Proponowany porządek posiedzenia Komisji Urbanistyki

Transkrypt

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Urbanistyki
Proponowany porządek posiedzenia
Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego Rady Miasta
zwołanej na 27 sierpnia 2012 r. godz. 14.00
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1. nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 2,
położonej
3. wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr I w budynku, położonym
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stanisława Moniuszki 2 A,B,
4. wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od żądania
zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka 1719/3 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie
Koźle przy ul. Zygmunta Krasińskiego
5. zaliczenia ul. Racławickiej i ul. 24 Kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
6. pozbawienia ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu kategorii drogi gminnej,
7. zaliczenia ulic w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia
ich przebiegu
4. Informacja w sprawie nabycia części działki nr 2477/5 z obrębu ewidencyjnego
Koźle, w celu utworzenia „Muzeum Odry”.
5. Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przejęcia przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole nieruchomości
położonych przy ulicy Wyspa w Kędzierzynie – Koźlu.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Podobne dokumenty