ZP-2380-120,73-20/2015 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ

Transkrypt

ZP-2380-120,73-20/2015 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/20746,ZP-2380-12073-2020
15-Wyzywienie-osob-zatrzymanych-w-PDOZ-KMPKPPKWP-KatowicePolic.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 16:12
ZP-2380-120,73-20/2015 Wyżywienie osób
zatrzymanych w PDOZ KMP/KPP/KWP
Katowice–Policyjna Izba Dziecka–Oddział
Bielsko-Biała-postępowanie nr 3
Przetarg nieograniczony w podziale na 6 zadań
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 07.05.2015 09:00 235.77 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 07.05.2015 09:00 144.85 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Data publikacji 07.05.2015 09:00 133.96 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Data publikacji 07.05.2015 09:00 69.19 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ Data publikacji 07.05.2015 09:00 90.85 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz narzędzi Data publikacji 07.05.2015 09:00 83.22 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data publikacji 22.05.2015 15:24 69.18 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data publikacji 17.09.2015 15:26 108.42 KB
Metryczka
Data publikacji 07.05.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień
Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty