Lista produktów IZOR

Transkrypt

Lista produktów IZOR
Technologie zliczania
Produkt
1.
IZOR MARKET
Cechy uŜytkowe
Komputerowa analiza obrazu z kamer wideo
duŜa dokładność zliczania
weryfikowalność wyników
2.
IZOR SALON
Rejestracja sygnałów z fotokomórek i innych czujek
małe koszty
prostota obsługi
wersje
rejestratora
3.
ICD-RS
kontakt z internetem poprzez komputer wspomagający
ICD-TCP
moduł TCP/IP włączany wprost do internetu lub sieci lokalnej
ICD-GSM
moduł GPRS zapewnia bezpośrednie wejście do internetu
IZOR MANUAL
Aplikacja do zliczania ręcznego z wykorzystaniem
telefonu komórkowego
bezpłatna
przesyłanie danych do komputera przez e-mail
komercyjna
bezpośrednia współpraca z bazą danych, kompatybilność z
systemami automatycznymi
wersje
Zastosowania
Zliczanie ruchu klientów dla hipermarketów,
galerii handlowo-rozrywkowych i t.p.
Zliczanie pojazdów
Zliczanie ruchu klientów w salonach
sprzedaŜy i rozproszonych sieciach sklepów.
Instalacje uzupełniające dla systemów IZOR
Market.
Wyrywkowe badania ruchu lub zliczanie
obecności. Pomiary porównawcze lub
uzupełniające dla systemów automatycznych
Technologie pomocnicze
1.
Karta Insofter VideoIn
Karta PCI do bezstratnej rejestracji obrazu video z 50 fps
zegar 50 ppm do cechowania czasem
dodatkowo obsługa 4 DI i 4 DO
2.
3.
4.
5.
6.
Oprogramowanie do
Uniwersalny program IZOR Klient (wersje PL, EN)
odbioru danych
i Raporty dedykowane z zastosowaniem Excell
tworzenia raportów
Mapa danych - prezentacja na podkładzie graficznym
Automatyczne przetwarzanie i replikacja danych na serwerach pomocniczych
Replikatory danych
Analiza kompletności danych, analiza poprawności algorytmów zliczania
Analizatory danych
Zdalna diagnostyka i administracja
Pakiet IZYDA
Układ elektroniczny i program selektywnie kontrolujące poprawność pracy grupy aplikacji
USB WatchDog