Cennik usług ShopHelper świadczonych przez KEROGOS Usługi

Transkrypt

Cennik usług ShopHelper świadczonych przez KEROGOS Usługi
KEROGOS Usługi Informatyczne
Konrad Gorczyca
C ENNIK USŁUGI
§1
1. Podane ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości
23%.
2. Poniżej podano ceny usług external services:
a. Godzina programistyczna
- 50,00 PLN
b. Godzina programistyczna w trybie express
- 200,00 PLN
c. Wycena usługi
- 200,00 PLN
d. Konsultacje w siedzibie klienta
- 750,00 PLN / rozpoczęty dzień + koszty
dojazdu
e. Wsparcie serwisowe
- 4% wartości projektu (min. 150 PLN) / mc
f. Koszty dojazdu do klienta:
1) Samochodem
- 1,2/km od miejscowości Stargard
Szczeciński + refaktura za autostrady.
2) Pociągiem
- refakturowanie kosztów dojazdu
3. Dla klientów ze Stargardu i Szczecina, przy spotkaniu po godzinie 16:30 nie stosuje się opłat
zawartych w ust. 2 lit.d i lit. f.
4. Wsparcie serwisowe dotyczy wykonanej aplikacji i jest obowiązkowe. W przypadku, gdy klient
posiada więcej usług – koszt wsparcia jest ustalany indywidualnie.
5. Wycena usługi ( §1 ust.2 lit. c) jest zaliczana na poczet projektu, o ile projekt przekracza kwotę
500PLN. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi, kwota wyceny zostaje zatrzymana.
6. Pozostałe usługi dostępne u operatora według cen operatora.
§2
1. Cennik wchodzi w życie 14 września 2015.
2. Zmiany cennika będą udostępniane w formie elektronicznej na stronie
http://www.shoperhelper.pl/ na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
3. Zadania rozpoczęte przed datą obowiązywania nowego cennika będą realizowane po starych
cenach.
Stargard Szczeciński, 2015-09-01