Skrócona instrukcja pobierania próbek ciepłej wody w celu

Transkrypt

Skrócona instrukcja pobierania próbek ciepłej wody w celu
Skrócona instrukcja pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania
bakterii LEGIONELLA SPP.
w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Zamościu
Jałowe pojemniki 500 / 1000 / 2000 ml – objętość pobranej próbki może być różna
w zależności od rodzaju systemu i celu badań.
W przypadku obecności środków dezynfekcyjnych należy dodać do pojemnika na próbkę
tiosiarczan sodu lub tiosiarczan potasu.
Napełniając pojemnik wodą należy pamiętać o zostawieniu wolnej przestrzeni powietrza.
Pobieranie próbek wody z kurków czerpalnych i końcówek przewodów
1. próbki z sieci wodociągowej należy pobrać z kurka wody ciepłej ( w przypadku baterii
z mieszaczem przy maksymalnym ustawieniu na wodę ciepłą)
2. zdjąć dodatkowe urządzenia np. perlatory, filtry, wkładki przeciwrozpryskowe, rurki
przedłużające itp.
3. umyć kurek mydłem i wodą, osuszyć czystą ściereczką i zdezynfekować najlepiej
przez opalanie płomieniem
4. w przypadku pobierania próbek wody z przewodów wykonanych z materiałów
syntetycznych, końcówkę przewodu należy zanurzyć przez 2 do 3 minut w 5 – 10%
(m/m) roztworze chloru czynnego lub innego środka dezynfekcyjnego (np. 75%
alkohol etylowy)
5. w przypadku oceny stanu armatury i/lub instalacji próbkę wody pobiera się
niezwłocznie po odkręceniu kurka. Dla większości celów stabilizację warunków
uzyskuje się po 2 – 3 minutach spuszczania wody
6. zmierzyć temperaturę wody w strumieniu lub w pojemniku z wodą tuż po pobraniu;
w przypadku mierzenia temperatury wody pobranej w butelce konieczne jest
uprzednie zdezynfekowanie końcówki termometru np. przez zanurzenie w 75%
alkoholu etylowym
7. próbki wody ciepłej powinny zostać schłodzone bezpośrednio po pobraniu, jeżeli jest
to możliwe najlepiej pod strumieniem zimnej wody.
Przechowywanie i transport próbek na badania w kierunku bakterii z rodzaju
Legionella spp.
Max. czas przechowywania w tym czas
transportu [ h ]
Legionella spp.
Temperatura przechowywania
[°C]
Zalecane
Dopuszczalne
Zalecane
Dopuszczalne
24
48
5±3
temperatura
otoczenia
Próbki do analizy należy chronić przed światłem oraz przechowywać w temp. 5±3OC,
dopuszczalna jest temperatura otoczenia w przypadku wykonywania badań tego samego dnia.