Regulamin Świetlicowej Ligi Tenisa Stołowego w Jeżyczkach

Transkrypt

Regulamin Świetlicowej Ligi Tenisa Stołowego w Jeżyczkach
Regulamin Świetlicowej Ligi Tenisa Stołowego w Jeżyczkach
1. Cel i zadania:
- Popularyzacja tenisa stołowego,
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku młodzieży oraz osobom dorosłym.
2. Organizatorzy:
- Rozgrywki organizowane są na świetlicy w Jeżyczkach
Sędzią głównym turnieju będzie Pan Sebastian Knap
3. Termin i miejsce:
- Liga będzie trwała przez trzy miesiące. W każdym miesiącu począwszy od stycznia br.
Uczestnicy rozgrywek będą spotykać się raz w miesiącu (sobota godz. 11:00)
- Planowane terminy spotkań:
-28 styczeń
-11 luty
-3 marzec
4. Uczestnicy, przepisy:
- W turnieju może startować młodzież oraz dorośli z terenu Jeżyczek i pobliskich
miejscowości.
- Turniej nie będzie rozgrywany z podziałem na kategorie wiekowe
- Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy
indywidualnie do zgłaszających się uczestników.
-Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi
przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
-Turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników
(pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym). O wyborze
systemu decyduje Komitet Organizacyjny po przyjęciu listy uczestników.
- Ostateczny system rozegrania, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób
i ustalony zostanie w dniu zawodów.
- Nagrody będą zdobywane po zakończeniu całego cyklu ( 3 spotkaniach) dla 3 najlepszych
uczestników rozgrywek
- Po każdym spotkaniu, za miejsca w pierwszej 10-ce, będzie przyznawana odpowiednia ilość
punktów, w kolejności I – 10 pkt, II – 9pkt, III – 8 pkt itd…
- W przypadku gdy na zakończenie Ligi dwóch lub więcej uczestników zgromadzi na swoim
koncie taką samą ilość punktów decyduje w kolejności: bilans bezpośrednich pojedynków,
w dalszej kolejności bilans małych setów i różnica punktowa.
5. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia przyjmowane będą na Świetlicy Środowiskowej w Jeżyczkach u Pani Sylwi
Dęga-Zamrzyckiej lub telefonicznie 605 965 713 (Sebastian Knap)
6. Nagrody:
- Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc przewidywane są pamiątkowe dyplomy oraz
puchary.
7. Uwagi techniczne:
- Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu zmiennym
- Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu
udostępnionego przez Komitet Organizacyjny.
- Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Komitet Organizacyjny i
uszkodzony z winy zawodnika.