Polskie filmy 2007/2008 - Polski Instytut Sztuki Filmowej

Komentarze

Transkrypt

Polskie filmy 2007/2008 - Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polskie
filmy
tel.
fax
e-mail
Sponsor PISF:
Polskie filmy 2007/2008
2007/2008
Polskie
filmy
2007/2008
Polskie filmy 2007/2008
1
2
Polskie filmy 2007/2008
Szanowni Państwo,
Kiedy w 2005 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o kinematografii, powstał Polski Instytut
Sztuki Filmowej, polskie kino otrzymało ogromną szansę. Powstała instytucja wspierająca
kompleksowo produkcję filmową, a także promocję i dystrybucję polskich filmów w kraju i za
granicą. PISF stał się w opinii międzynarodowej rozpoznawalną i wiarygodną instytucją,
reprezentującą polską sztukę i przemysł filmowy.
Początek 2008 roku to wielki sukces polskiej kinematografii: Oskar dla filmu animowanego „Piotruś i wilk”, którego współproducentem jest Studio Filmowe Se-Ma-For oraz nominacja do Oskara dla filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Polskie kino cieszy się
zainteresowaniem zagranicznych producentów, wzrasta ilość międzynarodowych koprodukcji. Polscy reżyserzy, w tym i z młodego pokolenia, realizują swoje projekty z udziałem środków niemieckich, austriackich, włoskich czy holenderskich. PISF zaangażował się także w powołanie Regionalnych Funduszy Filmowych, które staną się kolejnym źródłem finansowania produkcji
filmowej. W najbliższych latach czekają Instytut kolejne wyzwania, m.in. wprowadzenie korzystnych zmian podatkowych dla
inwestorów finansujących koprodukcje filmowe, reforma prawa autorskiego, czy wreszcie budowa pierwszego polskiego
miasteczka filmowego.
Rola PISF to także upowszechnianie kultury filmowej; finansowanie działalności kin, festiwali i przeglądów filmowych, wystaw
i publikacji z zakresu kinematografii. Dzięki funduszom, którymi dysponuje Instytut, filmowcy mogą uczestniczyć w różnego typu
szkoleniach i warsztatach branżowych, a szkoły filmowe finansować etiudy studenckie.
Z myślą o debiutantach powstało w tym roku Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka, a w nowym roku szkolnym ruszy strategiczny program PISF: Filmoteka Szkolna. Program przygotowujący młodego widza do odbioru dzieła filmowego.
Cieszy fakt, że widzowie wracają do kin na polskie filmy. W 2005 r. Polacy kupili tylko 700 tys. biletów na rodzime produkcje.
W 2007 roku na polskich filmach było już ponad 8 mln widzów!
Od dawna polska kinematografia nie wykazywała takiego potencjału artystycznego i społecznego. Dziękuję wszystkim, którzy od początku pomagali przy tworzeniu ustawy o kinematografii, a potem wspierali działalność Instytutu. Wierzę, że przy
wsparciu całego środowiska filmowego, polskie kino będzie odnosić coraz większe sukcesy.
fot. FabrykaObrazu.com
Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Tegoroczny sukces polskie kino zawdzięcza powstaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
którego energiczna działalność dała nam osiem milionów widzów na polskich filmach.
Fakt ten przecina raz na zawsze trudną dyskusję, czy potrzebna jest nam polska kinematografia wspierana z budżetu państwa i środków, które daje jej Ustawa o kinematografii.
Młoda polska widownia, tak ciekawa świata i tego, czym żyją inni, ma widać potrzebę oglądania również naszych przemian, ukazanych przez aktorów i reżyserów tworzących
w tym kraju.
Ta ciekawość nie tylko otworzyła ekrany polskich kin, ale zwiększyła wybitnie produkcję
naszych filmów. Dlatego naszym obowiązkiem jest nie tylko utrzymać istniejący stan rzeczy,
ale uznać go za punkt wyjścia dla dalszych wysiłków, które PISF tak szczęśliwie zapoczątkował.
fot. Magdalena Pawłowicz
Andrzej Wajda
„Sztuczki” są jedną z pierwszych produkcji współfinansowanych i wspieranych przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej. Projekt zyskał wysoką ocenę ekspertów podczas pierwszej sesji
nowo powołanego Instytutu. Od tej chwili PISF skutecznie wspierał powstawanie filmu oraz
jego promocję za granicą. Działania Instytutu przynoszą wciąż nowe owoce: „Sztuczki”
w ciągu zaledwie kilku miesięcy od premiery w Wenecji zebrały kilkanaście nagród na festiwalach filmowych na całym świecie, a w ślad za tym podpisywane są wciąż nowe umowy
na dystrybucję kinową. Dzięki temu film zobaczą w kinach widzowie z Niemiec, Francji,
Hiszpanii, Belgii, Holandii, Norwegii i Szwajcarii. Zaś premiera amerykańska „Sztuczek” na
festiwalu w Miami była równie udana jak ta sprzed kilku lat filmu „Zmruż oczy” – film otrzymał Grand Prix.
Serdecznie zachęcam do lektury katalogu Polskie Filmy 2007/2008.
Andrzej Jakimowski
Polskie filmy 2007/2008
3
Festiwale filmowe w Polsce (wybrane)
33. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
Gdynia, 15 – 20 września 2008
kontakt
Pomorska Fundacja Filmowa ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
tel.
+48 58 621 15 09
fax
+48 58 621 15 83
e-mail
[email protected]
www.festiwalgdynia.pl
5. Festiwal Światowego Filmu Dokumentalnego Planete Doc Review
Warszawa, 9 – 18 maja 2008
kontakt
Against Gravity ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa
tel./fax
+48 22 828 10 70
e-mail
[email protected]
www.docreview.pl
48. Krakowski Festiwal Filmowy
konkurs międzynarodowy
konkurs polski
konkurs pełnometrażowych dokumentów
Kraków, 30 maja – 5 czerwca 2008
kontakt
biuro
ul. Morawskiego 5 lok. 434, 30-102 Kraków
+48 12 294 69 45
e-mail
[email protected]
www.cff.pl
tel./fax
27. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
Koszalin, 17 – 21 czerwca 2008
kontakt
biuro programowe
tel.
fax
e-mail
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa
+48 22 845 51 32
+48 22 845 39 08
[email protected]
biuro festiwalowe
e-mail
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105 (budynek CK 105) w Koszalinie
[email protected]
www.mif.org.pl
38. Międzynarodowy Festiwal Filmowy – Lubuskie Lato Filmowe
Łagów, 22 – 29 czerwca 2008
kontakt
Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra
tel./fax
+48 68 325 59 84, +48 68 452 97 62
e-mail
[email protected]
www.llf.pl
4
Polskie filmy 2007/2008
festiwale
8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty
Wrocław, 17 – 27 lipca 2008
kontakt
Era Nowe Horyzonty c/o Gutek Film, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
tel.
+48 22 536 92 00
fax
+48 22 831 06 63
e-mail
[email protected]
biuro prasowe
e-mail [email protected]
www.eranowehoryzonty.pl
24. Warszawski Festiwal Filmowy
10 – 19 października 2008
termin nadsyłania filmów do selekcji: 15 czerwca 2008
sekcje konkursowe:
Konkurs Warszawski
Konkurs 1-2
Wolny Duch
Konkurs Dokumentalny
Konkurs Krótkometrażowy
4. Targi CentEast
15 – 19 października 2008
www.centeast.eu
kontakt
Warszawska Fundacja Filmowa, skr. poczt. 816, 00-950 Warszawa 1
tel./fax
+48 22 621 46 47
+48 22 621 62 68
e-mail
[email protected]
[email protected]
www.wff.pl
16. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
Łódź, 29 listopada – 6 grudnia 2008
kontakt
Fundacja TUMULT, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń
tel.
+48 56 621 00 19
fax
+48 56 652 21 97
e-mail
[email protected]
[email protected]
www.camerimage.pl
Polskie filmy 2007/2008
5
Szkoły filmowe (wybrane)
Państwowa WyYsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź
tel.
+48 42 634 58 20
fax
+48 42 674 81 39
e-mail
[email protected]
www.filmschool.lodz.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Bytkowska 1 B
40-955 Katowice
tel.
+48 32 258 24 28
+48 258 70 11
+48 258 70 70
fax
+48 32 258 24 28
www.us.edu.pl
Mistrzowska Szkoła ReYyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
ul. Chełmska 21, bud. 24
00-724 Warszawa
tel.
+48 22 851 10 56
+48 22 851 10 67
tel./fax
+48 22 851 10 57
e-mail
[email protected]
www.wajdaschool.pl
Warszawska Szkoła Filmowa
Policealna Szkoła Artystyczna pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Świeradowska 43 (7 piętro)
02-662 Warszawa
tel./fax
+48 22 543 55 99
tel. kom.
+48 691 490 171
e-mail
[email protected]
www.szkolafilmowa.pl
6
Polskie filmy 2007/2008
WaYniejsze nagrody dla polskich filmów i realizatorów
na zagranicznych festiwalach w 2007 i 2008 roku
Fabuły
Barbórka ■ St. Barbara’s Day
reż. Maciej Pieprzyca
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Telewizyjnych w Bar
w Czarnogórze: nagroda za najlepsze zdj´cia dla Marka
Traskowskiego (paêdziernik 2007)
Hiena ■ Hyena
reż. Grzegorz Lewandowski
21. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Leeds, Wielka
Brytania: Specjalne Wyró˝nienie Jury (listopad 2007)
Ja wam pokaYę! ■ I’ll Show You!
reż. Denis Delić
Nightwatching ■ Nightwatching
reż. Peter Greenaway
64. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji: Mimmo
Rotella Foundation Award oraz Open Award 2007
(wrzesieƒ 2007)
Międzynarodowa koprodukcja
dofinansowana przez PISF
Nocny autobus ■ Notturno Bus
reż. Davide Marengo
China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival,
Suzhou: Nagroda dla Najlepszego Aktora – Valerio
Mastandrea (paêdziernik 2007)
Międzynarodowa koprodukcja
dofinansowana przez PISF
Suzhou: Nagroda dla najlepszej aktorki – Gra˝yny
Oda do radości ■ Ode to Joy
reż. Anna Kazejak-Dawid, Jan Komasa,
Maciej Migas
Wolszczak (paêdziernik 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy „RiverRun” w Winston-
China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival,
Jasne błękitne okna ■ The Skylights
reż. Bogusław Linda
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Madrycie (Madrid
Mostoles), Hiszpania: nagrody za kreacje aktorskie dla
Joanny Brodzik i Beaty Kawki (paêdziernik 2007)
Jestem ■ I Am
reż. Dorota Kędzierzawska
Mi´dzynarodowy Festiwal „Du Grain á Démoudre”,
Gonfreville-l'Orcher, Francja: Nagroda Jury
Młodzie˝owego (listopad 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Free Zone w Belgradzie,
Serbia: Nagroda PublicznoÊci (listopad 2007)
Katyń ■ Katyń
reż. Andrzej Wajda
Nagroda Amerykaƒskiej Akademii Sztuki Filmowej Oscar:
Nominacja w kategorii najlepszy film obcoj´zyczny
(luty 2008)
Komornik ■ The Collector
reż. Feliks Falk
25. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Teheranie (Fajr
International Film Festival): nagroda za najlepszy
scenariusz dla Grzegorza Łoszewskiego (luty 2007)
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Złota Nagroda REMI (kwiecieƒ 2007)
seria Magiczne drzewo
■ The Magic Tree Series
reż. Andrzej Maleszka
35. International Emmy Awards – Nagroda Emmy w kategorii
Children & Young People (listopad 2007)
Salem w USA: Nagroda za najlepszà rol´ ˝eƒskà dla
Małgorzaty Buczkowskiej (kwiecieƒ 2007)
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Platynowa Nagroda REMI (kwiecieƒ
2007)
Plac Zbawiciela ■ Saviour's Square
reż. Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze
China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival,
Suzhou: nagroda za re˝yseri´ (paêdziernik 2007)
52. Semana Internacional de Cine de Valladolid, Hiszpania:
nagroda Espiga de Plata dla najlepszego filmu
i nagroda dla najlepszej aktorki – Jowity Budnik
(listopad 2007)
19. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w TrieÊcie, Włochy:
Nagroda Główna (styczeƒ 2008)
Polak potrzebny od zaraz
■ It’s a Free World
reż. Ken Loach
64. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji: Nagroda
OSELLA dla najlepszego scenariusza – Paul Laverty;
Nagroda SIGNIS – Specjalne Wyró˝nienie oraz Nagroda
EIUC Human Rights Film (wrzesieƒ 2007)
Międzynarodowa koprodukcja
dofinansowana przez PISF
Pora umierać ■ Time to Die
reż. Dorota Kędzierzawska
19. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w TrieÊcie, Włochy:
Wyró˝nienie Specjalne Jury (styczeƒ 2008)
PoYeracze ksiąYek z serii Magiczne
drzewo ■ The Devourers of Books
reż. Andrzej Maleszka
43. Mi´dzynarodowy Konkurs Produkcji Telewizyjnej
w Chicago (Hugo Television Awards 2007): Srebrny
Hugo (marzec 2007)
Polskie filmy 2007/2008
7
nagrody
Szaleńcy ■ Madmen
reż. Paweł Wendorff
Pumelo International Film Festiwal, Indie: Nagroda
PublicznoÊci oraz nagroda za najlepszy scenariusz
(marzec 2007)
Sztuczki ■ Tricks
reż. Andrzej Jakimowski
64. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, Włochy:
Nagroda Europa Cinemas dla najlepszego filmu
europejskiego; Najlepszy Film Giornate degli Autori;
Nagroda Laterna Magica (wrzesieƒ 2007)
56. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Mannheim-
22. Europejski Festiwal Filmów Krótkometra˝owych, Brest:
Nagroda „Moyen Metrage du Conseil General du
Finistere” (listopad 2007)
Fale. Wyjazd ■ Waves. Day Return
re˝. Maciej Pisarek
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Specjalna Nagroda Jury (kwiecieƒ
2007)
Koniec lata ■ The End of Summer
reż. Karolina Bielawska
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra˝owych IZMIR,
Heidelberg, Niemcy: Nagroda Specjalna Jury
Turcja: Nagroda Golden Cat dla najlepszego filmu
(paêdziernik 2007)
(listopad 2007)
20. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Tokio, Japonia:
nagroda dla najlepszego aktora – Damiana Ula
(paêdziernik 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Sao Paolo, Brazylia:
Nagroda Specjalna Jury (listopad 2007)
MFF w Tbilisi, Gruzja: Nagroda dla najlepszego filmu
statuetka Złotego Prometeusza oraz Nagroda
im. Siergieja Parad˝anowa (grudzieƒ 2007)
25. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Miami, USA:
Grand Prix (marzec 2008)
Śmierć rotmistrza Pileckiego
■ The Death of Officer Pilecki
reż. Ryszard Bugajski
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Specjalna Nagroda Jury (kwiecieƒ 2007)
Z odzysku ■ Retrieval
reż. Sławomir Fabicki
18. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w TrieÊcie, Włochy:
Specjalne Wyró˝nienie Jury (styczeƒ 2007)
12. ShadowLine Salerno Film Festival w Salerno, Włochy:
Nagroda Jury (maj 2007)
47. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzie˝y
w Zlinie w Czechach: The Europa Award za najlepszy
pełnometra˝owy debiut europejski (czerwiec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Moveast, Pecs, W´gry:
Nagroda Główna Złoty Beniamin (paêdziernik 2007)
Fabuły krótkometraYowe
Brat czeka na końcu drogi ■ Brother Is
Waiting at the End of the Road
reż. Waldemar Grzesik
Berliner Film Fenster – Grenzenlos:
Nagroda Główna (marzec 2007)
Emilka płacze ■ Emily Cries
reż. Rafał Kapeliński
53. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra˝owych
w Oberhausen: Wyró˝nienie (maj 2007)
Austin Film Festival: Specjalne Wyró˝nienie Jury
Melodramat ■ Melodrama
reż. Filip Marczewski
Berliner Film Fenster – Grenzenlos:
Nagroda Główna (marzec 2007)
Miasto ucieczki ■ The Refuge City
reż. Wojciech Kasperski
SF Shorts, San Francisco, USA: Wyró˝nienie Specjalne Jury
(sierpieƒ 2007)
Pomiędzy ■ Beetween
reż. Jose E. Iglesias Vigil
1. Festiwal Etiud Studenckich w Kustendorf w Serbii: Grand
Prix Złote Jajko (luty 2008)
Porno ■ Porno
reż. Jan Wagner
17. Festiwal Filmów Europy Wschodniej w Cottbus
w Niemczech: Nagroda dla najlepszego filmu
krótkometra˝owego (listopad 2007)
19. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w TrieÊcie, Włochy:
Wyró˝nienie Jury w kategorii filmów
krótkometra˝owych (styczeƒ 2008)
Sezon na kaczki ■ Wild Duck Season
reż. Julia Ruszkiewicz
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Aubagne, Francja:
Prix du Fiction w kategorii film krótkometra˝owy
(marzec 2007)
23. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra˝owych
w Lille, Francja: Grand Prix (marzec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Studenckich „Zlin Dog”
w Zlinie w Czechach: nagroda dla najlepszego filmu
w kategorii „fikcja” (czerwiec 2007)
Trójka do wzięcia ■ Three To Take
reż. Bartek Konopka
XVII Festiwal Filmów Krótkich, Dokumentalnych
i Animowanych Message To Man w St. Petersburgu,
Rosja: nagroda za najlepszy debiut (lipiec 2007)
22. Europejski Festiwal Filmów Krótkometra˝owych w Brest,
Francja: Grand Prix oraz Nagroda dla najlepszego
aktora (listopad 2007)
(paêdziernik 2007)
8
Polskie filmy 2007/2008
nagrody
WaYki ■ Dragon Flies
reż. Justyna Nowak
15. Raindance International Film Festival, Londyn, Wielka
Brytania: Najlepszy Film Krótkometra˝owy oraz
Jeden dzień w PRL
■ One Day in Peoples Poland
reż. Maciej Drygas
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Nagroda firmy Canon za najlepsze zdj´cia
Houston, USA: Platynowa Nagroda REMI (kwiecieƒ
(paêdziernik 2007)
2007)
10. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych,
Dokumenty
Apokalipsa bez granic
■ Apocalypse Unlimited
reż. Krystian Matysek
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Bràzowa Nagroda REMI (kwiecieƒ 2007)
Błoto wiąYe
reż. Sławomir Bergański
3. Mi´dzynarodowy Off-Road Kino Festival, Wilno, Litwa:
Grand Prix w kategorii 4 x 4 Free Theme
(listopad 2007)
Dahab mekka płetwonurków
■ Dahab-a Divers Mecca
reż. Andrzej Misiuk
11. International Underwater Film Festival, Belgrad, Serbia:
III nagroda (grudzieƒ 2007)
Elektryczka ■ Suburban Train
reż. Maciej Cuske
15. International Festival Train & Metro on Film CinéRail
w Pary˝u: Grand Prix (luty 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki i Filmu Mediawave w Györ
na W´grzech: Nagroda Specjalna Jury (maj 2007)
Herkules wyrusza w świat
■ Hercules Ventures Into the World
reż. Lidia Duda
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Platynowa Nagroda REMI (kwiecieƒ
2007)
28. Âwiatowy Festiwal Telewizji w Banff, Kanada: Nagroda
Specjalna Jury (czerwiec 2007)
Jak to się robi ■ How To Do It
reż. Marcel Łoziński
Festiwal Filmów z Europy Ârodkowo-Wschodniej goEast
w Wiesbaden, Niemcy: najlepszy dokument
(kwiecieƒ 2007)
Krótkometra˝owych i Animowanych w Bombaju, Indie:
Srebrna Muszla – ex aequo z filmem Vity Želakeviciute
Po tamtej stronie (styczeƒ 2008)
Kamienna cisza ■ Stone Silence
reż. Krzysztof Kopczyński
Mi´dzynarodowy Festiwal Dokumentu w Chicago (CIDF):
Nagroda Rady Festiwalu Sky is the Limit w kategorii
work in progress (kwiecieƒ 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych
i Animowanych DOK w Lipsku, Niemcy: Nagroda Jury
Ekumenicznego (listopad 2007)
Kino objazdowe
■ The Travelling Cinema
reż. Marcin Sauter
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Bràzowa Nagroda REMI (kwiecieƒ 2007)
Klinika ■ Hospital
reż. Tomasz Wolski
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Punto
de Vista” w Pampelunie, Hiszpania: Nagroda Jeana
Vigo dla najlepszego re˝ysera (marzec 2007)
16. Europejski Festiwal Filmowy dokument ART
Neubrandenburg / Szczecin: Grand Prix
(wrzesieƒ 2007)
Lekcja białoruskiego
■ Belarusian Lesson
reż. Mirosław Dembiński
Festiwal Praw Człowieka „One World” w Pradze, Czechy:
Nagroda Vaclava Havla oraz Nagroda Jury Studenckiego
Next Generation UE (marzec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Praw Człowieka w Pary˝u: Nagroda
Jury Studenckiego (kwiecieƒ 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy „Steps”, Charków,
Ukraina: Nagroda PublicznoÊci (paêdziernik 2007)
21. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy „Prix Europa”, Berlin,
Niemcy: Special Prix Europa w kategorii Dokument
Telewizyjny (paêdziernik 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów o WolnoÊci „Festival des
Libertes”, Bruksela, Belgia: Prize of the Festival of
Liberties 2007 (listopad 2007)
Lekcja muzyki ■ The Music Lesson
reż. Andrzej Mańkowski
Konkurs URTI podczas 47. Mi´dzynarodowego Festiwalu
Programów Telewizyjnych w Monte-Carlo – Srebrny
Medal (czerwiec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Produkcji TV Prix Italia w Weronie,
Włochy: Grand Prix w kategorii dokument artystyczny
(wrzesieƒ 2007)
Polskie filmy 2007/2008
9
nagrody
Na działce ■ At the Datcha
reż. Thierry Paladino
Połowa mnie
reż. Justyna Tafel
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy w Belgradzie: najlepszy
12. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkich w Teheranie,
film dokumentalny w konkursie mi´dzynarodowym
Iran: I miejsce w kategorii filmy o Êwiecie islamu
(kwiecieƒ 2007)
(listopad 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki i Filmu Mediawave w Györ
na W´grzech: nagroda Specjalna Teatru Barka
(maj 2007)
Europejski Festiwal Szkół Filmowych Vilnius Film Shorts
na Litwie: Główna Nagroda w kategorii film
dokumentalny (czerwiec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra˝owych Curta
Portrecista ■ The Portraitist
reż. Ireneusz Dobrowolski
5. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych
„Człowiek w Êwiecie”, Sztokholm, Szwecja: Grand Prix
(kwiecieƒ 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy „DeReel” w Victorii,
Cinema w Rio de Janeiro, Brazylia: Nagroda dla
Australia: Nagroda za najlepszy film dokumentalny
Najlepszego Filmu Dokumentalnego (listopad 2007)
(maj 2007)
Nasiona ■ The Seeds
reż. Wojciech Kasperski
Powiedz mi dlaczego? ■ Tell Me Why
reż. Małgorzata Imielska
Big Sky Documentary Film Festival w Missoula, Montana,
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
USA: Nagroda Specjalna Jury (luty 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki i Filmu Mediawave w Györ
na W´grzech: Nagroda Główna (maj 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Kratkofil w Banja Luce w BoÊni
i Hercegowinie: Grand Prix (czerwiec 2007)
Parnu International Documentary and Anthropology Film
Festival, Estonia: Grand Prix (lipiec 2007)
2. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych
Houston, USA: Bràzowa Nagroda REMI (kwiecieƒ 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych GZDOC
w Guangzhou (Kanton) w Chinach: Specjalne
Wyró˝nienie (grudzieƒ 2007)
Praszczur ■ Grandpa
reż. Mirosław Dembiński
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Górskich w Domzale
DOCSDF, Mexico City, Meksyk: Specjalne Wyró˝nienie
(Słowenia): Specjalne Wyró˝nienie w kategorii
Jury (paêdziernik 2007)
sportów górskich i filmów przygodowych (luty 2007)
Nasza ulica ■ Our Street
reż. Marcin Latałło
Uciekinier ■ The Runaway
reż. Marek Tomasz Pawłowski
9. Astra Film Fest, Rumunia: Główna Nagroda w kategorii
The New York Festivals 2008: Bràzowy Medal w kategorii
„Europa” (paêdziernik 2007)
Festiwal Traces de Vie, Clermont-Ferrand, Francja: Nagroda
Hors-frontieres (listopad 2007)
Pierwszy dzień ■ The First Day
reż. Marcin Sauter
Doclisboa 2007, Lisbona, Portugalia: Nagroda Johnnie
Walkera dla najlepszego krótkiego filmu
dokumentalnego (paêdziernik 2007)
MFF Chicago, USA: Grand Prix (listopad 2007)
MFF Siena, Włochy: Wyró˝nienie Specjalne (listopad 2007)
Po tamtej stronie ■ Beyond The Wall
reż. Vita Želakeviciute
historia i społeczeƒstwo (luty 2008)
W drodze ■ On the Road
reż. Maciej Adamek
40. Annual WorldFest-Houston International Film Festival,
Houston, USA: Platynowa Nagroda REMI
(kwiecieƒ 2007)
International Documentary Film Festival Cronograf
w Mołdawii: Grand Prix (maj 2007)
The End Of The Pier International Film Festival w Anglii:
dwa Specjalne Wyró˝nienia Jury – w kategorii filmu
dokumentalnego i filmu europejskiego (maj 2007)
Blue Sea Film Festival, Finlandia: Grand Prix (sierpieƒ 2007)
Srebrna Muszla – ex aequo z filmem Macieja Drygasa
W poszukiwaniu legendy
■ In Search of Legend
reż. Konstanty Kulik
Jeden dzieƒ w PRL (styczeƒ 2008)
Sportfilmfestival w Palermo, Włochy: Nagroda dla
10. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych,
Krótkometra˝owych i Animowanych w Bombaju, Indie:
Podwodny dywizjon
■ Underwater Squadron
reż. Teodor Ratkowski i Krzysztof Pomes
18. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Wojskowych
w Bracciano we Włoszech: Nagroda Specjalna
w kategorii dokument (listopad 2007)
najlepszego filmu oraz Nagroda za najlepszà re˝yseri´
(grudzieƒ 2007)
Wojownik ■ The Warrior
reż. Jacek Bławut
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych GZDOC
w Guangzhou (Kanton) w Chinach: Grand Prix
(grudzieƒ 2007)
10
Polskie filmy 2007/2008
nagrody
Animacja
Arka ■ The Ark
reż. Grzegorz Jonkajtys
Festiwal Animacji Komputerowej oraz Efektów Specjalnych
SIGGRAPH, USA: Best of Show (kwiecieƒ 2007)
Prix Ars Electronica w Linzu, w Austrii: Award of Distinction
(wrzesieƒ 2007)
37. Kyiv International Film Festival Molodist, Kijów,
Ukraina: najlepszy film krótkometra˝owy
(paêdziernik 2007)
Australian Effects & Animation Festival, Sydney, Australia:
Grand Prix w kategorii film krótkometra˝owy
(listopad 2007)
12. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkich w Teheranie,
Iran: I miejsce w konkursie filmów animowanych
(listopad 2007)
Błędne koło
reż. Elżbieta Wąsik
2. Mi´dzynarodowy Festiwal Niepodległego Kina KinoLew
2007, Lwów, Ukraina: Nagroda Specjalna Jury Szklany
Lew (listopad 2007)
Caracas ■ Caracas
reż. Anna Błaszczyk
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych BIMINI
w Rydze na Łotwie: Dyplom za artyzm i re˝yseri´
w kategorii debiutów filmowych (marzec 2007)
19. Dresden Filmfest w Dreênie w Niemczech: Wyró˝nienie
O królewnie zaklętej w Yabę
■ The Princess Turned Into a Frog
reż. Robert Turło
40. Annual WorldFest-Houston International Film Festival,
Houston, USA: Nagroda Specjalna Remi w kategorii
film krótkometra˝owy i wideo (kwiecieƒ 2007)
Piotruś i wilk Peter & the Wolf
■ Sergei Prokofiev’s Peter & the Wolf
reż. Suzie Templeton
Nagroda The British Academy of Film and Television Arts
BAFTA: Nominacja w kategorii krótkometra˝owy film
animowany (styczeƒ 2007)
Rose D’Or Festival w Lucernie, Szwajcaria: Nagroda Złotej
Ró˝y w kategorii performance za połàczenie filmu
z muzykà granà na ˝ywo (maj 2007)
Pulcinella Italian Television Animation Awards: Nagroda dla
najlepszego europejskiego programu (maj 2007)
International Animated Film Festival, Annecy, Francja:
Główna Nagroda Kryształ Annecy oraz Nagroda
PublicznoÊci (czerwiec 2007)
Cartoon d'Or 2007: Nominacja (lipiec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Tindirindis
w Wilnie: Dyplom honorowy (paêdziernik 2007)
Nagroda Amerykaƒskiej Akademii Sztuki Filmowej Oscar
w kategorii animowany film krótkometra˝owy
(luty 2008)
Słoneczne miasto ■ Sunny Town
reż. Andrzej Gosieniecki
XVII Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dzieci´cych w Kairze,
Egipt: Bràzowy Faraon w kategorii film animowany
(marzec 2007)
(maj 2007)
Krawiec Niteczka ■ Thread the Tailor
reż. Andrzej Gosieniecki
XVII Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dzieci´cych w Kairze,
Egipt: Bràzowy Faraon w kategorii serial animowany
(marzec 2007)
19. International TV Festival of Programmes for Children and
Youth „Prix Danube”, Bratysława, Słowacja: Nagroda
Specjalna Jury Mi´dzynarodowego w kategorii filmów
animowanych (wrzesieƒ 2007)
Linia Yycia ■ Life Line
reż. Tomek Ducki
Cartoon d'Or 2007: Nominacja (lipiec 2007)
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych
i Animowanych DOK w Lipsku, Niemcy:
Nagroda Główna w kategorii film animowany i wideo
(listopad 2007)
Mokra bajeczka ■ Wet Fable
reż. Wojciech Gierłowski
40. Annual WorldFest – Houston International Film Festival,
Houston, USA: Platynowa Nagroda REMI (kwiecieƒ
2007)
Nagrody indywidualne
Adam Horoszczak
Medal 60-lecia Mi´dzynarodowego Festiwalu Filmowego
Daniel Olbrychski
w Cannes (maj 2007)
Nagroda Kristiana, najwy˝sze wyró˝nienie czeskiego
festiwalu filmowego Febiofest,
przyznawane przez krytyków (marzec 2007);
Nagroda Specjalna im. Konstantego Stanisławskiego
za wybitne osiàgni´cia zawodowe
na 29. Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym
Roman Polański
w Moskwie (czerwiec 2007)
Nagroda Rosyjskiej Narodowej Akademii Sztuk i Nauk
Filmowych Złote Orły – za wybitny wkład
GraQyna Trela i Marcin Wrona
w kinematografi´ Êwiatowà (styczeƒ 2007)
III miejsce w Mi´dzynarodowym Konkursie Scenariuszowym
Krzysztof Zanussi
Hartley-Merrill za scenariusz „Tamagotchi” (maj 2007)
Nagroda im. Luki Brajnovica przyznawana przez Uniwersytet
Navarry w Pampelunie, Hiszpania (marzec 2007)
Polskie filmy 2007/2008
11
WaYne adresy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Filmu i Instytucji Filmowych
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.
+48 22 421 01 38
+48 22 421 05 59
e-mail
[email protected]
[email protected]
Filmoteka Narodowa
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
tel.
+48 22 845 50 74
fax
+48 22 646 53 73
e-mail
[email protected]
www.fn.org.pl
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
tel.
+48 22 845 51 32
+48 22 845 55 45
fax
+48 22 845 39 08
e-mail
[email protected]
www.sfp.org.pl
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
ul. Chełmska 21 bud. 28 C
00-724 Warszawa
tel.
+48 22 840 59 01
e-mail
[email protected]
www.kipa.pl
Telewizja Polska – Agencja Filmowa
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa
tel.
+48 22 547 81 67
+48 22 547 67 32
fax
+48 22 547 42 25
www.tvp.pl
Media Desk Polska
ul. Chełmska 19/21 pok. 229
00-724 Warszawa
tel./fax
+48 22 851 10 74
www.mediadesk.com.pl
12
Polskie filmy 2007/2008
Filmy
fabularne
Polskie filmy 2007/2008
13
4 noce z Anną
filmy fabularne
Jerzy Skolimowski scenariusz Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska zdjęcia Adam Sikora muzyka Michał Lorenc
scenografia Marek Zawierucha kostiumy Joanna Kaczyńska montaQ Cezary Grzesiuk dźwięk Federic de Ravignan
kierownicy produkcji Andrzej Stempowski (Polska), Philippe Rey (Francja) obsada Kinga Preis (Anna), Artur Steranko
(Leon Okrasa), Jerzy Fedorowicz (ordynator), Redbad Klijnstra (sędzia), Małgorzata Buczkowska (koleżanka Anny),
Jakub Snochowski (aspirant Kwiatkowski), Zbigniew Konopka (więzień 1), Marcin Jędrzejewski (więzień 2), Barbara
Kołodziejska (babcia), Anna Lenartowicz (pielęgniarka), Anna Szawiel (ekspedientka w sklepie jubilerskim), Witold
Wieliński (więzień z gazetą), Paweł Prokopczuk (pracownik ZUS), Paweł Czajor (policjant) produkcja Skopia Film, ul.
Górczewska 15/31, 01-186 Warszawa, e-mail [email protected]; Alma Films (Francja) producenci Paulo Branco,
Jerzy Skolimowski producent wykonawczy Ewa Piaskowska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja
otwarta sprzedaQ światowa Wild Bunch Distribution; 99 rue de la Verrerie, 75004 Paris, tel. +33 01 53 10 42 50, fax +33
01 53 10 42 69, e-mail [email protected] www.wildbunch-distribution.com
HD/35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo, 101’
Polska – Francja 2008
fot. Skopia Film
reQyseria
4 Nights with Anna
Leon, pracownik spalarni odpadów medycznych w prowincjonalnym miasteczku, zakochuje się
w pielęgniarce i obsesyjnie próbuje do niej zbliżyć. Odurza ją środkami nasennymi i nocami
zakrada się przez okno do jej pokoju. Spędza długie godziny obok śpiącej kobiety, z każdą
wizytą pozwalając sobie na coraz większą poufałość.
Jerzy Skolimowski
Ur. 1938. Wybitny reżyser, scenarzysta, aktor, malarz, poeta, dramaturg. Absolwent
łódzkiej szkoły filmowej.
Laureat wielu nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Cannes i Berlinie.
