KOMUNIKAT DOTYCZĄCY VII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA

Transkrypt

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY VII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
VII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO
W dniach od 19 do 25 kwietnia br., Kościół w Polsce obchodzi pod patronatem Dzieła
Biblijnego im. św. Jana Pawła II Niedzielę Biblijną oraz VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
Jego przeżywaniu towarzyszyć będą słowa Markowej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1,15).
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium stwierdza, że:
„Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Słowo inspirowało radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane w celu przekazania wiary. Ewangelizacja wymaga zażyłości ze
Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Nie szukamy, błądząc po ciemku, ani nie powinniśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas słowo, ponieważ rzeczywiście «Bóg przemówił już nie jest
wielkim nieznanym, lecz objawił się». Przyjmijmy wzniosły skarb objawionego Słowa” (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium 175 ).
Niech zatem rodząca się z lektury Pisma świętego, a zwłaszcza w tym roku Ewangelii
według św. Marka wiara w Jezusa Chrystusa Syna Bożego będzie naszą drogą prowadzącą na
spotkanie z Nim jako Panem i Zbawicielem świata. A blask tej wiary, mający swe źródło w
Zmartwychwstałym Chrystusie, niech promieniuje z naszego chrześcijańskiego życia i rozjaśnia mroki tego świata. Nie lękajmy się być odważnymi świadkami Chrystusowego słowa i
Jego krzyża, który wciąż wzywa do nawrócenia i wiary w Ewangelię (por. Mk 1,15).
Na pogłębioną lekturę Pisma świętego osobistą, w rodzinie, w grupach biblijnych istniejących pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II z serca błogosławię
Biskup Henryk Tomasik