Protokol - Młodzieżowy Dom Kultury

Transkrypt

Protokol - Młodzieżowy Dom Kultury
MDK/40301/13/2011
Chorzów, 13 października 2011 r.
VII KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI”
PROTOKÓŁ
Jury w składzie:
Beata Będkowska – artysta plastyk
Marianna Maniek – artysta plastyk
Patrycja Bajer – Kałdonek – instruktor, nauczyciel w Młodzieżowym Domu
Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich
oceniło 107 prac nadesłanych na konkurs w tym 31 prac w kategorii
przedszkola, 35 prac w kategorii klasy I-III szkoły podstawowe, 35 prac
w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe i 6 prac w kategorii gimnazja.
Jury przyznało następujące nagrody:
w kategorii przedszkolaki:
I miejsce – Dominik Warchoł, Alicja Piskorska i Paulina Duda Przedszkole
Nr 18, pod opieką pani Grażyny Całek
II miejsce – Daniel Furtak i Kacper Bęben, Szkoła Podstawowa Nr 17, pod
opieką pani Magdaleny Biernackiej
III miejsce – Wiktoria Przybyła i Justyna Pawlaczek, Szkoła Podstawowa
Nr 17, pod opieką pani Magdaleny Biernackiej
Wyróżnienie – Tomasz Kizior, Przedszkole Nr 26, pod opieką pani Iwony
Domagały
w kategorii klasy I-III szkoły podstawowe:
I miejsce – Emilia Słowik i Joanna Somowska, Chorzowskie Centrum Kultury,
pod opieką pani Iwony Foryś
II miejsce – Aleksandra Skutela, Zespół Szkół Sportowych Nr 2, pod opieką
pani Iwony Skuteli, pana Zbigniewa Grali i pani Darii Pyrć
III miejsce – Mateusz Cogiel, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, pod
opieką pani Aleksandry Sobczak
Wyróżnienie – Igor Urban, Szkoła Podstawowa Nr 21, pod opieką pani Beaty
Ficek
w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe:
I miejsce – Anna Zdrzałek, Szkoła Podstawowa Nr 34, pod opieką pani
Marzeny Szmajduch
II miejsce – Krzysztof Olszak i Mateusz Nowok, Szkoła Podstawowa 13, pod
opieką pani Beaty Jakubczyk
III miejsce – Szymon Cogiel, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, pod
opieką pani Aleksandry Sobczak
w kategorii gimnazja:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie równorzędnie: Agnieszka Wiendlocha, Gimnazjum nr 8, pod
opieką pani Sylwii Kowalskiej i Samanta Haluza z Młodzieżowego Domu
Kultury, pod opieka pani Aleksandry Sobczak