kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

Transkrypt

kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza Przasnyszu
KALENDARZ
IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Załącznik nr 2
do Programu Wychowawczego Szkoły
- zadania realizowane prze klasy I-III
- zadania realizowane przez klasy IV-VI
- zadania realizowane na obu etapach edukacji
Odpowiedzialni
L.p.
Tematyka uroczystości
1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2014/2015
Pasowanie na uczniów dzieci z klas pierwszych, ślubowanie na sztandar szkoły.
Diecezjalny Memoriał Szachowy im. Św. Stanisława Kostki
Rajd rowerowy i pielgrzymka do Rostkowa
2.
Termin
IX
I-III
IV-VI
Dyrekcja szkoły,
J. Krynicka, A. Zawal, I. Postek,
A. Perzyna, G. Jarząbek
IX
W. Ostrowski
T. Goliaszewska, s. Małgorzata Żabińska,
A. Kaczyńska
J. Płudowska, H. Tomaszewska
3.
Sprzątanie świata
IX
4.
Impreza integracyjna dla klas IV
IX
5.
Dzień Chłopaka- wybór mistera dwójki
IX
-
6.
Pasowanie na Świetlika
X
B. Wysocka
W. Ostrowski
-
wych.klas I
-
7. Promocja zdrowego odżywiania – bal warzyw i owoców
8.
Dzień Edukacji Narodowej
9.
Święto Niepodległości
10. Wieczór wróżb andrzejkowych- dyskoteka
szkolna
11. Jasełka
X
wych. klas IV
RSU
I.Brykała
T. Goliaszewska
14 X
wychowawcy klas V
XI
XII
H. Tomaszewska
RSU
wych. klas
wych. klas
RSU
kl. III A W. Sitarska
I
Dyrekcja szkoły,
RSU
30 XI
Podsumowanie wyników nauczania i zacho12. wania za I półrocze
Kalendarz imprez i uroczystości w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu
Strona 1 z 2
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza Przasnyszu
13. Zabawa noworoczna
I
14. Dzień Bezpiecznego Internetu
II
W. From
15. Szkolne Walentynki
II
RSU
16. Dzień Kobiet – wybór dziewczyny dwójki
III
17. Dzień Wagarowicza
III
Sadzenie drzew
18. Zbiórka surowców wtórnych
Konkurs „Ekologiczna Przygoda”
Wycieczka ekologiczna
wych.klas
I. Brykała
T. Goliaszewska
nauczyciele wychowania fizycznego
wych. klas
IX
IX-V
IV
V
19. Dni Otwarte dla 6- latków
20. Pasowanie na czytelnika
wych.klas
RSU
-
J. Płudowska
H. Tomaszewska
IV
wych.kl. III B,C,D
-
IV-V
I. Cichowska
21. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja
V
wych. klas
22. Zlot Szkół Sienkiewiczowskich
V
23. Dzień Dziecka
VI
Dyrekcja szkoły
nauczyciele
wych. klas
24. Pożegnanie absolwentów – ślubowanie na
Sztandar Szkoły
VI
-
25. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
VI
wychowawcy klas
drugich
B. Bartoszewicz
J. Płudowska
D. Durczyński
J. Godzieba Burkacka
Kalendarz uroczystości szkolnych pozytywnie zaopiniowany przez Rade Pedagogiczna SP 2
w Przasnyszu 15.09.2014r.
Kalendarz imprez i uroczystości w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu
Strona 2 z 2
-