„Rodzinne inwestycje – warsztaty umiejętności rodzicielskich ze

Transkrypt

„Rodzinne inwestycje – warsztaty umiejętności rodzicielskich ze
MOPS Dębica
„Rodzinne inwestycje – warsztaty umiejętności
rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem
treningu ekonomicznego”.
Zespół ds. Asysty Rodzinnej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy od dnia 17 czerwca 2016r.
realizuje projekt socjalny pn. „Rodzinne inwestycje – warsztaty umiejętności rodzicielskich ze szczególnym
uwzględnieniem treningu ekonomicznego”.
W ramach działań projektowych, uczestnicy biorą udział między innymi w treningu ekonomicznym, który ma na celu:
nabycie umiejętności świadomego gospodarowania środkami finansowymi, wyrabianie świadomości wartości
pieniądza, nabywanie elementarnej wiedzy na temat zdobywania i przechowywania pieniędzy, ćwiczenia w
dokonywaniu prostych operacji rachunkowych, planowanie wydatków, przygotowywanie list zakupów itp. Mają
również możliwość skorzystania ze wsparcia trenera –psychoterapeuty.
Poprzednie spotkania odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12.
Z uwagi na rozpoczynający się okres wakacji i konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, spotkanie
planowane na dzień 1 lipca 2016, odbędzie się w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Pana”, przy ul.
Kraszewskiego 90 w Dębicy, o godz. 9:00. W trakcie trwania warsztatów, dzieci uczestników będą miały zapewnioną
opiekę, oraz możliwość udziału w ciekawych zajęciach prowadzonych przez pedagogów.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do udziału w spotkaniu.
1