Filmografia (wybór):
1964: Rysopis; 1965: Walkower; 1966: Bariera; 1967/1981: Ręce do gory; 1967: Le Départ;
1970: Deep End; 1971: Król, dama, walet (King, Queen, Knave); 1978: Wrzask (The Shout);
1982: Fucha (Moonlighting); 1984: Success is the Best Revenge; 1985: Lightship; 1989:
Wiosenne wody (Torrents of Spring); 1991: Ferdydurke (30 Door Key); 2008: 4 noce
z Anną
fot. Ewa Piaskowska / Skopia Film
14
Polskie filmy 2007/2008
0_1_0
filmy fabularne
Piotr Łazarkiewicz scenariusz Krzysztof Bizio, Piotr Łazarkiewicz, na podstawie dramatu Krzysztofa Bizio zdjęcia
Wojciech Todorow muzyka Antoni Łazarkiewicz scenografia Katarzyna Sobańska kostiumy Dorota Roqueplo montaQ
Daniel Sokołowski dźwięk Jacek Hamela kierownik produkcji Sylwester Banaszkiewicz obsada Anna Maria Buczek
(Anna), Małgorzata Buczkowska (Lena), Wojciech Brzeziński (Maciek), Marta Chodorowska (Marta), Marcin Kęszycki
(strażnik), Julia Kijowska (Julia), Redbad Klijnstra (Łuka), Piotr Ligienza (Tomek), Rafał Maćkowiak (Filip), Rafał Mohr
(Jacek), Maria Peszek (Ilona), Magdalena Popławska (Maria), Maria Seweryn (Kasia), Dariusz Toczek (Piotr), Tomasz
Tyndyk (Sebastian) oraz Jacek Bunsch (kioskarz), Lena Jaworska (córka Kasi), Wiesław Komasa (prezenter radiowy),
Piotr Michalski (diler), Paulina Prześluga (Weronika), Dariusz Siastacz (złomiarz I), Grzegorz Wolf (złomiarz II)
produkcja Skorpion Art, ul. Chełmska 21, lok. 612, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 11 04, e-mail [email protected]
koprodukcja Media Brigade, ul. Karkonoska 10 lok. 026, 53-015 Wrocław, tel. +48 71 79 91 451, tel./fax +48 71 79 91 450,
e-mail [email protected]; TV Polsat producent Paweł Rakowski koproducenci Sylwester Banaszkiewicz, Marcin
Kurek, Jarosław Sander producenci wykonawczy Sylwester Banaszkiewicz, Marcin Kurek (Media Brigade)
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, kolor, 87’
Polska 2008
fot. Jarosław Sosiński
reQyseria
Nadmorskie miasteczko po sezonie. Siedmioro bohaterów. Niektórzy się znają. Inni mijają się na
ulicy. Nagłe załamanie pogody wyzwala w nich skrywane emocje, odsłania przeraźliwe
poczucie samotności i głód uczuć.
Piotr Łazarkiewicz
Ur. 1954. Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, producent.
Absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego.
Filmografia fabularna (wybór):
1987: Kocham kino; 1990: W środku Europy; 1991: Odjazd
(wspólnie z Magdaleną Łazarkiewicz); 1993: Pora na
czarownice; 1995: Odjazd (serial tv); 2001: Tylko niebo
(serial tv); 2007: 0_1_0
fot. Jarosław Sosiński
Polskie filmy 2007/2008
15
33 sceny z Yycia
filmy fabularne
Małgorzata Szumowska zdjęcia Michał Englert muzyka Paweł Mykietyn scenografia Anna Niemira
kostiumy Julia Jarża, Katarzyna Lewińska montaQ Jacek Drosio dźwięk Andrzej Cecota, Michał Dominowski (montaż
dźwięku) kierownik produkcji Janusz Turkowicz obsada Julia Jentsch (Julia), Andrzej Hudziak (Jurek), Małgorzata
Hajewska-Krzysztofik (Barbara), Maciej Stuhr (Piotr), Peter Gantzler (Adrian), Iza Kuna (Kaśka), Rafał Maćkowiak
(Tomek), Roman Gancarczyk (Krzysiek) produkcja Pandora Film, Ebertplatz 21, D-50668 Köln, tel. +49 (0) 221 97 33 20,
www.pandorafilm.com; Studio Filmowe STI, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, tel. +48 22 547 66 28, fax +48 22 547
42 37, www.sti.com.pl koprodukcja SHOT Szumowski, ul. Narbutta 27/4, 02-536 Warszawa, tel. +48 22 848 88 12
współfinansowanie Filmstiftung NRW, MEDIA Development, Polski Instytut Sztuki Filmowej producent Raimond Goebel
(Pandora Film) koproducenci Teresa Dworzecka (STI), Małgorzata Szumowska (Shot Szumowski), Mikael Olsen
(Zentropa), Meinolf Zurhorst (ZDF/ARTE) producent wykonawczy Małgorzata Szumowska dystrybucja Real Fiction
(Niemcy) sprzedaQ światowa Trust Film, Filmbyen 12, DK 2650 Hvidovre (Dania), tel. +45 36 868 788, e-mail [email protected]
35 mm/HDV, 1:1,78, kolor, Dolby stereo
Polska – Niemcy 2008
fot. Anna Włoch
scenariusz i reQyseria
33 Scenes from Life
33-letnia Julia traci wszystko, co było dla niej ważne. Śmierć rodziców potęguje kryzys osobisty
i zawodowy. Rodzina Julii się rozpada, wokół niej zaczyna panować chaos. Na gruzach
przeszłości Julia uczy się żyć na nowo.
Małgorzata Szumowska
Ur. 1973. Reżyser, scenarzystka. Absolwentka łódzkiej szkoły filmowej. Jej etiuda
„Cisza” (Silence) zdobyła 18 nagród na międzynarodowych festiwalach
filmowych, nagradzano również inne jej etiudy oraz dokumenty. Nominowana
do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Odkrycie Roku za filmy
„Szczęśliwy człowiek” (2000) i „Ono” (2005), pokazywane i nagradzane na
międzynarodowych festiwalach. Od 2001 – członkini Europejskiej Akademii
Filmowej.
Filmografia pełnometraQowa:
2000: Szczęśliwy człowiek; 2005: Ono (Leben in mir); 2008: 33 sceny z życia
fot. Anna Włoch
16
Polskie filmy 2007/2008
Aleja Gówniarzy
Absolute Beginner
Piotr Szczepański zdjęcia Piotr Szczepański muzyka Cool Kids of Death, Not, L.Stadt, Korzeń, Kuba
Wandachowicz, Psychocukier, Mikrowafle, O.S.T.R., 19 Wiosen scenografia Paulina Połom kostiumy Aneta Flis montaQ
Piotr Szczepański dźwięk Kuba Lenarczyk kierownik produkcji Anna Pachnicka obsada Marcin Brzozowski (Marcin), Ewa
Łukasiewicz (Kasia), Wojciech Mecwaldowski (Radek), Bartosz Picher (Igor), Marcel Wiercichowski (Jan), Matylda
Paszczenko (Agata) produkcja Anagram Film, ul. Piotrkowska 134/27, 90-062 Łódź, tel. +48 42 637 32 55, +48 603 566 255,
e-mail [email protected], [email protected], www.alejagowniarzy.pl koprodukcja Opus Film
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Anna Pachnicka, Piotr Dzięcioł, Piotr Szczepański
dystrybucja Dystrybutornia, ul. Piotrkowska 134/27, 90-062 Łódź, tel. +48 603 219 093 sprzedaQ światowa Anagram Film
35 mm 1:2,35, kolor, Dolby Digital Surround EX, 87’
Polska 2007
fot. Anagram Film / Piotr Szczepański
scenariusz i reQyseria
filmy fabularne
Weekendowa noc w Łodzi. Ostatnie godziny przed wyjazdem do Warszawy w poszukiwaniu
pracy zamieniają się dla Marcina w poszukiwanie zgubionego telefonu komórkowego. W ich
trakcie zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę szuka swojej byłej dziewczyny – Kasi.
Piotr Szczepański
N
agrody:
Ur. 1975. Z wykształcenia operator, z zamiłowania
reżyser. Absolwent łódzkiej szkoły filmowej
(1999).
Laureat Grand Prix – Złotego Lajkonika na 44.
Krakowskim Festiwalu Filmowym za dokument
„Generacja C.K.O.D.” (2004) i Grand Prix Nokia
Mobile Movie Competition na Warszawskim
Festiwalu Filmowym (2005) za „Przyszłość polskiej
kinematografii”.
„Aleja Gówniarzy” to jego debiut fabularny.
32. Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni: Nagroda
Stowarzyszenia Filmowców
Polskich za twórcze
przedstawienie współczesnoÊci
fot. Michał Grzeszczakowski
Polskie filmy 2007/2008
17
Ballada o Piotrowskim
filmy fabularne
Rafał Kapeliński zdjęcia Paweł Dyllus muzyka Zbigniew Malecki scenografia Magdalena Herzyk
kostiumy Emilia Czartoryska montaQ Maciej Pawliński dźwięk Mikołaj Kaczmarczyk, Zbigniew Malecki kierownik
produkcji Piotr Ledwig obsada Krzysztof Kiersznowski (Piotrowski), Zbigniew Zamachowski (pan Marek), Elżbieta
Jarosik (pani Basia), Magdalena Popławska (pani Lila), Zofia Merle (sklepowa), Jerzy Łapiński (księgowy), Andrzej
Szopa (sklepowy), Jacek Borusiński (Młot), Kazimierz Mazur (Bębenek), Ernest Przeradzki (ksiądz) produkcja Aurora
Film Production Piotr Ledwig, Rafał Kapeliński, ul. Brynowska 63/37, 40-584 Katowice, tel. kom. +48 602 118 063, e-mail
[email protected]; tel. kom. +48 662 320 303; e-mail [email protected]; [email protected] producenci Rafał
Kapeliński, Piotr Ledwig, Mary Melinda Ziemer dystrybucja Vivarto, ul. Franciszkańska 8 m 2, 00-214 Warszawa, tel. +48
22 826 60 48, +48 22 353 96 02, fax +48 22 353 96 03; e-mail [email protected]; www.vivarto.pl sprzedaQ światowa
BooBoo Films, Bartłomiej Moczulski (Intl Sales Manager), [email protected], tel. kom. +48 501 078 659,
www.booboofilms.pl
S16, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo A-type, 57’
Polska 2007
fot. Dorota Zyguła
scenariusz i reQyseria
The Ballad of Piotrowski
Małe miasteczko nad Wisłą. Piotr Piotrowski bez pomocy dobrych ludzi nigdy by sobie w życiu nie
poradził. Jednak gdy umiera aptekarz Wirtz, jego opiekun, Piotrowski postanawia radzić sobie
sam. Nie tylko spróbować przetrwać, ale i spełnić swoje marzenia.
Rafał Kapeliński
Ur. 1970 r. Reżyser, scenarzysta, producent.
Studiował anglistykę w Toruniu, zarządzanie w Seattle
(USA) i reżyserię w Londyńskiej Szkole Filmowej (LFS).
Pracował jako analityk medialny dla banków w Zurychu,
Nowym Jorku i Londynie.
Realizator krótkich fabuł i dokumentów. Za „Emilka płacze”
nagradzany na międzynarodowych festiwalach.
Filmografia fabularna:
2006: Emilka płacze (kr.m.); 2007: Ballada o Piotrowskim
fot. Dorota Zyguła
18
Polskie filmy 2007/2008
Bardzo krótki strajk
Grzegorz Królikiewicz zdjęcia Stanisław Ścieszko, Rafał Wróblewski, Roman Dębski scenografia
i kostiumy Beata Tumkiewicz montaQ Marcin Erol dźwięk Bogumiła Kłopotowska kierownik produkcji Bogna Janiec
produkcja Studio Filmowe N, ul. Lajkonika 5, 94-119 Łódź, tel./fax +48 42 686 13 94, e-mail [email protected];
www.krolikiewicz.pl producent Grzegorz Królikiewicz współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej; Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dystrybucja otwarta sprzedaQ
światowa otwarta
Betacam SP, kolor, Dolby Stereo Digital, 52’
Polska 2007
fot. Studio Filmowe N.
scenariusz i reQyseria
The Very Short Strike
filmy fabularne
Dokument fabularyzowany.
13 grudnia 1981 komunistyczne władze PRL wprowadziły stan wojenny. Następnego dnia studenci
Uniwersytetu Łódzkiego w ramach protestu zorganizowali strajk okupacyjny, który został
brutalnie spacyfikowany przez milicję.
W 25 rocznicę uczestnicy strajku i dzisiejsi studenci rekonstruują tragiczne wydarzenia w formie
psychodramy.
Grzegorz Królikiewicz
Ur. 1939. Reżyser, scenarzysta, pedagog, producent.
Realizator kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i widowisk
Teatru Telewizji.
Wykładowca łódzkiej szkoły filmowej i kilku uniwersytetów,
eseista i teoretyk filmu. Laureat wielu nagród filmowych.
Filmografia fabularna:
1972: Na wylot; 1974: Wieczne pretensje; 1977: Tańczący
jastrząb; 1981: Klejnot wolnego sumienia; 1983: Fort 13; 1984:
Zabicie ciotki; 1993: Przypadek Pekosińskiego; 1995: Drzewa
fot. Bogna Janiec.
Polskie filmy 2007/2008
19
Belladonna
filmy fabularne
Annika Glac zdjęcia Marcus Struzina scenografia Marek Burgemajster kostiumy Małgorzata Ajzelt
dźwięk Piotr Bielawski obsada Tod Macdonald (Luke), Kate Kendall (Katharine), Katie Jean Harding, Paweł Smagała
(Paweł), Darryl Pellizzer (Jan), Katarzyna Mazurek (Jadwiga) produkcja Glass Kingdom (Australia); e-mail
[email protected] koprodukcja Da Vinci, ul. Bernardyńska 22/12, 02-904 Warszawa, tel./fax +48 22 858 90 87,
e-mail [email protected] współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Annika Glac, Marcus Struzina
koproducent Małgorzata Corvalan dystrybucja Arclight Films, www.arclightfilms.com sprzedaQ światowa Arclight Films,
www.arclightfilms.com
HD/35 mm, kolor, Dolby Digital, ok. 100’
Australia – Polska 2008
fot. Maja Żamojda
scenariusz i reQyseria
Belladonna
Historia miłosna, w której wydarzenia z XV-wiecznej Polski rozgrywają się równocześnie z akcją
we współczesnej Australii. Tuż przed ślubem z Katharine Luke, chcąc poznać przyczynę
dręczących go lęków, poddaje się hipnozie. Podświadomość prowadzi go w dziwny,
niepokojący świat sprzed setek lat, w którym widzi pożary i czarownice…
Annika Glac
Ur. w Polsce, jako dziecko wyjechała
do Australii. Ukończyła wydział
reżyserii w Rusden College. Autorka
kilku filmów krótkometrażowych.
„Belladonna” to jej pełnometrażowy
debiut fabularny.
fot. Maja Żamojda
20
Polskie filmy 2007/2008
Benek
Benek
Robert Gliński scenariusz Irena Morawska, Jerzy Morawski zdjęcia Jan Budzowski wykonanie muzyki Marcin
Pospieszalski, Jan Smoczyński, orkiestra dęta KWK Murcki scenografia Anna Wunderlich kostiumy Agata Culak montaQ
Krzysztof Szpetmański dźwięk Maria Chilarecka kierownik produkcji Leszek Pieszko obsada Marcin Tyrol (Benek),
Mirosława Żak (Danka), Zbigniew Stryj (Eryk), Krystyna Ulewicz (matka Benka i Eryka), Magdalena Popławska (Otylia),
Andrzej Mastalerz (Chrystusik), Witold Wieliński (Gruby) produkcja Apple Film Production, ul. Bagatela 10/12, 00-585
Warszawa, tel. +48 22 851 84 40, fax +48 22 851 84 44, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska –
Agencja Filmowa; Canal+ Polska; EPO Film (Austria) współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej; Media Plus
(program Unii Europejskiej) producent wykonawczy Violetta Kamińska producenci Dariusz Jabłoński, Violetta Kamińska,
Izabela Wójcik koproducent Dieter Pochlatko dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 95’
Polska – Austria 2007
fot. Wojciech Wojciechowski
reQyseria
filmy fabularne
Benek ma 29 lat i chce zacząć życie od nowa. Bierze odprawę i odchodzi na zawsze z kopalni.
Jednak kolejne próby zdobycia pracy zawodzą. Kiedy wydaje się, że jest na samym dnie, miłość
spowoduje, że znajdzie w sobie siłę i upór, które odwrócą koło fortuny.
Robert Gliński
N
agrody:
Ur. 1952. Reżyser i scenarzysta. Absolwent łódzkiej szkoły
filmowej. Realizator filmów dokumentalnych. Reżyser
spektakli teatralnych i Teatru Telewizji. Nagradzany na
polskich i międzynarodowych festiwalach.
32. Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni:
nagroda aktorska
(Zbigniew Stryj)
Filmografia fabularna (wybór):
1983: Niedzielne igraszki; 1985: Rośliny trujące; 1988:
Łabędzi śpiew; 1992: Wszystko, co najważniejsze; 2001:
Cześć, Tereska; 2005: Wróżby kumaka (Unkenrufe); 2007:
Benek
fot. Wojciech Wojciechowski
Polskie filmy 2007/2008
21
Boisko bezdomnych
filmy fabularne
Kasia Adamik scenariusz Przemysław Nowakowski (według pomysłu i treatmentu Kasi Adamik i Agnieszki Holland)
zdjęcia Jacek Petrycki muzyka Antoni Łazarkiewicz scenografia Katarzyna Sobańska kostiumy Magdalena Rutkiewicz,
Katarzyna Lewińska montaQ Michał Czarnecki dźwięk Jacek Hamela kierownik produkcji Andrzej Besztak obsada Marcin
Dorociński (Jacek Mróz), Eryk Lubos (Indor), Dmitrij Piersin (Mitro), Marek Kalita (Minister), Bartłomiej Topa (Górnik),
Jacek Poniedziałek (Ksiądz), Joanna Grudzińska (Sewka), Rafał Fudalej (Alek), Maciej Nowak (Wariat), Krzysztof
Kiersznowski (Staszek), Dariusz Toczek (Mundek), Maria Seweryn (była żona Jacka), Piotr Jagielski, Zbigniew
Zamachowski, Witold Dębicki, Aleksander Mikołajczak produkcja Studio Filmowe TOR, ul. Puławska 61, 02-595
Warszawa, tel. +48 22 845 50 45, +48 22 845 53 03, e-mail [email protected] koprodukcja Non Stop Film Service; Agnieszka
Holland, Katarzyna Adamik współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej, TVP SA, WFDiF producent Krzysztof
Zanussi producent wykonawczy Janusz Wąchała dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa Match Factory
super 16 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital SR
Polska 2008
fot. Robert Pałka
reQyseria
The OFFsiders
Jacek Mróz to były zawodnik reprezentacji piłkarskiej Polski, obecnie – mieszkaniec Dworca
Centralnego.
Z podobnymi jak on życiowymi rozbitkami, wbrew wszelkim przeciwnościom, Jacek postanawia
założyć drużynę piłkarską.
Kasia Adamik
Ur. 1972. Reżyser i artystka storyboardu. Studiowała w Art High
School (Paryż) i w Institute St. Luc (Bruksela). Jej pierwszy film
fabularny „Bark!” startował w konkursie Sundance Film Festival
2001 i był pokazywany na wielu krajowych i międzynarodowych
festiwalach.
Filmografia reQyserska:
2001: Bark! (Szczek!); 2005: Pitbull (mini-serial tv, współreżyseria);
2007: Ekipa (mini-serial tv, współreżyseria); 2008: Boisko
bezdomnych
fot. Robert Pałka
22
Polskie filmy 2007/2008
Bracia Karamazow
The Karamazov Brothers Karamazovi
Petr Zelenka zdjęcia Alexander Šurkala muzyka Jan A. P. Kaczmarek scenografia Barbara Ostapowicz
kostiumy Martin Chocholusek montaQ Vladimir Barak dźwięk Michal Holubec kierownicy produkcji Barbara Kinkalova,
Jan Kaczmarski obsada Ivan Trojan (Stary Karamazow / Diabeł), Michaela Badinkova (Katerina), Roman Luknar
(reżyser), Lenka Krobatova (Gruszeńka), David Novotny (Mitia), Andrzej Mastalerz (Udrzbar), Igor Chmela (Iwan),
Martin Mysicka (Alosza), Małgorzata Gałkowska (żona Udrzbara), Radek Holub (Smierdiakow), Pavel Simcik
(Hospodsky), Marek Matejka (Komisarz / Polak), Adrianna Miara (Kasia), Jerzy Rogalski (technik BHP), Jerzy Bożyk
(muzyk), M. Solce (Czart / lalkarz), K. Lidova, J. Kolva (tancerze) produkcja Prvni Verejnoprávni, Ceská Televize
koprodukcja Warsaw Pact Film Production, ul. Narbutta 32 m 19, 02-541 Warszawa, e-mail [email protected]
producent Cestimir Kopecky koproducenci Karolina Ochab, Roman Wikieł, Kasia Adamik współfinansowanie Polski
Instytut Sztuki Filmowej, Eurimages dystrybucja ATM Grupa sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital, 110’
Czechy – Polska 2008
fot. Mateusz Skalski
scenariusz i reQyseria
filmy fabularne
Spektakl „Braci Karamazow” wg Dostojewskiego w adaptacji wybitnego czeskiego reżysera
i dramaturga Ewalda Schorma, grany od lat w jednym z praskich teatrów, zostaje zaproszony
do Krakowa, na festiwal w Nowej Hucie.
Petr Zelenka
Ur. 1967. Czeski reżyser, scenarzysta, aktor. Studiował
scenopisarstwo w praskiej FAMU. Nagradzany na czeskich
i międzynarodowych festiwalach (Rotterdam, Saloniki,
Karlowe Wary, Mannheim, Bergamo).
Filmografia reQyserska:
1996: Mnága – Happy End; 1997: Guzikowcy (Knoflikári);
2000: Powers; 2002: Rok diabła (Rok dábla), 2005:
Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Pribehy obycejného
silenstvi); 2008: Bracia Karamazow (Karamazovi)
fot. Mateusz Skalski
Polskie filmy 2007/2008
23
Braciszek
filmy fabularne
Little Friar
scenariusz i reQyseria Andrzej Barański zdjęcia Dariusz Kuc muzyka Marta Broczkowska scenografia Albina Barańska kostiumy
fot. Renata Pajchel
Katarzyna Morawska montaQ Wanda Zeman dźwięk Barbara Domaradzka kierownik produkcji Małgorzata Jurczak
obsada Artur Barciś (brat Alojzy – Piotr Kosiba), Grzegorz Gołaszewski (brat Jacek), Janusz Wlizło (fryzjer), Henryk
Błażejczyk (ojciec Melchior), Janusz Łagodziński (ojciec gwardian), Andrzej Okrza-Łapicki (ojciec prowincjał), Rafał
Dajbor (drogerzysta), Ewa Pająk (gospodyni), Zbigniew Kasprzyk (gospodarz), Antoni Kobiałka (furman), Grzegorz
Kulikowski (dziedzic), Michał Włodarczyk (syn piekarza), Ewa Okrza-Łapicka (kobieta z miasteczka), Bartłomiej
Bobrowski (zakonnik) produkcja Telewizja Polska SA – Agencja Filmowa, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. +48
22 547 81 67, fax +48 22 547 42 25 produkcja wykonawcza Skorpion Art, ul. Chełmska 21, lok. 612, 00-724 Warszawa, tel.
+48 22 851 11 04, e-mail [email protected] (Paweł Rakowski, Małgorzata Jurczak) dystrybucja Vivarto, ul.
Franciszkańska 8/2, 00-214 Warszawa, tel +48 22 219 50 70, www.vivarto.pl sprzedaQ światowa Telewizja Polska – Biuro
Współpracy Międzynarodowej i Handlu, tel. +48 22 547 57 98; e-mail [email protected]
Betacam SP, kolor, Dolby Stereo A-type, 98’
Polska 2007
Franciszkanin, brat Alojzy, postanawia swoją śmiercią okupić życie ciężko chorego chłopca…
Alojzy (wł. Piotr Kosiba), kwestarz i jałmużnik, żył w latach 1855-1939. Jego proces beatyfikacyjny
rozpoczął się w 1963 roku.
Andrzej Barański
Ur. 1941. Reżyser i scenarzysta. Absolwent reżyserii łódzkiej szkoły
filmowej (1973).
Autor ponad 30 filmów dokumentalnych i filmów o sztuce. Laureat
licznych nagród.
Filmografia fabularna (wybór):
1975: W domu; 1979: Wolne chwile; 1982: Niech cię odleci mara; 1984:
Kobieta z prowincji; 1987: Tabu; 1990: Kramarz; 1991: Nad rzeką, której
nie ma; 1993: Dwa księżyce; 1995: Horror w Wesołych Bagniskach;
1996: Dzień wielkiej ryby; 2005: Parę osób, mały czas; 2007: Braciszek
fot. Renata Pajchel
24
Polskie filmy 2007/2008
Carmo
filmy fabularne
scenariusz i reQyseria Murilo Pasta zdjęcia Robbie Ryan muzyka Zacarias Martinez de la Riva, Zeca Baleiro scenografia Marie
fot. Marie Hippenmeyer
Lanna kostiumy Iraci de Jesus montaQ Nacho Ruiz Capillas dźwięk Fabiola Ordoyo kierownicy produkcji Beatriz
Carvalho, Paulao Costa obsada Mariana Loureiro (Maria do Carmo), Fele Martinez (Marco Bermejo), Seu Jorge
(Amparo de Jesus), Marcio Garcia (Diamantino dos Anjos), Paca Gabaldon (Luz Guarany) produkcja A Contraluz Films
(Hiszpania); Magia Filmes Producoes (Brazylia); Gremi Film Production, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, tel. +48
12 632 13 50, fax +48 12 632 92 04, tel. kom. +48 691 88 90 19, e-mail [email protected], www.gremifilm.pl koprodukcja
BR-3 Films produkcja wykonawcza Magia Filmes Producoes producenci Xavier Granada, Alberto Aranda, Roberto
D’Avila, Grzegorz Hajdarowicz koproducenci Elisa Alvares, Murray Lipnik producenci wykonawczy Xavier Granada,
Roberto d’Avila, Justyna Pawlak dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
35 mm / 16 mm, 1:1,85, kolor, Dolby SR, 100’
Polska – Brazylia – Hiszpania 2007
Maria do Carmo, 22-letnia Brazylijka, wolałaby umrzeć niż spędzić jeszcze jeden dzień w zapadłej
dziurze na granicy Brazylii i Paragwaju. Do miasteczka przyjeżdża Marco, 32-letni Hiszpan,
samotnik na wózku inwalidzkim, drobny kryminalista desperacko poszukujący kogoś, kto
pomógłby mu rozładować świeży transport narkotyków…
Murilo Pasta
Brazylijski reżyser i scenarzysta,
zdobywał doświadczenie pracując
dla BBC, BskyB i Channel4. „Carmo”
to jego pełnometrażowy debiut
fabularny.
fot. Grzegorz Hajdarowski
Polskie filmy 2007/2008
25
Dlaczego nie!
filmy fabularne
Ryszard Zatorski scenariusz Jan Kwiatkowski zdjęcia Tomasz Dobrowolski muzyka Maciej Zieliński scenografia
Marcelina Początek-Kunikowska kostiumy Małgorzata Zacharska montaQ Milenia Fiedler dźwięk Marek Wronko
kierownicy produkcji Stanisław Szymański, Beata Rutkowska obsada Anna Cieślak (Małgosia), Maciej Zakościelny (Jan),
Małgorzata Kożuchowska (Renata), Anna Przybylska (Ania), Tomasz Kot (Dawid), Agnieszka Warchulska (Ewa),
Antoni Pawlicki (Piotr), Joanna Jabłczyńska (Monika), Przemysław Cypryański (Marek), Joanna Jeżowska (matka
Małgosi), Paweł Królikowski (ojciec Małgosi) produkcja MTL Maxfilm, ul. Kazimierzowska 3, 02-589 Warszawa,
tel. +48 22 565 23 25, e-mail [email protected]; ATM Grupa SA producenci Tadeusz Lampka, Dorota Kurzewska,
Tomasz Kurzewski dystrybucja Studio Interfilm, ul. Grażyny 15, lok. 107, 02-548 Warszawa, tel. +48 22 440 82 85-86,
e-mail [email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital SR, 94’
Polska 2007
fot. Bartłomiej Zaranek / MTL Maxfilm
reQyseria
Why not!
Małgosia po studiach na ASP znajduje pracę w agencji reklamowej. Poznaje kilku interesujących
młodych ludzi, ale czy spotka kogoś, kto będzie tym jedynym?
Na domiar złego w pobliżu pojawiają się rywalki...
Ryszard Zatorski
Ur. 1955. Reżyser, scenarzysta,
producent. Absolwent reżyserii łódzkiej
szkoły filmowej. Reżyser i scenarzysta
popularnych seriali telewizyjnych.
Filmografia (wybór):
1986: Nikt nie jest winien; 2004: Nigdy
w życiu; 2006: Tylko mnie kochaj, 2007:
Dlaczego nie!
fot. Bartłomiej Zaranek / MTL Maxfilm
26
Polskie filmy 2007/2008
Droga do Raju
Gerwazy Reguła scenariusz Gerwazy Reguła, Marta Plucińska zdjęcia Jeremiasz Prokopowicz opieka artystyczna
Jacek Bromski, Witold Sobociński muzyka vacat scenografia Ewa Tarnowska kostiumy Małgorzata Ajzelt montaQ Łukasz
Szwarc-Bronikowski dźwięk Piotr Bielawski kierownik produkcji Paweł Pluciński obsada Ilona Ostrowska (Ela),
Przemysław Sadowski (Mirek), Aleksandra Woźniak (Kasia), Krzysztof Globisz (kierownik marketu), Krzysztof
Stelmaszyk (ojciec Mirka), Bożena Adamek (matka Eli), Teresa Sawicka (matka Mirka) produkcja Federico Film, ul.
Waszyngtona 30/36 lok. 50, 03-910 Warszawa, tel. +48 22 406 39 93, tel. kom. +48 602 133 993, e-mail
[email protected], www.federicofilm.com koproducent Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul.
Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 50 67, +48 22 840 18 86, e-mail [email protected] producent Marta
Plucińska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, kolor, 1:1,88, Dolby Digital, 95’
Polska 2008
fot. Ernest Wilczyński
reQyseria
Road to Paradise
filmy fabularne
Trzydziestoparoletnia Ela, matka kilkuletniego chłopca, mieszka na zapadłej prowincji, w małym
miasteczku w górach. Nie chcąc się poddać powszechnej w otoczeniu apatii, postanawia
zmienić swoje życie. Bierze sprawy we własne ręce, stawiając czoło wszelkim przeciwnościom.
Gerwazy Reguła
Ur. 1969. Reżyser i scenarzysta. Reżyserię
studiował w Holandii. Realizator
programów telewizyjnych, dokumentów
i filmów reklamowych. Laureat III nagrody
polskiej edycji Konkursu Hartley-Merrill
za scenariusz „Krasnal” (2001).
Filmografia:
2003: Los Chłopacos; 2008: Droga do Raju
fot. Ernest Wilczyński
Polskie filmy 2007/2008
27
Futro
filmy fabularne
Tomasz Drozdowicz scenariusz Beata Hyczko zdjęcia Damian Pietrasik muzyka Bartłomiej Oleś, Marcin Oleś
scenografia Katarzyna Boczek kostiumy Małgorzata Wodzyńska, Alicja Hornostaj dekoracja wnętrz Monika
Jędrzejewska montaQ Tomasz Drozdowicz dźwięk Paweł Fidala kierownik produkcji Maria Grąziewicz obsada Teresa
Budzisz-Krzyżanowska (Irena Makowiecka), Leszek Piskorz (Henryk Makowiecki), Agnieszka Wosińska (Alicja), Witold
Dębicki (Antoni), Grzegorz Damięcki (Robert), Dorota Segda (Grażyna), Janusz Chabior (Wiktor), Michał Czernecki
(Jarek), Magdalena Boczarska (Ania), Halina Łabonarska (Halina), Anna Romantowska (Frankowska), Mieczysław
Hryniewicz (Frankowski), Karolina Gruszka (katechetka Joanna), Henryk Talar (major Puszek), Roma Gąsiorowska
(Olenka), Dariusz Jakubowski (Dolny), Norbert Hulm (pan Fischer), Kiera Bahl (pani Fischer) produkcja Studio Filmowe
Autograf, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel./fax +48 22 646 54 29, e-mail [email protected] koprodukcja Twenty
Twenty Vision Filmproduktion, Görmannstrasse 12, 10119 Berlin tel. +49 30 612 817 50, fax +49 30 612 817 51, e-mail
[email protected]; SPI International Polska, ul. Tyniecka 38 B, 02-621 Warszawa, tel./fax +48 22 646 20 36,
e-mail [email protected] produkcja wykonawcza Studio Filmowe Autograf współfinansowanie Eurimages, Polski Instytut
Sztuki Filmowej producenci Beata Hyczko, Tomasz Drozdowicz koproducenci Thanassis Karathanos, Piotr Reisch
dystrybucja SPI International Polska, ul. Tyniecka 38 B, 02-621 Warszawa, tel./fax +48 22 646 20 36, e-mail [email protected];
Neuevisionen GmbH
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo A-type, Dolby Stereo Digital, 101’
Polska – Niemcy 2007
fot. Jarosław Budzyński
reQyseria
Fur
Rodzinna komedia katastroficzna. Perfekcyjnie zaplanowane garden-party z okazji Pierwszej
Komunii wnuka 60-letniego Henryka staje się totalną katastrofą za sprawą pedantycznego
świekra-geodety, gustującej w nietypowym seksie szwagierki, depresyjnej synowej, zięciafetyszysty oraz konstruujących bombę wnuków. Miary nieszczęścia dopełnia niespodziewana
wizyta pięknej katechetki, zemsta sąsiada-militarysty oraz awaria złośliwej kosiarki do trawy...
Tomasz Drozdowicz
Ur. 1963. Reżyser filmowy i telewizyjny,
absolwent reżyserii na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach. Autor dokumentów,
wideoklipów, filmów reklamowych, seriali i
programów telewizyjnych, widowisk Teatru
Telewizji.
„Futro” to jego debiut fabularny.
fot. Jarosław Budzyński
28
Polskie filmy 2007/2008
Hania
Janusz Kamiński scenariusz Andrzej Gołda zdjęcia Janusz Kamiński muzyka Jan A.P. Kaczmarek scenografia Monika
Sajko-Gradowska kostiumy Ewa Machulska montaQ Krzysztof Szpetmański dźwięk Michał Żarnecki, Bartek Putkiewicz
kierownik produkcji Jan Kaczmarski obsada Agnieszka Grochowska (Ola), Łukasz Simlat (Wojtek, mąż Oli), Maciej
Stolarczyk (Kacper), Bartek Kasprzykowski (Janek), Halina Łabonarska (matka Wojtka), Tadeusz Borowski (ojciec
Wojtka), Małgorzata Kożuchowska (Kasia), Szymon Bobrowski (Marcel) produkcja Studio Filmowe ZEBRA, ul. Puławska
61, 02-595 Warszawa, tel./fax +48 22 845 54 84, fax +48 845 65 88, e-mail [email protected] koprodukcja Studio
Filmowe OTO; Gremi Film Production, Kino Świat International produkcja wykonawcza Studio Filmowe ZEBRA (Wojciech
Danowski), e-mail [email protected] producent Juliusz Machulski koproducenci Jacek Kulczycki, Grzegorz
Hajdarowicz, Janusz Kamiński, Kinga Jakubowska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Kino
Świat International, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa tel. +48 22 840 68 01, fax +48 22 840 68 06,
www.kinoswiat.pl sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 96’
Polska 2007
fot. Krzysztof Wellman
reQyseria
Hania
filmy fabularne
Młode bezdzietne małżeństwo zaprasza na święta Bożego Narodzenia Kacpra, sierotę z domu
dziecka. Towarzystwo wrażliwego, obdarzonego wyobraźnią chłopca zmieni ich życie.
