oraz ze stroną POMOC w katalogu o

Transkrypt

oraz ze stroną POMOC w katalogu o
Proszę zapoznać się z stroną internetową Biblioteki PWSZ Oświęcim (na stronie Uczelni)
oraz ze stroną POMOC w katalogu on-line Biblioteki LIBRA 2000, a następnie wypełnić
test.
I. REGULAMIN
Zapis do biblioteki i odbiór karty bibliotecznej jest płatny/bezpłatny.
Można wypożyczyć ..…… książki na okres ….…. dni.
Prolongaty (przedłużenia terminu) można dokonać 1) …………….………. 2) ……..……..…...… 3) …………….………….
Kara regulaminowa za przekroczenie terminu zwrotu to ..……. zł za każdy dzień, za każdą pozycję na koncie.
II. BAZY DANYCH
Która baza danych EBSCO będzie pomocna w pracy nauczyciela/pedagoga? ……………….………………………….…..
Jak nazywa się baza książek elektronicznych (e-booków) dostępna dla czytelników? ……………...……………………
Czy z baz elektronicznych można korzystać poza Biblioteką? TAK/NIE
III. KATALOG
Czy w katalogu on-line można znaleźć informacje na temat dostępnych w Czytelni i Wypożyczalni?
Książek? TAK/NIE
Czasopism? TAK/NIE
Artykułów z czasopism? TAK/NIE
Płyt CD/DVD? TAK/NIE
Ile jest tytułów książek Zbigniewa Kwiecińskiego? ................... tytułów.
Ile jest egzemplarzy książki „Współczesna myśl pedagogiczna” Bogusława Śliwerskiego? .......... egz.
Ile pozycji jest dostępnych do wypożyczenia? ……… egz.
Podaj sygnaturę egzemplarza dostępnego w Czytelni .......................
Podaj 3 autorów/redaktorów książek o tytule „Pedagogika społeczna”: …………………………………………………….
..........................................................................................................................................................................
Gdy nie znamy autora i tytułu książki, możemy znaleźć interesującą nas literaturę, korzystając w katalogu
z indeksu ....................................................................
Znajdź w katalogu 3 artykuły z czasopism (kartoteki) z zakresu pomocy społecznej. Wypisz dane potrzebne
do wypożyczenia (tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, numer):
1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Czy można sprawdzić przez katalog on-line (Internet) stan swojego konta bibliotecznego? TAK/NIE
Czy można sprawdzić książki, jakie się do tej pory wypożyczało? TAK/NIE
Czy można zarezerwować książkę wypożyczoną aktualnie przez innego czytelnika? TAK/NIE
Co należy zrobić, aby zamówić książkę przez Internet?
1) ..................................................... 2) ...........................................…… 3) .....................................................