lent we will be accepting donations for
“Dom Dziecka”, a children’s home in Łętownia,
Poland. Sister Katarzyna Drozdowska is the home’s
director, and she is the daughter of our parishioners,
Adam and Władysława Drozdowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY –
January 18-25, 2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2016
Parish donation envelopes for 2016 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
New Year & Sunday Collection January 3, 2016
Envelopes and all checks
874.16
Loose Cash
82.77
Christmas
30.00
January 1st
625.00
Building Fund
185.00
Hospitality
24.00
Candles
43.51
TOTAL
1764.44
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, M. Pustkowska, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk,
A. Buchalski, T. Pomykała, C. Bryde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRZEST PAŃSKI
Chrzest Pański przypomina nam nasz własny
chrzest, który jest czymś wiecej niż obmyciem,
oczyszczeniem, przyjęciem do wspólnoty Kościoła.
„Chrzest święty jest – jak mówi Katechizm
Kościoła katolickiego – fundamentem całego
życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
(vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą
dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest
zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako
synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa
oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy
się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DRAMATYCZNE STATYSTYKI
Chrześcijanie wciąż giną za wiarę w całym
świecie. Raport Agencji Fides podaje, że w roku
2015 zamordowano w świecie 22 duszpasterzy. Już
od siedmiu lat najwięcej ofiar jest w Ameryce. Zginęło
tu w kończącym się roku 7 księży i siostra zakonna.
W Afryce zabito 5 osób (3 księży, zakonnicę i osobę
świecką zaangażowaną w duszpasterstwo), w Azji 7
(kapłana, dwie zakonnice i 4 osoby świeckie, a w
Europie 2 księży. Podane liczby są tylko czubkiem
góry
lodowej
jeśli
chodzi
o
problem
prześladowania chrześcijan z racji wyznawanej
przez nich wiary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczynają się w
Nowym Roku. Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra
w celu ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2016 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2016. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STATYSTYKA Z 2015 ROKU
2 śluby (nie należą do naszej parafii)
2 pogrzeby śp.Janina Mazur (91), Ewa Wielgosz (63)
5-cioro dzieci przystąpiło do 1-szej Komunii św.
(V. Rembowska, S. Eldred, E. Ostrowska, N. Dellitt,
M. Skarbonkiewicz)
6-cioro było Bierzmowanych (T. Chaberski, K.
Fisher, S. Kuć, J. Witkowski, D. Wolak, A. Wójcik)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpocznie się uroczystością Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample w swoim liście na rozpoczęcie
Roku Miłosierdzia prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A STYCZEŃ
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi
różne religie przyniósł owoce pokoju i
sprawiedliwości.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2016
Lektorzy
Styczeń 10 – Dzieci z Katechezy
Styczeń 17 – Krystyna Mazurek, Józef Bylina
Styczeń 24 – Janek i Jadwiga Witkowska
Styczeń 30 – Krystyna i Marek Grzelak
Luty 7 – Magda Leo, Ignacy Stawarz
Luty 14 – Dzieci z Katechezy
Kawa i ciasto
Styczeń 10, 17, 24, 30 – Kawa i ciasto
Prosimy zapisać się do serwowania kawy i ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁO DN IO W A ADO RACJA – 5 lutego 2016
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~