Janusz Kamiński
Ur. 1959. Autor zdjęć i reżyser filmowy. Absolwent
Columbia College w Chicago (1987). Laureat Oscara
i BAFTA za zdjęcia do „Listy Schindlera” (1994) i Oscara
za zdjęcia do „Szeregowca Ryana” (1999). Autor zdjęć
do kilkudziesięciu filmów.
Filmografia reQyserska:
2000: Stracone dusze (Lost Souls); 2007: Hania; 2008:
White Rose (w produkcji)
fot. Krzysztof Wellman
Polskie filmy 2007/2008
29
Inland Empire
filmy fabularne
David Lynch zdjęcia David Lynch scenografia Christina Wilson wnętrza Melanie Rein kostiumy Karen
Baird, Heidi Bivens montaQ David Lynch dźwięk David Lynch obsada Laura Dern (Niki Grace/Susan Blue), Jeremy Irons
(Kingsley Stewart), Justin Theroux (Devon Berk/Billy Side), Harry Dean Stanton (Freddie Howard); Peter J. Lucas
(Piotrek Król), Karolina Gruszka (Zagubiona dziewczyna), Krzysztof Majchrzak (Widmo), Julia Ormond (Doris Side),
Leon Niemczyk (Mark), Laura Harring (Jane/Laura Harring), Nastassja Kinski (Kobieta w żółtej sukni), Jan Hencz (Janek)
produkcja Studio Canal (Francja); Fundacja Kultury; Festiwal Camerimage; Asymmetrical Productions; Absurda; Inland
Empire Productions producenci David Lynch, Mary Sweeney koproducenci Jeremy Alter, Laura Dern, Janusz Hetman,
Michał Stopowski, Kazimierz Suwała producent wykonawczy Marek Żydowicz dystrybucja (Polska) Kino Świat Sp. z o.o.,
ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, tel. +48 22 840 68 01, fax +48 22 840 68 06, www.kinoswiat.pl sprzedaQ
światowa Studio Canal
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 180’
Francja – Polska – USA 2006
fot. Inland Empire Productions, Inc
scenariusz i reQyseria
Hollywoodzki reżyser ma nadzieję, że jego nowy film o miłości, zdradzie i zemście będzie
przebojem, który uczyni z niego gwiazdę światowego formatu. Jednak film powstaje według
scenariusza, który kilka lat wcześniej trafił do produkcji, ale zdjęć nie ukończono, bo odtwórcy
głównych ról zostali zamordowani. Krąży plotka, że skrypt jest przeklęty…
David Lynch
Reżyser, scenarzysta, producent. Zdobywca kilkudziesięciu nagród filmowych,
nominowany do Oscara za „Człowieka słonia”, „Blue Velvet” i „Mulholland Drive”,
laureat Złotej Palmy w Cannes za „Dzikość serca”.
WaQniejsze filmy:
1977: Eraserhead (Głowa do wycierania); 1980: Elephant Man (Człowiek słoń); 1984:
Diuna (Dune); 1986 Blue Velvet; 1990: Dzikość serca (Wild at Heart); 1990-91:
Miasteczko Twin Peaks (serial tv); 1992: Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną (Twin Peaks:
Fire Walk with Me); 1997: Zagubiona autostrada (Lost Highway); 1999: Prosta
historia (The Straight Story); 2001: Mulholland Drive; 2006: Inland Empire
fot. Inland Empire Productions, Inc
30
Polskie filmy 2007/2008
Izolator
Warsaw Dark
filmy fabularne
reQyseria Christopher Doyle scenariusz Maciej Pisarek zdjęcia Christopher Doyle, Rain Kathy Li scenografia Petr Kunc wnętrza
Robert Czesak kostiumy Ada Wesołowska montaQ Agnieszka Glińska dźwięk Paweł Łuczyc-Wyhowski kierownik
Janusz B. Czech obsada Jan Frycz (Ernest), Anna Przybylska (Ojka), Adam Ferency (Grottger), Viola Arlak
(żona Grottgera), Łukasz Simlat (Paul), Lesław Żurek (George), Jerzy Bończak (Lewy), Jacek Poniedziałek (Remik),
Zbigniew Świderski (Misiek) produkcja Ozumi Films, ul. Mokotowska 46a lok. 28, 00-543 Warszawa, tel. +48 22 628 80
30, www.ozumifilms.com producent Marianna Rowińska, tel. kom. +48 606 516 363, e-mail [email protected]
koprodukcja Monolith Films, WFDiF (Warszawa) koproducenci Mariusz Łukomski, Włodzimierz Niderhaus, Piotr
Woźniak-Starak, Włodzimierz Wróblewski współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Monolith Films,
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 10 77-78, fax +48 22 851 10 79, e-mail [email protected],
www.monolith.pl sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital 5.1
Polska 2008
fot. Guy Ferrandis
produkcji
Noc, Warszawa, restauracja nad Wisłą. Ojka, młoda, piękna call-girl wybiega na parking. Za nią
podąża o wiele starszy znany polityk. Nie wie, że Ojka jest przynętą, a on sam za parę minut
zginie… Thriller polityczny z wątkiem miłosnym.
Christopher Doyle
Ur. 1952. Australijski operator filmowy,
nagradzany za zdjęcia na licznych festiwalach
(m.in. w Hongkongu, Wenecji, Berlinie). Reżyser
i scenarzysta, realizator reklam i wideoklipów,
fotograf.
Filmografia reQyserska
1999: Away with Words (San tiao ren); 2006:
Paris, je t’aime (Zakochany Paryż, nowela Porte
de Choisy); 2008: Izolator (Warsaw Dark)
fot. Guy Ferrandis
Polskie filmy 2007/2008
31
Jak Yyć?
filmy fabularne
scenariusz i reQyseria
How To Live?
Szymon Jakubowski zdjęcia Paweł Dyllus muzyka vacat scenografia Justyna Krzepkowska kostiumy
Aleksandra Staszko montaQ Wojtek Słota dźwięk Krzysztof Stasiak charakteryzacja Beata Mikulińska kierownik produkcji
Magda Jakubowska obsada Krzysztof Ogłoza (Kuba), Anna Cieślak (Ewa), Eryk Lubos (Marcin), Andrzej Grabowski
(bandzior), Krzysztof Globisz (wujek Zbyszek), Mieczysław Grąbka (wujek Józek), Andrzej Franczyk (wujek Tomek)
produkcja Centrala, tel. +48 42 661 16 16, tel. kom. +48 697 99 16 39; e-mail [email protected];
www.centralafilm.pl koprodukcja Vision Film, ul. Rydygiera 7, 07-793 Warszawa, tel. +48 22 839 60 09, e-mail
[email protected] producent Agnieszka Janowska koproducent Włodzimierz Otulak współfinansowanie Polski Instytut
Sztuki Filmowej dystrybucja Vision Film sprzedaQ światowa otwarta
fot. Paweł Gaudyn
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo, czas ok. 90’
Kuba trafia do aresztu za zdemolowanie szpitala. Dziewięć miesięcy wcześniej dowiedział się, że
zostanie ojcem. Postanowił przygotować się do roli ojca i męża. U trzech wujków szukał rady,
jak się zmienić, okazało się jednak, że nie wystarczy podstawić dane do wzoru, aby wynik był
zadowalający.
Szymon Jakubowski
Ur. 1978. Absolwent Wydziału Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
„Jak żyć?” to jego pełnometrażowy
debiut fabularny.
fot. Paweł Gaudyn
32
Polskie filmy 2007/2008
Jasne błękitne okna
Bogusław Linda scenariusz Edyta Czepiel-Zadura, Arkadiusz Borowik, Rafał Sabara zdjęcia Arkadiusz Tomiak
muzyka Wojciech Waglewski scenografia Joanna Macha kostiumy Barbara Łagowska montaQ Ewa RomanowskaRóżewicz dźwięk Krzysztof Jastrząb kierownik produkcji Paweł Bareński obsada Beata Kawka (Beata), Bogusław Linda
(Artur), Joanna Brodzik (Sygita), Jacek Braciak (Marek), Barbara Brylska (Nina), Jerzy Trela (Józef), Marian Dziędziel
(Rogaś), Stanisława Celińska (Rogasiowa), Wiktoria Kiszakiewicz (Marysia), Weronika Asińska (młoda Beata), Olga
Jankowska (młoda Sygita), Piotr Jagielski (młody Marek) produkcja SPI International Polska, ul. Tyniecka 38 A, 02-621
Warszawa, tel. +48 22 854 03 37, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska SA producenci Beata Kawka, Piotr
Reisch, Marcin T. Jaworski producent wykonawczy Marcin T. Jaworski współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
dystrybucja SPI International Polska sprzedaQ światowa SPI International Polska
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 95’
Polska 2007
fot. Tomasz Naumiuk; copyright SPI International
reQyseria
The Skylights
filmy fabularne
Beata i Sygita dorastały razem w małym miasteczku. Beata wybrała karierę i życie w wielkim
mieście, Sygita rodzinne Maciejowice, męża i córeczkę. Spotkanie po latach budzi uśpioną
przyjaźń, która wkrótce zostaje wystawiona na ciężką próbę.
Bogusław Linda
N
agrody:
Ur. 1952 w Toruniu. Aktor i reżyser
filmowy. Absolwent krakowskiej PWST
(1975). Zagrał w kilkudziesięciu filmach
w Polsce i za granicą. Laureat wielu
nagród aktorskich.
MFF Madryt 2007: Nagroda aktorska dla Beaty
Kawki i Joanny Brodzik
FF Wakacyjne Kadry, Cieszyn 2007:
nagroda aktorska dla Joanny Brodzik
Filmografia reQyserska:
1988: Koniec; 1990: Seszele; 2000:
Sezon na leszcza; 2006: Jasne błękitne
okna
fot. Tomasz Naumiuk
Polskie filmy 2007/2008
33
Jeszcze nie wieczór
filmy fabularne
Jacek Bławut scenariusz Jacek Bławut, Stanisław Józefowicz, Jacek Piotr Bławut zdjęcia Wojciech Staroń muzyka
vacat scenografia Jacek Turewicz kostiumy Justyna Pytko montaQ Jacek Bławut, Jarosław Kamiński dźwięk Tomek
Wieczorek kierownik produkcji Ewa Jastrzębska obsada Jan Nowicki (Jerzy), Beata Tyszkiewicz (Róża), Lech Gwit
(Henryk), Nina Andrycz (w roli samej siebie), Irena Kwiatkowska (w roli samej siebie), Roman Kłosowski (Nostradamus),
Danuta Szaflarska (Barbara), Fabian Kiebicz (Fred), Stefan Burczyk (Sodolski), Zofia Wilczyńska (Dorota), Ewa
Krasnodębska (Marilyn), Teresa Szmigielówna (Teresa), Zofia Perczyńska (Matylda), Bożena Mrowińska (Renata),
Wieńczysław Gliński (amant), ks. Kazimierz Orzechowski (ksiądz), Witold Gruca (choreograf), Witold Skaruch
(rehabilitant John), Bohdan Wróblewski (Tyka), Sonia Bohosiewicz (Małgorzata), Robert Jurczyga (Czarek), Antoni
Pawlicki (student), Marek Sitarski (ogrodnik Stefan), Maria Białkowska (Zosia) produkcja Studio Filmowe RABARBAR, ul.
Babickiego 4, lok. 69B, 94-056 Łódź, tel./fax +48 42 252 19 77, tel. kom. +48 660 746 996, e-mail [email protected]
koprodukcja Telewizja Polska; TOYA (telewizja łódzka); Fundacja ART HOUSE (Bydgoszcz) produkcja wykonawcza
Studio Filmowe RABARBAR współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Anna Bławut-Mazurkiewicz
koproducent Witold Krawczyk dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 16:9, kolor, Dolby Stereo, 95’
Polska 2008
fot. Jacek Bławut jr
reQyseria
Before the Twilight
W Domu Aktora Weterana pojawia się aktor „po przejściach” i dwoje młodych ludzi. Znudzonym
trywialną codziennością pensjonariuszom podsuwają pomysł wystawienia „Fausta” Goethego.
Jacek Bławut
Ur. 1950. Dokumentalista i autor zdjęć
filmowych. Absolwent łódzkiej szkoły filmowej.
Wykładowca szkół filmowych w Berlinie,
Hanowerze i Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii
Filmowej Andrzeja Wajdy. Autor kilkudziesięciu
dokumentów (m.in. „Nienormalni”; „Miałem
przyjaciela”; „Born Dead”; „Szczur w koronie”;
„Wojownik”). Laureat licznych nagród, członek
Europejskiej Akademii Filmowej.
„Jeszcze nie wieczór” to jego debiut fabularny.
fot. Jacek Bławut jr
34
Polskie filmy 2007/2008
Jeszcze raz
Mariusz Malec scenariusz Erwin Wencel na podstawie pomysłu Ilony Łepkowskiej i własnego zdjęcia Damian
Pietrasik muzyka Greenski scenografia Jacek Turewicz kostiumy Dorota Roqueplo montaQ Krzysztof Szpetmański dźwięk
Adam Wilk, Jacek Kuśmierczyk kierownik produkcji Zofia Wieczorek obsada Danuta Stenka (Anna), Jan Frycz (Michał),
Anna Antonowicz (Kasia), Przemysław Cypryański (Paweł), Mikołaj Krawczyk (Tomek), Lech Mackiewicz (Tadeusz),
Bartosz Obuchowicz (Krzysiek) produkcja Wydawnictwo Jawa – biuro: ul. Hoża 39/36, 00-681 Warszawa, tel. +48
22 621 98 51, 625 04 74, e-mail [email protected]; www.jawamedia.com koprodukcja Monolith Films producent
Janusz Iwanowski koproducent Mariusz Łukomski dystrybucja Monolith Films sprzedaQ światowa Monolith Films, ul.
Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 10 58-59 w. 105, tel. kom. +48 502 349 963
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 97’
Polska 2008
fot. Maciej Dyczkowski
reQyseria
Starting It Anew
filmy fabularne
Miłosne perypetie matki i córki. Anna to żywiołowa, atrakcyjna czterdziestolatka z poczuciem
humoru. Jej córka, Kasia, nie lubi imprez, jada zdrową żywność i uprawia jogę. Na wakacjach
spotkają interesujących mężczyzn...
Mariusz Malec
Ur. 1968. Absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji
UŚ w Katowicach. Zrealizował kilkanaście dokumentów
nagradzanych na festiwalach i kilka teledysków. W fabule
debiutował nagrodzonym na MFF w Phenianie „Człowiekiem
wózków”.
Filmografia fabularna:
2000: Człowiek wózków; 2000-2007: M jak miłość (serial tv,
współreżyseria); 2005: Na dobre i na złe (serial tv,
współreżyseria); 2007: Jeszcze raz
Polskie filmy 2007/2008
35
Jutro idziemy do kina
filmy fabularne
Tomorrow We’re Going
to the Movies
Stawiński zdjęcia Piotr
Michał Kwieciński scenariusz Jerzy Stefan
Wojtowicz muzyka Michał Hairulin scenografia Magdalena Dipont kostiumy Magdalena Biedrzycka kostiumy wojskowe
Andrzej Szenajch montaQ Milenia Fiedler dźwięk Leszek Freund, Katarzyna Dzida-Hamela scenografia Katarzyna
Fukacz-Cebula obsada Kuba Wesołowski (Jerzy Bolesławski), Mateusz Damięcki (Andrzej Skowroński), Antoni Pawlicki
(Piotr Dołowy), Anna Gzyra (Krysia), Julia Pietrucha (Zosia), Marysia Niklińska (Basia), Marta Ścisłowicz (Ania),
Monika Jakowczuk (Marina), Grażyna Szapołowska (matka Krysi), Olgierd Łukaszewicz (ojciec Krysi), Katarzyna
Gniewkowska (matka Bolesławskiego), Jacek Romanowski (ojciec Bolesławskiego), Daniel Olbrychski (właściciel
kabrioletu), Krzysztof Stelmaszyk, Bożena Adamek produkcja Telewizja Polska SA – Agencja Filmowa, ul. Woronicza
17, 00-999 Warszawa, tel. +48 22 547 81 67, fax +48 22 547 42 25 produkcja wykonawcza Michał Kwieciński – Akson
Studio, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, tel. +48 22 840 68 34, fax +48 22 840 77 82, e-mail [email protected]
sprzedaQ światowa Telewizja Polska – Biuro Współpracy Międzynarodowej i Handlu, tel. +48 22 547 57 98;
e-mail [email protected]
35 mm, kolor, 100’
Polska 2007
fot. Piotr Litwic / FabrykaObrazu.com
reQyseria
Warszawa, 1938. Jerzy, Andrzej i Piotr właśnie zdali maturę.
1 września 1939 ich wspaniałe plany i marzenia zostaną skonfrontowane z okrutną rzeczywistością.
Pierwowzorami bohaterów są autentyczne postaci przyjaciół scenarzysty filmu, Jerzego Stefana
Stawińskiego.
Michał Kwieciński
agrody:
Ur. 1951. Producent i reżyser teatralny, operowy
i telewizyjny, absolwent reżyserii dramatu
w warszawskiej PWST. Właściciel firm
producenckich.
Jego debiut kinowy „Statyści” zdobył 7 nagród na
31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Filmografia reQyserska:
2003: Biała sukienka (tv); 2006: Statyści; 2007: Jutro
idziemy do kina
36
N
32. Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni:
nagroda za scenografi´,
kostiumy, nagroda aktorska
(Julia Pietrucha), Nagroda
Polskiej Federacji
Dyskusyjnych Klubów
Filmowych, Nagroda Rady
Programowej TVP
Polskie filmy 2007/2008
Katyń
Katyń
filmy fabularne
reQyseria Andrzej Wajda scenariusz Andrzej Wajda, Przemysław Nowakowski, Władysław Pasikowski zdjęcia Paweł Edelman
zdjęcia sekwencja wrześniowa
Marek Rajca muzyka Krzysztof Penderecki (fragmenty utworów) scenografia Magdalena
Dipont wnętrza Wiesława Chojkowska kostiumy Magdalena Biedrzycka kostiumy wojskowe Andrzej Szenajch montaQ
Milenia Fiedler, Rafał Listopad dźwięk Leszek Freund, Marek Wronko, Jacek Hamela charakteryzacja Waldemar
Pokromski, Tomasz Matraszek kierownik produkcji Kamil Przełęcki obsada Maja Ostaszewska (Anna), Artur Żmijewski
(Andrzej), Maja Komorowska (Maria), Władysław Kowalski (Jan), Wiktoria Gąsiewska (Nika, córka Andrzeja i Anny),
Anna Radwan (Elżbieta), Andrzej Chyra (Jerzy), Jan Englert (generał), Danuta Stenka (Róża, żona generała), Agnieszka
Kawiorska, Joanna Kawiorska (Ewa, córka Róży; ta sama rola), Stanisława Celińska (Stasia, gospodyni w domu
generała), Paweł Małaszyński (Piotr), Magdalena Cielecka (Agnieszka), Agnieszka Glińska (Irena), Antoni Pawlicki
(Tadeusz „Tur”) produkcja Akson Studio, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, tel. +48 22 840 68 34, fax +48 22 840 77
82, e-mail [email protected] producent Michał Kwieciński koprodukcja TVP SA, TP SA producent wykonawczy
Katarzyna Fukacz-Cebula współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja ITI Cinema, ul. Wiertnicza 166,
02-952 Warszawa, tel. +48 22 453 36 02, fax +48 22 453 36 04, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa ITI
Cinema
35 mm, kolor, 1:2,35, Dolby Digital, 125’
Polska 2007
N
fot. Piotr Bujnowicz / FabrykaObrazu.com
agrody:
Film nominowany do
Oscara w kategorii:
najlepszy film
obcoj´zyczny.
Orzeł, Polska Nagroda
Filmowa 2008
w kategorii:
najlepszy film,
najlepsze zdj´cia,
najlepsza
drugoplanowa rola
kobieca (Danuta
Stenka), najlepsza
muzyka, najlepsza
scenografia,
najlepsze
kostiumy,
najlepszy dêwi´k
17 września 1939 Związek Radziecki zaatakował Polskę. W kwietniu i maju 1940 ok. 22 tysięcy polskich oficerów,
żołnierzy i policjantów, więzionych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku zamordowano z rozkazu
Stalina. W 1943 Niemcy odkryli w Katyniu groby pomordowanych. Sowieci oskarżyli o tę zbrodnię Niemców,
fabrykując fałszywe dowody. To kłamstwo było na rękę również aliantom.
W komunistycznej Polsce za mówienie prawdy o Katyniu groziły szykany. Rodziny zamordowanych nie tylko musiały
zmierzyć się z wieścią o strasznej śmierci najbliższych, ale i znosić cyniczne kłamstwo – oficjalną wersję
tragicznych wydarzeń.
Andrzej Wajda
Ur. 1926. Reżyser filmowy i teatralny. Współtwórca polskiej szkoły filmowej, jedna
z najważniejszych postaci europejskiego kina. Laureat kilkudziesięciu festiwali oraz nagród
za całokształt twórczości: Złotej Palmy (1981), Cesara (1982), Europejskiej Nagrody
Filmowej (1990), Nagrody Wolności (1999) i Oscara (2000).
Założyciel i wykładowca Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
Filmografia (wybór):
1954: Pokolenie; 1957: Kanał; 1958: Popiół i diament; 1960: Niewinni czarodzieje; 1965:
Popioły; 1968: Wszystko na sprzedaż; 1969: Polowanie na muchy; 1970: Krajobraz po bitwie;
Brzezina; 1971: Piłat i inni (Pilatus und Andere); 1972: Wesele; 1974: Ziemia obiecana; 1976:
Człowiek z marmuru; 1978: Bez znieczulenia; 1979: Panny z Wilka; Dyrygent; 1981: Człowiek
z żelaza; 1982: Danton; 1983: Miłość w Niemczech (Eine Liebe in Deutschland); 1986: Kronika
wypadków miłosnych; 1988: Biesy (Les Possedes); Korczak; 1994: Nastazja; 1995: Wielki
Tydzień; 1999: Pan Tadeusz; 2002: Zemsta; 2007: Katyń
fot. FabrykaObrazu.com
Polskie filmy 2007/2008
37
Korowód
filmy fabularne
Jerzy Stuhr zdjęcia Bartek Prokopowicz muzyka Paweł Szymański scenografia Monika Sajko-Gradowska
kostiumy Elżbieta Radke montaQ Elżbieta Kurkowska dźwięk Nikodem Wołk-Łaniewski kierownik produkcji Jan Kaczmarski
obsada Kamil Maćkowiak (Bartek), Karolina Gorczyca (Kasia), Katarzyna Maciąg (Ula), Jan Frycz (profesor Zdzisław
Dąbrowski), Aleksandra Konieczna (Irena, żona Zdzisława), Maciej Stuhr (Tomek), Matylda Baczyńska (Marynia
Dąbrowska), Zbigniew Ruciński (Adam), Jerzy Stuhr (rektor) produkcja Studio Filmowe ZEBRA, ul. Puławska 61, 02-595
Warszawa, tel. +48 22 845 54 84, fax +48 22 845 65 88, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polsat,
ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, tel. +48 22 514 55 22, fax +48 22 514 55 30; Studio Filmowe OTO, ul. Puławska 22,
02-512 Warszawa, tel. +48 22 542 86 86, fax +48 22 542 86 87 (Jacek Kulczycki) producent Juliusz Machulski producent
wykonawczy Wojciech Danowski (Studio Filmowe ZEBRA), e-mail [email protected] współfinansowanie Polski Instytut
Sztuki Filmowej dystrybucja Fundacja Promocji Kina Film Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa,
tel. kom. +48 722 097 722, e-mail [email protected], [email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, kolor, Dolby Digital, 112’
Polska 2007
fot. Piotr Redliński
scenariusz i reQyseria
Twists of Fate
Bartek jest studentem. Zarabia na życie pisaniem prac magisterskich. Kryteria moralne dla niego nie
istnieją. Pewnego dnia z przedziału pociągu, którym jedzie, znika jeden z pasażerów,
zostawiając płaszcz i teczkę. Gdy w kieszeni płaszcza zadzwoni telefon, Bartek nie zawaha się
go odebrać. Od tego momentu jego życie się zmieni…
Jerzy Stuhr
N
agrody:
Ur. 1947. Aktor, reżyser teatralny i filmowy,
pedagog. Absolwent polonistyki UJ i krakowskiej
PWST. Laureat polskich i zagranicznych nagród za
dokonania aktorskie, reżyserię teatralną i filmową.
Od 1998 członek Europejskiej Akademii Filmowej.
32. Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni:
nagroda za scenariusz
Filmografia reQyserska:
1994: Spis cudzołożnic; 1997: Historie miłosne;
1999: Tydzień z życia mężczyzny; 2000: Duże
zwierzę; 2003: Pogoda na jutro; 2007: Korowód
fot. Wojciech Wojciechowski / FabrykaObrazu.com
38
Polskie filmy 2007/2008
Las
The Forest
filmy fabularne
Piotr Dumała zdjęcia Adam Sikora muzyka Paweł Szymański kostiumy Dorota Kołodyńska
montaQ Katarzyna Maciejko-Kowalczyk dźwięk Jacek Hamela kierownicy produkcji Bożena Krakówka, Dorota
Rozowska obsada Stanisław Brudny (Ojciec), Mariusz Bonaszewski (Syn) produkcja Eureka Media, ul. Smulikowskiego
13 lok. 10, 00-384 Warszawa, tel. +48 22 828 48 10, e-mail [email protected], www.eurekamedia.info koprodukcja
Andersa Street Art And Media, ul. Andersa 13/37, 00-157 Warszawa, tel. kom. +48 603 353 748, e-mail
[email protected] współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Chimney Pot; IF Silesia; Laboratorium,
Bożena Krakówka producent Krzysztof Kopczyński koproducent Bożena Krakówka dystrybucja Eureka Media sprzedaQ
światowa Eureka Media
HD/35 mm, czarno-biały, Dolby Stereo, 70’
Polska 2008
fot. Małgorzata Olecka
scenariusz, reQyseria, scenografia
Eksperymentalna fabuła z elementami animowanymi. Pełna mrocznych symboli historia relacji ojca
i syna. Debiut fabularny Piotra Dumały, jednego z najbardziej utalentowanych twórców
światowej animacji.
Piotr Dumała
Ur. 1956. Reżyser filmów animowanych, scenarzysta, scenograf,
animator. Autor plakatów, ilustracji, esejów i krótkich opowiadań.
Wykładowca polskich i zagranicznych szkół filmowych. Zdobywca
kilkudziesięciu nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych.
Filmografia:
1981: Lykantropia; 1983: Czarny kapturek; 1984: Latające włosy; 1985:
Łagodna; 1986: Nerwowe życie kosmosu; 1987: Ściany; 1988:
Wolność nogi; 1991: Franz Kafka; 1992-93: Nerwowe życie (miniserial tv); 2000: Zbrodnia i kara; 2008: Las
fot. Maciek Albrecht
Polskie filmy 2007/2008
39
Lejdis
filmy fabularne
Ladies
reQyseria Tomasz Konecki scenariusz Andrzej Saramonowicz, Anna Andrychowicz-Słowik, Małgorzata Saramonowicz, Ewa
Sienkiewicz, Hanna Węsierska zdjęcia Tomasz Madejski muzyka Hadrian Filip Tabęcki scenografia Przemysław Kowalski
Teresa Gruber kostiumy Dorota Roqueplo montaQ Jarosław Barzan dźwięk Wiesław Znyk, Jacek Hamela
kierownicy produkcji Robert Feluch, Wiesław Łysakowski cast Edyta Olszówka (Łucja, nauczycielka), Anna Dereszowska
(Korba, korektorka), Iza Kuna (Gośka, prawniczka), Magdalena Różczka (Monia, milionerka), Robert Więckiewicz
(Marek, narzeczony Łucji), Piotr Adamczyk (Artur, mąż Gośki), Rafał Królikowski (Tomek, mąż Moni), Tomasz Kot (Istvan,
eurodeputowany z Węgier), Tomasz Karolak (Wojtek, ortopeda), Borys Szyc (Błażej, brat Marka), Wojciech
Mecwaldowski (Erwin, grafik), Danuta Stenka (matka Moni), Jan Englert (ojciec Korby) produkcja Van Worden, ul.
Sulkiewicza 5 lok. 18, 00-758 Warszawa tel./fax +48 22 841 57 12, e-mail [email protected], www.lejdis.pl producent
Andrzej Saramonowicz producent wykonawczy Iwona Ogonowska-Konecka dystrybucja ITI Cinema, ul. Wiertnicza 199,
02-952 Warszawa, tel. +48 22 453 36 02, fax +48 22 543 36 04; e-mail [email protected] sprzedaQ
światowa Van Worden
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital EX, 136’
Polska 2008
fot. Robert Pałka / Van Worden / www.vanworden.pl
wnętrza
Komedia o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które
nigdy nie wygląda tak, jak sobie zaplanowały. Znają się od dzieciństwa, mieszkały przez lata w
jednej warszawskiej kamienicy, bawiły się na podwórku-studni i chodziły do tej samej szkoły.
Teraz przyjaźń pozwala im przetrwać.
Tomasz Konecki
Ur. 1962. Doktor fizyki. Reżyser i scenarzysta.
Realizator autorskich programów telewizyjnych,
programów rozrywkowych, teledysków i krótkich
filmów fabularnych.
Filmografia:
2000: Pół serio; 2003: Ciało (współreżyseria);
2005-2006: Tango z Aniołem (serial tv); 2007:
Testosteron (współreżyseria); 2008: Lejdis
fot. Robert Pałka
40
Polskie filmy 2007/2008
Lekcje pana Kuki
filmy fabularne
Mr Kuka's Advice Herrn Kukas
Empfehlungen
reQyseria Dariusz Gajewski scenariusz Dariusz Gajewski, Roland Gugganig, Radek
fot. Paweł Jakubek
Knapp na podstawie powieści Radka Knappa zdjęcia Wojciech Szepel scenografia Nikolai Ritter, Katarzyna Filimoniuk
kostiumy Monika Buttinger, Dominika Gebel montaQ Jarosław Barzan dźwięk Bettina Mazarkini kierownicy produkcji
Wernfried Nattern-Konradi, Janusz B. Czech obsada Łukasz Garlicki (Waldemar), Andrzej Grabowski (pan Kuka), Anna
Przybylska (Ala), Mirosław Zbrojewicz (Arnold), Tomasz Karolak (Mirek), August Diehl (Lothar), Branko Samarovski
(Bernstein), Nadia Cameron Blakey (Irina), Krista Stadler (pani Simacek), Łukasz Simlat produkcja Prisma Film (Austria);
Opus Film, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, tel. +48 42 634 55 00, fax +48 42 634 55 49, tel. kom. +48 508 000 293,
www.opusfilm.com współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Ewa Puszczyńska, Heinz Stussak
producenci wykonawczy Piotr Dzięcioł, Mathias Forberg dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa Atlas International Film
GmbH, e-mail [email protected]
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 94’
Polska – Austria 2008
Dwudziestoparoletni Waldemar postanawia wyjechać na wakacje, by trochę pozwiedzać, a także
poszukać sezonowej pracy. Zwraca się po radę do pana Kuki, znawcy Zachodu. Za jego
namową decyduje się na podróż do Wiednia. Uzbrojony w bezcenne wskazówki swego
mentora, pełen entuzjazmu rusza w podróż. Czeka go jednak wiele niespodzianek...
Dariusz Gajewski
Ur. 1964. Absolwent reżyserii łódzkiej szkoły
filmowej. Realizator dokumentów, spektakli
Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia.
Jego debiut pełnometrażowy „Warszawa”
zdobył kilka nagród na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni.
Filmografia fabularna:
2002: alaRm; 2003: Warszawa; 2008: Lekcje
pana Kuki
Polskie filmy 2007/2008
41
Magiczne drzewo
filmy fabularne
The Magic Tree
scenariusz i reQyseria Andrzej Maleszka zdjęcia Mikołaj Łebkowski muzyka Krzesimir Dębski scenografia Elwira Pluta kostiumy
fot. Mariusz Trzciński
Ewa Krauze montaQ Bartosz Karczyński dźwięk Mariusz Bielecki kierownik produkcji Magda Gensler obsada Agnieszka
Grochowska (matka), Andrzej Chyra (ojciec), Hanna Śleszyńska (ciotka), Maja Tomawska (Tosia), Filip Fabiś (Filip),
Adam Szczegóła (Kuki), Joanna Ziętarska (mała ciotka), Dominika Kluźniak (głuchoniema kucharka), Anna Guzik
(konduktorka), Eryk Lubos (akustyk), Michał Piela (kierowca) produkcja Studio Lunapark, tel. +48 22 323 67 05, e-mail
[email protected]; Telewizja Polska – Agencja Filmowa współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja
otwarta sprzedaQ światowa Lunapark, e-mail [email protected]
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, ok. 90’
Polska 2008
Burza powaliła olbrzymi dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie nie znali jego mocy i pocięli
drzewo na deski. Zrobiono z nich setki przedmiotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły.
Od tego dnia na całym świecie zaczynają się niesamowite zdarzenia. Z transportu mebli ucieka
czerwone krzesło. Potrafi chodzić i spełniać rozkazy każdego, kto na nim siedzi…
Andrzej Maleszka
Ur. 1955. Reżyser filmowy, scenarzysta.
Nagrodzony Emmy Award i kilkudziesięcioma nagrodami na
festiwalach filmowych w Chicago, Nowym Jorku, Monachium,
Kairze i wielu innych.
Filmografia (wybór):
1992: Mama – nic (tv); 1993: Jakub (tv); Jacek (tv); 1995:
Maszyna zmian; 1997: Polowanie (tv); 1998: Sto minut wakacji;
2000: Koniec świata u Nowaków; 2003-06: Magiczne drzewo
(serial tv); 2008: Magiczne drzewo
fot. Natalia Chojna-PISF
42
Polskie filmy 2007/2008
Mała Moskwa
Waldemar Krzystek zdjęcia Tomasz Dobrowolski muzyka Zbigniew Karnecki scenografia Tadeusz
Kosarewicz kostiumy Małgorzata Zacharska montaQ Marek Mulica dźwięk Wacław Pilkowski kierownik produkcji
Małgorzata Jurczak obsada Swietłana Hodczenkowa (Wiera), Lesław Żurek (Michał), Dmitrij Ulianow (Jura), Jurij Ickow
(politruk), Aleksiej Gorbunow (towarzysz), Artiom Tkaczenko (Sajat), Elena Leszczyńska (Nowa), Przemysław Bluszcz
(Bala), Henryk Niebudek (ksiądz) produkcja Skorpion Art, ul. Chełmska 21, lok. 612, 00-724 Warszawa, tel./fax +48
22 841 61 71, +48 22 851 11 04, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska – Agencja Filmowa,
Banana Split Polska producent Paweł Rakowski producent wykonawczy Małgorzata Jurczak współfinansowanie Polski
Instytut Sztuki Filmowej; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dystrybucja Studio Interfilm, ul. Grażyny
15 lok. 107, 02-548 Warszawa, tel. +48 22 440 82 86, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa Skorpion Art,
Telewizja Polska SA
35 mm, kolor, Dolby Digital
Polska 2008
fot. Michał Dobrowolski
scenariusz i reQyseria
Little Moscow
filmy fabularne
Małą Moskwą nazywano Legnicę, w której od 1945 roku stacjonowały wojska radzieckie.
1967. Wiera, Rosjanka, jest żoną radzieckiego pilota wojskowego. Michał – młodziutkim polskim
porucznikiem. Spotkają się i zakochają podczas obchodów 50-lecia Rewolucji Październikowej.
Film oparty na faktach.
Waldemar Krzystek
Ur. 1953. Reżyser i scenarzysta. Absolwent reżyserii na
Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
Realizator dokumentów i spektakli Teatru TV. Nagradzany
na międzynarodowych festiwalach (Dunkierka, San
Sebastian).
Filmografia fabularna:
1984: Powinowactwo (tv); 1987: W zawieszeniu; 1989:
Ostatni prom; 1992: Zwolnieni z życia; 1994: Polska śmierć;
2000: Nie ma zmiłuj; 2008: Mała Moskwa
Polskie filmy 2007/2008
43
Mała wielka miłość
filmy fabularne
Łukasz Karwowski zdjęcia Arkadiusz Tomiak muzyka Piotr Komorowski scenografia Joanna Macha
kostiumy Agnieszka Werner-Szyrle montaQ Jarosław Barzan dźwięk Barbara Domaradzka, Piotr Domaradzki, Michał
Żarnecki kierownik produkcji Teresa Paszkiewicz obsada Joshua Leonard (Ian Everson), Agnieszka Grochowska
(Joanna Malczyk), Michael Dunn (Steve), Marcin Bosak (Marcel), Mikołaj Grabowski (ojciec Joanny), Agnieszka
Pilaszewska (matka Joanny), Robert Forster (Patten), Łukasz Simlat (Zbyszek), Liz Torres (Juanita), Anna Guzik
(Marianna) produkcja Grupa Filmowa, ul. Wołodyjowskiego 42/1, 02-724 Warszawa, tel. +48 22 852 23 24, e-mail
[email protected] koprodukcja Telewizja Polska; Telekomunikacja Polska; EBH Polska; TOYA; The Chimney
Pot współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Anna Iwaszkiewicz, Dariusz Pietrykowski, Feliks Pastusiak
dystrybucja Film it / ITI Cinema, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. +48 22 453 36 02, fax +48 22 453 36 04, e-mail
[email protected] sprzedaQ światowa Grupa Filmowa; Telewizja Polska – Biuro Współpracy Międzynarodowej
i Handlu, tel. +48 22 547 57 98; e-mail [email protected]
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 108’
Polska 2008
fot. Robert Pałka
scenariusz i reQyseria
Expecting Love
Ian, wzięty prawnik z Los Angeles, ma wspaniałe perspektywy towarzyskie i zawodowe. Jak grom
z jasnego nieba spada na niego wiadomość o ciąży Joanny, dziewczyny z Polski, z którą miał
krótki romans...
Łukasz Karwowski
Ur. 1965. Reżyser, scenarzysta,
producent. Studiował w National
Film and Television School
w Londynie, absolwent łódzkiej
szkoły filmowej. Reżyser filmów
reklamowych.
Filmografia:
1992: Listopad; 2006: Południe –
północ; 2008: Mała wielka miłość
44
Polskie filmy 2007/2008
Manna
Hubert Gotkowski zdjęcia Andrzej Wolf muzyka Barbara Mikulska scenografia Marcin Śliwiński
kostiumy Magda Węglewska montaQ Hubert Gotkowski dźwięk Zofia Kucharska-Kowalik, Wojtek Błaszczyk kierownik
produkcji Marta Kapczyńska obsada Marcin Kabaj (Marcin), Filip Rojek (Piotrek), Natalia Szyguła (Monika) produkcja
Paisa Films, ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa, tel. +48 22 853 17 10, fax +48 22 853 17 14, e-mail [email protected]
producent wykonawczy Henryk Parnowski producenci Maciej Ślesicki, Jolanta Rojek dystrybucja otwarta sprzedaQ
światowa otwarta
HD, kolor
Polska 2008
fot. Filip Marcickiewicz
scenariusz i reQyseria
Manna
filmy fabularne
Marcin budzi się w środku lasu, w tajemniczym samochodzie. Nie wie dlaczego, skąd i po co się
tam znalazł. Co więcej, nie tylko on znajduje się w takiej sytuacji. A w lesie dzieją się dziwne
rzeczy…
Hubert Gotkowski
Ur. 1981. Inżynier informatyk,
filmowiec niezależny. W Grupie
Filmowej DDN realizował filmy
nagradzane na festiwalach kina
niezależnego. „Manna” to remake
takiej właśnie offowej produkcji i
jego debiut profesjonalny.
fot. Filip Marcickiewicz
Polskie filmy 2007/2008
45
Na boso
filmy fabularne
scenariusz i reQyseria
Barefoot
Piotr Matwiejczyk zdjęcia Piotr Żukowski muzyka Dominik Kwaśniewski scenografia Mateusz Żubrzyk
kostiumy Joanna Pitura, Zuzanna Winiarska montaQ Pierre Juju dźwięk Antoni Dawidziak kierownik produkcji Anna Pupin
obsada Sara Mueldner, Mirosław Baka, Marcin Dorociński, Sylwia Juszczak, Agnieszka Wagner, Łukasz Niedziela,
Amelia Matwiejczyk, Teresa Sawicka produkcja Muflon Pictures, tel.+48 502 361 875; e-mail [email protected];
Exd’art – obrazy bez granic, tel. +48 602 321 775, e-mail [email protected] producenci Piotr Matwiejczyk, Piotr Żukowski
dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
fot. Irmina Pilarska
kolor, 72’
Samobójcza próba siedemnastolatki każe osobom z jej otoczenia zastanowić się nad sensem
własnego życia i relacjami z bliskimi ludźmi.
Piotr Matwiejczyk
Ur. 1980. Scenarzysta, producent, reżyser, aktor. Absolwent
prywatnej szkoły filmowej we Wrocławiu. Autor ponad 100
niezależnych filmów (w tym 14 pełnometrażowych), właściciel
firmy produkcyjnej Muflon Pictures.
Wybrana filmografia:
1996: Ulice zbrodni; Videomania 2; 1997: Videomania 3; 2001:
Klęcząc-jęcząc; Chinacity; 2002: Koszmar minionej zimy;
2005: Homo father; 2006: Beautiful; Wstyd; 2007: Pamiętasz
mnie?; Na boso
fot. Irmina Pilarska
46
Polskie filmy 2007/2008
Nadzieja
Stanisław Mucha scenariusz Krzysztof Piesiewicz, Agnieszka Lipiec-Wróblewska zdjęcia Krzysztof Ptak muzyka
Max Richter scenografia Anna Wunderlich kostiumy Magdalena Biedrzycka montaQ Jacek Tarasiuk dźwięk
Maria Chilarecka kierownik produkcji Józef Jarosz obsada Rafał Fudalej (Franciszek), Kamilla Baar (Klara), Wojciech
Pszoniak (Benedykt Weber), Zbigniew Zapasiewicz (ojciec), Zbigniew Zamachowski (Sopel, inspektor policji),
Grzegorz Artman (Michał), Jerzy Trela (trener), Dominika Ostałowska (matka), Jan Frycz (paser) produkcja
Studio Filmowe KALEJDOSKOP, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 17 79, fax +48 22 841 21 35,
e-mail [email protected], [email protected]; Pandora Film koprodukcja Telewizja Polska SA,
Canal+ Polska, WDR, HR, ZDF/3Sat (Niemcy) współfinansowanie Filmstiftung NRW, Eurimages, Polski Instytut Sztuki
Filmowej, FFA, BKM producenci Zbigniew Domagalski, Reinhard Brundig, Raimond Goebel dystrybucja Fundacja
Promocji Kina Film Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, tel. kom. +48 722 097 722,
e-mail [email protected], [email protected] sprzedaQ światowa The Match Factory GmbH
Sudermanplatz 2 D-50670 Köln (Niemcy), tel. +49 2 212 921 020, e-mail [email protected]
35 mm, kolor, Dolby Digital, 101’
Polska – Niemcy 2007
fot. Maciej Lisiecki
reQyseria
Hope
filmy fabularne
Franciszek amatorską kamerą rejestruje kradzież cennego obrazu z kościelnego ołtarza. Obiecuje
nie zdradzić złodzieja, którym jest właściciel galerii i znawca sztuki, pod warunkiem, że ten
zwróci dzieło...
Stanisław Mucha
Ur. 1970. Aktor, reżyser. Absolwent PWST
w Krakowie i Wyższej Szkoły Filmowej im.
Konrada Wolfa w Babelsbergu (Niemcy).
W Niemczech zrealizował kilka głośnych
dokumentów („Absolut Warhola”, „Die
Mitte”, „Reality Shock”).
„Nadzieja” to jego debiut fabularny.
fot. Maciej Lisiecki
Polskie filmy 2007/2008
47
Nie kłam, kochanie
filmy fabularne
Piotr Wereśniak scenariusz Ilona Łepkowska zdjęcia Jarosław Żamojda muzyka Maciej Zieliński scenografia
Katarzyna Boczek kostiumy Elżbieta Radke montaQ Milenia Fiedler dźwięk Marek Wronko kierownik produkcji Teresa
Ryłko-Szymańska obsada Marta Żmuda-Trzebiatowska (Ania), Piotr Adamczyk (Marcin), Beata Tyszkiewicz (ciocia
Nela), Magdalena Schejbal (Magda, koleżanka Ani), Grażyna Szapołowska (mama Marcina), Sławomir Orzechowski
(ojciec Marcina), Łukasz Simlat (szef Ani), Tomasz Karolak (Paweł), Rafał Cieszyński produkcja MTL Maxfilm, ul.
Kazimierzowska 3, 02-589 Warszawa, tel. +48 22 565 23 25; +48 22 565 23 11, e-mail [email protected] koprodukcja tba
producent Tadeusz Lampka koproducent tba dystrybucja Interfilm, ul. Grażyny 15 lok. 107, 02-548 Warszawa, tel. +48
22 440 82 86, fax +48 22 440 82 88 sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital SR
Polska 2008
fot. Krzysztof Wellman / MTL Maxfilm
reQyseria
Don’t Lie, Darling
Marcin, krakowski bon vivant, traci pracę i z dnia na dzień popada w tarapaty finansowe. Jedyna
szansa na powrót do dawnego stylu życia to majątek ciotki Neli, która jest skłonna przepisać
go na siostrzeńca pod warunkiem, że ten się ożeni. Marcin nie wierzy własnym uszom. On,
zdeklarowany lekkoduch, miałby się ożenić?! Chyba że…
Piotr Wereśniak
Ur. 1969. scenarzysta i reżyser filmowy
i telewizyjny, absolwent Wydziału Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Laureat
nagrody Hartley-Merrill za scenariusz
„Stacji”.
Filmografia reQyserska (wybór):
2000: Zakochani, 2001: Stacja, 2003: Zróbmy
sobie wnuka, 2008: Nie kłam, kochanie
fot. Krzysztof Wellman / MTL Maxfilm
48
Polskie filmy 2007/2008
Nie panikuj
scenariusz i reQyseria
Don’t Panic
filmy fabularne
Bodo Kox zdjęcia Piotr Żukowski muzyka PUSTKI, L.U.C. scenografia Jacek Stachowski kostiumy Goria
Kornyluk, Grażyna Sadowska montaQ Jacek Chamot, Darek Szermanowicz, Rafał Szermanowicz dźwięk Łukasz Lipiński
kierownik produkcji Anna Pupin obsada Grzegorz Wojdon (Zygi), Dawid Antkowiak (Antek), Sebastian Stankiewicz
(Radzio), Marcin Dorociński (Rafalski), Magdalena Woźniak (Iza), Tadeusz Szymków (komendant), Cezary Studniak
(drag queen), Bogdan Grzeszczak (lekarz 1), Teresa Sawicka (lekarz 2), Wojciech Mecwaldowski (lekarz 3),
Filip Zawada (reporter), Bodo Kox (operator), Jacek Pieniążek (Chuck Norris) produkcja BODOFILM, tel. kom. +48 604
870 782, e-mail [email protected] koprodukcja EXD’ART Obrazy Bez Granic producent Bodo Kox koproducenci
Magdalena Woźniak, Piotr Żukowski dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa Bodo Kox, tel. kom. +48 604 870 782,
e-mail [email protected]
DVD / Betacam SP, kolor, Dolby Stereo A-type, 83’
Polska 2007
Zygi, Antek i Radzio tworzą zgrany tercet. Przyjaźń pomaga przetrwać ciężkie chwile, jakich nie
szczędzi im życie.
Pewnego pechowego dnia chłopcy postanawiają zapić smutki. Podczas imprezy Zygi oświadcza,
że chciałby zrobić ze swoimi kumplami jakiś wygłup. Pożegnalny wygłup...
Bodo Kox
Ur. 1977. Reżyser, aktor, scenarzysta, producent, jeden
z najbardziej oryginalnych twórców polskiego kina
niezależnego, autor kilkunastu fabuł, laureat wielu
nagród, również za kreacje aktorskie.
Filmografia (wybór):
2003: Crime, sorry; 2004: Silverman; 2005: Marco P.
i złodzieje rowerów, Tylko człowiek; 2006: Sobowtór;
2007: Nie panikuj!; 2008: Chłopak z Wadowic. Życie
i twórczość Oskara Boszko
fot. Filip Itoito
Polskie filmy 2007/2008
49
Nieoczekiwana zmiana płci
filmy fabularne
Konrad Aksinowicz scenariusz na podstawie własnej powieści Cezary Harasimowicz zdjęcia Wojtek Zieliński
muzyka Marcin Mirowski scenografia Robert Dąbrowski kostiumy Malwina Wędzikowska montaQ tba dźwięk Błażej
Kafarski kierownik produkcji Joanna Strzelecka obsada Piotr Gąssowski (Pan Prezydent) Grażyna Wolszczak (Pani
Prezydentowa), Tadeusz Szymków (major Jędruś), Joanna Liszowska (Kamila), Malwina Bus (córka prezydenta),
Krzysztof Tyniec, Cezary Harasimowicz, Grażyna Szapołowska, Beata Tyszkiewicz, Hanna Śleszyńska, Edyta Herbuś,
Krystyna Podlewska produkcja Moustache Film (Polska), ul. Słoneczna 21, 00-789 Warszawa, tel./fax +48 22 849 82 18,
www.moustachefilm.com, www.moustachefilm.blogspot.com; Zmena s.r.o. (Czechy) producenci Konrad Stefaniak, Rudolf
Biermann, Mihai Predescu dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Surround EX, 100’
Polska – Czechy 2008
fot. Bartek Pogoda/ Moustache Crew
reQyseria
Trading Sexes
Pan Prezydent, legenda i supermacho, nie lubi gejów, zaś bardzo lubi kobiety. Pani Prezydentowa
jest szarą domową myszą, która spędza samotnie wieczory, licząc dni uciekającej młodości i
kolejne kochanki męża. Pewnej nocy Pan Prezydent przesypia się ze swoją asystentką. I wtedy
coś zaczyna się zmieniać…
Konrad Aksinowicz
Ur. 1978. Reżyser. Twórca krótkich fabuł,
wideoklipów, reklam, programów
telewizyjnych. „Nieoczekiwana zmiana
płci” to jego pełnometrażowy debiut
fabularny.
fot. Bartek Pogoda / Moustache Crew
50
Polskie filmy 2007/2008
Nieruchomy poruszyciel
Łukasz Barczyk zdjęcia Karina Kleszczewska muzyka Hanna Kulenty scenografia Łukasz Barczyk
kostiumy Joanna Kaczyńska montaQ Łukasz Barczyk kierownik produkcji Izabela Kurczewska obsada Jan Frycz (Generał),
Marieta Żukowska (Teresa), Andrzej Chyra (Peksa), Szymon Mysłakowski (Robert), Katarzyna Gniewkowska (Elżbieta)
produkcja Wytwórnia Filmów Fabularnych Błyskawica Łukasz Barczyk, tel. kom. +502 591 874, e-mail [email protected]
koprodukcja Vision Film; Toya; The Chimney Pot; Karina Kleszczewska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
producent Łukasz Barczyk dystrybucja Vision Film ul. Rydygiera 7, 01-793 Warszawa, tel. +48 22 839 60 09, e-mail
[email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, Dolby Digital, ok. 100’
Polska 2008
fot. Dawid Olczak
scenariusz i reQyseria
Unmoved Mover
filmy fabularne
Twórcy filmu nie chcą ujawniać jego treści przed premierą.
Łukasz Barczyk
Ur. 1974. Absolwent łódzkiej szkoły
filmowej. Reżyseruje w teatrze
i Teatrze Telewizji. Nagradzany na
festiwalach w Polsce i za granicą.
Filmografia:
1999: Patrzę na Ciebie, Marysiu;
2003: Przemiany; 2008: Nieruchomy
poruszyciel
fot. Dawid Olczak
Polskie filmy 2007/2008
51
Niezawodny system
filmy fabularne
Izabela Szylko zdjęcia Wojciech Staroń muzyka Grzegorz Turnau scenografia Marian Zawaliński
kostiumy Małgorzata Obłoza montaQ Ewa Smal dźwięk Andrzej Żabicki kierownik produkcji Anna Wojdat obsada Alina
Janowska (Maria), Wojciech Siemion (Leon), Szymon Bobrowski (Julian), Katarzyna Cynke (młoda Maria), Piotr
Fronczewski (ojciec Marii), Władysław Kowalski (antykwariusz), Sławomir Orzechowski (Albin Gąsiorek), Ewa
Kwiatkowska (mama Lusi), Ludwika Najbauer (Lusia), Ksawery Szlenkier (Witold), Anna Majcher (Gąsiorkowa)
produkcja Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 50 67,
e-mail [email protected] producent Włodzimierz Niderhaus współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
dystrybucja Fundacja Promocji Kina Film Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, tel. kom.
+48 722 097 722, e-mail [email protected], [email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby SR, 85’
Polska 2008
fot. Małgorzata Mikołajczyk
scenariusz i reQyseria
Infallible System
Maria, ponad 80-letnia była nauczycielka francuskiego, mieszka samotnie. Ma cichego wielbiciela,
któremu udziela lekcji. Nikt jednak nie wie, że Maria prowadzi podwójne życie – raz
w miesiącu bywa w kasynie, gdzie grywa w ruletkę...
Izabela Szylko
Absolwentka dziennikarstwa, stypendystka
Media Production Services w Londynie
(reżyseria i produkcja telewizyjna). Reporterka
i realizatorka filmów dokumentalnych. Autorka
powieści kryminalnej „Madonna z hiacyntem”.
„Niezawodny System” to jej debiut fabularny.
fot. Małgorzata Mikołajczyk
52
Polskie filmy 2007/2008
Nightwatching
Peter Greenaway zdjęcia Reinier van Brummelen muzyka Włodzimierz Pawlik scenografia Maarten
Piersma kostiumy Anna Jagna Janicka, Marrit van der Burgt montaQ Karen Porter dźwięk Maurice Hillier charakteryzacja
Sara Meerman, Marcin Rodak kierownik produkcji Andrzej Besztak obsada Martin Freeman (Rembrandt van Rijn), Emily
Holmes (Hendrickje), Michael Teigen (Carel Fabritius), Jodhi May (Geertje), Eva Birthistle (Saskia), Titus van Rijn (syn),
Christopher Britton (Rombout Kemp), Agata Buzek (Titia Uylenburgh), Krzysztof Pieczyński (Jacob de Roy), Andrzej
Seweryn (Piers Hasselburg), Rafał Mohr (Floris), Maciej Zakościelny (Egremont), Maciej Marczewski (Clement),
Magdalena Smolara (Martha), Alicja Borkowska (Lotte), Piotr Siwiec (oficer) produkcja Kasander Film Company,
36 Sovereign House, 19-23 Fitzroy Street, London W1T 4 BP, tel. +44 207 5800 418, e-mail [email protected];
Yeti Films ul. Niemcewicza 7/9 lok. 135, 02-022 Warszawa, tel. +48 22 823 99 17, e-mail [email protected]; No Equal
Entertainment producenci Kees Kasander, Piotr Mularuk, Christine Haebler, Grzegorz Hajdarowicz producenci
wykonawczy Carlo Dusi, Larry Sugar, Magdalena Napieracz współfinansowanie Gremi Film Production, Polski Instytut
Sztuki Filmowej dystrybucja Monolith Plus, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 10 58, +48 22 851 10 59,
e-mail: [email protected] sprzedaQ światowa ContentFilm plc, 19 Heddon Street, London, W1B 4BG, Wlk. Brytania, tel.
+44 20 7551 6500, e-mail [email protected]
35 mm, kolor, Dolby Digital, 125’
Wielka Brytania – Polska – Holandia – Kanada 2007
fot. Piotr Bujnowicz / FabrykaObrazu.com
scenariusz i reQyseria
Nightwatching
filmy fabularne
Dramat sensacyjny o życiu Rembrandta, jego związkach z kobietami oraz o zagadce morderstwa,
do której klucz stanowi „Nightwatching” – obraz, który przyniósł artyście nieśmiertelną sławę,
ale zrujnował mu życie.
Peter Greenaway
Ur. 1942. Reżyser, scenarzysta, malarz, autor instalacji i artystycznych wystaw
przestrzennych „Światło i dźwięk”, montażysta, pisarz, krytyk.
Wybrana filmografia:
1982: Kontrakt rysownika (The Draughtsman’s Contract); 1987: Brzuch architekta
(The Belly of an Architect); 1988: Wyliczanka (Drowning by Numbers); 1989:
Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek (The Cook, the Tief, His Wife and
Her Lover); 1993: Dzieciątko z Macon (The Baby of Macon); 1996: The Pillow
Book; 1999: 8 ? kobiety (8 ? Women); 2003-2004: The Tulse Luper Suitcases
(Walizki Tulse’a Lupera, cz. 1-3); 2007: Nightwatching
fot. Piotr Bujnowicz / FabrykaObrazu.com
Polskie filmy 2007/2008
53
Nocny autobus
filmy fabularne
Davide Marengo scenariusz Fabio Bonifacci, Giampiero Rigosi na podstawie powieści Giampiero Rigosi zdjęcia
Arnaldo Catinari muzyka Franco Piersanti scenografia Anna Forletta, Dorota Ignaczak kostiumy Eva Coen montaQ
Patrizio Marone dźwięk Mauro Lazzaro kierownicy produkcji Mirko D’Angeli, Piotr Śnieg obsada Giovanna
Mezzogiorno (Leila), Walerio Mastandrea (Franz), Anna Romantowska (Sonia), Ennio Fantastichini (Matera), Roberto
Citran (Diolaiti) produkcja Emme; Rai Cinema koprodukcja Vision Film, ul. Rydygiera 7, 01-793 Warszawa, tel. +48 22 839
60 09, fax +48 22 839 13 67, e-mail [email protected], www.vision.pl producenci Sandro Silvestri, Maura Vespini,
Włodzimierz Otulak producent wykonawczy Donatella Palermo współfinansowanie Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Eurimages dystrybucja Vision Film sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital, 105’
Polska – Włochy 2007
fot. Claudio Iannone
reQyseria
Notturno Bus
Przeznaczenie rzuca Leilę i Franza w środek bezwzględnej walki o mikro-chip, który mógłby
zrujnować potężnego człowieka. Para bohaterów wmieszana jest w wyścig dwóch
konkurujących zespołów wywiadowczych.
Davide Marengo
Ur. 1972. Włoski reżyser i scenarzysta filmów
krótkometrażowych, dokumentalnych, reklam,
wideoklipów i programów telewizyjnych.
„Nocny autobus” to jego debiut fabularny.
54
Polskie filmy 2007/2008
Ogród Luizy
Louise’s Garden
Maciej Wojtyszko scenariusz Witold Łagowski-Horwath zdjęcia Grzegorz Kędzierski muzyka Jerzy Satanowski
scenografia Małgorzata Grabowska-Kozera kostiumy Elżbieta Radke, Małgorzata Obłoza montaQ Ewa Smal dźwięk
Stefan Chomnicki kierownik produkcji Tadeusz Drewno obsada Patrycja Soliman (Luiza), Marcin Dorociński (Fabio),
Kinga Preis (psycholog), Krzysztof Stroiński (ojciec Luizy), Marcin Hycnar (sanitariusz), Władysław Kowalski (mecenas
Frankowski), Anna Łopatowska (matka Luizy), Jan Krzysztof Szczygieł (policjant) produkcja Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 50 67, e-mail [email protected]
koprodukcja Studio Filmowe KADR; Studio Filmowe OKO; Studio Filmowe PERSPEKTYWA; Studio Filmowe TOR; Studio
Filmowe ZEBRA producent Włodzimierz Niderhaus dystrybucja Fundacja Promocji Kina Film Polski, ul. Krakowskie
Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, tel. kom. +48 722 097 722, e-mail [email protected],
[email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, 102’
Polska 2007
fot. Krzysztof Wellman
reQyseria
filmy fabularne
18-letnia Luiza umieszczona przez rodziców w zakładzie psychiatrycznym poznaje Fabia,
gangstera próbującego zdobyć „wariackie papiery”.
Maciej Wojtyszko
N
agrody:
Ur. 1946. Reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta,
dramatopisarz, autor książek dla dzieci.
Absolwent łódzkiej szkoły filmowej. Wykładowca
warszawskiej PWST.
32. Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni: Nagroda
Specjalna Jury; nagroda
aktorska (Marcin Dorociƒski)
Wybrana filmografia:
1983: Synteza; Światło księżyca; 1985: Ognisty
anioł; 1988: Mistrz i Małgorzata (tv); 2007: Ogród
Luizy
Polskie filmy 2007/2008
55
Pamiętasz mnie?
filmy fabularne
Piotr Matwiejczyk zdjęcia Piotr Żukowski muzyka Dominik Kwaśniewski scenografia Mateusz Żubrzyk
kostiumy Joanna Pitura, Zuzanna Winiarska montaQ Pierre Juju dźwięk Antoni Dawidziak kierownik produkcji Anna Pupin
obsada Mirosław Baka, Renata Dancewicz, Angelika Kubasik, Teresa Sawicka, Dawid Antkowiak produkcja MUFLON
PICTURES, tel. +48 502 361 875, e-mail [email protected]; KONTRABANDA Wytwórnia Produkcji Niezależnej i
Autorskiej; Exd’art – obrazy bez granic, tel. +48 602 321 775, e-mail [email protected] producenci Piotr Matwiejczyk, Piotr
Żukowski, Krzysztof Głuchowski dystrybucja KONTRABANDA Wytwórnia Produkcji Niezależnej i Autorskiej, tel. kom.
+48 602 511 293, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa KONTRABANDA
kolor, 72’
Polska 2007
fot. Irmina Pilarska
scenariusz i reQyseria
Do You Remember Me?
Mężczyzna wychodzi z więzienia. Chce odzyskać utracone życie. Jednak nie wszystkie grzechy
przeszłości mogą być wybaczone. Żona nie jest już tą samą kobietą, córka nie pamięta ojca…
Piotr Matwiejczyk
Ur. 1980. Scenarzysta, producent, reżyser, aktor. Absolwent prywatnej szkoły
filmowej we Wrocławiu. Autor ponad 100 niezależnych filmów (w tym 14
pełnometrażowych), właściciel firmy produkcyjnej Muflon Pictures.
Wybrana filmografia:
1996: Ulice zbrodni, Videomania 2; 1997: Videomania 3; 2001: Klęczącjęcząc, Chinacity; 2002: Koszmar minionej zimy; 2005: Homo father; 2006:
Beautiful, Wstyd; 2007: Pamiętasz mnie?, Na boso
fot. Irmina Pilarska
56
Polskie filmy 2007/2008
Polak potrzebny od zaraz
It’s a Free World
Ken Loach scenariusz Paul Laverty zdjęcia Nigel Willoughby muzyka George Fenton scenografia Fergus Clegg,
Peter James kostiumy Carole K. Millar montaQ Jonathan Morris dźwięk Julie Ankerson obsada Kierston Wareing (Angie),
Juliet Ellis (Rose), Lesław Żurek (Karol), Joe Siffleet (Jamie), Colin Coughlin (Geoff), Raymond Mearns (Andy), Frank
Gilhooley (Derek), David Doyle (Tony) produkcja BIM Distribuzione; EMC Produktion; FilmFour; Filmstiftung NordrheinWestfalen; SPI International Polska ul. Tyniecka 38A, 02-621 Warszawa tel. +48 22 646 20 36, 854 03 37, fax +48 22 848
45 70, e-mail [email protected]; Sixteen Films Ltd.; Tornasol Films SA producenci Ken Loach, Rebecca O’Brien koproducenci Rafał
Buks, Piotr Reisch producent wykonawczy Ulrich Felsberg współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja SPI
International Polska, ul. Tyniecka 38A, 02-621 Warszawa, tel. +48 22 646 20 36, 854 03 37; fax +48 22 848 45 70; e-mail
[email protected]
35 mm, kolor, 96’
Wlk. Brytania – Niemcy – Polska – Włochy – Hiszpania 2007
fot. Monika Skrzypczak / FabrykaObrazu.com; copyright SPI International
reQyseria
filmy fabularne
Angie i Rose zakładają firmę pośrednictwa pracy. Szybko dochodzą do wniosku, że osiągną
większe zyski łamiąc prawo. Zaczynają zatrudniać robotników na czarno, głównie
obcokrajowców. Pewnego dnia w życiu Angie pojawia się młody Polak, Karol…
Ken Loach
N
agrody:
Ur. 1936. Wybitny brytyjski reżyser filmowy i telewizyjny. Laureat
Złotej Palmy MFF Cannes 2006 za „Wiatr buszujący w jęczmieniu”
(The Wind That Shakes the Barley) i wielu innych nagród.
Filmografia (wybór):
1970: Kes; 1990: Riff-Raff; 1995: Ziemia i wolność (Land and
Freedom); 1998: Nazywam się Joe (My Name Is Joe); 2005: Bilety
(Tickets); 2006: Wiatr buszujący w jęczmieniu (The Wind That
Shakes the Barley); 2007: Polak potrzebny od zaraz (It’s a Free
World)
MFF Wenecja 2007:
Nagroda
za scenariusz
(Golden Osella),
oraz Nagroda EIUC
i Honorowe
Wyró˝nienie SIGNIS
Monika Skrzypczak / FabrykaObrazu.com; copyright SPI International
Polskie filmy 2007/2008
57
Popiełuszko
filmy fabularne
Rafał Wieczyński zdjęcia Grzegorz Kędzierski muzyka Paweł Sydor scenografia Andrzej Kowalczyk
kostiumy Alicja Hornostaj wnętrza Magdalena Widelska-Władyka montaQ Cezary Grzesiuk dźwięk Maria Chilarecka
kierownik produkcji Józef Jarosz obsada Adam Woronowicz (ks. Jerzy Popiełuszko), Marek Frąckowiak (ks. Teofil
Bogucki), Zbigniew Zamachowski (Ireneusz), Radosław Pazura (Piotr), Joanna Szczepkowska (Ewa), Maja Komorowska
(Maja), Marta Lipińska (Janina), Władysław Kowalski (profesor fizyki), Jan Englert (profesor), Krzysztof Kolberger (ks.
kanclerz) produkcja Focus Producers Co. Ltd., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel./fax +48 22 845 49 94, tel./fax +48
22 646 95 65, e-mail [email protected], [email protected] koprodukcja IF Max Film producent Julita
Świercz-Wieczyńska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej; Samorząd Województwa Mazowieckiego
dystrybucja Kino Świat International, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, tel. +48 22 840 68 01, fax +48 22 840 68
06, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa Focus Producers Co. Ltd.
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital, ok. 150’
Polska 2008
fot. © Focus Producers Sp. z o.o.
scenariusz i reQyseria
Popieluszko
Epicka opowieść o życiu i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, bohatera czasów
Solidarności, zamordowanego przez komunistyczną milicję.
Rafał Wieczyński
Ur. 1968. Reżyser, aktor, scenarzysta. Autor filmów
dokumentalnych i programów telewizyjnych.
Stypendysta Nipkow Program w Berlinie. Za
debiutancką fabułę nagrodzony na kilku
międzynarodowych festiwalach.
Filmografia fabularna:
1992: Naprawdę krótki film o miłości, zabijaniu
i jeszcze jednym przykazaniu; 2008: Popiełuszko
fot. © Focus Producers Sp. z o.o.
58
Polskie filmy 2007/2008
Pora mroku
Grzegorz Kuczeriszka scenariusz Dominik W. Rettinger zdjęcia Grzegorz Kuczeriszka muzyka Adam Burzyński
scenografia Monika Sajko-Gradowska kostiumy Paweł Grabarczyk montaQ Jacek Tarasiuk dźwięk Nikodem WołkŁaniewski kierownik produkcji Jan Kaczmarski obsada Natalia Rybicka (Karolina), Paweł Tomaszewski (Zolo), Jakub
Wesołowski (Michał), Jan Wieczorkowski (Adam), Jakub Strzelecki (Raffi), Karolina Gorczyca (Joanna), Katarzyna
Maciąg (Majka), Ryszard Ronczewski (Von Kirchof), Stanisława Łopuszańska (Gertruda), Ewa Kolasińska (dr Heller),
Kamil Kulda (Rambo), Marcin Juchniewicz (Budruk), Bartosz Żukowski (Thorn), Romuald Andrzej Kłos (Heni), Michał
Kowalski (pielęgniarz), Cezary Kussyk (Horst), Marcin Artecki (Krutas), Andrzej Gałła (komendant), Adam Szczyszczaj
(Paul) produkcja Vision Film, ul. Rydygiera 7, 01-793 Warszawa, tel. +48 22 839 60 09, fax +48 22 839 13 67, e-mail
[email protected], www.vision.pl producent Włodzimierz Otulak współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
dystrybucja Vision Film, tel. +48 22 839 60 09, e-mail [email protected], www.vision.pl sprzedaQ światowa Vision Film
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital EX 6.1, ok. 95’
Polska 2008
fot. Mateusz Skalski
reQyseria
The Time of Darkness
filmy fabularne
Horror. Grupa młodych ludzi trafia przez przypadek do starych katakumb, gdzie podczas wojny
naziści przeprowadzali doświadczenia okryte tajemnicą. Miały one związek z okultyzmem…
Grzegorz Kuczeriszka
Ur. 1962. Operator filmowy,
reżyser. Absolwent łódzkiej
szkoły filmowej. Autor zdjęć do
kilkunastu filmów fabularnych
i kilku seriali tv.
„Pora mroku” to jego debiut
reżyserski.
fot. Andrzej Szarliński
Polskie filmy 2007/2008
59
Pora umierać
filmy fabularne
Dorota Kędzierzawska zdjęcia Arthur Reinhart muzyka Włodek Pawlik scenografia Albina Barańska,
Arthur Reinhart kostiumy Katarzyna Morawska montaQ Dorota Kędzierzawska, Arthur Reinhart dźwięk Marcin Kasiński,
Kacper Habisiak charakteryzacja Natalia Król kierownik produkcji Michał Bisaga obsada Danuta Szaflarska (Aniela),
Krzysztof Globisz (syn Anieli), Patrycja Szewczyk (wnuczka Anieli), Kamil Bitau (Dostojewski), Robert Tomaszewski
(natręt), Agnieszka Podsiadlik (dziewczyna), Piotr Ziarkiewicz (trębacz), Małgorzata Rożniatowska (pani doktor),
Witold K. [Kaczanowski] (notariusz), Wit Kaczanowski jr (Wituś), Joanna Szarkowska (Aniela w młodości), Weronika
Karwowska (sąsiadka), Kai Schoenhals (sąsiad), pies Tokaj (Fila) produkcja Tandem Taren To Piotr Miklaszewski,
Wojciech Maryański, ul. Klarysewska 18, 02-924 Warszawa, tel. +48 22 885 74 05; Kid Film Arthur Reinhart, ul.
Orzechowskiego 19, 04-824 Warszawa, tel. +48 22 615 72 23, +48 501 751 201 producenci Piotr Miklaszewski, Arthur
Reinhart koprodukcja Telewizja Polska – Agencja Filmowa producenci wykonawczy Piotr Miklaszewski, Wojciech
Maryański (Tandem Taren To) współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Best Film, ul. Okopowa 78,
01-042 Warszawa, tel. +48 22 887 14 80-81, fax +48 22 887 17 29, www.bestfilm.pl sprzedaQ światowa Kid Film Arthur
Reinhart, ul. Orzechowskiego 19, 04-824 Warszawa, tel. +48 22 615 72 23, +48 501 751 201
35 mm, czarno-biały, 1:1,85, Dolby SR, 104’
Polska 2007
fot. Remigiusz Przełożny
scenariusz i reQyseria
Time to Die
Starsza pani, właścicielka pięknej niegdyś, dziś podupadłej drewnianej willi, po wielu latach
pozbywa się ostatniego zakwaterowanego przez komunistyczne władze lokatora. Teraz może
spełnić swoje marzenie – wyremontować dom, przywracając mu dawną świetność. Ale syn bez
jej zgody chce sprzedać dom. Aniela postanawia wziąć sprawy w swoje ręce...
Dorota Kędzierzawska
Ur. 1957. Reżyser i scenarzystka.
Absolwentka
łódzkiej
szkoły
filmowej. Wielokrotnie nagradzana
na polskich i międzynarodowych
festiwalach.
Filmografia fabularna:
1988: Koniec świata (tv); 1991: Diabły,
diabły; 1994: Wrony (tv); 1998: Nic;
2005: Jestem; 2007: Pora umierać
N
agrody:
32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni: nagroda aktorska (Danuta
Szaflarska); nagroda za dêwi´k; Nagroda
Prezesa TVP (Danuta Szaflarska); Nagroda
Dziennikarzy (ex aequo z „Rezerwatem);
Złoty Klakier – Nagroda Radia Gdaƒsk.
MFF Triest (Włochy) 2008: Specjalne Wyró˝nienie
Jury, Nagroda PublicznoÊci
OFSF Prowincjonalia, WrzeÊnia 2008: Jaƒcio
Wodnik dla Danuty Szaflarskiej
Orzeł, Polska Nagroda Filmowa
w kategorii: najlepsza główna rola kobieca
(Danuta Szaflarska)
fot. Remigiusz Przełożny
60
Polskie filmy 2007/2008
Raj za daleko
Paradise Too Far
Radosław Markiewicz zdjęcia Dariusz Radecki muzyka Jacek Stęszewski, Jacek Czepułkowski, Adam
Magiera montaQ Norbert Rudzik, Radosław Markiewicz dźwięk Mikołaj Kaczmarczyk, Bartosz Idzi realizacja nagrań
Zbigniew Malecki kierownicy produkcji Michał Pałuszny, Jacek Czepułkowski obsada Józef Łuksin (Macio), Jacek
Borusiński, Jan Skrzek, Jolanta Wiśnia, Dariusz Basiński produkcja Kataraman, tel. +48 32 782 00 87, e-mail
[email protected] koprodukcja Supra Film, tel. +48 32 730 28 95, www.suprafilm.com producent Radosław Markiewicz
koproducenci Zbigniew Malecki, Norbert Rudzik dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa Supra Film, tel. +48 32 730 28
95, www.suprafilm.com
DVD / Betacam SP, kolor, 81’
Polska 2007
fot. Łukasz Gajda
scenariusz i reQyseria
filmy fabularne
Macio, osiemdziesięciokilkuletni mieszkaniec domu starców, postanawia uciec, żeby zobaczyć się z
synem. Przypadkowymi uczestnikami jego wyprawy są kierowca i dwójka pensjonariuszy. Dla
każdego z nich podróż staje się spełnieniem ukrytych marzeń.
Radosław Markiewicz
Ur. 1976. Absolwent reżyserii Uniwersytetu
Śląskiego. Laureat kilku festiwali.
Filmografia:
2002: Złom; 2004: Metanoia; 2007: Raj za
daleko
Polskie filmy 2007/2008
N
agrody:
Film zdobył Grand Prix Konkursu Kina
Niezale˝nego na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni oraz
Głównà Nagrod´ w konkursie Nowe
Filmy Polskie na festiwalu Era Nowe
Horyzonty we Wrocławiu.
61
Ranczo Wilkowyje
filmy fabularne
Wojciech Adamczyk scenariusz Robert Brutter, Jerzy Niemczuk zdjęcia Włodzimierz Głodek muzyka Krzesimir
Dębski scenografia Janusz Sosnowski kostiumy Elżbieta Radke montaQ Marek Król dźwięk Lech Brański kierownik
produkcji Paweł Mantorski obsada Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Cezary Żak (2 role: wójt i ksiądz, bracia), Paweł
Królikowski (Kusy), Artur Barciś (Czerepach), Dorota Chotecka (Więcławska), Radosław Pazura (Louis), Franciszek
Pieczka (Stacho Japycz), Piotr Pręgowski (Patryk Pietrek), Sylwester Maciejewski (Solejuk), Grzegorz Woś (Emanuel),
Marta Lipińska (gospodyni księdza), Grzegorz Wons (Więcławski), Arkadiusz Nader (policjant), Bogdan Kalus
(Hadziuk), Marta Chodorowska (córka wójta), Violetta Arlak (żona wójta), Magdalena Waligórska (barmanka),
Danuta Borsuk (matka panny młodej) produkcja Studio A, ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, tel. +48 22 622 24 44-46,
e-mail [email protected], www.studio-a.tv; Telewizja Polska – Agencja Filmowa; WFDiF (Warszawa) współfinansowanie
Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Maciej Strzembosz, Dorota Michalak-Kurzewska, Tomasz Kurzewski, Dorota
Hawliczek, Anna Skowrońska dystrybucja Forum Film Poland, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, tel. +48 22 456 65 55,
+48 22 456 65 18, fax +48 22 456 65 35, e-mail [email protected]; [email protected] sprzedaQ światowa
otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 96’
Polska 2008
fot. Krzysztof Wellman
reQyseria
Howling Wolf Ranch
Lucy, młoda Amerykanka polskiego pochodzenia, dziedziczy stary dworek na wsi na Podlasiu
i przyjeżdża do Polski, by go wyremontować. Spotka tu miłość, ale niespodziewanie w ślad za
nią ze Stanów przyjeżdża jej były mąż...
Wojciech Adamczyk
Ur. 1959. Reżyser i aktor
teatralny i filmowy. Ukończył
wydział aktorski i reżyserię w
warszawskiej PWST. Reżyseruje
popularne seriale telewizyjne.
„Ranczo Wilkowyje” to jego
debiut kinowy.
fot. Krzysztof Wellman
62
Polskie filmy 2007/2008
Rezerwat
Preserve
Łukasz Palkowski scenariusz Łukasz Palkowski, Marcin Kwaśny zdjęcia Paweł Sobczyk muzyka Sebastian Krajewski
scenografia Joanna Białousz-Milczarek kostiumy Barbara Łagowska montaQ Paweł Witecki dźwięk Mateusz Adamczyk,
Wojciech Błaszczyk casting Piotr Bartuszek kierownik produkcji Maja Zielony obsada Marcin Kwaśny (Marcin
Wilczyński), Sonia Bohosiewicz (Hanka B.), Grzegorz Palkowski (Rudy Dzieciak), Artur Dziurman (Roman), Violetta
Arlak (Kioskarka), Tomasz Karolak (Rysiek), Krzysztof Janczar (Właściciel), Mariusz Drężek (Marek), Mikołaj Mueller
(Fotograf), Bożena Adamek (Matka Dzieciaka), Jan Stawarz (Pijak 1), Tadeusz Boreń (Pijak 2), Stanisław Borkowski
(Pijak 3), Konrad Paczek (Pijak 4), Ryszard Chlebuś (Monter Wąs), Waldemar Czyszak (Monter Nijaki) produkcja Paisa
Films, ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa, tel. +48 22 853 17 10, fax +48 22 853 17 14, e-mail [email protected]
producenci Maciej Ślesicki, Jolanta Rojek producent wykonawczy Kama Janczyk, e-mail [email protected]
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Fundacja Promocji Kina Film Polski, ul. Krakowskie
Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, tel. kom. +48 722 097 722, e-mail [email protected],
[email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital EX, 100’
Polska 2007
fot. Mateusz Ożyński
reQyseria
filmy fabularne
Młody fotograf wprowadza się do podupadłej kamienicy na warszawskiej Pradze i odkrywa
zupełnie nowy świat. Zauroczony sąsiadką – zmysłową fryzjerką, trafia na czarną listę
mieszkającego u niej kryminalisty Ryśka. Doświadcza też szczególnych dowodów sympatii ze
strony pewnego rudego łobuza…
Łukasz Palkowski
N
agrody (wybór):
Ur. 1976. Reżyser i scenarzysta.
„Rezerwatem” debiutuje w filmie
fabularnym.
32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:
nagroda za debiut re˝yserski i 5 innych nagród;
Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego: Sonia Bohosiewicz
Paszport „Polityki” dla Łukasza Palkowskiego
Orzeł, Polska Nagroda Filmowa 2008
w kategorii: odkrycie roku (Sonia Bohosiewicz)
fot. Mateusz Ożyński
Polskie filmy 2007/2008
63
Rozmowy nocą
filmy fabularne
Maciej Żak scenariusz Karolina Szymczyk-Majchrzak zdjęcia Michał Englert muzyka Piotr „Miki” Mikołajczak
scenografia Tomasz Stasiński kostiumy Agata Culak montaQ Jarosław Pietraszek dźwięk Dariusz Stanek kierownik
produkcji Paweł Bareński obsada Magdalena Różczka (Matylda), Marcin Dorociński (Bartek), Weronika Książkiewicz
(Weronika), Joanna Żółkowska (matka Bartka), Roma Gąsiorowska (Karolina), Sambor Czarnota (Max), Michał Piela
(chłopak Karoliny) produkcja SPI International Polska, ul. Tyniecka 38A, 02-621 Warszawa, tel. +48 22 646 20 36, +48 22
854 03 37; fax +48 22 848 45 70; TV Polsat; 50/50 Films produkcja wykonawcza 50/50 Films producenci Agata Janicka,
Marcin Jaworski, Piotr Reisch koproducent Nina Terentiew współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja
SPI International Polska sprzedaQ światowa SPI International Polska
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby SR, 94’
Polska 2008
Fot. Monika Skrzypczak / FabrykaObrazu.com; copyright SPI International
reQyseria
Midnight Talk
Dwoje singli z wielkiego miasta szuka swoich drugich połówek. Ciepła opowieść o ludziach
stworzonych dla siebie, jednak poszukujących szczęścia na różne sposoby.
Maciej Pak
Ur. 1962. Reżyser i scenarzysta. Absolwent
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Filmografia:
2003-2005: Czego się boją faceci, czyli seks
w mniejszym mieście (serial tv); 2004:
Ławeczka; 2007: Rozmowy nocą
fot. Monika Skrzypczak
64
Polskie filmy 2007/2008
Ryś
filmy fabularne
Ryś
Stanisław Tym zdjęcia Marian Prokop muzyka Piotr Rubik scenografia Marek Zawierucha kostiumy
Dorota Roqueplo montaQ Wanda Zeman dźwięk Nikodem Wołk-Łaniewski kierownik produkcji Zofia Wieczorek obsada
Stanisław Tym (Ryszard Ochódzki), Krzysztof Kowalewski (Zygmunt Molibden), Zofia Merle (Maria Wafel), Jerzy Turek
(Wacław Jarząbek), Krzysztof Globisz (ksiądz Puder), Anna Korcz (Roma Molibden), Janusz Rewiński (Koziczek),
Joanna Szczepkowska (Chirurka), Danuta Stenka (Ruda), Marek Kondrat (Kreda), Marian Glinka (Klemens), Beata
Tyszkiewicz i Grażyna Szapołowska (sprzątaczki, Ręka i Noga), Marek Piwowski (Kirkor) i inni produkcja Jawa, ul.
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. +48 22 830 0698, tel. kom. +48 691 43 45 00, e-mail [email protected]
koprodukcja Forum Film Poland producent Roma Hulewicz dystrybucja Forum Film Poland, ul. Wołoska 12, 02-675
Warszawa, tel. +48 22 456 65 55, fax +48 22 456 65 35, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital Surround, 130’
Polska 2007
fot. Marcin Makowski / FabrykaObrazu.com
scenariusz i reQyseria
Ryś to znany z „Misia” i „Rozmów kontrolowanych” Ryszard Ochódzki, prezes klubu sportowego
„Tęcza”. W nowych okolicznościach, po 1989 roku, radzi sobie świetnie, w czym pomaga mu
wrodzone lawiranctwo i brak oporów moralnych. Wpada jednak w poważne tarapaty: Kreda
– boss mafii – niesłusznie żąda od niego 2 mln euro…
Stanisław Tym
Ur. 1937. Aktor, reżyser, satyryk,
scenarzysta, felietonista.
“Ryś” to jego filmowy debiut
reżyserski po latach pracy
w kinematografii.
fot. Marcin Makowski / FabrykaObrazu.com
Polskie filmy 2007/2008
65
Skaza
filmy fabularne
(tytuł roboczy)
Michał Rosa zdjęcia Marcin Koszałka muzyka Stanisław Radwan scenografia i kostiumy Jagna Janicka
montaQ Krzysztof Szpetmański dźwięk Piotr Domaradzki kierownik produkcji Dariusz Sidor obsada Jadwiga JankowskaCieślak (Joanna), Krzysztof Stroiński (Jan), Mirosława Marcheluk (Nastka), Teresa Marczewska (Hanka), Stanisław
Radwan (Iwo) produkcja Filmcontract Ltd., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 22 78 w. 467, fax +48 22 841
65 91, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska – Agencja Filmowa; WFDiF (Warszawa)
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producent Henryk Romanowski dystrybucja Kino Świat International, ul.
Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, tel. +48 22 840 68 01; fax +48 22 840 68 06; e-mail [email protected] sprzedaQ
światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, ok. 95’
Polska 2008
fot. Sebastian Strama
scenariusz i reQyseria
Damage
Współczesny Kraków, środowisko akademickie. Bohaterka odkrywa ciemną kartę z przeszłości
swojego męża.
Opowieść o grzechu pierworodnym i o tym, że miłosierdzie nie jest obowiązkowe.
Michał Rosa
Ur. 1963. Reżyser i scenarzysta.
Absolwent i wykładowca Wydziału
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Nagradzany na polskich
i międzynarodowych festiwalach.
Filmografia fabularna:
1994: Gorący czwartek; 1997: Farba;
2001: Cisza; 2006: Co słonko widziało;
2008: Skaza
66
Polskie filmy 2007/2008
Skorumpowani
Jarosław Żamojda scenariusz Jacek Samojłowicz, Krzysztof Węglarz zdjęcia Waldemar Szmidt muzyka Piotr
Salaber scenografia Andrzej Rafał Waltenberger wnętrza Maria Duffek kostiumy Anna Ostapińska montaQ Jerzy
Orłowski, Przemek Lisak, Jacek Samojłowicz dźwięk Paweł Łuczyc-Wyhowski kierownik produkcji Andrzej Stachecki
obsada Jan Englert (Burzyński), Beata Ścibakówna (Burzyńska), Olga Bołądź (Patrycja), Jerzy Trela (Cygaro), Olivier
Gruner (Montenegro), Max Ryan (Siergiej), Paweł Burczyk (Nożyk), Krzysztof Wakuliński (Apostoł), Maciej Grubski
(Janek), Dariusz Bajkowski (Paweł), Romuald Andrzej Kłos (Smutny Pan), Wenanty Nosul (Pasza), Robert Żołędziewski
(Lowa), Artur Pontek (Jacek), Piotr Ligienza (Maciek), Piotr Borowski (Andriej), Aleksandra Kisio (Masza), Artur Łodyga
(Maks) produkcja Film Media SA, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, tel. +48 22 424 16 24-26, e-mail
[email protected], www.filmmedia.com.pl; TV Polsat producenci Nina Terentiew (Polsat TV), Jacek
Samojłowicz, Robert Żołędziewski (Film Media) producent wykonawczy Jarosław Sander (Polsat TV) współfinansowanie
Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja TV Polsat, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, tel. +48 22 514 40 00, +48
22 514 53 00 sprzedaQ światowa TV Polsat
HD, 16:9, kolor, Dolby Digital, 110’
Polska 2008
fot. Małgorzata Iwanicka / Film Media S.A.
reQyseria
The Corrupted
filmy fabularne
Centralne Biuro Śledcze przejmuje partię narkotyków przerzucaną z Rosji przez Polskę do Anglii.
Siergiej, były oficer KGB, postanawia je odzyskać, w czym pomagają mu skorumpowanymi
politycy oraz miejscowi bandyci.
Nafaszerowani narkotykami rosyjscy gangsterzy mordują syna małomiasteczkowego biznesmena,
mecenasa sportu, Burzyńskiego…
Jarosław Pamojda
Ur. 1960. Operator i reżyser filmowy.
Absolwent łódzkiej szkoły filmowej.
Filmografia reQyserska:
1995: Młode wilki; 1997: Młode wilki
1/2; 2000: Sześć dni strusia; 2004: Rh+;
2008: Skorumpowani
fot. Małgorzata Iwanicka
Polskie filmy 2007/2008
67
Stary człowiek i pies
filmy fabularne
Witold Leszczyński, Andrzej Kostenko scenariusz Witold Leszczyński zdjęcia Zbigniew Wichłacz muzyka Jerzy
Satanowski scenografia Ewa Tarnowska kostiumy Małgorzata Ajzelt montaQ Marek Król dźwięk Piotr Knopp kierownik
produkcji Tadeusz Drewno obsada Jerzy Grałek (Robert), Ewa Dałkowska (Ewa), Krzysztof Wakuliński (Marek),
Marzena Trybała (Grażyna), Dorota Ignatjew (Kasia Karska) produkcja Studio Filmowe PERSPEKTYWA, ul. Puławska 61,
02-595 Warszawa, tel. +48 22 856 84 80-82, tel./fax +48 22 845 54 94, e-mail: [email protected];
koprodukcja Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 50
67, e-mail [email protected] producent Janusz Morgenstern koproducent Włodzimierz Niderhaus producent wykonawczy
Dorota Ostrowska-Orlińska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd Miasta Łodzi dystrybucja otwarta
sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo, 104’
Polska 2008
fot. G. Piekarski
reQyseria
The Old Man and The Dog
Robert, podstarzały playboy i alkoholik, najbliższy kontakt ma z ukochanym psem. Nieoczekiwanie
zgadza się jednak zostać dawcą nerki dla swojej byłej żony. Ten bezinteresowny czyn będzie
początkiem jego przemiany.
Witold Leszczyński
Ur. 1933, zmarł 2007. reżyser, scenarzysta, operator filmowy. Absolwent i wykładowca łódzkiej szkoły
filmowej. Zginął tragicznie podczas realizacji filmu „Stary człowiek i pies”.
Filmografia (wybór):
1967: Żywot Mateusza; 1972: Rewizja osobista (współreżyseria); 1977: Rekolekcje; 1981: Konopielka;
1985: Siekierezada; 1993: Kolos (Koloss); 2001: Requiem; 2007: Stary człowiek i pies
Andrzej Kostenko
Ur. 1936. Autor zdjęć i reżyser filmowy, scenarzysta. Absolwent łódzkiej szkoły filmowej. II reżyser,
realizator licznych seriali tv. Po śmierci Witolda Leszczyńskiego na prośbę producenta zgodził się
dokończyć film przyjaciela.
Filmografia (wybór):
1972: Rewizja osobista (współreżyseria); 1977: Sam na sam; 1990: Kapitan Conrad; 1994: Un Chateau
en Boheme (tv); 2003: Zaginiona (serial tv); 2007: Stary człowiek i pies
68
Polskie filmy 2007/2008
Szklane usta
Lech Majewski muzyka Lech Majewski, Józef Skrzek scenografia Leon Herlig, Joanna Macha
kostiumy Dorota Lis montaQ Eliot Ems, Norbert Rudzik dźwięk Zbigniew Malecki, Lech Majewski kierownik produkcji
Michał Tatarek obsada Patryk Czajka (Sebastian), Joanna Litwin (Matka), Grzegorz Przybył (Ojciec), Dorota Lis (Doris),
Anna Wesołowska (Położna), Ryszarda Celińska (Matka starsza), Leonard Brzoza (Sebastian jako chłopiec), Werner
Widera (Sebastian jako dziecko), Michalina Rutkowska (Służąca), Tadeusz Pławecki (Wolf), Marian Makula
(Sinobrody), Lucjan Czerny (Kremator) produkcja Angelus Silesius, ul. Korfantego 66/8, 40-160 Katowice, tel. +48 502
025 106, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska – Telewizja Kultura; Supra Film; Silesia Film; Atlas
Sztuki; Ars Cameralis; Opus Film producenci Lech Majewski, Michał Tatarek współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej dystrybucja Silesia Film / Vivarto, ul. Franciszkańska 8/2, 00-214 Warszawa, tel. +48 22 353 96 02, +48 826 60
48, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa Angelus Silesius
35 mm, kolor, Dolby Stereo SR, 97’
Polska 2007
fot. Lech Majewski
scenariusz, reQyseria, zdjęcia
Glass Lips
filmy fabularne
Bohaterem filmu jest młody poeta leczący się w szpitalu i jego wewnętrzna rzeczywistość: sny,
jawa, projekcje lęków i obsesji. Uwięziony wśród chorych, młody człowiek przekracza
ograniczenia teraźniejszości; mitologizuje otoczenie, wyobraża przyszłość i powraca do
lęków dzieciństwa.
Filmowa wersja instalacji „KrewPoety”.
Lech Majewski
Ur. 1953. Reżyser filmowy, teatralny i operowy, poeta, prozaik, malarz. Absolwent
łódzkiej szkoły filmowej. Członek Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej
Akademii Filmowej. Laureat licznych międzynarodowych festiwali.
Filmografia reQyserska:
1978: Zwiastowanie (śr.m.); 1980: Rycerz; 1986: Lot świerkowej gęsi (Flight of the
Spruce Goose); 1988: Więzień Rio (Prisoner of Rio); 1992: Ewangelia według
Harry’ego (The Gospel According to Harry); 1997: Pokój saren; 1999: Wojaczek;
2001: Angelus; 2004: Ogród rozkoszy ziemskich (The Garden of Earthly Delights);
2007: Szklane usta
fot. archiwum
Polskie filmy 2007/2008
69
Sztuczki
filmy fabularne
Andrzej Jakimowski zdjęcia Adam Bajerski muzyka Tomasz Gąssowski scenografia Ewa Jakimowska
kostiumy Aleksandra Staszko montaQ Cezary Grzesiuk dźwięk Maria Chilarecka, Aleksander Musiałowski kierownik
produkcji Mariusz Mielczarek obsada Damian Ul (Stefek), Ewelina Walendziak (Elka), Rafał Guźniczak (Jerzy), Tomasz
Sapryk (ojciec), Iwona Fornalczyk (matka), Joanna Liszowska (Violka), Andrzej Golejewski (bezdomny z wózkiem),
Grzegorz Stelmaszewski (Turek), Simeone Mattarelli (Leone), Krzysztof Ławniczak (zawiany pan z teczką), Roman
Baranowicz (Pigiel) i inni produkcja Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników, ul. Poleczki 20E, 02-822 Warszawa, tel. +48
22 855 51 63, e-mail [email protected] koprodukcja Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska
21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 50 67, [email protected]; Telewizja Polska SA; Canal+ Cyfrowy; Opus Film
produkcja wykonawcza Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników producent Andrzej Jakimowski współfinansowanie Polski
Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Kino Świat International, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, tel. +48 22 840
68 01, fax +48 22 840 68 06, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników
35 mm, kolor, Dolby Digital, 95’
Polska 2007
fot. Magdalena Pawłowicz
scenariusz i reQyseria
Tricks
6-letni Stefek rzuca wyzwanie Opatrzności. Chłopiec wierzy, że sprowokowany przez niego ciąg
drobnych zdarzeń pozwoli mu zbliżyć się do ojca, który porzucił matkę dla innej kobiety.
Siostra Stefka, 17-letnia Elka uczy go, jak przekupić los drobnymi ofiarami.
Jednak w decydującej chwili dzieci nie mają nic cennego do poświęcenia. W swojej grze
z przeznaczeniem Stefek decyduje się niebezpiecznie podnieść stawkę…
Andrzej Jakimowski
agrody (wybór):
Ur. 1963. Reżyser i scenarzysta,
producent. Absolwent Wydziału
Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego. Realizator filmów
dokumentalnych. Jego debiut
„Zmruż oczy” zdobył ponad 20
nagród w Polsce i za granicą.
Filmografia fabularna:
2003: Zmruż oczy; 2007: Sztuczki
fot. Magdalena Pawłowicz
70
N
MFF Wenecja: Nagroda Europa Cinemas dla najlepszego
filmu europejskiego; Najlepszy Film Giornate
degli Autori; Nagroda Laterna Magica
FPFF Gdynia: Grand Prix – Złote Lwy; nagroda za zdj´cia
MFF Mannheim-Heidelberg: Nagroda Specjalna Jury
MFF Tbilisi: Grand Prix – Złoty Prometeusz
MFF Tokio: Nagroda dla Damiana Ula
za najlepszà rol´ m´skà
MFF Sao Paulo: Nagroda Specjalna Jury
25. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Miami, USA:
Grand Prix
Orzeł, Polska Nagroda Filmowa 2008
w kategorii: najlepsza re˝yseria, najlepsza
drugoplanowa rola m´ska (Tomasz Sapryk),
nagroda publicznoÊci
Polskie filmy 2007/2008
Środa, czwartek rano
Wednesday, Thursday Morning
Grzegorz Pacek zdjęcia Bogumił Godfrejów muzyka Paweł Szymański scenografia i kostiumy Anna
Baumgart montaQ Rafał Listopad dźwięk Joanna Napieralska, Michał Żarnecki kierownik produkcji Teresa Paszkiewicz
obsada Paweł Tomaszewski (Tomek), Joanna Kulig (Teresa), Jadwiga Jankowska-Cieślak (Ewa Kępska), Piotr Ligienza
(Mati), Magdalena Gnatowska (pielęgniarka), Marcin Juchniewicz (skinhead), Rafał Maćkowiak (ochroniarz), Ewa
Telega (recepcjonistka), Adam Graczyk (narkoman) produkcja Studio Filmowe Czołówka, al. Lotników 1, 00-976
Warszawa, tel. +48 22 54 30 301, fax +48 22 54 30 333, e-mail [email protected] koprodukcja Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 00 30; Studio Filmowe TOR, ul.
Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 53 03 producent Janusz Chodnikiewicz współfinansowanie Polski Instytut
Sztuki Filmowej dystrybucja Fundacja Promocji Kina Film Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, tel.
kom. +48 722 097 722, e-mail [email protected], [email protected]ski.com.pl sprzedaQ światowa Studio
Filmowe Czołówka
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo SR, 71’
Polska 2007
fot. Michał Sobociński
scenariusz i reQyseria
filmy fabularne
Warszawa. 1 sierpnia, rocznica Powstania Warszawskiego.
Dwoje samotnych młodych ludzi próbuje odnaleźć szczęście, może nawet miłość…
Grzegorz Pacek
N
agrody:
Ur. 1965. Reżyser, scenarzysta.
Absolwent łódzkiej szkoły filmowej.
Dokumentalista nagradzany na polskich
i międzynarodowych festiwalach.
„Środa, czwartek rano” to jego
pełnometrażowy debiut fabularny.
Polskie filmy 2007/2008
32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni: Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni
za debiut aktorski (Joanna Kulig)
71
Świadek koronny
filmy fabularne
reQyseria
The State Witness
Jarosław Sypniewski, Jacek Filipiak scenariusz Wojciech Tomczyk retrospekcje Artur Kowalewski, Piotr Pytlakowski
zdjęcia Tomasz Augustynek, Marcin Figurski, Jan Holoubek muzyka Łukasz Targosz scenografia Katarzyna Hencz
retrospekcje Joanna Doroszkiewicz kostiumy Małgorzata Stefaniak, Magdalena Rutkiewicz montaQ Piotr Kmiecik
dźwięk Maciej Pawłowski, Monika Krzanowska, Piotr Krzanowski kierownicy produkcji Marzena Bober, Przemysław
Malec obsada Robert Więckiewicz (Jan Blachowski), Paweł Małaszyński (Marcin Kruk), Urszula Grabowska (Iwona),
Małgorzata Foremniak (Mira Blachowska), Artur Żmijewski (Paweł Sikora), Szymon Bobrowski (Waldemar Różycki),
Alicja Dąbrowska (Małgośka Sarnecka), Andrzej Grabowski (Jarosław Kowalik), Andrzej Zieliński (Andrzej Basiak),
Maciej Kozłowski (Szybki), Krzysztof Globisz (Robert Gazda), Janusz Chabior (Ryszard Nowak), Monika Dryl (Marta),
Kasia Paczyńska (Kasia) produkcja TVN SA, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, e-mail [email protected] producenci
Artur Kowalewski, Dariusz Gąsiorowski dystrybucja ITI Cinema, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. +48 22 453
36 30 dystrybucja USA i Kanada The Society for Arts, Chicago, Illinois 60622, 1112 N. Milwaukee Ale. sprzedaQ światowa
TVN SA, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. +48 22 856 67 77, e-mail [email protected]
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital Surround EX, 98’
Polska 2007
N
fot. TVN / Jakub Skorża / FabrykaObrazu.com
agrody:
32. Festiwal Polskich
Filmów
Fabularnych
w Gdyni: nagroda
aktorska (Robert
Wi´ckiewicz)
Gangster z miłości do kobiety porzuca świat zbrodni i wypowiada wojnę mafijnym kolegom.
Dziennikarz skrywający bolesną tajemnicę na własną rękę szuka sprawiedliwości.
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.
Jarosław Sypniewski
Ur. 1957. Operator, reżyser i producent filmowy. Absolwent Wydziału Operatorskiego
łódzkiej szkoły filmowej. Realizator filmów dokumentalnych. Od 2000 producent
niezależny.
Filmografia reQyserska:
2003-2006: Na Wspólnej (serial tv, współreżyseria); 2007: Odwróceni (serial tv,
współreżyseria); Świadek koronny (współreżyseria)
Jacek Filipiak
fot. Małgosia Świderska
Ur. 1967. Reżyser i scenarzysta. Absolwent łódzkiej szkoły filmowej. Dokumentalny „Bidul"
nagrodzono na festiwalu w Lipsku, a debiut fabularny „Zerwany” na kilku festiwalach
w Polsce i za granicą.
Filmografia:
2003: Zerwany; 2003-2007: Na Wspólnej (serial tv, współreżyseria); 2006: Odwróceni
(serial tv, współreżyseria); 2007: Świadek koronny (współreżyseria)
72
Polskie filmy 2007/2008
Taxi A
Marcin Korneluk scenariusz Marcin Korneluk, Łukasz Czarnecki-Pacyński zdjęcia Tomasz Wert muzyka Andrzej
Krauze scenografia Andrzej Haliński wnętrza Inga Palacz kostiumy Małgorzata Gwiazdecka montaQ Agnieszka Glińska
dźwięk Michał Żarnecki kierownik produkcji Agnieszka Kurzydło obsada Marian Dziędziel (Andrzej), Jerzy Bończak
(Aleksander), Paulina Holtz (prawniczka), Witold Dębicki (przemytnik), Wojciech Siemion (emeryt), Katarzyna
Gniewkowska (żona), Agata Piotrowska-Mastalerz (Jadźka), Leszek Piskorz (wspólnik), Jan Monczka (biznesmen),
Katarzyna Ankudowicz (Lucyna), Izabela Nowakowska (dziennikarka), Henryk Gołębiewski (robotnik), Eulalia Wojnicz
(mama), Henryk Gęsikowski (kontroler), Jarosław Borodziuk (detektyw), Maciej Sosnowski (akwizytor), Adam
Woronowicz (urzędnik), Maciej Mydlak (mężczyzna), Andrzej Haliński (policjant) produkcja Pleograf, ul. Puławska
67/14, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 646 21 80, +48 22 646 21 89, e-mail [email protected] producent Jacek Lipski
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Kino Świat International, ul. Belwederska 20/22, 00-762
Warszawa, tel. +48 22 840 68 01-05, fax +48 22 840 68 06, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa Kino Świat
International
35 mm, kolor, Dolby Digital, 87’
Polska 2007
fot. Jacek Lipski
reQyseria
Taxi A
filmy fabularne
Biznesmen, którego żona doprowadziła do bankructwa, kupuje łódkę, aby wypłynąć na środek
rzeki i tam popełnić samobójstwo. Zanim odbije od brzegu, ktoś poprosi go o przeprawienie
przez rzekę i zapłaci za kurs. Przewoźnik z przypadku będzie przeprawiał ludzi na drugi brzeg,
stając się ich najlepszym powiernikiem. Młoda prawniczka zaintrygowana jego historią
postanawia pomóc mu w odzyskaniu majątku.
Marcin Korneluk
Ur. 1973 w Szczecinie.
W 1998 ukończył Atma
Moving Image w Malmö
(Szwecja).
„Taxi A” jest jego debiutem
fabularnym.
Polskie filmy 2007/2008
73
Teah
filmy fabularne
Teah
Hanna Antonina Wójcik-Slak zdjęcia Karina Kleszczewska scenografia Katja Soltes kostiumy
Bjanka Ursulov montaQ Tomislav Pavlic dźwięk Hanna Preuss kierownicy produkcji Petra Vidmar, Rafał Buks obsada Nikolaj
Burger (Martin), Pina Bitenc (Teah), Manca Dorrer (Alenka), Aleksander Krosl (Deda), Lidija Saje, Dan Mrevlje
produkcja Gustav Film, SPI International Polska, ul. Tyniecka 38 a, 02-621 Warszawa, tel. +48 22 646 20 36, e-mail
[email protected] koprodukcja Studio Maj; Jadran Film; SCCA producenci Frenk Celar, Piotr Reisch, Dunja Klemenc dystrybucja
SPI International Polska, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa Gustav Film, Stegne 7, SI-1000 Ljubljana, e-mail
[email protected]
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 84’
Polska – Słowenia 2007
fot. Materiały dostarczone przez producenta; copyright SPI International
scenariusz i reQyseria
10-letni Martin, mieszkający z rodzicami i dziadkiem w lesie, marzy o przyjacielu. Do ich domku
przyjeżdża 12-letnia Teah z matką, uciekinierki z ogarniętej wojną Bośni. Dziewczynka daleka
jest jednak od ideału przyjaciela – cyniczna i wroga jak czarownica...
Hanna A. Wójcik-Slak
Reżyserka i scenarzysta słoweńska.
Stypendystka berlińskiego programu
Nipkow. Jej filmy były nagradzane na
międzynarodowych festiwalach.
Filmografia:
2002: Slepa pega; 2004: Co/Ma (dok.);
Marmelade (współreżyseria); 2007:
Teah
fot. Materiały dostarczone przez producenta; copyright SPI International
74
Polskie filmy 2007/2008
Testosteron
Testosterone
filmy fabularne
reQyseria Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz scenariusz Andrzej Saramonowicz zdjęcia Tomasz Madejski muzyka Misza
Hairulin scenografia Przemysław Kowalski wnętrza Maria Kostrzewska kostiumy Jan Kozikowski montaQ Jarosław Barzan
Wiesław Znyk, Jacek Hamela kierownik produkcji Robert Feluch obsada Piotr Adamczyk (Kornel), Cezary
Kosiński (Janis), Krzysztof Stelmaszyk (Stavros), Borys Szyc (Tytus), Tomasz Kot (Robal), Tomasz Karolak (Fistach),
Maciej Stuhr (Tretyn), Magdalena Boczarska (Alicja), Maria Gładkowska (matka Tytusa), Aleksandra Popławska (żona
Janisa), Katarzyna Kurylońska (żona Tretyna), Magdalena Górska (narzeczona Fistacha z oazy), Anna Dereszowska
(doktor Śląska), Aleksandra Kisio (Patrycja), Joanna Fidler (Beatka), Mirosława Olbińska (Stenia Macioch), Joanna
Niemirska (młoda matka Janisa) produkcja Van Worden, ul. Sulkiewicza 5 lok. 18, 00-758 Warszawa, tel./fax +48 22 841
57 12, e-mail [email protected] producent Iwona Ogonowska-Konecka, e-mail [email protected]; tel. +48 505 113 475
dystrybucja ITI Cinema, ul. Wiertnicza 199, 02-952 Warszawa, tel. +48 22 453 36 02, fax +48 22 543 36 04; e-mail
[email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital, 120’
Polska 2007
fot. Bartosz Mrozowski / Van Worden
dźwięk
W czasie zwariowanego wesela po ślubie, który się nie odbył, bohaterowie „Testosteronu” usiłują
zrozumieć istotę ludzkiego seksualizmu, różnicę między płciami i zastanawiają się, czego w nas
jest więcej – biologii czy kultury? Co decyduje o naszych działaniach i wyborach? Wolna
wola? A może samolubne geny?
Tomasz Konecki
Ur. 1962. Doktor fizyki. Reżyser i scenarzysta. Realizator autorskich programów telewizyjnych,
programów rozrywkowych, teledysków i krótkich filmów fabularnych.
Filmografia reQyserska:
2000: Pół serio; 2003: Ciało (współreżyseria); 2005-2006: Tango z Aniołem (serial tv); 2007:
Testosteron (współreżyseria); 2008: Lejdis
Andrzej Saramonowicz
Ur. 1965. Dziennikarz, scenarzysta, reżyser, dramaturg, producent. Absolwent Mistrzowskiej Szkoły
Andrzeja Wajdy. Realizator programów telewizyjnych i filmów reklamowych.
Filmografia reżyserska:
2003: Ciało (współreżyseria); 2007: Testosteron (współreżyseria)
fot. Bartosz Mrozowski
Polskie filmy 2007/2008
75
Tulpan
filmy fabularne
Siergiej Dworcewoj scenariusz Siergiej Dworcewoj, Giennadij Ostrowski zdjęcia Jolanta Dylewska muzyka vacat
scenografia Roger Martin kostiumy Gaziza Korszijewa montaQ Isabel Meier dźwięk Olivier Dandre, Martin Lonek,
Stepan Muller, Ilija Biserow kierownicy produkcji Jacek Dąbrowski-Udziela, Bohdan Graczyk obsada Aschat
Kuszenszerekow (Bułat), Tulepbergen Baisakalow (Boney M.), Samal Esliamowa (Samal), Ondasyn Besikbasow
(Ondas), Bereke Turganbajew (Beke), Nurżigit Żapabajew (Nuka), Mahabbat Turganbajewa (Maha), Balżan
Nijazbajewa (Tulpan), Amangeldi Nurżanbajew (Ojciec Tulpana), Tażiban Kalikulowa (matka Tulpana), Żappas
Dżailaubaew (brygadzista), Esentai Tulendiew (weterynarz) produkcja Pandora Films (Niemcy) koprodukcja
Filmcontract Ltd., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 22 78 w. 467, fax +48 22 841 65 91, e-mail
[email protected]; Cobra Film AG; Pallas Film GmbH, Producer’s Company Slovo; KAZ Export Cinema producenci
Karl Baumgartner, Raimond Goebel koproducent Henryk Romanowski współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa The Match Factory
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital
Niemcy – Polska 2008
fot. Józef Romasz
reQyseria
Tulpan
Bułat skończył służbę w rosyjskiej marynarce i wraca na kazachski step. Nie bardzo wiedząc, co ze
sobą począć, odwiedza siostrę, która wyszła za miejscowego pasterza. Bułat także chciałby
mieć własne stado. Ale najpierw powinien się ożenić...
Siergiej Dworcewoj
Ur. 1962 w Kazachstanie (wtedy – Związek
Radziecki). Reżyser, scenarzysta, montażysta,
dźwiękowiec. Producent. Wybitny dokumentalista.
Filmografia:
1996: Szczęście (Szczastie, doc.); 1998: Dzień
chleba (Chlebnyj den, doc.); 1999: Highway (doc);
2004: W ciemnościach (W temnote, doc.); 2008:
Tulpan
76
Polskie filmy 2007/2008
U Pana Boga w ogródku
filmy fabularne
God’s Little Garden
scenariusz i reQyseria Jacek Bromski zdjęcia Ryszard Lenczewski muzyka Henri Seroka scenografia Marian Zawaliński kostiumy
fot. Ryszard Lenczewski / Michał Stajniak
Małgorzata Obłoza montaQ Wojciech Mrówczyński dźwięk Jan Freda kierownik produkcji Ewa Jastrzębska obsada
Krzysztof Dzierma (ksiądz), Andrzej Beya-Zaborski (komendant policji), Wojciech Solarz (Marian Cielęcki), Emilian
Kamiński (Jerzy Bocian), Małgorzata Sadowska (Halinka Struzikowa), Agata Kryska (Luśka), Aleksander Skowroński
(ogniomistrz), Eliza Krasicka (Jadzia), Jan Wieczorkowski (Witek), Ira Łaczina (Marusia), Mieczysław Fiodorow
(burmistrz), Zbigniew Konopka (agent Waldek), Łukasz Simlat (agent Staś) produkcja Studio Filmowe OKO, ul. Puławska
61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 55 81, +48 22 845 91 62, e-mail [email protected]; Vision Film koprodukcja
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 840 50 67, e-mail
[email protected] producenci Tadeusz Chmielewski, Jacek Bromski, Włodzimierz Otulak koproducenci Włodzimierz
Niderhaus, Tadeusz Dorda producent wykonawczy Jan Włodarczyk (SF OKO) współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej dystrybucja Vision Film, ul. Rydygiera 7, 01-793 Warszawa, tel. +48 22 839 13 91, fax +48 22 839 13 67, e-mail
[email protected] sprzedaQ światowa Vision Film
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 115’
Polska 2007
Aspirant Marian, najgorszy absolwent szkoły policyjnej, dostaje przydział do Królowego Mostu,
miasteczka najspokojniejszego na świecie. Do czasu: Centralne Biuro Śledcze instaluje tu
świadka koronnego w procesie mafii. A o byłym gangsterze trudno powiedzieć, że jest
spokojny...
Jacek Bromski
N
agrody:
Ur. 1946. Reżyser, scenarzysta, producent. Absolwent łódzkiej
szkoły filmowej. Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Wiceprezes AIDAA, członek Zarządu AGICOA.
Laureat licznych nagród na krajowych i międzynarodowych
festiwalach.
32. Festiwal Polskich
Filmów
Fabularnych
w Gdyni: Nagroda
Specjalna Jury
Wybrane filmy:
1980: Alicja; 1983: Ceremonia pogrzebowa; 1986: Zabij mnie,
glino; 1988: Sztuka kochania; 1990: Kuchnia polska; 1996: Dzieci i
ryby; 1998: U Pana Boga za piecem; 2000: To ja, złodziej; 2002:
Kariera Nikosia Dyzmy; 2007: U Pana Boga w ogródku
Polskie filmy 2007/2008
77
Wichry Kołymy
filmy fabularne
Marleen Gorris scenariusz Nancy Larson, Wojciech Gajewicz zdjęcia Arkadiusz Tomiak muzyka Włodzimierz
Pawlik scenografia Ewa Skoczkowska kostiumy Jagna Janicka montaQ tbc dźwięk Henri Morelle kierownik produkcji
Andrzej Besztak obsada Emily Watson (Gienia), Tobias Moretti (Anton Walter), Agata Buzek, Maria Seweryn,
Zbigniew Zamachowski produkcja TatFilm (Niemcy); Yeti Films, ul. Niemcewicza 7/9 lok. 135, 02-022 Warszawa, tel. +48
22 823 99 17, e-mail [email protected]; Saga Film/Lorival (Belgia) producenci Christine Ruppert, Piotr Mularuk, Hubert
Toint producenci wykonawczy Priscilla Cohen, Nancy Larson, Vincent Macheras współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej; Eurimages; Film Stiftung NRW; Film Stiftung DFF; Media i2i dystrybucja otwarta sprzedaQ światowa Telepool,
www.telepool.de
35 mm, 90-120’
Niemcy – Polska – Belgia 2008
fot. Artur Sienicki
reQyseria
Within the Whirlwind
Ekranizacja pamiętników znanej rosyjskiej dysydentki, Eugenii (Gieni) Ginsburg, która spędziła
prawie 15 lat w stalinowskich łagrach.
Marleen Gorris
Ur. 1948. Niderlandzka reżyserka i scenarzystka. Laureatka
kilkudziesięciu nagród filmowych. Jako pierwsza kobieta
zdobyła Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego (za film
„Antonia”).
Wybrana filmografia:
1982: De Stilte rond Christine M.; 1984: Gebroken spiegels;
1990: The Last Island; 1995: Antonia; 1997: Mrs. Dalloway;
2000: The Luzhin Defence; 2003: Carolina; 2007: Heaven and
Earth; 2008: Wichry Kołymy (Whitin the Whirlwind)
fot. Artur Sienicki
78
Polskie filmy 2007/2008
Wino truskawkowe
Strawberry Wine
filmy fabularne
reQyseria Dariusz Jabłoński scenariusz Andrzej Stasiuk, Dariusz Jabłoński na podstawie opowiadań Andrzeja Stasiuka zdjęcia
fot. FabrykaObrazu.com
Tomasz Michałowski muzyka Michał Lorenc scenografia František Lipták kostiumy Agata Culak, Małgorzata Gwiazdecka
montaQ Krzysztof Szpetmański dźwięk Bartłomiej Woźniak kierownik produkcji Leszek Pieszko obsada Jiri Machacek
(Andrzej), Zuzana Fialova (Lubica), Jerzy Radziwiłowicz (proboszcz), Marian Dziędziel (Kościejny), Cezary Kosiński
(Edek), Maciej Stuhr (Janek), Lech Łotocki (Lewandowski), Mieczysław Grąbka (policjant), Robert Więckiewicz
(Wasylczuk), Marek Litewka (Zalatywój) produkcja Apple Film Production, ul. Bagatela 10/12, 00-585 Warszawa, tel.
+48 22 851 84 40-43, fax +48 22 851 84 44, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska SA, Trigon
Production s.r.o. producenci Dariusz Jabłoński, Violetta Kamińska, Izabela Wójcik współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej; Eurimages dystrybucja Apple Film Production sprzedaQ światowa Apple Film Production
35 mm, kolor, Dolby SR, 109’
Polska – Słowacja 2007
Środek Europy. Wioska w górach, do której dojeżdża jeden autobus. Miłość, zbrodnia, pokuta.
Ludzie i duchy. Tanie wino i magia.
Dariusz Jabłoński
Ur. 1961. Producent i reżyser filmowy.
Absolwent łódzkiej szkoły filmowej. Za
dokument „Fotoamator” nagradzany na
międzynarodowych festiwalach. Członek
Europejskiej Akademii Filmowej i Rady
Europejskich Producentów Filmowych.
„Wino
truskawkowe”
to
jego
pełnometrażowy debiut fabularny.
Polskie filmy 2007/2008
79
Wiosna 1941
filmy fabularne
Uri Barbash scenariusz Motti Lerner na podstawie opowiadania Idy Fink zdjęcia Ryszard Lenczewski muzyka tba
scenografia Wojciech Żogała kostiumy Małgorzata Zacharska montaQ Tova Asher dźwięk Gil Toren kierownik produkcji
Jacek Gawryszczak obsada Joseph Fiennes (Artur), Neve Macintosh (młoda Clara), Claire Higgins (Clara po latach),
Kelly Harrison (młoda Emilia), Maria Pakulnis (Emilia po latach), Stanisław Brejdygant, Mirosław Baka, Ewa Kuryło,
Łukasz Simlat produkcja Opus Film, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, tel. +48 42 634 55 26, fax +48 42 634 55 49,
www.opusfilm.com; Praxis Films, 3 Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, Izrael, tel. +972 77 700 41 20, fax +972 77 700
41 27, www.praxisfilms.co.il koprodukcja Telewizja Polska – Agencja Filmowa producenci Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska,
Eviatar Dotan, Rami Damri współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej; Rabinovitch Fund dystrybucja otwarta
sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, kolor, 1:1,85
Izrael – Polska 2008
fot. Tema Barbash
reQyseria
Spring 1941
Lata 70. XX wieku. Clara, sławna pianistka, przyjeżdża po latach do Polski, aby zagrać koncert.
Wracają wspomnienia z młodości, z czasów Holokaustu, kiedy z mężem i córkami ukrywała się
u polskiej chłopki.
Uri Barbash
Reżyser i scenarzysta izraelski. Zrealizował
kilkanaście filmów fabularnych i kilka seriali
telewizyjnych.
Filmografia (wybór):
1982: Ot Kain; Gabi Ben Yakar; 1984:
Me’Ahorei Hasoragim; 1991: Z’man Emet,
1992: Lelakek Tatut; 2006: Melah Ha’arets
fot. Tema Barbash
80
Polskie filmy 2007/2008
Wszystko będzie dobrze
Tomasz Wiszniewski scenariusz Robert Brutter, Rafał Szamburski, Tomasz Wiszniewski zdjęcia Jarosław Szoda
muzyka Michał Lorenc scenografia Andrzej Kowalczyk kostiumy Justyna Pytko montaQ Krzysztof Szpetmański dźwięk
Nikodem Wołk-Łaniewski kierownik produkcji Ewa Jastrzębska obsada Robert Więckiewicz (Andrzej), Adam Werstak
(Pawełek), Izabela Dąbrowska (matka), Daniel Mąkolski (Piotr), Beata Kawka (Anna) produkcja Studio Filmowe ZEBRA,
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 54 84, +48 22 845 65 88, e-mail [email protected] koproducent
Telewizja Polska – Agencja Filmowa; WFDiF (Warszawa); Studio Filmowe ITI producent Juliusz Machulski koproducenci
Dariusz Wieromiejczyk, Włodzimierz Niderhaus, Marek Trojak producent wykonawczy Wojciech Danowski
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja ITI Cinema, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa,
tel. +48 22 453 30 00, fax +48 22 453 32 05, e-mail [email protected] sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 98’
Polska 2007
fot. Krzysztof Wellman
reQyseria
All Will Be Well
filmy fabularne
12-letni Pawełek postanawia przez pół Polski pobiec do Częstochowy, do cudownego obrazu
Matki Boskiej, żeby wybłagać ocalenie dla chorej na raka matki. Towarzyszy mu – nie całkiem
bezinteresownie – nauczyciel wychowania fizycznego, alkoholik. Dla obu będzie to próba
charakteru.
Tomasz Wiszniewski
Ur. 1958. Reżyser i scenarzysta.
Absolwent łódzkiej szkoły filmowej.
Nagradzany za dokumenty i fabułę
„Tam gdzie żyją Eskimosi”.
Filmografia fabularna:
1990: Kanalia; 2000: Pierwszy milion
(serial tv, współreżyseria); 2001:
Tam gdzie żyją Eskimosi; 2007:
Wszystko będzie dobrze
N
agrody:
32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:
nagrody za re˝yseri´, muzyk´ i rol´ m´skà
(Robert Wi´ckiewicz);
Prowincjonalia 2008: Grand Prix Jaƒcio Wodnik
Orzeł, Polska Nagroda Filmowa 2008
w kategorii: najlepsza główna rola m´ska
(Robert Wi´ckiewicz)
fot. Krzysztof Wellman
Polskie filmy 2007/2008
81
Z miłości
filmy fabularne
Leszek Wosiewicz zdjęcia Andrzej Ramlau muzyka Michał Lorenc scenografia Anna Seitz kostiumy
Natalia Czeczott montaQ Teo Paganini dźwięk Dariusz Wancerz kierownik produkcji Anna Wydra obsada Margarita
Buchowiec (Róża), Jacek Rozenek (Ed), Małgorzata Braunek (matka Róży), Dorota Landowska (partnerka Eda), Marta
Chodorowska (mistrzyni Aurelia), Grażyna Błęcka-Kolska (siostra Amalda), Krzysztof Kolberger (mężczyzna z
przeszłości), Robert Olech (brat Marek) Jan Dravnel (przyjaciel Róży z dworca) produkcja Odyssey Films, Al.
Wilanowska 111 A/3, 02-765 Warszawa, tel. kom. +48 501 866 467 producent Leszek Wosiewicz producenci wykonawczy
Anna Wydra, Justyna Branicka, Leszek Wosiewicz współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja otwarta
sprzedaQ światowa otwarta
35 mm, kolor, Dolby Digital, 97’
Polska 2007
fot. Justyna Branicka
scenariusz i reQyseria
Because of Love
Ed – życiowy nieudacznik, buntownik po przegranym buncie – spotyka na dworcu bezdomną Różę.
To spotkanie uruchamia lawinę zdarzeń.
Leszek Wosiewicz
Ur. 1953. Reżyser i scenarzysta filmowy i telewizyjny,
producent. Nagradzany za festiwalach za fabuły
i dokumenty.
Filmografia fabularna:
1981: Smak wody; 1982-1989: Wigilia ’81; 1988:
Kornblumenblau; 1992: Cynga; 1998: Kroniki
domowe; 2000-2001: Przeprowadzki, (serial tv);
2005: Rozdroże Café; 2007: Z miłości
fot. Justyna Branicka
82
Polskie filmy 2007/2008
Krótkie
fabuły
(wybrane)
Polskie filmy 2007/2008
83
Aria Diva
krótkie fabuły
Agnieszka Smoczyńska scenariusz Agnieszka Smoczyńska według opowiadania Olgi Tokarczuk zdjęcia
Przemysław Kamiński scenografia Aneta Suskiewicz-Majka kostiumy Katarzyna Lewińska, Marta Ostrowicz,
Mariusz Przybylski dźwięk Tomasz Wieczorek, Michał Robaczewski montaQ Wojciech Jagiełło kierownictwo
produkcji Anna Wydra obsada Katarzyna Figura (Joanna), Gabriela Muskała (Basia), Sławomir Grzymkowski (mąż
Basi), Alan Kozłowski i Olivier Kozłowski (synowie Basi) produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61,
02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 49 86, e-mail [email protected], [email protected],www.sfp.org.pl koprodukcja
i produkcja wykonawcza Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724
Warszawa, tel. +48 22 851 10 56, e-mail [email protected], www.wajdaschool.pl; TVP Kultura producent wykonawczy
Katarzyna Ślesicka współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej
Andrzeja Wajdy sprzedaQ światowa otwarta
Digital Beta, 16:9, kolor, 38'
Polska 2007
fot. Mateusz Skalski
reQyseria
Aria Diva
Trzydziestoletnia Basia prowadzi idealne życie, z kochającym mężem wychowuje dwóch synów.
Wydaje się, że niczego więcej nie trzeba jej do szczęścia. Do chwili, kiedy do mieszkania piętro
niżej wprowadzi się diva operowa.
Bugi
Bugi
reQyseria Piotr Kielar scenariusz Xawery Żuławski zdjęcia Xawery Żuławski muzyka Jan Komar scenografia Małgorzata
Mizielińska kostiumy Anna Krysiak montaQ tba dźwięk Jarosław Bajdowski kierownictwo produkcji Radosław
Rożniecki obsada Eryk Lubos (Bugi), Grzegorz Wojdon (dziennikarz), Katarzyna Chlebny (narzeczona
Bugiego), Małgorzata Zawadzka, Joachim Lamża, Piotr Nowak, Robert Sikorski, Radosław Różniecki produkcja
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 49 86, e-mail [email protected],
[email protected],www.sfp.org.pl; TVP Kultura koprodukcja Lifetime Productions, ul. Broniewskiego 11 A/4, 01-780
Warszawa, tel. kom. +48 609 36 53 43 producent wykonawczy Lifetime Productions współfinansowanie Polski Instytut
Sztuki Filmowej producenci Jacek Lipski, Piotr Kielar sprzedaQ światowa Stowarzyszenie Filmowców Polskich; Lifetime
Productions
Digital Beta, 16:9, kolor, ok. 30'
Polska 2008
Komedia pomyłek: gitarzysta Bugi pomylił swoją dziewczynę z drzewkiem marihuany, zły porucznik
policji pomylił służbę z programem „Moda na sukces”, a pewien niesubtelny romans
podrzędnego dziennikarza z prezenterką audiotele zmyła do Oceanu Indyjskiego fala tsunami...
84
Polskie filmy 2007/2008
Emilka płacze
Emily Cries
Rafał Kapeliński zdjęcia Paweł Dyllus muzyka Zbigniew Malecki scenografia Maja Kadłubek, Krzysztof
Świderski, Tania Pacha kostiumy Izabela Weiner dźwięk Zbigniew Malecki montaQ Maciej Pawliński kierownictwo
produkcji Piotr Ledwig obsada Marta Chodorowska (Emilka), Andrzej Szewczak (Stefek), Czesław Mądry (nauczyciel
tańca), Rafał Mohr (asystent nauczyciela), Maciej Wojdyła (Kafar), Adam Brylski (Ropuch) produkcja Aurora Film
Production, tel.kom. +48 602 118 063 producenci Rafał Kapeliński, Piotr Ledwig, Łukasz Nowak sprzedaQ światowa
otwarta
S16, czarno-biały, Dolby Stereo SR, 33'
Polska 2006
fot. Dorota Zyguła.
scenariusz i reQyseria
krótkie fabuły
N
agrody (wybrane):
31. Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych Gdynia 2006,
Konkurs Filmów Niezale˝nych:
Grand Prix
53. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów
Krótkometra˝owych Oberhausen
2007: Wyró˝nienie Specjalne
Austin Film Festival 2007 (USA):
Wyró˝nienie Specjalne Jury
Europejski Festiwal Filmów
Krótkometra˝owych, Brest 2007
(Francja): Prix Moyen Metrage
du Conseil General du Finistere
Katowice, 1982 – stan wojenny. Nieśmiały osiemnastolatek kocha się w Emilce, koleżance z klasy.
Żeby zwrócić na siebie uwagę dziewczyny, zaprasza ją na kurs tańca...
Jak to jest być moją matką
Norah McGettigen zdjęcia Marius Matzow
Gulbrandsen scenografia Joanna Pęzińska kostiumy Marta
Skajnowska dźwięk Barbara Domaradzka, Piotr Domaradzki, Krzysztof Zalewski montaQ Małgorzata Orłowska,
Mariusz Kuś kierownictwo produkcji Agata Golańska obsada Iza Kuna (Monika), Olga Frycz (Julia), Wojciech
Mecwaldowski (taksówkarz Jurek), Lech Sołuba (bezdomny), Katarzyna Chmara (Katia), Zbigniew Kaleta (Artur)
produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 49 86, e-mail
[email protected], [email protected],www.sfp.org.pl koprodukcja Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja
Wajdy; TVP Film; Keep It Country Productions Ltd. produkcja wykonawcza Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej
Andrzeja Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 10 56, e-mail [email protected],
www.wajdaschool.pl producenci wykonawczy Katarzyna Ślesicka, Anna Wydra współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej sprzedaQ światowa Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Digital Beta, 16:9, kolor, 30'
Polska 2007
fot. Anna Włoch
scenariusz i reQyseria
What It's Like To
Be My Mother
Polskie filmy 2007/2008
Po wypadku Monika jest
skazana na wózek
inwalidzki. Jej córka,
Julia, robi o niej film.
Nagrywanie wspólnych
chwil, rozmów
i drobnych zdarzeń
wyzwala w matce
i córce skrywane
emocje, i prowokuje do
rozmów, na które
wcześniej miały zbyt
mało odwagi.
85
Łódka
krótkie fabuły
A Boat
scenariusz i reQyseria Michał Szcześniak zdjęcia Marcin Koszałka muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz scenografia Paweł Walicki
montaQ Paweł Zawitkowski dźwięk Michał Dominowski opieka artystyczna Krzysztof Zanussi obsada Andrzej Deskur
(Jacek), Marian Dziędziel (wuj Jacka), Patrycja Soliman (Agata), Agnieszka Mandat (matka Jacka), Marcin Sitek (brat
Jacka), Martyna Kliszewska (dziennikarka), Marcin Chochlew (przyjaciel Jacka), Marcin Stec (przyjaciel Jacka)
produkcja Zespół Filmowy Jakub Kosma, tel. kom. +48 602 435 513, e-mail [email protected] producent Jakub Kosma
dystrybucja Zespół Filmowy Jakub Kosma sprzedaQ światowa otwarta
Betacam SP/DVD, kolor, Dolby Stereo A-type, 16,5'
Polska 2007
N
fot. Piotr Twardowski
agrody:
Nagroda za najlepszy
scenariusz na Nisi
Masa European
Script Contest 2004
Dobrze rokujący młody człowiek nagle zmienia się w odludka i postanawia zamieszkać w łódce
na środku jeziora. Jego oryginalność przestaje się mieścić w ramach tolerancji otoczenia.
Rzeczywistość widziana przez bohatera ze środka jeziora jest za to surrealistyczna,
a zachowanie ludzi kontaktujących się z nim okrzykami z brzegu komiczne. Ale przecież tak
byłoby, gdyby podobna historia wydarzyła się naprawdę...
Miasto ucieczki
scenariusz i reQyseria
The Refuge City
Wojciech Kasperski zdjęcia Michał Tywoniuk muzyka Grzegorz Daroń scenografia Kamila PściukGlazer kostiumy Daria Kopiec dźwięk Leszek Freund montaQ Tymek Wiskirski kierownictwo produkcji Remigiusz
Zawadzki, Dawid Janicki obsada Eryk Lubos (Tomek), Wojciech Żołądkowicz (Kacper), Dariusz Kowalski (trener),
Magdalena Kuta (matka), Stefan Burczyk (dziadek), Julia Krynke (pielęgniarka) produkcja PWSFTViT, ul. Targowa
61/63, 90-323 Łódź, tel. +48 42 634 58 20, e-mail [email protected], www.filmschool.lodz.pl; Studio Filmowe
TOR, Studio Filmowe ZEBRA, Studio Filmowe PERSPEKTYWA, Fundacja Art House sprzedaQ światowa PWSFTViT
35 mm/DVD, 1:1,85, kolor, Dolby Digital, 18'
Polska 2006
N
agrody (wybrane):
Łódź. Miasto fabryk i chuliganów. Tomek, fanatyczny kibic,
stawia światu ultimatum: jego klub znajdzie się w
pierwszej lidze albo on wymierzy sprawiedliwość:
zabije kogoś.
Film zainspirowany wydarzeniami z 8 maja 2004, kiedy do
kibiców, którzy rozpętali zadymę w miasteczku
studenckim, policja strzelała ostrą amunicją.
Przeglàd Łodzià po WiÊle 2006: I nagroda i nagroda
za zdj´cia dla Michała Tywoniuka
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima,
Kraków 2006: Nagroda Jury Studenckiego
oraz Nagroda PublicznoÊci
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Studenckich i Wideo,
Pekin 2006 (Chiny): Nagroda PublicznoÊci
The Sleepwalkers Student Film Festival, Tallin 2006
(Estonia): Grand Prix
SF Shorts, San Francisco (USA):
Wyró˝nienie Specjalne Jury
Festiwal Kina Amatorskiego i Niezale˝nego KAN,
Wrocław 2007:
Srebrna KANewka w kategorii fabuła
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe
Horyzonty, Wrocław 2007:
Wyró˝nienie dla filmu fabularnego w Konkursie
Polskich Filmów Krótkometra˝owych
Krakowski Festiwal Filmów Niezale˝nych
KRAKFFA 2007:
I Nagroda w kategorii filmów studenckich
Polskie filmy 2007/2008
86
Mój brat
My Brother
krótkie fabuły
scenariusz i reQyseria Jan Wagner zdjęcia Michał Stajniak muzyka Zofia Gołębiowska scenografia Katarzyna Wilk, Zbigniew
Olejniczak kostiumy Bożena Mistrzak dźwięk Zofia Gołębiowska montaQ Bogusława Furga kierownictwo produkcji
Mariusz Włodarski opieka artystyczna Jerzy Wójcik, Witold Sobociński obsada Adam Znyk, Mateusz Bednarczyk, Ewa
Wiśniewska, Katarzyna Woźna, Agata Kszewska produkcja PWSFTViT, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, tel. +48 42 634
58 20, e-mail [email protected], www.filmschool.lodz.pl współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
sprzedaQ światowa PWSFTViT, tel. +48 42 634 58 20
35 mm, 1:1,85, kolor, Dolby Stereo, 10'
Polska 2007
Co naprawdę robi mój brat, kiedy idzie na ryby?
Non-stop kolor
Maria Sadowska zdjęcia Jeremi Prokopowicz scenografia Marta Skajnowska kostiumy Lukrecja
Nagabczyńska dźwięk Mateusz Adamczyk, Wojciech Błaszczyk montaQ Krzysztof Raczyński kierownictwo produkcji
Jan Kwieciński obsada Anita Jancia, Joanna Szczepkowska, Jan Wieczorkowski, Eryk Lubos, Paweł Domagała, Anna Piróg,
Karina Kunkiewicz, Dorota Deląg produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel.
+48 22 845 49 86, e-mail [email protected], [email protected], www.sfp.org.pl; TVP Kultura koprodukcja Studio Filmowe
CZOŁÓWKA, Al. Lotników 1, 00-976 Warszawa, tel. +48 22 543 03 01, e-mail [email protected], www.czolowka.com.pl
produkcja wykonawcza Studio Filmowe CZOŁÓWKA współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Jacek
Lipski, Janusz Chodnikiewicz sprzedaQ światowa Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Digital Beta, 16:9, kolor, 44'
Polska 2007
fot. Aleksandra Grochowska
scenariusz i reQyseria
Non-Stop Colour
30-letnia dziewczyna zwana Muzą budzi się rano pod pomnikiem Chopina w Łazienkach. Nie
pamięta, skąd się tam wzięła, nie może znaleźć swojego samochodu, jedzie więc tramwajem do
domu na Ursynowie. Pod drzwiami okazuje się, że zgubiła również klucze od mieszkania.
Rozpoczyna długą wędrówkę po Warszawie w poszukiwaniu kluczy.
Film pokazuje środowisko warszawskiego clubbingu.
Polskie filmy 2007/2008
87
Obcy VI
krótkie fabuły
reQyseria
Alien VI
Borys Lankosz scenariusz Magda Bart zdjęcia Bartek Cierlica, Michał Sobociński scenografia Robert
Manowski kostiumy Elżbieta Wysocka wnętrza Mateusz Wolfram dźwięk Jarosław Bajdowski montaQ Leszek
Molski kierownictwo produkcji Sylwia Rajdaszka obsada Wojciech Klata, Grażyna Juchniewicz, Maria
Garbowska, Zofia Perczyńska, Joachim Lamża, Karolina Dryzner, Jacek Opolski, Piotr Dąbrowski, Andrzej Korkus,
Tadeusz Grochowski produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845
49 86, e-mail [email protected], [email protected], www.sfp.org.pl; TVP Kultura koprodukcja Grupa Filmowa
Rekontrplan produkcja wykonawcza Grupa Filmowa Rekontrplan, tel. +48 22 840 63 22, +48 22 841 08 72, e-mail
[email protected] współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Jacek Lipski, Anna Dobrowolska
sprzedaQ światowa Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Grupa Filmowa Rekontrplan
Digtal Beta, 16:9, ok. 30'
Polska 2008
Do miasteczka przybywa młody człowiek, którego można by nazwać doskonale przeciętnym,
gdyby spod czarnego kapelusza nie wystawały mu pięknie zakręcone pejsy. Gość przypomina
mieszkańcom świat, który od tak dawna nie istnieje, że niektórzy sądzą, iż nie istniał nigdy.
Ludzie zwierzają mu się, chcąc oczyścić pamięć ze wspomnień lub zasłyszanych opowieści...
PodróY
scenariusz i reQyseria
Journey
Dariusz Glazer zdjęcia Jakub Kijowski muzyka Marcin Martyński scenografia Anna Wunderlich
Natalia Czeczott dźwięk Stefan Krzyżanowski, Sławomir Karolak montaQ Antoni Nykowski
kierownictwo produkcji Anna Wydra obsada Gabriela Muskała (Iwona), Jacek Braciak (Janusz), Karolina
Paczyńska (Magda), Katarzyna Paczyńska (Agnieszka), Maria Maj (matka Iwony) produkcja Stowarzyszenie Filmowców
Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 49 86, e-mail [email protected], [email protected],
www.sfp.org.pl koprodukcja TVP Kultura produkcja wykonawcza Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy,
ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 851 10 56, e-mail [email protected], www.wajdaschool.pl
producent wykonawczy Katarzyna Ślesicka współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej sprzedaQ światowa
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
35 mm, kolor, 29'
Polska 2006
kostiumy
N
agrody (wybrane):
46. Krakowski Festiwal Filmowy, Konkurs Polski: Dyplom
Honorowy „za czystoÊç formy i przejmujàcy ton”, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem roli Gabrieli Muskały
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy, Ludwigsburg 2007:
nagroda specjalna za zdj´cia dla Jakuba Kijowskiego
Dwudziestokilkuletnia Iwona mieszka
z mężem i dwiema małymi córkami
w dwupokojowym mieszkaniu na
warszawskim blokowisku. Pracuje jako
kasjerka w supermarkecie. Jej mąż,
Janusz, jest bezrobotny. Dawny
wielbiciel proponuje Iwonie wyjazd do
niego do Londynu i rozpoczęcie
nowego życia...
88
Polskie filmy 2007/2008
Pokój szybkich randek
scenariusz i reQyseria
krótkie fabuły
Room For A Quick One
Anna Maliszewska zdjęcia Dominik Danilczyk scenografia Anna Maliszewska kostiumy Sławek
Błaszewski dźwięk Joanna Napieralska montaQ Łukasz Szwarc-Bronikowski obsada Magdalena Czerwińska
(Natalia), Łukasz Simlat (Artur), Bogusława Pawelec (dyrektorka szkoły), Marian Dziędziel (naczelnik
więzienia), Elżbieta Jarosik (matka Natalii), Mariusz Wojciechowski (ginekolog), Anna Deka, Ewa Lorska, Piotr
Głowacki produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 49 86,
e-mail [email protected], [email protected], www.sfp.org.pl koprodukcja Opus Film, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź,
tel. +48 42 634 55 26, fax +48 42 634 55 49, www.opusfilm.com; TVP Kultura produkcja wykonawcza Opus Film producenci
Jacek Lipski, Łukasz Dzięcioł współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej sprzedaQ światowa Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, Opus Film
Digital Beta, 16:9, kolor, 42'
Polska 2008
Artur trafia na wiele lat do więzienia. Jego żona, Natalia, poza murami odbywa razem z nim
karę, na którą skazuje ją otoczenie. Chcąc ratować gasnącą miłość, kobieta podejmuje próbę
zachowania więzi z mężem. Czy uczucie wystawione na ekstremalną próbę ma szanse
przetrwania?
Samotność kucharza szybkich zamówień
Marcel Sawicki scenariusz Marcel Sawicki, Shin Okuda zdjęcia Monika Woźniak muzyka Oscar Santos,
Michael Gerald Bauer scenografia Swan Moon kostiumy Maria Konieczna dźwięk Mickey McMullen montaQ Cezary
Kowalczuk kierownictwo produkcji Marcin Oleszczyk obsada Shin Okuda (Shin), Fanny Veliz (Emilia), Shinichiro Shimizu
(Nao), Brian Azoka (Tadashi), Alpha Takahashi (Riko), Phil Lenkowsky (bezdomny), Norberto Briceno (Norberto), Lupe
Aguilar (dziewczyna w piekarni) produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel.
+48 22 845 49 86, e-mail [email protected], [email protected], www.sfp.org.pl koprodukcja Opus Film, ul. Łąkowa 29,
90-554 Łódź, tel. +48 42 634 55 26, fax +48 42 634 55 49, www.opusfilm.com; TVP Kultura produkcja wykonawcza Opus
Film współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Jacek Lipski, Łukasz Dzięcioł sprzedaQ światowa
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Opus Film
Digital Beta, 16:9, kolor, 24'
Polska 2008
fot. Swan Moon
reQyseria
The Loneliness of the Short-Order Cook
Polskie filmy 2007/2008
Młody Japończyk pracuje jako kucharz w japońskim
klubie jazzowym w Los Angeles. To tymczasowe
zajęcie w oczekiwaniu na wizę. Zakochuje się
w Meksykance, która nie mówi po angielsku.
Odkrywa inną stronę miasta – bez plaż, palm
i drogich samochodów.
89
Trójka do wzięcia
krótkie fabuły
reQyseria
Three for the Taking
Bartek Konopka scenariusz Piotr Borkowski, Bartek Konopka zdjęcia Piotr Rosołowski muzyka Wojciech
Waglewski scenografia Aneta Suskiewicz-Majka dźwięk Mariusz Bielecki montaQ Rafał Listopad kierownictwo
produkcji Anna Wydra obsada Klaudia Barcik (Inga), Michał Włodarczyk (Kacper, brat Ingi), Małgorzata
Hajewska-Krzysztofik (matka Ingi), Krzysztof Czeczot (Konrad, chłopak Ingi), Violetta Arlak, Marek Kasprzyk, Łukasz
Mechanicki (chłopak z podwórka), Andrzej Konopka (pan Krzywkowski), Violetta Arlak (pani Krzywkowska), Marek
Kasprzyk (urzędnik MOPS-u), Michał Piela (konduktor), Piotr Nowak (lekarz pogotowia), Grzegorz Machnacki (trener
piłkarek z klubu MUKS Praga) produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa,
tel. +48 22 845 49 86, e-mail [email protected], [email protected],www.sfp.org.pl; TVP Kultura koprodukcja i produkcja
wykonawcza Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa,
tel. +48 22 851 10 56, e-mail [email protected], www.wajdaschool.pl producent wykonawczy Katarzyna Ślesicka
współfinansowanie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Polski Instytut Sztuki Współczesnej sprzedaQ światowa
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
DVD, color, 35'
Polska 2006
N
fot. Filip Maranda
agrody (wybrane):
Slamdance on The Road, Kraków 2007: Nagroda Główna
Koszaliƒski Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 2007: Mały Jantar
za najlepszà fabuł´ w Konkursie Filmów Krótkometra˝owych
FF Krótkich, Dokumentalnych i Animowanych „Message To Man”,
Sankt Petersburg 2007: Nagroda za najlepszy debiut
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia:
Nagroda Specjalna SFP w konkursie „Młode Kino Polskie”
Europejski Festiwal Filmów Krótkometra˝owych, Brest 2007 (Francja): Grand
Prix oraz nagroda dla Klaudii Barcik za najlepszà kreacj´ aktorskà
16-letnia Inga dzieli czas między treningi piłki nożnej a spotkania z chłopakiem, który jej wiernie
kibicuje. Beztroskie życie przerywa wiadomość o śmiertelnej chorobie matki. Z dnia na dzień
Inga zostaje sama z dwójką młodszego rodzeństwa. Musi uciekać przed opieką społeczną,
która chce ich umieścić w pogotowiu opiekuńczym...
Wszystko
Gilles Renard scenariusz Gilles Renard na podstawie opowiadania Jarosława Sokoła zdjęcia Wojciech
Staroń muzyka Christophe Voise scenografia Agata Przybył kostiumy Marta Ostrowicz dźwięk Michał
Dominowski, Mikołaj Kaczmarczyk montaQ Cezary Kowalczuk kierownictwo produkcji Jakub Kosma, Piotr
Twardowski obsada Marian Opania (Andrzej), Katarzyna Kołeczek (Linda), Lech Dyblik (pokojowy Sobala), Dariusz
Toczek (alfons), Mariusz Leszczyński (recepcjonista), Gilles Renard (stomatolog), Barbara Burska (głos żony Andrzeja)
produkcja Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845 49 86, e-mail
[email protected], [email protected], www.sfp.org.pl koprodukcja Studio Filmowe Indeks, tel. +48 42 634 58 25
produkcja wykonawcza Studio Filmowe Indeks współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Jacek Lipski,
Zdzisław Kuczyński sprzedaQ światowa Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Studio Filmowe Indeks
Digital Beta, 16:9, kolor, 25,5'
Polska 2008
fot. Rafal Głombiowski
reQyseria
Everything
Tragikomedia o nieudanym życiu szarego obywatela naszego kraju. Historia jednej nocy pełnej
przygód. Emeryt po sprzedaniu swojego kochanego, ale bardzo już wysłużonego auta,
postanawia zaszaleć. Niełatwo będzie zrealizować ten plan...
90
Polskie filmy 2007/2008
Dokumenty
(wybrane)
Polskie filmy 2007/2008
91
52 procent
dokumenty
scenariusz i reQyseria
The 52 Percent
Rafał Skalski zdjęcia Jakub Giza muzyka Łukasz Lach dźwięk Wojciech Mrówczyński montaQ Cecylia
Pacura kierownik produkcji Agnieszka Janowska produkcja Eureka Media, ul. Smulikowskiego 13/10, 00-384 Warszawa,
tel. +48 22 828 48 10, e-mail [email protected]; PWSFTViT, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, tel. +48 42 634 58 20,
e-mail [email protected], www.filmschool.pl współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Adama
Mickiewicza, Telewizja Polska – TVP Kultura producent Krzysztof Kopczyński sprzedaQ światowa Eureka Media,
PWSFTViT
Betacam SP, kolor, 16:9, stereo, 19'
Polska 2007
N
agrody (wybrane):
47. Krakowski Festiwal Filmowy 2007:
Grand Prix – Złoty Lajkonik;
Nagroda Prezesa Telewizji
Polskiej dla najlepszego filmu
dokumentalnego i dla Jakuba
Gizy za zdj´cia; Nagroda Prezesa
Stowarzyszenia Filmowców
Polskich za monta˝ dla Cecylii
Pacury oraz Nagroda Kodaka
dla re˝ysera najlepszego filmu
15. MFF Etiuda & Anima – Srebrny
Dinozaur w konkursie Etiuda
Ałła chce zostać baletnicą. Po raz kolejny próbuje dostać się do
słynnej Rosyjskiej Akademii Baletu w Sankt Petersburgu. Egzaminy
wstępne są dla niej wyjątkowo trudne. Ałła musi dodatkowo
ćwiczyć, by wydłużyć sobie nogi, gdyż proporcje jej ciała nie są
właściwe. 52 procent to idealny stosunek długości nóg do wzrostu.
A gdyby tak się stało
If It Happens
scenariusz i reQyseria Marcel Łoziński zdjęcia Jacek Bławut, Arthur Reinhart dźwięk Halina Paszkowska, Krzysztof
.
Jastrząb, Iwo
Klimek montaQ Katarzyna Maciejko-Kowalczyk produkcja Studio Filmowe KALEJDOSKOP, ul. Chełmska 21, 00-724
Warszawa, tel. +48 22 851 17 79, fax +48 22 841 21 35, e-mail [email protected], [email protected]
koprodukcja Telewizja Polska SA – Program I współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Wojciech
Szczudło, Zbigniew Domagalski sprzedaQ światowa otwarta
Polska 2007
Tomek, 18-letni syn reżysera, odwiedza park, gdzie jako dziecko pytał starych ludzi o sens życia
w filmie „Wszystko może się przytrafić”. Nie ma tam już jego rozmówców. Magia kina sprawia
jednak, że dorosły Tomek odbywa spotkanie z samym sobą jako dzieckiem.
92
Polskie filmy 2007/2008
Gugara
Gugara
Jacek Nagłowski, Andrzej Dybczak scenariusz Jacek Nagłowski, Andrzej Dybczak, Patryk Jordanowicz zdjęcia
Patryk Jordanowicz montaQ Jacek Nagłowski dźwięk Jacek Nagłowski, Robert Buczkowski efekty specjalne Anna
Giemzik, Przemysław Mastela kierownictwo produkcji Andrzej Dybczak, Magdalena Zych produkcja Centrala;
ul. Sienkiewicza 52/37, 90-058 Łódź, tel. +48 42 661 16 16; tel.kom. +48 697 99 16 39; e-mail [email protected]
www.centralafilm.pl współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Agnieszka Janowska, Jacek Nagłowski
sprzedaQ światowa otwarta
kolor, 67'
Polska 2008
.
reQyseria
dokumenty
Pośród lasów Syberii żyje ostatnia rodzina ewenkijskich pasterzy reniferów. Niedawno stracili całe swoje
stado. Wkrótce tak jak pozostali Ewenkowie bez reniferów bdą musieli przenieść się do zupełnie innego
świata. Ich syn, Kola, już tam jest.
Obserwacyjna opowieść o upadku małej syberyjskiej społeczności. Film pokazuje pełen sprzeczności i pustki
świat byłych koczowników i pasterzy reniferów, zmuszonych do porzucenia dawnego sposobu życia.
Istnienie
Existence
scenariusz i reQyseria Marcin Koszałka zdjęcia Marcin Koszałka, Maciej Tomaszek, Adam Nocoń muzyka Zygmunt Konieczny
Anna Wagner dźwięk Mariusz Bielecki, Krzysztof Suchodolski kierownictwo produkcji Konrad Świder produkcja
HBO Polska, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, tel. +48 22 852 88 00, e-mail [email protected], www.hbo.pl producent
wykonawczy OTO Film Polska, ul. Puławska 22, 02-564 Warszawa, tel. +48 22 542 86 86, e-mail [email protected]
(Sławomir Boniecki, Jacek Kulczycki) producenci Krzysztof Rak, Jerzy Dzięgielewski, Aleksander Kutela, Anna
Skonieczna współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej sprzedaQ światowa HBO Polska
16 mm, kolor, 69'
Polska 2007
fot. Krzysztof Trojnar
montaQ
N
agrody:
47. Krakowski Festiwal
Filmowy – konkurs
dokumentów
pełnometra˝owych:
Nagroda
PublicznoÊci
Wielki krakowski aktor Jerzy Nowak od lat zmaga się z ciężką chorobą. Film
jest zapisem jego oswajania się ze śmiercią i godnego przygotowania na
jej przyjście. Prowadzi rozmowy z przyjaciółmi, pogodzony z perspektywą
rychłego odejścia.
Polskie filmy 2007/2008
93
Kamienna cisza
dokumenty
scenariusz i reQyseria
Stone Silence
Krzysztof Kopczyński zdjęcia Jacek Petrycki, Hanna Polak muzyka Krzysztof Knittel dźwięk Jarosław
Roszyk, Jafar Panahi montaQ Anna Dymek kierownictwo produkcji Dorota Rozowska produkcja Eureka Media,
ul. Smulikowskiego 13 lok. 10, 00-384 Warszawa, tel. +48 22 828 48 10, e-mail [email protected] koprodukcja
Telewizja Polska, Society Films (USA) współfinansowanie Script Agency, Polish Film Institute producent Krzysztof
Kopczyński koproducenci Witold Będkowski, Christopher Kamyszew sprzedaQ światowa Eureka Media, Telewizja Polska,
Society Films (USA) http://www.eurekamedia.info
kolor, 51'
Polska 2007
N
fot. Witold Krassowski
agrody:
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów
Dokumentalnych, Chicago 2007:
Nagroda Sky is the Limit
50. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów
Dokumentalnych
i Animowanych, Lipsk 2007:
Nagroda Jury Ekumenicznego
Latawce
scenariusz i reQyseria
Kites
Beata Dzianowicz
W 2005 roku w wiosce Spingul w północnym
Afganistanie zabito kobietę posądzoną
o cudzołóstwo. 25-letnia Amina według różnych
świadków została ukamienowana, uduszona,
zmarła na atak serca lub popełniła samobójstwo...
Wersje wydarzeń krzyżują się i przeczą sobie.
Wydaje się, że nic i nikt nie jest w stanie
przełamać zmowy milczenia...
zdjęcia
Jacek Petrycki
muzyka
Ibrahim
montaQ
Katarzyna Maciejko-Kowalczyk
dźwięk Jarosław Roszyk montaQ dźwięku Iwo Klimek współpraca Jacek Szafrański, Nooria Habebi kierownictwo produkcji
fot. Witold Krassowski
Dorota Rozowska produkcja Eureka Media, ul. Smulikowskiego 13 lok. 10, 00-384 Warszawa, tel. +48 22 828 48 10,
e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska – Program II współfinansowanie Agencja Scenariuszowa,
Polski Instytut Sztuki Filmowej, Program Media producent Krzysztof Kopczyński sprzedaQ światowa Eureka Media
www.eurekamedia.info; Telewizja Polska
kolor, 82'
Polska 2008
W 2006 roku w Szkole Artystycznej w Kabulu odbył się miesięczny kurs filmowy „Kabul – moje
miasto”, prowadzony przez młodego polskiego reżysera Jacka Szarańskiego. Dwunastu
najzdolniejszych uczniów dostało kamery oraz fachową pomoc. Sami proponowali, jaki Kabul
chcą pokazać. Skierowali obiektywy na codzienność – na dzieci sąsiadów, na wszechobecne
latawce i na siebie samych. „Latawce” to zapis rzeczywistości współczesnego Kabulu
z perspektywy afgańskiego siedemnastolatka.
94
Polskie filmy 2007/2008
Muzyczna partyzantka
scenariusz i reQyseria
Music Partisans
dokumenty
Mirosław Dembiński zdjęcia Maciej Szafnicki, Michał Ślusarczyk, Remigiusz Przełożny, Dariusz Załuski
Jarosław Kamieński, Jacek Gasiński, Marek Czunkiewicz montaQ Mirosław Dembiński montaQ
dźwięku Filip Różański produkcja Studio Filmowe EVEREST, Pl. Zwycięstwa 2D, lok. 2, 90-312 Łódź, tel./fax +48 42 676 75
41, e-mail [email protected], www.studioeverest.pl; Belsat TV współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
producenci Mirosław Dembiński, Agnieszka Romaszewska (Belsat TV) dystrybucja Studio Filmowe EVEREST sprzedaQ
światowa Studio Filmowe EVEREST
kolor, 52'
Polska 2007
.
materiały archiwalne
Młodzi Białorusini z zespołów rockowych koncertując walczą z reżimem Łukaszenki.
Bohaterów filmu spotykamy w Warszawie podczas manifestacji europejskiej zorganizowanej przez
Fundację im. Roberta Schumana. Odurzeni wolnością, po żywiołowym muzykowaniu na ulicach
miasta i w klubie studenckim pragną powtórzyć podobne koncerty w ojczyźnie. Ta próba
zaowocuje małymi sukcesami, ale i bolesnymi doświadczeniami...
Na niebie na ziemi
On the Sky On Earth
scenariusz i reQyseria Maciej Cuske zdjęcia Radosław Ładczuk muzyka Tomasz Gwinciński dźwięk Zofia Gołębiowska, Tomasz
Wieczorek montaQ Anna Dymek kierownictwo produkcji Agnieszka Janowska produkcja Zespół Filmowy PALADINO,
ul. Racławicka 9/65, 85-041 Bydgoszcz, e-mail [email protected] koprodukcja Centrala Ltd., ul. Sienkiewicza 52/37,
90-058 Łódź, tel. +48 42 661 16 16; tel. Kom. +48 697 99 16 39; e-mail [email protected] www.centralafilm.pl;
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa, tel./fax +48 22 851
10 57, e-mail [email protected], www.wajdaschool.pl producenci Agnieszka Janowska, Piotr Stasik, Maciej Cuske
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej sprzedaQ światowa otwarta
DV/Betacam SP, 16:9, kolor, 67'
Polska 2007
Do niewielkiej miejscowości Wylatowo jak co roku zjeżdża się grupa entuzjastów, szukających
dowodów na istnienie pozaziemskich cywilizacji. Czekają na pojawienie się niezwykłych znaków
w zbożu. Jeden z badaczy o mały włos zostałby porwany przez UFO. Nie rezygnuje jednak
z dalszych obserwacji...
Polskie filmy 2007/2008
95
Opowieść griota
dokumenty
Adam Różański zdjęcia Adam Różański muzyka Adama Drame oraz Abdulahi Kantala, Joumana
Dembele, Moussa Diabate, Foliba Group dźwięk Dariusz Wancerz dźwięk na planie Frederique Kabore, Leonard
Subediga, Sidiki Zouon; Alain Vigier (Paryż) montaQ Anna Dymek produkcja Ozumi Films, ul. Mokotowska 46a lok. 28,
00-543 Warszawa, tel. +48 22 628 80 30, www.ozumifilms.com; Ideale Audience (TBD), Adam Różański współpraca
Joanna Plesnar współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producenci Joanna Fido, Marianna Rowińska, Adam
Różański sprzedaQ światowa Ozumi Films
16 mm, kolor, 54'
Polska 2007
.
scenariusz i reQyseria
Griot Stories
Dokument muzyczny zbudowany na monologu Adama Drame, afrykańskiego bębniarza, mistrza
djembe, potomka rodu griotów – kasty muzyków i opowiadaczy. Obserwujemy go na próbach
i koncertach w Burkina Faso i w Paryżu, oglądamy podczas rodzinnych uroczystości i na ulicy,
i słuchamy opowieści o Afryce, której tożsamość kulturowa jest zagrożona. Adama Drame jest
jednym z ostatnich strażników jej tradycji i kultury.
Pierwszy dzień
The First Day
scenariusz i reQyseria Marcin Sauter zdjęcia Marcin Sauter muzyka Tomasz Gwinciński dźwięk Michał Marczak montaQ Tymek
.
Wiskirski kierownictwo produkcja Agnieszka Janowska produkcja Eureka Media, ul. Smulikowskiego 13 lok. 10, 00-384
Warszawa, tel. +48 22 828 48 10, e-mail [email protected] produkcja Krzysztof Kopczyński współprodukcja Telewizja
Polska – TVP Kultura, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, e-mail [email protected] współfinansowanie Polski
Instytut Sztuki Filmowej; Instytut Adama Mickiewicza
Betacam SP, kolor, 16:9, stereo, 26'
Polska 2007
N
agrody:
47. Krakowski Festiwal Filmowy 2007 –
Konkurs Mi´dzynarodowy i Krajowy:
Nagroda Jury Studenckiego
w Konkursie Krajowym „za subtelne
uchwycenie chwil odchodzàcego
dzieciƒstwa i wizualnà wra˝liwoÊç”
5. Mi´dzynarodowy Festiwal DOCLISBOA,
Lizbona 2007:
Nagroda Johnnie Walkera dla
najlepszego krótkiego dokumentu
Festiwal Filmu Polskiego w USA,
Chicago 2007:
60 pierwszoklasistów z dalekiej tundry statkiem lub samolotem
przybywa do szkoły w Aksarce na Syberii. Pozbawione wsparcia
rodziców pozostawionych w dalekich wioskach, dzieci natury
muszą się skonfrontować z miejską rzeczywistością. „Pierwszy
dzień” opowiada o jednym z najważniejszych momentów w życiu,
o pierwszej granicy, przekraczanej na drodze do dorosłości.
96
Nagroda PublicznoÊci – Złote Z´by
11. MFF Off Cinema Poznaƒ 2007:
Nagroda Główna – Złoty Zamek
12. Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów
Krótkometra˝owych Siena 2007:
Wyró˝nienie Specjalne dla dokumentu
w Konkursie Mi´dzynarodowym
Polskie filmy 2007/2008
Po tamtej stronie
scenariusz i reQyseria Vita Želakeviciute zdjęcia Józef
Beyond the Wall
dokumenty
Szymura muzyka Paweł Szymański dźwięk Iwo Klimek, Andrzej Brzoska
Vita Želakeviciute kierownictwo produkcji Antoni Sambor produkcja Drygas Production, ul. Dzika 19/23, 00-172
Warszawa, tel. +48 22 651 50 58, e-mail [email protected] dla Telewizji Polskiej, Program I, ul. Woronicza 17,
00-999 Warszawa, tel. +48 22 547 88 91, e-mail [email protected] producent Maciej Drygas
Betacam SP, kolor, 4:3, stereo, 20'
Polska 2007
montaQ
Spacerniak, praca w warsztacie krawieckim, skromny posiłek, codzienna dawka lekarstwa przyjmowana
pod czujnym okiem medycznego personelu, zatłoczona do granic możliwości cela... Przejmująca
opowieść o rosyjskich więźniach osadzonych na czas odbywania kary w szpitalu psychiatrycznym.
Pod psem
scenariusz i reQyseria
Dog's Life
Thierry Paladino zdjęcia Piotr Niemyjski dźwięk Thierry Paladino montaQ Agnieszka Glińska
Agnieszka Janowska, Thierry Paladino produced by Centrala, ul. Sienkiewicza 52/37, 90-058
Łódź, tel. +48 42 661 16 16; tel.kom. +48 697 99 16 39; e-mail [email protected] www.centralafilm.pl producent
Agnieszka Janowska sprzedaQ światowa otwarta
kolor, 23'
Polska 2008
kierownictwo produkcji
Opowieść o właścicielach psów. Z dystansem i poczuciem humoru, ciepłem i sympatią film pokazuje
samotnych ludzi w coraz bardziej zwariowanym społeczeństwie. Przewodnikiem po psim świecie
jest pani Agnieszka, psycholog zwierzęcy. Dzięki niej poznajemy psychikę psów, a – co ważniejsze
– również ich właścicieli.
Polskie filmy 2007/2008
97
Uciekinier
dokumenty
scenariusz i reQyseria
The Runaway
Marek Tomasz Pawłowski zdjęcia Jacek Januszyk muzyka Michał Lorenc scenografia Andrzej Czyczyło
Krzysztof Kłoskowski montaQ Jan Mikołaj Mironowicz dźwięk Jacek Hamela obsada scen aktorskich Marcin
Bartosz, Łukasz Bednarz, Grzegorz Czapiński, Kacper Czyczyło, Roman Kufel, Jakub Pędziwiatr, Mirek Śmielak, Maciej
Ilczuk, Jacek Steciuk, Stanisław Stuła produkcja Zoyda Art Production, ul. Powstańców 15 d/502, 05-091 Warszawa –
Ząbki, tel. +48 22 799 92 22, tel. kom. +48 605 10 35 53, e-mail [email protected]; Telewizja Polska, Program I, ul. Woronicza
17, 00-999 Warszawa, tel. +48 22 547 81 25, fax +48 22 547 42 42, e-mail [email protected]
producent Małgorzata Walczak produkcja wykonawcza Zoyda Art Production współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej
Digital Beta, 16:9, kolor & czarno-biały, stereo, 56'
Polska 2006
kostiumy
N
agrody:
47. Krakowski Festiwal Filmowy 2007,
Konkurs Krajowy:
Nagroda PublicznoÊci
New York Festivals 2008:
Bràzowy Medal
Fabularyzowany dokument o brawurowej ucieczce z Oświęcimia. Czterej więźniowie, przebrani za
SS-manów, w mundurach, z bronią i niemieckim samochodem, uciekli z obozu 20 czerwca 1942.
Jednym z nich jest bohater filmu, Kazimierz Piechowski, żołnierz AK, po wojnie więziony przez
komunistów. Na starość realizuje swoje marzenia, podróżując po całym świecie.
Wojownik
The Warrior
scenariusz, reQyseria, zdjęcia, montaQ Jacek Bławut dźwięk Robert Sędzicki, Jacek Piotr Bławut, Wojciech Cwyk kierownictwo
Anna Bławut-Mazurkiewicz produkcja HBO Poland, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, tel. +48 22 852 88 00,
e-mail [email protected] producent wykonawczy Produkcja Filmów Jacek Bławut, ul. Kardynała Wyszyńskiego 25,
lok. 31/32, 94-047 Łódź, tel. +48 42 252 27 05, e-mail [email protected]
HDV, 4:3, kolor, 85'
Polska 2007
N
agrody:
fot. Piotr Bławut
produkcji
47. Krakowski Festiwal Filmowy
2007, Konkurs
Dokumentów
Pełnometra˝owych:
Wyró˝nienie Honorowe
Festiwal Mediów Człowiek
w Zagro˝eniu, Łódê 2007:
Grand Prix Biała Kobra
Mi´dzynarodowy Festiwal
Filmów Dokumentalnych
Kanton (Chiny):
Grand Prix
Kariera sportowa Marka Piotrowskiego była tak samo spektakularna jak
jego upadek. Mistrz USA, a następnie trzykrotny mistrz świata w kick
boxingu w krótkim czasie stracił wszystko co najcenniejsze – przeżył
załamanie kariery, doświadczył problemów zdrowotnych i rodzinnych,
popadł w tarapaty finansowe. Dzięki życiowej mądrości i sile charakteru
nie poddał się. Wrócił do Polski i realizuje swoje pasje na innym polu.
98
15. Ogólnopolski Festiwal
Sztuki Filmowej
Prowincjonalia WrzeÊnia
2008: Jaƒcio Wodnik dla
najlepszego dokumentu
Polskie filmy 2007/2008
Animacje
(wybrane)
Polskie filmy 2007/2008
99
106 Olney Street
animacje
scenariusz, reQyseria, zdjęcia, animacja, produkcja
[email protected] tel. +48 22 651 67 39
106 Olney Street
Marcin Giżycki
sprzedaQ światowa
Marcin Giżycki, e-mail
DVD, 4'45''
Polska 2007
N
agrody:
13. Ogólnopolski Festiwal
Autorskich Filmów
Animowanych OFAFA
Kraków 2007:
wyró˝nienie
Film eksperymentalny z elementami animacji. Gdzieś w USA, w pustym mieszkaniu, na telefoniczną
sekretarkę nagrywają się reklamy, a refleksy rzucane przez światła przejeżdżających ulicą
samochodów tworzą na ścianach ruchome wzory.
Arka
The Ark
Grzegorz Jonkajtys animatorzy Steve Arguello, Damian Bajowski, Alex Federici, Adam Guzowski, Joe
Hoback, Kevin Hoppe, Tracy Irwin, Krzysiek Kamrowski, Szymon Kaszuba, Grzegorz Krysik, Grzegorz Kukus, Sławomir
Latos, Votch Levi, Paweł Lewandowski, Olek Łyżwański, Łukasz Muszyński, Radek Nowakowski, Bartek Opatowiecki,
Akira Orikasa, Marcin Pazera, Piotr Rusnarczyk, Aaron Singer, Maria Strzelecka, Bartosz Tomaszewski, Piotr Tomczyk,
Gabriel Vargas R & D Łukasz Sobisz, Adam Wierzchowski muzyka Paweł Błaszczyk, Adam Skorupa efekty dźwiękowe
Adam Skorupa wsparcie techniczne Tomasz Kruszona, Danny Torres, Michael Torres produkcja Grzegorz Jonkajtys,
Marcin Kobylecki, e-mail [email protected], tel.kom. +48 607 346 480, www.thearkfilm.com producenci Grzegorz
Jonkajtys, Marcin Kobylecki koprodukcja Jarek Sawko, Piotr Sikora producent wykonawczy Marcin Kobylecki asystent
producenta Marta Staniszewska dystrybucja Marta Staniszewska, e-mail [email protected]
8'
Polska 2007
.
scenariusz i reQyseria
N
agrody:
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Animanima
(Serbia): najlepsza re˝yseria
Festiwal Filmów Krókometra˝owych
w Budapeszcie: najlepsza animacja
Krakowski Festiwal Filmowy: Srebrny Lajkonik
dla najlepszej animacji
Prix Ars Electronica (Austria): Wyró˝nienie
Specjalne
Siggraph (USA): Nagroda Best of Show
Australian Effects & Animation Festival,
Sidney: najlepszy film krótkometra˝owy
Niedobitki ludzkości zdziesiątkowane przez groźnego, nieznanego wirusa, chcą uciec przez ocean
w niezamieszkane rejony kuli ziemskiej, w nadziei, że tam znajdą ocalenie. Exodusowi
przewodzi charyzmatyczny lider...
100
Polskie filmy 2007/2008
Dokumanimo
Docuanimation
animacje
scenariusz, reQyseria, projekty plastyczne, animacja
Małgorzata Bosek zdjęcia, montaQ, asystent reQysera Piotr Furmankiewicz
Piotr Majchrzak kierownik produkcji Robert Rząca opieka artystyczna Piotr Dumała współpraca Piotr Hływa,
Robert Rząca produkcja Serafiński Studio Graficzno-Filmowe, ul. Solec 85 m 8, 00-382 Warszawa, tel. +48 22 625 39 11,
tel. kom. +48 695 480 787, e-mail [email protected]; Telewizja Polska współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej producent Marek Serafiński
8'14''
Polska 2006
muzyka
N
.
agrody:
12. Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych
OFAFA Kraków 2006: Bràzowa Kreska za najciekawszà
plastycznie animacj´
Mi´dzynarodowy Festiwal Animacji ReAnimacja, Łódê 2007:
Wyró˝nienie
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima, Kraków
2007: Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Drzazga
Splinter
Kobieta samotnie wychowuje dziecko. Brak
partnera, z którym mogłaby dzielić radości
i trudy życia, monotonia codziennych
czynności domowych powodują znużenie
i zniechęcenie. Dla równowagi psychicznej
bohaterka ucieka w radosną twórczość
– układanki ze śmieci.
scenariusz, reQyseria, projekt, kierownictwo animacji i animacja, modeling, tekstury, światło, rendering
Wojtek Wawszczyk
tekstury, animacja Dorota Kobiela modeling, tekstury, dynamika, animacja Piotr Gołąbek modeling, projektowanie postaci,
Kuba Tarkowski, Chris Stenner modeling, projektowanie postaci, MEL scripting Matthias Wittmann modeling,
Bernd Angerer światło i zdjęcia Michał Popiel-Machnicki modeling Ania Kubik-Unseld, Dan Patterson tekstury,
modeling Michał Janicki tekstury Eliza Synejko, Iga Świerczewska, Dorota Zduniewicz, Mateusz Dąbrowski, Katarzyna
Kijek animacja Kamil Polak, Alan Shamsudin, Piotr Żyła, Wojtek Jakubowski, Marcin Krawczyk modeling Charles Abou
Aad dźwięk (trailer) Przemysław Danowski rzeźby Fumiari Ogawa muzyka Stefan Ziethen dźwięk Ruediger Fleck efekty
synchroniczne Marcus Neuberger obsada (głosy) Olga (Dziewczyna), Kamil Dąbrowski (Chłopak, Ławka) produkcja
Anima-Pol Film Studio, ul. Pabianicka 34, 93-513 Łódź, tel. +48 42 681 27 95, +48 42 681 41 20, e-mail [email protected];
Georg Gruber Filmproduktion GmbH producenci Joanna Wendorff, Georg Gruber
3D, kolor, 17,5'
Polska – Niemcy 2007
animacja
.
animacja
Drewniana ławka z parku zakochuje się w dziewczynie, która jako jedyna zdaje się dostrzegać
w ławce coś więcej niż przypadkowy przedmiot. Ławka nie zdaje sobie sprawy z nieporozumienia
i żyje nadzieją na rozkwit tego szczególnego romansu.
Opowieść o utracie złudzeń i potrzebie miłości.
Polskie filmy 2007/2008
101
Film mówiony 1
animacje
realizacja
5'22'
Talking Movie 1
Wojciech Bąkowski sprzedaQ światowa Wojciech Bąkowski, e-mail [email protected], tel.kom. +48 516 958 406
Polska 2007
N
agrody:
13. Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych
OFAFA Kraków 2007: Srebrna Kreska za szczególne walory
artystyczne
Idea
realizacja
Film poetycki. Komentarz autora do rzeczywistości
przesiąkniętej dymem papierosowym
i kuchennymi wyziewami.
Idea
Marek Serafiński produkcja Serafiński Studio Graficzno-Filmowe, ul. Solec 85 m 8, 00-382 Warszawa, tel. +48 22
625 39 11, tel. kom. +48 695 480 787, e-mail [email protected]
Betacam SP, 19'
Polska 2007
N
agrody:
13. Ogólnopolski Festiwal Autorskich
Filmów Animowanych OFAFA,
Kraków 2007 – wyró˝nienie
Kizi mizi
Kizi Mizi
Mężczyzna uparcie buduje
domek z kart. Wokół dzieją
się dziwne rzeczy, których
sprawcami są dobre i złe
wcielenia bohatera. Po wielu
nieudanych próbach idea
realizuje się samoistnie.
scenariusz, reQyseria, zdjęcia, animacja
Mariusz „Wilk” Wilczyński muzyka Franciszek Kozłowski, Mariusz „Wilk” Wilczyński;
blues „Need your love so bad” muzyka i słowa: Little Willie John, wykonanie: Peter Green & Fleetwood Mac; blues „Oni
zaraz przyjdą tu” muzyka: Tadeusz Nalepa, słowa: Bogdan Loebl, wykonanie: Tadeusz Nalepa i Breakout montaQ
Krzysztof Szcześniak obsada Magdalena Różczka (głos mysz) produkcja Telewizja Polska – TVP Kultura, ul. J.P.
Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. +48 22 547 29 61, fax +48 22 547 57 54 sprzedaQ światowa Telewizja Polska – TVP
Kultura
Digital BETA, kolor, 19'10''
Polska 2007
Premiera „Kizi mizi” odbyła si´
7 maja 2007 w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku
podczas MEDIASCOPE 2007.
Brutalna historia miłosna
o kotku i myszce... film
o samotności, zdradzie
i zemście.
102
Polskie filmy 2007/2008
Moloch
scenariusz i reQyseria
animacje
Moloch
Marcin Pazera muzyka i dźwięk Demodoll (Maciej Pazera, Dawid Szweca) animacja Łukasz Pazera,
Grzegorz Krzysik produkcja i dystrybucja Platige Image, ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, tel. +48 22 844 64 74, fax
+48 22 898 29 01, e-mail [email protected], [email protected], [email protected], www.platige.com promotorzy Tomek
Bagiński, Marcin Kobylecki asystent produkcji Marta Staniszewska
7'20''
Polska 2006
N
agrody:
Animago Festival
2006: Grand Prix
w kategorii
profesjonalna
krótka animacja
Kombinat przemysłowy, niegdyś imponujący, dziś mechaniczna przestrzeń,
przenikliwa, zimna. W zdegenerowanym, zapomnianym przez Stwórcę
świecie władzę sprawuje Moloch, wyrodna maszyna, która co pewien czas
budzi się z letargu, aby wywołać najgorsze ludzkie instynkty...
Piotruś i wilk
reQyseria
Peter & the Wolf
Sergei Prokofiev's Peter & the Wolf
Suzie Templeton scenariusz Marianela Maldonado, Suzie Templeton zdjęcia Hugh Gordon, Mikołaj Jaroszewicz
Adam Wyrwas, Krzysztof Brzozowski, Tim Alen efekty wizualne Kamil Polak scenografia Marek Skrobecki
muzyka Sergiusz Prokofiew montaQ Tony Fish produkcja Break Thru Films Ltd.; Archangel; Channel 4; Studio Se-Ma-For,
ul. Pabianicka 34, 93-513 Łódź, tel. +48 42 681 54 74, tel. kom. +48 606 878 547, e-mail [email protected]; Storm Studio
producenci Alan Dewhurst, Hugh Welchman koproducent Zbigniew Żmudzki współfinansowanie Polski Instytut Sztuki
Filmowej dystrybucja Break Thru Films Ltd.; CAMI Spectrum
35 mm, kolor, 29'
Wielka Brytania – Polska 2007
animatorzy
N
agrody:
Oscar za najlepszy krótki film
animowany
Nominacja do BAFTA
w kategorii najlepszy
krótki film animowany
MFF Animowanych Annecy:
Grand Prix – Kryształ
Annecy, Nagroda
PublicznoÊci;
13. Ogólnopolski Festiwal
Autorskich Filmów
Animowanych OFAFA,
Kraków 2007: Srebrna
Kreska dla najlepszego
Lalkowa ekranizacja opowieści muzycznej dla dzieci napisanej przez
Sergiusza Prokofiewa.
Chłopcy tacy jak Piotruś nie boją się nawet wilków...
Polskie filmy 2007/2008
filmu o tematyce
dzieci´cej
103
Przejście Xydów przez Morze Czerwone
animacje
People of Israel Went Into the Midst of the Red Sea on Dry Ground
realizacja
5'50''
Krzysztof Kiwerski produkcja Krzysztof Kiwerski, e-mail [email protected]
Polska 2007
N
agrody:
13. Ogólnopolski
Festiwal Autorskich
Filmów
Animowanych
OFAFA, Kraków
2007: Bràzowa
Kreska
„za indywidualne
osiàgni´cia
profesjonalne”
Jeden z epizodów Księgi Wyjścia Biblii zinterpretowany w oparciu o symboliczne znaczenie
kamienia w judaizmie oraz kreację komputerową Motion Land.
Refreny
Refrains
scenariusz i reQyseria Wiola Sowa opracowanie plastyczne Wiola Sowa muzyka Leszek Możdżer animacja i malowanie Wiola
.
Sowa, Anna Pregler, Marek Pieniążek, Wojciech Sobczyk, Marta Pajek, Maria Goerlich, Joanna Rusinek, Przemysław
Świda dźwięk Barbara Okoń-Makowska, Maciej Jabłoński montaQ Wiola Sowa produkcja Stowarzyszenie Twórców
Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video „Studio A”, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, tel./fax +48 12 292 62
86, tel. kom. +48 608 63 90 71, e-mail [email protected] współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej sprzedaQ
światowa Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video „Studio A”; Telewizja Polska SA;
WFDiF
animacja rysunkowo-malarska 2D, 35 mm, 13'
Polska 2007
N
agrody:
13. Ogólnopolski Festiwal Autorskich
Filmów Animowanych OFAFA,
Kraków: Grand Prix Złota Kreska
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy
Ediuda & Anima: Nagroda
PublicznoÊci
Trzy pokolenia kobiet łączą wspólne przeżycia. Wspomnienia, które im towarzyszą, tworzą
powtarzający się splot emocji. Kiedy najmłodsza z nich staje na granicy dojrzałości, wspomina
dzieciństwo i list, który zostawiła jej babcia.
Poetycka plastyka filmu i przejmująca warstwa muzyczna tworzą emocjonalny, wyrafinowany obraz
filmowy.
104
Polskie filmy 2007/2008
Warzywniak 360 stopni
Andrzej Barański scenariusz Andrzej Barański na podstawie opowiadania Krzysztofa Jaworskiego malowanie
Edward Dwurnik zdjęcia i montaQ Piotr Furmankiewicz muzyka Henryk Kuźniak dźwięk Henryk Kuźniak kierownictwo
produkcji Eugeniusz Gordziejuk produkcja Studio Miniatur Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 22 845
53 45, e-mail [email protected] koprodukcja Telewizja Polska – Agencja Filmowa producent wykonawczy Włodzimierz
Matuszewski współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej dystrybucja Studio Miniatur Filmowych, www.smf.com.pl
sprzedaQ światowa Studio Miniatur Filmowych
DVD, 25'
Polska 2007
.
reQyseria
The Countdown
animacje
N
agrody:
7. MFF Era Nowe Horyzonty, Wrocław 2007:
nagroda główna w Konkursie Polskich
Filmów Animowanych;
13. Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów
Animowanych OFAFA, Kraków 2007:
wyró˝nienie
Zapis fragmentu codziennej rzeczywistości.
Wokół osiedlowego sklepu z warzywami spotykają się ludzie zwyczajni i niezwyczajni, ze swymi
zwykłymi-niezwykłymi sprawami i problemami.
Wielka ucieczka The Great Escape
scenariusz i reQyseria
Damian Nenow opieka artystyczna Henryk Ryszka, Stanisław Śliskowski (PWSFTViT) muzyka Maciej
Chomicz dźwięk Maciej Chomicz, Tomasz Sikora produkcja Platige Image, ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, tel. +48
22 844 64 74, fax +48 22 898 29 01, e-mail [email protected], [email protected], www.platige.com promotorzy Marcin
Kobylecki, Tomasz Bagiński asystent producentów Marta Staniszewska, e-mail [email protected]
kolor, 6'28''
Polska 2006
N
agrody:
.
Festiwal Filmów dla Dzieci
Ale Kino, Poznaƒ
2006: Wyró˝nienie
Jury Dzieci´cego
„Marcinek”
Słonko jest przeciętniakiem, kolesiem, który zarabia występując codziennie w prognozie pogody.
Ma dosyć monotonii, pragnie od życia czegoś więcej. Postanawia wyrwać się z szarej
rzeczywistości. Zbieg okoliczności sprawia, że Słonko trafia z ekranu do wnętrza „czarnego
pudła”. Tam istnieje surrealistyczny świat, pełen żelastwa, kabli i elektronicznych elementów.
Okazuje się, iż Słonko w telewizorze nie jest osamotnione. Zaczyna się ucieczka...
Polskie filmy 2007/2008
105
3 352 469 136 29.06.2007
2 KATY¡
KATY¡
ITI CINEMA
Polska
34 830 138
2 735 777 189 21.09.2007
3 TESTOSTERON
TESTOSTERON
ITI CINEMA
Polska
20 697 410
1 356 163 125 02.03.2007
4 HARRY POTTER
I ZAKON FENIKSA
HARRY POTTER AND THE ORDER
OF THE PHOENIX
WARNER
Wlk. Bryt./USA 16 957 056
1 129 621 176 27.07.2007
5 DLACZEGO NIE!
DLACZEGO NIE!
INTERFILM
Polska
16 819 566
1 151 998 115 19.01.2007
6 PIRACI Z KARAIBÓW:
NA KRA¡CU ÂWIATA
PIRATES OF CARIBBEAN:
AT WORLD'S END
FORUM FILM
USA
15 949 279
1 070 462 145 25.05.2007
7 RATATUJ
RATATOUILLE
FORUM FILM
USA
15 403 744
1 074 697 130 19.10.2007
8 ÂWIADEK KORONNY
ÂWIADEK KORONNY
ITI CINEMA
Polska
14 605 016
959 596
9 RYÂ
RYÂ
FORUM FILM
Polska
12 674 790
808 873 120 09.02.2007
10 FILM O PSZCZOŁACH
BEE MOVIE
UIP
USA
10 778 861
767 710 125 16.11.2007
11 300
300
WARNER
USA
8 777 724
583 244 120 23.03.2007
12 PACHNIDŁO
PERFUME:
THE STORY OF A MURDERER
GUTEK FILM
/MAX FILM
Niemcy
/Francja/Hiszp. 7 813 114
503 788
63 12.01.2007
13 NA FALI
SURF'S UP
UIP
USA
7 599 248
516 459
98 10.08.2007
14 WAKACJE JASIA FASOLI
MR BEAN'S HOLIDAY
UIP
Wlk. Bryt.
/Francja
/Niemcy/USA
7 440 214
490 131
90 20.04.2007
Data premierey
49 720 218
Kopie
USA
Widzowie
UIP
Wpływy
Kraj
SHREK THE THIRD
Lp.
1 SHREK TRZECI
Tytuł polski
Dystrybutor
05.01.2007 – 03.01.2008 – WSZYSTKIE FILMY
Tytuł oryginalny
BOX OFFICE 2007,
81 02.02.2007
15 NOC W MUZEUM
NIGHT AT THE MUSEUM
CINEPIX
USA/Wlk. Bryt. 6 637 331
478 231
90 19.01.2007
16 SZKLANA PUŁAPKA 4.0
DIE HARD 4.0
IMPERIAL CINEPIX Wlk. Bryt./USA 6 324 993
389 489
90 06.07.2007
17 TRANSFORMERS
TRANSFORMERS
UIP
USA
5 997 739
392 863 106 17.08.2007
18 DZIEWCZYNA MOICH KOSZMARÓW THE HEARTBREAK KID
UIP
USA
5 041 305
327 947
19 ZŁOTY KOMPAS
THE GOLDEN COMPASS
WARNER
USA/Wlk. Bryt. 4 970 655
353 931 125 07.12.2007
20 U PANA BOGA W OGRÓDKU
U PANA BOGA W OGRÓDKU
VISION
Polska
312 111
106
źródło:
4 900 448
55 30.11.2007
63 31.08.2007
Polskie filmy 2007/2008
Dystrybutor
Wpływy
Widzowie
Wpływy od premiery
Widzowie od premiery
Kopie
Data premierey
– FILMY POLSKIE
Tytuł polski
05.01.2007 – 03.01.2008
Lp.
BOX OFFICE 2007,
1
KATY¡
ITI CINEMA
34 830 138
2 735 777
34 830 138
2 735 777
189
21.09.2007
2
TESTOSTERON
ITI CINEMA
20 697 410
1 356 163
20 697 410
1 356 163
125
02.03.2007
3
DLACZEGO NIE!
INTERFILM
16 819 566
1 151 998
16 819 566
1 151 998
115
19.01.2007
4
ÂWIADEK KORONNY
ITI CINEMA
14 605 016
959 596
14 605 016
959 596
81
02.02.2007
5
RYÂ
FORUM FILM
12 674 790
808 873
12 674 790
808 873
120
09.02.2007
6
U PANA BOGA W OGRÓDKU
VISION
4 900 448
312 111
4 900 448
312 111
63
31.08.2007
7
SZTUCZKI
KINO ÂWIAT
2 623 547
165 929
2 623 547
165 929
55
26.10.2007
8
RANCZO WILKOWYJE
FORUM FILM
2 273 665
140 327
2 273 665
140 327
105
28.12.2007
9
JASNE BŁ¢KITNE OKNA
SPI
908 942
61 196
908 942
61 196
45
12.01.2007
10 TRYPTYK RZYMSKI
MONOLITH
760 127
66 465
760 127
66 465
81
09.03.2007
11 WSZYSTKO B¢DZIE DOBRZE
ITI CINEMA
687 513
48 890
687 513
48 890
30
05.10.2007
12 PORA UMIERAå
BEST FILM
658 705
46 918
658 705
46 918
20
19.10.2007
14 KOROWÓD
FILM POLSKI
449 319
31 241
449 319
31 241
40
09.11.2007
13 BEZMIAR SPRAWIEDLIWOÂCI
KINO ÂWIAT
345 949
27 060
345 949
27 060
46
09.03.2007
15 POŁUDNIE-PÓŁNOC
UIP
256 913
17 408
256 913
17 408
45
26.01.2007
16 NIE MA TAKIEGO NUMERU
VIVARTO
254 817
17 590
254 817
17 590
34
07.12.2007
17 PAR¢ OSÓB, MAŁY CZAS
VIVARTO
203 652
15 407
203 652
15 407
3
27.04.2007
18 HANIA
KINO ÂWIAT
173 006
11 760
173 006
11 760
25
30.11.2007
19 PLAC ZBAWICIELA
BEST FILM
135 003
11 492
2 731 636
185 400
30
08.09.2006
20 ALEJA GÓWNIARZY
DYSTRYBUTORNIA
94 562
9 148
94 562
9 148
9
13.04.2007
Polskie filmy 2007/2008
źródło:
107
1 HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA
2 PACHNIDŁO
3 WAKACJE JASIA FASOLI
Data premierey
Kopie
Widzowie
– FILMY EUROPEJSKIE
Wpływy
Kraj
Dystrybutor
05.01.2007 – 03.01.2008
Tyt. oryginalny
Lp.
Tytuł polski
BOX OFFICE 2007,
HARRY POTTER AND THE ORDER
OF THE PHOENIX
WARNER
Wlk. Bryt./USA
16 957 056
PERFUME:
THE STORY OF A MURDERER
GUTEK FILM
/MAX FILM
Niemcy/Francja
/Hiszpania
7 813 114
503 788
63 12.01.2007
MR BEAN'S HOLIDAY
UIP
Wlk. Bryt./Francja
/Niemcy/USA
7 440 214
490 131
90 20.04.2007
1 129 621 176 27.07.2007
4 SZKLANA PUŁAPKA 4.0
DIE HARD 4.0
IMPERIAL CINEPIX Wlk. Bryt./USA
6 324 993
389 489
90 06.07.2007
5 ARTUR I MINIMKI
ARTHUR ET LES MINIMOYS
MONOLITH
Francja
4 771 906
359 206
72 05.01.2007
6 GWIEZDNY PYŁ
STARDUST
UIP
Wlk. Bryt./USA
3 677 331
237 961
58 12.10.2007
7 KRÓLOWA
THE QUEEN
SPINKA
Wlk. Bryt./Francja
/Włochy
2 786 429
184 550
40 26.01.2007
Francja/Wlk. Bryt.
/Czechy
2 188 756
140 926
47 11.05.2007
2 119 099
139 795
60 30.11.2007
Wlk. Bryt./Czechy
/Francja/Włochy
/USA
1 963 633
127 949
70 23.02.2007
8 NICZEGO NIE ˚AŁUJ¢
LA MOME
BEST FILM
9 HITMAN
HITMAN
IMPERIAL CINEPIX Francja/USA
10 HANNIBAL.
PO DRUGIEJ STRONIE MASKI
HANNIBAL. RISING
SPI
11 SCOOP-GORÑCY TEMAT
SCOOP
BEST FILM
Wlk. Bryt./USA
1 898 968
118 801
43 13.04.2007
12 7 KRASNOLUDKÓW
– LAS TO ZA MAŁO!
HISTORIA JESZCZE PRAWDZIWSZA
7 ZWERGE
– DER WALD
IST NICHT GENUG
KINO ÂWIAT
Niemcy
1 662 869
110 684
67 24.08.2007
13 MIŁOÂå I INNE NIESZCZ¢ÂCIA
LOVE AND OTHER DISASTERS
MONOLITH
Francja/Wlk. Bryt. 1 539 048
97 314
45 20.07.2007
14 OBSŁUGIWAŁEM
ANGIELSKIEGO KRÓLA
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKEHO KRALE
GUTEK FILM
Czechy/Słowacja
1 522 302
104 479
30 18.05.2007
15 SMOCZE WZGÓRZE
DRAGON HILL.
LA COLINA DEL DRAGON
KEMUS FILM
Hiszpania
1 481 284
108 268
47 26.01.2007
16 WPUSZCZONY W KANAŁ
FLUSHED AWAY
UIP
Wlk. Bryt./USA
1 452 343
108 508 100 01.12.2006
17 MIŁOÂå. NIE PRZESZKADZAå!
HORS DE PRIX
KINO ÂWIAT
Francja
1 442 215
95 714
50 14.02.2007
18 RESIDENT EVIL: ZAGŁADA
RESIDENT EVIL: EXTINCTION
UIP
Francja/Australia
/Niemcy/Wlk. Bryt.
/USA
1 305 010
83 016
55 16.11.2007
19 TAXI 4
TAXI 4
SPI
Francja
1 205 849
77 726
50 27.04.2007
20 ILUZJONISTA
THE ILLUSIONIST
SPINKA
Czechy/USA
1 103 202
71 588
40 30.03.2007
108
źródło:
Polskie filmy 2007/2008
Lp.
Tytuł oryginalny
Tytuł polski
Dystrybutor
Widzowie
Wpływy
Data premierey
TOP 20 WEDŁUG WIDZÓW – WSZYSTKIE FILMY, 1990 – 2007
1
OGNIEM I MIECZEM
OGNIEM I MIECZEM
SYRENA
7 151 354
105 089 363
12.02.1999
2
PAN TADEUSZ
PAN TADEUSZ
VISION
6 168 344
82 839 843
22.10.1999
3
QUO VADIS
QUO VADIS
SYRENA
4 300 351
69 045 592
14.09.2001
4
TITANIC
TITANIC
SYRENA
3 513 480
49 115 575
13.02.1998
5
PASSION OF THE CHRIST
PASJA
MONOLITH
3 461 047
44 662 249
05.03.2004
6
SHREK 2
SHREK 2
UIP
3 395 226
48 184 229
02.07.2004
7
SHREK TRZECI
SHREK THE THIRD
UIP
3 352 469
49 720 218
29.06.2007
8
JURASSIC PARK
PARK JURAJSKI
UIP-ITI
2 735 908
8 745 471
03.09.1993
9
KATY¡
KATY¡
ITI CINEMA
2 735 777
34 830 138
21.09.2007
10 LION KING
KRÓL LEW
SYRENA
2 722 830
9 829 475
18.11.1994
11 LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
WŁADCA PIERÂCIENI:
DRU˚YNA PIERÂCIENIA
WARNER
2 529 799
36 397 625
15.02.2002
12 HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE HARRY POTTER I KAMIE¡ FILOZOFICZNY
WARNER
2 518 282
31 452 460
18.01.2002
13 W PUSTYNI I W PUSZCZY
W PUSTYNI I W PUSZCZY
VISION
2 227 228
25 407 628
23.03.2001
14 KILER
KILER
UIP-ITI
2 200 943
17 319 110
17.10.1997
15 LORD OF THE RINGS: RETURN OF THE KING
WŁADCA PIERÂCIENI: POWRÓT KRÓLA
WARNER
2 089 415
29 875 111
02.01.2004
16 ZEMSTA
ZEMSTA
VISION
1 976 984
22 188 006
04.10.2002
17 ICE AGE 2
EPOKA LODOWCOWA 2
CINEPIX
1 946 964
27 458 420
31.03.2006
18 POPE JOHN PAUL II
JAN PAWEŁ II
INTERFILM
1 913 155
24 233 378
03.03.2006
19 STORIA DI CARLO
KAROL – CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIE˚EM
ITI CINEMA
1 881 776
24 368 468
17.06.2005
20 LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
WŁADCA PIERÂCIENI: DWIE WIE˚E
WARNER
1 783 749
25 418 888
31.01.2003
Polskie filmy 2007/2008
źródło:
109
Dystrybutor
Widzowie
Wpływy
Data premierey
1
OGNIEM I MIECZEM
SYRENA
7 151 354
105 089 363
12.02.1999
2
PAN TADEUSZ
VISION
6 168 344
82 839 843
22.10.1999
3
QUO VADIS
SYRENA
4 300 351
69 045 592
14.09.2001
4
KATY¡
ITI CINEMA
2 735 777
34 830 138
21.09.2007
5
W PUSTYNI I W PUSZCZY
VISION
2 227 228
25 407 628
23.03.2001
6
KILER
UIP-ITI
2 200 943
17 219 108
17.10.1997
7
ZEMSTA
VISION
1 976 984
22 188 006
04.10.2002
8
PRZEDWIOÂNIE
SYRENA
1 743 933
21 354 697
02.03.2001
9
TYLKO MNIE KOCHAJ
ITI/INTERFILM
1 665 933
24 656 008
20.01.2006
10 NIGDY W ˚YCIU
ITI/INTERFILM
1 623 935
22 785 418
13.02.2004
11 TESTOSTERON
ITI CINEMA
1 356 163
20 697 410
02.03.2007
12 PIANISTA
SYRENA
1 252 290
15 784 159
06.09.2002
13 KILER-ÓW 2-ÓCH
UIP
1 189 098
14 119 254
15.01.1999
14 JA WAM POKA˚¢!
FORUM FILM
1 179 378
17 579 443
10.02.2006
15 DLACZEGO NIE!
INTERFILM
1 151 998
16 819 566
19.01.2007
16 ÂWIADEK KORONNY
ITI CINEMA
959 596
14 605 016
02.02.2007
17 STARA BA¡
SYRENA
907 887
10 465 764
19.09.2003
18 RYÂ
FORUM FILM
808 873
12 674 790
09.02.2007
19 PRYMAS. TRZY LATA Z TYSIÑCA
BEST FILM
759 516
7 597 294
22.09.2000
20 SARA
VISION
703 866
5 159 662
23.05.1997
Lp.
Tytuł oryginalny
TOP 20 WEDŁUG WIDZÓW – FILMY POLSKIE, 1990 – 2007
110
źródło:
Polskie filmy 2007/2008
2001
2002
2003
2004
2005
2006
średnia cena biletu (PLN)
13,28
13,94
13,58
13,79
13,95
14,23
14,39
14,75
średnia cena biletu (USD)
3,10
3,40
3,31
3,54
3,82
4,45
4,80
5,88
18,7
26,2
25,9
22,3
33,4
23,3
32,0
32,6
3,1
10,5
4,6
2,5
2,9
0,8
5,1
8,1
15,6%
40,0%
17,8%
11,2%
8,7%
3,4%
15,9%
24,70%
1,3
3,6
4,1
2,1
3,3
5,4
8,1
5,9
7,0%
13,9%
15,8%
9,4%
9,9%
23,2%
25,5%
18,09%
13,9
11,6
17,0
17,6
26,9
16,6
17,8
17,6
75,4%
44,5%
65,6%
78,9%
80,5%
71,2%
55,7%
53,90%
0,48
0,69
0,69
0,58
0,87
0,60
0,84
0,86
248,3
365,2
351,6
307,5
465,6
331,6
460,6
481,6
38,4
146,7
58,3
33,2
40,8
11,7
75,1
115,2
15,6%
40,2%
16,6%
10,8%
8,8%
3,5%
16,3%
23,92%
18
51,8
56,6
27,7
47,3
72,0
110,3
87,6
%
7,3%
14,2%
16,1%
9,0%
10,2%
21,7%
23,9%
18,19%
filmy amerykańskie
187,6
160,1
234,3
243,2
373,0
239,8
261,6
263,4
%
76,4%
43,8%
66,6%
79,1%
80,1%
72,3%
56,8%
54,69%
WPŁYWY (w mln USD)
57,14
89,07
85,76
78,85
127,6
103,63
153,5
191,9
195
204
190
195
207
224
248
272
w tym filmy polskie
25
29
24
23
12
24
26
25
filmy europejskie
48
61
46
56
60
74
92
106
115
110
113
106
117
104
105
110
Rok
2000
2007
POLSKA I KINO
FREKWENCJA (w mln)
w tym filmy polskie
%
filmy europejskie
%
filmy amerykańskie
%
FREKWENCJA PER CAPITA
WPŁYWY (w mln PLN)
w tym filmy polskie
%
filmy europejskie
LICZBA PREMIER
filmy amerykańskie
Polskie filmy 2007/2008
źródło:
111
Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
PROGRAM
PRIORYTET
Rozwój projektu
Development
Stypendia dla scenarzystów
Debiuty re˝yserskie
Produkcja filmów fabularnych
Produkcja filmów dokumentalnych
Produkcja filmów animowanych
Wspieranie przedsi´wzi´ç mniejszoÊciowych
podejmowanych przez polskich producentów
Produkcja filmów do scenariuszy nagrodzonych
w konkursach tematycznych organizowanych przez PISF
Produkcja filmowa
Upowszechnianie kultury filmowej
Promocja polskiego filmu za granicà
Rozwój kin i dystrybucja filmu
Wspieranie działalnoÊci kin oraz dyskusyjnych klubów filmowych
Rozwój infrastruktury kin
Dystrybucja i promocja filmów
Doskonalenie zawodowe
Nagrody (doroczne nagrody, konkursy scenariuszowe)
RAZEM
112
Alokacja
(mln zł)
3.0
1.2
12.5
44.2
6.0
6.0
Razem alokacja Razem alokacja
2008
2007
(mln zł)
(mln zł)
4.2
4.3
82.7
12.5
4.9
55.7
5.0
2.5
10.8
2.8
1.0
118.9
8.5
3.5
1.0
80.5
4.0
10.0
12.5
4.9
3.3
4.5
3.0
2.8
1.0
118.9
Polskie filmy 2007/2008
Indeks reYyserów
A
Adamczyk, Wojciech 62
Adamik, Kasia 22
Aksinowicz, Konrad 50
B
Barański, Andrzej 24, 105
Barbash, Uri 80
Barczyk, Łukasz 51
Bąkowski, Wojciech 102
Bławut, Jacek 34, 98
Bosek, Małgorzata 101
Bromski, Jacek 77
C
Cuske, Maciej 95
D
Dembiński, Mirosław 95
Doyle, Christopher 31
Drozdowicz, Tomasz 28
Dumała, Piotr 39
Dworcewoj, Siergiej 76
Dybczak, Andrzej 93
Dzianowicz, Beata 94
F
Filipiak, Jacek 72
G
Gajewski, Dariusz 41
Giżycki, Marcin 100
Glac, Annika 20
Glazer, Dariusz 88
Gliński, Robert 21
Gorris, Marleen 78
Gotkowski, Hubert 45
Greenaway, Peter 53
J
Jabłoński, Dariusz 79
Jakimowski, Andrzej 70
Jakubowski, Szymon 32
Jonkajtys, Grzegorz 100
K
Kamiński, Janusz 29
Kapeliński, Rafał 18, 85
Karwowski, Łukasz 44
Kasperski, Wojciech 86
Kędzierzawska, Dorota 60
Kielar, Piotr 84
Kiwerski, Krzysztof 104
Polskie filmy 2007/2008
Konecki, Tomasz 40, 75
Konopka, Bartek 90
Kopczyński, Krzysztof 94
Korneluk, Marcin 73
Kostenko, Andrzej 68
Koszałka, Marcin 93
Kox, Bodo 49
Królikiewicz, Grzegorz 19
Krzystek, Waldemar 43
Kuczeriszka, Grzegorz 59
Kwieciński, Michał 36
L
Lankosz, Borys 88
Leszczyński, Witold 68
Linda, Bogusław 33
Loach, Ken 57
Lynch, David 30
Ł
Łazarkiewicz, Piotr 15
Łoziński, Marcel 92
M
Majewski, Lech 69
Malec, Mariusz 35
Maleszka, Andrzej 42
Maliszewska, Anna 89
Marengo, Davide 54
Markiewicz, Radosław 61
Matwiejczyk, Piotr 46, 56
McGettigen, Norah 85
Mucha, Stanisław 47
N
Nagłowski, Jacek 93
Nenow, Damian 105
P
Pacek, Grzegorz 71
Paladino, Thierry 97
Palkowski, Łukasz 63
Pasta, Murilo 25
Pawłowski, Marek Tomasz 98
Pazera, Marcin 103
S
Sadowska, Maria 87
Saramonowicz, Andrzej 75
Sauter, Marcin 96
Sawicki, Marcel 89
Serafiński, Marek 102
Skalski, Rafał 92
Skolimowski, Jerzy 14
Smoczyńska, Agnieszka 84
Sowa, Wiola 104
Stuhr, Jerzy 38
Sypniewski, Jarosław 72
Szczepański, Piotr 17
Szcześniak, Michał 86
Szumowska, Małgorzata 16
Szylko, Izabela 52
T
Templeton, Suzie 103
Tym, Stanisław 65
W
Wagner, Jan 87
Wajda, Andrzej 37
Wawszczyk, Wojtek 101
Wereśniak, Piotr 48
Wieczyński, Rafał 58
Wilczyński, Mariusz „Wilk” 102
Wiszniewski, Tomasz 81
Wojtyszko, Maciej 55
Wosiewicz, Leszek 82
Wójcik-Slak, Hanna Antonina 74
Z
Zatorski, Ryszard 26
Zelenka, Petr 23
Ż
Żak, Maciej 64
Żamojda, Jarosław 67
Želakeviciute, Vita 97
R
Reguła, Gerwazy 27
Renard, Gilles 90
Rosa, Michał 66
Różański, Adam 96
113
Indeks tytułów
4 noce z Anną ....................................................14
0_1_0 .................................................................15
33 sceny z życia ................................................16
52 procent ..........................................................92
106 Olney Street .............................................100
A
A gdyby tak się stało ........................................92
Aleja Gówniarzy ..............................................17
Aria Diva ............................................................84
Arka ...................................................................100
B
Ballada o Piotrowskim .....................................18
Bardzo krótki strajk ...........................................19
Belladonna .........................................................20
Benek ..................................................................21
Boisko bezdomnych ..........................................22
Bracia Karamazow ...........................................23
Braciszek ............................................................24
Bugi ......................................................................84
C
Carmo .................................................................25
D
Dlaczego nie! ....................................................26
Dokumanimo .....................................................101
Droga do Raju ...................................................27
Drzazga ............................................................101
E
Emilka płacze .....................................................85
F
Film mówiony 1 ................................................102
Futro ...................................................................28
G
Gugara ...............................................................93
H
Hania .................................................................29
114
I
Idea ...................................................................102
Inland Empire ......................................................30
Istnienie ...............................................................93
Izolator ...............................................................31
J
Jak to jest być moją matką ...............................85
Jak żyć? ...............................................................32
Jasne błękitne okna ...........................................33
Jeszcze nie wieczór ..........................................34
Jeszcze raz .........................................................35
Jutro idziemy do kina ........................................36
K
Kamienna cisza ..................................................94
Katyń ...................................................................37
Kizi mizi .............................................................102
Korowód ............................................................38
L
Las .......................................................................39
Latawce ..............................................................94
Lejdis ....................................................................40
Lekcje Pana Kuki ................................................41
Ł
Łódka ...................................................................86
M
Magiczne drzewo .............................................42
Mała Moskwa ....................................................43
Mała wielka miłość ............................................44
Manna .................................................................45
Miasto ucieczki ..................................................86
Moloch .............................................................103
Mój brat ..............................................................87
Muzyczna partyzantka .....................................95
N
Na boso .............................................................46
Na niebie na ziemi ...........................................95
Nadzieja ............................................................47
Nie kłam, kochanie ...........................................48
Polskie filmy 2007/2008
index of polish titles
Nie panikuj .........................................................49
Nieoczekiwana zmiana płci ............................50
Nieruchomy poruszyciel ..................................51
Niezawodny system ..........................................52
Nightwatching ...................................................53
Nocny autobus ..................................................54
Non-stop kolor ..................................................87
O
Obcy VI .............................................................88
Ogród Luizy .......................................................55
Opowieść griota ...............................................96
P
Pamiętasz mnie ...................................................56
Pierwszy dzień ...................................................96
Piotruś i wilk .....................................................103
Po tamtej stronie ................................................97
Pod psem .............................................................97
Podróż .................................................................88
Pokój szybkich randek .......................................89
Polak potrzebny od zaraz ...............................57
Popiełuszko .........................................................58
Pora mroku .........................................................59
Pora umierać ......................................................60
Przejście Żydów przez Morze Czerwone ..104
Ś
Środa, czwartek rano .......................................71
Świadek koronny ...............................................72
T
Taxi A .................................................................73
Teah ...................................................................74
Testosteron .........................................................75
Trójka do wzięcia ..............................................90
Tulpan ..................................................................76
U
U Pana Boga w ogródku ..................................77
Uciekinier ...........................................................98
W
Warzywniak 360 stopni ..................................105
Wichry Kołymy ..................................................78
Wielka ucieczka ..............................................105
Wino truskawkowe ...........................................79
Wiosna 1942 ......................................................80
Wojownik ...........................................................98
Wszystko ............................................................90
Wszystko będzie dobrze .................................81
Z
Z miłości .............................................................82
R
Raj za daleko .....................................................61
Ranczo Wilkowyje ............................................62
Refreny ..............................................................104
Rezerwat ............................................................63
Rozmowy nocą ..................................................64
Ryś .......................................................................65
S
Samotność kucharza szybkich zamówień ......89
Skaza ..................................................................66
Skorumpowani ...................................................67
Stary człowiek i pies .........................................68
Szklane usta .......................................................69
Sztuczki ...............................................................70
Polskie filmy 2007/2008
115
redakcja
Magda Sendecka, Grażyna Ika Tatarska
autorzy zdjęć Maciek Albrecht, Anagram Film / Piotr Szczepański, Tema Barbash, Jacek Piotr Bławut, Justyna Branicka, Jarosław
Budzyński, Piotr Bujnowicz / FabrykaObrazu.com, Michał Dobrowolski, Maciej Dyczkowski, Guy Ferrandis, Łukasz Gajda, Paweł
Gaudyn, Rafał Głombiowski, Aleksandra Grochowska, Michał Grzeszczakowski, Grzegorz Hajdarowski, Marie Hippenmeyer,
Claudio Iannone, Filip Itoito, Małgorzata Iwanicka / Film Media S.A., Paweł Jakubek, Bogna Janiec, Studio Filmowe N, Witold
Krassowski, Ryszard Lenczewski, Jacek Lipski, Maciej Lisiecki, Piotr Litwic / FabrykaObrazu.com, Lech Majewski, Marcin
Makowski / FabrykaObrazu.com, Filip Maranda, Filip Marcickiewicz, Małgorzata Mikołajczyk, Swan Moon, Bartosz Mrozowski
/ Van Worden, Piotr Muschalik, Tomasz Naumiuk, Dawid Olczak, Małgorzata Olecka, Mateusz Ożyński, Renata Pajchel, Robert
Pałka / Van Worden, Magdalena Pawłowicz, Ewa Piaskowska / Skopia Film, G. Piekarski, Irmina Pilarska, Bartek Pogoda /
Moustache Crew, Remigiusz Przełożny, Józef Romasz, Artur Sienicki, Mateusz Skalski, Monika Skrzypczak /
FabrykaObrazu.com, Michał Sobociński, Jarosław Sosiński, Michał Stajniak, Sebastian Strama, Andrzej Szarliński, Małgorzata
Świderska, Krzysztof Trojnar, Mariusz Trzciński, TVN / Jakub Skorża / FabrykaObrazu.com, Piotr Twardowski, Krzysztof
Wellman, Anna Włoch, Ernest Wilczyński, Wojciech Wojciechowski / FabrykaObrazu.com, Bartłomiej Zaranek / MTL Maxfilm,
Dorota Zyguła, Maja Żamojda, Michał Żuberek
foto na okładce
Magdalena Pawłowicz, Piotr Bujnowicz / FabrykaObrazu.com
zdjęcia i projekt graficzny plakatu filmu „Katyń”
projekt graficzny plakatu filmu „Sztuczki”
projekt logo PISF
Darek Komorek
projekt katalogu
LAVENTURA
Leszek Szurkowski
Maria Eysmont-Machulska
Polskie filmy 2007/2008
Polskie
filmy
tel.
fax
e-mail
Sponsor PISF:
Polskie filmy 2007/2008
2007/2008

Podobne dokumenty